Açıköğretim Ders Notları

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Harezm Türkçesi Metin İnceleme I: Nehcü’L-Feradis Ve Kışaşü’L Enbiya

1. Soru

Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği nedir?

Cevap

Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği Nehcü ’l-Faradis’tir.


2. Soru

Nehcü ’l-Faradis kim tarafından ne zaman yazılmıştır?

Cevap

Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği olan Nehcü ’l-Faradis Mahmud bin ‘Ali tarafından 1357-1358 yıllarında yazılmıştır.


3. Soru

Nehc’ül Feradis eserinin bapları hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Eser onar fasıllı dört baptan meydana gelmektedir. Birinci bap Hz. Peygamberi, ikinci bap dört halifeyi, üçüncü bap ehli beyti ve dört imamı, dördüncü bap Allah’a hoş gelmeyen amelleri anlatır. Her fasıl Arapça bir hadisle başlar, Türkçe çevirisi verildikten sonra İslam âlimlerinin eserlerinden o hadisin manasını aydınlatan kısımlar tanık olarak verilir.


4. Soru

Nehcü ’l-Faradis eserinin günümüz Türkçesindeki adı nedir?

Cevap

Cennetlerin Açık Yolu.


5. Soru

Harezm Türkçesi döneminin ilk eseri nedir?

Cevap

Kısasü ’L-Enbiya’dır.


6. Soru

Kısasü’l Enbiya kim tarafından yazılmıştır?

Cevap

Nasiru’d-din bin Burhanu’d-din arRabguzi tarafından yazılmıştır.


7. Soru

Kısasü’l Enbiya kaç yılında yazılmıştır?

Cevap

Nasiru’d-din bin Burhanu’d-din arRabguzi tarafından 1310-1311 yılında yazılmıştır.


8. Soru

Kısasü’l Enbiya ne hakkındadır?

Cevap

Peygamber kıssalarını konu alan eserde, dini konular edebi bir dille nakledilmiş, Arapça ve Türkçe manzumelere yer verilmiştir. Eserde peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk, tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de bulunmaktadır.


9. Soru

Kısasü’l Enbiya ne demektir?

Cevap

Nebilerin Kıssaları.


10. Soru

Nehcü’l Feradis ne hakkındadır?

Cevap

Eser, dünya ve ahirette mutlu olmak için gerekli Müslümanlık bilgilerinin el kitabı gibidir.


11. Soru

Kısasü’l Enbiya eserinden şu bölümü günümüz Türkçesine çeviriniz.

‘akl anut kelgil èşit Salih yalawaç kıssasın [17]
bèlgülüg başdın ayakga aytayın men cümlesint
Hak risalat bèrdi erse tüz tègürdi kavmıga [18]
yüridi tün kündüzin başlap Tamudnıñ zumrasın

Cevap

akıl hazırla gel Sâlih peygamber kıssasını dinle [17]
ben hepsini baştan ayağa tamamen anlatayım
Hak risâlet verdi doğrudan kavmine gönderdi [18]
gece gündüz demeden Samûd kavmini dolaştı


12. Soru

“Andağ” ne demektir?

Cevap

“Öylece” demektir.


13. Soru

“Müñüşinde” ne demektir?

Cevap

“Köşesinde” demektir.


14. Soru

“Satgaşmış” ne demektir?

Cevap

“Ulaşmış” demektir.


15. Soru

Nehcü’l Feradis eserinden şu bölümü çeviriniz.

“Bu hadis ma‘nisi ol bolur kim paygambar ‘alayhi’s-salam habar bèrü yarlıkar: Kayu mu’min ve muvahhid hakkıña 185/15 Hak ta‘ala edgülük kılmak tilese hem
dünyada ve hem ahiratta ol kulga şeri‘at ahkamını bildürüp takı 185/16 ol kulnı fakih kılur köñliniñ közini açar. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi ol kullardın erdi.”

Cevap

Bu hadisin anlamı şudur: Peygamber ‘alayhi ’s-salam buyurur: Hangi mü’min ve muvahhid hakkında yüce Allah iyilik etmek dilerse hem bu dünyada hem de öbür dünyada o kula şeriat hükümlerini bildirir ve o kulu anlayışlı yapar, gönül gözünü açar. Ebû Hanîfe rahmatu’llahi ‘alayhi o kullardandı.


16. Soru

“Anut” ne demektir?

Cevap

“Hazırlatmak” demektir.


17. Soru

“Koldılar” ne demektir?

Cevap

“İstediler” demektir.


18. Soru

“Ekegüdin” ne demektir?

Cevap

“İkisinden” demektir.


19. Soru

Kısasü’l Enbiya’dan şu bölümü çeviriniz.

“Aymışlar: Türkler Yafit urugındın-tururlar, edinler Sam urugındın-tururlar. [2]
Sam Mukaddasa yèrinde èrdi, Tamud Hicaz yèrinde èrdi. Tègme kabilanıñ birer malikleri bar èrdi.”

Cevap

“Türkler Yâfes soyundandır, öbürleri Sâm soyundandır derler. [2] Sâm Kudüs’te yerleşmişti, Samûd Hicâz’da yerleşmişti. Her kabilenin birer meliki vardı.”


20. Soru

“Nelük” ne demektir?

Cevap

“Nasıl” demektir.


1. Soru

Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği nedir?

Cevap

Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği Nehcü ’l-Faradis’tir.

2. Soru

Nehcü ’l-Faradis kim tarafından ne zaman yazılmıştır?

Cevap

Türk edebiyatındaki kırk hadis çevirilerinin ilk örneği olan Nehcü ’l-Faradis Mahmud bin ‘Ali tarafından 1357-1358 yıllarında yazılmıştır.

3. Soru

Nehc’ül Feradis eserinin bapları hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Eser onar fasıllı dört baptan meydana gelmektedir. Birinci bap Hz. Peygamberi, ikinci bap dört halifeyi, üçüncü bap ehli beyti ve dört imamı, dördüncü bap Allah’a hoş gelmeyen amelleri anlatır. Her fasıl Arapça bir hadisle başlar, Türkçe çevirisi verildikten sonra İslam âlimlerinin eserlerinden o hadisin manasını aydınlatan kısımlar tanık olarak verilir.

4. Soru

Nehcü ’l-Faradis eserinin günümüz Türkçesindeki adı nedir?

Cevap

Cennetlerin Açık Yolu.

5. Soru

Harezm Türkçesi döneminin ilk eseri nedir?

Cevap

Kısasü ’L-Enbiya’dır.

6. Soru

Kısasü’l Enbiya kim tarafından yazılmıştır?

Cevap

Nasiru’d-din bin Burhanu’d-din arRabguzi tarafından yazılmıştır.

7. Soru

Kısasü’l Enbiya kaç yılında yazılmıştır?

Cevap

Nasiru’d-din bin Burhanu’d-din arRabguzi tarafından 1310-1311 yılında yazılmıştır.

8. Soru

Kısasü’l Enbiya ne hakkındadır?

Cevap

Peygamber kıssalarını konu alan eserde, dini konular edebi bir dille nakledilmiş, Arapça ve Türkçe manzumelere yer verilmiştir. Eserde peygamberlere ve din büyüklerine yazılmış kasidelerden başka aşk, tabiat gibi konuların işlendiği manzumeler de bulunmaktadır.

9. Soru

Kısasü’l Enbiya ne demektir?

Cevap

Nebilerin Kıssaları.

10. Soru

Nehcü’l Feradis ne hakkındadır?

Cevap

Eser, dünya ve ahirette mutlu olmak için gerekli Müslümanlık bilgilerinin el kitabı gibidir.

11. Soru

Kısasü’l Enbiya eserinden şu bölümü günümüz Türkçesine çeviriniz.

‘akl anut kelgil èşit Salih yalawaç kıssasın [17]
bèlgülüg başdın ayakga aytayın men cümlesint
Hak risalat bèrdi erse tüz tègürdi kavmıga [18]
yüridi tün kündüzin başlap Tamudnıñ zumrasın

Cevap

akıl hazırla gel Sâlih peygamber kıssasını dinle [17]
ben hepsini baştan ayağa tamamen anlatayım
Hak risâlet verdi doğrudan kavmine gönderdi [18]
gece gündüz demeden Samûd kavmini dolaştı

12. Soru

“Andağ” ne demektir?

Cevap

“Öylece” demektir.

13. Soru

“Müñüşinde” ne demektir?

Cevap

“Köşesinde” demektir.

14. Soru

“Satgaşmış” ne demektir?

Cevap

“Ulaşmış” demektir.

15. Soru

Nehcü’l Feradis eserinden şu bölümü çeviriniz.

“Bu hadis ma‘nisi ol bolur kim paygambar ‘alayhi’s-salam habar bèrü yarlıkar: Kayu mu’min ve muvahhid hakkıña 185/15 Hak ta‘ala edgülük kılmak tilese hem
dünyada ve hem ahiratta ol kulga şeri‘at ahkamını bildürüp takı 185/16 ol kulnı fakih kılur köñliniñ közini açar. Abu Hanife rahmatu’llahi ‘alayhi ol kullardın erdi.”

Cevap

Bu hadisin anlamı şudur: Peygamber ‘alayhi ’s-salam buyurur: Hangi mü’min ve muvahhid hakkında yüce Allah iyilik etmek dilerse hem bu dünyada hem de öbür dünyada o kula şeriat hükümlerini bildirir ve o kulu anlayışlı yapar, gönül gözünü açar. Ebû Hanîfe rahmatu’llahi ‘alayhi o kullardandı.

16. Soru

“Anut” ne demektir?

Cevap

“Hazırlatmak” demektir.

17. Soru

“Koldılar” ne demektir?

Cevap

“İstediler” demektir.

18. Soru

“Ekegüdin” ne demektir?

Cevap

“İkisinden” demektir.

19. Soru

Kısasü’l Enbiya’dan şu bölümü çeviriniz.

“Aymışlar: Türkler Yafit urugındın-tururlar, edinler Sam urugındın-tururlar. [2]
Sam Mukaddasa yèrinde èrdi, Tamud Hicaz yèrinde èrdi. Tègme kabilanıñ birer malikleri bar èrdi.”

Cevap

“Türkler Yâfes soyundandır, öbürleri Sâm soyundandır derler. [2] Sâm Kudüs’te yerleşmişti, Samûd Hicâz’da yerleşmişti. Her kabilenin birer meliki vardı.”

20. Soru

“Nelük” ne demektir?

Cevap

“Nasıl” demektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.