Açıköğretim Ders Notları

Web Yayıncılığı Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Yayıncılığı Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Web Yayıncılığında Yenilikler

1. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden genel buluta örnek veriniz

Cevap

Amazon AWS ve Google gibi genel bulut sağlayıcıları kendi altyapılarını işletir ve
sadece internet aracılığıyla erişim sunar.


2. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden hibrid buluta örnek veriniz

Cevap

Örneğin şirketler kelime işlemci programının genel kullanılması konusunda genel bulut, kurumsal
kullanımlar için ise özel bulutu tercih ederek
hata tolerans derecelerini yükseltir


3. Soru

bulut bilişimin iş uygulamaları üzerindeki etkisini açıklayınız.

Cevap

Bulut bilişim ile iş uygulamaları firmaların kendi
kurdukları bilgi işlem merkezlerinde değil, onun yerine ortak bir bilgi işlem merkezinde çalıştırılır. Örneğin Gmail’i kullanmak için sunucu ve depolamaya ihtiyaç duyulmaz, teknik ekibe gereksinim olmaz,
güncelleme yapmanıza gerek duyulmaz. Web tarayıcı üzerinden giriş yapılır ve firmalar kendilerine göre
uygulamaları ayarlar ve kullanmaya başlar.


4. Soru

“Servis Olarak Yazılım” kavramına örnek veriniz.

Cevap

Yazılım hizmetine (SaaS) örnek olarak Google
Apps, Innkeypas, Quickbooks Online, Limelight
Video platform, Salesforce.com ve Microsoft Office 365 verilebilir.


5. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden topluluk bulutu açıklayınız.

Cevap

ortak ilgi ve endişelere sahip
birkaç kurumun ortak bir alanda hizmetlerini paylaşmasıdır. Kendi topluluklarını
oluşturan bu kurum ve kuruluşlar internet
ortamından farklı olarak kendi veri merkezlerini ortak olarak paylaşıma açabilir. Böylece kurum üyeleri servisleri birlikte kullanabilirler. Kullanım maliyetli önemli ölçüde
azalır. Topluluk bulutları genellikle birbirleriyle ilişki içerisinde çalışan organizasyonlar
tarafından güvenlik ve yasal gereksinimler
sebebiyle kullanılmaktadır. Daha çok devlet
kurumlarında tercih edilir.


6. Soru

bulut bilişimi örnek vererek açıklayınız

Cevap

Bulut bilişim, hard disk, yazılım,
donanım gibi gereksinimlerin uzaktan kullanılarak çözülmesidir. Örneğin
bulut bilişim uygulamaları ile resim,
belge, müzik, video gibi ortamlar başka bilgisayarlardan çalıştırılabilir. Böylece internet bağlantısının
olduğu her yerden bu ortamlar verimli bir şekilde
kullanılabilmektedir.


7. Soru

“Servis Olarak Yazılım” kavramını açıklayınız.

Cevap

Yazılım hizmeti (SaaS) ile kullanıcılar
başka bir yazılıma gerek duymadan, sadece internet
sağlayıcıları üzerinden bulutta bulunan verilere ve
aynı zamanda uygulamalara ulaşabilmektedir. IaaS
(Servis olarak altyapı) ve PaaS (Servis olarak Platform) modellerinin üstünde şekillen bu dağıtım
modeli, kullanıcıların gerekli altyapıyı ve platform
üstünde belirli uygulamaları kullanmalarını sağlar. Burada kurumların ihtiyaç duyduğu yazılımlar bu hizmeti veren kurumun sunucularında tutulur.


8. Soru

bulut bilişimin neden gerekli olduğunu açıklayınız.

Cevap

Bulut bilişim hizmetlerinin
ortaya çıkmasının arkasında günümüzde erişilen
yüksek internet bant genişlikleri ve sanallaştırma
teknolojisi yer almaktadır.


9. Soru

web 1.0 ve web 2.0’ı karşılaştırınız.

Cevap

Web 1.0 teknolojisinde; içeriği sağlayan kişiye bağımlılık, kendi fikrini ifade edememe, sadece bilgisayarlardan erişim sağlayabilme gibi sınırlamalar vardı. Tek yönlü iletişimi sağlayan Web 1.0’den sonra gelişen Web 2.0 servis ve araçları, kullanıcıların çift yönlü iletişimini mümkün kılmıştır. Artık ağlar üzerinde pasif değil aktif rollere sahip olan kullanıcılar, Web 2.0 ile bağımsızlık kazandığı gibi farklı ve çeşitli iletişim ve etkileşim seçenekleri ile tanışma fırsatı yakalamışlardır. Web 2.0 platformları kolektif bilgiyi toplayıp işlemekte ve küresel bir beyin olarak çalışmaktadır. Facebook, Twitter, Youtube gibi Web 2.0 platformları bugün milyonlarca kullanıcıya sahiptir. 


10. Soru

iş uygulamalarının maliyetli ve zor olma nedenleri nelerdir?

Cevap

Firmalar, işlerini geliştirmek ve satışlarını artırmak için iş uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır. İş
uygulamaları günümüz koşullarında oldukça maliyetlidir. Bunun nedenleri; enerji, soğutma, bant
genişliği, sunucu ve depolama birimleri gerektiren
bilgi işlem merkezlerine ihtiyaç olmasıdır. Bununla
birlikte karmaşık yazılımlara ve bu yazılımları kurmak, yapılandırmak ve yönetmek için sürekli çalışacak bir uzman ekibe, ayrıca geliştirme, deneme,
yedekleme ve uygulama için ortamlara da gereksinim vardır


11. Soru

“Servis Olarak Platform” kavramına örnek veriniz

Cevap

Platform hizmeti sağlayıcılarına örnek olarak; Amazon Elastic Beanstalk, IBM Bluemix, Cloud Foundtry, Heroku, Force.com, EngineYard, Mendix, Google App Engine, Microsoft Azure ve OrangeSpace verilebilir.


12. Soru

günümüz işletmelerinin bulut bilişim hizmetlerinden neden yararlandığını açıklayınız.

Cevap

Günümüzde işletmelerin çoğu her türlü uygulamalarını artık bulut üzerinden kullanmaktadır.
Bulut bilişim uygulamaları kayıt olunduktan kısa
bir süre sonra çalışır durumdadır. Böylece uygulamaların kurulumuna yönelik gerekli insan gücüne, ürüne ve donanıma para harcanmayacağı için
çok daha ucuza mal olur. Bulut uygulamaları diğer
uygulamalara göre daha fazla ölçeklendirilebilirdir
yani kaynaklar daha etkili ve verimli bir şekilde
kullanılır. Bulut bilişim multi-tenancy adı verilen
bir yapı üzerinde kurulmuştur.


13. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden özel bulutu açıklayınız

Cevap

daha çok büyük şirketler ve veri güvenliğini önemseyen şirketler için kendi bulut ortamını kurmasını sağlar. Şirketinize özel bulut çözümü ile performansı iyileştirmek, verimliliği
artırmak ve altyapınızı modernleştirmek için kaynakları şirkete özel bir yapı oluşturur. Bu bulut
dışarıya kapalı ancak şirket içinde ortak kullanıma açıktır.


14. Soru

iş uygulamalarının performans ve güvenliğini artırmada bulut bilişimin rolünü açıklayınız.

Cevap

Bulut bilişim uygulamaları şirket içinde binlerce kullanıcıyada birkaç kullanıcıya da aynı anda
ortak alanda hizmet verebilir. Bu uygulamalardaki
güncellemeler otomatik olarak yapılır. Böylece uygulamaların performansı ve güvenliği sürekli olarak artırılır ve kullanıcılar yeni özelliklere otomatik
olarak sahip olurlar. Bulut uygulamalarının ödeme
şekli de farklıdır.


15. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden hibrid bulutu açıklayınız

Cevap

özel bulut ile genel bulutun birlikte kullanımı denilebilir. Bu farklı bulutlar birbirine bağlıdır ve çoklu yerleştirme modellerine olanaklar sunar.


16. Soru

“Servis Olarak Altyapı” kavramını açıklayınız

Cevap

Platform hizmeti sağlayıcılarına örnek olarak; Amazon Elastic Beanstalk, IBM Bluemix, Cloud Foundtry, Heroku, Force.com, EngineYard, Mendix, Google App Engine, Microsoft Azure ve OrangeSpace verilebilir.


17. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerini sıralayınız

Cevap

Bulut bilişim çözüm türleri; genel bulut, özel bulut, hibrit bulut ve topluluk bulut olmak üzere
dörde ayrılmaktadır.


18. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden genel bulutu açıklayınız

Cevap

şirketinizin tüm bilgi işlem faaliyetini üçüncü parti şirketlerin kurduğu altyapı üzerinde kiralayacağınız kaynaklar üzerinde yürütmenize yönelik bir çözümdür. Gmail örneğinde olduğu
gibi çok iyi yönetilen bir e-posta hizmetinden yararlanmanız mümkündür. Genellikle kullandığın
kadar öde sistemiyle çalışır ve aylık ya da kullandıkça ödemeye dayalı bir ücretlendirme söz konusudur.


19. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden özel buluta örnek veriniz

Cevap

Örneğin bir bankanın bilişim servisi bu
hizmeti sadece kendi kuruluşunun merkezi ve şubeleri için sağlayabilir


20. Soru

web 1.0’ın dezavantajları nelerdir?

Cevap

Web 1.0 teknolojisinde; içeriği sağlayan kişiye bağımlılık,
kendi fikrini ifade edememe, sadece bilgisayarlardan erişim sağlayabilme gibi sınırlamalar vardı.


21. Soru

“Servis Olarak Platform” kavramını açıklayınız.

Cevap

Servis sağlayıcı, yeni uygulamaların geliştirilmesini ve çalıştırılabileceği bir ortamı, bununla birlikte tamamlayıcı servisleri ve gerekli teknolojik
altyapıyı bir hizmet olarak sunar. Bulut hizmeti veren kurumun altyapısında çalışan bir uygulamanın geliştirilmesini ve bu kurumun sunucuları üzerinden hizmet verilebilmesini sağlar. Bu servis, internet üzerinden donanımı, işletim sistemini, depolama birimini ve ağ kapasitesini kiralamak olarak düşünülebilir. Bazı
platform hizmetleri, elinde bulundurduğu sunucu ve depolama kaynaklarını otomatik olarak uygulama
talebini karşılayacak şekilde kaynak kullanımının ölçeklenmesine izin verir. Test ortamlarının kullanılması
için idealdir. Özellikle uygulama geliştiriciler için uygun bir platform sağlar.


1. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden genel buluta örnek veriniz

Cevap

Amazon AWS ve Google gibi genel bulut sağlayıcıları kendi altyapılarını işletir ve
sadece internet aracılığıyla erişim sunar.

2. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden hibrid buluta örnek veriniz

Cevap

Örneğin şirketler kelime işlemci programının genel kullanılması konusunda genel bulut, kurumsal
kullanımlar için ise özel bulutu tercih ederek
hata tolerans derecelerini yükseltir

3. Soru

bulut bilişimin iş uygulamaları üzerindeki etkisini açıklayınız.

Cevap

Bulut bilişim ile iş uygulamaları firmaların kendi
kurdukları bilgi işlem merkezlerinde değil, onun yerine ortak bir bilgi işlem merkezinde çalıştırılır. Örneğin Gmail’i kullanmak için sunucu ve depolamaya ihtiyaç duyulmaz, teknik ekibe gereksinim olmaz,
güncelleme yapmanıza gerek duyulmaz. Web tarayıcı üzerinden giriş yapılır ve firmalar kendilerine göre
uygulamaları ayarlar ve kullanmaya başlar.

4. Soru

“Servis Olarak Yazılım” kavramına örnek veriniz.

Cevap

Yazılım hizmetine (SaaS) örnek olarak Google
Apps, Innkeypas, Quickbooks Online, Limelight
Video platform, Salesforce.com ve Microsoft Office 365 verilebilir.

5. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden topluluk bulutu açıklayınız.

Cevap

ortak ilgi ve endişelere sahip
birkaç kurumun ortak bir alanda hizmetlerini paylaşmasıdır. Kendi topluluklarını
oluşturan bu kurum ve kuruluşlar internet
ortamından farklı olarak kendi veri merkezlerini ortak olarak paylaşıma açabilir. Böylece kurum üyeleri servisleri birlikte kullanabilirler. Kullanım maliyetli önemli ölçüde
azalır. Topluluk bulutları genellikle birbirleriyle ilişki içerisinde çalışan organizasyonlar
tarafından güvenlik ve yasal gereksinimler
sebebiyle kullanılmaktadır. Daha çok devlet
kurumlarında tercih edilir.

6. Soru

bulut bilişimi örnek vererek açıklayınız

Cevap

Bulut bilişim, hard disk, yazılım,
donanım gibi gereksinimlerin uzaktan kullanılarak çözülmesidir. Örneğin
bulut bilişim uygulamaları ile resim,
belge, müzik, video gibi ortamlar başka bilgisayarlardan çalıştırılabilir. Böylece internet bağlantısının
olduğu her yerden bu ortamlar verimli bir şekilde
kullanılabilmektedir.

7. Soru

“Servis Olarak Yazılım” kavramını açıklayınız.

Cevap

Yazılım hizmeti (SaaS) ile kullanıcılar
başka bir yazılıma gerek duymadan, sadece internet
sağlayıcıları üzerinden bulutta bulunan verilere ve
aynı zamanda uygulamalara ulaşabilmektedir. IaaS
(Servis olarak altyapı) ve PaaS (Servis olarak Platform) modellerinin üstünde şekillen bu dağıtım
modeli, kullanıcıların gerekli altyapıyı ve platform
üstünde belirli uygulamaları kullanmalarını sağlar. Burada kurumların ihtiyaç duyduğu yazılımlar bu hizmeti veren kurumun sunucularında tutulur.

8. Soru

bulut bilişimin neden gerekli olduğunu açıklayınız.

Cevap

Bulut bilişim hizmetlerinin
ortaya çıkmasının arkasında günümüzde erişilen
yüksek internet bant genişlikleri ve sanallaştırma
teknolojisi yer almaktadır.

9. Soru

web 1.0 ve web 2.0’ı karşılaştırınız.

Cevap

Web 1.0 teknolojisinde; içeriği sağlayan kişiye bağımlılık, kendi fikrini ifade edememe, sadece bilgisayarlardan erişim sağlayabilme gibi sınırlamalar vardı. Tek yönlü iletişimi sağlayan Web 1.0’den sonra gelişen Web 2.0 servis ve araçları, kullanıcıların çift yönlü iletişimini mümkün kılmıştır. Artık ağlar üzerinde pasif değil aktif rollere sahip olan kullanıcılar, Web 2.0 ile bağımsızlık kazandığı gibi farklı ve çeşitli iletişim ve etkileşim seçenekleri ile tanışma fırsatı yakalamışlardır. Web 2.0 platformları kolektif bilgiyi toplayıp işlemekte ve küresel bir beyin olarak çalışmaktadır. Facebook, Twitter, Youtube gibi Web 2.0 platformları bugün milyonlarca kullanıcıya sahiptir. 

10. Soru

iş uygulamalarının maliyetli ve zor olma nedenleri nelerdir?

Cevap

Firmalar, işlerini geliştirmek ve satışlarını artırmak için iş uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır. İş
uygulamaları günümüz koşullarında oldukça maliyetlidir. Bunun nedenleri; enerji, soğutma, bant
genişliği, sunucu ve depolama birimleri gerektiren
bilgi işlem merkezlerine ihtiyaç olmasıdır. Bununla
birlikte karmaşık yazılımlara ve bu yazılımları kurmak, yapılandırmak ve yönetmek için sürekli çalışacak bir uzman ekibe, ayrıca geliştirme, deneme,
yedekleme ve uygulama için ortamlara da gereksinim vardır

11. Soru

“Servis Olarak Platform” kavramına örnek veriniz

Cevap

Platform hizmeti sağlayıcılarına örnek olarak; Amazon Elastic Beanstalk, IBM Bluemix, Cloud Foundtry, Heroku, Force.com, EngineYard, Mendix, Google App Engine, Microsoft Azure ve OrangeSpace verilebilir.

12. Soru

günümüz işletmelerinin bulut bilişim hizmetlerinden neden yararlandığını açıklayınız.

Cevap

Günümüzde işletmelerin çoğu her türlü uygulamalarını artık bulut üzerinden kullanmaktadır.
Bulut bilişim uygulamaları kayıt olunduktan kısa
bir süre sonra çalışır durumdadır. Böylece uygulamaların kurulumuna yönelik gerekli insan gücüne, ürüne ve donanıma para harcanmayacağı için
çok daha ucuza mal olur. Bulut uygulamaları diğer
uygulamalara göre daha fazla ölçeklendirilebilirdir
yani kaynaklar daha etkili ve verimli bir şekilde
kullanılır. Bulut bilişim multi-tenancy adı verilen
bir yapı üzerinde kurulmuştur.

13. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden özel bulutu açıklayınız

Cevap

daha çok büyük şirketler ve veri güvenliğini önemseyen şirketler için kendi bulut ortamını kurmasını sağlar. Şirketinize özel bulut çözümü ile performansı iyileştirmek, verimliliği
artırmak ve altyapınızı modernleştirmek için kaynakları şirkete özel bir yapı oluşturur. Bu bulut
dışarıya kapalı ancak şirket içinde ortak kullanıma açıktır.

14. Soru

iş uygulamalarının performans ve güvenliğini artırmada bulut bilişimin rolünü açıklayınız.

Cevap

Bulut bilişim uygulamaları şirket içinde binlerce kullanıcıyada birkaç kullanıcıya da aynı anda
ortak alanda hizmet verebilir. Bu uygulamalardaki
güncellemeler otomatik olarak yapılır. Böylece uygulamaların performansı ve güvenliği sürekli olarak artırılır ve kullanıcılar yeni özelliklere otomatik
olarak sahip olurlar. Bulut uygulamalarının ödeme
şekli de farklıdır.

15. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden hibrid bulutu açıklayınız

Cevap

özel bulut ile genel bulutun birlikte kullanımı denilebilir. Bu farklı bulutlar birbirine bağlıdır ve çoklu yerleştirme modellerine olanaklar sunar.

16. Soru

“Servis Olarak Altyapı” kavramını açıklayınız

Cevap

Platform hizmeti sağlayıcılarına örnek olarak; Amazon Elastic Beanstalk, IBM Bluemix, Cloud Foundtry, Heroku, Force.com, EngineYard, Mendix, Google App Engine, Microsoft Azure ve OrangeSpace verilebilir.

17. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerini sıralayınız

Cevap

Bulut bilişim çözüm türleri; genel bulut, özel bulut, hibrit bulut ve topluluk bulut olmak üzere
dörde ayrılmaktadır.

18. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden genel bulutu açıklayınız

Cevap

şirketinizin tüm bilgi işlem faaliyetini üçüncü parti şirketlerin kurduğu altyapı üzerinde kiralayacağınız kaynaklar üzerinde yürütmenize yönelik bir çözümdür. Gmail örneğinde olduğu
gibi çok iyi yönetilen bir e-posta hizmetinden yararlanmanız mümkündür. Genellikle kullandığın
kadar öde sistemiyle çalışır ve aylık ya da kullandıkça ödemeye dayalı bir ücretlendirme söz konusudur.

19. Soru

Bulut bilişim çözüm türlerinden özel buluta örnek veriniz

Cevap

Örneğin bir bankanın bilişim servisi bu
hizmeti sadece kendi kuruluşunun merkezi ve şubeleri için sağlayabilir

20. Soru

web 1.0’ın dezavantajları nelerdir?

Cevap

Web 1.0 teknolojisinde; içeriği sağlayan kişiye bağımlılık,
kendi fikrini ifade edememe, sadece bilgisayarlardan erişim sağlayabilme gibi sınırlamalar vardı.

21. Soru

“Servis Olarak Platform” kavramını açıklayınız.

Cevap

Servis sağlayıcı, yeni uygulamaların geliştirilmesini ve çalıştırılabileceği bir ortamı, bununla birlikte tamamlayıcı servisleri ve gerekli teknolojik
altyapıyı bir hizmet olarak sunar. Bulut hizmeti veren kurumun altyapısında çalışan bir uygulamanın geliştirilmesini ve bu kurumun sunucuları üzerinden hizmet verilebilmesini sağlar. Bu servis, internet üzerinden donanımı, işletim sistemini, depolama birimini ve ağ kapasitesini kiralamak olarak düşünülebilir. Bazı
platform hizmetleri, elinde bulundurduğu sunucu ve depolama kaynaklarını otomatik olarak uygulama
talebini karşılayacak şekilde kaynak kullanımının ölçeklenmesine izin verir. Test ortamlarının kullanılması
için idealdir. Özellikle uygulama geliştiriciler için uygun bir platform sağlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.