Açıköğretim Ders Notları

Web Yayıncılığı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Yayıncılığı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Webin Çalışma Prensibi Ve Mimarisi

1. Soru

Bilgisayarların haberleşmesi gerektiği fikri nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Yapılacak işin maliyetini düşürmek ve işlerin daha hızlı ve kolay yapılabilmesini sağlamak için bilgisayarların haberleşmesi gerektiği fikri ortaya çıktı.


2. Soru

En temel internet altyapı bileşenleri nelerdir?

Cevap

Ethernet kartı, istemci, sunucu, extranet ve intranet en temel altyapı bileşenleri olarak sıralanmıştır.


3. Soru

Basitten karmaşığa doğru ağ türleri nelerdir?

Cevap

Basitten karmaşığa doğru ağ türleri: İntranet, Extranet, LAN, WAN ve İnternet olarak sıralanabilmektedir.


4. Soru

Dijital olarak kodlanmış bir verinin iletimi nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Dijital olarak kodlanmış bir verinin iletimi iki şekilde gerçekleşebilir: Dijital verinin tüm bitlerinin aynı anda transfer edilmesi paralel iletim, tek bir iletim yolu üzerinden sıra ile aktarılması ise seri iletim olarak tanımlanır.


5. Soru

Bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyali ifade eden kavram hangisidir?

Cevap

Bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın bant genişlğidir.


6. Soru

Farklı kuruluşlara ait ağlarda farklı donanım ve yazılımların kullanılıyor olması sonucunda yaşanan uyumsuzluk sorununa çözüm olarak geliştirilen OSI modelinin katmanları nelerdir?

Cevap

Katmanlı bir yapıya sahip olan OSI modelinin katmanları şöyle sıralanmaktadır:

 • Uygulama
 • Sunum
 • Oturum
 • Ulaşım
 • Veri
 • Donanım

7. Soru

OSI katmanları içerisinde bilgisayar ağları ve dolayısıyla internet altyapısı açısından en önemli katman hangisidir?

Cevap

OSI katmanları içerisinde bilgisayar ağları ve dolayısıyla internet altyapısı açısından en önemli katman Ağ-Network katmanıdır.


8. Soru

Katmanlı bir yapıya sahip olan İnternet Protokol Takımı (TCP/IP) katmanları hangileridir?

Cevap

Katmanlı bir yapıya sahip olan İnternet Protokol Takımı (TCP/IP) katmanlarıuygulama, taşıma, ağ ve veri bağlantı katmanlarıdır.


9. Soru

Statik ve dinamik web tasarımları arasındaki fark nedir?

Cevap

Web uygulamaları temelde statik ve dinamik sayfalardan oluşabilir. Dinamik sayfalar kullanıcının etkileşimine izin verirken statik sayfalarda böyle bir olanak yoktur.


10. Soru

Sunucu taraflı dinamik kodların yanında başka ne tür işlemler istemci tarafından yapılabilir?

Cevap

Bir web tasarımında sunucu taraflı dinamik kodların yanında bazı işlemlerin istemci tarafından yapılması da sağlanabilir. İstemci bilgisayarının tarih ve saat bilgilerini sayfada gösterme, tarayıcı tipine göre işlem yapma veya bir butona uyarı ekleme gibi işlemler istemci tarafında yapılabilir.


11. Soru

Web tarayıcılarının sahip olduğu özellikler nelerdir?

Cevap

Web tarayıcılarının sahip olduğu özellikler şunlardır:

 • Ses, metin, resim ve videoları çalıştırma ve kaydetme
 • İnternet bağlantı seçeneklerini belirleme
 • Sık kullanılanlar listesi oluşturma
 • Çıktı alma
 • Çalışan sayfalarda nesneleri bulma
 • E-posta hesaplarına erişme, e-posta atma ve gelen e-postaları okuma
 • Anlık çeviri yapma, sitelerin çevirisini yaptırma
 • Proxy ayarları gerçekleştirme
 • Dosya sistemlerini okuma ve kaydetme
 • İstenilen adrese ulaşmak için adres çubuğu ve arama çubuğu özelliğine yer verme

12. Soru

URL nedir ve kaç bileşenden oluşmaktadır?

Cevap

URL (Uniform Resource Locator), Standart Kaynak Bulucu anlamına gelmektedir. Kaynağın hangi protokolle erişileceği ve alan adı bilgisi gibi erişim bilgilerini içeren URL, temel olarak üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar: Protokol, Alan adı ve dosya yoludur.


13. Soru

Arama motorlarının bileşenleri nelerdir?

Cevap

Arama motoru, web uzayında bulunan varlıklara basit işlem adımlarıyla ulaşmamızı sağlayan teknolojilerdir. Arama motorları, web robotu, arama indeksi ve kullanıcı arabiriminden oluşan mekanizmalardır.


14. Soru

Web tasarımı mimarisi nedir?

Cevap

Bir web sayfası tasarlanırken içeriğin ne olacağı, bu içeriğin nasıl sunulacağı ve tasarımın davranış şekilleri ve etkileşimleri belirlenmelidir. Bu üç temel bileşenin yapılandırılmasına 3 katman mimarisi veya web tasarım mimarisi denir. Diğer bir ifadeyle temel web mimarisi, içerik, sunum ve davranış olmak üzere üç katmandan oluşur.


15. Soru

Web sitesinde sunulan içeriğin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Web sitesinde sunulacak içeriğin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • Gerçek hayata yönelik, web sitesi kullanıcılarının sorusuna cevap veren içerikler daha fazla kullanıcı çeker.
 • Sunulan içeriklere yönelik yenilikler veya değişiklikler dikkate alınarak yapılan güncellemeler kullanıcını sistemde tutulmasını sağlar.
 • Web sitesinde kullanıcıların beklentilerini belirtebilecekleri formlar, iletişim bilgileri ve sosyal medya bileşenlerinin bulundurulması hedef kitle olarak kullanıcıların istekleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde etkili yöntemlerdir.
 • Web sitesinde sunulacak içeriklerin güvenilir ve özgün olması gerekir.
 • Web sitesinde sunulacak içerçiğin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılması gerekir.

16. Soru

HTML betik dilinin işlevi nedir?

Cevap

Web sitelerinin tasarımında, içeriğin tanımlanmasında HTML betik dili kullanılır. HTML, kullanıcının web tarayıcısı kullanarak okuyabileceği içeriklerin tasarımında benzersiz temel bir rol oynar. HTML olmadan kullanıcı herhangi bir içerik göremez. HTML dili ile metin, görsel ve video gibi ögeleri web sayfası içerisinde yerleştirmek ve konumlandırmak, linkler oluşturmak ve içeriğe bağlamak, liste oluşturma, butonlar oluşturmak, tablo oluşturmak, form oluşturmak gibi birçok içerik geliştirme özeliği kullanılabilir.


17. Soru

Görsel tasarımda uyulması gereken tasarım ilkeleri nelerdir?

Cevap

Görsel tasarımda uyulması gereken tasarım ilkelerinden öne çıkanlar hız, kullanılabilirlik, sadeli ve uyumluluk olarak sıralanabilir.


18. Soru

Sunum katmanında hangi kodlardan yararlanılmaktadır?

Cevap

Sunum katmanında, içeriğin kullanıcıya sunulmasında HTML ve CSS kodlarından yararlanılır. Her ne kadar HTML5 ile birlikte HTML’in sunum katmanındaki rolü artsa da katmanlı yapıya en uygun kullanım CSS ile olmalıdır. CSS ile katmanların birbirinden ayrı çalıştırılması sağlanarak web tasarımına müdahale ve güncellemelerin daha kolay bir şekilde yapılması sağlanır.


19. Soru

JavaScript, web sitelerinde hangi uygulamalar için kullanılmaktadır?

Cevap

JavaScript, web sitelerinde animasyon, hareketli nesne, anket, quiz, uyarı penceresi, slayt, fotogaleri, tab menüleri gibi interaktif uygulamalarda kullanılır.


20. Soru

Web tasarım mimarisinin davranış katmanında sunucu taraflı olarak en yaygın kullanılan internet tabanlı programlama dili hangisidir?

Cevap

Web tasarım mimarisinin davranış katmanında sunucu taraflı olarak en yaygın kullanılan internet tabanlı programlama dili PHP’dir.


1. Soru

Bilgisayarların haberleşmesi gerektiği fikri nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Yapılacak işin maliyetini düşürmek ve işlerin daha hızlı ve kolay yapılabilmesini sağlamak için bilgisayarların haberleşmesi gerektiği fikri ortaya çıktı.

2. Soru

En temel internet altyapı bileşenleri nelerdir?

Cevap

Ethernet kartı, istemci, sunucu, extranet ve intranet en temel altyapı bileşenleri olarak sıralanmıştır.

3. Soru

Basitten karmaşığa doğru ağ türleri nelerdir?

Cevap

Basitten karmaşığa doğru ağ türleri: İntranet, Extranet, LAN, WAN ve İnternet olarak sıralanabilmektedir.

4. Soru

Dijital olarak kodlanmış bir verinin iletimi nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Dijital olarak kodlanmış bir verinin iletimi iki şekilde gerçekleşebilir: Dijital verinin tüm bitlerinin aynı anda transfer edilmesi paralel iletim, tek bir iletim yolu üzerinden sıra ile aktarılması ise seri iletim olarak tanımlanır.

5. Soru

Bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyali ifade eden kavram hangisidir?

Cevap

Bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın bant genişlğidir.

6. Soru

Farklı kuruluşlara ait ağlarda farklı donanım ve yazılımların kullanılıyor olması sonucunda yaşanan uyumsuzluk sorununa çözüm olarak geliştirilen OSI modelinin katmanları nelerdir?

Cevap

Katmanlı bir yapıya sahip olan OSI modelinin katmanları şöyle sıralanmaktadır:

 • Uygulama
 • Sunum
 • Oturum
 • Ulaşım
 • Veri
 • Donanım
7. Soru

OSI katmanları içerisinde bilgisayar ağları ve dolayısıyla internet altyapısı açısından en önemli katman hangisidir?

Cevap

OSI katmanları içerisinde bilgisayar ağları ve dolayısıyla internet altyapısı açısından en önemli katman Ağ-Network katmanıdır.

8. Soru

Katmanlı bir yapıya sahip olan İnternet Protokol Takımı (TCP/IP) katmanları hangileridir?

Cevap

Katmanlı bir yapıya sahip olan İnternet Protokol Takımı (TCP/IP) katmanlarıuygulama, taşıma, ağ ve veri bağlantı katmanlarıdır.

9. Soru

Statik ve dinamik web tasarımları arasındaki fark nedir?

Cevap

Web uygulamaları temelde statik ve dinamik sayfalardan oluşabilir. Dinamik sayfalar kullanıcının etkileşimine izin verirken statik sayfalarda böyle bir olanak yoktur.

10. Soru

Sunucu taraflı dinamik kodların yanında başka ne tür işlemler istemci tarafından yapılabilir?

Cevap

Bir web tasarımında sunucu taraflı dinamik kodların yanında bazı işlemlerin istemci tarafından yapılması da sağlanabilir. İstemci bilgisayarının tarih ve saat bilgilerini sayfada gösterme, tarayıcı tipine göre işlem yapma veya bir butona uyarı ekleme gibi işlemler istemci tarafında yapılabilir.

11. Soru

Web tarayıcılarının sahip olduğu özellikler nelerdir?

Cevap

Web tarayıcılarının sahip olduğu özellikler şunlardır:

 • Ses, metin, resim ve videoları çalıştırma ve kaydetme
 • İnternet bağlantı seçeneklerini belirleme
 • Sık kullanılanlar listesi oluşturma
 • Çıktı alma
 • Çalışan sayfalarda nesneleri bulma
 • E-posta hesaplarına erişme, e-posta atma ve gelen e-postaları okuma
 • Anlık çeviri yapma, sitelerin çevirisini yaptırma
 • Proxy ayarları gerçekleştirme
 • Dosya sistemlerini okuma ve kaydetme
 • İstenilen adrese ulaşmak için adres çubuğu ve arama çubuğu özelliğine yer verme
12. Soru

URL nedir ve kaç bileşenden oluşmaktadır?

Cevap

URL (Uniform Resource Locator), Standart Kaynak Bulucu anlamına gelmektedir. Kaynağın hangi protokolle erişileceği ve alan adı bilgisi gibi erişim bilgilerini içeren URL, temel olarak üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar: Protokol, Alan adı ve dosya yoludur.

13. Soru

Arama motorlarının bileşenleri nelerdir?

Cevap

Arama motoru, web uzayında bulunan varlıklara basit işlem adımlarıyla ulaşmamızı sağlayan teknolojilerdir. Arama motorları, web robotu, arama indeksi ve kullanıcı arabiriminden oluşan mekanizmalardır.

14. Soru

Web tasarımı mimarisi nedir?

Cevap

Bir web sayfası tasarlanırken içeriğin ne olacağı, bu içeriğin nasıl sunulacağı ve tasarımın davranış şekilleri ve etkileşimleri belirlenmelidir. Bu üç temel bileşenin yapılandırılmasına 3 katman mimarisi veya web tasarım mimarisi denir. Diğer bir ifadeyle temel web mimarisi, içerik, sunum ve davranış olmak üzere üç katmandan oluşur.

15. Soru

Web sitesinde sunulan içeriğin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Web sitesinde sunulacak içeriğin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • Gerçek hayata yönelik, web sitesi kullanıcılarının sorusuna cevap veren içerikler daha fazla kullanıcı çeker.
 • Sunulan içeriklere yönelik yenilikler veya değişiklikler dikkate alınarak yapılan güncellemeler kullanıcını sistemde tutulmasını sağlar.
 • Web sitesinde kullanıcıların beklentilerini belirtebilecekleri formlar, iletişim bilgileri ve sosyal medya bileşenlerinin bulundurulması hedef kitle olarak kullanıcıların istekleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde etkili yöntemlerdir.
 • Web sitesinde sunulacak içeriklerin güvenilir ve özgün olması gerekir.
 • Web sitesinde sunulacak içerçiğin yazım ve dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılması gerekir.
16. Soru

HTML betik dilinin işlevi nedir?

Cevap

Web sitelerinin tasarımında, içeriğin tanımlanmasında HTML betik dili kullanılır. HTML, kullanıcının web tarayıcısı kullanarak okuyabileceği içeriklerin tasarımında benzersiz temel bir rol oynar. HTML olmadan kullanıcı herhangi bir içerik göremez. HTML dili ile metin, görsel ve video gibi ögeleri web sayfası içerisinde yerleştirmek ve konumlandırmak, linkler oluşturmak ve içeriğe bağlamak, liste oluşturma, butonlar oluşturmak, tablo oluşturmak, form oluşturmak gibi birçok içerik geliştirme özeliği kullanılabilir.

17. Soru

Görsel tasarımda uyulması gereken tasarım ilkeleri nelerdir?

Cevap

Görsel tasarımda uyulması gereken tasarım ilkelerinden öne çıkanlar hız, kullanılabilirlik, sadeli ve uyumluluk olarak sıralanabilir.

18. Soru

Sunum katmanında hangi kodlardan yararlanılmaktadır?

Cevap

Sunum katmanında, içeriğin kullanıcıya sunulmasında HTML ve CSS kodlarından yararlanılır. Her ne kadar HTML5 ile birlikte HTML’in sunum katmanındaki rolü artsa da katmanlı yapıya en uygun kullanım CSS ile olmalıdır. CSS ile katmanların birbirinden ayrı çalıştırılması sağlanarak web tasarımına müdahale ve güncellemelerin daha kolay bir şekilde yapılması sağlanır.

19. Soru

JavaScript, web sitelerinde hangi uygulamalar için kullanılmaktadır?

Cevap

JavaScript, web sitelerinde animasyon, hareketli nesne, anket, quiz, uyarı penceresi, slayt, fotogaleri, tab menüleri gibi interaktif uygulamalarda kullanılır.

20. Soru

Web tasarım mimarisinin davranış katmanında sunucu taraflı olarak en yaygın kullanılan internet tabanlı programlama dili hangisidir?

Cevap

Web tasarım mimarisinin davranış katmanında sunucu taraflı olarak en yaygın kullanılan internet tabanlı programlama dili PHP’dir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.