Açıköğretim Ders Notları

Web Yayıncılığı Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Yayıncılığı Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Web Yayıncılığının Temel Kavramları

1. Soru

Veri (data) nedir?

Cevap

Veri (Data): Olaylara ilişkin nesnel gerçekler olup birbirleri ile ilişkilendirilmemiştir. Veri kurumsal amaçlara bağlı olarak işlemlerin yapılandırılmamış bir biçimde kayıt edilmesidir. Verinin çoğu kez bir anlamı yoktur


2. Soru

Enformasyon nedir?

Cevap

Enformasyon (Information): Düzenlenmiş veri olarak tanımlanabilir. Düzenleme başkaları tarafından yapılmıştır. Yalnızca ilgili kişi için bir anlam taşır. Veriden çok daha fazla içeriğe sahiptir. Yazılı, sözlü ya da görsel olabilir.


3. Soru

Bilgi nedir?

Cevap

Bilgi (Knowledge): Kişisel anlamda özümlenmiş enformasyondur. Bireyin önceki bilgileri ile ilişkilendirilmiştir. Kişi bu bilgiyi günlük hayatında kullanmaktadır. Karar ve davranışları belirler


4. Soru

Bilimsel bilgi kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Bilimsel bilgi kendi içinde 3 gruptadır.
1. Formel bilimler: mantık, matematik.
2. Doğa bilimleri: fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, jeoloji, astronomi…
3. İnsan bilimleri: psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iktisat…


5. Soru

İnternet kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

İnternet; dünya üzerinde bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan küresel bir ağdır. Web; internet üzerindeki servislerden biridir.


6. Soru

ARPANET’i oluşturan dört düğüm nelerdir?

Cevap

ARPANET ilk olarak dört düğümden oluşuyordu (Feinler & Postel, 1976). Bunlar;
• Leonard Kleinrock’un SDS Sigma 7 kullanarak  kurduğu bir ağ ölçüm merkezinin bulunduğu UCLA’da.
• Douglas Engelbart’ın NLS sistemi (‘Genie’ adıyla  anılan bu sistem ilk önemli yüksekmetin sistemi olarak bilinir)ni kurduğu Stanford Araştırma Enstitüsü’nde.
• IBM 360/75 türü bilgisayarlara sahip olan Culler  Etkileşimli Matematik Merkezi’nin bulunduğu UC Santa Barbara’da.
• Ivan Sutherland tarafından getirilen PDP-10’lerin  bulunduğu Utah Üniversitesi Ağ Bölümü.


7. Soru

Web sunucusu nedir?

Cevap

Web sunucusu ya da ağ sunucusu; internet üzerinden yayınlanacak bir web sitesinin dünyaya sunulduğu bilgisayardır. Barındırma (Hosting) işlemi bu sunucu
üzerinden yapılmaktadır.


8. Soru

İlk web tarayıcısı nedir?

Cevap

İlk tarayıcı olan Mosaic 1993 yılında Illinois Üniversitesinde yer alan National Center for Supercomputing Applications (NCSA) tarafından yazılmıştır. Hem Macintosh hem de PC’lere kolay kurulabilen bu yazılım ilk Uluslararası World Wide Web Konferansı’nda tanıtılmıştır. Web tarayıcıları, web sayfalarını görüntülememizi sağlayan yazılımlardır.


9. Soru

Responsive web tasarımı nedir?

Cevap

Responsive Web Tasarımı; farklı boyuttaki mobil cihazlarla uyumlu sayfa tasarımları ve kullanıcı dostu menülerin hazırlanmasıdır


10. Soru

DNS nedir?

Cevap

DNS (Alan Adı sistemi – Domain Name System); ağda yer alan her bilgisayarın IP adresine göre hiyerarşik bir adlandırma sistemidir. Kısaca internet üzerinde alan adı yani IP adresi eşleştirmesi yapan servislerdir. Her web sitesinin bir IP adresi yer almaktadır.


11. Soru

Paket anahtarlama nedir?

Cevap

Paket Anahtarlama (Packet Switching) Nedir? :
Paket anahtarlama uygun boyuttaki bloklar içerisinde tüm verilerin aktarıldığı bir dijital ağ iletişimi yöntemidir. Aktarılan verinin küçük parçalara bölünmüş
hâli paket olarak isimlendirilir. Paketlerde kullanıcı verisi, yönlendirme, hata düzeltme ve akış kontrolü işlemleri için alanlar mevcuttur.


12. Soru

Web teknolojileri kaç sınıfta oluşmaktadır?

Cevap

Web teknolojilerinin sınıfandırılmasında Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 ve Web 4.0 sınıfandırmaları yapılmaktadır.


13. Soru

Web yayıncılığının sunduğu avantajlar nelerdir?

Cevap

Eski ya da yeni yayınların sunulacağı bir ortam
• Yayınlar üzerinden okuyucu ile etkileşim  kurabilme imkânı
• Yazarın okuyucu geri bildirimlerine göre  yayınını genişletebilmesi, değiştirebilmesi
• Geniş okuyucu kitlesine ulaşım
• Zaman ve mekân sınırı olmadan yayın çıkarabilme
• Geniş, takip edilebilir okuyuculara özel reklam sunabilme
• İçerik hakkında geri bildirim alabilme ve şeffaf değerlendirme imkânı
• Web ortamında arşivleme ve arşivde arama  imkânı
• Yayıncı açısından yazarın başarısını ölçme
• Reklamcı açısından istatistik takibi, esnek  reklam yayınlama(Okuyucu seçimi yapabilme, zamana göre reklam sunabilme)
• Reklamcının yayının başarısını ve reklamının başarısını ölçebilmesi
• Yayıncının reklam gelirlerini istatistiklere  göre yazarlara paylaştırma imkânı
• Okuyucunun istediği yazara ve okuyucusuna rahat ulaşabilmesi
• Okuyucunun istediği içeriği sosyal medyada kolaylıkla paylaşabilmesi


14. Soru

Web yayıncılığındaki kullanıcı türleri nelerdir?

Cevap

Web yayıncılığı 4 farklı grup için farklı anlam ifade etmektedir.
1. Yayıncı
2. Yazar
3. Reklamcı – Reklam veren
4. Okuyucu (Yazar – Eleştirmen)


15. Soru

Web yayıncılığındaki yayın türleri nelerdir?

Cevap

Eş Zamanlı (Senkron) Yayıncılık

Eş Zamansız (Asenkron) Yayıncılık


16. Soru

Blog nedir?

Cevap

Blog: Ağ günlükleri olarak adlandırılan ve web üzerinden tutulan günlüklerdir. Web okuyucusunun takibine bir web sitesi ya da blog yazılımı üzerinden sunulmaktadır. Kişisel, temalandırılmış, kurumsal ya da topluluk olarak blog açılabilir.


17. Soru

Vlog nedir?

Cevap

Vlog: Video blogları olarak görülmektedir. Web yayıncılarını kendi hikâyelerini video olarak çekip takipçilerine sunmaktadırlar.


18. Soru

HTML nedir?

Cevap

HTML Nedir?
HTML – Hiper Metin İşaretleme Dili (Hypertext Markup Language) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. HTML5 işaretleme dilinin son sürümüdür.


19. Soru

Google Analitik sitesinin web tasarımcılara sunduğu özellikler nelerdir?

Cevap

Google Analitik (Google Analytics): Google Analitik sitesinin web tasarımcılara sunduğu birçok özellik bulunmaktadır. Bunlar; analiz araçları, mobil analiz imkânı, sosyal medya analizi, içerik analizi, reklam analizi ve dönüşüm analizidir. Güçlü ve kullanımı kolay bir raporlama platformu üzerine kurulmuştur.


20. Soru

Telif hakkı nedir?

Cevap

Telif Hakkı Nedir? Telif hakkı (copyright); bir kişi ya da kişilerin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır. Eserin üretilmesi ile birlikte fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar sahipliği oluşur.


21. Soru

İnternet etiği nedir?

Cevap

İnternet Etiği (Netiquett) Nedir? İnternet kullanıcılarının uymak zorunda oldukları toplumsal davranış biçimleri ve kurallarıdır.


1. Soru

Veri (data) nedir?

Cevap

Veri (Data): Olaylara ilişkin nesnel gerçekler olup birbirleri ile ilişkilendirilmemiştir. Veri kurumsal amaçlara bağlı olarak işlemlerin yapılandırılmamış bir biçimde kayıt edilmesidir. Verinin çoğu kez bir anlamı yoktur

2. Soru

Enformasyon nedir?

Cevap

Enformasyon (Information): Düzenlenmiş veri olarak tanımlanabilir. Düzenleme başkaları tarafından yapılmıştır. Yalnızca ilgili kişi için bir anlam taşır. Veriden çok daha fazla içeriğe sahiptir. Yazılı, sözlü ya da görsel olabilir.

3. Soru

Bilgi nedir?

Cevap

Bilgi (Knowledge): Kişisel anlamda özümlenmiş enformasyondur. Bireyin önceki bilgileri ile ilişkilendirilmiştir. Kişi bu bilgiyi günlük hayatında kullanmaktadır. Karar ve davranışları belirler

4. Soru

Bilimsel bilgi kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Bilimsel bilgi kendi içinde 3 gruptadır.
1. Formel bilimler: mantık, matematik.
2. Doğa bilimleri: fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, jeoloji, astronomi…
3. İnsan bilimleri: psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iktisat…

5. Soru

İnternet kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

İnternet; dünya üzerinde bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan küresel bir ağdır. Web; internet üzerindeki servislerden biridir.

6. Soru

ARPANET’i oluşturan dört düğüm nelerdir?

Cevap

ARPANET ilk olarak dört düğümden oluşuyordu (Feinler & Postel, 1976). Bunlar;
• Leonard Kleinrock’un SDS Sigma 7 kullanarak  kurduğu bir ağ ölçüm merkezinin bulunduğu UCLA’da.
• Douglas Engelbart’ın NLS sistemi (‘Genie’ adıyla  anılan bu sistem ilk önemli yüksekmetin sistemi olarak bilinir)ni kurduğu Stanford Araştırma Enstitüsü’nde.
• IBM 360/75 türü bilgisayarlara sahip olan Culler  Etkileşimli Matematik Merkezi’nin bulunduğu UC Santa Barbara’da.
• Ivan Sutherland tarafından getirilen PDP-10’lerin  bulunduğu Utah Üniversitesi Ağ Bölümü.

7. Soru

Web sunucusu nedir?

Cevap

Web sunucusu ya da ağ sunucusu; internet üzerinden yayınlanacak bir web sitesinin dünyaya sunulduğu bilgisayardır. Barındırma (Hosting) işlemi bu sunucu
üzerinden yapılmaktadır.

8. Soru

İlk web tarayıcısı nedir?

Cevap

İlk tarayıcı olan Mosaic 1993 yılında Illinois Üniversitesinde yer alan National Center for Supercomputing Applications (NCSA) tarafından yazılmıştır. Hem Macintosh hem de PC’lere kolay kurulabilen bu yazılım ilk Uluslararası World Wide Web Konferansı’nda tanıtılmıştır. Web tarayıcıları, web sayfalarını görüntülememizi sağlayan yazılımlardır.

9. Soru

Responsive web tasarımı nedir?

Cevap

Responsive Web Tasarımı; farklı boyuttaki mobil cihazlarla uyumlu sayfa tasarımları ve kullanıcı dostu menülerin hazırlanmasıdır

10. Soru

DNS nedir?

Cevap

DNS (Alan Adı sistemi – Domain Name System); ağda yer alan her bilgisayarın IP adresine göre hiyerarşik bir adlandırma sistemidir. Kısaca internet üzerinde alan adı yani IP adresi eşleştirmesi yapan servislerdir. Her web sitesinin bir IP adresi yer almaktadır.

11. Soru

Paket anahtarlama nedir?

Cevap

Paket Anahtarlama (Packet Switching) Nedir? :
Paket anahtarlama uygun boyuttaki bloklar içerisinde tüm verilerin aktarıldığı bir dijital ağ iletişimi yöntemidir. Aktarılan verinin küçük parçalara bölünmüş
hâli paket olarak isimlendirilir. Paketlerde kullanıcı verisi, yönlendirme, hata düzeltme ve akış kontrolü işlemleri için alanlar mevcuttur.

12. Soru

Web teknolojileri kaç sınıfta oluşmaktadır?

Cevap

Web teknolojilerinin sınıfandırılmasında Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 ve Web 4.0 sınıfandırmaları yapılmaktadır.

13. Soru

Web yayıncılığının sunduğu avantajlar nelerdir?

Cevap

Eski ya da yeni yayınların sunulacağı bir ortam
• Yayınlar üzerinden okuyucu ile etkileşim  kurabilme imkânı
• Yazarın okuyucu geri bildirimlerine göre  yayınını genişletebilmesi, değiştirebilmesi
• Geniş okuyucu kitlesine ulaşım
• Zaman ve mekân sınırı olmadan yayın çıkarabilme
• Geniş, takip edilebilir okuyuculara özel reklam sunabilme
• İçerik hakkında geri bildirim alabilme ve şeffaf değerlendirme imkânı
• Web ortamında arşivleme ve arşivde arama  imkânı
• Yayıncı açısından yazarın başarısını ölçme
• Reklamcı açısından istatistik takibi, esnek  reklam yayınlama(Okuyucu seçimi yapabilme, zamana göre reklam sunabilme)
• Reklamcının yayının başarısını ve reklamının başarısını ölçebilmesi
• Yayıncının reklam gelirlerini istatistiklere  göre yazarlara paylaştırma imkânı
• Okuyucunun istediği yazara ve okuyucusuna rahat ulaşabilmesi
• Okuyucunun istediği içeriği sosyal medyada kolaylıkla paylaşabilmesi

14. Soru

Web yayıncılığındaki kullanıcı türleri nelerdir?

Cevap

Web yayıncılığı 4 farklı grup için farklı anlam ifade etmektedir.
1. Yayıncı
2. Yazar
3. Reklamcı – Reklam veren
4. Okuyucu (Yazar – Eleştirmen)

15. Soru

Web yayıncılığındaki yayın türleri nelerdir?

Cevap

Eş Zamanlı (Senkron) Yayıncılık

Eş Zamansız (Asenkron) Yayıncılık

16. Soru

Blog nedir?

Cevap

Blog: Ağ günlükleri olarak adlandırılan ve web üzerinden tutulan günlüklerdir. Web okuyucusunun takibine bir web sitesi ya da blog yazılımı üzerinden sunulmaktadır. Kişisel, temalandırılmış, kurumsal ya da topluluk olarak blog açılabilir.

17. Soru

Vlog nedir?

Cevap

Vlog: Video blogları olarak görülmektedir. Web yayıncılarını kendi hikâyelerini video olarak çekip takipçilerine sunmaktadırlar.

18. Soru

HTML nedir?

Cevap

HTML Nedir?
HTML – Hiper Metin İşaretleme Dili (Hypertext Markup Language) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. HTML5 işaretleme dilinin son sürümüdür.

19. Soru

Google Analitik sitesinin web tasarımcılara sunduğu özellikler nelerdir?

Cevap

Google Analitik (Google Analytics): Google Analitik sitesinin web tasarımcılara sunduğu birçok özellik bulunmaktadır. Bunlar; analiz araçları, mobil analiz imkânı, sosyal medya analizi, içerik analizi, reklam analizi ve dönüşüm analizidir. Güçlü ve kullanımı kolay bir raporlama platformu üzerine kurulmuştur.

20. Soru

Telif hakkı nedir?

Cevap

Telif Hakkı Nedir? Telif hakkı (copyright); bir kişi ya da kişilerin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır. Eserin üretilmesi ile birlikte fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar sahipliği oluşur.

21. Soru

İnternet etiği nedir?

Cevap

İnternet Etiği (Netiquett) Nedir? İnternet kullanıcılarının uymak zorunda oldukları toplumsal davranış biçimleri ve kurallarıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.