Açıköğretim Ders Notları

Web Yayıncılığı Araçları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Yayıncılığı Araçları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bulut Bilişim Web Yayıncılık Araçları

1. Soru

Web Yayıncılığı kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Metin, video, dijital görüntüler, resim ve medyanın diğer formlarını kişisel, ticari veya topluluk sitelerinde, bloglarda, dergi ve haber portallarında, sosyal medya platformlarında yayınlama ve güncelleme sürecidir.


2. Soru

Bulut bilişim neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bulut bilişim, veri merkezlerinin altyapısının kullanılarak internet üzerinden hizmetlerin sunulduğu esnek ve ölçeklenebilir hizmetleri ve araçları ifade eder.


3. Soru

Bulut bilişimin ilk tanımı nedir?

Cevap

Bulut bilişimin ortaya çıkışı 1960’lı yıllarda John McCarthy tarafından öngörülmüştür. MIT’in 100. yıl kutlamasında McCarthy (1961), “bilişim hizmetlerinin geniş kamusal ağlar üzerinde organize edilebileceği ve her abonenin kullandığı kadar ödeyeceği” bir sistemden bahsederek bulut bilişimin ilk tanımını yapmıştır.


4. Soru

Bulut bilişimin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

1. İsteğe bağlı kendi kendine hizmet

2. Geniş ağ erişimi

3. Kaynak havuzu

4. Çabukluk ve esneklik

5. Ölçülebilir hizmet


5. Soru

Bulut bilişimin temel özellikleri arasında yer alan ” Geniş ağ erişimi” nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Geniş ağ erişimi: Kullanıcılar bulut hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan bilişim hizmetlerine internet aracılığıyla erişebilirler.
Bulut bilişim sistemleri bu erişim için akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve iş istasyonları gibi
farklı istemcilerin kullanımına olanak sağlayan altyapılara sahiptir.


6. Soru

Bulut bilişimin temel özelliklerinden “Ölçülebilir hizmet” nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Ölçülebilir hizmet: Bulut sistemlerinde kaynak kullanımı takip edilebilir, kontrol edilebilir ve raporlanabilir. Bu sayede, hem kullanıcılar hem de servis sağlayıcılar için şe?a?ık sağlanabilir.


7. Soru

Bulut bilişim altyapısını neler meydana getirmektedir? 

Cevap

Sanallaştırma ve çok çekirdekli çipler gibi donanımlarda, web servisleri, hizmet odaklı mimariler (service oriented architecture) ve web 2.0 gibi internet teknolojilerinde, kümeler ve gridler gibi dağıtık bilişimde (distributed computing), kamu hizmeti bilişiminde (utility computing), kendi kendini yöneten sistemler (autonomic computing) ve veri merkezi otomasyonu gibi sistem yönetiminde meydana gelen gelişmeler bulut bilişim altyapısını oluşturmaktadır. Donanımlarda, internet teknolojilerinde, dağıtık bilişimde ve sistem yönetiminde meydana gelen gelişmeler bulut bilişim altyapısını oluşturmaktadır.


8. Soru

Bulut bilişimin temelini oluşturan “sanallaştırma” nedir?

Cevap

Bulut bilişimin temelini oluşturan sanallaştırma, bilişim kaynaklarının sanal örneklerinin oluşturulması için kullanılan bir teknoloji platformudur. Sanallaştırma ile fiziksel bilişim kaynaklarının çoklu sanal görüntüleri oluşturulmakta ve işlem yeteneklerinin çoklu kullanıcılar ile paylaşılması sağlanmaktadır.


9. Soru

Bulut bilişimin temel hizmet modelleri nelerdir?

Cevap

1- Altyapı Hizmeti (Infrastructure as a Service-IaaS)

2- Platform Hizmeti (Platform as a Service-PaaS)

3- Yazılım Hizmeti (Software as a Service- SaaS)


10. Soru

Bulut altyapısının yönetimini ve konumunu ifade eden dağıtım modelleri nelerdir?

Cevap

Bulut altyapısının yönetimini ve konumunu ifade eden dağıtım modelleri özel bulut, kamu bulutu, topluluk bulutu ve hibrit bulut olmak üzere dörde ayrılmaktadır.


11. Soru

Hibrit Bulut (Hybrid Cloud) dağıtım modeli nedir?

Cevap

Hibrit Bulut (Hybrid Cloud): İki veya daha fazla dağıtım modelinin birlikte kullanıldığı bulut modelidir. Kurumlar ve kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun olarak özel, topluluk ya da kamu bulut seçeneklerinin kombinasyonlarını kullanabilirler. Bu model ile verilerin, uygulamaların ve hizmetlerin taşınabilirliği kolaylaşır ve dağıtım modelleri için daha fazla seçenek sunulur.


12. Soru

Bulut sunucuda Web servis çağrısı yapıldığında bulut tarafından izlenen adımlar nelerdir?

Cevap

• İsteğin kabul edilmesi
• İsteği yapanın gerekli izinlere sahip olduğu
nun kontrol edilmesi
• Hesap sınırlılıklarına göre isteğin doğrulanması
• Bulutta en uygun ücretsiz kaynakların bulunması
• Bulunan kaynağın istek yapan hesaba bağlanması
• Kaynak paylaşımının başlatılması
• İsteğin yeniden karşılanması için kaynağa 
tanımlayıcıların döndürülmesi


13. Soru

Bulut Sunucu (Cloud Web Hosting)’nun işlevi nedir?

Cevap

Bulut Sunucu (Cloud Web Hosting): İnternete bağlı birden fazla sunucunun birbiri ile uyumlu bir şekilde sunucu hizmeti vermesidir.


14. Soru

Bulut sunucu teknolojilerinin geleneksel sunucu teknolojilerinden farklı olarak öne çıkan önemli avantajları nelerdir?

Cevap

Bulut sunucu teknolojilerinin geleneksel sunucu teknolojilerinden farklı olarak öne çıkan önemli avantajları bulunmaktadır. Erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik, etkin maliyet ve sürdürülebilirlik bu özelliklerin başında gelmektedir.


15. Soru

Bulut sunucuların dezavantajlarının en önemlisi nedir?

Cevap

Bulut sunucuların dezavantajlarının başında veri güvenliği sorunu gelmektedir. Bulut sunucuda farklı şirket, kurum, kuruluş veya kişilere ait veriler, farklı sunucularda barındırıldığı için verilerin güvenliğini sağlamak çok daha zordur.


16. Soru

Microsoft Azure bulut platformunun öne çıkan avantajları nelerdir?

Cevap

• Esnek geliştirme
• Tek noktadan yönetim
• Ortak kimlik
• Dâhili sanallaştırma
• Bütüncül veri platformu


17. Soru

“Kudu” motorunun işlevleri nelerdir?

Cevap

Kudu: Korumalı bir ortamda Azure Websitelerinin dağıtımının otomatik veya manuel olarak yönetilmesini sağlayan, açık kaynak kodlu, IIS ile birlikte çalışan bir sürekli entegrasyon ve dağıtım motorudur.


18. Soru

Hadoop nedir?

Cevap

Hadoop: Sıradan sunuculardan (commodity hardware) oluşan küme (cluster) üzerinde büyük verileri işlemek amaçlı uygulamaları çalıştıran ve Hadoop Distributed File System (HDFS) olarak adlandırılan bir dağıtık dosya sistemi ile Hadoop MapReduce özelliklerini bir araya getiren, Javaile geliştirilmiş açık kaynaklı bir kütüphanedir.


19. Soru

SDK (Software development kit)’nın işlevleri nelerdir?

Cevap

SDK: Software development kit yani yazılım geliştirme kitidir. Gelişmiş yazılım geliştirme araçlarından oluşan SDK; donanım platformları, oyun konsolları ve işletim sistemi gibi birçok platform için uygulama üretmeyi sağlayan bir yazılım paketidir.


20. Soru

Google bulut hizmetleri nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

• Hesaplama
• Depolama
• Ağ Ürünleri
• Büyük Veri
• Makine Öğrenmesi
• Yönetim Araçları
• Geliştirici Araçları
• Kimlik ve Güvenlik
• Sistem Durumu


1. Soru

Web Yayıncılığı kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Metin, video, dijital görüntüler, resim ve medyanın diğer formlarını kişisel, ticari veya topluluk sitelerinde, bloglarda, dergi ve haber portallarında, sosyal medya platformlarında yayınlama ve güncelleme sürecidir.

2. Soru

Bulut bilişim neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bulut bilişim, veri merkezlerinin altyapısının kullanılarak internet üzerinden hizmetlerin sunulduğu esnek ve ölçeklenebilir hizmetleri ve araçları ifade eder.

3. Soru

Bulut bilişimin ilk tanımı nedir?

Cevap

Bulut bilişimin ortaya çıkışı 1960’lı yıllarda John McCarthy tarafından öngörülmüştür. MIT’in 100. yıl kutlamasında McCarthy (1961), “bilişim hizmetlerinin geniş kamusal ağlar üzerinde organize edilebileceği ve her abonenin kullandığı kadar ödeyeceği” bir sistemden bahsederek bulut bilişimin ilk tanımını yapmıştır.

4. Soru

Bulut bilişimin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

1. İsteğe bağlı kendi kendine hizmet

2. Geniş ağ erişimi

3. Kaynak havuzu

4. Çabukluk ve esneklik

5. Ölçülebilir hizmet

5. Soru

Bulut bilişimin temel özellikleri arasında yer alan ” Geniş ağ erişimi” nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Geniş ağ erişimi: Kullanıcılar bulut hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan bilişim hizmetlerine internet aracılığıyla erişebilirler.
Bulut bilişim sistemleri bu erişim için akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve iş istasyonları gibi
farklı istemcilerin kullanımına olanak sağlayan altyapılara sahiptir.

6. Soru

Bulut bilişimin temel özelliklerinden “Ölçülebilir hizmet” nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Ölçülebilir hizmet: Bulut sistemlerinde kaynak kullanımı takip edilebilir, kontrol edilebilir ve raporlanabilir. Bu sayede, hem kullanıcılar hem de servis sağlayıcılar için şe?a?ık sağlanabilir.

7. Soru

Bulut bilişim altyapısını neler meydana getirmektedir? 

Cevap

Sanallaştırma ve çok çekirdekli çipler gibi donanımlarda, web servisleri, hizmet odaklı mimariler (service oriented architecture) ve web 2.0 gibi internet teknolojilerinde, kümeler ve gridler gibi dağıtık bilişimde (distributed computing), kamu hizmeti bilişiminde (utility computing), kendi kendini yöneten sistemler (autonomic computing) ve veri merkezi otomasyonu gibi sistem yönetiminde meydana gelen gelişmeler bulut bilişim altyapısını oluşturmaktadır. Donanımlarda, internet teknolojilerinde, dağıtık bilişimde ve sistem yönetiminde meydana gelen gelişmeler bulut bilişim altyapısını oluşturmaktadır.

8. Soru

Bulut bilişimin temelini oluşturan “sanallaştırma” nedir?

Cevap

Bulut bilişimin temelini oluşturan sanallaştırma, bilişim kaynaklarının sanal örneklerinin oluşturulması için kullanılan bir teknoloji platformudur. Sanallaştırma ile fiziksel bilişim kaynaklarının çoklu sanal görüntüleri oluşturulmakta ve işlem yeteneklerinin çoklu kullanıcılar ile paylaşılması sağlanmaktadır.

9. Soru

Bulut bilişimin temel hizmet modelleri nelerdir?

Cevap

1- Altyapı Hizmeti (Infrastructure as a Service-IaaS)

2- Platform Hizmeti (Platform as a Service-PaaS)

3- Yazılım Hizmeti (Software as a Service- SaaS)

10. Soru

Bulut altyapısının yönetimini ve konumunu ifade eden dağıtım modelleri nelerdir?

Cevap

Bulut altyapısının yönetimini ve konumunu ifade eden dağıtım modelleri özel bulut, kamu bulutu, topluluk bulutu ve hibrit bulut olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

11. Soru

Hibrit Bulut (Hybrid Cloud) dağıtım modeli nedir?

Cevap

Hibrit Bulut (Hybrid Cloud): İki veya daha fazla dağıtım modelinin birlikte kullanıldığı bulut modelidir. Kurumlar ve kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun olarak özel, topluluk ya da kamu bulut seçeneklerinin kombinasyonlarını kullanabilirler. Bu model ile verilerin, uygulamaların ve hizmetlerin taşınabilirliği kolaylaşır ve dağıtım modelleri için daha fazla seçenek sunulur.

12. Soru

Bulut sunucuda Web servis çağrısı yapıldığında bulut tarafından izlenen adımlar nelerdir?

Cevap

• İsteğin kabul edilmesi
• İsteği yapanın gerekli izinlere sahip olduğu
nun kontrol edilmesi
• Hesap sınırlılıklarına göre isteğin doğrulanması
• Bulutta en uygun ücretsiz kaynakların bulunması
• Bulunan kaynağın istek yapan hesaba bağlanması
• Kaynak paylaşımının başlatılması
• İsteğin yeniden karşılanması için kaynağa 
tanımlayıcıların döndürülmesi

13. Soru

Bulut Sunucu (Cloud Web Hosting)’nun işlevi nedir?

Cevap

Bulut Sunucu (Cloud Web Hosting): İnternete bağlı birden fazla sunucunun birbiri ile uyumlu bir şekilde sunucu hizmeti vermesidir.

14. Soru

Bulut sunucu teknolojilerinin geleneksel sunucu teknolojilerinden farklı olarak öne çıkan önemli avantajları nelerdir?

Cevap

Bulut sunucu teknolojilerinin geleneksel sunucu teknolojilerinden farklı olarak öne çıkan önemli avantajları bulunmaktadır. Erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik, etkin maliyet ve sürdürülebilirlik bu özelliklerin başında gelmektedir.

15. Soru

Bulut sunucuların dezavantajlarının en önemlisi nedir?

Cevap

Bulut sunucuların dezavantajlarının başında veri güvenliği sorunu gelmektedir. Bulut sunucuda farklı şirket, kurum, kuruluş veya kişilere ait veriler, farklı sunucularda barındırıldığı için verilerin güvenliğini sağlamak çok daha zordur.

16. Soru

Microsoft Azure bulut platformunun öne çıkan avantajları nelerdir?

Cevap

• Esnek geliştirme
• Tek noktadan yönetim
• Ortak kimlik
• Dâhili sanallaştırma
• Bütüncül veri platformu

17. Soru

“Kudu” motorunun işlevleri nelerdir?

Cevap

Kudu: Korumalı bir ortamda Azure Websitelerinin dağıtımının otomatik veya manuel olarak yönetilmesini sağlayan, açık kaynak kodlu, IIS ile birlikte çalışan bir sürekli entegrasyon ve dağıtım motorudur.

18. Soru

Hadoop nedir?

Cevap

Hadoop: Sıradan sunuculardan (commodity hardware) oluşan küme (cluster) üzerinde büyük verileri işlemek amaçlı uygulamaları çalıştıran ve Hadoop Distributed File System (HDFS) olarak adlandırılan bir dağıtık dosya sistemi ile Hadoop MapReduce özelliklerini bir araya getiren, Javaile geliştirilmiş açık kaynaklı bir kütüphanedir.

19. Soru

SDK (Software development kit)’nın işlevleri nelerdir?

Cevap

SDK: Software development kit yani yazılım geliştirme kitidir. Gelişmiş yazılım geliştirme araçlarından oluşan SDK; donanım platformları, oyun konsolları ve işletim sistemi gibi birçok platform için uygulama üretmeyi sağlayan bir yazılım paketidir.

20. Soru

Google bulut hizmetleri nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

• Hesaplama
• Depolama
• Ağ Ürünleri
• Büyük Veri
• Makine Öğrenmesi
• Yönetim Araçları
• Geliştirici Araçları
• Kimlik ve Güvenlik
• Sistem Durumu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.