Açıköğretim Ders Notları

Web Yayıncılığı Araçları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Yayıncılığı Araçları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Lisanslı Masaüstü Web Yayıncılık Araçları

1. Soru

Adobe Dreamweaver CC’nin kullanılma amaçları nelerdir?

Cevap

Adobe Dreamweaver CC, web tasarımcıları ve arayüz tasarımcılarının kullandığı bir araçtır. Web sitelerinin ve mobil içeriklerin tasarlanması, kodlanması ve yönetilmesi için kullanılır.


2. Soru

Bootstrap tasarım aracının özellikleri nelerdir?

Cevap

Bir tasarım aracı olan Bootstrap, açık kaynak kodlu, ücretsiz bir CSS çerçeve (framework) dir. Bir site için gerekli olan tüm elementleri içermektedir ve bu hazır elementleri kullanarak farklı boyutlardaki cihazlara uygun tepkisel web sitesi tasarımları geliştirilebilir.


3. Soru

Dreamweaver yazılımı çalışma alanında yer alan bölümler nelerdir?

Cevap

Dreamweaver yazılımı çalışma alanında yer alan numaralandırılmış bölümler sırasıyla; 1- Uygulama çubuğu, 2- Belge araç çubuğu, 3- Belge penceresi, 4- Çalışma alanı değiştiricisi, 5-Paneller, 6- Kod görünümü, 7- Durum çubuğu, 8- Etiket seçici, 9- Canlı görünüm ve 10- Araç çubuğu şeklindedir.


4. Soru

Uygulama çubuğu bölümü hangi menülerden meydana gelmektedir?

Cevap

Uygulama çubuğu; Dosya, Düzen, Görünüm, Ekle, Değiştir, Format, Komutlar, Site, Pencere ve Yardım menülerinden oluşmaktadır.


5. Soru

Dosya menüsünün altında yer alan komutlar nelerdir?

Cevap

Dosya menüsünün altında; yeni çalışma sayfası oluşturma, var olan çalışmayı açma, kaydetme komutları bulunmaktadır. Bunların dışında, başka çalışmalardan eklentiler ekleyebilmek için içe aktarma seçeneği, mevcut çalışmadan başka çalışmalara aktarım yapabilmek için dışa aktarma seçeneği mevcuttur. Ayrıca, sayfaların çeşitli tarayıcılarda nasıl görüneceğini test edebilmek için
Dosya menüsü altındaki “Tarayıcıda Önizleme” seçeneği kullanılabilmektedir.


6. Soru

Ekle menüsü kullanılarak çalışmaya eklenebilecek eklentiler nelerdir?

Cevap

Ekle menüsünden div, resim, paragraf, başlık, tablo, figür, liste, hyperlink, HTML, üst bilgi, navigasyon, alt bilgi, HTML, form, Bootstrap bileşenleri, şablonlar vb. farklı eklentiler çalışmaya eklenebilir.


7. Soru

Belge araç çubuğu hangi düğmeleri içermektedir?

Cevap

Belge araç çubuğu, belge penceresinin farklı görünümleri için seçenekler sunan kod görünümü, canlı görünüm, tasarım görünümü, bölünmüş görünüm düğmelerini içermektedir.


8. Soru

Bir Dreamweaver sitesi hangi parçalardan oluşabilir?

Cevap

Bir Dreamweaver sitesi yerel klasör, uzak klasör ve test klasörü olmak üzere üç parçadan oluşabilir.


9. Soru

Yerel Klasör nedir?

Cevap

Çalışma dizinidir ve genellikle sabit sürücüdeki bir klasördür. Dreamweaver, bu klasörü yerel site kökü olarak ifade eder.


10. Soru

Test Klasörü nedir?

Cevap

Dreamweaver’ın dinamik sayfaları işlediği klasördür. Dinamik formlar ve PHP içeriği varsa test klasörü oluşturulabilir.


11. Soru

Microsoft Expression Web yazılımının arayüzünde yer alan menü çubuğunda hangi menüler yer almaktadır?

Cevap

Arayüzün en üstünde yazılımın hemen her özelliğine ulaşılabilmesini sağlayan bir menü çubuğu yer almaktadır. Bu çubuğun içerdiği menüler;  File (Dosya),  Edit (Düzenle),  View (Görünüm),  Insert (Ekle),  Format (Biçim),  Tools (Araçlar),  Table (Tablo),  Site (Site),  Data View (Veri Görünümü),  Panels (Paneller),  Window (Pencere),  Help (Yardım) şeklindedir.


12. Soru

Microsoft Expression Web yazılımındaki Edit (Düzenle) menüsü hangi işlevleri barındırmaktadır?

Cevap

Kopyalama, yapıştırma ve geri alma gibi içerik düzenleme işlevlerinin yanı sıra içerik arama ve değiştirme işlevlerini barındırır.


13. Soru

View (Görünüm) menüsünde hangi işlevler yer almaktadır?

Cevap

View (Görünüm) menüsü, web geliştirme arayüzünün görünümünü ve işlevselliğini düzenlemek için gereken işlevleri barındırır.


14. Soru

Microsoft Expression Web yazılımında yer alan Format (Biçim) menüsü hangi amaçlara yönelik işlevleri içermektedir?

Cevap

Format (Biçim): Düzenlenen web içeriğinin stil, çerçeve, maddeleme gibi biçimsel özelliklerinin düzenlenmesini sağlayan işlevleri barındırır.


15. Soru

Data View (Veri Görünümü) menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Web sitesini besleyen veri kaynaklarının oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlar.


16. Soru

Microsoft Expression Web yazılımında yer alan Window (Pencere) menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Microsoft Expression Web’in içinde yer alan çalışma pencerelerinin düzenlenmesini sağlar.


17. Soru

ASP (Active Server Pages) nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

ASP (Active Server Pages): Microsoft tarafından desteklenen sunucu tara?ı bir kodlama platformudur.


18. Soru

Microsoft Expression Web yazılımının tablo ekleme arayüzünde yer alan ana öğeler nelerdir?

Cevap

Microsoft Expression Web yazılımının tablo ekleme arayüzünde yer alan ana öğeler: Size (Boyut), Layout (Düzen), Borders (Kenarlıklar), Background (Arka plan) şeklindedir.


19. Soru

Tablo ekleme arayüzündeki öğeler arasında yer alan  Size (Boyut) öğesinin form öğeleri nelerdir?

Cevap

Size (Boyut): Tablonun boyutlandırılmasıyla ilgili form öğelerini içerir.
– Rows (Satırlar): Tablonun kaç satırdan oluşacağını belirler.
– Columns (Sütunlar): Tablonun kaç sütundan oluşacağını belirler.


20. Soru

Layout (Düzen) öğesinin form öğelerinin işlevleri nelerdir?

Cevap

Layout (Düzen): Tablonun hizalandırılması, boyutlandırılması ve boşluklandırılmasıyla ilgili form öğelerini içerir.
– Alingment (Hizalama): Tablonun sağa, ortaya ya da sola hizalanmasını sağlar.
– Cell padding (Hücre aralıklandırma):Hücrelerarası boşluğu piksel cinsinden belirler.
– Cell spacing (Hücre boşluklandırma): Hücre içeriği ile hücre kenarı arasında kalan boşluğu piksel cinsinden belirler.
– Specify width (Genişliği tanımla): İşaretlenmesi halinde tablo genişliği piksel ya da oran bazında belirlenir.
– Specify height (Yüksekliği tanımla): İşaretlenmesi halinde tablo yüksekliği piksel ya da oran bazında belirlenir.


1. Soru

Adobe Dreamweaver CC’nin kullanılma amaçları nelerdir?

Cevap

Adobe Dreamweaver CC, web tasarımcıları ve arayüz tasarımcılarının kullandığı bir araçtır. Web sitelerinin ve mobil içeriklerin tasarlanması, kodlanması ve yönetilmesi için kullanılır.

2. Soru

Bootstrap tasarım aracının özellikleri nelerdir?

Cevap

Bir tasarım aracı olan Bootstrap, açık kaynak kodlu, ücretsiz bir CSS çerçeve (framework) dir. Bir site için gerekli olan tüm elementleri içermektedir ve bu hazır elementleri kullanarak farklı boyutlardaki cihazlara uygun tepkisel web sitesi tasarımları geliştirilebilir.

3. Soru

Dreamweaver yazılımı çalışma alanında yer alan bölümler nelerdir?

Cevap

Dreamweaver yazılımı çalışma alanında yer alan numaralandırılmış bölümler sırasıyla; 1- Uygulama çubuğu, 2- Belge araç çubuğu, 3- Belge penceresi, 4- Çalışma alanı değiştiricisi, 5-Paneller, 6- Kod görünümü, 7- Durum çubuğu, 8- Etiket seçici, 9- Canlı görünüm ve 10- Araç çubuğu şeklindedir.

4. Soru

Uygulama çubuğu bölümü hangi menülerden meydana gelmektedir?

Cevap

Uygulama çubuğu; Dosya, Düzen, Görünüm, Ekle, Değiştir, Format, Komutlar, Site, Pencere ve Yardım menülerinden oluşmaktadır.

5. Soru

Dosya menüsünün altında yer alan komutlar nelerdir?

Cevap

Dosya menüsünün altında; yeni çalışma sayfası oluşturma, var olan çalışmayı açma, kaydetme komutları bulunmaktadır. Bunların dışında, başka çalışmalardan eklentiler ekleyebilmek için içe aktarma seçeneği, mevcut çalışmadan başka çalışmalara aktarım yapabilmek için dışa aktarma seçeneği mevcuttur. Ayrıca, sayfaların çeşitli tarayıcılarda nasıl görüneceğini test edebilmek için
Dosya menüsü altındaki “Tarayıcıda Önizleme” seçeneği kullanılabilmektedir.

6. Soru

Ekle menüsü kullanılarak çalışmaya eklenebilecek eklentiler nelerdir?

Cevap

Ekle menüsünden div, resim, paragraf, başlık, tablo, figür, liste, hyperlink, HTML, üst bilgi, navigasyon, alt bilgi, HTML, form, Bootstrap bileşenleri, şablonlar vb. farklı eklentiler çalışmaya eklenebilir.

7. Soru

Belge araç çubuğu hangi düğmeleri içermektedir?

Cevap

Belge araç çubuğu, belge penceresinin farklı görünümleri için seçenekler sunan kod görünümü, canlı görünüm, tasarım görünümü, bölünmüş görünüm düğmelerini içermektedir.

8. Soru

Bir Dreamweaver sitesi hangi parçalardan oluşabilir?

Cevap

Bir Dreamweaver sitesi yerel klasör, uzak klasör ve test klasörü olmak üzere üç parçadan oluşabilir.

9. Soru

Yerel Klasör nedir?

Cevap

Çalışma dizinidir ve genellikle sabit sürücüdeki bir klasördür. Dreamweaver, bu klasörü yerel site kökü olarak ifade eder.

10. Soru

Test Klasörü nedir?

Cevap

Dreamweaver’ın dinamik sayfaları işlediği klasördür. Dinamik formlar ve PHP içeriği varsa test klasörü oluşturulabilir.

11. Soru

Microsoft Expression Web yazılımının arayüzünde yer alan menü çubuğunda hangi menüler yer almaktadır?

Cevap

Arayüzün en üstünde yazılımın hemen her özelliğine ulaşılabilmesini sağlayan bir menü çubuğu yer almaktadır. Bu çubuğun içerdiği menüler;  File (Dosya),  Edit (Düzenle),  View (Görünüm),  Insert (Ekle),  Format (Biçim),  Tools (Araçlar),  Table (Tablo),  Site (Site),  Data View (Veri Görünümü),  Panels (Paneller),  Window (Pencere),  Help (Yardım) şeklindedir.

12. Soru

Microsoft Expression Web yazılımındaki Edit (Düzenle) menüsü hangi işlevleri barındırmaktadır?

Cevap

Kopyalama, yapıştırma ve geri alma gibi içerik düzenleme işlevlerinin yanı sıra içerik arama ve değiştirme işlevlerini barındırır.

13. Soru

View (Görünüm) menüsünde hangi işlevler yer almaktadır?

Cevap

View (Görünüm) menüsü, web geliştirme arayüzünün görünümünü ve işlevselliğini düzenlemek için gereken işlevleri barındırır.

14. Soru

Microsoft Expression Web yazılımında yer alan Format (Biçim) menüsü hangi amaçlara yönelik işlevleri içermektedir?

Cevap

Format (Biçim): Düzenlenen web içeriğinin stil, çerçeve, maddeleme gibi biçimsel özelliklerinin düzenlenmesini sağlayan işlevleri barındırır.

15. Soru

Data View (Veri Görünümü) menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Web sitesini besleyen veri kaynaklarının oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlar.

16. Soru

Microsoft Expression Web yazılımında yer alan Window (Pencere) menüsünün işlevi nedir?

Cevap

Microsoft Expression Web’in içinde yer alan çalışma pencerelerinin düzenlenmesini sağlar.

17. Soru

ASP (Active Server Pages) nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

ASP (Active Server Pages): Microsoft tarafından desteklenen sunucu tara?ı bir kodlama platformudur.

18. Soru

Microsoft Expression Web yazılımının tablo ekleme arayüzünde yer alan ana öğeler nelerdir?

Cevap

Microsoft Expression Web yazılımının tablo ekleme arayüzünde yer alan ana öğeler: Size (Boyut), Layout (Düzen), Borders (Kenarlıklar), Background (Arka plan) şeklindedir.

19. Soru

Tablo ekleme arayüzündeki öğeler arasında yer alan  Size (Boyut) öğesinin form öğeleri nelerdir?

Cevap

Size (Boyut): Tablonun boyutlandırılmasıyla ilgili form öğelerini içerir.
– Rows (Satırlar): Tablonun kaç satırdan oluşacağını belirler.
– Columns (Sütunlar): Tablonun kaç sütundan oluşacağını belirler.

20. Soru

Layout (Düzen) öğesinin form öğelerinin işlevleri nelerdir?

Cevap

Layout (Düzen): Tablonun hizalandırılması, boyutlandırılması ve boşluklandırılmasıyla ilgili form öğelerini içerir.
– Alingment (Hizalama): Tablonun sağa, ortaya ya da sola hizalanmasını sağlar.
– Cell padding (Hücre aralıklandırma):Hücrelerarası boşluğu piksel cinsinden belirler.
– Cell spacing (Hücre boşluklandırma): Hücre içeriği ile hücre kenarı arasında kalan boşluğu piksel cinsinden belirler.
– Specify width (Genişliği tanımla): İşaretlenmesi halinde tablo genişliği piksel ya da oran bazında belirlenir.
– Specify height (Yüksekliği tanımla): İşaretlenmesi halinde tablo yüksekliği piksel ya da oran bazında belirlenir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.