Açıköğretim Ders Notları

Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşlı Bakımı İlke Ve Uygulamaları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yaşlıda İlaç Uygulamaları

1. Soru

Teşhis, korunma ve tedavi için kullanılan ilaçları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Cevap

Farmakoloji, “teşhis, korunma ve tedavi için kullanılan ilaçları inceleyen bilim dalı” olarak tarif edilmektedir.


2. Soru

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ilaç nedir?

Cevap

 Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ilaç, fizyolojik sistemleri ve patolojik durumları kul­lanıcının yararı için değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan ya da kullanılması öngörülen bir madde/üründür.


3. Soru

İlaçların canlılar üzerindeki etkilerinin veya etki mekanizmalarının incelenmesine ne ad verilir?

 

 

Cevap

İlaçların canlılar üzerindeki etkilerinin veya etki mekanizmalarının incelenmesine farmakodinami denir.


4. Soru

Farmakokineti nedir? Açıklayınız.

Cevap

İlaçların vücuttaki emilimini, dağılımını, parçalanmasını ve atılımını ifade eder. Bir baş­ka deyişle, organizmanın ilaca ne yaptığını inceler.


5. Soru

Merkezi sinir sistemini yavaşlatarak sakinleştiren ve yanı sıra uyku veren ilaç gurubunun genel adı nedir?

Cevap

Sedatif, merkezi sinir sistemini yavaşlatarak sakinleştiren ve yanı sıra uyku veren ilaçlardır.


6. Soru

Bir ilaç diğeri ile aynı anda verildiğinde diğerinin etkisini azaltması veya ortadan kaldı­rması durumuna ne denir?

Cevap

Bir ilaç diğeri ile aynı anda verildiğinde diğerinin etkisini azaltıyor veya ortadan kaldı­rıyorsa buna antagonist etki ya da antagonizma denir.


7. Soru

Sinerjik etki  nedir?

Cevap

Bir ilaç diğeri ile aynı anda verildiğinde diğerinin etkisini arttırıyorsa buna sinerjik etki ya da sinerjizm denir.


8. Soru

İlaçlar vücuda kolay alınabilmesi için değişik şekil/forma getirilerek üretilmişlerdir. Bu ilaç şekilleri nelerdir?

Cevap

İlaçların vücuda alınma şekilleri: Sıvı ilaç şekilleri, yarı katı ilaç şekilleri, katı ilaç şekilleridir.


9. Soru

Kas gevşetici kremler hangi ilaç formuna örnek teşkil eder?

Cevap

Kas gevşetici, yarı katı ilaç şekillerine örnektir.


10. Soru

Cilde uygulanan, su ve yağlı sıvı içinde çözünmüş maddelerden oluşan akış­kan ilaçlar hangi ilaç şekline aittir?

 

Cevap

Cilde uygulanan, su ve yağlı sıvı içinde çözünmüş maddelerden oluşan akış­kan ilaçlar sıvı ilaç şekillerinden losyona aittirler.


11. Soru

Supozituvar nedir?

Cevap

Supozituvar, Hhlk arasında fitil olarak da bilinir. Rektuma uygulanan, vücut sıcaklığında eriyen kakao yağı, gliserin veya bitkisel yağlarla konik şekil (mermiye benzer) verilerek hazırlanan ilaç şeklidir.


12. Soru

İlaç uygulanırken hastaya bir defada verilecek ilaç miktarına ne denir?

Cevap

Doz, ilacın uygulanırken hastaya bir defada verilecek ilaç miktarını ifade eder. Örneğin günde üç kez 2 tablet şeklinde reçete edilen bir ilaç için, 3 kez verilmesi ilacın kullanım sıklığı iken, doz 2 tablettir


13. Soru

İnhalasyon Yoluyla İlaç Uygulaması nedir?

Cevap

İnhalasyon yoluyla ilaç uygulaması, çok küçük molekülleri olan, kolay buharlaşabilen ilaçların solunum sistemine verilerek akciğerlerden emilip dolaşıma katılması ile ger­çekleşen ilaç uygulamasıdır. Özellikle genel anestezi için uygulanan ilaçların bir kısmı bu yolla verilir.


14. Soru

Damar içine büyük miktarlardaki sıvının uzun sürede verilmesi işle­minin adı nedir?

Cevap

Damar içine büyük miktarlardaki sıvının uzun sürede verilmesi işle­mine infüzyon denir.


15. Soru

BCG (Verem Aşısı) hangi yolla uygulanır?

Cevap

BCG, deri içi enjeksiyon yoluyla uygulanır


16. Soru

Emilim süresi en kısa olan ilaç uygulama şekli nedir?

Cevap

Damar içi enjeksiyon, toplardamar (ven) içine ilacın verilmesi işlemidir. İntrave­nöz enjeksiyon da denir. İlaç direk damar yoluna verildiği için etkisini çok çabuk gösterir. Bu yolla alınan ilaçların emilim süresi yaklaşık 30-60 saniyedir.


17. Soru

Eliminasyon nedir?

Cevap

Eliminasyon, bir maddenin vücuttan atılımını, uzaklaştırılmasını ifade eder.


18. Soru

İlacın derinin subkutan tabakasına verilmesi işlemi nedir?

Cevap

Deri/Cilt Altı Enjeksiyon, ilacın derinin subkutan tabakasına verilmesi işlemidir.


19. Soru

Transdermal Terapötik Sistem (TTS) nedir?

Cevap

 İlaç etken maddesi bir bant içine emdirilerek hazırlanmıştır. Hazırlanan bu bant deriye yapıştırılarak ilacın deriden emilimini sağlamak amacıyla uygulanan ilaç şeklidir.


20. Soru

Lavman nedir ve hangi ilaç şekline dâhildir?

Cevap

 Lavman, rektal yoldan uygulanmaya uygun üretilmiş solüsyonlar veya çözeltilerdir.Sıvı bir ilaç şeklidir.


1. Soru

Teşhis, korunma ve tedavi için kullanılan ilaçları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Cevap

Farmakoloji, “teşhis, korunma ve tedavi için kullanılan ilaçları inceleyen bilim dalı” olarak tarif edilmektedir.

2. Soru

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ilaç nedir?

Cevap

 Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ilaç, fizyolojik sistemleri ve patolojik durumları kul­lanıcının yararı için değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan ya da kullanılması öngörülen bir madde/üründür.

3. Soru

İlaçların canlılar üzerindeki etkilerinin veya etki mekanizmalarının incelenmesine ne ad verilir?

 

 

Cevap

İlaçların canlılar üzerindeki etkilerinin veya etki mekanizmalarının incelenmesine farmakodinami denir.

4. Soru

Farmakokineti nedir? Açıklayınız.

Cevap

İlaçların vücuttaki emilimini, dağılımını, parçalanmasını ve atılımını ifade eder. Bir baş­ka deyişle, organizmanın ilaca ne yaptığını inceler.

5. Soru

Merkezi sinir sistemini yavaşlatarak sakinleştiren ve yanı sıra uyku veren ilaç gurubunun genel adı nedir?

Cevap

Sedatif, merkezi sinir sistemini yavaşlatarak sakinleştiren ve yanı sıra uyku veren ilaçlardır.

6. Soru

Bir ilaç diğeri ile aynı anda verildiğinde diğerinin etkisini azaltması veya ortadan kaldı­rması durumuna ne denir?

Cevap

Bir ilaç diğeri ile aynı anda verildiğinde diğerinin etkisini azaltıyor veya ortadan kaldı­rıyorsa buna antagonist etki ya da antagonizma denir.

7. Soru

Sinerjik etki  nedir?

Cevap

Bir ilaç diğeri ile aynı anda verildiğinde diğerinin etkisini arttırıyorsa buna sinerjik etki ya da sinerjizm denir.

8. Soru

İlaçlar vücuda kolay alınabilmesi için değişik şekil/forma getirilerek üretilmişlerdir. Bu ilaç şekilleri nelerdir?

Cevap

İlaçların vücuda alınma şekilleri: Sıvı ilaç şekilleri, yarı katı ilaç şekilleri, katı ilaç şekilleridir.

9. Soru

Kas gevşetici kremler hangi ilaç formuna örnek teşkil eder?

Cevap

Kas gevşetici, yarı katı ilaç şekillerine örnektir.

10. Soru

Cilde uygulanan, su ve yağlı sıvı içinde çözünmüş maddelerden oluşan akış­kan ilaçlar hangi ilaç şekline aittir?

 

Cevap

Cilde uygulanan, su ve yağlı sıvı içinde çözünmüş maddelerden oluşan akış­kan ilaçlar sıvı ilaç şekillerinden losyona aittirler.

11. Soru

Supozituvar nedir?

Cevap

Supozituvar, Hhlk arasında fitil olarak da bilinir. Rektuma uygulanan, vücut sıcaklığında eriyen kakao yağı, gliserin veya bitkisel yağlarla konik şekil (mermiye benzer) verilerek hazırlanan ilaç şeklidir.

12. Soru

İlaç uygulanırken hastaya bir defada verilecek ilaç miktarına ne denir?

Cevap

Doz, ilacın uygulanırken hastaya bir defada verilecek ilaç miktarını ifade eder. Örneğin günde üç kez 2 tablet şeklinde reçete edilen bir ilaç için, 3 kez verilmesi ilacın kullanım sıklığı iken, doz 2 tablettir

13. Soru

İnhalasyon Yoluyla İlaç Uygulaması nedir?

Cevap

İnhalasyon yoluyla ilaç uygulaması, çok küçük molekülleri olan, kolay buharlaşabilen ilaçların solunum sistemine verilerek akciğerlerden emilip dolaşıma katılması ile ger­çekleşen ilaç uygulamasıdır. Özellikle genel anestezi için uygulanan ilaçların bir kısmı bu yolla verilir.

14. Soru

Damar içine büyük miktarlardaki sıvının uzun sürede verilmesi işle­minin adı nedir?

Cevap

Damar içine büyük miktarlardaki sıvının uzun sürede verilmesi işle­mine infüzyon denir.

15. Soru

BCG (Verem Aşısı) hangi yolla uygulanır?

Cevap

BCG, deri içi enjeksiyon yoluyla uygulanır

16. Soru

Emilim süresi en kısa olan ilaç uygulama şekli nedir?

Cevap

Damar içi enjeksiyon, toplardamar (ven) içine ilacın verilmesi işlemidir. İntrave­nöz enjeksiyon da denir. İlaç direk damar yoluna verildiği için etkisini çok çabuk gösterir. Bu yolla alınan ilaçların emilim süresi yaklaşık 30-60 saniyedir.

17. Soru

Eliminasyon nedir?

Cevap

Eliminasyon, bir maddenin vücuttan atılımını, uzaklaştırılmasını ifade eder.

18. Soru

İlacın derinin subkutan tabakasına verilmesi işlemi nedir?

Cevap

Deri/Cilt Altı Enjeksiyon, ilacın derinin subkutan tabakasına verilmesi işlemidir.

19. Soru

Transdermal Terapötik Sistem (TTS) nedir?

Cevap

 İlaç etken maddesi bir bant içine emdirilerek hazırlanmıştır. Hazırlanan bu bant deriye yapıştırılarak ilacın deriden emilimini sağlamak amacıyla uygulanan ilaç şeklidir.

20. Soru

Lavman nedir ve hangi ilaç şekline dâhildir?

Cevap

 Lavman, rektal yoldan uygulanmaya uygun üretilmiş solüsyonlar veya çözeltilerdir.Sıvı bir ilaç şeklidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.