Açıköğretim Ders Notları

Web Tabanlı Kodlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Tabanlı Kodlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çoklu Ortam Öğelerinin Sunumu

1. Soru

HTML5 nedir?

Cevap

Html5 video ve ses başta olmak üzere çok sayıda denetimi ile çoklu ortam öğelerinin kullanımını kolaylaştıran yeni bir html sürümüdür.


2. Soru

Html’de resimlerin gösterimi için hangi etiket kullanılmaktadır?

Cevap

Html’de resimlerin gösterimi için img etiketi kullanılmaktadır.


3. Soru

Img etiketinde bulunan width ve height ne amaçla kullanılır?

Cevap

Width ve Height, kullanımı zorunlu olmamakla birlikte resmin sayfa içerisindeki büyüklüğünü pixel olarak ifade etmektedir.


4. Soru

Resme çerçeve vermek için hangi parametre kullanılır?

Cevap

Resme çerçeve verilecekse border parametresine değer atanmalıdır (ör: border= “4”).


5. Soru

Resmin açılmaması durumunda veya üzerine gelinmesi durumunda görünmesi istenilen metin hangi parametre kullanılarak ayarlanır?

Cevap

Alt; resmin açılmaması durumunda veya üzerine gelinmesi durumunda görünmesi istenilen metnin görüntülenmesi sağlar.


6. Soru

Img etiketine ait align parametresi ne amaçla kullanılır?

Cevap

Align; resmin sayfaya göre hizalanması (sağa – right ya da sola – left ) amacıyla kullanılır.


7. Soru

Img etiketinin alabildiği bir parametre olan usemap ne amaçla kullanılır?

Cevap

Img etiketinin alacağı bir diğer parametre ise usemap olup, resim haritalarının oluşturulmasında kullanılmaktadır.


8. Soru

Resim haritalarının kullanımını örnekle açıklayınız.

Cevap

Resim haritaları (image maps) resimlerin üzerindeki bir veya daha fazla noktaya link verme amacı ile kullanılmaktadır. Örnek olarak yedi coğrafi bölgeden oluşan Türkiye Coğrafi Bölgesi haritası göz önünde bulundurulur ve bolgeler.html sayfasında kullanıldığı varsayılırsa, her bir bölge için resim üzerinde resim haritası ile belirli alan link olarak oluşturulabilir ve yedi bölgeden herhangi birini oluşturan alana tıklanması durumunda kendi bölgesine ait html (örneğin marmara.html, akdeniz.html vb.) dosyasının açılması sağlanabilir.


9. Soru

Shape parametresi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Shape parametresi, resim üzerinde işaretlenecek alan veya alanların şekillerinin belirlenmesi için kullanılır ve rect (dikdörtgen), circle (daire), poly (çok kenarlı) olmak üzere üç farklı değer alabilmektedir.


10. Soru

Coords parametresi nedir? Kullanım şeklini bir örnekle açıklayınız.

Cevap

Coords parametresi ise resim üzerinde işaretlenecek alanın genişliğini pixel olarak belirlemek için kullanılmakla beraber kullanım şekli tercih edilen shape seçeneğine göre değişmektedir. shape=“rect” yani dikdörtgen alan oluşturmak için 2 nokta tanımlanmalıdır. Bunlar sol üst ve sağ alt noktadır (coords=X1,Y1,X2,Y2) ve tanımlama <area shape=”rect” coords=”0,0,30,20”) şeklinde olacaktır.


11. Soru

Dairesel bir şekil üzerinde Coords kullanımını örnekle açıklayınız.

Cevap

Büyüklük için dairesel yani shape=“circle” şeklinde bir alan belirlenecek olursa bu durumda coords parametresinde (coords=X1,Y1,r) koordinatlar dairenin merkezini ve çapını gösterir tanımlama ise <area shape=”rect” coords=”50,50,25”) şeklinde olacaktır.


12. Soru

Area etiketi ile oluşturulan her bir seçenek yani link verilmiş bölgeye tıklanması durumunda ne olacağını belirlemek için hangi parametre kullanılır?

Cevap

Area etiketi ile oluşturulan her bir seçenek yani link verilmiş bölgeye tıklanması durumunda ne olacağını belirlemek için href parametresi kullanılır ve link verilir.


13. Soru

Html5’in getirdiği yenilikler nelerdir?

Cevap

Hata kontrollerinin daha gelişmiş olduğu, daha işlevsel parametreler ile yeni etiketlerin kolaylık sağlaması, yeni uygulamaları desteklemesi, ses ve video için destek sunması, veri girişi için kullanılan input type’lara özellikler eklenmesi, canvas özelliği ile iki boyutlu çizimlerin yapılabilmesi html5’in sağladığı yenilikler olarak ifade edilebilir.


14. Soru

Html5’de video nasıl eklenir?

Cevap

Html5 ile video eklemek için kullanılan etiket <video> etiketi olup </video> etiketi ile kapatılması gerekir.


15. Soru

Web sayfasına video eklerken, video dosyası hangi uzantılı dosyaya dönüştürülmelidir?

Cevap

Video dosyanızı mp4, webM veya ogg uzantılı dosyaya dönüştürücü programlar aracılığı ile dönüştürmeniz gerekmektedir.


16. Soru

Videonun sayfa yüklenir yüklenmez başlatılması için hangi parametre kullanılır?

Cevap

Videonun sayfa yüklenir yüklenmez başlatılması için autoplay parametresi kullanılmalıdır.


17. Soru

Html5’de video etiketine ait controls parametresinin işlevi nedir?

Cevap

Video’nun durdurulup başlatılabilmesi, sesin kontrol edilebilmesi veya istenilen video bölümüne geçiş yapılabilmesi ve tam ekran gösterim özellikleri önemli olup, html5’de video etiketinin içerisine yazılacak controls parametresi bu işlevleri yerine getirmektedir.


18. Soru

Html5 ile ses eklenir? Açıklayınız.

Cevap

Html5 ile ses eklemek için <audio> etiketi kullanılmaktadır ve desteklenen dosya uzantıları mp3, wav ve ogg’dir.


19. Soru

Embed etiketinin kullanımına örnek veriniz.

Cevap

Flash animasyonları ile pdf dosyaları eklemek için <embed> etiketi kullanılır.


20. Soru

Kutucuk ile resim arasında 15 pixel mesafe bırakmak için img etiketine hangi stil özelliği nasıl tanımlanır?

Cevap

padding: 15px;


1. Soru

HTML5 nedir?

Cevap

Html5 video ve ses başta olmak üzere çok sayıda denetimi ile çoklu ortam öğelerinin kullanımını kolaylaştıran yeni bir html sürümüdür.

2. Soru

Html’de resimlerin gösterimi için hangi etiket kullanılmaktadır?

Cevap

Html’de resimlerin gösterimi için img etiketi kullanılmaktadır.

3. Soru

Img etiketinde bulunan width ve height ne amaçla kullanılır?

Cevap

Width ve Height, kullanımı zorunlu olmamakla birlikte resmin sayfa içerisindeki büyüklüğünü pixel olarak ifade etmektedir.

4. Soru

Resme çerçeve vermek için hangi parametre kullanılır?

Cevap

Resme çerçeve verilecekse border parametresine değer atanmalıdır (ör: border= “4”).

5. Soru

Resmin açılmaması durumunda veya üzerine gelinmesi durumunda görünmesi istenilen metin hangi parametre kullanılarak ayarlanır?

Cevap

Alt; resmin açılmaması durumunda veya üzerine gelinmesi durumunda görünmesi istenilen metnin görüntülenmesi sağlar.

6. Soru

Img etiketine ait align parametresi ne amaçla kullanılır?

Cevap

Align; resmin sayfaya göre hizalanması (sağa – right ya da sola – left ) amacıyla kullanılır.

7. Soru

Img etiketinin alabildiği bir parametre olan usemap ne amaçla kullanılır?

Cevap

Img etiketinin alacağı bir diğer parametre ise usemap olup, resim haritalarının oluşturulmasında kullanılmaktadır.

8. Soru

Resim haritalarının kullanımını örnekle açıklayınız.

Cevap

Resim haritaları (image maps) resimlerin üzerindeki bir veya daha fazla noktaya link verme amacı ile kullanılmaktadır. Örnek olarak yedi coğrafi bölgeden oluşan Türkiye Coğrafi Bölgesi haritası göz önünde bulundurulur ve bolgeler.html sayfasında kullanıldığı varsayılırsa, her bir bölge için resim üzerinde resim haritası ile belirli alan link olarak oluşturulabilir ve yedi bölgeden herhangi birini oluşturan alana tıklanması durumunda kendi bölgesine ait html (örneğin marmara.html, akdeniz.html vb.) dosyasının açılması sağlanabilir.

9. Soru

Shape parametresi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Shape parametresi, resim üzerinde işaretlenecek alan veya alanların şekillerinin belirlenmesi için kullanılır ve rect (dikdörtgen), circle (daire), poly (çok kenarlı) olmak üzere üç farklı değer alabilmektedir.

10. Soru

Coords parametresi nedir? Kullanım şeklini bir örnekle açıklayınız.

Cevap

Coords parametresi ise resim üzerinde işaretlenecek alanın genişliğini pixel olarak belirlemek için kullanılmakla beraber kullanım şekli tercih edilen shape seçeneğine göre değişmektedir. shape=“rect” yani dikdörtgen alan oluşturmak için 2 nokta tanımlanmalıdır. Bunlar sol üst ve sağ alt noktadır (coords=X1,Y1,X2,Y2) ve tanımlama <area shape=”rect” coords=”0,0,30,20”) şeklinde olacaktır.

11. Soru

Dairesel bir şekil üzerinde Coords kullanımını örnekle açıklayınız.

Cevap

Büyüklük için dairesel yani shape=“circle” şeklinde bir alan belirlenecek olursa bu durumda coords parametresinde (coords=X1,Y1,r) koordinatlar dairenin merkezini ve çapını gösterir tanımlama ise <area shape=”rect” coords=”50,50,25”) şeklinde olacaktır.

12. Soru

Area etiketi ile oluşturulan her bir seçenek yani link verilmiş bölgeye tıklanması durumunda ne olacağını belirlemek için hangi parametre kullanılır?

Cevap

Area etiketi ile oluşturulan her bir seçenek yani link verilmiş bölgeye tıklanması durumunda ne olacağını belirlemek için href parametresi kullanılır ve link verilir.

13. Soru

Html5’in getirdiği yenilikler nelerdir?

Cevap

Hata kontrollerinin daha gelişmiş olduğu, daha işlevsel parametreler ile yeni etiketlerin kolaylık sağlaması, yeni uygulamaları desteklemesi, ses ve video için destek sunması, veri girişi için kullanılan input type’lara özellikler eklenmesi, canvas özelliği ile iki boyutlu çizimlerin yapılabilmesi html5’in sağladığı yenilikler olarak ifade edilebilir.

14. Soru

Html5’de video nasıl eklenir?

Cevap

Html5 ile video eklemek için kullanılan etiket <video> etiketi olup </video> etiketi ile kapatılması gerekir.

15. Soru

Web sayfasına video eklerken, video dosyası hangi uzantılı dosyaya dönüştürülmelidir?

Cevap

Video dosyanızı mp4, webM veya ogg uzantılı dosyaya dönüştürücü programlar aracılığı ile dönüştürmeniz gerekmektedir.

16. Soru

Videonun sayfa yüklenir yüklenmez başlatılması için hangi parametre kullanılır?

Cevap

Videonun sayfa yüklenir yüklenmez başlatılması için autoplay parametresi kullanılmalıdır.

17. Soru

Html5’de video etiketine ait controls parametresinin işlevi nedir?

Cevap

Video’nun durdurulup başlatılabilmesi, sesin kontrol edilebilmesi veya istenilen video bölümüne geçiş yapılabilmesi ve tam ekran gösterim özellikleri önemli olup, html5’de video etiketinin içerisine yazılacak controls parametresi bu işlevleri yerine getirmektedir.

18. Soru

Html5 ile ses eklenir? Açıklayınız.

Cevap

Html5 ile ses eklemek için <audio> etiketi kullanılmaktadır ve desteklenen dosya uzantıları mp3, wav ve ogg’dir.

19. Soru

Embed etiketinin kullanımına örnek veriniz.

Cevap

Flash animasyonları ile pdf dosyaları eklemek için <embed> etiketi kullanılır.

20. Soru

Kutucuk ile resim arasında 15 pixel mesafe bırakmak için img etiketine hangi stil özelliği nasıl tanımlanır?

Cevap

padding: 15px;

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.