Açıköğretim Ders Notları

Web Yayıncılığı Araçları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Yayıncılığı Araçları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Web Yayıncılığı Ve Mobil Teknolojiler

1. Soru

Kişisel teknolojilerin üç halkası nelerdir?

Cevap

  • Dış halka
  • Orta halka
  • İç halka

2. Soru

Kişisel teknolojilerde dış halka nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Dış halka: Bireyin kendisine ait olmakla beraber onunla birlikte hareket etmeyen teknolojiler (ör. masaüstü bilgisayar).


3. Soru

İç halka şeklinde adlandırılan kişisel teknolojiler nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İç halka: Çaba sarf etmeden taşınabilen, bu taşınabilirlikleri nedeniyle de bireyin çoğunlukla üzerinde taşıdığı ve taşırken yükünü fark bile etmediği “samimi” veya “mahrem” teknolojiler (ör. cep telefonu).


4. Soru

Tümleşme kavramının tanımı nedir?

Cevap

Birden fazla işlevin tek bir teknolojide birleşmesi sürecine tümleşme (İngilizce: convergence) adı verilmektedir. Mobil iletişim teknolojileri de tümleşme sürecinden önemli bir şekilde etkilenmişlerdir.


5. Soru

Telefon cihazlarının tarihsel olarak tümleşme geçirdikleri noktalar nelerdir?

Cevap

• İlk metin tabanlı mesajlaşma, 1992 (Vodaphone/Orbitel)
• Tek bir cihazda PDA (Personal Digital Assistant – Kişisel Dijital Yardımcı) ve mobil telefon özelliklerinin birleştirilmesi ve dokunmatik benzeri (ancak gerçekte dokunmatik olmayan) ekran ve tam boy klavye kullanılması, 1993 (BellSouth/IBM Simon
Personal Communicator)
• İlk renkli ekranın kullanılması, 1998 (Siemens)
• WAP (Wireless Application Protocol – Kablosuz Uygulama Protokolü) fonksiyonlarının ilk sunumu, 1999 (Nokia)
• Mobil telefonlardaki ilk GPS anteni, 1999 (Benefon)
• İlk temel seviyede dokunmatik ekran teknolojisinin kullanımı, 2000 (Motorola)
• Genel kullanıma açık ve satışa sunulan ilk kameralı telefon, 2000 (Sharp)
• Yaygın kullanımda olan MP3 ses dosyası formatını destekleyen ilk telefon, 2000 (Samsung)


6. Soru

Moore Yasası nedir?

Cevap

Dünyanın önde gelen mikroçip üreticilerinden biri olan Intel firmasının kurucularından olan Gordon Moore, çip teknolojilerindeki
ilerlemeleri gözlemleyerek 1965 yılında Moore Yasası olarak bilinen bir savda bulunmuştur. Moore Yasası, her yıl üretim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle elektronikte kullanılan transistörlerin boyutlarının yarıya indiğini gözlemlediğinden her
yıl üretim kapasitelerinin ve işlem güçlerinin iki katına, maliyetlerin de yarıya inebileceğini önermiştir.


7. Soru

İç halkada yer alan cihazların ayırt edici nitelikleri nelerdir?

Cevap

İç halkadaki cihazların, çaba sarf etmeden taşınabilen ve taşıması külfet olmayan, hatta taşırken fark bile etmeyebileceğimiz
cihazlar olmaları gerektiğinden iki ayırt edici nitelikleri bulunmaktadır: boyutları ve ağırlıkları.


8. Soru

Mobil teknolojilerinin ardındaki itici güç nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Mobil teknolojilerinin ardındaki itici güç, bu cihazların büyük ölçüde kişisel olmaları olup kişisel olmaları da insanların bu cihazları olumsuzluk yaşamadan üzerlerinde taşıyabilmelerinden kaynaklanmaktadır.


9. Soru

Kullanıcı deneyimi kavramının kapsamı nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Kullanıcı deneyimi (UX – User Experience), insanların teknoloji ile olan etkileşimleri sonucunda yaşadıkları deneyimin bütününü nitelemektedir.


10. Soru

Mobil teknolojilerin tasarım öğeleri nelerdir?

Cevap

• El ile kolaylıkla tutulabilen, elden kaymayan bir şekil.
• Kıyafet ceplerinde kolaylıkla taşınabilmesini sağlayan bir boyut.
• Kaza gibi istisnai durumlar haricinde normal kullanımına dayanabilecek yapıda üretim malzemelerinin kullanılması.
• Cihazın fonksiyonlarının kullanılabilmesini sağlayan, bu fonksiyonların kolaylıkla gerçekleştirilebilmesini sağlayacak yüzey
alanına sahip ekran.
• Cihazın kritik olarak görülebilen temel işlevlerinin (gücünün açılıp kapanması, sesinin arttırılıp azaltılması vb.) yerine getirilmesi için kullanımı kolay fiziksel etkileşim yüzeyleri (düğme vb.).


11. Soru

Kullanıcı arayüzü kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kullanıcı arayüzü (İngilizce: UI – User Interface), cihaz kullanıcısının bildiği, aşina olduğu, kolaylıkla öğrenebildiği veya içsel olarak çıkarımda bulunabildiği öğeler üzerinden cihazı kontrol etmesidir.


12. Soru

Kullanıcı arayüzü öğelerinin etkileşim tasarımında yer alan temel etkenler nelerdir?

Cevap

• Amaç

• Belirginlik

• Beden dili

• Etkileşim

• Etiketleme


13. Soru

Kullanıcı arayüzü öğelerinin etkileşim tasarımındaki beş temel etken arasında yer alan “Etkileşim” etkeni nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Etkileşim: Belirli bir etkileşimi gerçekleştirmek için olan kullanıcı eylemi. Örneğin kullanıcılar, metin kutularına tıklayarak ve yazarak onlarla etkileşimde bulunur.


14. Soru

Her görsel tasarım öğesinin iletmesi gereken bilgiler nelerdir?

Cevap

• Düzen

• Tipografi

• İkon ve gli?er

• Belirginlikler

• Grafikler

• Renk

• Animasyon ve geçişler


15. Soru

Görsel tasarımının istenilen bilgileri kullanıcıya iletmesi kapsamında “Tipografi” kavramı nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Tipografi: Kullanıcı arayüzü metninin çekici, okunaklı ve okunması hede?enen ortamda okunabilir olmasını sağlamalıdır.


16. Soru

Red Ant firmasının mobil kullanıcı deneyimi konusundaki ilkeleri nelerdir?

Cevap

• Mobil, sıfırdan başlamayı gerektirebilir.

• Kullanıcı deneyiminin tasarlanması için kullanıcılar belirlenmelidir.

• Kullanıcı deneyimi tasarımı iş odaklı olmalıdır.

• Basitlik yavanlık değildir.

• Mobil teknolojilerin alışkanlıkları vardır.

• Mobil yayıncılık sadece ekrana içerik dökmek değildir.

• Hayat kesintisiz değildir.

• Mobil yayıncılık değişkendir.


17. Soru

Mobil yayıncılığın temel yaklaşımları nelerdir?

Cevap

Mobil yayıncılığın iki temel yaklaşımı bulunmaktadır. Mobil web yayıncılığı, web yayıncılığının mobil teknolojiler çerçevesinde yapılmasıdır. Mobil uygulama yayıncılığı ise yayıncılığın mobil teknolojiler ile uyumlu çalışan yazılım uygulamaları üzerinden yapılmasıdır.


18. Soru

CSS (Cascading Style Sheet) dilinin işlevi nedir?

Cevap

CSS (Cascading Style Sheet): Bir belgenin içeriğine müdahale etmeden belgenin biçimsel özelliklerini ve nasıl sunulacağını belirlemek için kullanılan bir düzenleme dilidir.


19. Soru

Karma uygulama geliştirme ortamları hangi başlıklar altında değerlendirilebilmektedir?

Cevap

Karma uygulama geliştirme ortamları iki başlık altında değerlendirilebilir: Üst seviye diller ile çalışanlar ve alt seviye diller ile çalışanlar.


20. Soru

Üst seviye karma çözümlerin önemli avantajı nedir?

Cevap

Üst seviye karma çözümlerin önemli avantajı web dillerinden faydalanmaları olarak ifade edilmektedir.


1. Soru

Kişisel teknolojilerin üç halkası nelerdir?

Cevap

  • Dış halka
  • Orta halka
  • İç halka
2. Soru

Kişisel teknolojilerde dış halka nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Dış halka: Bireyin kendisine ait olmakla beraber onunla birlikte hareket etmeyen teknolojiler (ör. masaüstü bilgisayar).

3. Soru

İç halka şeklinde adlandırılan kişisel teknolojiler nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İç halka: Çaba sarf etmeden taşınabilen, bu taşınabilirlikleri nedeniyle de bireyin çoğunlukla üzerinde taşıdığı ve taşırken yükünü fark bile etmediği “samimi” veya “mahrem” teknolojiler (ör. cep telefonu).

4. Soru

Tümleşme kavramının tanımı nedir?

Cevap

Birden fazla işlevin tek bir teknolojide birleşmesi sürecine tümleşme (İngilizce: convergence) adı verilmektedir. Mobil iletişim teknolojileri de tümleşme sürecinden önemli bir şekilde etkilenmişlerdir.

5. Soru

Telefon cihazlarının tarihsel olarak tümleşme geçirdikleri noktalar nelerdir?

Cevap

• İlk metin tabanlı mesajlaşma, 1992 (Vodaphone/Orbitel)
• Tek bir cihazda PDA (Personal Digital Assistant – Kişisel Dijital Yardımcı) ve mobil telefon özelliklerinin birleştirilmesi ve dokunmatik benzeri (ancak gerçekte dokunmatik olmayan) ekran ve tam boy klavye kullanılması, 1993 (BellSouth/IBM Simon
Personal Communicator)
• İlk renkli ekranın kullanılması, 1998 (Siemens)
• WAP (Wireless Application Protocol – Kablosuz Uygulama Protokolü) fonksiyonlarının ilk sunumu, 1999 (Nokia)
• Mobil telefonlardaki ilk GPS anteni, 1999 (Benefon)
• İlk temel seviyede dokunmatik ekran teknolojisinin kullanımı, 2000 (Motorola)
• Genel kullanıma açık ve satışa sunulan ilk kameralı telefon, 2000 (Sharp)
• Yaygın kullanımda olan MP3 ses dosyası formatını destekleyen ilk telefon, 2000 (Samsung)

6. Soru

Moore Yasası nedir?

Cevap

Dünyanın önde gelen mikroçip üreticilerinden biri olan Intel firmasının kurucularından olan Gordon Moore, çip teknolojilerindeki
ilerlemeleri gözlemleyerek 1965 yılında Moore Yasası olarak bilinen bir savda bulunmuştur. Moore Yasası, her yıl üretim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle elektronikte kullanılan transistörlerin boyutlarının yarıya indiğini gözlemlediğinden her
yıl üretim kapasitelerinin ve işlem güçlerinin iki katına, maliyetlerin de yarıya inebileceğini önermiştir.

7. Soru

İç halkada yer alan cihazların ayırt edici nitelikleri nelerdir?

Cevap

İç halkadaki cihazların, çaba sarf etmeden taşınabilen ve taşıması külfet olmayan, hatta taşırken fark bile etmeyebileceğimiz
cihazlar olmaları gerektiğinden iki ayırt edici nitelikleri bulunmaktadır: boyutları ve ağırlıkları.

8. Soru

Mobil teknolojilerinin ardındaki itici güç nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Mobil teknolojilerinin ardındaki itici güç, bu cihazların büyük ölçüde kişisel olmaları olup kişisel olmaları da insanların bu cihazları olumsuzluk yaşamadan üzerlerinde taşıyabilmelerinden kaynaklanmaktadır.

9. Soru

Kullanıcı deneyimi kavramının kapsamı nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Kullanıcı deneyimi (UX – User Experience), insanların teknoloji ile olan etkileşimleri sonucunda yaşadıkları deneyimin bütününü nitelemektedir.

10. Soru

Mobil teknolojilerin tasarım öğeleri nelerdir?

Cevap

• El ile kolaylıkla tutulabilen, elden kaymayan bir şekil.
• Kıyafet ceplerinde kolaylıkla taşınabilmesini sağlayan bir boyut.
• Kaza gibi istisnai durumlar haricinde normal kullanımına dayanabilecek yapıda üretim malzemelerinin kullanılması.
• Cihazın fonksiyonlarının kullanılabilmesini sağlayan, bu fonksiyonların kolaylıkla gerçekleştirilebilmesini sağlayacak yüzey
alanına sahip ekran.
• Cihazın kritik olarak görülebilen temel işlevlerinin (gücünün açılıp kapanması, sesinin arttırılıp azaltılması vb.) yerine getirilmesi için kullanımı kolay fiziksel etkileşim yüzeyleri (düğme vb.).

11. Soru

Kullanıcı arayüzü kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kullanıcı arayüzü (İngilizce: UI – User Interface), cihaz kullanıcısının bildiği, aşina olduğu, kolaylıkla öğrenebildiği veya içsel olarak çıkarımda bulunabildiği öğeler üzerinden cihazı kontrol etmesidir.

12. Soru

Kullanıcı arayüzü öğelerinin etkileşim tasarımında yer alan temel etkenler nelerdir?

Cevap

• Amaç

• Belirginlik

• Beden dili

• Etkileşim

• Etiketleme

13. Soru

Kullanıcı arayüzü öğelerinin etkileşim tasarımındaki beş temel etken arasında yer alan “Etkileşim” etkeni nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Etkileşim: Belirli bir etkileşimi gerçekleştirmek için olan kullanıcı eylemi. Örneğin kullanıcılar, metin kutularına tıklayarak ve yazarak onlarla etkileşimde bulunur.

14. Soru

Her görsel tasarım öğesinin iletmesi gereken bilgiler nelerdir?

Cevap

• Düzen

• Tipografi

• İkon ve gli?er

• Belirginlikler

• Grafikler

• Renk

• Animasyon ve geçişler

15. Soru

Görsel tasarımının istenilen bilgileri kullanıcıya iletmesi kapsamında “Tipografi” kavramı nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Tipografi: Kullanıcı arayüzü metninin çekici, okunaklı ve okunması hede?enen ortamda okunabilir olmasını sağlamalıdır.

16. Soru

Red Ant firmasının mobil kullanıcı deneyimi konusundaki ilkeleri nelerdir?

Cevap

• Mobil, sıfırdan başlamayı gerektirebilir.

• Kullanıcı deneyiminin tasarlanması için kullanıcılar belirlenmelidir.

• Kullanıcı deneyimi tasarımı iş odaklı olmalıdır.

• Basitlik yavanlık değildir.

• Mobil teknolojilerin alışkanlıkları vardır.

• Mobil yayıncılık sadece ekrana içerik dökmek değildir.

• Hayat kesintisiz değildir.

• Mobil yayıncılık değişkendir.

17. Soru

Mobil yayıncılığın temel yaklaşımları nelerdir?

Cevap

Mobil yayıncılığın iki temel yaklaşımı bulunmaktadır. Mobil web yayıncılığı, web yayıncılığının mobil teknolojiler çerçevesinde yapılmasıdır. Mobil uygulama yayıncılığı ise yayıncılığın mobil teknolojiler ile uyumlu çalışan yazılım uygulamaları üzerinden yapılmasıdır.

18. Soru

CSS (Cascading Style Sheet) dilinin işlevi nedir?

Cevap

CSS (Cascading Style Sheet): Bir belgenin içeriğine müdahale etmeden belgenin biçimsel özelliklerini ve nasıl sunulacağını belirlemek için kullanılan bir düzenleme dilidir.

19. Soru

Karma uygulama geliştirme ortamları hangi başlıklar altında değerlendirilebilmektedir?

Cevap

Karma uygulama geliştirme ortamları iki başlık altında değerlendirilebilir: Üst seviye diller ile çalışanlar ve alt seviye diller ile çalışanlar.

20. Soru

Üst seviye karma çözümlerin önemli avantajı nedir?

Cevap

Üst seviye karma çözümlerin önemli avantajı web dillerinden faydalanmaları olarak ifade edilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.