Açıköğretim Ders Notları

Web Okuryazarlığı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Okuryazarlığı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Web: Bilgi Erişim

1. Soru

Bilgi gereksinimi nedir?

Cevap

Gereksinim, bireyin yapmakta olduğu işi, araştırması, zihni ve ahlaki yönden gelişimi ve eğlence amacıyla sahip olması gerekenleri içeren kaçınılmaz ve zorunlu bir durumdur. Birey, yaşamındaki kişisel ya da işle ilgili belirsizliklerin kabulü ve tanınması için bilgiye gereksinim duyar. Zihinsel bir durum olan bireyin bilgi gereksiniminde elde edilen her verinin hayatına bir etkisi söz konusudur. Bu etki her insanın bilgiyi farklı algılaması ve içeriğinden farklı anlamlar çıkarması sebebiyle insan doğasına, çevresine, işine ve sosyal yaşamına göre değişiklik göstermektedir.


2. Soru

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak nasıl ayrılmaktadır?

Cevap

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak “yeni bilgi için duyulan gereksinim”, “halihazırda elde olan bilginin açıklanması için duyulan gereksinim” ve “elde olan bilginin geçerliliğini ve doğruluğunu saptamak için duyulan gereksinim” şeklinde üçe ayrılmaktadır.


3. Soru

Bilginin toplumlar için bir ürün olarak zaman içerisindeki dönüşümü nasıl olmuştur?

Cevap

Bilgi, tarım toplumunda sorun çözmede yardımcı olan kritik bir “girdi”, sanayi toplumunda ticari bir ürün ve en temel ekonomik kaynak olarak “çözümün” kendisidir. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak günümüzde sınırları tam olarak bilinmeyen yaratılması, iletilmesi, depolanması “sorun” olan bir ürün haline gelmiştir.


4. Soru

Birey bilgiye neden ihtiyaç duyar?

Cevap

Birey yaşamını sürdürebilmek, çevresine etkili şekilde uyum sağlayabilmek, sorunlarını çözmek ve kararlar alabilmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bilgi, semboller halinde belli ortamlarda sunulan, depolanan ve yapılandırılan bir kaynaktır. Bilgiye erişebilmek için bir kısım beceri, yetkinlik ve araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.


5. Soru

bilgi erişim kavramı nedir?

Cevap

Bilgi erişim (information retrieval), farklı ortamlarda (basılı ya da elektronik) yer alan bilgiyi elde etmek için ona ihtiyaç duyan kullanıcı tarafından kaynakların sorgulanması sürecinde izlenen yoldur. Bu süreç bilgi toplama, sınıflama, kataloglama, depolama, büyük miktardaki verilerden arama yapma ve bu verilerden istenen bilgiyi üretme ya da sunmayı kapsamaktadır.


6. Soru

Bilgi erişim teriminin tarihsel gelişimi nasıldır?

Cevap

Bilgi erişim terimi, ilk olarak Calvin N. Mooerstarafından 1950 yılında kullanılmış ve ardından 1952 yılında Mortimer Taube tarafından bilginin sistematik hale getirilerek erişilebilir olmasını olanaklı kılan bağlantılı dizinler (coordinate index) kavramı ile günümüzde sorgulama aşamasında kullanılan “boolean mantığı” ve “boolean operatörleri” olarak bilinen VE (AND), VEYA (OR), DEĞİL (NOT) yaklaşımı ortaya çıkmıştır.


7. Soru

Web okuryazarı olabilmek gerekenler nelerdir?

Cevap

Web okuryazarı olabilmek; gereken bilgi kaynaklarına erişebilmeyi, erişilen kaynakları kullanabilmeyi ve yeni bilgi kaynakları yaratabilmek için ağları kullanmayı gerektirir.


8. Soru

arama motorları ilk kez nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

İlk olarak 90’lı yılların başında dosya sunucusundaki aranan dosyaları bulmaya yarayan ilk arama motoru “Archie” adı ile kuruldu. Sonrasında, dağınık noktalardaki dokümanlara menü temelli bir arayüz yardımı ile ulaşılmasını sağlayan “Gopher” ile listelerdeki siteler üzerinden arama yapılabilen bir servis ortaya çıktı. Web sitelerinin bilgilerini kullanarak kendi web sitesi açıklamalarını girmelerine imkân sağlayan “Aliweb” gibi uygulamalar hayata geçirildi.


9. Soru

Arama motorlarının tarihsel gelişimi nasıldır?

Cevap

1993 yılında bir indeks oluşturmak için “Wandex” adında ilk “bot (robot)” yani dizinleme işini yarı-otomatik olarak yapabilen bir robot teknolojisi geliştirildi. 1994 yılında “tam metin (full text)” aramasına imkan sağlayan “WebCrawler” diğerlerinden farklı olarak herhangi bir kullanıcının bir web sayfasını her kelimesi için aramaya izin veren ilk arama motoru oldu. Bu gelişmenin ardından web sayfalarını bulmayı kolaylaştıran ve sunduğu farklı yaklaşımlarla kullanıcıların ilgisini çeken Magellan, Excite,Infoseek, Overture, Looksmart ve Inktomi, AltaVista ve Yahoo gibi arama motorları piyasaya çıktı.

1997’de açılan Yandex ve 1998 yılında Overture, Looksmart ve Inktomi arama motorlarından güç alan “Msn” kuruldu. 2004 yılında Altavista ile teknoloji yükseltmesi yapılan Msn, 2009 yılından sonra hayatına “Bing” olarak devam etti.

1998 yılında “PageRank” adlı teknolojilerini satmak için yola çıkan “Google”’ kurucuları ağ üzerindeki her sayfayı önemine göre puanlayan sisteme yatırım yaparak, “Google Search” arama motorunu kurdular. Ağ üzerindeki her sayfayı puanlayan bu sistem; o sayfaya verilen bağlantı ve bağlantı veren yerlerin puanı ile matematiksel olarak hesaplama yaparak söz konusu sayfaya puan veren bir mantığa dayanıyordu. Bu yaklaşımla Google bir sayfayı incelerken sayfanın komşu sitelerine de bakıyor, bir sitenin önemini belirleyebilmek için ağın tamamını tarıyordu. Bu algoritma ile Google alakalı arama sonuçları listelemede daha başarılı oluyordu. Bu sayede 2007 yılının sonlarına doğru dünya çapında tanınan bir web arama motoru haline gelen Google birçok farklı alanda servis sunarak büyümesini sürdürmektedir.


10. Soru

Arama motoru hangi temel bileşenlerden oluşmaktadır?

Cevap

Bir arama motoru web robotu, arama dizini ve kullanıcı arabirimi şeklinde üç temel bileşenden oluşmaktadır.


11. Soru

İyi bir web okuryazarı nasıl olmalıdır?

Cevap

İyi bir web okuryazarı; ağ üzerindeki kaynakları arayabilmek için gerekli araçları ve stratejileri bilen, ağ üzerindeki bilgiyi konumlandırabilen, kaynakları kullanabilen ve bunların güvenirliğini sorgulayabilendir.


12. Soru

Web okuryazarlığında arama nasıl bir süreci içeririr?

Cevap

Arama, bilgi gereksiniminin ortaya çıkması sonucunda gereksinimin belirlenip ifade edilmesiyle olası kaynakların sorgulanmaya başlandığı süreçtir.


13. Soru

Web’te gezinme kavramı nedir?

Cevap

Ağ üzerinde bağlantıları kullanarak farklı kaynaklar arasındaki geçiş yapmaya web’te gezinme denilir.


14. Soru

Web adresi nedir?

Cevap

Bir web sitesine ulaşabilmemizi sağlayan şey onun adresidir. Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız.


15. Soru

Alan adı nedir?

Cevap

Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız. Alan adı belli bir tanımlama kuralı olan, satın alınamayan fakat belli süreliğine kiralanabilen bir hizmettir.


16. Soru

Web robotu nedir?

Cevap

Robot, web üzerinde bulunan web sitesi kaynaklarını ve bunların bağlantılarını otomatik olarak gezerek sayfa içeriklerini saklayıp, aramada hızlı erişim sağlayacak şekilde dizinlemektedir. Bu işlem için hazırlanmış yazılımlara robot (bot) ya da web örümceği (spider ya da web crawler) denir. Bu yazılımlar, web siteleri üzerindeki bağlantıları takip ederek buldukları siteleri tararlar ve okunabilir (metin) içeriği arama motorlarının ilgili sunucularında kayıt altına alırlar.


17. Soru

Arama dizini nedir?

Cevap

Web sitelerindeki metinleri otomatik olarak tarayan ve bunları belli sistematik içinde sunan, site sahiplerinin verdiği özet bilgi içinde sorgulama yapan arama dizinleri (directory) yanında aranan sözcüklerin herhangi birini içeren kelimenin yer aldığı sayfayı getiren arama motoru (search engine) ya da birden fazla arama motoru ile veri tabanında tarama yapan üst veri arama (metasearch) servisleri de yer almaktadır.


18. Soru

Web sitesilerindeki ana sayfanın özellikleri nedir?

Cevap

Web sayfalarının belli ilişkiler içinde bir araya getirilmesiyle kullanıcılara bilgi ya da hizmet sunan web siteleri oluşturulmaktadır. Her bir web sitesinin “Ana sayfa (Home Page)” olarak isimlendirilen ve onu oluşturan sayfaların üstünde siteye ulaşanları ilk olarak karşılaması hedeflenen sayfası vardır.

Bu sayfa web sitesini meydana getiren diğer sayfaları birbirinden ayrıştırmaktadır. Ana sayfa sitenin giriş kapısı, kapağı yani içeriklerinin tak- dim edildiği alan olarak kurgulanır. Sitedeki diğer kaynaklara ve hizmetlere adresi verilerek doğrudan ulaşmak mümkün olduğu gibi genelde bu sayfa üzerinden erişimle sağlanmaktadır.


19. Soru

Gezinim tasarımı kavramı nedir?

Cevap

Kullanıcının ağda istediği yere rahat ulaşması gezinim tasarımıyla sağlanmaktadır. Web siteleri oluşturulurken kullanıcıların gereksiz tıklamalar yapmadan ve kafa karışıklığına maruz kalmadan aradıkları şeyi kolayca bulabilmeleri bu düzenlemeye bağlıdır. Web sistemlerinde kullanıcıların nerede olduklarını anlamaları ve ulaşmak istedikleri yere en kolay nasıl gidebileceklerine dair yönlendirmeleri en etkili biçimde yapmak için arayüz ve bilgi tasarımı ile birlikte kullanılır. Arayüzdeki yönlendirmelerin yanı sıra site haritaları ve indeksler de gezinim tasarımının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Site haritası ile kullanıcılara tek sayfada bütün site içeriğine ulaşabilecekleri öz bilgi sunulur.


20. Soru

Ağda yer alan bir bilgi kaynağı kapsamı açısından nasıl değerlendirilir?

Cevap

Kapsam: Kapsam kaynağın hangi konuları içerdiğini belirtirken, genişlik, derinlik, zaman, tür ve içerik gibi alt boyutları barındırır. Kapsam Genişliği dendiğinde, konunun tüm yönlerini kapsaması, derinlik dendiğinde konunun düzeyini, zaman dendiğinde konunun ele alındığı dönemi, tür dendiğinde sunulan içeriğin biçimsel halini ve içerik dendiğinde ise sunulan fikri/görüşü ifade etmektedir. Webde yer alan bir kaynak doğrudan bir bilgi aktarabileceği gibi sağladığı bağlantılar sonucunda yararlı kaynaklara ulaşmamızı da sağlayabilir. Webde bilgi metin, görsel, video, sunum farklı türlerde çok farklı dosya düzenlemeleri içinde yer alabilmektedir. Bu farklı türlere erişim ve değerlendirme konusunda da farklı araç ve beceri gereksinimleri olabilmektedir. Ağda içeriğin kapsamı genellikle onu oluşturan, düzenleyen ve sunanın amacına hizmet etmektedir ve onun bakış açısı ile ifade edilmektedir.


1. Soru

Bilgi gereksinimi nedir?

Cevap

Gereksinim, bireyin yapmakta olduğu işi, araştırması, zihni ve ahlaki yönden gelişimi ve eğlence amacıyla sahip olması gerekenleri içeren kaçınılmaz ve zorunlu bir durumdur. Birey, yaşamındaki kişisel ya da işle ilgili belirsizliklerin kabulü ve tanınması için bilgiye gereksinim duyar. Zihinsel bir durum olan bireyin bilgi gereksiniminde elde edilen her verinin hayatına bir etkisi söz konusudur. Bu etki her insanın bilgiyi farklı algılaması ve içeriğinden farklı anlamlar çıkarması sebebiyle insan doğasına, çevresine, işine ve sosyal yaşamına göre değişiklik göstermektedir.

Gereksinim, bireyin yapmakta olduğu işi, araştırması, zihni ve ahlaki yönden gelişimi ve eğlence amacıyla sahip olması gerekenleri içeren kaçınılmaz ve zorunlu bir durumdur. Birey, yaşamındaki kişisel ya da işle ilgili belirsizliklerin kabulü ve tanınması için bilgiye gereksinim duyar. Zihinsel bir durum olan bireyin bilgi gereksiniminde elde edilen her verinin hayatına bir etkisi söz konusudur. Bu etki her insanın bilgiyi farklı algılaması ve içeriğinden farklı anlamlar çıkarması sebebiyle insan doğasına, çevresine, işine ve sosyal yaşamına göre değişiklik göstermektedir.

Gereksinim, bireyin yapmakta olduğu işi, araştırması, zihni ve ahlaki yönden gelişimi ve eğlence amacıyla sahip olması gerekenleri içeren kaçınılmaz ve zorunlu bir durumdur. Birey, yaşamındaki kişisel ya da işle ilgili belirsizliklerin kabulü ve tanınması için bilgiye gereksinim duyar. Zihinsel bir durum olan bireyin bilgi gereksiniminde elde edilen her verinin hayatına bir etkisi söz konusudur. Bu etki her insanın bilgiyi farklı algılaması ve içeriğinden farklı anlamlar çıkarması sebebiyle insan doğasına, çevresine, işine ve sosyal yaşamına göre değişiklik göstermektedir.

Gereksinim, bireyin yapmakta olduğu işi, araştırması, zihni ve ahlaki yönden gelişimi ve eğlence amacıyla sahip olması gerekenleri içeren kaçınılmaz ve zorunlu bir durumdur. Birey, yaşamındaki kişisel ya da işle ilgili belirsizliklerin kabulü ve tanınması için bilgiye gereksinim duyar. Zihinsel bir durum olan bireyin bilgi gereksiniminde elde edilen her verinin hayatına bir etkisi söz konusudur. Bu etki her insanın bilgiyi farklı algılaması ve içeriğinden farklı anlamlar çıkarması sebebiyle insan doğasına, çevresine, işine ve sosyal yaşamına göre değişiklik göstermektedir.

Gereksinim, bireyin yapmakta olduğu işi, araştırması, zihni ve ahlaki yönden gelişimi ve eğlence amacıyla sahip olması gerekenleri içeren kaçınılmaz ve zorunlu bir durumdur. Birey, yaşamındaki kişisel ya da işle ilgili belirsizliklerin kabulü ve tanınması için bilgiye gereksinim duyar. Zihinsel bir durum olan bireyin bilgi gereksiniminde elde edilen her verinin hayatına bir etkisi söz konusudur. Bu etki her insanın bilgiyi farklı algılaması ve içeriğinden farklı anlamlar çıkarması sebebiyle insan doğasına, çevresine, işine ve sosyal yaşamına göre değişiklik göstermektedir.

2. Soru

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak nasıl ayrılmaktadır?

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak nasıl ayrılmaktadır?

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak nasıl ayrılmaktadır?

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak nasıl ayrılmaktadır?

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak nasıl ayrılmaktadır?

Cevap

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak “yeni bilgi için duyulan gereksinim”, “halihazırda elde olan bilginin açıklanması için duyulan gereksinim” ve “elde olan bilginin geçerliliğini ve doğruluğunu saptamak için duyulan gereksinim” şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak “yeni bilgi için duyulan gereksinim”, “halihazırda elde olan bilginin açıklanması için duyulan gereksinim” ve “elde olan bilginin geçerliliğini ve doğruluğunu saptamak için duyulan gereksinim” şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak “yeni bilgi için duyulan gereksinim”, “halihazırda elde olan bilginin açıklanması için duyulan gereksinim” ve “elde olan bilginin geçerliliğini ve doğruluğunu saptamak için duyulan gereksinim” şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak “yeni bilgi için duyulan gereksinim”, “halihazırda elde olan bilginin açıklanması için duyulan gereksinim” ve “elde olan bilginin geçerliliğini ve doğruluğunu saptamak için duyulan gereksinim” şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Bilgi gereksinimi işlevsel olarak “yeni bilgi için duyulan gereksinim”, “halihazırda elde olan bilginin açıklanması için duyulan gereksinim” ve “elde olan bilginin geçerliliğini ve doğruluğunu saptamak için duyulan gereksinim” şeklinde üçe ayrılmaktadır.

3. Soru

Bilginin toplumlar için bir ürün olarak zaman içerisindeki dönüşümü nasıl olmuştur?

Cevap

Bilgi, tarım toplumunda sorun çözmede yardımcı olan kritik bir “girdi”, sanayi toplumunda ticari bir ürün ve en temel ekonomik kaynak olarak “çözümün” kendisidir. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak günümüzde sınırları tam olarak bilinmeyen yaratılması, iletilmesi, depolanması “sorun” olan bir ürün haline gelmiştir.

Bilgi, tarım toplumunda sorun çözmede yardımcı olan kritik bir “girdi”, sanayi toplumunda ticari bir ürün ve en temel ekonomik kaynak olarak “çözümün” kendisidir. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak günümüzde sınırları tam olarak bilinmeyen yaratılması, iletilmesi, depolanması “sorun” olan bir ürün haline gelmiştir.

Bilgi, tarım toplumunda sorun çözmede yardımcı olan kritik bir “girdi”, sanayi toplumunda ticari bir ürün ve en temel ekonomik kaynak olarak “çözümün” kendisidir. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak günümüzde sınırları tam olarak bilinmeyen yaratılması, iletilmesi, depolanması “sorun” olan bir ürün haline gelmiştir.

Bilgi, tarım toplumunda sorun çözmede yardımcı olan kritik bir “girdi”, sanayi toplumunda ticari bir ürün ve en temel ekonomik kaynak olarak “çözümün” kendisidir. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak günümüzde sınırları tam olarak bilinmeyen yaratılması, iletilmesi, depolanması “sorun” olan bir ürün haline gelmiştir.

Bilgi, tarım toplumunda sorun çözmede yardımcı olan kritik bir “girdi”, sanayi toplumunda ticari bir ürün ve en temel ekonomik kaynak olarak “çözümün” kendisidir. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak günümüzde sınırları tam olarak bilinmeyen yaratılması, iletilmesi, depolanması “sorun” olan bir ürün haline gelmiştir.

4. Soru

Birey bilgiye neden ihtiyaç duyar?

Cevap

Birey yaşamını sürdürebilmek, çevresine etkili şekilde uyum sağlayabilmek, sorunlarını çözmek ve kararlar alabilmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bilgi, semboller halinde belli ortamlarda sunulan, depolanan ve yapılandırılan bir kaynaktır. Bilgiye erişebilmek için bir kısım beceri, yetkinlik ve araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Birey yaşamını sürdürebilmek, çevresine etkili şekilde uyum sağlayabilmek, sorunlarını çözmek ve kararlar alabilmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bilgi, semboller halinde belli ortamlarda sunulan, depolanan ve yapılandırılan bir kaynaktır. Bilgiye erişebilmek için bir kısım beceri, yetkinlik ve araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Birey yaşamını sürdürebilmek, çevresine etkili şekilde uyum sağlayabilmek, sorunlarını çözmek ve kararlar alabilmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bilgi, semboller halinde belli ortamlarda sunulan, depolanan ve yapılandırılan bir kaynaktır. Bilgiye erişebilmek için bir kısım beceri, yetkinlik ve araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Birey yaşamını sürdürebilmek, çevresine etkili şekilde uyum sağlayabilmek, sorunlarını çözmek ve kararlar alabilmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bilgi, semboller halinde belli ortamlarda sunulan, depolanan ve yapılandırılan bir kaynaktır. Bilgiye erişebilmek için bir kısım beceri, yetkinlik ve araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Birey yaşamını sürdürebilmek, çevresine etkili şekilde uyum sağlayabilmek, sorunlarını çözmek ve kararlar alabilmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bilgi, semboller halinde belli ortamlarda sunulan, depolanan ve yapılandırılan bir kaynaktır. Bilgiye erişebilmek için bir kısım beceri, yetkinlik ve araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

5. Soru

bilgi erişim kavramı nedir?

Cevap

Bilgi erişim (information retrieval), farklı ortamlarda (basılı ya da elektronik) yer alan bilgiyi elde etmek için ona ihtiyaç duyan kullanıcı tarafından kaynakların sorgulanması sürecinde izlenen yoldur. Bu süreç bilgi toplama, sınıflama, kataloglama, depolama, büyük miktardaki verilerden arama yapma ve bu verilerden istenen bilgiyi üretme ya da sunmayı kapsamaktadır.

Bilgi erişim (information retrieval), farklı ortamlarda (basılı ya da elektronik) yer alan bilgiyi elde etmek için ona ihtiyaç duyan kullanıcı tarafından kaynakların sorgulanması sürecinde izlenen yoldur. Bu süreç bilgi toplama, sınıflama, kataloglama, depolama, büyük miktardaki verilerden arama yapma ve bu verilerden istenen bilgiyi üretme ya da sunmayı kapsamaktadır.

Bilgi erişim (information retrieval), farklı ortamlarda (basılı ya da elektronik) yer alan bilgiyi elde etmek için ona ihtiyaç duyan kullanıcı tarafından kaynakların sorgulanması sürecinde izlenen yoldur. Bu süreç bilgi toplama, sınıflama, kataloglama, depolama, büyük miktardaki verilerden arama yapma ve bu verilerden istenen bilgiyi üretme ya da sunmayı kapsamaktadır.

Bilgi erişim (information retrieval), farklı ortamlarda (basılı ya da elektronik) yer alan bilgiyi elde etmek için ona ihtiyaç duyan kullanıcı tarafından kaynakların sorgulanması sürecinde izlenen yoldur. Bu süreç bilgi toplama, sınıflama, kataloglama, depolama, büyük miktardaki verilerden arama yapma ve bu verilerden istenen bilgiyi üretme ya da sunmayı kapsamaktadır.

Bilgi erişim (information retrieval), farklı ortamlarda (basılı ya da elektronik) yer alan bilgiyi elde etmek için ona ihtiyaç duyan kullanıcı tarafından kaynakların sorgulanması sürecinde izlenen yoldur. Bu süreç bilgi toplama, sınıflama, kataloglama, depolama, büyük miktardaki verilerden arama yapma ve bu verilerden istenen bilgiyi üretme ya da sunmayı kapsamaktadır.

6. Soru

Bilgi erişim teriminin tarihsel gelişimi nasıldır?

Bilgi erişim teriminin tarihsel gelişimi nasıldır?

Bilgi erişim teriminin tarihsel gelişimi nasıldır?

Bilgi erişim teriminin tarihsel gelişimi nasıldır?

Bilgi erişim teriminin tarihsel gelişimi nasıldır?

Cevap

Bilgi erişim terimi, ilk olarak Calvin N. Mooerstarafından 1950 yılında kullanılmış ve ardından 1952 yılında Mortimer Taube tarafından bilginin sistematik hale getirilerek erişilebilir olmasını olanaklı kılan bağlantılı dizinler (coordinate index) kavramı ile günümüzde sorgulama aşamasında kullanılan “boolean mantığı” ve “boolean operatörleri” olarak bilinen VE (AND), VEYA (OR), DEĞİL (NOT) yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

Bilgi erişim terimi, ilk olarak Calvin N. Mooerstarafından 1950 yılında kullanılmış ve ardından 1952 yılında Mortimer Taube tarafından bilginin sistematik hale getirilerek erişilebilir olmasını olanaklı kılan bağlantılı dizinler (coordinate index) kavramı ile günümüzde sorgulama aşamasında kullanılan “boolean mantığı” ve “boolean operatörleri” olarak bilinen VE (AND), VEYA (OR), DEĞİL (NOT) yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

Bilgi erişim terimi, ilk olarak Calvin N. Mooerstarafından 1950 yılında kullanılmış ve ardından 1952 yılında Mortimer Taube tarafından bilginin sistematik hale getirilerek erişilebilir olmasını olanaklı kılan bağlantılı dizinler (coordinate index) kavramı ile günümüzde sorgulama aşamasında kullanılan “boolean mantığı” ve “boolean operatörleri” olarak bilinen VE (AND), VEYA (OR), DEĞİL (NOT) yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

Bilgi erişim terimi, ilk olarak Calvin N. Mooerstarafından 1950 yılında kullanılmış ve ardından 1952 yılında Mortimer Taube tarafından bilginin sistematik hale getirilerek erişilebilir olmasını olanaklı kılan bağlantılı dizinler (coordinate index) kavramı ile günümüzde sorgulama aşamasında kullanılan “boolean mantığı” ve “boolean operatörleri” olarak bilinen VE (AND), VEYA (OR), DEĞİL (NOT) yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

Bilgi erişim terimi, ilk olarak Calvin N. Mooerstarafından 1950 yılında kullanılmış ve ardından 1952 yılında Mortimer Taube tarafından bilginin sistematik hale getirilerek erişilebilir olmasını olanaklı kılan bağlantılı dizinler (coordinate index) kavramı ile günümüzde sorgulama aşamasında kullanılan “boolean mantığı” ve “boolean operatörleri” olarak bilinen VE (AND), VEYA (OR), DEĞİL (NOT) yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

7. Soru

Web okuryazarı olabilmek gerekenler nelerdir?

Web okuryazarı olabilmek gerekenler nelerdir?

Web okuryazarı olabilmek gerekenler nelerdir?

Web okuryazarı olabilmek gerekenler nelerdir?

Web okuryazarı olabilmek gerekenler nelerdir?

Cevap

Web okuryazarı olabilmek; gereken bilgi kaynaklarına erişebilmeyi, erişilen kaynakları kullanabilmeyi ve yeni bilgi kaynakları yaratabilmek için ağları kullanmayı gerektirir.

Web okuryazarı olabilmek; gereken bilgi kaynaklarına erişebilmeyi, erişilen kaynakları kullanabilmeyi ve yeni bilgi kaynakları yaratabilmek için ağları kullanmayı gerektirir.

Web okuryazarı olabilmek; gereken bilgi kaynaklarına erişebilmeyi, erişilen kaynakları kullanabilmeyi ve yeni bilgi kaynakları yaratabilmek için ağları kullanmayı gerektirir.

Web okuryazarı olabilmek; gereken bilgi kaynaklarına erişebilmeyi, erişilen kaynakları kullanabilmeyi ve yeni bilgi kaynakları yaratabilmek için ağları kullanmayı gerektirir.

Web okuryazarı olabilmek; gereken bilgi kaynaklarına erişebilmeyi, erişilen kaynakları kullanabilmeyi ve yeni bilgi kaynakları yaratabilmek için ağları kullanmayı gerektirir.

8. Soru

arama motorları ilk kez nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

İlk olarak 90’lı yılların başında dosya sunucusundaki aranan dosyaları bulmaya yarayan ilk arama motoru “Archie” adı ile kuruldu. Sonrasında, dağınık noktalardaki dokümanlara menü temelli bir arayüz yardımı ile ulaşılmasını sağlayan “Gopher” ile listelerdeki siteler üzerinden arama yapılabilen bir servis ortaya çıktı. Web sitelerinin bilgilerini kullanarak kendi web sitesi açıklamalarını girmelerine imkân sağlayan “Aliweb” gibi uygulamalar hayata geçirildi.

İlk olarak 90’lı yılların başında dosya sunucusundaki aranan dosyaları bulmaya yarayan ilk arama motoru “Archie” adı ile kuruldu. Sonrasında, dağınık noktalardaki dokümanlara menü temelli bir arayüz yardımı ile ulaşılmasını sağlayan “Gopher” ile listelerdeki siteler üzerinden arama yapılabilen bir servis ortaya çıktı. Web sitelerinin bilgilerini kullanarak kendi web sitesi açıklamalarını girmelerine imkân sağlayan “Aliweb” gibi uygulamalar hayata geçirildi.

İlk olarak 90’lı yılların başında dosya sunucusundaki aranan dosyaları bulmaya yarayan ilk arama motoru “Archie” adı ile kuruldu. Sonrasında, dağınık noktalardaki dokümanlara menü temelli bir arayüz yardımı ile ulaşılmasını sağlayan “Gopher” ile listelerdeki siteler üzerinden arama yapılabilen bir servis ortaya çıktı. Web sitelerinin bilgilerini kullanarak kendi web sitesi açıklamalarını girmelerine imkân sağlayan “Aliweb” gibi uygulamalar hayata geçirildi.

İlk olarak 90’lı yılların başında dosya sunucusundaki aranan dosyaları bulmaya yarayan ilk arama motoru “Archie” adı ile kuruldu. Sonrasında, dağınık noktalardaki dokümanlara menü temelli bir arayüz yardımı ile ulaşılmasını sağlayan “Gopher” ile listelerdeki siteler üzerinden arama yapılabilen bir servis ortaya çıktı. Web sitelerinin bilgilerini kullanarak kendi web sitesi açıklamalarını girmelerine imkân sağlayan “Aliweb” gibi uygulamalar hayata geçirildi.

İlk olarak 90’lı yılların başında dosya sunucusundaki aranan dosyaları bulmaya yarayan ilk arama motoru “Archie” adı ile kuruldu. Sonrasında, dağınık noktalardaki dokümanlara menü temelli bir arayüz yardımı ile ulaşılmasını sağlayan “Gopher” ile listelerdeki siteler üzerinden arama yapılabilen bir servis ortaya çıktı. Web sitelerinin bilgilerini kullanarak kendi web sitesi açıklamalarını girmelerine imkân sağlayan “Aliweb” gibi uygulamalar hayata geçirildi.

9. Soru

Arama motorlarının tarihsel gelişimi nasıldır?

Arama motorlarının tarihsel gelişimi nasıldır?

Arama motorlarının tarihsel gelişimi nasıldır?

Arama motorlarının tarihsel gelişimi nasıldır?

Arama motorlarının tarihsel gelişimi nasıldır?

Cevap

1993 yılında bir indeks oluşturmak için “Wandex” adında ilk “bot (robot)” yani dizinleme işini yarı-otomatik olarak yapabilen bir robot teknolojisi geliştirildi. 1994 yılında “tam metin (full text)” aramasına imkan sağlayan “WebCrawler” diğerlerinden farklı olarak herhangi bir kullanıcının bir web sayfasını her kelimesi için aramaya izin veren ilk arama motoru oldu. Bu gelişmenin ardından web sayfalarını bulmayı kolaylaştıran ve sunduğu farklı yaklaşımlarla kullanıcıların ilgisini çeken Magellan, Excite,Infoseek, Overture, Looksmart ve Inktomi, AltaVista ve Yahoo gibi arama motorları piyasaya çıktı.

1997’de açılan Yandex ve 1998 yılında Overture, Looksmart ve Inktomi arama motorlarından güç alan “Msn” kuruldu. 2004 yılında Altavista ile teknoloji yükseltmesi yapılan Msn, 2009 yılından sonra hayatına “Bing” olarak devam etti.

1998 yılında “PageRank” adlı teknolojilerini satmak için yola çıkan “Google”’ kurucuları ağ üzerindeki her sayfayı önemine göre puanlayan sisteme yatırım yaparak, “Google Search” arama motorunu kurdular. Ağ üzerindeki her sayfayı puanlayan bu sistem; o sayfaya verilen bağlantı ve bağlantı veren yerlerin puanı ile matematiksel olarak hesaplama yaparak söz konusu sayfaya puan veren bir mantığa dayanıyordu. Bu yaklaşımla Google bir sayfayı incelerken sayfanın komşu sitelerine de bakıyor, bir sitenin önemini belirleyebilmek için ağın tamamını tarıyordu. Bu algoritma ile Google alakalı arama sonuçları listelemede daha başarılı oluyordu. Bu sayede 2007 yılının sonlarına doğru dünya çapında tanınan bir web arama motoru haline gelen Google birçok farklı alanda servis sunarak büyümesini sürdürmektedir.

1993 yılında bir indeks oluşturmak için “Wandex” adında ilk “bot (robot)” yani dizinleme işini yarı-otomatik olarak yapabilen bir robot teknolojisi geliştirildi. 1994 yılında “tam metin (full text)” aramasına imkan sağlayan “WebCrawler” diğerlerinden farklı olarak herhangi bir kullanıcının bir web sayfasını her kelimesi için aramaya izin veren ilk arama motoru oldu. Bu gelişmenin ardından web sayfalarını bulmayı kolaylaştıran ve sunduğu farklı yaklaşımlarla kullanıcıların ilgisini çeken Magellan, Excite,Infoseek, Overture, Looksmart ve Inktomi, AltaVista ve Yahoo gibi arama motorları piyasaya çıktı.

1997’de açılan Yandex ve 1998 yılında Overture, Looksmart ve Inktomi arama motorlarından güç alan “Msn” kuruldu. 2004 yılında Altavista ile teknoloji yükseltmesi yapılan Msn, 2009 yılından sonra hayatına “Bing” olarak devam etti.

1998 yılında “PageRank” adlı teknolojilerini satmak için yola çıkan “Google”’ kurucuları ağ üzerindeki her sayfayı önemine göre puanlayan sisteme yatırım yaparak, “Google Search” arama motorunu kurdular. Ağ üzerindeki her sayfayı puanlayan bu sistem; o sayfaya verilen bağlantı ve bağlantı veren yerlerin puanı ile matematiksel olarak hesaplama yaparak söz konusu sayfaya puan veren bir mantığa dayanıyordu. Bu yaklaşımla Google bir sayfayı incelerken sayfanın komşu sitelerine de bakıyor, bir sitenin önemini belirleyebilmek için ağın tamamını tarıyordu. Bu algoritma ile Google alakalı arama sonuçları listelemede daha başarılı oluyordu. Bu sayede 2007 yılının sonlarına doğru dünya çapında tanınan bir web arama motoru haline gelen Google birçok farklı alanda servis sunarak büyümesini sürdürmektedir.

1993 yılında bir indeks oluşturmak için “Wandex” adında ilk “bot (robot)” yani dizinleme işini yarı-otomatik olarak yapabilen bir robot teknolojisi geliştirildi. 1994 yılında “tam metin (full text)” aramasına imkan sağlayan “WebCrawler” diğerlerinden farklı olarak herhangi bir kullanıcının bir web sayfasını her kelimesi için aramaya izin veren ilk arama motoru oldu. Bu gelişmenin ardından web sayfalarını bulmayı kolaylaştıran ve sunduğu farklı yaklaşımlarla kullanıcıların ilgisini çeken Magellan, Excite,Infoseek, Overture, Looksmart ve Inktomi, AltaVista ve Yahoo gibi arama motorları piyasaya çıktı.

1997’de açılan Yandex ve 1998 yılında Overture, Looksmart ve Inktomi arama motorlarından güç alan “Msn” kuruldu. 2004 yılında Altavista ile teknoloji yükseltmesi yapılan Msn, 2009 yılından sonra hayatına “Bing” olarak devam etti.

1998 yılında “PageRank” adlı teknolojilerini satmak için yola çıkan “Google”’ kurucuları ağ üzerindeki her sayfayı önemine göre puanlayan sisteme yatırım yaparak, “Google Search” arama motorunu kurdular. Ağ üzerindeki her sayfayı puanlayan bu sistem; o sayfaya verilen bağlantı ve bağlantı veren yerlerin puanı ile matematiksel olarak hesaplama yaparak söz konusu sayfaya puan veren bir mantığa dayanıyordu. Bu yaklaşımla Google bir sayfayı incelerken sayfanın komşu sitelerine de bakıyor, bir sitenin önemini belirleyebilmek için ağın tamamını tarıyordu. Bu algoritma ile Google alakalı arama sonuçları listelemede daha başarılı oluyordu. Bu sayede 2007 yılının sonlarına doğru dünya çapında tanınan bir web arama motoru haline gelen Google birçok farklı alanda servis sunarak büyümesini sürdürmektedir.

1993 yılında bir indeks oluşturmak için “Wandex” adında ilk “bot (robot)” yani dizinleme işini yarı-otomatik olarak yapabilen bir robot teknolojisi geliştirildi. 1994 yılında “tam metin (full text)” aramasına imkan sağlayan “WebCrawler” diğerlerinden farklı olarak herhangi bir kullanıcının bir web sayfasını her kelimesi için aramaya izin veren ilk arama motoru oldu. Bu gelişmenin ardından web sayfalarını bulmayı kolaylaştıran ve sunduğu farklı yaklaşımlarla kullanıcıların ilgisini çeken Magellan, Excite,Infoseek, Overture, Looksmart ve Inktomi, AltaVista ve Yahoo gibi arama motorları piyasaya çıktı.

1997’de açılan Yandex ve 1998 yılında Overture, Looksmart ve Inktomi arama motorlarından güç alan “Msn” kuruldu. 2004 yılında Altavista ile teknoloji yükseltmesi yapılan Msn, 2009 yılından sonra hayatına “Bing” olarak devam etti.

1998 yılında “PageRank” adlı teknolojilerini satmak için yola çıkan “Google”’ kurucuları ağ üzerindeki her sayfayı önemine göre puanlayan sisteme yatırım yaparak, “Google Search” arama motorunu kurdular. Ağ üzerindeki her sayfayı puanlayan bu sistem; o sayfaya verilen bağlantı ve bağlantı veren yerlerin puanı ile matematiksel olarak hesaplama yaparak söz konusu sayfaya puan veren bir mantığa dayanıyordu. Bu yaklaşımla Google bir sayfayı incelerken sayfanın komşu sitelerine de bakıyor, bir sitenin önemini belirleyebilmek için ağın tamamını tarıyordu. Bu algoritma ile Google alakalı arama sonuçları listelemede daha başarılı oluyordu. Bu sayede 2007 yılının sonlarına doğru dünya çapında tanınan bir web arama motoru haline gelen Google birçok farklı alanda servis sunarak büyümesini sürdürmektedir.

1993 yılında bir indeks oluşturmak için “Wandex” adında ilk “bot (robot)” yani dizinleme işini yarı-otomatik olarak yapabilen bir robot teknolojisi geliştirildi. 1994 yılında “tam metin (full text)” aramasına imkan sağlayan “WebCrawler” diğerlerinden farklı olarak herhangi bir kullanıcının bir web sayfasını her kelimesi için aramaya izin veren ilk arama motoru oldu. Bu gelişmenin ardından web sayfalarını bulmayı kolaylaştıran ve sunduğu farklı yaklaşımlarla kullanıcıların ilgisini çeken Magellan, Excite,Infoseek, Overture, Looksmart ve Inktomi, AltaVista ve Yahoo gibi arama motorları piyasaya çıktı.

1997’de açılan Yandex ve 1998 yılında Overture, Looksmart ve Inktomi arama motorlarından güç alan “Msn” kuruldu. 2004 yılında Altavista ile teknoloji yükseltmesi yapılan Msn, 2009 yılından sonra hayatına “Bing” olarak devam etti.

1998 yılında “PageRank” adlı teknolojilerini satmak için yola çıkan “Google”’ kurucuları ağ üzerindeki her sayfayı önemine göre puanlayan sisteme yatırım yaparak, “Google Search” arama motorunu kurdular. Ağ üzerindeki her sayfayı puanlayan bu sistem; o sayfaya verilen bağlantı ve bağlantı veren yerlerin puanı ile matematiksel olarak hesaplama yaparak söz konusu sayfaya puan veren bir mantığa dayanıyordu. Bu yaklaşımla Google bir sayfayı incelerken sayfanın komşu sitelerine de bakıyor, bir sitenin önemini belirleyebilmek için ağın tamamını tarıyordu. Bu algoritma ile Google alakalı arama sonuçları listelemede daha başarılı oluyordu. Bu sayede 2007 yılının sonlarına doğru dünya çapında tanınan bir web arama motoru haline gelen Google birçok farklı alanda servis sunarak büyümesini sürdürmektedir.

10. Soru

Arama motoru hangi temel bileşenlerden oluşmaktadır?

Cevap

Bir arama motoru web robotu, arama dizini ve kullanıcı arabirimi şeklinde üç temel bileşenden oluşmaktadır.

Bir arama motoru web robotu, arama dizini ve kullanıcı arabirimi şeklinde üç temel bileşenden oluşmaktadır.

Bir arama motoru web robotu, arama dizini ve kullanıcı arabirimi şeklinde üç temel bileşenden oluşmaktadır.

Bir arama motoru web robotu, arama dizini ve kullanıcı arabirimi şeklinde üç temel bileşenden oluşmaktadır.

Bir arama motoru web robotu, arama dizini ve kullanıcı arabirimi şeklinde üç temel bileşenden oluşmaktadır.

11. Soru

İyi bir web okuryazarı nasıl olmalıdır?

Cevap

İyi bir web okuryazarı; ağ üzerindeki kaynakları arayabilmek için gerekli araçları ve stratejileri bilen, ağ üzerindeki bilgiyi konumlandırabilen, kaynakları kullanabilen ve bunların güvenirliğini sorgulayabilendir.

İyi bir web okuryazarı; ağ üzerindeki kaynakları arayabilmek için gerekli araçları ve stratejileri bilen, ağ üzerindeki bilgiyi konumlandırabilen, kaynakları kullanabilen ve bunların güvenirliğini sorgulayabilendir.

İyi bir web okuryazarı; ağ üzerindeki kaynakları arayabilmek için gerekli araçları ve stratejileri bilen, ağ üzerindeki bilgiyi konumlandırabilen, kaynakları kullanabilen ve bunların güvenirliğini sorgulayabilendir.

12. Soru

Web okuryazarlığında arama nasıl bir süreci içeririr?

Cevap

Arama, bilgi gereksiniminin ortaya çıkması sonucunda gereksinimin belirlenip ifade edilmesiyle olası kaynakların sorgulanmaya başlandığı süreçtir.

Arama, bilgi gereksiniminin ortaya çıkması sonucunda gereksinimin belirlenip ifade edilmesiyle olası kaynakların sorgulanmaya başlandığı süreçtir.

Arama, bilgi gereksiniminin ortaya çıkması sonucunda gereksinimin belirlenip ifade edilmesiyle olası kaynakların sorgulanmaya başlandığı süreçtir.

13. Soru

Web’te gezinme kavramı nedir?

Cevap

Ağ üzerinde bağlantıları kullanarak farklı kaynaklar arasındaki geçiş yapmaya web’te gezinme denilir.

Ağ üzerinde bağlantıları kullanarak farklı kaynaklar arasındaki geçiş yapmaya web’te gezinme denilir.

Ağ üzerinde bağlantıları kullanarak farklı kaynaklar arasındaki geçiş yapmaya web’te gezinme denilir.

Ağ üzerinde bağlantıları kullanarak farklı kaynaklar arasındaki geçiş yapmaya web’te gezinme denilir.

Ağ üzerinde bağlantıları kullanarak farklı kaynaklar arasındaki geçiş yapmaya web’te gezinme denilir.

14. Soru

Web adresi nedir?

Cevap

Bir web sitesine ulaşabilmemizi sağlayan şey onun adresidir. Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız.

Bir web sitesine ulaşabilmemizi sağlayan şey onun adresidir. Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız.

Bir web sitesine ulaşabilmemizi sağlayan şey onun adresidir. Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız.

Bir web sitesine ulaşabilmemizi sağlayan şey onun adresidir. Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız.

Bir web sitesine ulaşabilmemizi sağlayan şey onun adresidir. Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız.

15. Soru

Alan adı nedir?

Cevap

Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız. Alan adı belli bir tanımlama kuralı olan, satın alınamayan fakat belli süreliğine kiralanabilen bir hizmettir.

Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız. Alan adı belli bir tanımlama kuralı olan, satın alınamayan fakat belli süreliğine kiralanabilen bir hizmettir.

Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız. Alan adı belli bir tanımlama kuralı olan, satın alınamayan fakat belli süreliğine kiralanabilen bir hizmettir.

Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız. Alan adı belli bir tanımlama kuralı olan, satın alınamayan fakat belli süreliğine kiralanabilen bir hizmettir.

Her bir web sitesi IP adresi olarak ifade ettiğimiz sayısal gösterimlerle ağ üzerinde ulaşılabilir hale gelmektedir. Kullanıcı olarak çoğu zaman bu sayılar yerine web sitelerine tarayıcılar üzerinden bu adresleri işaret eden alan adları (domain name) ile ulaşırız. Alan adı belli bir tanımlama kuralı olan, satın alınamayan fakat belli süreliğine kiralanabilen bir hizmettir.

16. Soru

Web robotu nedir?

Cevap

Robot, web üzerinde bulunan web sitesi kaynaklarını ve bunların bağlantılarını otomatik olarak gezerek sayfa içeriklerini saklayıp, aramada hızlı erişim sağlayacak şekilde dizinlemektedir. Bu işlem için hazırlanmış yazılımlara robot (bot) ya da web örümceği (spider ya da web crawler) denir. Bu yazılımlar, web siteleri üzerindeki bağlantıları takip ederek buldukları siteleri tararlar ve okunabilir (metin) içeriği arama motorlarının ilgili sunucularında kayıt altına alırlar.

Robot, web üzerinde bulunan web sitesi kaynaklarını ve bunların bağlantılarını otomatik olarak gezerek sayfa içeriklerini saklayıp, aramada hızlı erişim sağlayacak şekilde dizinlemektedir. Bu işlem için hazırlanmış yazılımlara robot (bot) ya da web örümceği (spider ya da web crawler) denir. Bu yazılımlar, web siteleri üzerindeki bağlantıları takip ederek buldukları siteleri tararlar ve okunabilir (metin) içeriği arama motorlarının ilgili sunucularında kayıt altına alırlar.

Robot, web üzerinde bulunan web sitesi kaynaklarını ve bunların bağlantılarını otomatik olarak gezerek sayfa içeriklerini saklayıp, aramada hızlı erişim sağlayacak şekilde dizinlemektedir. Bu işlem için hazırlanmış yazılımlara robot (bot) ya da web örümceği (spider ya da web crawler) denir. Bu yazılımlar, web siteleri üzerindeki bağlantıları takip ederek buldukları siteleri tararlar ve okunabilir (metin) içeriği arama motorlarının ilgili sunucularında kayıt altına alırlar.

Robot, web üzerinde bulunan web sitesi kaynaklarını ve bunların bağlantılarını otomatik olarak gezerek sayfa içeriklerini saklayıp, aramada hızlı erişim sağlayacak şekilde dizinlemektedir. Bu işlem için hazırlanmış yazılımlara robot (bot) ya da web örümceği (spider ya da web crawler) denir. Bu yazılımlar, web siteleri üzerindeki bağlantıları takip ederek buldukları siteleri tararlar ve okunabilir (metin) içeriği arama motorlarının ilgili sunucularında kayıt altına alırlar.

Robot, web üzerinde bulunan web sitesi kaynaklarını ve bunların bağlantılarını otomatik olarak gezerek sayfa içeriklerini saklayıp, aramada hızlı erişim sağlayacak şekilde dizinlemektedir. Bu işlem için hazırlanmış yazılımlara robot (bot) ya da web örümceği (spider ya da web crawler) denir. Bu yazılımlar, web siteleri üzerindeki bağlantıları takip ederek buldukları siteleri tararlar ve okunabilir (metin) içeriği arama motorlarının ilgili sunucularında kayıt altına alırlar.

17. Soru

Arama dizini nedir?

Cevap

Web sitelerindeki metinleri otomatik olarak tarayan ve bunları belli sistematik içinde sunan, site sahiplerinin verdiği özet bilgi içinde sorgulama yapan arama dizinleri (directory) yanında aranan sözcüklerin herhangi birini içeren kelimenin yer aldığı sayfayı getiren arama motoru (search engine) ya da birden fazla arama motoru ile veri tabanında tarama yapan üst veri arama (metasearch) servisleri de yer almaktadır.

Web sitelerindeki metinleri otomatik olarak tarayan ve bunları belli sistematik içinde sunan, site sahiplerinin verdiği özet bilgi içinde sorgulama yapan arama dizinleri (directory) yanında aranan sözcüklerin herhangi birini içeren kelimenin yer aldığı sayfayı getiren arama motoru (search engine) ya da birden fazla arama motoru ile veri tabanında tarama yapan üst veri arama (metasearch) servisleri de yer almaktadır.

Web sitelerindeki metinleri otomatik olarak tarayan ve bunları belli sistematik içinde sunan, site sahiplerinin verdiği özet bilgi içinde sorgulama yapan arama dizinleri (directory) yanında aranan sözcüklerin herhangi birini içeren kelimenin yer aldığı sayfayı getiren arama motoru (search engine) ya da birden fazla arama motoru ile veri tabanında tarama yapan üst veri arama (metasearch) servisleri de yer almaktadır.

Web sitelerindeki metinleri otomatik olarak tarayan ve bunları belli sistematik içinde sunan, site sahiplerinin verdiği özet bilgi içinde sorgulama yapan arama dizinleri (directory) yanında aranan sözcüklerin herhangi birini içeren kelimenin yer aldığı sayfayı getiren arama motoru (search engine) ya da birden fazla arama motoru ile veri tabanında tarama yapan üst veri arama (metasearch) servisleri de yer almaktadır.

Web sitelerindeki metinleri otomatik olarak tarayan ve bunları belli sistematik içinde sunan, site sahiplerinin verdiği özet bilgi içinde sorgulama yapan arama dizinleri (directory) yanında aranan sözcüklerin herhangi birini içeren kelimenin yer aldığı sayfayı getiren arama motoru (search engine) ya da birden fazla arama motoru ile veri tabanında tarama yapan üst veri arama (metasearch) servisleri de yer almaktadır.

18. Soru

Web sitesilerindeki ana sayfanın özellikleri nedir?

Cevap

Web sayfalarının belli ilişkiler içinde bir araya getirilmesiyle kullanıcılara bilgi ya da hizmet sunan web siteleri oluşturulmaktadır. Her bir web sitesinin “Ana sayfa (Home Page)” olarak isimlendirilen ve onu oluşturan sayfaların üstünde siteye ulaşanları ilk olarak karşılaması hedeflenen sayfası vardır.

Bu sayfa web sitesini meydana getiren diğer sayfaları birbirinden ayrıştırmaktadır. Ana sayfa sitenin giriş kapısı, kapağı yani içeriklerinin tak- dim edildiği alan olarak kurgulanır. Sitedeki diğer kaynaklara ve hizmetlere adresi verilerek doğrudan ulaşmak mümkün olduğu gibi genelde bu sayfa üzerinden erişimle sağlanmaktadır.

Web sayfalarının belli ilişkiler içinde bir araya getirilmesiyle kullanıcılara bilgi ya da hizmet sunan web siteleri oluşturulmaktadır. Her bir web sitesinin “Ana sayfa (Home Page)” olarak isimlendirilen ve onu oluşturan sayfaların üstünde siteye ulaşanları ilk olarak karşılaması hedeflenen sayfası vardır.

Bu sayfa web sitesini meydana getiren diğer sayfaları birbirinden ayrıştırmaktadır. Ana sayfa sitenin giriş kapısı, kapağı yani içeriklerinin tak- dim edildiği alan olarak kurgulanır. Sitedeki diğer kaynaklara ve hizmetlere adresi verilerek doğrudan ulaşmak mümkün olduğu gibi genelde bu sayfa üzerinden erişimle sağlanmaktadır.

Web sayfalarının belli ilişkiler içinde bir araya getirilmesiyle kullanıcılara bilgi ya da hizmet sunan web siteleri oluşturulmaktadır. Her bir web sitesinin “Ana sayfa (Home Page)” olarak isimlendirilen ve onu oluşturan sayfaların üstünde siteye ulaşanları ilk olarak karşılaması hedeflenen sayfası vardır.

Bu sayfa web sitesini meydana getiren diğer sayfaları birbirinden ayrıştırmaktadır. Ana sayfa sitenin giriş kapısı, kapağı yani içeriklerinin tak- dim edildiği alan olarak kurgulanır. Sitedeki diğer kaynaklara ve hizmetlere adresi verilerek doğrudan ulaşmak mümkün olduğu gibi genelde bu sayfa üzerinden erişimle sağlanmaktadır.

Web sayfalarının belli ilişkiler içinde bir araya getirilmesiyle kullanıcılara bilgi ya da hizmet sunan web siteleri oluşturulmaktadır. Her bir web sitesinin “Ana sayfa (Home Page)” olarak isimlendirilen ve onu oluşturan sayfaların üstünde siteye ulaşanları ilk olarak karşılaması hedeflenen sayfası vardır.

Bu sayfa web sitesini meydana getiren diğer sayfaları birbirinden ayrıştırmaktadır. Ana sayfa sitenin giriş kapısı, kapağı yani içeriklerinin tak- dim edildiği alan olarak kurgulanır. Sitedeki diğer kaynaklara ve hizmetlere adresi verilerek doğrudan ulaşmak mümkün olduğu gibi genelde bu sayfa üzerinden erişimle sağlanmaktadır.

Web sayfalarının belli ilişkiler içinde bir araya getirilmesiyle kullanıcılara bilgi ya da hizmet sunan web siteleri oluşturulmaktadır. Her bir web sitesinin “Ana sayfa (Home Page)” olarak isimlendirilen ve onu oluşturan sayfaların üstünde siteye ulaşanları ilk olarak karşılaması hedeflenen sayfası vardır.

Bu sayfa web sitesini meydana getiren diğer sayfaları birbirinden ayrıştırmaktadır. Ana sayfa sitenin giriş kapısı, kapağı yani içeriklerinin tak- dim edildiği alan olarak kurgulanır. Sitedeki diğer kaynaklara ve hizmetlere adresi verilerek doğrudan ulaşmak mümkün olduğu gibi genelde bu sayfa üzerinden erişimle sağlanmaktadır.

Bu sayfa web sitesini meydana getiren diğer sayfaları birbirinden ayrıştırmaktadır. Ana sayfa sitenin giriş kapısı, kapağı yani içeriklerinin tak- dim edildiği alan olarak kurgulanır. Sitedeki diğer kaynaklara ve hizmetlere adresi verilerek doğrudan ulaşmak mümkün olduğu gibi genelde bu sayfa üzerinden erişimle sağlanmaktadır.

Bu sayfa web sitesini meydana getiren diğer sayfaları birbirinden ayrıştırmaktadır. Ana sayfa sitenin giriş kapısı, kapağı yani içeriklerinin tak- dim edildiği alan olarak kurgulanır. Sitedeki diğer kaynaklara ve hizmetlere adresi verilerek doğrudan ulaşmak mümkün olduğu gibi genelde bu sayfa üzerinden erişimle sağlanmaktadır.

Bu sayfa web sitesini meydana getiren diğer sayfaları birbirinden ayrıştırmaktadır. Ana sayfa sitenin giriş kapısı, kapağı yani içeriklerinin tak- dim edildiği alan olarak kurgulanır. Sitedeki diğer kaynaklara ve hizmetlere adresi verilerek doğrudan ulaşmak mümkün olduğu gibi genelde bu sayfa üzerinden erişimle sağlanmaktadır.

Bu sayfa web sitesini meydana getiren diğer sayfaları birbirinden ayrıştırmaktadır. Ana sayfa sitenin giriş kapısı, kapağı yani içeriklerinin tak- dim edildiği alan olarak kurgulanır. Sitedeki diğer kaynaklara ve hizmetlere adresi verilerek doğrudan ulaşmak mümkün olduğu gibi genelde bu sayfa üzerinden erişimle sağlanmaktadır.

19. Soru

Gezinim tasarımı kavramı nedir?

Cevap

Kullanıcının ağda istediği yere rahat ulaşması gezinim tasarımıyla sağlanmaktadır. Web siteleri oluşturulurken kullanıcıların gereksiz tıklamalar yapmadan ve kafa karışıklığına maruz kalmadan aradıkları şeyi kolayca bulabilmeleri bu düzenlemeye bağlıdır. Web sistemlerinde kullanıcıların nerede olduklarını anlamaları ve ulaşmak istedikleri yere en kolay nasıl gidebileceklerine dair yönlendirmeleri en etkili biçimde yapmak için arayüz ve bilgi tasarımı ile birlikte kullanılır. Arayüzdeki yönlendirmelerin yanı sıra site haritaları ve indeksler de gezinim tasarımının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Site haritası ile kullanıcılara tek sayfada bütün site içeriğine ulaşabilecekleri öz bilgi sunulur.

Kullanıcının ağda istediği yere rahat ulaşması gezinim tasarımıyla sağlanmaktadır. Web siteleri oluşturulurken kullanıcıların gereksiz tıklamalar yapmadan ve kafa karışıklığına maruz kalmadan aradıkları şeyi kolayca bulabilmeleri bu düzenlemeye bağlıdır. Web sistemlerinde kullanıcıların nerede olduklarını anlamaları ve ulaşmak istedikleri yere en kolay nasıl gidebileceklerine dair yönlendirmeleri en etkili biçimde yapmak için arayüz ve bilgi tasarımı ile birlikte kullanılır. Arayüzdeki yönlendirmelerin yanı sıra site haritaları ve indeksler de gezinim tasarımının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Site haritası ile kullanıcılara tek sayfada bütün site içeriğine ulaşabilecekleri öz bilgi sunulur.

Kullanıcının ağda istediği yere rahat ulaşması gezinim tasarımıyla sağlanmaktadır. Web siteleri oluşturulurken kullanıcıların gereksiz tıklamalar yapmadan ve kafa karışıklığına maruz kalmadan aradıkları şeyi kolayca bulabilmeleri bu düzenlemeye bağlıdır. Web sistemlerinde kullanıcıların nerede olduklarını anlamaları ve ulaşmak istedikleri yere en kolay nasıl gidebileceklerine dair yönlendirmeleri en etkili biçimde yapmak için arayüz ve bilgi tasarımı ile birlikte kullanılır. Arayüzdeki yönlendirmelerin yanı sıra site haritaları ve indeksler de gezinim tasarımının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Site haritası ile kullanıcılara tek sayfada bütün site içeriğine ulaşabilecekleri öz bilgi sunulur.

Kullanıcının ağda istediği yere rahat ulaşması gezinim tasarımıyla sağlanmaktadır. Web siteleri oluşturulurken kullanıcıların gereksiz tıklamalar yapmadan ve kafa karışıklığına maruz kalmadan aradıkları şeyi kolayca bulabilmeleri bu düzenlemeye bağlıdır. Web sistemlerinde kullanıcıların nerede olduklarını anlamaları ve ulaşmak istedikleri yere en kolay nasıl gidebileceklerine dair yönlendirmeleri en etkili biçimde yapmak için arayüz ve bilgi tasarımı ile birlikte kullanılır. Arayüzdeki yönlendirmelerin yanı sıra site haritaları ve indeksler de gezinim tasarımının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Site haritası ile kullanıcılara tek sayfada bütün site içeriğine ulaşabilecekleri öz bilgi sunulur.

Kullanıcının ağda istediği yere rahat ulaşması gezinim tasarımıyla sağlanmaktadır. Web siteleri oluşturulurken kullanıcıların gereksiz tıklamalar yapmadan ve kafa karışıklığına maruz kalmadan aradıkları şeyi kolayca bulabilmeleri bu düzenlemeye bağlıdır. Web sistemlerinde kullanıcıların nerede olduklarını anlamaları ve ulaşmak istedikleri yere en kolay nasıl gidebileceklerine dair yönlendirmeleri en etkili biçimde yapmak için arayüz ve bilgi tasarımı ile birlikte kullanılır. Arayüzdeki yönlendirmelerin yanı sıra site haritaları ve indeksler de gezinim tasarımının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Site haritası ile kullanıcılara tek sayfada bütün site içeriğine ulaşabilecekleri öz bilgi sunulur.

20. Soru

Ağda yer alan bir bilgi kaynağı kapsamı açısından nasıl değerlendirilir?

Ağda yer alan bir bilgi kaynağı kapsamı açısından nasıl değerlendirilir?

Ağda yer alan bir bilgi kaynağı kapsamı açısından nasıl değerlendirilir?

Ağda yer alan bir bilgi kaynağı kapsamı açısından nasıl değerlendirilir?

Ağda yer alan bir bilgi kaynağı kapsamı açısından nasıl değerlendirilir?

Cevap

Kapsam: Kapsam kaynağın hangi konuları içerdiğini belirtirken, genişlik, derinlik, zaman, tür ve içerik gibi alt boyutları barındırır. Kapsam Genişliği dendiğinde, konunun tüm yönlerini kapsaması, derinlik dendiğinde konunun düzeyini, zaman dendiğinde konunun ele alındığı dönemi, tür dendiğinde sunulan içeriğin biçimsel halini ve içerik dendiğinde ise sunulan fikri/görüşü ifade etmektedir. Webde yer alan bir kaynak doğrudan bir bilgi aktarabileceği gibi sağladığı bağlantılar sonucunda yararlı kaynaklara ulaşmamızı da sağlayabilir. Webde bilgi metin, görsel, video, sunum farklı türlerde çok farklı dosya düzenlemeleri içinde yer alabilmektedir. Bu farklı türlere erişim ve değerlendirme konusunda da farklı araç ve beceri gereksinimleri olabilmektedir. Ağda içeriğin kapsamı genellikle onu oluşturan, düzenleyen ve sunanın amacına hizmet etmektedir ve onun bakış açısı ile ifade edilmektedir.

Kapsam: Kapsam kaynağın hangi konuları içerdiğini belirtirken, genişlik, derinlik, zaman, tür ve içerik gibi alt boyutları barındırır. Kapsam Genişliği dendiğinde, konunun tüm yönlerini kapsaması, derinlik dendiğinde konunun düzeyini, zaman dendiğinde konunun ele alındığı dönemi, tür dendiğinde sunulan içeriğin biçimsel halini ve içerik dendiğinde ise sunulan fikri/görüşü ifade etmektedir. Webde yer alan bir kaynak doğrudan bir bilgi aktarabileceği gibi sağladığı bağlantılar sonucunda yararlı kaynaklara ulaşmamızı da sağlayabilir. Webde bilgi metin, görsel, video, sunum farklı türlerde çok farklı dosya düzenlemeleri içinde yer alabilmektedir. Bu farklı türlere erişim ve değerlendirme konusunda da farklı araç ve beceri gereksinimleri olabilmektedir. Ağda içeriğin kapsamı genellikle onu oluşturan, düzenleyen ve sunanın amacına hizmet etmektedir ve onun bakış açısı ile ifade edilmektedir.

Kapsam: Kapsam kaynağın hangi konuları içerdiğini belirtirken, genişlik, derinlik, zaman, tür ve içerik gibi alt boyutları barındırır. Kapsam Genişliği dendiğinde, konunun tüm yönlerini kapsaması, derinlik dendiğinde konunun düzeyini, zaman dendiğinde konunun ele alındığı dönemi, tür dendiğinde sunulan içeriğin biçimsel halini ve içerik dendiğinde ise sunulan fikri/görüşü ifade etmektedir. Webde yer alan bir kaynak doğrudan bir bilgi aktarabileceği gibi sağladığı bağlantılar sonucunda yararlı kaynaklara ulaşmamızı da sağlayabilir. Webde bilgi metin, görsel, video, sunum farklı türlerde çok farklı dosya düzenlemeleri içinde yer alabilmektedir. Bu farklı türlere erişim ve değerlendirme konusunda da farklı araç ve beceri gereksinimleri olabilmektedir. Ağda içeriğin kapsamı genellikle onu oluşturan, düzenleyen ve sunanın amacına hizmet etmektedir ve onun bakış açısı ile ifade edilmektedir.

Kapsam: Kapsam kaynağın hangi konuları içerdiğini belirtirken, genişlik, derinlik, zaman, tür ve içerik gibi alt boyutları barındırır. Kapsam Genişliği dendiğinde, konunun tüm yönlerini kapsaması, derinlik dendiğinde konunun düzeyini, zaman dendiğinde konunun ele alındığı dönemi, tür dendiğinde sunulan içeriğin biçimsel halini ve içerik dendiğinde ise sunulan fikri/görüşü ifade etmektedir. Webde yer alan bir kaynak doğrudan bir bilgi aktarabileceği gibi sağladığı bağlantılar sonucunda yararlı kaynaklara ulaşmamızı da sağlayabilir. Webde bilgi metin, görsel, video, sunum farklı türlerde çok farklı dosya düzenlemeleri içinde yer alabilmektedir. Bu farklı türlere erişim ve değerlendirme konusunda da farklı araç ve beceri gereksinimleri olabilmektedir. Ağda içeriğin kapsamı genellikle onu oluşturan, düzenleyen ve sunanın amacına hizmet etmektedir ve onun bakış açısı ile ifade edilmektedir.

Kapsam: Kapsam kaynağın hangi konuları içerdiğini belirtirken, genişlik, derinlik, zaman, tür ve içerik gibi alt boyutları barındırır. Kapsam Genişliği dendiğinde, konunun tüm yönlerini kapsaması, derinlik dendiğinde konunun düzeyini, zaman dendiğinde konunun ele alındığı dönemi, tür dendiğinde sunulan içeriğin biçimsel halini ve içerik dendiğinde ise sunulan fikri/görüşü ifade etmektedir. Webde yer alan bir kaynak doğrudan bir bilgi aktarabileceği gibi sağladığı bağlantılar sonucunda yararlı kaynaklara ulaşmamızı da sağlayabilir. Webde bilgi metin, görsel, video, sunum farklı türlerde çok farklı dosya düzenlemeleri içinde yer alabilmektedir. Bu farklı türlere erişim ve değerlendirme konusunda da farklı araç ve beceri gereksinimleri olabilmektedir. Ağda içeriğin kapsamı genellikle onu oluşturan, düzenleyen ve sunanın amacına hizmet etmektedir ve onun bakış açısı ile ifade edilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.