Açıköğretim Ders Notları

Web Grafik Tasarımı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Grafik Tasarımı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Indesign İle Grafik Tasarımı

1. Soru

Masaüstü yayıncılık kavramını açıklayınız?

Cevap

Bilgisayarların yayıncılığı devrimsel bir sürece yönlendirmesi ve bilgisayar destekli çözümlerin yarattığı kökten değişiklikler ile birlikte, klasik yayıncılığın evrilmiş olduğu günümüz yayıncılık süreçleri, kısaca masaüstü yayıncılık (desktop yayıncılık) ya da sayısal (dijital) yayıncılık (digital publishing) isimleri altında incelenmektedir. Geçmiş sürece baktığımız zaman, bilgisayar sistemlerinin göstermiş olduğu hızlı gelişim, yazılım teknolojilerinin de desteğiyle birlikte yayıncılık süreçlerini oldukça iyileştirmiş ve geliştirmiştir. En basit haliyle yayıncılık süreçlerinden olan materyalin içerik tasarımlarının gerçekleştirilmesi, mizanpajın (sayfa düzeni) yapılması, baskı ve materyalin tek parça haline getirilmesi (ciltleme…vb.) gibi işlemler artık bilgisayar destekli makinelerle / işlemlerle, hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. İşte burada özellikle basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanması sırasında masa başında bilgisayarlardan yararlanılması durumu, İngilizce terim olan desktop (masa başında) publishing (yayıncılık) kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Burada “masa başında” ifadesi dilimize “masaüstü” olarak geçmiştir. Masaüstü Yayıncılık (Desktop Publishing); Basılı
materyallerin hazırlanması / tasarlanması sırasında masa başında bilgisayarlardan yararlanıldığı yayıncılık yaklaşımına verilen isimdir.


2. Soru

Sayısal yayıncılık kavramını açıklayınız?

Cevap

Masaüstü yayıncılık kavramı yanında değinmemiz gereken diğer kavram da sayısal yayıncılıktır (Söz konusu kavram elektronik yayıncılık olarak da adlandırılmaktadır). İlk aşamada aynı anlama geldiği düşünülebilen bu iki kavram aslında ufak bir nüans ile farklı konu kapsamlarını işaret etmektedir. İfade ettiğimiz üzere, yayıncılık sürecinin masa başında yapılacak kadar pratik ve hızlı hale gelmesi nedeniyle masaüstü yayıncılık kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu kavram ile ifade edilen daha genel anlamda basılı materyal ile ilişkili olan, “bilgisayar destekli” süreçlerin tümüdür. Öte yandan, sayısal yayıncılık kavramı ile kastedilen ise, söz konusu materyalin sayısal ortamda (bilgisayar sistemleri ile) tasarlanıp düzenlenmesinin yanısıra, yine sayısal ortamda yayına sunulmasıdır. Bu açıdan baktığımızda, e-kitap, edergi gibi, özellikle basılı sürümü olmayan yayınlar tam anlamıyla sayısal yayıncılık süreçlerinin ürünü olarak kabul edilmektedir. Sayısal (Dijital) Yayıncılık (Digital Publishing); Basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanmasında sayısal ortamın (bilgisayar sistemlerinin) söz konusu olduğu ve yine ilgili materyalin sayısal ortama sunulduğu yayıncılık yaklaşımına verilen isimdir.


3. Soru

Indesign programının kullanılma amacı nedir?

Cevap

Ünitemizin ana temasını oluşturan Indesign programı, anlaşılacağı üzere masaüstü yayıncılık çalışmaları kapsamındaki, yayın sayfalarının tasarlanması ve düzenlenmesi gibi işlemler için kullanılmaktadır. Indesign programı, öncelikli olarak kendi dosya uzantısı olan .INDD uzantısını desteklemekle beraber, ayrıca şablon formatı olan .INDT ve önceki sürümlerine yönelik olarak .IDML uzantılarını da desteklemektedir. Ayrıca Indesign programı sayesinde, .SWF ve .EPUB gibi uzantılara sahip sayısal yayınlar da dışa
aktarılabilmektedir. 


4. Soru

Indesign programında start workspace (başlangıç çalışma alanı kavramını açıklayınız?

Cevap

Indesign programını başlatmamız ile birlikte, karşımıza programdaki çalışma sürecine nasıl devam edeceğimizi belirleyebildiğimiz bir başlangıç ekrana gelmektedir. Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan bu ekrandaki başlıca seçenekler ve işlevleri şu şekildedir:
• Open a Recent Item (Son Çalışmalardan birisini Aç): Indesign ortamında yakın zamanda çalışmış olduğunuz dosyalara hızlı erişim yapmanızı sağlar.
• Create New (Yeni Oluştur): Indesign programı ortamında yeni bir çalışmaya başlamanızı sağlar. Bu kısım altından gerçekleştireceğiniz çalışmayla ilişkili olarak Document (Doküman), Book (Kitap) ve Library (Kütüphane) seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz.
• Community (Topluluk): Bu kısım altındaki seçenekler aracılığıyla, Indesign programına ilişkin olarak Adobe firmasının Web ortamında sunmuş olduğu çeşitli kullanıcı topluluklarına / gruplarına ve kaynaklarına erişim sağlayabilirsiniz.


5. Soru

Workspace kavramını açıklayınız?

Cevap

Bir önceki arayüzden / çalışma alanından istenilen seçim yapıldıktan sonra, Indesign programının genel çalışma arayüzü olan, Workspace (Genel Çalışma Alanı) ekrana gelmektedir. Kullanıcılar bu arayüzü kullanarak, sayfa tasarım ve düzenlemesine yönelik birçok farklı bileşenle etkileşime girebilmektedir. Elbette yaptığınız çalışmada hangi tasarımsal özellik ya da işlevi kullanacağınıza bağlı olarak bu arayüzde faydalanacağınız bileşenler de farklılık gösterebilmektedir. Tasarımsal çalışmaların tipik bir gerekliliği olarak, farklı sonuçlar elde etmek için Indesign programı ortamındaki bileşenlerin kullanım sıralarına / önceliklerine dikkat etmek gerekmektedir.


6. Soru

Workspace kapsamında sunulan başlıca bileşenleri açıklayınız?

Cevap

 Application Bar (Uygulama Çubuğu): Indesign programı penceresinin üst kısmında, çeşitli menü ve alt seçeneklerin sunulduğu, Application Bar adlı bir çubuk bulunmaktadır. Indesign programında aktif olarak çalışılmakta olan doküman üzerinde gerçekleştirilebilecek temel işlemler bu menüler aracılığıyla yapılabildiği gibi, yine sayfa tasarım ve düzenlemesine yönelik özellik ve işlevlere de buradan ulaşılabilmektedir. Yine çubuğun sağ tarafında konumlandırılmış olan, Workspace Switcher (Çalışma Alanı Değiştiricisi) adlı düğme yardımıyla da Indesign çalışma ortamının yerleşimi konusunda ön tanımlı seçenekler arasında geçiş yapılabilmektedir.
• Tools Panel (Araçlar Paneli): Indesign programı ortamında varsayılan olarak sol tarafta sunulan Tools Panel yardımıyla, sayfa tasarım ve düzenlemesine ilişkin bütün araçlara ulaşılabilmektedir.
• Control Panel (Kontrol Paneli): Application Bar’ın altında sunulan Control Panel, seçili durumdaki araç ya da çalışma alanı nesnesi ile ilgili değiştirip düzenleyebileceğiniz temel özellikleri ve ayarlamaları görüntüleyen bir bileşendir.
• Document Window (Doküman Penceresi): Document Window, aktif anlamda çalışmakta olduğunuz doküman içeriğinin görüntülendiği, programın orta arayüzüdür. Eğer birden fazla çalışma açık durumda ise, bu çalışmalar arası geçişleri de yine bu orta alanda gerçekleştirebilirsiniz.
• Panels (Paneller): Indesign programı ortamındaki çalışmalarda kullanılabilen ve tasarım / düzenleme işlemlerine yönelik çeşitli araçlar sunan bazı ek paneller de, varsayılan olarak programın sağ tarafında kullanıcılara sunulmaktadır.


7. Soru

Mizanpaj kavramını açıklayınız?

Cevap

Yayıncılık sektörü kapsamında olmak üzere, üzerinde çalışılan materyalin sayfa düzenine mizanpaj adı verilmektedir. Mizanpaj kelimesi, yayıncılık sektöründe halen yaygın bir şekilde kullanıldığından dolayı, ünitenin bundan sonraki içeriğinde de, sayfa düzeninin karşılığı olarak kullanılmış olacaktır.


8. Soru

Bir indesign belgesindeki sınırları açıklayınız?

Cevap

Indesign ortamında çalışırken, Document Window kısmında gösterilen ve üzerinde tasarım yaptığınız alanı bir yayın sayfası olarak kabul ederiz. Basit bir tabirle belge olarak adlandırabileceğimiz bu sayfa, ilk başta karşımıza boş olarak, ancak çeşitli renklerde çizgilerle birlikte gelmektedir. İşte bu çizgiler, esasında üzerinde tasarım yapıp düzenleyeceğimiz sayfanın sınırlarını anlamamız adına önemlidir. En basitinden tasarladığımız yayının çıktısını aldığımızda göreceğimiz taşma paylarını, kenar boşluklarını bu renkli çizgileri dikkate alarak değerlendirir ve sayfa / belge üzerindeki tasarımlarımızı ona göre yaparız. Tipik bir Indesign belgesinde söz konusu olan sınırlar (başka bir deyişle kılavuz çizgileri), çizgi renkleri ile birlikte şu şekildedir:
• Siyah çizgi: Forma ve sayfa,
• Macenta çizgi: Kenar boşluğu,
• Mor çizgi: Sütun,
• Kırmızı çizgi: Taşma payı,
• Mavi çizgi: Bilgi (alanı).
İlgili çizgilerden kırmızı ve mavi renkli olanlar yeni bir çalışma / belge oluştururken ya da isteğe bağlı ayarlamalar, işlemler sırasında görüntülenmektedir.


9. Soru

Bir indesign programının tasarım araçlarından seçim aracı, doğrudan seçim aracı, sayfa aracı, boşluk aracı, içerik koleksiyoncusu, yazı yazma aracı, çizgi aracı ve tükenmez kalem aracını açıklayınız?

Cevap

• Selection Tool (Seçim Aracı): Belge alanındaki nesneleri seçmek için kullanılan temel araçtır. Selection Tool ile birbirinden bağımsız nitelikteki nesneleri üzerlerine sol tıklayarak seçebildiğiniz gibi klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak çoklu seçim işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.
• Direct Selection Tool (Doğrudan Seçim Aracı): Bu aracı, belge alanındaki bir nesnenin çizgi yollarını seçmek ya da yine bir nesnenin içeriğini (örneğin bir şeklin iç dolgusunu) seçmek için kullanabilirsiniz.
• Page Tool (Sayfa Aracı): Page Tool genel olarak belge alanında isteğe bağlı şekilde farklı sayfa boyutları oluşturmak için kullanılmaktadır.
• Gap Tool (Boşluk Aracı): Bu araç ile belge alanında yer alan farklı nesneler arasındaki boşlukları daha ölçülü bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
• Content Collector Tool (İçerik Koleksiyoncusu Aracı): Bu araç sayesinde belge alanında kullanabileceğiniz nesnelerin bir koleksiyonunu yapıp, gerekli anlarda kullanıma sunabilirsiniz.
• Type Tool (Yazı Yazma Aracı): Type Tool (Yazı Yazma Aracı) ile belge alanına seçmiş olduğunuz yazı tipinde (font) yazılar yazabilirsiniz.
• Line Tool (Çizgi Aracı): Bu araç ile belge alanına çizgiler çizilebilmektedir.
• Pen Tool (Tükenmez Kalem Aracı): Bu araç, belge alanında serbest çizimler yapabilmenizi sağlamaktadır. Söz konusu araç, fare ile yapılabilecek sürükle – bırak mantığına dayalı çizimler yerine, daha önce yapmış olduğunuz çizimlere geometrik oranlamalar yaparak daha ölçülü ve hassas çizimler yapabilmenize olanak sağlayacak işlevler sunmaktadır.


10. Soru

Bir indesign programının tasarım araçlarından kurşun kalem aracı, dikdörtgen çerçeve aracı, dikdörtgen aracı, makas aracı, serbest dönüştürme aracı, değişken renk aracı, değişken renk yumuşatma aracı, not aracı kavramlarını açıklayınız?

Cevap

• Pencil Tool (Kurşun Kalem Aracı): Bu araç ile belge alanına bir kurşun kalemle çizim yapıyormuş gibi serbest çizimler yapabilirsiniz. Yine aynı araç altında farklı işlevlerde kalem araçları da bulunmaktadır.
• Rectangle Frame Tool (Dikdörtgen Çerçeve Aracı): Bu araç sayesinde, belge alanında içerisine nesneleri yerleştirebileceğiniz yer tutucuları oluşturabilirsiniz. Söz konusu yer tutucularını sürükle – bırak yaparak, ‘çizim yaparmış gibi’ oluşturabilir, hatta bu araca farenin sol tuşuna basılı tutarak farklı şekil seçenekleriyle yer tutucular da ekleyebilirsiniz.
• Rectangle Tool (Dikdörtgen Aracı): Bu araç ile belge alanına sürükle – bırak yaparak dikdörtgen çizebilirsiniz. Yine bir önceki araca benzer olarak bu araç üzerinden de farenin sol tuşuna basılı tutmak suretiyle farklı şekil seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
• Scissors Tool (Makas Aracı): Scissors Tool ile belge alanındaki çizgiler kapsamında oluşmuş yolları istediğiniz noktalardan kesebilirsiniz.
• Free Transform Tool (Serbest Dönüştürme Aracı): Bu araç ile belge alanında yer alan ve şekli, boyutları değiştirilebilen nesneler üzerinde oynamalar yapılabilmektedir.
• Gradient Swacth Tool (Değişken Renk Aracı): Bu araç sayesinde, belge alanındaki nesneler üzerinde çoklu renk geçişleri oluşturabilirsiniz.
• Gradient Feather Tool (Değişken Renk Yumuşatma Aracı): Gradient Feather Tool ile belge alanındaki nesneleri içinde bulunduğu tasarım ortamını dikkate alarak, (arkaplanda) soldurabilirsiniz.
• Note Tool (Not Aracı): Bu araç ile aktif çalışmanız / belge ile ilgili çeşitli notlar ekleyebilirsiniz.


11. Soru

Bir indesign programının tasarım araçlarından damlalık aracı, el aracı, büyütme aracı kavramlarını açıklayınız?

Cevap

• Eyedroper Tool (Damlalık Aracı): Bu araç ile herhangi bir nesnenin / çizimin herhangi bir noktasındaki rengi kullanmak üzere alabilirsiniz. Yine bu araç altında ulaşılabilecek Measure Tool (Ölçü Aracı) ile de çizim alanında çeşitli mesafe / nesne boyutları gibi konularda anlık bilgi alabilirsiniz.
• Hand Tool (El Aracı): Hand Tool (El Aracı), büyük çalışma / belge alanlarında daha kolay gezinti sağlamak ve bunu nesnelere yanlışlıkla müdahalede bulunmadan gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.
• Zoom Tool (Büyütme Aracı): Bu araç, belge alanına yakınlaştırma uzaklaştırma yaparak daha hassas düzenleme imkânı elde etmek için kullanılmaktadır.


12. Soru

Indesign programına başlangıç aşamasında yapabileceğimiz metin düzenlemelerine ilişkin genel adımları sıralayınız?

Cevap

Tools Panel (Araçlar Paneli) altındaki Type Tool (Yazı Yazma Aracı), -daha önce de belirttiğimiz üzereIndesign ortamındaki temel metin ekleme / düzenleme aracımızdır. Bu araç ile belge ortamına metin eklediğimizde her bir metnin birer çerçevesi oluşmaktadır. Bu çerçevelerin boyutlarını dilersek metin eklerken sürükle – bırak yaparak ayarlayabiliriz. Eklediğimiz metinlerin çerçevesini, daha sonra Tools Panel (Araçlar Paneli) üzerindeki Selection Tool’u (Seçim Aracı) kullanarak tekrar ayarlayabiliriz. Indesign ile birlikte, çalışmanızdaki sayfalara eklediğiniz metinlerin akışına yönelik olarak kullanabileceğiniz pratik işlevlerden birisi de metin akıtmadır. Buna göre, her bir
metin çerçevesini seçtiğinizde, çerçevenin sol üst ve sağ altında göreceğiniz kutucuklar, metin çerçeveleri arası akış bağlantısını kuracağınız giriş ve çıkış noktaları olarak
görev yapmaktadır. Örneğin sınırları değiştiğinde içeriğindeki metnin diğer bir metin çerçevesine akmasını istediğiniz çerçeveyi seçtikten sonra, ilgili çerçevenin sağ
alt (çıkış) kutucuğundan sürükle – bırak ile akışın gerçekleşeceği metin çerçevesinin sol üst (giriş) kutucuğuna bağlantı kurabilirsiniz. Metin akıtma işlevi, özellikle tasarım ve mizanpaj aşamasında sayfalara eklediğiniz metinlerin kaybolması veya bozulması gibi konulara endişe duymadan düzenlemelerinize devam etmenizi sağlamaktadır. Metin düzenleme işlevleri olan programlardan aşina olduğumuz yazı tipi (font) düzenlemeleri (stil, punto…vb.), metin yönü, aralık, konum gibi birçok nitelik Indesign ortamında da kolaylıkla düzenlenebilmektedir. Bunun için düzenlemek istediğiniz metni (ya da metin çerçevesini) seçtikten sonra, Control Panel (Kontrol Paneli) üzerinde aktif hale gelen seçenekleri kullanabilirsiniz.


13. Soru

Indesign çalışmalarını dışa aktarma nedir, açıklayınız?

Cevap

Programların kendi formatlarında gerçekleştirilmiş olan çalışmalarını, farklı dosya formatlarında kaydedilebilmesine imkân sağlayan bir işlevdir. Aktif durumdaki bir Indesign çalışmasını dışa aktarmak için, Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerindeki File (Dosya) menüsü altında yer alan Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılmaktadır. İlgili seçeneğe tıkladıktan sonra açılan diyalog penceresinde, hedef dosya türünü belirlemek suretiyle çalışmanızı farklı bir dosya türünde kaydedebilirsiniz. Son sürümü itibariyle, Indesign programının desteklediği dosya türleri şu şekildedir:
• PDF (Interactive / Print): Adobe’un temel doküman dosya türüdür. Indesign, çalışmanızı  interactive (etkileşimli: doküman içi etkileşimli nesnelerin aktif olduğu) PDF ya da sadece print (yazdırma amaçlı) PDF formatlarında kaydedebilmenize izin vermektedir.
• EPS: Yazıcılarda ve farklı baskı teknolojilerinde yaygın bir biçimde kullanılan bir grafik dosyası türüdür.
• EPUB: E-kitap standardı olarak kullanılan bir dosya türüdür (Bu formatta dışa aktarma bir sonraki bölüm altında daha detaylı açıklanmıştır).
• FLA: Adobe Flash teknolojisiyle ilgili olarak kaynak dosyası türüdür.
• SWF: Adobe Flash programı tarafından desteklenen ve genellikle Web uygulamalarında karşımıza çıkan, hareketli – etkileşimli vektörel bir grafik dosyası türüdür (Bu formatta dışa aktarma bir sonraki bölüm altında daha detaylı açıklanmıştır).
• HTML: Temel Web sayfası görüntüleme formatı / dosya türüdür.
• IDML: Indesign programının önceki sürümleriyle ilişkili olan, işaretleme tabanlı bir dosya türüdür.
• JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.
• PNG: Transparan görüntüleme özelliklerini destekleyen ve JPEG gibi dosya türlerine göre kayıpsız bir sıkıştırma yaklaşımını izleyen resim dosyası türüdür.
• XML: Verilerin kolay okunup işlenebilmesi adına, işaretleme tabanlı olarak geliştirilmiş olan bir dosya türüdür.


14. Soru

SWF ve EPUB formatında dışa aktarma süreçlerine yönelik olarak bilinmesi gereken başlıca noktaları sıralayınız.

Cevap

Eğer yapacağınız çalışma, etkileşimli (interactive) bir Adobe Flash çalışması ise, sayısal yayınlamayı SWF formatında yapmanız gerekmektedir. Ayrıca Indesign programı, çalışmanızı etkileşimli bir yayına dönüştürebilmeniz için çeşitli düzenleme seçenekleri de sunmaktadır.


15. Soru

Sayfalar arası gezintiler oluşturmak için nesneler düğmelere dönüştürebilir ve bu düğme formatındaki nesnelere gezinti işlevi eklenebilir. Bu amaçla uygulanabilecek işlemleri sıralayınız.

Cevap

• Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerinde yer alan Window (Pencere) menüsü altındaki Interactive (Etkileşim) alt-menüsüne bağlı Buttons and Forms (Düğmeler ve Formlar) seçeneğini kullanabilirsiniz.
• Çalışmanız kapsamında animasyon düzenlemeleri yapmak için yine Window (Pencere) menüsü altındaki Interactive (Etkileşim) alt-menüsüne bağlı Animation (Animation) seçeneğini izleyebilirsiniz.
• Çalışmanızdaki sayfalar arasında animasyonlu geçişler olsun isterseniz, Window (Pencere) menüsünü takiben, Interactive (Etkileşim) altmenüsüne bağlı Page Transitions (Sayfa Geçişleri) seçeneği size yardımcı olacaktır.
• Yine Window (Pencere) menüsüne bağlı Interactive (Etkileşim) altmenüsündeki diğer alternatif seçenekler de, çalışmanıza linkler (köprüler), zamanlamaya dayalı olaylar, madde – yer imleri gibi çeşitli unsurlar eklemek ve düzenlemek için kullanılabilmektedir.
• Yaptığınız Flash tabanlı çalışmanın nasıl göründüğünü ve çalıştığını görmek için, Window (Pencere) menüsü ve Interactive (Etkileşim) altmenüsüne bağlı SWF Preview (SWF Önizleme) seçeneğini kullanma imkânınız vardır.
• Flash tabanlı olarak sayısal yayınlamayı düşündüğünüz çalışmanın düzenlemesi bittikten sonra, dışa aktarma seçeneklerini izleyerek (SWF dosya türünü seçerek)  yayınlama işlemini yapabilirsiniz. SWF olarak kaydetme anında görüntülenen ek seçenekler penceresinde yayına dair bazı ek düzenlemeler de gerçekleştirmek mümkündür. Buna göre, hangi sayfaların yayınlanacağı, SWF dosyası ile birlikte HTML dosyası da oluşturulup oluşturulmayacağı (özellikle Web görüntüleme için gereklidir), yayın boyutunun neler olacağı, animasyonlarda saniye başına kare sayısının (frame rate) ne olacağı ve yayına (daha az yer kaplaması için) sıkıştırma uygulanıp uygulanmayacağı gibi seçenekler bu noktada başlıca düzenlemelerdir.
• Diğer sayısal yayınlama formatı / dosya türü olan EPUB seçeneğini seçerek dışa aktarma yapmak istediğinizde, yine SWF dosya türünde olduğu gibi bir ek seçenekler penceresi karşımıza çıkmaktadır (Bu noktada çalışmanızı tasarlarken, yayın içi ihtiyaç duyduğunuz düzenlemeler harici ayrıca EPUB için gerekli olan farklı özellik ve işlevler yoktur). Bu pencerede, EPUB formatında yayınınızzdaki bazı ‘son dokunuş’ düzenlemelerini hızlıca yapabilirsiniz. Söz konusu düzenlemeler şöyledir:
• General (Genel) sekmesi altında, EPUB sürümünü seçebilir, yayınınızın ilk sayfasının (cover – kapağını) ne olacağını belirleyebilir, içeriğin sağ-sol, alt-üst ölçülerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca yine içerik sayfa sırası, numaralandırma gibi konularda da son düzenleme durumlarını bu sekme altında seçebilirsiniz.
• Image (Görsel) sekmesi altında, yayınınız içinde yer alan görsellerin çözünürlüğü, diğer içeriklerle olan konumları, kaliteleri gibi seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
• Advanced (İleri Düzey) sekmesi altında ise, yayınınızın parçalara bölünüp bölünmeyeceği, metadata (yayıncı, id) gibi bilgilerinin içerilip içerilmeyeceği, varsa yayın için ayrıca stil düzenlemeleri dosyası (CSS) uygulanıp uygulanmayacağı ve yine çeşitli etkileşimli düzenlemeler için kullanılabilecek, JavaScript adlı kodların eklenip  eklenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.


16. Soru

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan bu ekrandaki başlıca seçenekler nelerdir?

Cevap

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan bu ekrandaki başlıca seçenekler şu şekildedir:

 • Open a Recent Item (Son Çalışmalardan birisini Aç)
 • Create New (Yeni Oluştur)
 • Community (Topluluk)

17. Soru

Workspace kapsamında sunulan başlıca bileşenleri nelerdir?

Cevap

 • Application Bar (Uygulama Çubuğu)
 • Tools Panel (Araçlar Paneli)
 • Control Panel (Kontrol Paneli)
 • Document Window (Doküman Penceresi)
 • Panels (Paneller)

18. Soru

Mizanpaj nedir?

Cevap

Yayıncılık sektörü kapsamında olmak üzere, üzerinde çalışılan materyalin sayfa düzenine mizanpaj adı verilmektedir.


19. Soru

Indesign programındaki basit tasarım çalışmaları, hangi başlık altında sunulan çizim ve düzenleme araçları ile kolaylıkla yerine getirilebilmektedir?

Cevap

Indesign programındaki basit tasarım çalışmaları, Tools Panel (Araçlar Paneli) altında sunulan çizim ve düzenleme araçları ile kolaylıkla yerine getirilebilmektedir. Kullanıcılar yapmak istedikleri temel tasarım işlemini bu panel altında ilgili aracı seçerek gerçekleştirebilmektedir.


20. Soru

Belge alanındaki çizgiler kapsamında oluşmuş yolları istediğiniz noktalardan kesebileceğimiz araç hangisidir?

Cevap

Scissors Tool (Makas Aracı): Scissors Tool ile belge alanındaki çizgiler kapsamında oluşmuş yolları istediğiniz noktalardan kesebilirsiniz.


21. Soru

Indesign programında metinleri seçerken kullanabileceğiniz birkaç tıklama çeşidi bulunmaktadır. Buna göre bir kelimeyi, bir satırı, bir paragrafı seçmek için nasıl tıklama yapılır?

Cevap

Indesign programında metinleri seçerken kullanabileceğiniz birkaç tıklama çeşidi bulunmaktadır. Buna göre:
– Bir kelimeyi seçmek için üzerine çift tıklayabilir,
– Bir satırı seçmek için ilgili satır kapsamında üç kez ardı ardına tıklayabilir,
– Bir paragrafı seçmek için ise, ilgili paragraf kapsamında dört kez ardı ardına tıklayabilirsiniz.


22. Soru

Son sürümü itibariyle, Indesign programının desteklediği dosya türleri nelerdir?

Cevap

Son sürümü itibariyle, Indesign programının desteklediği dosya türleri şu şekildedir:

 • PDF (Interactive / Print)
 • EPS
 • EPUB
 • FLA
 • SWF
 • HTML
 • IDML
 • JPEG
 • PNG
 • XML

23. Soru

Sayısal yayınlama nedir?

Cevap

Temel olarak sayısal ortamda görüntülenip okunabilecek bir yayının, söz konusu ortamda oluşturulması / sunulması yaklaşımına sayısal yayınlama adı verilmektedir.


24. Soru

Çalışmanızdaki sayfalar arasında animasyonlu geçişler olsun isterseniz yapmanız gerekenler nelerdir?

Cevap

Çalışmanızdaki sayfalar arasında animasyonlu geçişler olsun isterseniz, Window (Pencere) menüsünü takiben,
Interactive (Etkileşim) alt-menüsüne bağlı Page Transitions (Sayfa Geçişleri) seçeneği size yardımcı olacaktır.


25. Soru

Advanced (İleri Düzey) sekmesi altında neler yapılır?

Cevap

Advanced (İleri Düzey) sekmesi altında ise, yayınınızın parçalara bölünüp bölünmeyeceği, metadata (yayıncı, id) gibi bilgilerinin içerilip içerilmeyeceği, varsa yayın için ayrıca stil düzenlemeleri dosyası (CSS) uygulanıp uygulanmayacağı ve yine çeşitli etkileşimli düzenlemeler için kullanılabilecek, JavaScript adlı kodların eklenip eklenmeyeceğini belirleyebilirsiniz


26. Soru

Tipik bir Indesign belgesinde söz konusu olan sınırları (başka bir deyişle kılavuz çizgileri), çizgi renkleri ile birlikte yazınız.

Cevap

• Siyah çizgi: Forma ve sayfa,
• Macenta çizgi: Kenar boşluğu,
• Mor çizgi: Sütun,
• Kırmızı çizgi: Taşma payı,
• Mavi çizgi: Bilgi (alanı).


27. Soru

Content Collector Tool aracı ne işe yarar?

Cevap

Bu araç sayesinde belge alanında kullanabileceğiniz nesnelerin bir koleksiyonunu yapıp, gerekli anlarda kullanıma sunabilirsiniz.


28. Soru

Belge alanındaki nesneleri içinde bulunduğu tasarım ortamını dikkate alarak, (arkaplanda) soldurabileceğimiz araç nedir?

Cevap

Gradient Feather Tool (Değişken Renk Yumuşatma Aracı): Gradient Feather Tool ile belge alanındaki nesneleri içinde bulunduğu tasarım ortamını dikkate alarak, (arkaplanda) soldurabilirsiniz.


29. Soru

Belge alanında yer alan bir nesneye düzenleme amacıyla müdahale etmek istiyorsanız, genellikle hangi işlevleri yerine getirebilirsiniz?

Cevap

Belge alanında yer alan bir nesneye düzenleme amacıyla müdahale etmek istiyorsanız, genellikle şu işlevleri yerine getirebilirsiniz:
– Müdahale etmek istediğiniz nesne üzerine fare imlecini konumlandırıp sol tıklayarak (bir kez ve aracın özelliğine göre iki kez) seçili araç ile nesneye müdahelenizi gerçekleştirebilirsiniz.
– Söz konusu nesneye fare ile sağ tuş tıklayarak, nesne veya araç ile ilgili çeşitli ek seçeneklere ulaşabilirsiniz.


30. Soru

Gizli karakterleri açmak için ne yapılır?

Cevap

Kimi zaman, çalışmanızdaki metin düzeni
üzerinde yaptığınız işlemleri anlayabilmek
için gizli karakterleri açmanız gerekebilmektedir. Bunun için Type (Yazım) menüsü altındaki Show Hidden Characters
(Gizli Karakterleri Göster) seçeneğini kullanabilirsiniz.


31. Soru

Tools Panel (Araçlar Paneli) kapsamındaki kutucuklardan sol üstte ve sağ alttaki kutucuk nedir ve ne işe yarar?

Cevap

Tools Panel (Araçlar Paneli) kapsamındaki kutucuklardan sol üstte yer alan ve Fill (Dolgu) adlı kutucuk, çizilecek / düzenlenecek nesnenin iç rengini göstermektedir. Sağ altta yer alan ve Stroke (en yakın ifadeyle Çizgi) adlı kutucuk ise, çizilecek / düzenlenecek nesnenin dış çeper / çizgi rengine karşılık gelmektedir.


32. Soru

PNG nasıl bir dosya türüdür?

Cevap

PNG: Transparan görüntüleme özelliklerini destekleyen ve JPEG gibi dosya türlerine göre kayıpsız bir sıkıştırma yaklaşımını izleyen resim dosyası türüdür.


33. Soru

BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türü nedir?

Cevap

JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.


34. Soru

Eğer yapacağınız çalışma, etkileşimli (interactive) bir Adobe Flash çalışması ise, sayısal yayınlamayı hangi  formatta yapmanız gerekmektedir?

Cevap

Eğer yapacağınız çalışma, etkileşimli (interactive) bir Adobe Flash çalışması ise, sayısal yayınlamayı SWF formatında yapmanız gerekmektedir. Ayrıca Indesign programı, çalışmanızı etkileşimli bir yayına dönüştürebilmeniz için çeşitli düzenleme seçenekleri de sunmaktadır.


35. Soru

Advanced (İleri Düzey) sekmesi altında neleri belirleyebilirsiniz?

Cevap

Advanced (İleri Düzey) sekmesi altında ise, yayınınızın parçalara bölünüp bölünmeyeceği, metadata (yayıncı, id) gibi bilgilerinin içerilip içerilmeyeceği, varsa yayın için ayrıca stil düzenlemeleri dosyası (CSS) uygulanıp uygulanmayacağı ve yine çeşitli etkileşimli düzenlemeler için kullanılabilecek, JavaScript adlı kodların eklenip eklenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.


1. Soru

Masaüstü yayıncılık kavramını açıklayınız?

Cevap

Bilgisayarların yayıncılığı devrimsel bir sürece yönlendirmesi ve bilgisayar destekli çözümlerin yarattığı kökten değişiklikler ile birlikte, klasik yayıncılığın evrilmiş olduğu günümüz yayıncılık süreçleri, kısaca masaüstü yayıncılık (desktop yayıncılık) ya da sayısal (dijital) yayıncılık (digital publishing) isimleri altında incelenmektedir. Geçmiş sürece baktığımız zaman, bilgisayar sistemlerinin göstermiş olduğu hızlı gelişim, yazılım teknolojilerinin de desteğiyle birlikte yayıncılık süreçlerini oldukça iyileştirmiş ve geliştirmiştir. En basit haliyle yayıncılık süreçlerinden olan materyalin içerik tasarımlarının gerçekleştirilmesi, mizanpajın (sayfa düzeni) yapılması, baskı ve materyalin tek parça haline getirilmesi (ciltleme…vb.) gibi işlemler artık bilgisayar destekli makinelerle / işlemlerle, hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. İşte burada özellikle basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanması sırasında masa başında bilgisayarlardan yararlanılması durumu, İngilizce terim olan desktop (masa başında) publishing (yayıncılık) kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Burada “masa başında” ifadesi dilimize “masaüstü” olarak geçmiştir. Masaüstü Yayıncılık (Desktop Publishing); Basılı
materyallerin hazırlanması / tasarlanması sırasında masa başında bilgisayarlardan yararlanıldığı yayıncılık yaklaşımına verilen isimdir.

2. Soru

Sayısal yayıncılık kavramını açıklayınız?

Cevap

Masaüstü yayıncılık kavramı yanında değinmemiz gereken diğer kavram da sayısal yayıncılıktır (Söz konusu kavram elektronik yayıncılık olarak da adlandırılmaktadır). İlk aşamada aynı anlama geldiği düşünülebilen bu iki kavram aslında ufak bir nüans ile farklı konu kapsamlarını işaret etmektedir. İfade ettiğimiz üzere, yayıncılık sürecinin masa başında yapılacak kadar pratik ve hızlı hale gelmesi nedeniyle masaüstü yayıncılık kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu kavram ile ifade edilen daha genel anlamda basılı materyal ile ilişkili olan, “bilgisayar destekli” süreçlerin tümüdür. Öte yandan, sayısal yayıncılık kavramı ile kastedilen ise, söz konusu materyalin sayısal ortamda (bilgisayar sistemleri ile) tasarlanıp düzenlenmesinin yanısıra, yine sayısal ortamda yayına sunulmasıdır. Bu açıdan baktığımızda, e-kitap, edergi gibi, özellikle basılı sürümü olmayan yayınlar tam anlamıyla sayısal yayıncılık süreçlerinin ürünü olarak kabul edilmektedir. Sayısal (Dijital) Yayıncılık (Digital Publishing); Basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanmasında sayısal ortamın (bilgisayar sistemlerinin) söz konusu olduğu ve yine ilgili materyalin sayısal ortama sunulduğu yayıncılık yaklaşımına verilen isimdir.

3. Soru

Indesign programının kullanılma amacı nedir?

Cevap

Ünitemizin ana temasını oluşturan Indesign programı, anlaşılacağı üzere masaüstü yayıncılık çalışmaları kapsamındaki, yayın sayfalarının tasarlanması ve düzenlenmesi gibi işlemler için kullanılmaktadır. Indesign programı, öncelikli olarak kendi dosya uzantısı olan .INDD uzantısını desteklemekle beraber, ayrıca şablon formatı olan .INDT ve önceki sürümlerine yönelik olarak .IDML uzantılarını da desteklemektedir. Ayrıca Indesign programı sayesinde, .SWF ve .EPUB gibi uzantılara sahip sayısal yayınlar da dışa
aktarılabilmektedir. 

4. Soru

Indesign programında start workspace (başlangıç çalışma alanı kavramını açıklayınız?

Cevap

Indesign programını başlatmamız ile birlikte, karşımıza programdaki çalışma sürecine nasıl devam edeceğimizi belirleyebildiğimiz bir başlangıç ekrana gelmektedir. Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan bu ekrandaki başlıca seçenekler ve işlevleri şu şekildedir:
• Open a Recent Item (Son Çalışmalardan birisini Aç): Indesign ortamında yakın zamanda çalışmış olduğunuz dosyalara hızlı erişim yapmanızı sağlar.
• Create New (Yeni Oluştur): Indesign programı ortamında yeni bir çalışmaya başlamanızı sağlar. Bu kısım altından gerçekleştireceğiniz çalışmayla ilişkili olarak Document (Doküman), Book (Kitap) ve Library (Kütüphane) seçeneklerinden birisini seçebilirsiniz.
• Community (Topluluk): Bu kısım altındaki seçenekler aracılığıyla, Indesign programına ilişkin olarak Adobe firmasının Web ortamında sunmuş olduğu çeşitli kullanıcı topluluklarına / gruplarına ve kaynaklarına erişim sağlayabilirsiniz.

5. Soru

Workspace kavramını açıklayınız?

Cevap

Bir önceki arayüzden / çalışma alanından istenilen seçim yapıldıktan sonra, Indesign programının genel çalışma arayüzü olan, Workspace (Genel Çalışma Alanı) ekrana gelmektedir. Kullanıcılar bu arayüzü kullanarak, sayfa tasarım ve düzenlemesine yönelik birçok farklı bileşenle etkileşime girebilmektedir. Elbette yaptığınız çalışmada hangi tasarımsal özellik ya da işlevi kullanacağınıza bağlı olarak bu arayüzde faydalanacağınız bileşenler de farklılık gösterebilmektedir. Tasarımsal çalışmaların tipik bir gerekliliği olarak, farklı sonuçlar elde etmek için Indesign programı ortamındaki bileşenlerin kullanım sıralarına / önceliklerine dikkat etmek gerekmektedir.

6. Soru

Workspace kapsamında sunulan başlıca bileşenleri açıklayınız?

Cevap

 Application Bar (Uygulama Çubuğu): Indesign programı penceresinin üst kısmında, çeşitli menü ve alt seçeneklerin sunulduğu, Application Bar adlı bir çubuk bulunmaktadır. Indesign programında aktif olarak çalışılmakta olan doküman üzerinde gerçekleştirilebilecek temel işlemler bu menüler aracılığıyla yapılabildiği gibi, yine sayfa tasarım ve düzenlemesine yönelik özellik ve işlevlere de buradan ulaşılabilmektedir. Yine çubuğun sağ tarafında konumlandırılmış olan, Workspace Switcher (Çalışma Alanı Değiştiricisi) adlı düğme yardımıyla da Indesign çalışma ortamının yerleşimi konusunda ön tanımlı seçenekler arasında geçiş yapılabilmektedir.
• Tools Panel (Araçlar Paneli): Indesign programı ortamında varsayılan olarak sol tarafta sunulan Tools Panel yardımıyla, sayfa tasarım ve düzenlemesine ilişkin bütün araçlara ulaşılabilmektedir.
• Control Panel (Kontrol Paneli): Application Bar’ın altında sunulan Control Panel, seçili durumdaki araç ya da çalışma alanı nesnesi ile ilgili değiştirip düzenleyebileceğiniz temel özellikleri ve ayarlamaları görüntüleyen bir bileşendir.
• Document Window (Doküman Penceresi): Document Window, aktif anlamda çalışmakta olduğunuz doküman içeriğinin görüntülendiği, programın orta arayüzüdür. Eğer birden fazla çalışma açık durumda ise, bu çalışmalar arası geçişleri de yine bu orta alanda gerçekleştirebilirsiniz.
• Panels (Paneller): Indesign programı ortamındaki çalışmalarda kullanılabilen ve tasarım / düzenleme işlemlerine yönelik çeşitli araçlar sunan bazı ek paneller de, varsayılan olarak programın sağ tarafında kullanıcılara sunulmaktadır.

7. Soru

Mizanpaj kavramını açıklayınız?

Cevap

Yayıncılık sektörü kapsamında olmak üzere, üzerinde çalışılan materyalin sayfa düzenine mizanpaj adı verilmektedir. Mizanpaj kelimesi, yayıncılık sektöründe halen yaygın bir şekilde kullanıldığından dolayı, ünitenin bundan sonraki içeriğinde de, sayfa düzeninin karşılığı olarak kullanılmış olacaktır.

8. Soru

Bir indesign belgesindeki sınırları açıklayınız?

Cevap

Indesign ortamında çalışırken, Document Window kısmında gösterilen ve üzerinde tasarım yaptığınız alanı bir yayın sayfası olarak kabul ederiz. Basit bir tabirle belge olarak adlandırabileceğimiz bu sayfa, ilk başta karşımıza boş olarak, ancak çeşitli renklerde çizgilerle birlikte gelmektedir. İşte bu çizgiler, esasında üzerinde tasarım yapıp düzenleyeceğimiz sayfanın sınırlarını anlamamız adına önemlidir. En basitinden tasarladığımız yayının çıktısını aldığımızda göreceğimiz taşma paylarını, kenar boşluklarını bu renkli çizgileri dikkate alarak değerlendirir ve sayfa / belge üzerindeki tasarımlarımızı ona göre yaparız. Tipik bir Indesign belgesinde söz konusu olan sınırlar (başka bir deyişle kılavuz çizgileri), çizgi renkleri ile birlikte şu şekildedir:
• Siyah çizgi: Forma ve sayfa,
• Macenta çizgi: Kenar boşluğu,
• Mor çizgi: Sütun,
• Kırmızı çizgi: Taşma payı,
• Mavi çizgi: Bilgi (alanı).
İlgili çizgilerden kırmızı ve mavi renkli olanlar yeni bir çalışma / belge oluştururken ya da isteğe bağlı ayarlamalar, işlemler sırasında görüntülenmektedir.

9. Soru

Bir indesign programının tasarım araçlarından seçim aracı, doğrudan seçim aracı, sayfa aracı, boşluk aracı, içerik koleksiyoncusu, yazı yazma aracı, çizgi aracı ve tükenmez kalem aracını açıklayınız?

Cevap

• Selection Tool (Seçim Aracı): Belge alanındaki nesneleri seçmek için kullanılan temel araçtır. Selection Tool ile birbirinden bağımsız nitelikteki nesneleri üzerlerine sol tıklayarak seçebildiğiniz gibi klavyenin Shift tuşuna basılı tutarak çoklu seçim işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.
• Direct Selection Tool (Doğrudan Seçim Aracı): Bu aracı, belge alanındaki bir nesnenin çizgi yollarını seçmek ya da yine bir nesnenin içeriğini (örneğin bir şeklin iç dolgusunu) seçmek için kullanabilirsiniz.
• Page Tool (Sayfa Aracı): Page Tool genel olarak belge alanında isteğe bağlı şekilde farklı sayfa boyutları oluşturmak için kullanılmaktadır.
• Gap Tool (Boşluk Aracı): Bu araç ile belge alanında yer alan farklı nesneler arasındaki boşlukları daha ölçülü bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
• Content Collector Tool (İçerik Koleksiyoncusu Aracı): Bu araç sayesinde belge alanında kullanabileceğiniz nesnelerin bir koleksiyonunu yapıp, gerekli anlarda kullanıma sunabilirsiniz.
• Type Tool (Yazı Yazma Aracı): Type Tool (Yazı Yazma Aracı) ile belge alanına seçmiş olduğunuz yazı tipinde (font) yazılar yazabilirsiniz.
• Line Tool (Çizgi Aracı): Bu araç ile belge alanına çizgiler çizilebilmektedir.
• Pen Tool (Tükenmez Kalem Aracı): Bu araç, belge alanında serbest çizimler yapabilmenizi sağlamaktadır. Söz konusu araç, fare ile yapılabilecek sürükle – bırak mantığına dayalı çizimler yerine, daha önce yapmış olduğunuz çizimlere geometrik oranlamalar yaparak daha ölçülü ve hassas çizimler yapabilmenize olanak sağlayacak işlevler sunmaktadır.

10. Soru

Bir indesign programının tasarım araçlarından kurşun kalem aracı, dikdörtgen çerçeve aracı, dikdörtgen aracı, makas aracı, serbest dönüştürme aracı, değişken renk aracı, değişken renk yumuşatma aracı, not aracı kavramlarını açıklayınız?

Cevap

• Pencil Tool (Kurşun Kalem Aracı): Bu araç ile belge alanına bir kurşun kalemle çizim yapıyormuş gibi serbest çizimler yapabilirsiniz. Yine aynı araç altında farklı işlevlerde kalem araçları da bulunmaktadır.
• Rectangle Frame Tool (Dikdörtgen Çerçeve Aracı): Bu araç sayesinde, belge alanında içerisine nesneleri yerleştirebileceğiniz yer tutucuları oluşturabilirsiniz. Söz konusu yer tutucularını sürükle – bırak yaparak, ‘çizim yaparmış gibi’ oluşturabilir, hatta bu araca farenin sol tuşuna basılı tutarak farklı şekil seçenekleriyle yer tutucular da ekleyebilirsiniz.
• Rectangle Tool (Dikdörtgen Aracı): Bu araç ile belge alanına sürükle – bırak yaparak dikdörtgen çizebilirsiniz. Yine bir önceki araca benzer olarak bu araç üzerinden de farenin sol tuşuna basılı tutmak suretiyle farklı şekil seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
• Scissors Tool (Makas Aracı): Scissors Tool ile belge alanındaki çizgiler kapsamında oluşmuş yolları istediğiniz noktalardan kesebilirsiniz.
• Free Transform Tool (Serbest Dönüştürme Aracı): Bu araç ile belge alanında yer alan ve şekli, boyutları değiştirilebilen nesneler üzerinde oynamalar yapılabilmektedir.
• Gradient Swacth Tool (Değişken Renk Aracı): Bu araç sayesinde, belge alanındaki nesneler üzerinde çoklu renk geçişleri oluşturabilirsiniz.
• Gradient Feather Tool (Değişken Renk Yumuşatma Aracı): Gradient Feather Tool ile belge alanındaki nesneleri içinde bulunduğu tasarım ortamını dikkate alarak, (arkaplanda) soldurabilirsiniz.
• Note Tool (Not Aracı): Bu araç ile aktif çalışmanız / belge ile ilgili çeşitli notlar ekleyebilirsiniz.

11. Soru

Bir indesign programının tasarım araçlarından damlalık aracı, el aracı, büyütme aracı kavramlarını açıklayınız?

Cevap

• Eyedroper Tool (Damlalık Aracı): Bu araç ile herhangi bir nesnenin / çizimin herhangi bir noktasındaki rengi kullanmak üzere alabilirsiniz. Yine bu araç altında ulaşılabilecek Measure Tool (Ölçü Aracı) ile de çizim alanında çeşitli mesafe / nesne boyutları gibi konularda anlık bilgi alabilirsiniz.
• Hand Tool (El Aracı): Hand Tool (El Aracı), büyük çalışma / belge alanlarında daha kolay gezinti sağlamak ve bunu nesnelere yanlışlıkla müdahalede bulunmadan gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.
• Zoom Tool (Büyütme Aracı): Bu araç, belge alanına yakınlaştırma uzaklaştırma yaparak daha hassas düzenleme imkânı elde etmek için kullanılmaktadır.

12. Soru

Indesign programına başlangıç aşamasında yapabileceğimiz metin düzenlemelerine ilişkin genel adımları sıralayınız?

Cevap

Tools Panel (Araçlar Paneli) altındaki Type Tool (Yazı Yazma Aracı), -daha önce de belirttiğimiz üzereIndesign ortamındaki temel metin ekleme / düzenleme aracımızdır. Bu araç ile belge ortamına metin eklediğimizde her bir metnin birer çerçevesi oluşmaktadır. Bu çerçevelerin boyutlarını dilersek metin eklerken sürükle – bırak yaparak ayarlayabiliriz. Eklediğimiz metinlerin çerçevesini, daha sonra Tools Panel (Araçlar Paneli) üzerindeki Selection Tool’u (Seçim Aracı) kullanarak tekrar ayarlayabiliriz. Indesign ile birlikte, çalışmanızdaki sayfalara eklediğiniz metinlerin akışına yönelik olarak kullanabileceğiniz pratik işlevlerden birisi de metin akıtmadır. Buna göre, her bir
metin çerçevesini seçtiğinizde, çerçevenin sol üst ve sağ altında göreceğiniz kutucuklar, metin çerçeveleri arası akış bağlantısını kuracağınız giriş ve çıkış noktaları olarak
görev yapmaktadır. Örneğin sınırları değiştiğinde içeriğindeki metnin diğer bir metin çerçevesine akmasını istediğiniz çerçeveyi seçtikten sonra, ilgili çerçevenin sağ
alt (çıkış) kutucuğundan sürükle – bırak ile akışın gerçekleşeceği metin çerçevesinin sol üst (giriş) kutucuğuna bağlantı kurabilirsiniz. Metin akıtma işlevi, özellikle tasarım ve mizanpaj aşamasında sayfalara eklediğiniz metinlerin kaybolması veya bozulması gibi konulara endişe duymadan düzenlemelerinize devam etmenizi sağlamaktadır. Metin düzenleme işlevleri olan programlardan aşina olduğumuz yazı tipi (font) düzenlemeleri (stil, punto…vb.), metin yönü, aralık, konum gibi birçok nitelik Indesign ortamında da kolaylıkla düzenlenebilmektedir. Bunun için düzenlemek istediğiniz metni (ya da metin çerçevesini) seçtikten sonra, Control Panel (Kontrol Paneli) üzerinde aktif hale gelen seçenekleri kullanabilirsiniz.

13. Soru

Indesign çalışmalarını dışa aktarma nedir, açıklayınız?

Cevap

Programların kendi formatlarında gerçekleştirilmiş olan çalışmalarını, farklı dosya formatlarında kaydedilebilmesine imkân sağlayan bir işlevdir. Aktif durumdaki bir Indesign çalışmasını dışa aktarmak için, Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerindeki File (Dosya) menüsü altında yer alan Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılmaktadır. İlgili seçeneğe tıkladıktan sonra açılan diyalog penceresinde, hedef dosya türünü belirlemek suretiyle çalışmanızı farklı bir dosya türünde kaydedebilirsiniz. Son sürümü itibariyle, Indesign programının desteklediği dosya türleri şu şekildedir:
• PDF (Interactive / Print): Adobe’un temel doküman dosya türüdür. Indesign, çalışmanızı  interactive (etkileşimli: doküman içi etkileşimli nesnelerin aktif olduğu) PDF ya da sadece print (yazdırma amaçlı) PDF formatlarında kaydedebilmenize izin vermektedir.
• EPS: Yazıcılarda ve farklı baskı teknolojilerinde yaygın bir biçimde kullanılan bir grafik dosyası türüdür.
• EPUB: E-kitap standardı olarak kullanılan bir dosya türüdür (Bu formatta dışa aktarma bir sonraki bölüm altında daha detaylı açıklanmıştır).
• FLA: Adobe Flash teknolojisiyle ilgili olarak kaynak dosyası türüdür.
• SWF: Adobe Flash programı tarafından desteklenen ve genellikle Web uygulamalarında karşımıza çıkan, hareketli – etkileşimli vektörel bir grafik dosyası türüdür (Bu formatta dışa aktarma bir sonraki bölüm altında daha detaylı açıklanmıştır).
• HTML: Temel Web sayfası görüntüleme formatı / dosya türüdür.
• IDML: Indesign programının önceki sürümleriyle ilişkili olan, işaretleme tabanlı bir dosya türüdür.
• JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.
• PNG: Transparan görüntüleme özelliklerini destekleyen ve JPEG gibi dosya türlerine göre kayıpsız bir sıkıştırma yaklaşımını izleyen resim dosyası türüdür.
• XML: Verilerin kolay okunup işlenebilmesi adına, işaretleme tabanlı olarak geliştirilmiş olan bir dosya türüdür.

14. Soru

SWF ve EPUB formatında dışa aktarma süreçlerine yönelik olarak bilinmesi gereken başlıca noktaları sıralayınız.

Cevap

Eğer yapacağınız çalışma, etkileşimli (interactive) bir Adobe Flash çalışması ise, sayısal yayınlamayı SWF formatında yapmanız gerekmektedir. Ayrıca Indesign programı, çalışmanızı etkileşimli bir yayına dönüştürebilmeniz için çeşitli düzenleme seçenekleri de sunmaktadır.

15. Soru

Sayfalar arası gezintiler oluşturmak için nesneler düğmelere dönüştürebilir ve bu düğme formatındaki nesnelere gezinti işlevi eklenebilir. Bu amaçla uygulanabilecek işlemleri sıralayınız.

Cevap

• Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerinde yer alan Window (Pencere) menüsü altındaki Interactive (Etkileşim) alt-menüsüne bağlı Buttons and Forms (Düğmeler ve Formlar) seçeneğini kullanabilirsiniz.
• Çalışmanız kapsamında animasyon düzenlemeleri yapmak için yine Window (Pencere) menüsü altındaki Interactive (Etkileşim) alt-menüsüne bağlı Animation (Animation) seçeneğini izleyebilirsiniz.
• Çalışmanızdaki sayfalar arasında animasyonlu geçişler olsun isterseniz, Window (Pencere) menüsünü takiben, Interactive (Etkileşim) altmenüsüne bağlı Page Transitions (Sayfa Geçişleri) seçeneği size yardımcı olacaktır.
• Yine Window (Pencere) menüsüne bağlı Interactive (Etkileşim) altmenüsündeki diğer alternatif seçenekler de, çalışmanıza linkler (köprüler), zamanlamaya dayalı olaylar, madde – yer imleri gibi çeşitli unsurlar eklemek ve düzenlemek için kullanılabilmektedir.
• Yaptığınız Flash tabanlı çalışmanın nasıl göründüğünü ve çalıştığını görmek için, Window (Pencere) menüsü ve Interactive (Etkileşim) altmenüsüne bağlı SWF Preview (SWF Önizleme) seçeneğini kullanma imkânınız vardır.
• Flash tabanlı olarak sayısal yayınlamayı düşündüğünüz çalışmanın düzenlemesi bittikten sonra, dışa aktarma seçeneklerini izleyerek (SWF dosya türünü seçerek)  yayınlama işlemini yapabilirsiniz. SWF olarak kaydetme anında görüntülenen ek seçenekler penceresinde yayına dair bazı ek düzenlemeler de gerçekleştirmek mümkündür. Buna göre, hangi sayfaların yayınlanacağı, SWF dosyası ile birlikte HTML dosyası da oluşturulup oluşturulmayacağı (özellikle Web görüntüleme için gereklidir), yayın boyutunun neler olacağı, animasyonlarda saniye başına kare sayısının (frame rate) ne olacağı ve yayına (daha az yer kaplaması için) sıkıştırma uygulanıp uygulanmayacağı gibi seçenekler bu noktada başlıca düzenlemelerdir.
• Diğer sayısal yayınlama formatı / dosya türü olan EPUB seçeneğini seçerek dışa aktarma yapmak istediğinizde, yine SWF dosya türünde olduğu gibi bir ek seçenekler penceresi karşımıza çıkmaktadır (Bu noktada çalışmanızı tasarlarken, yayın içi ihtiyaç duyduğunuz düzenlemeler harici ayrıca EPUB için gerekli olan farklı özellik ve işlevler yoktur). Bu pencerede, EPUB formatında yayınınızzdaki bazı ‘son dokunuş’ düzenlemelerini hızlıca yapabilirsiniz. Söz konusu düzenlemeler şöyledir:
• General (Genel) sekmesi altında, EPUB sürümünü seçebilir, yayınınızın ilk sayfasının (cover – kapağını) ne olacağını belirleyebilir, içeriğin sağ-sol, alt-üst ölçülerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca yine içerik sayfa sırası, numaralandırma gibi konularda da son düzenleme durumlarını bu sekme altında seçebilirsiniz.
• Image (Görsel) sekmesi altında, yayınınız içinde yer alan görsellerin çözünürlüğü, diğer içeriklerle olan konumları, kaliteleri gibi seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
• Advanced (İleri Düzey) sekmesi altında ise, yayınınızın parçalara bölünüp bölünmeyeceği, metadata (yayıncı, id) gibi bilgilerinin içerilip içerilmeyeceği, varsa yayın için ayrıca stil düzenlemeleri dosyası (CSS) uygulanıp uygulanmayacağı ve yine çeşitli etkileşimli düzenlemeler için kullanılabilecek, JavaScript adlı kodların eklenip  eklenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

16. Soru

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan bu ekrandaki başlıca seçenekler nelerdir?

Cevap

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan bu ekrandaki başlıca seçenekler şu şekildedir:

 • Open a Recent Item (Son Çalışmalardan birisini Aç)
 • Create New (Yeni Oluştur)
 • Community (Topluluk)
17. Soru

Workspace kapsamında sunulan başlıca bileşenleri nelerdir?

Cevap

 • Application Bar (Uygulama Çubuğu)
 • Tools Panel (Araçlar Paneli)
 • Control Panel (Kontrol Paneli)
 • Document Window (Doküman Penceresi)
 • Panels (Paneller)
18. Soru

Mizanpaj nedir?

Cevap

Yayıncılık sektörü kapsamında olmak üzere, üzerinde çalışılan materyalin sayfa düzenine mizanpaj adı verilmektedir.

19. Soru

Indesign programındaki basit tasarım çalışmaları, hangi başlık altında sunulan çizim ve düzenleme araçları ile kolaylıkla yerine getirilebilmektedir?

Cevap

Indesign programındaki basit tasarım çalışmaları, Tools Panel (Araçlar Paneli) altında sunulan çizim ve düzenleme araçları ile kolaylıkla yerine getirilebilmektedir. Kullanıcılar yapmak istedikleri temel tasarım işlemini bu panel altında ilgili aracı seçerek gerçekleştirebilmektedir.

20. Soru

Belge alanındaki çizgiler kapsamında oluşmuş yolları istediğiniz noktalardan kesebileceğimiz araç hangisidir?

Cevap

Scissors Tool (Makas Aracı): Scissors Tool ile belge alanındaki çizgiler kapsamında oluşmuş yolları istediğiniz noktalardan kesebilirsiniz.

21. Soru

Indesign programında metinleri seçerken kullanabileceğiniz birkaç tıklama çeşidi bulunmaktadır. Buna göre bir kelimeyi, bir satırı, bir paragrafı seçmek için nasıl tıklama yapılır?

Cevap

Indesign programında metinleri seçerken kullanabileceğiniz birkaç tıklama çeşidi bulunmaktadır. Buna göre:
– Bir kelimeyi seçmek için üzerine çift tıklayabilir,
– Bir satırı seçmek için ilgili satır kapsamında üç kez ardı ardına tıklayabilir,
– Bir paragrafı seçmek için ise, ilgili paragraf kapsamında dört kez ardı ardına tıklayabilirsiniz.

22. Soru

Son sürümü itibariyle, Indesign programının desteklediği dosya türleri nelerdir?

Cevap

Son sürümü itibariyle, Indesign programının desteklediği dosya türleri şu şekildedir:

 • PDF (Interactive / Print)
 • EPS
 • EPUB
 • FLA
 • SWF
 • HTML
 • IDML
 • JPEG
 • PNG
 • XML
23. Soru

Sayısal yayınlama nedir?

Cevap

Temel olarak sayısal ortamda görüntülenip okunabilecek bir yayının, söz konusu ortamda oluşturulması / sunulması yaklaşımına sayısal yayınlama adı verilmektedir.

24. Soru

Çalışmanızdaki sayfalar arasında animasyonlu geçişler olsun isterseniz yapmanız gerekenler nelerdir?

Cevap

Çalışmanızdaki sayfalar arasında animasyonlu geçişler olsun isterseniz, Window (Pencere) menüsünü takiben,
Interactive (Etkileşim) alt-menüsüne bağlı Page Transitions (Sayfa Geçişleri) seçeneği size yardımcı olacaktır.

25. Soru

Advanced (İleri Düzey) sekmesi altında neler yapılır?

Cevap

Advanced (İleri Düzey) sekmesi altında ise, yayınınızın parçalara bölünüp bölünmeyeceği, metadata (yayıncı, id) gibi bilgilerinin içerilip içerilmeyeceği, varsa yayın için ayrıca stil düzenlemeleri dosyası (CSS) uygulanıp uygulanmayacağı ve yine çeşitli etkileşimli düzenlemeler için kullanılabilecek, JavaScript adlı kodların eklenip eklenmeyeceğini belirleyebilirsiniz

26. Soru

Tipik bir Indesign belgesinde söz konusu olan sınırları (başka bir deyişle kılavuz çizgileri), çizgi renkleri ile birlikte yazınız.

Cevap

• Siyah çizgi: Forma ve sayfa,
• Macenta çizgi: Kenar boşluğu,
• Mor çizgi: Sütun,
• Kırmızı çizgi: Taşma payı,
• Mavi çizgi: Bilgi (alanı).

27. Soru

Content Collector Tool aracı ne işe yarar?

Cevap

Bu araç sayesinde belge alanında kullanabileceğiniz nesnelerin bir koleksiyonunu yapıp, gerekli anlarda kullanıma sunabilirsiniz.

28. Soru

Belge alanındaki nesneleri içinde bulunduğu tasarım ortamını dikkate alarak, (arkaplanda) soldurabileceğimiz araç nedir?

Cevap

Gradient Feather Tool (Değişken Renk Yumuşatma Aracı): Gradient Feather Tool ile belge alanındaki nesneleri içinde bulunduğu tasarım ortamını dikkate alarak, (arkaplanda) soldurabilirsiniz.

29. Soru

Belge alanında yer alan bir nesneye düzenleme amacıyla müdahale etmek istiyorsanız, genellikle hangi işlevleri yerine getirebilirsiniz?

Cevap

Belge alanında yer alan bir nesneye düzenleme amacıyla müdahale etmek istiyorsanız, genellikle şu işlevleri yerine getirebilirsiniz:
– Müdahale etmek istediğiniz nesne üzerine fare imlecini konumlandırıp sol tıklayarak (bir kez ve aracın özelliğine göre iki kez) seçili araç ile nesneye müdahelenizi gerçekleştirebilirsiniz.
– Söz konusu nesneye fare ile sağ tuş tıklayarak, nesne veya araç ile ilgili çeşitli ek seçeneklere ulaşabilirsiniz.

30. Soru

Gizli karakterleri açmak için ne yapılır?

Cevap

Kimi zaman, çalışmanızdaki metin düzeni
üzerinde yaptığınız işlemleri anlayabilmek
için gizli karakterleri açmanız gerekebilmektedir. Bunun için Type (Yazım) menüsü altındaki Show Hidden Characters
(Gizli Karakterleri Göster) seçeneğini kullanabilirsiniz.

31. Soru

Tools Panel (Araçlar Paneli) kapsamındaki kutucuklardan sol üstte ve sağ alttaki kutucuk nedir ve ne işe yarar?

Cevap

Tools Panel (Araçlar Paneli) kapsamındaki kutucuklardan sol üstte yer alan ve Fill (Dolgu) adlı kutucuk, çizilecek / düzenlenecek nesnenin iç rengini göstermektedir. Sağ altta yer alan ve Stroke (en yakın ifadeyle Çizgi) adlı kutucuk ise, çizilecek / düzenlenecek nesnenin dış çeper / çizgi rengine karşılık gelmektedir.

32. Soru

PNG nasıl bir dosya türüdür?

Cevap

PNG: Transparan görüntüleme özelliklerini destekleyen ve JPEG gibi dosya türlerine göre kayıpsız bir sıkıştırma yaklaşımını izleyen resim dosyası türüdür.

33. Soru

BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türü nedir?

Cevap

JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.

34. Soru

Eğer yapacağınız çalışma, etkileşimli (interactive) bir Adobe Flash çalışması ise, sayısal yayınlamayı hangi  formatta yapmanız gerekmektedir?

Cevap

Eğer yapacağınız çalışma, etkileşimli (interactive) bir Adobe Flash çalışması ise, sayısal yayınlamayı SWF formatında yapmanız gerekmektedir. Ayrıca Indesign programı, çalışmanızı etkileşimli bir yayına dönüştürebilmeniz için çeşitli düzenleme seçenekleri de sunmaktadır.

35. Soru

Advanced (İleri Düzey) sekmesi altında neleri belirleyebilirsiniz?

Cevap

Advanced (İleri Düzey) sekmesi altında ise, yayınınızın parçalara bölünüp bölünmeyeceği, metadata (yayıncı, id) gibi bilgilerinin içerilip içerilmeyeceği, varsa yayın için ayrıca stil düzenlemeleri dosyası (CSS) uygulanıp uygulanmayacağı ve yine çeşitli etkileşimli düzenlemeler için kullanılabilecek, JavaScript adlı kodların eklenip eklenmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.