Açıköğretim Ders Notları

Web Tabanlı Kodlama Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Tabanlı Kodlama Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Metinlerin Biçimlendirilmesi

1. Soru

Br etiketini işlevi nedir?

Cevap

<br> etiketi html’de enter tuşunun işlevini yerine getirmekte, tarayıcı da alt satıra geçişi sağlamaktadır.


2. Soru

Html’de kelimeler arasına istenildiği kadar boşluk nasıl verilir?

Cevap

Html’de kelimeler arasına boşluk vermek için   etiketi verilmek istenen boşluk sayısı kadar kullanılmalıdır.


3. Soru

Html’de < özel karakteri nasıl yazılır?

Cevap

<


4. Soru

Html’de > özel karakteri nasıl yazılır?

Cevap

>


5. Soru

Html’de & özel karakteri nasıl yazılır?

Cevap

&


6. Soru

Html’de “ özel karakteri nasıl yazılır?

Cevap

"


7. Soru

Web sitelerinde Türkçe karakter sorunu nasıl çözülür?

Cevap

Türkçe sorununun çözümünde meta etiketine charset parametresi olarak UTF-8 veya Windows-1254 atamak sorunu çözecektir.


8. Soru

Html kod yapısı içerisinde body’nin işlevi nedir?

Cevap

Html kod yapısı içerisinde yer alan bir diğer kod bloğu ise <body> olup, resim, yazı, video, tablo gibi içeriğe ait tüm bilgiler bu kod bloğu arasında verilir.


9. Soru

H etiketinin işlevi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bir web sayfasındaki yazının başlık türü <h> etiketi ile belirtilir. Bu etiket 1 ile 6 arasında değer alır ve sayı arttıkça başlığın büyüklüğü azalmaktadır. Ters orantı söz konusudur.


10. Soru

Metin içerisindeki yazıların vurguları için hangi etiketler kullanılır?

Cevap

Metin içerisindeki yazıların vurguları için çoğunlukla koyu, altı çizili ve italik olmak üzere kullanılacak üç etiket vardır. Bu etiketler koyu için <b> , italik için <i> ve altı çizili için <u>’dur.


11. Soru

Html’de H2O doğru olarak nasıl yazılır?

Cevap

H2O gibi bir formül yazmak için alt simge kullanılması gerekir ve html’de bu işlem için de kod kullanılmaktadır. <small> </small> arasına yazılacak karakterler alt simge olarak görünecektir.


12. Soru

Yazılan metnin üst simge olarak görüntülenmesi için hangi etiket kullanılır?

Cevap

<big> </big>arasına yazılacak karakterler ise üst simge olarak görüntülenir.


13. Soru

P etiketinin işlevi nedir?

Cevap

Yazılan metin bir paragraf ise bu metin <p> etiketi ile </p> etiketi arasına yazılmalıdır.


14. Soru

Html işaretleme dilinde liste seçenekleri nelerdir?

Cevap

Html işaretleme dilinde sıralı liste (<ol>), sırasız liste (<ul>) ve kategorik liste (<dl>) olmak üzere üç farklı liste seçeneği bulunmaktadır.


15. Soru

Html’de kategorik liste nasıl oluşturulur?

Cevap

Kategorik listelerin oluşturulması için <dl>, kategorilerin herbirini oluşturmak için <dt>, kategoriler içerisinde yer alacak seçenekler için <dd> etiketleri kullanılır ve her bir açılan etiket yine </dl>, </dt> veya </dd> etiketleri ile kapatılmalıdır.


16. Soru

A etiketinin işlevi nedir?

Cevap

Köprü veya diğer adı ile link verme html sayfa tasarımlarında kullanılan en önemli özelliklerden biridir. Bu kapsamda herhangi bir metin veya resme tıklanması durumunda yeni bir sayfanın açılması, sayfanın yeniden yüklenmesi, resim, ses veya video dosyalarının açılması sağlanabilir.


17. Soru

Html’de stil kullanımının kaç farklı şekli vardır?

Cevap

Html’de stil kullanımı etiket içerisinde, gömülü ve dışarıdan stil dosyası kullanımı olarak üç farklı şekilde gerçekleştirilebilir.


18. Soru

Stil tanımlamada kaç çeşit seçici kullanılabilir?

Cevap

Stil tanımlamada class seçici ve id seçici olarak iki farklı seçici kullanılabilir ve bunlar aracılığı ile tasarımcı kendine özgü kurallar listesi belirleyerek kullanabilir.


19. Soru

Dışarıdan CSS çağırmada kullanılan etiketler nelerdir?

Cevap

Link ve @import dışarıdan CSS çağırmada kullanılan iki farklı etikettir.


20. Soru

Import ve Link etiketleri arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

İmport etiketi tarayıcı tarafından öncelikli yorumlanmakta, bu etikete kadar olan html etiketleri de harici.css dosyasındaki talimatlara göre biçimlendirilmektedir. Link komutunda ise kendisinden önceki komutlar harici css dosyasındaki ayarlardan etkilenmemekte, ancak sonrasındaki ayarlar bu komuta göre yapılandırılmaktadır.


1. Soru

Br etiketini işlevi nedir?

Cevap

<br> etiketi html’de enter tuşunun işlevini yerine getirmekte, tarayıcı da alt satıra geçişi sağlamaktadır.

2. Soru

Html’de kelimeler arasına istenildiği kadar boşluk nasıl verilir?

Cevap

Html’de kelimeler arasına boşluk vermek için   etiketi verilmek istenen boşluk sayısı kadar kullanılmalıdır.

3. Soru

Html’de < özel karakteri nasıl yazılır?

Cevap

<

4. Soru

Html’de > özel karakteri nasıl yazılır?

Cevap

>

5. Soru

Html’de & özel karakteri nasıl yazılır?

Cevap

&

6. Soru

Html’de “ özel karakteri nasıl yazılır?

Cevap

"

7. Soru

Web sitelerinde Türkçe karakter sorunu nasıl çözülür?

Cevap

Türkçe sorununun çözümünde meta etiketine charset parametresi olarak UTF-8 veya Windows-1254 atamak sorunu çözecektir.

8. Soru

Html kod yapısı içerisinde body’nin işlevi nedir?

Cevap

Html kod yapısı içerisinde yer alan bir diğer kod bloğu ise <body> olup, resim, yazı, video, tablo gibi içeriğe ait tüm bilgiler bu kod bloğu arasında verilir.

9. Soru

H etiketinin işlevi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bir web sayfasındaki yazının başlık türü <h> etiketi ile belirtilir. Bu etiket 1 ile 6 arasında değer alır ve sayı arttıkça başlığın büyüklüğü azalmaktadır. Ters orantı söz konusudur.

10. Soru

Metin içerisindeki yazıların vurguları için hangi etiketler kullanılır?

Cevap

Metin içerisindeki yazıların vurguları için çoğunlukla koyu, altı çizili ve italik olmak üzere kullanılacak üç etiket vardır. Bu etiketler koyu için <b> , italik için <i> ve altı çizili için <u>’dur.

11. Soru

Html’de H2O doğru olarak nasıl yazılır?

Cevap

H2O gibi bir formül yazmak için alt simge kullanılması gerekir ve html’de bu işlem için de kod kullanılmaktadır. <small> </small> arasına yazılacak karakterler alt simge olarak görünecektir.

12. Soru

Yazılan metnin üst simge olarak görüntülenmesi için hangi etiket kullanılır?

Cevap

<big> </big>arasına yazılacak karakterler ise üst simge olarak görüntülenir.

13. Soru

P etiketinin işlevi nedir?

Cevap

Yazılan metin bir paragraf ise bu metin <p> etiketi ile </p> etiketi arasına yazılmalıdır.

14. Soru

Html işaretleme dilinde liste seçenekleri nelerdir?

Cevap

Html işaretleme dilinde sıralı liste (<ol>), sırasız liste (<ul>) ve kategorik liste (<dl>) olmak üzere üç farklı liste seçeneği bulunmaktadır.

15. Soru

Html’de kategorik liste nasıl oluşturulur?

Cevap

Kategorik listelerin oluşturulması için <dl>, kategorilerin herbirini oluşturmak için <dt>, kategoriler içerisinde yer alacak seçenekler için <dd> etiketleri kullanılır ve her bir açılan etiket yine </dl>, </dt> veya </dd> etiketleri ile kapatılmalıdır.

16. Soru

A etiketinin işlevi nedir?

Cevap

Köprü veya diğer adı ile link verme html sayfa tasarımlarında kullanılan en önemli özelliklerden biridir. Bu kapsamda herhangi bir metin veya resme tıklanması durumunda yeni bir sayfanın açılması, sayfanın yeniden yüklenmesi, resim, ses veya video dosyalarının açılması sağlanabilir.

17. Soru

Html’de stil kullanımının kaç farklı şekli vardır?

Cevap

Html’de stil kullanımı etiket içerisinde, gömülü ve dışarıdan stil dosyası kullanımı olarak üç farklı şekilde gerçekleştirilebilir.

18. Soru

Stil tanımlamada kaç çeşit seçici kullanılabilir?

Cevap

Stil tanımlamada class seçici ve id seçici olarak iki farklı seçici kullanılabilir ve bunlar aracılığı ile tasarımcı kendine özgü kurallar listesi belirleyerek kullanabilir.

19. Soru

Dışarıdan CSS çağırmada kullanılan etiketler nelerdir?

Cevap

Link ve @import dışarıdan CSS çağırmada kullanılan iki farklı etikettir.

20. Soru

Import ve Link etiketleri arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

İmport etiketi tarayıcı tarafından öncelikli yorumlanmakta, bu etikete kadar olan html etiketleri de harici.css dosyasındaki talimatlara göre biçimlendirilmektedir. Link komutunda ise kendisinden önceki komutlar harici css dosyasındaki ayarlardan etkilenmemekte, ancak sonrasındaki ayarlar bu komuta göre yapılandırılmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.