Açıköğretim Ders Notları

Web Tabanlı Kodlama Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Tabanlı Kodlama Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tablo Yapılarının Oluşturulması

1. Soru

Tablo nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Tablolar genellikle anlaşılırlığı desteklemek için verilerin satır ve sütün şeklinde gruplandırılarak sunulmasını sağlayan iki boyutlu yapılardır.


2. Soru

Tablonun ilk satırının işlevi nedir?

Cevap

Tablolarda genellikle tablonun ilk satırı tablo başlığı olarak adlandırılır ve ilgili sütundaki verinin türü ve içeriği hakkında bilgi verir.


3. Soru

Html’de ilk satırda hangi etiket kullanılır?

Cevap

Html’de ilk satırda table headings <th> </th> etiketi kullanılmaktadır.


4. Soru

Bir web sayfasındaki tabloların standart bir biçimlendirmeye sahip olmasını gerekli kılan temel nedenler nelerdir?

Cevap

Sayfanın yorumlanmasını tarayıcının inisiyatifine bırakmamak, kolay yönetilebilirlik ve algılamada kolaylık olarak bilinen tasarım ilkesi olarak sıralanabilir.


5. Soru

Gestalt kuramının benzerlik ilkesini açıklayınız.

Cevap

Gestalt kuramının benzerlik ilkesine göre insan benzer görüntüleri aynı algılar.


6. Soru

Tablonun (table), tablo başlığının (th), ve hücrelerin etrafına kenarlık çizilmesi için stil nasıl yazılır?

Cevap

table, th ,td { border: 1px solid black;}


7. Soru

Kenarlığın kaldırılması hangi hangi stil tanımlamasıyla gerçekleştirilir?

Cevap

border-collapse:collapse;


8. Soru

Tablo başlıklarının yükseklikleri 50 pixel olarak nasıl ayarlanır?

Cevap

th { height:50px; }


9. Soru

Tablolarda verilerin hücrelerin içine nasıl yerleşeceği ile ilgili temel özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Tablolarda verilerin hücrelerin içine nasıl yerleşeceği ile ilgili üç temel özellikten bahsedebiliriz bunlardan birincisi hücre kenarlığı çizgileri arasındaki boşluk “border-spacing” ile, ikincisi hücre kenarlığı ile veri arasında bırakılacak olan boşluk “pading” ile, üçüncüsü verinin hizalanması (sola, sağa, ortalı) “text-align” ile belirtilir.


10. Soru

Tablo kenarlığı ile hücre arasındaki boşluk 10 pixel olarak nasıl tanımlanır?

Cevap

border-spacing:10px;


11. Soru

Tablonun ilk satırı ve diğer hücrelere yazılacak verilerin sol kenarlık 5 pixel boşluk bırakılarak yazılması nasıl sağlanır?

Cevap

padding-left:5px;


12. Soru

Tablo başlığı içindeki verinin sola hizalanması nasıl sağlanır?

Cevap

text-align:left;


13. Soru

Farklı tablolara farklı özelliklerin eklenmesi hangi özellik kullanılarak sağlanır?

Cevap

“id attribute” özelliği sayesinde tablolara kimlik numarası verilerek istenilen tablolara farklı özelliklerin eklenmesi sağlanır.


14. Soru

Tablo satır ve sütunları bölünürken hangi özelliklerden faydalanılır?

Cevap

Tabloları biçimlendirirken gereksinim duyulan başlıca konulardan birisi de tablo satır ve sütunlarının bölünmesidir. Bu amaçla iki önemli özellik kullanılmaktadır bunlar: colspan ve rowspan’dir.


15. Soru

Tablolarda sütunların bölünmesi için hangi özellik kullanılır?

Cevap

Tablolarda “colspan” sütunların bölünmesi için kullanılır.


16. Soru

Tablolarda satırların bölünmesi için hangi özellik kullanılır?

Cevap

Tablolarda “rowspan” satırların bölünmesi için kullanılmaktadır.


17. Soru

Tabloda bir sütun iki sütuna nasıl bölünür?

Cevap

<th colspan=”2”></th>


18. Soru

Tabloda hücrenin iki satıra bölünmesi nasıl sağlanır?

Cevap

<th rowspan=”2”></th>


19. Soru

Web sayfasının tamamını enine kaplayacak tablo nasıl tanımlanır?

Cevap

<table style=”width:100%”>


20. Soru

“Tablo 1. Kişisel Bilgiler” tablo başlığı nasıl tanımlanır?

Cevap

<caption>Tablo 1. Kişisel Bilgiler</caption>


1. Soru

Tablo nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Tablolar genellikle anlaşılırlığı desteklemek için verilerin satır ve sütün şeklinde gruplandırılarak sunulmasını sağlayan iki boyutlu yapılardır.

2. Soru

Tablonun ilk satırının işlevi nedir?

Cevap

Tablolarda genellikle tablonun ilk satırı tablo başlığı olarak adlandırılır ve ilgili sütundaki verinin türü ve içeriği hakkında bilgi verir.

3. Soru

Html’de ilk satırda hangi etiket kullanılır?

Cevap

Html’de ilk satırda table headings <th> </th> etiketi kullanılmaktadır.

4. Soru

Bir web sayfasındaki tabloların standart bir biçimlendirmeye sahip olmasını gerekli kılan temel nedenler nelerdir?

Cevap

Sayfanın yorumlanmasını tarayıcının inisiyatifine bırakmamak, kolay yönetilebilirlik ve algılamada kolaylık olarak bilinen tasarım ilkesi olarak sıralanabilir.

5. Soru

Gestalt kuramının benzerlik ilkesini açıklayınız.

Cevap

Gestalt kuramının benzerlik ilkesine göre insan benzer görüntüleri aynı algılar.

6. Soru

Tablonun (table), tablo başlığının (th), ve hücrelerin etrafına kenarlık çizilmesi için stil nasıl yazılır?

Cevap

table, th ,td { border: 1px solid black;}

7. Soru

Kenarlığın kaldırılması hangi hangi stil tanımlamasıyla gerçekleştirilir?

Cevap

border-collapse:collapse;

8. Soru

Tablo başlıklarının yükseklikleri 50 pixel olarak nasıl ayarlanır?

Cevap

th { height:50px; }

9. Soru

Tablolarda verilerin hücrelerin içine nasıl yerleşeceği ile ilgili temel özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Tablolarda verilerin hücrelerin içine nasıl yerleşeceği ile ilgili üç temel özellikten bahsedebiliriz bunlardan birincisi hücre kenarlığı çizgileri arasındaki boşluk “border-spacing” ile, ikincisi hücre kenarlığı ile veri arasında bırakılacak olan boşluk “pading” ile, üçüncüsü verinin hizalanması (sola, sağa, ortalı) “text-align” ile belirtilir.

10. Soru

Tablo kenarlığı ile hücre arasındaki boşluk 10 pixel olarak nasıl tanımlanır?

Cevap

border-spacing:10px;

11. Soru

Tablonun ilk satırı ve diğer hücrelere yazılacak verilerin sol kenarlık 5 pixel boşluk bırakılarak yazılması nasıl sağlanır?

Cevap

padding-left:5px;

12. Soru

Tablo başlığı içindeki verinin sola hizalanması nasıl sağlanır?

Cevap

text-align:left;

13. Soru

Farklı tablolara farklı özelliklerin eklenmesi hangi özellik kullanılarak sağlanır?

Cevap

“id attribute” özelliği sayesinde tablolara kimlik numarası verilerek istenilen tablolara farklı özelliklerin eklenmesi sağlanır.

14. Soru

Tablo satır ve sütunları bölünürken hangi özelliklerden faydalanılır?

Cevap

Tabloları biçimlendirirken gereksinim duyulan başlıca konulardan birisi de tablo satır ve sütunlarının bölünmesidir. Bu amaçla iki önemli özellik kullanılmaktadır bunlar: colspan ve rowspan’dir.

15. Soru

Tablolarda sütunların bölünmesi için hangi özellik kullanılır?

Cevap

Tablolarda “colspan” sütunların bölünmesi için kullanılır.

16. Soru

Tablolarda satırların bölünmesi için hangi özellik kullanılır?

Cevap

Tablolarda “rowspan” satırların bölünmesi için kullanılmaktadır.

17. Soru

Tabloda bir sütun iki sütuna nasıl bölünür?

Cevap

<th colspan=”2”></th>

18. Soru

Tabloda hücrenin iki satıra bölünmesi nasıl sağlanır?

Cevap

<th rowspan=”2”></th>

19. Soru

Web sayfasının tamamını enine kaplayacak tablo nasıl tanımlanır?

Cevap

<table style=”width:100%”>

20. Soru

“Tablo 1. Kişisel Bilgiler” tablo başlığı nasıl tanımlanır?

Cevap

<caption>Tablo 1. Kişisel Bilgiler</caption>

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.