Açıköğretim Ders Notları

Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yaşlıda Yaşam Bulguları, Sıcak Ve Soğuk Uygulamaları

1. Soru

Vücut iç sıcaklığı kaç derecedir?

Cevap

 Vücut iç sıcaklığı 37,1 °C ± 0,6°C’dir


2. Soru

Vücutta ısı düştüğü zaman vücudun tepkisi ne olur?

Cevap

Vücutta ısı düştüğü zaman vücut sıcaklığını arttırmak için; kan damarları daralır. Böy­lelikle deri yüzeyine gelen kan akımı azalır. Kan akımının azalması ile birlikte ısının derin dokularda kalması dolayısı ile vücut iç sıcaklığının korunması sağlanır.


3. Soru

Vücut sıcaklığını en doğru veren ve kolay uygulanabilen bölge neresidir?

Cevap

Vücut sıcaklığını en doğru veren ve kolay uygulanabilen ölçüm yo­ludur. Oral yolla ölçüm yapıldığında termometre, dil altında arka çukura, dilin sağ ya da sol yanına yerleştirilerek dudaklar kapalı durumda iken bireyin beklemesi gerekir.


4. Soru

Halk arasında ateş diye tabir edilen vücut sıcaklığı problemi ne olarak adlandırılır?

Cevap

Hipertermi, vücut sıcaklığının yükselmesidir, halk arasında ateş diye de isimlendirilerek ifade edilir.


5. Soru

Ateşe neden olan mikroorganizmalar veya maddelere ne ad verilir?

Cevap

Ateşe neden olan mikroorganizmalar veya maddelere pirojen denmektedir.


6. Soru

Hipotermi tanısı koyabilmek için vücut sıcaklığı ne olmalıdır?

Cevap

Hipotermi vücut iç sıcaklığının 35°C’nin altına düşmesi olarak tanımlanmaktadır.


7. Soru

Şiddetli ve kontrol edilemez titreme, yuvarlayarak ve yavaş konuşma, solunum ve nabzın yavaş olması, bireyin düşünme ve etrafta olan biteni algılamada zor­luk çekmesi, hareketleri kontrol etmeyle ilgili sorunlar yaşaması, hafıza kaybı gibi belirtiler hangi hipotermi derecesine aittir?

Cevap

Orta şiddetli hipotermi (32- 28°C) belirtilerinde; şiddetli ve kontrol edilemez titreme, yuvarlayarak ve yavaş konuşma, solunum ve nabzın yavaş olmasıdır. Birey düşünme ve etrafta olan biteni algılamada zor­luk çeker. Hareketleri kontrol etmeyle ilgili sorunlar yaşanabilir. Ayrıca bilinç düzeyi ile ilgili olarak; korkak ya da mantıksız davranabilir, hafıza kaybı ve uyku hali gibi belirtiler gelişebilir.


8. Soru

Hipotermi vakalarında vücut sıcaklığı nasıl ölçülür?

Cevap

Hipotermi vakkalarında vücut sıcaklığını yüzeyden ölçmek sağlıklı sonuç vermeyeceğinden vücut iç sıcaklığını ölçmek gerekir. Bunun için rektal ölçüm veya özel monitörize cihazlarla ölçüm sağlanır.


9. Soru

Kalp atımlarının durmasına ne ad verilir?

Cevap

Kardiak arrest kalp atımlarının durmasıdır.


10. Soru

Kalp seslerinin steteskopla dinleyerek değerlendirilmesinde kullanılan bölge neresidir?

Cevap

Apikal (apex), kalp seslerinin steteskopla dinleyerek değerlendirilmesinde kullanılan bölgedir.


11. Soru

Nabız hızının dakikada 100’ün üzerine çıkması durumuna ne ad verilir?

Cevap

Nabız hızının dakikada 100’ün üzerine çıkması taşikardi olarak adlandırılır.


12. Soru

Aritmi nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Nabız normal koşullarda kalp ritmi ile uyumlu düzenli ve eşit aralıklarla hissedilir. Atımlar arasındaki sürenin uzaması ya da azalması kalp ritminin bozulduğunu gösterir ve buna “aritmi” denir.


13. Soru

Radiyal nabız hızı ile apikal nabız hızı arasında çıkan fark nasıl adlandırılır?

Cevap

Radiyal nabız hızı ile apikal nabız hızı arasında çıkan farka ise “defisit” denir.


14. Soru

Normal bir bireyin bir dakikadaki solunum sayısı nedir?

Cevap

Solunum sayısı bireyin bir dakikadaki solunum sayısını ifade eder. Normal bir bireyde dakikadaki solunum sayısı 12-20’dir.


15. Soru

Solunumun geçici olarak durmasına ne ad verilir?

Cevap

Solunumun geçici olarak durmasına ise “apne” denir.


16. Soru

Kan basıncı nedir?

Cevap

Kalp kasılıp gevşeyerek atardamarlara düzenli ve sürekli olarak kan pompalar. Kalbin kasılmasıyla pompalanan kan arter duvarına basınç yapar. Kanın arter duvarına yaptığı basınç, kan basıncı olarak adlandırılır. Kan basıncı; arter basıncı, tansiyon arteriyel (TA) olarak da ifade edilir.


17. Soru

Kalp debisi nedir?

Cevap

Kalbin dakikada pompaladığı kan miktarına Kalp debisi denir.


18. Soru

Periferik direnç nedir?

Cevap

Periferik direnç; kan akımına karşı arter duvarının gösterdiği direnci ifade eder.


19. Soru

Arter içi kan basıncının düşmesine ne ad verilir?

Cevap

Yanıt: Hipotansiyon arter içi kan basıncının düşmesi durumudur. Sistolik kan basıncının 90mmHg ve altına düşmesidir.


20. Soru

Sıcak uygulama nedir? Açıklayınız.

Cevap

Vücudun bir bölümüne veya tamamına sıcaklık veren ya da sıcaklık yayan birtakım fizik­sel ajanlar uygulanmasına sıcak uygulama denir. Sıcak uygulama, tedavi etmek veya teda­viye yardımcı olmak amacıyla yapılmaktadır. Sıcak uygulama tedavi amacıyla genellikle tedavi için donanımlı yöntem, malzemenin bulunduğu kliniklerde ve bu konuda eğitimli profesyonel sağlık personeli tarafından uygulanır.


1. Soru

Vücut iç sıcaklığı kaç derecedir?

Cevap

 Vücut iç sıcaklığı 37,1 °C ± 0,6°C’dir

2. Soru

Vücutta ısı düştüğü zaman vücudun tepkisi ne olur?

Cevap

Vücutta ısı düştüğü zaman vücut sıcaklığını arttırmak için; kan damarları daralır. Böy­lelikle deri yüzeyine gelen kan akımı azalır. Kan akımının azalması ile birlikte ısının derin dokularda kalması dolayısı ile vücut iç sıcaklığının korunması sağlanır.

3. Soru

Vücut sıcaklığını en doğru veren ve kolay uygulanabilen bölge neresidir?

Cevap

Vücut sıcaklığını en doğru veren ve kolay uygulanabilen ölçüm yo­ludur. Oral yolla ölçüm yapıldığında termometre, dil altında arka çukura, dilin sağ ya da sol yanına yerleştirilerek dudaklar kapalı durumda iken bireyin beklemesi gerekir.

4. Soru

Halk arasında ateş diye tabir edilen vücut sıcaklığı problemi ne olarak adlandırılır?

Cevap

Hipertermi, vücut sıcaklığının yükselmesidir, halk arasında ateş diye de isimlendirilerek ifade edilir.

5. Soru

Ateşe neden olan mikroorganizmalar veya maddelere ne ad verilir?

Cevap

Ateşe neden olan mikroorganizmalar veya maddelere pirojen denmektedir.

6. Soru

Hipotermi tanısı koyabilmek için vücut sıcaklığı ne olmalıdır?

Cevap

Hipotermi vücut iç sıcaklığının 35°C’nin altına düşmesi olarak tanımlanmaktadır.

7. Soru

Şiddetli ve kontrol edilemez titreme, yuvarlayarak ve yavaş konuşma, solunum ve nabzın yavaş olması, bireyin düşünme ve etrafta olan biteni algılamada zor­luk çekmesi, hareketleri kontrol etmeyle ilgili sorunlar yaşaması, hafıza kaybı gibi belirtiler hangi hipotermi derecesine aittir?

Cevap

Orta şiddetli hipotermi (32- 28°C) belirtilerinde; şiddetli ve kontrol edilemez titreme, yuvarlayarak ve yavaş konuşma, solunum ve nabzın yavaş olmasıdır. Birey düşünme ve etrafta olan biteni algılamada zor­luk çeker. Hareketleri kontrol etmeyle ilgili sorunlar yaşanabilir. Ayrıca bilinç düzeyi ile ilgili olarak; korkak ya da mantıksız davranabilir, hafıza kaybı ve uyku hali gibi belirtiler gelişebilir.

8. Soru

Hipotermi vakalarında vücut sıcaklığı nasıl ölçülür?

Cevap

Hipotermi vakkalarında vücut sıcaklığını yüzeyden ölçmek sağlıklı sonuç vermeyeceğinden vücut iç sıcaklığını ölçmek gerekir. Bunun için rektal ölçüm veya özel monitörize cihazlarla ölçüm sağlanır.

9. Soru

Kalp atımlarının durmasına ne ad verilir?

Cevap

Kardiak arrest kalp atımlarının durmasıdır.

10. Soru

Kalp seslerinin steteskopla dinleyerek değerlendirilmesinde kullanılan bölge neresidir?

Cevap

Apikal (apex), kalp seslerinin steteskopla dinleyerek değerlendirilmesinde kullanılan bölgedir.

11. Soru

Nabız hızının dakikada 100’ün üzerine çıkması durumuna ne ad verilir?

Cevap

Nabız hızının dakikada 100’ün üzerine çıkması taşikardi olarak adlandırılır.

12. Soru

Aritmi nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Nabız normal koşullarda kalp ritmi ile uyumlu düzenli ve eşit aralıklarla hissedilir. Atımlar arasındaki sürenin uzaması ya da azalması kalp ritminin bozulduğunu gösterir ve buna “aritmi” denir.

13. Soru

Radiyal nabız hızı ile apikal nabız hızı arasında çıkan fark nasıl adlandırılır?

Cevap

Radiyal nabız hızı ile apikal nabız hızı arasında çıkan farka ise “defisit” denir.

14. Soru

Normal bir bireyin bir dakikadaki solunum sayısı nedir?

Cevap

Solunum sayısı bireyin bir dakikadaki solunum sayısını ifade eder. Normal bir bireyde dakikadaki solunum sayısı 12-20’dir.

15. Soru

Solunumun geçici olarak durmasına ne ad verilir?

Cevap

Solunumun geçici olarak durmasına ise “apne” denir.

16. Soru

Kan basıncı nedir?

Cevap

Kalp kasılıp gevşeyerek atardamarlara düzenli ve sürekli olarak kan pompalar. Kalbin kasılmasıyla pompalanan kan arter duvarına basınç yapar. Kanın arter duvarına yaptığı basınç, kan basıncı olarak adlandırılır. Kan basıncı; arter basıncı, tansiyon arteriyel (TA) olarak da ifade edilir.

17. Soru

Kalp debisi nedir?

Cevap

Kalbin dakikada pompaladığı kan miktarına Kalp debisi denir.

18. Soru

Periferik direnç nedir?

Cevap

Periferik direnç; kan akımına karşı arter duvarının gösterdiği direnci ifade eder.

19. Soru

Arter içi kan basıncının düşmesine ne ad verilir?

Cevap

Yanıt: Hipotansiyon arter içi kan basıncının düşmesi durumudur. Sistolik kan basıncının 90mmHg ve altına düşmesidir.

20. Soru

Sıcak uygulama nedir? Açıklayınız.

Cevap

Vücudun bir bölümüne veya tamamına sıcaklık veren ya da sıcaklık yayan birtakım fizik­sel ajanlar uygulanmasına sıcak uygulama denir. Sıcak uygulama, tedavi etmek veya teda­viye yardımcı olmak amacıyla yapılmaktadır. Sıcak uygulama tedavi amacıyla genellikle tedavi için donanımlı yöntem, malzemenin bulunduğu kliniklerde ve bu konuda eğitimli profesyonel sağlık personeli tarafından uygulanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.