Açıköğretim Ders Notları

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türk Edebiyatının İki Zirve Şairi: Fuzuli Ve Baki

1. Soru

16. yy Türk şiiirinde temel kabiliyetleri, şöhretleri ve etkileriyle zirve yaptıkları kabul edilen şairler hangileridir?

Cevap

Fuzuli ve Baki


2. Soru

Fuzuli hangi dillerde eserler vermiştir?

Cevap

Arapça, Farsça ve Türkçe


3. Soru

Hz. Hüseyin’in şehit edilişini anlatan eserlere verilen genel ad nedir?

Cevap

Maktel


4. Soru

Fuzuli’nin çeşitli beyitlerinde parça parça ifade ettiği aşk anlayışı, hangi mesnevisinde bir bütün olarak karşımıza çıkar?

Cevap

Leyla ve Mecnun


5. Soru

Baki’nin babasının sesinin çirkin oluşu sebebiyle, Baki’yi çekemeyen insanlar onunla nasıl dalga geçerdiler?

Cevap

Gurabzade: Kargazade


6. Soru

Bir şairin, başkasına ait bir mısra yahut beyti alıp kendi şiirinde aynen kullanmasına ne ad verilir?

Cevap

Tazmin


7. Soru

Fuzulî hangi mezhebe mensuptu?

Cevap

Şii Mezhebi


8. Soru

XVI. yüzyıl Türk edebiyatının en büyük şairi kimdir?

Cevap

Fuzulî


9. Soru

Şairlerin bir padişahın tahta çıkışı dolayısıyla yazdıkları tebrik şiirlerine ne ad verilirdi?

Cevap

Cülusiye


10. Soru

Bilgeliğinden ötürü bir çok kaynakta Fuzuli’den hangi isimle bahsedilirdi?

Cevap

Mevlana Fuzulî


11. Soru

Mevcut bilgiler ışığında, Fuzuli ilk kasidesini kime sunmuştur?

Cevap

Akkoyunlu Elvend Bey’e


12. Soru

Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı medreselerde görev yapan müderrislere verilen sıfat nedir?

Cevap

Sahn müderrisi


13. Soru

Fuzulî’de aşk nasıldır?

Cevap

Evrenseldir ve her şeyi kapsar.


14. Soru

“Sünbül Kasidesi”ni kime yazmıştır?

Cevap

Hocası Karamanizade Mehmet Efendi’ye


15. Soru

Baki’nin asıl adı nedir?

Cevap

Mahmut Abdulbaki


16. Soru

Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma, damadı Hz. Ali ve onların evlatlarının dahil olduğu ailesine ne ad verilir?

Cevap

Ehl-i Beyt


17. Soru

Halk şairlerine ait şiirlerin toplandığı defterlere ne ad verilir?

Cevap

Cönk


18. Soru

Baki’nin hocasıyla birlikte Halep’e gittiğinde, orada üstlendiği görev nedir?

Cevap

kadı naipliği /yardımcılığı


19. Soru

Kanuni kendisine ait gazelleri Baki’ye hangi amaçla gönderiyordu?

Cevap

Nazireler yapması amacıyla


20. Soru

Kanuni’nin iltifat amacıyla Baki’ye söylemiş olduğu “sultanu’ş-şuara” ne demektir?

Cevap

Şairler Sultanı


1. Soru

16. yy Türk şiiirinde temel kabiliyetleri, şöhretleri ve etkileriyle zirve yaptıkları kabul edilen şairler hangileridir?

Cevap

Fuzuli ve Baki

2. Soru

Fuzuli hangi dillerde eserler vermiştir?

Cevap

Arapça, Farsça ve Türkçe

3. Soru

Hz. Hüseyin’in şehit edilişini anlatan eserlere verilen genel ad nedir?

Cevap

Maktel

4. Soru

Fuzuli’nin çeşitli beyitlerinde parça parça ifade ettiği aşk anlayışı, hangi mesnevisinde bir bütün olarak karşımıza çıkar?

Cevap

Leyla ve Mecnun

5. Soru

Baki’nin babasının sesinin çirkin oluşu sebebiyle, Baki’yi çekemeyen insanlar onunla nasıl dalga geçerdiler?

Cevap

Gurabzade: Kargazade

6. Soru

Bir şairin, başkasına ait bir mısra yahut beyti alıp kendi şiirinde aynen kullanmasına ne ad verilir?

Cevap

Tazmin

7. Soru

Fuzulî hangi mezhebe mensuptu?

Cevap

Şii Mezhebi

8. Soru

XVI. yüzyıl Türk edebiyatının en büyük şairi kimdir?

Cevap

Fuzulî

9. Soru

Şairlerin bir padişahın tahta çıkışı dolayısıyla yazdıkları tebrik şiirlerine ne ad verilirdi?

Cevap

Cülusiye

10. Soru

Bilgeliğinden ötürü bir çok kaynakta Fuzuli’den hangi isimle bahsedilirdi?

Cevap

Mevlana Fuzulî

11. Soru

Mevcut bilgiler ışığında, Fuzuli ilk kasidesini kime sunmuştur?

Cevap

Akkoyunlu Elvend Bey’e

12. Soru

Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı medreselerde görev yapan müderrislere verilen sıfat nedir?

Cevap

Sahn müderrisi

13. Soru

Fuzulî’de aşk nasıldır?

Cevap

Evrenseldir ve her şeyi kapsar.

14. Soru

“Sünbül Kasidesi”ni kime yazmıştır?

Cevap

Hocası Karamanizade Mehmet Efendi’ye

15. Soru

Baki’nin asıl adı nedir?

Cevap

Mahmut Abdulbaki

16. Soru

Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatma, damadı Hz. Ali ve onların evlatlarının dahil olduğu ailesine ne ad verilir?

Cevap

Ehl-i Beyt

17. Soru

Halk şairlerine ait şiirlerin toplandığı defterlere ne ad verilir?

Cevap

Cönk

18. Soru

Baki’nin hocasıyla birlikte Halep’e gittiğinde, orada üstlendiği görev nedir?

Cevap

kadı naipliği /yardımcılığı

19. Soru

Kanuni kendisine ait gazelleri Baki’ye hangi amaçla gönderiyordu?

Cevap

Nazireler yapması amacıyla

20. Soru

Kanuni’nin iltifat amacıyla Baki’ye söylemiş olduğu “sultanu’ş-şuara” ne demektir?

Cevap

Şairler Sultanı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.