Açıköğretim Ders Notları

Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yaşlılarda Yürüme Bozuklukları Ve Rehabilitasyon

1. Soru

Makaslayarak yürüme hangi durumda görülür?

Cevap

Omurilik yaralanmasında


2. Soru

Gövdenin öne doğru eğik, kalça ve dizlerde hafif fleksiyonda olması ve adımların küçük ve giderek hızlanan şekilde yürüme şekli hangi hastalık durumunda görülür?

Cevap

Parkinson hastalığı


3. Soru

Yaşlılarda yürüme bozukluklarının rehabilitasyonu hangi tedavi yöntemleri ile yapılır ?

Cevap

• İlaç tedavisi • Fizik tedavi • Egzersizler • Göreve özel yürüme eğitimi • Davranışsal ve çevresel düzenlemeler • Cihazlar • Yürümeye yardımcı aletler • İş ve uğraşı tedavisi • Cerrahi tedaviler


4. Soru

Yürüyüşün dengesiz olduğu, sarhoş gibi salınımlar yaparak düz bir çizgi üzerinde yürüyememe durumunun ortaya çıktığı yürüme şekline ne olarak adlandırılır ?

Cevap

Ataksik yürüme


5. Soru

Eklem yapı ve fonksiyonunu bozan hastalıklarda ve travmalarda, etkilenen eklemde ağrı ve hareket sınırlılığında görülen yürüme bozukluğu nedir ?

Cevap

Antaljik yürüme


6. Soru

Yürümede değişikliklerin meydana gelme sebepleri nelerdir?

Cevap

• Yaşlanma ile kasların zayıflaması • Hareketsizlik sonucu kas içinde kan dolaşımının azalması • Kas liflerinin sayısının azalması • Kasların kasılma ve gevşeme sürelerinin uzaması • Eklem hareket sınırlarının azalması • Görme, işitme ve diğer duyu bozuklukları • Baş ve gödenin öne doğru eğilmesi • Sırtta kamburluk • Gelişen ayak sorunları (düz tabanlık, baş parmağın orta hattan uzaklaşması, ayak parmaklarında şekil bozuklukları, tırnak sorunları, nasırlar)


7. Soru

Dans eder gibi düzensiz ve dengesiz yürüme nedir ve nasıl oluşur?

Cevap

Koreik yürümedir. Kısa süreli ve düzensiz kas kasılmaları sonucu oluşur.


8. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda cihazların kullanım amaçları nelerdir ?

Cevap

• Fonksiyonu artırmak • Eklem kısıtlılığının ve şekil bozukluğunun gelişimini önlemek veya gidermek • Eklemleri fonksiyonel pozisyonda tutmak • Stabilizasyon sağlamak • Zayıf kas fonksiyonlarını desteklemek • Hareket kontrolünü artırmak • Bacağa binen yükü azaltmak ve eşit dağılmasını sağlamak • Kaslarda sertliği azaltmak


9. Soru

Yürüme analizinin amaçları nelerdir?

Cevap

• Yürümenin tüm bileşenlerini sayısal veriye dönüştürerek ve bu verileri eksiksiz kaydederek kalıcı veriler elde etmek • Yürümedeki bozukluğu daha doğru belirleyebilmek • Uygun tedavi yöntemini seçmek • Değişik tedavi yöntemlerini karşılaştırmak • Yeni tedavi yöntemi önermek • Zaman içinde oluşan değişiklikleri değerlendirmek


10. Soru

Yürüme analizi nedir?

Cevap

Biyomekaniğin temel prensipleri yardımıyla yürüme özelliklerinin sayılarla tanımlanması ve yorumlanmasıdır.


11. Soru

Yürüme ve denge bozukluklarına neden olabileceği düşünülen yürüme hızını yavaşlatan faktörler nelerdir?

Cevap

• Duygusal bozukluklar ve psikiyatrik durumlar • Kalp-damar hastalıkları • Solunum sistemi hastalıkları • Enfeksiyon hastalıkları ve metabolik hastalıklar • Kas iskelet sistemi hastalıkları • Nörolojik bozukluklar • Duyu bozuklukları • Ameliyatlar, bazı ilaç kullanımları, alkol kullanımı


12. Soru

Yürümenin değerlendirilmesinde genel olarak ne yapılmalıdır?

Cevap

Yaşlıların önceki ve şimdiki sağlık sorunları araştırılmalıdır.


13. Soru

Hareket ederken vücudun dengesini sağlama yeteneğidir.

Cevap

Hareket ederken vücudun dengesini sağlama yeteneğidir.


14. Soru

Adaptasyon nedir?

Cevap

Çevrenin, vücudun ve devam eden istemli aktivitenin yarattığı zorluklara karşı hareket ve dengenin kendilerini ayarlamasıdır.


15. Soru

Yürüme hangi üç fonksiyonun ürünüdür?

Cevap

• Denge • Hareket • Adaptasyon


16. Soru

Postür nedir?

Cevap

Bedenin yer çekimine karşı veya beden parçalarının birinin diğerine karşı pozisyonunun ayarlanma yetisidir.


17. Soru

Yürümenin değerlendirilmesinde araştırılacak sağlık sorunları/konular neler olabilir?

Cevap

• Edinilmiş hastalıklar • Düşme hikayesi • Yürüme bozukluğunun nedenleri • Daha önce geçirilen ameliyatlar • Günlük yaşam aktiviteleri düzeyi • Fiziksel aktivite düzeyi • Kullanılan ilaçlar ve dozları • Duyusal ve bilişsel durum • Kalp damar ve solunum sistemi • Kas iskelet sistemi • Sinir sistemi • Görme ve işitme


18. Soru

Dengeden sorumlu yapılar nelerdir?

Cevap

• Beyincik • Vestibüler sistem ve derin duyular • Kaslar • Ayaklar


19. Soru

Kas iskelet sistemindeki problemlerle ilgili yürüme bozukluklarında ana sorun nedir?

Cevap

• Kas güçsüzlüğü • Eklem hareketsizliği • Ağrı


20. Soru

Yaşlılıkla birlikte yürümede meydana gelen değişiklikler nelerdir?

Cevap

• Adım uzunluğunun azalması • Yürüme destek alanı ve total yürüme döngüsü artması • Çift adım uzunluğu ve kadansın azalması • Yürüme hızının azalması • Adım genişliğinin artması • Ayık açısının artması


21. Soru

Yaşlılarda yürüme ile ilgili değişikliklerin amacı nedir?

Cevap

• Yürüme sırasında üst gövdenin dik duruş postürünü sürdürmek • Denge kurmada kolaylık sağlayarak yürüme güvenliğini artırmak


22. Soru

Dengenin türleri nelerdir?

Cevap

Statik denge ve dinamik denge


23. Soru

Yürümenin tanımı nedir?

Cevap

Destek sağlamak ve istenilen yönde ilerlemek için vücut ağırlık merkezinin öne doğru aktarılmasıyla beraber kollar, bacaklar ve gövdenin ritmik yer değiştirmesi.


24. Soru

Daha önce düşenlerde ve görme bozukluğu olanlarda görülen yürüme bozukluğu nedir?

Cevap

İhtiyatlı yürüme


25. Soru

Trendelenburg Yürüyüşü nedir?

Cevap

Kalça çıkığı çift taraflı olduğunda iki tarafa sallanarak paytak paytak yürüme şekli


26. Soru

Denge nedir?

Cevap

Destek alanı üzerinde yer çekimi ve hareketin yönüne bağlı olarak vücudun duruşunu muhafaza etme yeteneğidir.


27. Soru

Adım uzunluğu nedir?

Cevap

Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile diğer ayağın yere ilk temas ettiği nokta arasındaki uzaklıktır.


28. Soru

Yürüme analizi neden önemlidir?

Cevap

Doğru tanı ve başarılı bir tedavi için normal yürümenin özellikleri bilinmeli, anormal yürümeden ayırt edilmeli, yürümeyi bozan ana neden ve bu nedeni telafi etmek için yapılan hareketler ortaya konmalıdır.


29. Soru

Enerji harcamasının düşük düzeyde tutulmasını sağlayan biyomekanik düzenlemeler nelerdir ?

Cevap

• Vücut ağırlık merkezinin yer değiştirmesini azaltan hareketler • Kasların en ekonomik biçimde kasılmaları


30. Soru

İnsanda denge nasıl sağlanır?

Cevap

• Görme • Vestibüler sistem • Derin duyu sistemleri • Gövde ve bacak kaslarının belli bir düzen ve uyum içinde kasılmaları ile sağlanır.


31. Soru

Senil yürüme nedir?

Cevap

Ortopedik veya nörolojik nedenlere bağlanamayan yavaş, adım uzunluğunun azaldığı, adım genişliğinin arttığı yürüme tipidir.


32. Soru

Senil yürüme hangi hastalıkların habercisi olabilir?

Cevap

• Kalp-damar hastalıkları • Demans


33. Soru

Normal yürüme için gerekli ön koşullar nelerdir?

Cevap

• Denge • İlerleme • Şokun absorbsiyonu • Enerji harcamasındaki tutumluluk


34. Soru

Statik denge nedir?

Cevap

Sabit dururken vücudun dengesini belli bir yerde ya da pozisyonda sağlama yeteneğidir.


35. Soru

Yürüme analizi yöntemleri nelerdir?

Cevap

• Gözlemsel yürüme analizi • Adım analizi • Kinematik analiz • Kinetik analiz • Dinamik pedobarografi • Dinamik elektromiyorafi • Asselometre • Enerji tüketiminin hesaplanması • Dengenin klinik değerlendirilmesi


36. Soru

Psikolojik sorunlarda görülen yürüme şekli nasıldır?

Cevap

Ayakta durmada ve yürüme yeteneğini gerçekleştirmede zorluk ve sallanarak yürüme durumu vardır.


37. Soru

Çift adım uzunluğu nedir?

Cevap

Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile aynı ayağın yere bir sonraki temas ettiği nokta arasındaki uzaklıktır.


38. Soru

Adım genişliği nedir?

Cevap

Her iki ayağın topuklarının yere temas ettikleri noktalar arasında yürüyüş yönüne dik olarak ölçülen uzaklıktır.


39. Soru

Ayak açısı nedir?

Cevap

Gidilen yön ile ayağın ortasından geçen çizgi arasındaki açıdır.


40. Soru

Tek destek fazı ile çift destek fazı arasındaki fark nedir?

Cevap

Çift destek fazı her iki ayağın yerde olduğu dönem iken tek destek fazı tek ayağın yerde olduğu dönemdir ve yürüme döngüsünün %75-80’ini oluşturur.


41. Soru

Destek alanı merkezi neresidir?

Cevap

Ayağın yere basma alanının orta noktasıdır.


42. Soru

Yürüme döngüsü nedir?

Cevap

Yürüme sırasında topuğun yere değmesinden sonra aynı topuğun tekrar yere değmesine kadar geçen süreye total yürüme döngüsü denir.


43. Soru

Yürümenin fazları nelerdir?

Cevap

• Basma fazı • Salınım fazı


44. Soru

Basma fazının aşamaları nelerdir?

Cevap

• İlk değme (topuk vuruşu) • Yüklenme (ayak tabanının yere basması) • Basma ortası fazı • Basma sonu fazı (topuğun yerden kalkması) • Salınım öncesi (parmakların yerden kalkması)


45. Soru

Salınım fazının aşamaları nelerdir?

Cevap

• Erken salınım (hızlanma) • Salınım ortası • Salınım sonu (yavaşlama)


47. Soru

Beynin ön bölgesinin hasarlı olması durumunda yürüme şekli nasıldır?

Cevap

Yürüme yavaş, tereddütlü ve güvensizdir. Ayaklar yere yapışmış gibi olması, yürümenin başlatılamaması veya yürümeyi unutmuş görünümünün verilmesi vardır.


48. Soru

Yürümeye yardımcı aletler neleri kapsar ?

Cevap

• Bastonlar • Koltuk değnekleri • Yürüteçler


49. Soru

Yürüme, birbiriyle ilişkili hangi fonksiyonların ürünüdür? 

Cevap

Yürüme birbiriyle ilişkili üç fonksiyonun; denge, hareket ve adaptasyonun bir ürünüdür. Kollar, bacaklar ve gövde kaslarının birlikte çalışmasıyla hareket oluşur ve farklı hız ve farklı zeminlerde adımlamaya başlamak, durmak, dönüşlerde adımlamayı değiştirmek gibi fonksiyonlar; kas iskelet, sinir, dolaşım ve solunum sistemlerinin normal çalışmasıyla ve bunların yürütücü işlevler, bilişsel fonksiyonlar ve ruhsal durum ile bütünleşmesiyle gerçekleşir.


50. Soru

Postür nedir? 

Cevap

Postür, en genel şekliyle bedenin yerçekimine karşı veya beden parçalarının birinin diğerine karşı pozisyonunun ayarlanma yetisi olarak tanımlanabilir. Her eklemin pozisyonu, diğer eklemlerin pozisyonlarını etkiler. Doğru postürde iskelet öğeleri, vücudun destek yapılarının zedelenmesi ve biçim bozukluğunun oluşmasını önleyecek şekilde düzgün dizilmiştir. Bu sayede eklemlere minimal yük biner ve postür minimum kas aktivitesiyle sürdürülür.


51. Soru

Denge nedir? 

Cevap

Denge, destek alanı üzerinde yerçekimi ve hareketin yönüne bağlı olarak vücudun duruşunu muhafaza etme yeteneği olarak tarif edilebilir. Vücudun ağırlık merkezi dururken ya da yürürken destek alanı içinde tutulur. Denge, iyi bir performans için temel oluşturmaktadır. İnsanın denge sağlamadaki yeteneği, hareketlerin gelişmesinde belirleyici bir faktördür. Denge kontrolü, bazı duyuların yardımıyla esnek hareket şekillerinin planlanması ve uygulanmasını içeren karmaşık bir yetenektir.


52. Soru

İnsanda denge nasıl sağlanır? 

Cevap

İnsanda denge; 

1. Görme,

2. Vestibüler sistem (iç kulaktaki dengeyle ilgili kanallar ve beyin sapında VIII. kafa siniri),

3. Derin duyu (pozisyon, pasif hareket, vibrasyon ve derin ağrı duyuları) sistemleri,

4. Gövde ve bacak kaslarının belli bir düzen ve uyum içinde kasılmalarıyla sağlanır.


53. Soru

Dengeden sorumlu yapılar nelerdir? 

Cevap

Dengeden sorumlu yapılar; beyincik (ana sorumlu), vestibüler sistem ve derin duyular, kaslar ve ayaklardır.


54. Soru

Denge kaça ayrılır? 

Cevap

Denge; statik denge ve dinamik denge olmak üzere ikiye ayrılır. Statik denge; sabit dururken vücudun dengesini belli bir yerde ya da pozisyonda sağlama yeteneğidir. Dinamik denge; hareket ederken vücudun dengesini sağlama yeteneğidir.


55. Soru

Yürüme nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Yürüme sırasında vücut ağırlığı bir ayaktan diğerine aktarılırken, vücut ağırlık merkezi yukarıya, aşağıya, yanlara ve öne doğru yer değiştirir. Postürle ilgili ileri derecede duyarlı refleksler; görsel, vestibüler ve eklem pozisyon duyusundan gelen bilgilere göre aktif hale getirilerek, yürüme dengesine katkıda bulunurlar. Ayak tabanından gelen duyuların da postür ve yürüyüşün kontrolü ve yürüme dengesinin sağlanmasında önemli rolleri vardır.


56. Soru

İnsanın ayakta durmasında bacak kaslarının görevi nedir? 

Cevap

İnsanın ayakta durmasında bacak kasları birbirinden değişik iki görev üstlenir. Birincisi; kaslarda vücut salınımını algılayan derin duyu ile ilgili hücreler bulunur. İkinci olarak da, kaslar bu duyusal bilgiler doğrultusunda vücut salınımını düzeltmek için kasılırlar.


57. Soru

Denge nasıl sürdürülür? 

Cevap

Denge; bacak kasları ve bu kaslarda kasılmanın oluşmasında rol alan derin duyu, görsel ve vestibüler duyu sistemlerinin etkileşimiyle sürdürülür. İlerlemenin devamı ve bu sırada dengenin düşmeyi engelleyecek şekilde sürdürülmesi çok önemlidir. Normal koşullarda yürüme dengesi; yürüyüşün başlangıcı, ileri veya geriye ilerleme ve hedefe ulaşıldığında durma sırasında, bu durumlarla uyum içindedir. Ayrıca yürürken dönme, engel atlama, yokuş çıkma veya merdiven çıkma gibi aktivitelerde de denge korunur ve bu eylemler sırasında denge, sabit veya dinamik dengelerin birinden diğerine geçmesiyle sürdürülür.  


58. Soru

Adaptasyon nedir? 

Cevap

Çevrenin, vücudun ve devam eden istemli aktivitenin yarattığı zorluklara karşı hareket ve dengenin kendilerini ayarlaması adaptasyon olarak tanımlanabilir. Normal bireylerde herhangi bir zamandaki yürüyüş şekli kişinin çevreyi algılamasına, vücudun durumuna (hastalık, giysiler, ayakkabılar) ve kişinin amacına bağlıdır.


59. Soru

Yürüme hangi fonksiyonlara gereksinim duyar? 

Cevap

Yürüme temel olarak hareketle ilgili otomatik bir fonksiyon olarak bilinse de, yüksek mental fonksiyonlara gereksinim duyar. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, bilişsel durumun (algı; hatırlama; hayal; düşünme; muhakeme; yargılama) ve yürütücü işlevlerin (planlama, organizasyon, çalışan belleği kullanma ve dürtüleri kontrol etme) yürüme üzerindeki önemini vurgulayan sonuçlar elde edilmiştir. Birçok epidemiyolojik çalışmada fiziksel aktivite, yürüme ile bilişsel bozukluklar ve demans arasında negatif bir ilişkinin olduğu açıklanmıştır.


60. Soru

Bilişsel görevlerin yürüme esnasındaki görevi nedir? 

Cevap

Bilişsel görevlerin yürüme hızını yavaşlattığı gerek yaşlılarda, gerekse sağlıklı gençlerde daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Yürüme hızındaki azalmanın bilişsel bozukluklar ve demansın gelişmesinin, düşmelerin ve ölüm riskinin kuvvetli bir ön habercisi olduğu bildirilmiştir. Kişinin yürüyebildiği mesafenin azalması da kalp, damar ve solunum sistemi ile ilgili istenmeyen olayların gelişmesinin ön belirtisidir.


61. Soru

Yürüme nedir? 

Cevap

Yürüme: Destek sağlamak ve istenilen yönde ilerlemek için, vücut ağırlık merkezinin öne doğru aktarılmasıyla beraber kollar, bacaklar (en az biri her zaman yer ile temas halindedir) ve gövdenin ritmik yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir.


62. Soru

Adım uzunluğu nedir? 

Cevap

Adım uzunluğu: Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile, diğer ayağın yere ilk temas ettiği nokta arasındaki uzaklıktır. Yürüme bozukluklarında bazen adım uzunlukları birbirinden farklı olur.


63. Soru

Çift adım uzunluğu nedir? 

Cevap

Çift adım uzunluğu: Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile, aynı ayağın bir sonraki ilk temas ettiği nokta arasındaki uzaklıktır. Bu mesafe sağ ve sol adım uzunluğunun toplamıdır.


64. Soru

Adım genişliği nedir? 

Cevap

Adım genişliği: Her iki ayağın topuklarının, yere temas ettikleri noktalar arasında, yürüyüş yönüne dik olarak ölçülen uzaklıktır.   


65. Soru

Ayak açısı nedir? 

Cevap

Ayak açısı: Gidilen yön ile ayağın ortasından geçen çizgi arasındaki açıdır.   


66. Soru

Çift destek fazı nedir? 

Cevap

Çift destek fazı: Yürüme sırasında her iki ayağın yerde olduğu döneme denir. Bu dönemde gövde ağırlığı bir bacaktan diğerine aktarılır. 


67. Soru

Tek destek fazı nedir?

Cevap

Tek destek fazı: Tek ayağın yerde olduğu dönemdir. Yürüme döngüsünün %75-80’ini oluşturur.


68. Soru

Vücut ağırlık merkezi nedir? 

Cevap

Vücut ağırlık merkezi: Ayakta anatomik pozisyonda duran bir insanda vücudun ağırlık merkezinin 5. bel omuru ile pelvisin arka kısmında bulunan sakral omurların birleştiği yerin önünde olduğu varsayılır. Vücudun en ufak bir hareketi ile bu noktanın yeri değişir. 


69. Soru

Destek alanı merkezi nedir? 

Cevap

Destek alanı merkezi: Ayağın yere basma alanının orta noktasıdır. Yürüme sırasında sürekli olarak yer değiştirir. Ağırlık kuvveti ile ilgili yerçekimi hattı, destek alanı merkezinden geçtiğinde denge sağlanır.


70. Soru

Yer tepkimesi kuvveti nedir?

Cevap

Yer tepkimesi kuvveti: Newton’un üçüncü kanununa göre ayakta duran insanın yerde oluşturduğu ağırlık kuvvetine karşılık, yerde büyüklüğü aynı, yönü ters bir kuvvet oluşur. Buna yer tepkimesi kuvveti denir. Yürürken yer tepkimesi kuvveti vücut ağırlığı ve hareketi sağlayan kas kuvvetlerinin bileşkesine karşı oluşur ve yürüme sırasında yönü ve büyüklüğü sürekli değişir.


71. Soru

Moment nedir? 

Cevap

Moment: Bir kuvvetin döndürücü etkisine verilen isimdir. Dairesel harekete neden olur. 


72. Soru

Enerji nedir? 

Cevap

Enerji: İş yapabilme yeteneğidir, enerji olmadan iş yapılamaz. Potansiyel enerji depolanmış enerjidir. Yürürken vücut ağırlık merkezi yerden yükseldiğinde potansiyel enerji artar. Kinetik enerji ise hareket esnasındaki enerjidir. İnsan vücudunda kinetik enerji kas kasılmasıyla oluşur.


73. Soru

Total yürüme dengesi nedir?

Cevap

Yürüme Döngüsü Yürüme sırasında topuğun yere değmesinden sonra, aynı topuğun tekrar yere değmesine kadar geçen süreye total yürüme döngüsü denir. Yürüme döngüsünün süresi, yürüme hızına bağlıdır. Sağlıklı bir insanda rahat yürüme hızında, yürüme döngüsü süresi 1.03±0.1 saniyedir.  


74. Soru

Yürüme fazı nedir? 

Cevap

Bir bacağın yere değdiği an basma fazının başlangıcıdır. Basma fazındaki bacak gövde ağırlığını yüklenir ve ayak eklemleri üzerinden öne doğru aktarır. Bu bacak yerden ayrıldığında basma fazı biter, salınım fazı başlar. Salınım fazında ayak yerden yukarıda öne doğru hareket eder, vücut  ağırlığı salınımdaki bu bacakta değildir. 


75. Soru

Basma Fazı kaç bölümde incelenir? 

Cevap

Basma Fazı beş bölümde incelenir: 

1. İlk Değme (Topuk Vuruşu)

2. Yüklenme (ayak tabanının yere teması)

3. Basma Ortası Fazı

4. Basma Sonu Fazı (topuğun yerden kalkması)

5. Salınım Öncesi (parmakların yerden kalkması)


76. Soru

Salınım Fazı kaç bölümde incelenir? 

Cevap

Salınım Fazı üç bölümde incelenir : 

1. Erken Salınım (hızlanma)

2. Salınım Ortası

3. Salınım Sonu (yavaşlama)


77. Soru

Normal Yürüme için gerekli ön koşullar nedir? 

Cevap

Normal Yürüme için gerekli ön koşullar:

1. Denge

2. İlerleme

3. Şokun absorbsiyonu

4. Enerji harcamasında tutumluluk


78. Soru

Enerji harcamasının düşük düzeyde tutulmasını sağlayan biyomekanik düzenlemeler nelerdir? 

Cevap

1. Vücut ağırlık merkezinin yer değiştirmesini azaltan hareketler.

2. Kasların en ekonomik biçimde kasılmalardır.


79. Soru

Vücut ağırlık merkezinin yer değiştirmesini azaltan hareketler nelerdir? 

Cevap

a. Pelvisin öne doğru dönmesi,

b. Pelvisin aşağıya doğru düşmesi,

c. Basma fazında diz fleksiyonu,

d. Ayak bileği dorsi fleksiyonu/plantar fleksiyonu,

e. Ayak/ayakbileğinin içe ve yukarıya doğru dönmesi,

f. Pelvisin yana doğru yer değiştirmesi’ dir.


80. Soru

Yürüme analizi nedir? 

Cevap

Yürüme analizi biyomekaniğin temel prensipleri yardımıyla yürüme özelliklerinin sayılarla tanımlanması ve yorumlanmasıdır.


81. Soru

Yürüme analizinin amaçları nelerdir? 

Cevap

Yürüme analizinin amaçları:

1. Yürümenin tüm bileşenlerini sayısal veriye dönüştürerek ve bu verileri eskizsiz kaydederek kalıcı veriler elde etmek,

2. Yürümedeki bozukluğu daha doğru belirleyebilmek,

3. Uygun tedavi yöntemini seçmek,

4. Değişik tedavi yöntemlerini karşılaştırmak,

5. Yeni tedavi yöntemi önermek,

6. Zaman içinde oluşan değişiklikleri değerlendirmektir.


82. Soru

Yürüme Analizi Yöntemleri nelerdir? 

Cevap

Yürüme Analizi Yöntemleri: 

1.Gözlemsel yürüme analizi

2.Adım analizi

3.Kinematik analiz

4.Kinetik analiz

5.Dinamik pedobarografi (Yürümede ayak basınç ölçümleri)

6.Dinamik elektromiyografi

7.Asselerometre

8.Enerji tüketiminin hesaplanması

9.Dengenin klinik değerlendirilmesi


83. Soru

Gözlemsel yürüme analizi nedir? 

Cevap

Gözlemsel yürüme analizi: İlk kullanılan ve en basit yürüme analiz yöntemidir. Yürüyüşün hiçbir alet kullanılmadan, sadece göz ile incelenmesi esasına dayanır. Ucuz ve pratik olması nedeniyle ilk değerlendirmede kullanılmaktadır. Yürüyüş önce önden sonra her iki yandan izlenir. Yürüme alanının uzunluğu 8-10 m olmalıdır. Hemen hemen hiç bir hesaplama yapılmaması ve kayıt imkanının olmaması, çok sayıda vücut kısmının birlikte hareket ederken incelemenin güçlüğü nedeniyle yürümenin bütün inceliklerinin fark edilememesi, gözlemin tamamen yapanın deneyim ve bilgisine dayanması bu yöntemin dezavantajlarıdır. Yürümeyi bozan nedenin tanısını koyabilmek için daha gelişmiş tekniklere başvurmak gerekebilir.


84. Soru

Adım analizi nedir? 

Cevap

Adım analizi: Yürümenin zaman ve mesafe ile ilgili değerlerini (adım uzunluğu, adım genişliği, kadans, yürüme hızı gibi) ölçmek için kullanılır. Kişi ayak izinin çıkacağı bir zeminde yürütülerek bu değerler ölçülür. Ölçüm için hastanın tam bir salınım fazı yapması gerekmektedir. Kolay ve hızlı uygulanır ve maliyeti düşüktür, ancak kinetik ve kinematik analize izin vermez.


85. Soru

Kinematik analiz nedir? 

Cevap

Kinematik analiz: Hareketi oluşturan kuvvetleri dikkate almadan, yalnızca eklemlerin açısal hareketlerinin incelenmesine kinematik analiz denir. Kinematik analizle, yürüme sırasında gövdenin, pelvisin, bacakların ve ayakların pozisyonu, eklem açıları, açısal hız ve ivmeleri gibi üç boyutlu verilere ihtiyaç duyulan parametreler ölçülerek gerçek sayısal veriler elde edilir.


86. Soru

Kinetik Analiz nedir? 

Cevap

Kinetik analiz: Hareketi sağlayan kuvvetlerin, momentlerin ve güçlerin incelenmesidir. Kinetik analizde ölçülebilen tek veri yer tepkimesi kuvvetidir. Basma fazında ayağın yere uyguladığı toplam kuvvet olan yer tepkimesi kuvveti, yürüme platformunun orta noktasına isabet edecek şekilde zemine yerleştirilmiş, yer düzlemi ile aynı hizada olan, basınca duyarlı kuvvet platformu adı verilen özel bir cihazla ölçülür. Bu ölçüme dayanarak bilgisayar ortamında kalça, diz ve ayak bileği eklemindeki moment ve güçler hesaplanır.


87. Soru

Dinamik pedobarografi (Yürümede ayak basınç ölçümleri)nedir? 

Cevap

Dinamik pedobarografi (Yürümede ayak basınç ölçümleri): Özellikle ayak deformitelerinde ve şeker hastalığına bağlı ayak sorunu olanlarda tabandaki basınç dağılımını değerlendirmek için kullanılır. Ayaktaki tüm yükün değil, her cm² ye düşen basıncın N/m2 (Pascal) olarak ölçülmesi sağlanır. Ayak tabanında, ayakta dururken normal basınç 80-100 Kilopascal, yürürken 200-500 Kilopascal’dır.


88. Soru

Dinamik elektromiyografi nedir? 

Cevap

Dinamik elektromiyografi: Hareket sırasında kasların aktivitelerinin tek tek ölçülmesi elektromiyografi ile mümkün olmaktadır. Yürüme analizi sırasında çoğunlukla cilt üzerine yapıştırılan yüzeysel elektrotlarla kasların aktiviteleri ölçülebilir. Yürümenin fazlarına göre kasların kasılması ile ilgili veriler bir kablo veya bir anten yardımıyla bilgisayar ekranına yansıtılmaktadır. Bu yöntemde çok fazla sayıda kablo kullanıldığı için özellikle yaşlılar kablolara takılıp yere düşebilmektedirler.


89. Soru

Asselerometre nedir? 

Cevap

Asselerometre: Yürümedeki hızlanmayı ölçerek yürüme hızındaki değişim oranını saptar. Yaşlılarda kullanımı problemsizdir.


90. Soru

Enerji tüketiminin hesaplanması nedir? 

Cevap

Enerji tüketiminin hesaplanması: Enerji harcaması dakikadaki O2 tüketim miktarı ile ölçülür. Bireyin ağırlığı başına dakikada kullandığı O2 miktarı (ml/kg/dk) veya bireyin 1 metrede ağırlığı başına kullandığı O2 miktarı (ml/kg/m) şeklinde farklı olarak ölçülebilir. Bir insanın maksimum efor sırasında, dakikada kilosu başına kullandığı O2 miktarına maksimum O2 tüketim kapasitesi ( VO2 maks) denir ve bu değer aynı zamanda aerobik kapasiteyi de ifade etmek için kullanılır.


91. Soru

Dengenin klinik değerlendirilmesi nedir? 

Cevap

Dengenin klinik değerlendirilmesi: Denge reaksiyonları gerek geliştirilmiş çeşitli testlerle, gerekse aletlerle değerlendirilerek yürüme analizine eklenmelidir. Bütün bu yöntemlere ek olarak, kişinin günlük yaşamındaki basma alışkanlıklarını değerlendirmek için, gün içinde kullandığı ayakkabısı da gözle incelenebilir. Bu nedenle kişinin yürüme analizi laboratuarına, günlük yaşamında sıkça kullandığı bir ayakkabısı ile gelmesi istenir.


92. Soru

Yürümede yaşlanma ile ilgili ne gibi değişiklikler olur? 

Cevap

Yaşlanma ile kas gücü önemli olarak azalır. Hareketsizlik kas içinde kan dolaşımının azalmasına neden olur. Kas liflerinin sayısı azalır. Kasların kasılma ve gevşeme süreleri uzar ve bu durum hareketin yavaşlamasına katkıda bulunur. Ayrıca, özellikle dizde olmak üzere, eklem hareket sınırları da azalır. Kas kirişi, eklem bağları ve eklem kapsülünde esneklik azalır. Yürümede yaşla ilgili değişiklikler doğal yaşlanma sürecine ve altta yatan hastalıklara bağlı olarak meydana gelir. Yaşlıların yürümesi, genç yetişkinlerin yürümesinin yavaşlatılmış şeklidir. İlk değişiklikler 60-70’li yıllarda başlar, fakat 75-80 yaşlarında daha belirginleşir. Altmış beş yaş üzeri kişilerde yürüme bozukluğunun görülme sıklığı %15 iken, 75 yaş üzerinde %25’e, 85 yaşında %82’ye kadar çıkmaktadır.


93. Soru

Yürüme sırasında yaşlıların eklem hareket sınırlarında ne gibi değişiklikler ortaya çıkar? 

Cevap

Yürüme sırasında yaşlıların eklem hareket sınırlarında da değişiklikler olduğu belirlenmiştir. Kalça ekleminde fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinin toplam sınırında, salınım fazında diz ekleminde fleksiyon hareket sınırında ve ayak bileği ekleminde topuğun ve parmakların yerden kalkışı sırasında plantar fleksiyon hareketinin sınırında azalma olmaktadır. Ortalama gövde salınım hızının arttığı, kol salınımının azaldığı, öne doğru kol salınımında omuz ekleminde fleksiyonun azaldığı, dirsek ekleminde ise fleksiyonun arttığı görülür. Yukarıda açıklanan değişikliklerin birçoğu adım uzunluğu, total yürüme döngüsü ve yürüme destek alanındaki değişikliklerden kaynaklanır.


94. Soru

Yaşlılıkta yürümede cinsiyet ne kadar etkilidir? 

Cevap

Yürümede cinsiyetin etkisini incelemek amacıyla yapılan ve yürüme bozukluğu olmayan yaşlı kadın ve erkeklerin katıldığı bir araştırmada, erkeklere göre kadınların kadanslarının daha fazla, adım uzunluğu ve adım genişliğinin daha kısa olduğu, fakat yürüme hızında cinsiyetle ilgili önemli bir farkın bulunmadığı bildirilmiştir. Erkeklere göre, kadansı daha fazla olan kadınlarda bununla orantılı olarak kalça ve diz eklemlerinin daha fazla mekanik şoka maruz kalacağı ve bu durumun etkilenen eklemlerle ilgili hastalıkların gelişmesine yol açabileceği belirtilmiştir. 


95. Soru

Yaşlılarda yürüme ile ilgili değişikliklerin amacı nedir? 

Cevap

Yaşlılarda yürüme ile ilgili değişikliklerin amacı:

1. Yürüme sırasında üst gövdenin dik duruş postürünü sürdürmek,

2. Denge kurmada kolaylık sağlayarak yürüme güvenliğini arttırmaktır.


96. Soru

Senil yürüme nedir? 

Cevap

Birçok yaşlı yürüme güçlüğünü yaşıyla ilgili normal bir gelişme olarak kabul eder. Yaşlılarda yavaş, adım uzunluğunun azaldığı, adım genişliğinin arttığı, ortopedik veya nörolojik nedenlere bağlanamayan tipik yürüyüşe senil yürüme adı verilir, ancak senil yürüme bir tanı değildir. Yaşlı yetişkinlerin yaklaşık % 20’si çok ileri yaşlara kadar normal yürümeye devam ederler. Bu durum yürüme bozukluklarının yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu olmadığı düşüncesini güçlendirmektedir. Senil yürüme aslında bazı hastalıkların erken belirtisi olabilir. Çünkü, senil yürümede gözlenen özelliklerin artmış kalp-damar hastalığı riski, demans ve ölüm ile ilişkili oldukları bildirilmiştir.


97. Soru

Yürüme ve denge bozukluklarının nedenleri nelerdir? 

Cevap

Yürüme ve denge bozuklukları genellikle birden çok nedene bağlıdır. Yürüme hızını yavaşlatan faktörlerin yürüme ve denge bozukluğuna neden olabileceği düşünülmektedir. Bu faktörler sıklıkla, kalp akciğer hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları ve beyin-damar hastalıkları ile ilişkilidir. Bu hastalıklar ağrı, nefes darlığı, denge bozukluğu, düşme, düşme korkusu, görme, işitme, aerobik kapasite, kas kuvveti ve eklem hareket sınırında azalma, kötü postür, duyu bozukluğu, yorgunluk, şekil bozuklukları, bilinç ve adaptasyonda azalmaya neden olarak, yürüme ve denge bozukluklarına katkıda bulunurlar .


98. Soru

Yaşlılarda görülen  yürüme ve denge bozukluğu neden kaynaklanır? 

Cevap

Yapılan bir araştırmada yaşlıların %75’inde yürüme ve denge bozukluklarının birçok nedenden kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu yaşlılarda yürüme güçlüğüne, en fazla artrozun (%37), daha sonra da postural hipotansiyonun (pozisyon değişikliklerine bağlı olarak kan basıncında ani düşme) (%9) neden olduğu bildirilmiştir. Başka bir çalışmada ise, 88 yaş üzerindeki yaşlılarda eklem ağrısının yürüme bozukluklarına katkıda bulunan en yaygın neden olduğu (%32), bunu inme (%1), görme bozukluğu (%1), boyun ve bel ağrısı (%1) gibi çeşitli diğer nedenlerin (%0.5) izlediği açıklanmıştır.


99. Soru

Yürüme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi nasıl yapılır? 

Cevap

Yürümenin değerlendirilmesinde; yaşlıların önceki ve şimdiki sağlık sorunları araştırılmalıdır. Edinilmiş hastalıklar, düşme hikayesi (daha önce düştü mü, düşmenin nedeni, düşmenin sıklığı, yaralanma oldu mu), yürüme bozukluğunun nedenleri (ağrı, denge bozukluğu gibi diğer nedenler), daha önce geçirdiği ameliyatlar, günlük yaşam aktiviteleri düzeyi, fiziksel aktivite düzeyi, kullanılan ilaçların dozları hakkında inceleme ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Ayrıca detaylı bir muayene ile; duygusal ve bilişsel durum, kalp damar ve solunum sistemi, kas iskelet sistemi (eklemlerde şişme, şekil bozukluğu, boyun, sırt, kol, kalça, diz ve ayaklarda eklem hareket sınırları, sırtta kamburluk, kullanılan ayakkabı), sinir sistemi (kas kuvveti, refleksler, duyular, denge), görme ve işitme değerlendirilmeli, boy, kilo ölçülmeli ve yürüme analizi yapılmalıdır.


100. Soru

Çeşitli  hastalıklarda yürüme bozuklukları görülmesinin nedeni nedir? 

Cevap

Kas iskelet sistemindeki problemlerle ilgili olan yürüme bozukluğunda ana sorun kas güçsüzlüğü, eklem hareket kısıtlılığı ve ağrıdır. Bu durumlarda yürüme bozukluğu telafi edilebilir. Oysa nörolojik sorunları olan yaşlılarda; kaslarda sertlik, istemli kas kontrolünün bozulması ve duyu kayıpları fonksiyon kaybını ağırlaştırmakta ve adaptasyonu zorlaştırmaktadır. Yapılan bir araştırmada sinir sistemi hastalıklarına bağlı yürüme bozukluklarının erkeklerde daha fazla, sinir sistemi hastalığı ile ilişkili olmayan nedenlerle gelişen yürüme bozukluklarının da kadınlarda daha fazla görüldüğü bildirilmiştir.


101. Soru

Çeşitli hastalıklarda farklı örnekler halinde ortaya çıkan yürüme bozuklukları nelerdir?

Cevap

Çeşitli hastalıklarda farklı örnekler halinde ortaya çıkan yürüme bozuklukları şunlardır:

1. Antaljik yürüme (Ağrılı durumlarda görülen yürüme)

2.İhtiyatlı yürüme 

3.Kas zayıflıklarında görülen yürüme bozuklukları

4.İnme sonrası görülen yürüme

5.Omurilik yaralanmasında görülen yürüme

6. Parkinson hastalığında görülen yürüme

7.Bacağın farklı seviyelerden kesilmesi (amputasyon) durumunda

görülen yürüme

8.Bacak boylarında fark olduğunda görülen yürüme

9.Psikolojik sorunlarda görülen yürüme

10.Beynin ön bölgesinin hasarında görülen yürüme

11. Ataksik yürüme

12.Vestibüler ataksi 

13.Duyusal ataksi

14.Koreik yürüme


102. Soru

Rehabilitasyon nedir? 

Cevap

Rehabilitasyon, kişinin fizyolojik, anatomik bozukluğunun ve çevresel kısıtlamalarının elverdiği ölçüde, fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki yönden erişebileceği en üst düzeye gelmesi için yapılan çabaların tümünü içerir.


103. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonu nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Yaşlılarda görülen yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda, yürüme bozukluğunun nedenlerine yönelik girişimlerde bulunulur. Öncelikle yürüme bozukluğuna eşlik eden etkenler belirlenerek, bunların tedavisi için programlar düzenlenir. Genellikle yürüme bozukluğuna birden fazla faktör etki ettiğinden, rehabilitasyon programı da çeşitli tedavi yöntemlerini kapsamalıdır. Fizik tedavi ve bu kapsamda düzenli egzersiz uygulamaları yürüme rehabilitasyonun en önemli basamağıdır. Cihazlar ve yürümeye yardımcı aletlerin kullanılması, davranışsal ve çevresel düzenlemeler, ilaç tedavisi, cerrahi tedaviler ve meşguliyet aktiviteleri de rehabilitasyon kapsamında uygulanan yöntemleridir.


104. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda ilaç tedavisi nasıl yapılır? 

Cevap

B12 vitamini eksikliği, folat eksikliği, hipotiroidizm, hipertiroidizm, diz artrozu, Parkinson hastalığına bağlı yürüme bozukluklarında ilaç tedavisinden fayda sağlanabilir. Daha önce bahsedildiği gibi, denge bozuklukları ve düşmelere neden olan, yürüme bozukluğuna yol açabilen ilaçlar yeniden gözden geçirilerek sayıları azaltılmalıdır.


105. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda Fizik tedavi nasıl yapılır? 

Cevap

Fizik tedavi yürüme bozukluklarına neden olan kas iskelet sistemi ve sinir sistemi hastalıklarında, ağrıyı azaltmak, eklem hareket sınırını, duyusal fonksiyonları, kas kuvvet, güç ve enduransını arttırmak, kaslarda sertliği azaltmak ve uygun durumu devam ettirmek, dolayısıyla denge ve yürüme bozukluklarını gidererek yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uygulanır. Bu amaçlarla farklı tipte egzersizler, sıcak ve soğuk tedavi ve elektroterapi yöntemleri, bazı biyomekanik aletler kullanılır.


106. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda egzersizin faydası nedir? 

Cevap

Düzenli egzersiz uygulamaları yürüme rehabilitasyonun en önemli basamağıdır. Yaşlılarda düzenli yapılan egzersizlerle, kas kuvveti ve dayanıklılığı, denge, kemik mineral yoğunluğu, kan basıncı düşer, kalp atım sayısı (nabız) azalır, maksimal oksijen kullanma kapasiteleri (aerobik kapasite) artar, dolayısıyla kalp ve akciğer fonksiyonları artar, ve yürüyüş için harcanan enerji azalır.Egzersiz programları kuvvetlendirme, denge, esneklik ve dayanıklılığı arttırmak için yapılan egzersizlerden oluşur. Bu amaçlardan iki veya daha fazlasını kapsayan egzersiz programları, düşme oranını ve düşen kişilerin sayısını azaltır.


107. Soru

Yürüme bozukluklarında rehabilitasyonda Göreve Özel Yürüme Eğitimi nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Son yıllarda, yapay kalça (eklem protezi) ameliyatından sonra, Parkinson hastalığında, omurilik yaralanmalarında ve inme geçiren hastalarda göreve özel yürüme eğitimi sağlamak için ağırlık taşıma sistemi ve yürüme bandı (treadmil) kullanarak, yürüme bozukluklarının azaltılabildiği belirtilmektedir. Yürümenin yeniden kazandırılması amacıyla, vücut ağırlığını destekliyerek yürüme bandında yürüme ve denge eğitimi verilmektedir.


108. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda Davranışsal ve Çevresel Düzenlemeler nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Düşme risklerini azaltarak dengeli yürümenin sürdürülebilmesi için, yaşlıların eğitilmesi, iyi aydınlatılmış (özellikle vestibüler ve duyu bozukluğu olanlarda), engellerin kaldırıldığı (elektrik kabloları, dağınıklık, kaygan zeminler ve halılar gibi), gerekirse uygun mimari düzenlemelerle daha güvenli bir çevrenin oluşturulması, yaşlıların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını arttırarak yaşam kalitelerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.


109. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda Cihazların önemi nedir? 

Cevap

Uzuv kaybı olan yaşlılarda kesilmiş uzuva uygun protezlerin kullanılması yürümenin sağlanmasında temeldir. Ayrıca, yürüme bozukluğu olanlarda cihazlardan da yararlanılır. Bu cihazların kullanım amaçları şunlardır:

• Fonksiyonu arttırmak

• Eklem kısıtlılığının ve şekil bozukluğununun gelişimini önlemek veya gidermek

• Eklemleri fonksiyonel pozisyonda tutmak

• Stabilizasyon sağlamak

• Zayıf kas fonksiyonlarını desteklemek

• Hareket kontrolünü arttırmak

• Bacağa binen yükü azaltmak ve eşit dağılmasını sağlamak

• Kaslarda sertliği azaltmaktır. 


110. Soru

Yürümeye yardımcı aletler nelerdir? 

Cevap

Yürümenin kolaylaştırılması, ağrının azaltılması, dengenin ve yük taşıma kabiliyetinin arttırılması için bastonlar, koltuk değnekleri ve yürüteçler kullanılır. Yürümeye yardımcı bu aletler vücut ağırlığının bir kısmını bacaktan kollara aktarırlar. Ancak gövde ağırlığının omuz, dirsek ve bilek eklemlerinde taşınması zaman içinde bu eklemlerde de problemlere yol açabilir. Yürüme yardımcılarının seçiminde bu konuda eğitimli kişilerden yardım alınmalıdır.


111. Soru

Yaşlıların yürümeye yardımcı aletleri kullanabilmeleri için neler gereklidir? 

Cevap

Yaşlıların kendilerine uygun olan yürümeye yardımcı bu aletleri kullanabilmeleri için; görmeleri, yeterli bilişsel fonksiyonları, yargılama yetisi, vestibüler fonksiyonu, yeterli kol kuvveti ve fiziksel dayanıklıklarının olması gereklidir. Eğer yaşlılar bu özelliklere sahipse yürürken denge ve ağırlık taşımak için kollarını kullanmalarına gerek olup olmadığı değerlendirilir. Bunun için yürürken yaşlının bir ya da her iki eli tutularak destek verilir.


112. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda yürümeye yardımcı aletlerden olan baston nasıl kullanılır? 

Cevap

Bastonlar destek alanını genişleterek dengenin artmasını sağlarlar. Denge kurmakta güçlük çeken yaşlılarda iki bacaklarına ek olarak üçüncü bir destek noktası yaratılır.  Denge sorunu çok ağır olanlarda çift baston kullanılarak dördüncü bir destek noktası sağlanır. Aynı zamanda bacaklara binen vücut ağırlığının bir kısmı baston vasıtasıyla azaltılabilir. Bu amaçlarla baston genellikle hasta olan tarafın karşı tarafındaki elle tutularak kullanılır. (hastalık sol taraftaysa baston sağ elle tutulur). Bastonların uçları amaca göre tek, üç veya dört uçlu olabilir.


113. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda yürümeye yardımcı aletlerden olan koltuk değnekleri  nasıl kullanılır? 

Cevap

Koltuk değnekleri yanlara doğru stabiliteyi sağlayarak destek alanını arttırırlar. Bastonların aksine tüm vücut ağırlığını karşılamak için kullanılırlar. Koltuk altına kadar uzanan koltuk değneklerinde vücut yükü elbileği ve koltuk altı arasında paylaşılır.  Bu tür değneklerle her iki bacakta tam felç varken bile yürümek mümkündür. Ayrıca, yükün dirsek ve el bileği arasındaki ön kolda taşındığı, ön kol destekli koltuk değnekleriyle vücut ağırlığının %45’i aktarılabilir. Kanadyen tipi koltuk değneği adı da verilen bu tip koltuk değneklerinin kullanımı daha kolaydır.


114. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda yürümeye yardımcı aletlerden olan yürüteçler nasıl kullanılır? 

Cevap

Yürüteçler en fazla denge sağlayan ve vücut ağırlığının en fazla aktarılabildiği yürüme yardımcılarıdır, ancak bu aletle yürüme hızı çok düşüktür. Standart ve tekerlekli tipleri vardır. Tekerlekli yürüteçlerle daha hızlı hareket edilebilir. Yürüteçler genelde yürüme eğitiminin erken safhasında ya da yürüme sorunları çok belirgin olan yaşlılarda kullanılır. Manevra yapma, kapılardan geçme güçlüğü, kollarda normal salınımın azalması, yürürken gövdenin öne eğilmesi, merdivenlerde kullanılamaması gibi dezavantajları vardır. Bu aletlerin boyları vücut ölçülerine uygun olarak ayarlanmalıdır. Yer ile temasta olan yürümeye yardımcı aleti tutarken dirsek eklemi 15°-30° fleksiyonda olmalıdır.


115. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda İş ve Uğraşı Tedavisi  nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Yaşlılarda uygun testler kullanılarak, duyu, algı, motor değerlendirme, el ve kolun fonksiyonel kapasitesinin ve ince becerilerinin değerlendirmesi ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirmesi yapılır. Yaşlıların; zamanı iyi değerlendirmek, hoşça vakit geçirmek, üretmenin verdiği huzuru, kendine güveni ve yaşam kalitesini arttırmak için, yaşlıya uygun olan fotoğrafçılık, resim, seramik, makrome, örgü, kumaş ve cam boyama gibi sanatsal uğraşılara ve ev dışındaki aktivitelere katılımları teşvik edilir ve desteklenir.


116. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda Cerrahi tedaviler  nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Yürüme bozukluğuna neden olan bazı durumlarda cerrahi tedavilere gerek duyulabilir. Yürüme bozukluğunu gidermek, daha ağrısız ve dengeli yürümeyi sağlamak için; kas ve kas kirişi, eklem ve eklem bağları, kemikler, sinir sistemi, görme ve işitme ile ilgili sorunlarda, şekil bozukluklarında uygun cerrahi tedaviler uygulanır. Özellikle yaşlılarda yürüme bozukluğuna neden olan ileri düzeydeki artroz durumlarında, yapay kalça ve diz eklemi ameliyatları yürümede ve dolayısıyla günlük yaşam aktivitelerinin gelişmesinde ve yaşam kalitesinin artmasında yararlı olmaktadır.


1. Soru

Makaslayarak yürüme hangi durumda görülür?

Cevap

Omurilik yaralanmasında

2. Soru

Gövdenin öne doğru eğik, kalça ve dizlerde hafif fleksiyonda olması ve adımların küçük ve giderek hızlanan şekilde yürüme şekli hangi hastalık durumunda görülür?

Cevap

Parkinson hastalığı

3. Soru

Yaşlılarda yürüme bozukluklarının rehabilitasyonu hangi tedavi yöntemleri ile yapılır ?

Cevap

• İlaç tedavisi • Fizik tedavi • Egzersizler • Göreve özel yürüme eğitimi • Davranışsal ve çevresel düzenlemeler • Cihazlar • Yürümeye yardımcı aletler • İş ve uğraşı tedavisi • Cerrahi tedaviler

4. Soru

Yürüyüşün dengesiz olduğu, sarhoş gibi salınımlar yaparak düz bir çizgi üzerinde yürüyememe durumunun ortaya çıktığı yürüme şekline ne olarak adlandırılır ?

Cevap

Ataksik yürüme

5. Soru

Eklem yapı ve fonksiyonunu bozan hastalıklarda ve travmalarda, etkilenen eklemde ağrı ve hareket sınırlılığında görülen yürüme bozukluğu nedir ?

Cevap

Antaljik yürüme

6. Soru

Yürümede değişikliklerin meydana gelme sebepleri nelerdir?

Cevap

• Yaşlanma ile kasların zayıflaması • Hareketsizlik sonucu kas içinde kan dolaşımının azalması • Kas liflerinin sayısının azalması • Kasların kasılma ve gevşeme sürelerinin uzaması • Eklem hareket sınırlarının azalması • Görme, işitme ve diğer duyu bozuklukları • Baş ve gödenin öne doğru eğilmesi • Sırtta kamburluk • Gelişen ayak sorunları (düz tabanlık, baş parmağın orta hattan uzaklaşması, ayak parmaklarında şekil bozuklukları, tırnak sorunları, nasırlar)

7. Soru

Dans eder gibi düzensiz ve dengesiz yürüme nedir ve nasıl oluşur?

Cevap

Koreik yürümedir. Kısa süreli ve düzensiz kas kasılmaları sonucu oluşur.

8. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda cihazların kullanım amaçları nelerdir ?

Cevap

• Fonksiyonu artırmak • Eklem kısıtlılığının ve şekil bozukluğunun gelişimini önlemek veya gidermek • Eklemleri fonksiyonel pozisyonda tutmak • Stabilizasyon sağlamak • Zayıf kas fonksiyonlarını desteklemek • Hareket kontrolünü artırmak • Bacağa binen yükü azaltmak ve eşit dağılmasını sağlamak • Kaslarda sertliği azaltmak

9. Soru

Yürüme analizinin amaçları nelerdir?

Cevap

• Yürümenin tüm bileşenlerini sayısal veriye dönüştürerek ve bu verileri eksiksiz kaydederek kalıcı veriler elde etmek • Yürümedeki bozukluğu daha doğru belirleyebilmek • Uygun tedavi yöntemini seçmek • Değişik tedavi yöntemlerini karşılaştırmak • Yeni tedavi yöntemi önermek • Zaman içinde oluşan değişiklikleri değerlendirmek

10. Soru

Yürüme analizi nedir?

Cevap

Biyomekaniğin temel prensipleri yardımıyla yürüme özelliklerinin sayılarla tanımlanması ve yorumlanmasıdır.

11. Soru

Yürüme ve denge bozukluklarına neden olabileceği düşünülen yürüme hızını yavaşlatan faktörler nelerdir?

Cevap

• Duygusal bozukluklar ve psikiyatrik durumlar • Kalp-damar hastalıkları • Solunum sistemi hastalıkları • Enfeksiyon hastalıkları ve metabolik hastalıklar • Kas iskelet sistemi hastalıkları • Nörolojik bozukluklar • Duyu bozuklukları • Ameliyatlar, bazı ilaç kullanımları, alkol kullanımı

12. Soru

Yürümenin değerlendirilmesinde genel olarak ne yapılmalıdır?

Cevap

Yaşlıların önceki ve şimdiki sağlık sorunları araştırılmalıdır.

13. Soru

Hareket ederken vücudun dengesini sağlama yeteneğidir.

Cevap

Hareket ederken vücudun dengesini sağlama yeteneğidir.

14. Soru

Adaptasyon nedir?

Cevap

Çevrenin, vücudun ve devam eden istemli aktivitenin yarattığı zorluklara karşı hareket ve dengenin kendilerini ayarlamasıdır.

15. Soru

Yürüme hangi üç fonksiyonun ürünüdür?

Cevap

• Denge • Hareket • Adaptasyon

16. Soru

Postür nedir?

Cevap

Bedenin yer çekimine karşı veya beden parçalarının birinin diğerine karşı pozisyonunun ayarlanma yetisidir.

17. Soru

Yürümenin değerlendirilmesinde araştırılacak sağlık sorunları/konular neler olabilir?

Cevap

• Edinilmiş hastalıklar • Düşme hikayesi • Yürüme bozukluğunun nedenleri • Daha önce geçirilen ameliyatlar • Günlük yaşam aktiviteleri düzeyi • Fiziksel aktivite düzeyi • Kullanılan ilaçlar ve dozları • Duyusal ve bilişsel durum • Kalp damar ve solunum sistemi • Kas iskelet sistemi • Sinir sistemi • Görme ve işitme

18. Soru

Dengeden sorumlu yapılar nelerdir?

Cevap

• Beyincik • Vestibüler sistem ve derin duyular • Kaslar • Ayaklar

19. Soru

Kas iskelet sistemindeki problemlerle ilgili yürüme bozukluklarında ana sorun nedir?

Cevap

• Kas güçsüzlüğü • Eklem hareketsizliği • Ağrı

20. Soru

Yaşlılıkla birlikte yürümede meydana gelen değişiklikler nelerdir?

Cevap

• Adım uzunluğunun azalması • Yürüme destek alanı ve total yürüme döngüsü artması • Çift adım uzunluğu ve kadansın azalması • Yürüme hızının azalması • Adım genişliğinin artması • Ayık açısının artması

21. Soru

Yaşlılarda yürüme ile ilgili değişikliklerin amacı nedir?

Cevap

• Yürüme sırasında üst gövdenin dik duruş postürünü sürdürmek • Denge kurmada kolaylık sağlayarak yürüme güvenliğini artırmak

22. Soru

Dengenin türleri nelerdir?

Cevap

Statik denge ve dinamik denge

23. Soru

Yürümenin tanımı nedir?

Cevap

Destek sağlamak ve istenilen yönde ilerlemek için vücut ağırlık merkezinin öne doğru aktarılmasıyla beraber kollar, bacaklar ve gövdenin ritmik yer değiştirmesi.

24. Soru

Daha önce düşenlerde ve görme bozukluğu olanlarda görülen yürüme bozukluğu nedir?

Cevap

İhtiyatlı yürüme

25. Soru

Trendelenburg Yürüyüşü nedir?

Cevap

Kalça çıkığı çift taraflı olduğunda iki tarafa sallanarak paytak paytak yürüme şekli

26. Soru

Denge nedir?

Cevap

Destek alanı üzerinde yer çekimi ve hareketin yönüne bağlı olarak vücudun duruşunu muhafaza etme yeteneğidir.

27. Soru

Adım uzunluğu nedir?

Cevap

Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile diğer ayağın yere ilk temas ettiği nokta arasındaki uzaklıktır.

28. Soru

Yürüme analizi neden önemlidir?

Cevap

Doğru tanı ve başarılı bir tedavi için normal yürümenin özellikleri bilinmeli, anormal yürümeden ayırt edilmeli, yürümeyi bozan ana neden ve bu nedeni telafi etmek için yapılan hareketler ortaya konmalıdır.

29. Soru

Enerji harcamasının düşük düzeyde tutulmasını sağlayan biyomekanik düzenlemeler nelerdir ?

Cevap

• Vücut ağırlık merkezinin yer değiştirmesini azaltan hareketler • Kasların en ekonomik biçimde kasılmaları

30. Soru

İnsanda denge nasıl sağlanır?

Cevap

• Görme • Vestibüler sistem • Derin duyu sistemleri • Gövde ve bacak kaslarının belli bir düzen ve uyum içinde kasılmaları ile sağlanır.

31. Soru

Senil yürüme nedir?

Cevap

Ortopedik veya nörolojik nedenlere bağlanamayan yavaş, adım uzunluğunun azaldığı, adım genişliğinin arttığı yürüme tipidir.

32. Soru

Senil yürüme hangi hastalıkların habercisi olabilir?

Cevap

• Kalp-damar hastalıkları • Demans

33. Soru

Normal yürüme için gerekli ön koşullar nelerdir?

Cevap

• Denge • İlerleme • Şokun absorbsiyonu • Enerji harcamasındaki tutumluluk

34. Soru

Statik denge nedir?

Cevap

Sabit dururken vücudun dengesini belli bir yerde ya da pozisyonda sağlama yeteneğidir.

35. Soru

Yürüme analizi yöntemleri nelerdir?

Cevap

• Gözlemsel yürüme analizi • Adım analizi • Kinematik analiz • Kinetik analiz • Dinamik pedobarografi • Dinamik elektromiyorafi • Asselometre • Enerji tüketiminin hesaplanması • Dengenin klinik değerlendirilmesi

36. Soru

Psikolojik sorunlarda görülen yürüme şekli nasıldır?

Cevap

Ayakta durmada ve yürüme yeteneğini gerçekleştirmede zorluk ve sallanarak yürüme durumu vardır.

37. Soru

Çift adım uzunluğu nedir?

Cevap

Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile aynı ayağın yere bir sonraki temas ettiği nokta arasındaki uzaklıktır.

38. Soru

Adım genişliği nedir?

Cevap

Her iki ayağın topuklarının yere temas ettikleri noktalar arasında yürüyüş yönüne dik olarak ölçülen uzaklıktır.

39. Soru

Ayak açısı nedir?

Cevap

Gidilen yön ile ayağın ortasından geçen çizgi arasındaki açıdır.

40. Soru

Tek destek fazı ile çift destek fazı arasındaki fark nedir?

Cevap

Çift destek fazı her iki ayağın yerde olduğu dönem iken tek destek fazı tek ayağın yerde olduğu dönemdir ve yürüme döngüsünün %75-80’ini oluşturur.

41. Soru

Destek alanı merkezi neresidir?

Cevap

Ayağın yere basma alanının orta noktasıdır.

42. Soru

Yürüme döngüsü nedir?

Cevap

Yürüme sırasında topuğun yere değmesinden sonra aynı topuğun tekrar yere değmesine kadar geçen süreye total yürüme döngüsü denir.

43. Soru

Yürümenin fazları nelerdir?

Cevap

• Basma fazı • Salınım fazı

44. Soru

Basma fazının aşamaları nelerdir?

Cevap

• İlk değme (topuk vuruşu) • Yüklenme (ayak tabanının yere basması) • Basma ortası fazı • Basma sonu fazı (topuğun yerden kalkması) • Salınım öncesi (parmakların yerden kalkması)

45. Soru

Salınım fazının aşamaları nelerdir?

Cevap

• Erken salınım (hızlanma) • Salınım ortası • Salınım sonu (yavaşlama)

47. Soru

Beynin ön bölgesinin hasarlı olması durumunda yürüme şekli nasıldır?

Cevap

Yürüme yavaş, tereddütlü ve güvensizdir. Ayaklar yere yapışmış gibi olması, yürümenin başlatılamaması veya yürümeyi unutmuş görünümünün verilmesi vardır.

48. Soru

Yürümeye yardımcı aletler neleri kapsar ?

Cevap

• Bastonlar • Koltuk değnekleri • Yürüteçler

49. Soru

Yürüme, birbiriyle ilişkili hangi fonksiyonların ürünüdür? 

Cevap

Yürüme birbiriyle ilişkili üç fonksiyonun; denge, hareket ve adaptasyonun bir ürünüdür. Kollar, bacaklar ve gövde kaslarının birlikte çalışmasıyla hareket oluşur ve farklı hız ve farklı zeminlerde adımlamaya başlamak, durmak, dönüşlerde adımlamayı değiştirmek gibi fonksiyonlar; kas iskelet, sinir, dolaşım ve solunum sistemlerinin normal çalışmasıyla ve bunların yürütücü işlevler, bilişsel fonksiyonlar ve ruhsal durum ile bütünleşmesiyle gerçekleşir.

50. Soru

Postür nedir? 

Cevap

Postür, en genel şekliyle bedenin yerçekimine karşı veya beden parçalarının birinin diğerine karşı pozisyonunun ayarlanma yetisi olarak tanımlanabilir. Her eklemin pozisyonu, diğer eklemlerin pozisyonlarını etkiler. Doğru postürde iskelet öğeleri, vücudun destek yapılarının zedelenmesi ve biçim bozukluğunun oluşmasını önleyecek şekilde düzgün dizilmiştir. Bu sayede eklemlere minimal yük biner ve postür minimum kas aktivitesiyle sürdürülür.

51. Soru

Denge nedir? 

Cevap

Denge, destek alanı üzerinde yerçekimi ve hareketin yönüne bağlı olarak vücudun duruşunu muhafaza etme yeteneği olarak tarif edilebilir. Vücudun ağırlık merkezi dururken ya da yürürken destek alanı içinde tutulur. Denge, iyi bir performans için temel oluşturmaktadır. İnsanın denge sağlamadaki yeteneği, hareketlerin gelişmesinde belirleyici bir faktördür. Denge kontrolü, bazı duyuların yardımıyla esnek hareket şekillerinin planlanması ve uygulanmasını içeren karmaşık bir yetenektir.

52. Soru

İnsanda denge nasıl sağlanır? 

Cevap

İnsanda denge; 

1. Görme,

2. Vestibüler sistem (iç kulaktaki dengeyle ilgili kanallar ve beyin sapında VIII. kafa siniri),

3. Derin duyu (pozisyon, pasif hareket, vibrasyon ve derin ağrı duyuları) sistemleri,

4. Gövde ve bacak kaslarının belli bir düzen ve uyum içinde kasılmalarıyla sağlanır.

53. Soru

Dengeden sorumlu yapılar nelerdir? 

Cevap

Dengeden sorumlu yapılar; beyincik (ana sorumlu), vestibüler sistem ve derin duyular, kaslar ve ayaklardır.

54. Soru

Denge kaça ayrılır? 

Cevap

Denge; statik denge ve dinamik denge olmak üzere ikiye ayrılır. Statik denge; sabit dururken vücudun dengesini belli bir yerde ya da pozisyonda sağlama yeteneğidir. Dinamik denge; hareket ederken vücudun dengesini sağlama yeteneğidir.

55. Soru

Yürüme nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Yürüme sırasında vücut ağırlığı bir ayaktan diğerine aktarılırken, vücut ağırlık merkezi yukarıya, aşağıya, yanlara ve öne doğru yer değiştirir. Postürle ilgili ileri derecede duyarlı refleksler; görsel, vestibüler ve eklem pozisyon duyusundan gelen bilgilere göre aktif hale getirilerek, yürüme dengesine katkıda bulunurlar. Ayak tabanından gelen duyuların da postür ve yürüyüşün kontrolü ve yürüme dengesinin sağlanmasında önemli rolleri vardır.

56. Soru

İnsanın ayakta durmasında bacak kaslarının görevi nedir? 

Cevap

İnsanın ayakta durmasında bacak kasları birbirinden değişik iki görev üstlenir. Birincisi; kaslarda vücut salınımını algılayan derin duyu ile ilgili hücreler bulunur. İkinci olarak da, kaslar bu duyusal bilgiler doğrultusunda vücut salınımını düzeltmek için kasılırlar.

57. Soru

Denge nasıl sürdürülür? 

Cevap

Denge; bacak kasları ve bu kaslarda kasılmanın oluşmasında rol alan derin duyu, görsel ve vestibüler duyu sistemlerinin etkileşimiyle sürdürülür. İlerlemenin devamı ve bu sırada dengenin düşmeyi engelleyecek şekilde sürdürülmesi çok önemlidir. Normal koşullarda yürüme dengesi; yürüyüşün başlangıcı, ileri veya geriye ilerleme ve hedefe ulaşıldığında durma sırasında, bu durumlarla uyum içindedir. Ayrıca yürürken dönme, engel atlama, yokuş çıkma veya merdiven çıkma gibi aktivitelerde de denge korunur ve bu eylemler sırasında denge, sabit veya dinamik dengelerin birinden diğerine geçmesiyle sürdürülür.  

58. Soru

Adaptasyon nedir? 

Cevap

Çevrenin, vücudun ve devam eden istemli aktivitenin yarattığı zorluklara karşı hareket ve dengenin kendilerini ayarlaması adaptasyon olarak tanımlanabilir. Normal bireylerde herhangi bir zamandaki yürüyüş şekli kişinin çevreyi algılamasına, vücudun durumuna (hastalık, giysiler, ayakkabılar) ve kişinin amacına bağlıdır.

59. Soru

Yürüme hangi fonksiyonlara gereksinim duyar? 

Cevap

Yürüme temel olarak hareketle ilgili otomatik bir fonksiyon olarak bilinse de, yüksek mental fonksiyonlara gereksinim duyar. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, bilişsel durumun (algı; hatırlama; hayal; düşünme; muhakeme; yargılama) ve yürütücü işlevlerin (planlama, organizasyon, çalışan belleği kullanma ve dürtüleri kontrol etme) yürüme üzerindeki önemini vurgulayan sonuçlar elde edilmiştir. Birçok epidemiyolojik çalışmada fiziksel aktivite, yürüme ile bilişsel bozukluklar ve demans arasında negatif bir ilişkinin olduğu açıklanmıştır.

60. Soru

Bilişsel görevlerin yürüme esnasındaki görevi nedir? 

Cevap

Bilişsel görevlerin yürüme hızını yavaşlattığı gerek yaşlılarda, gerekse sağlıklı gençlerde daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Yürüme hızındaki azalmanın bilişsel bozukluklar ve demansın gelişmesinin, düşmelerin ve ölüm riskinin kuvvetli bir ön habercisi olduğu bildirilmiştir. Kişinin yürüyebildiği mesafenin azalması da kalp, damar ve solunum sistemi ile ilgili istenmeyen olayların gelişmesinin ön belirtisidir.

61. Soru

Yürüme nedir? 

Cevap

Yürüme: Destek sağlamak ve istenilen yönde ilerlemek için, vücut ağırlık merkezinin öne doğru aktarılmasıyla beraber kollar, bacaklar (en az biri her zaman yer ile temas halindedir) ve gövdenin ritmik yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir.

62. Soru

Adım uzunluğu nedir? 

Cevap

Adım uzunluğu: Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile, diğer ayağın yere ilk temas ettiği nokta arasındaki uzaklıktır. Yürüme bozukluklarında bazen adım uzunlukları birbirinden farklı olur.

63. Soru

Çift adım uzunluğu nedir? 

Cevap

Çift adım uzunluğu: Bir ayağın yere ilk temas ettiği nokta ile, aynı ayağın bir sonraki ilk temas ettiği nokta arasındaki uzaklıktır. Bu mesafe sağ ve sol adım uzunluğunun toplamıdır.

64. Soru

Adım genişliği nedir? 

Cevap

Adım genişliği: Her iki ayağın topuklarının, yere temas ettikleri noktalar arasında, yürüyüş yönüne dik olarak ölçülen uzaklıktır.   

65. Soru

Ayak açısı nedir? 

Cevap

Ayak açısı: Gidilen yön ile ayağın ortasından geçen çizgi arasındaki açıdır.   

66. Soru

Çift destek fazı nedir? 

Cevap

Çift destek fazı: Yürüme sırasında her iki ayağın yerde olduğu döneme denir. Bu dönemde gövde ağırlığı bir bacaktan diğerine aktarılır. 

67. Soru

Tek destek fazı nedir?

Cevap

Tek destek fazı: Tek ayağın yerde olduğu dönemdir. Yürüme döngüsünün %75-80’ini oluşturur.

68. Soru

Vücut ağırlık merkezi nedir? 

Cevap

Vücut ağırlık merkezi: Ayakta anatomik pozisyonda duran bir insanda vücudun ağırlık merkezinin 5. bel omuru ile pelvisin arka kısmında bulunan sakral omurların birleştiği yerin önünde olduğu varsayılır. Vücudun en ufak bir hareketi ile bu noktanın yeri değişir. 

69. Soru

Destek alanı merkezi nedir? 

Cevap

Destek alanı merkezi: Ayağın yere basma alanının orta noktasıdır. Yürüme sırasında sürekli olarak yer değiştirir. Ağırlık kuvveti ile ilgili yerçekimi hattı, destek alanı merkezinden geçtiğinde denge sağlanır.

70. Soru

Yer tepkimesi kuvveti nedir?

Cevap

Yer tepkimesi kuvveti: Newton’un üçüncü kanununa göre ayakta duran insanın yerde oluşturduğu ağırlık kuvvetine karşılık, yerde büyüklüğü aynı, yönü ters bir kuvvet oluşur. Buna yer tepkimesi kuvveti denir. Yürürken yer tepkimesi kuvveti vücut ağırlığı ve hareketi sağlayan kas kuvvetlerinin bileşkesine karşı oluşur ve yürüme sırasında yönü ve büyüklüğü sürekli değişir.

71. Soru

Moment nedir? 

Cevap

Moment: Bir kuvvetin döndürücü etkisine verilen isimdir. Dairesel harekete neden olur. 

72. Soru

Enerji nedir? 

Cevap

Enerji: İş yapabilme yeteneğidir, enerji olmadan iş yapılamaz. Potansiyel enerji depolanmış enerjidir. Yürürken vücut ağırlık merkezi yerden yükseldiğinde potansiyel enerji artar. Kinetik enerji ise hareket esnasındaki enerjidir. İnsan vücudunda kinetik enerji kas kasılmasıyla oluşur.

73. Soru

Total yürüme dengesi nedir?

Cevap

Yürüme Döngüsü Yürüme sırasında topuğun yere değmesinden sonra, aynı topuğun tekrar yere değmesine kadar geçen süreye total yürüme döngüsü denir. Yürüme döngüsünün süresi, yürüme hızına bağlıdır. Sağlıklı bir insanda rahat yürüme hızında, yürüme döngüsü süresi 1.03±0.1 saniyedir.  

74. Soru

Yürüme fazı nedir? 

Cevap

Bir bacağın yere değdiği an basma fazının başlangıcıdır. Basma fazındaki bacak gövde ağırlığını yüklenir ve ayak eklemleri üzerinden öne doğru aktarır. Bu bacak yerden ayrıldığında basma fazı biter, salınım fazı başlar. Salınım fazında ayak yerden yukarıda öne doğru hareket eder, vücut  ağırlığı salınımdaki bu bacakta değildir. 

75. Soru

Basma Fazı kaç bölümde incelenir? 

Cevap

Basma Fazı beş bölümde incelenir: 

1. İlk Değme (Topuk Vuruşu)

2. Yüklenme (ayak tabanının yere teması)

3. Basma Ortası Fazı

4. Basma Sonu Fazı (topuğun yerden kalkması)

5. Salınım Öncesi (parmakların yerden kalkması)

76. Soru

Salınım Fazı kaç bölümde incelenir? 

Cevap

Salınım Fazı üç bölümde incelenir : 

1. Erken Salınım (hızlanma)

2. Salınım Ortası

3. Salınım Sonu (yavaşlama)

77. Soru

Normal Yürüme için gerekli ön koşullar nedir? 

Cevap

Normal Yürüme için gerekli ön koşullar:

1. Denge

2. İlerleme

3. Şokun absorbsiyonu

4. Enerji harcamasında tutumluluk

78. Soru

Enerji harcamasının düşük düzeyde tutulmasını sağlayan biyomekanik düzenlemeler nelerdir? 

Cevap

1. Vücut ağırlık merkezinin yer değiştirmesini azaltan hareketler.

2. Kasların en ekonomik biçimde kasılmalardır.

79. Soru

Vücut ağırlık merkezinin yer değiştirmesini azaltan hareketler nelerdir? 

Cevap

a. Pelvisin öne doğru dönmesi,

b. Pelvisin aşağıya doğru düşmesi,

c. Basma fazında diz fleksiyonu,

d. Ayak bileği dorsi fleksiyonu/plantar fleksiyonu,

e. Ayak/ayakbileğinin içe ve yukarıya doğru dönmesi,

f. Pelvisin yana doğru yer değiştirmesi’ dir.

80. Soru

Yürüme analizi nedir? 

Cevap

Yürüme analizi biyomekaniğin temel prensipleri yardımıyla yürüme özelliklerinin sayılarla tanımlanması ve yorumlanmasıdır.

81. Soru

Yürüme analizinin amaçları nelerdir? 

Cevap

Yürüme analizinin amaçları:

1. Yürümenin tüm bileşenlerini sayısal veriye dönüştürerek ve bu verileri eskizsiz kaydederek kalıcı veriler elde etmek,

2. Yürümedeki bozukluğu daha doğru belirleyebilmek,

3. Uygun tedavi yöntemini seçmek,

4. Değişik tedavi yöntemlerini karşılaştırmak,

5. Yeni tedavi yöntemi önermek,

6. Zaman içinde oluşan değişiklikleri değerlendirmektir.

82. Soru

Yürüme Analizi Yöntemleri nelerdir? 

Cevap

Yürüme Analizi Yöntemleri: 

1.Gözlemsel yürüme analizi

2.Adım analizi

3.Kinematik analiz

4.Kinetik analiz

5.Dinamik pedobarografi (Yürümede ayak basınç ölçümleri)

6.Dinamik elektromiyografi

7.Asselerometre

8.Enerji tüketiminin hesaplanması

9.Dengenin klinik değerlendirilmesi

83. Soru

Gözlemsel yürüme analizi nedir? 

Cevap

Gözlemsel yürüme analizi: İlk kullanılan ve en basit yürüme analiz yöntemidir. Yürüyüşün hiçbir alet kullanılmadan, sadece göz ile incelenmesi esasına dayanır. Ucuz ve pratik olması nedeniyle ilk değerlendirmede kullanılmaktadır. Yürüyüş önce önden sonra her iki yandan izlenir. Yürüme alanının uzunluğu 8-10 m olmalıdır. Hemen hemen hiç bir hesaplama yapılmaması ve kayıt imkanının olmaması, çok sayıda vücut kısmının birlikte hareket ederken incelemenin güçlüğü nedeniyle yürümenin bütün inceliklerinin fark edilememesi, gözlemin tamamen yapanın deneyim ve bilgisine dayanması bu yöntemin dezavantajlarıdır. Yürümeyi bozan nedenin tanısını koyabilmek için daha gelişmiş tekniklere başvurmak gerekebilir.

84. Soru

Adım analizi nedir? 

Cevap

Adım analizi: Yürümenin zaman ve mesafe ile ilgili değerlerini (adım uzunluğu, adım genişliği, kadans, yürüme hızı gibi) ölçmek için kullanılır. Kişi ayak izinin çıkacağı bir zeminde yürütülerek bu değerler ölçülür. Ölçüm için hastanın tam bir salınım fazı yapması gerekmektedir. Kolay ve hızlı uygulanır ve maliyeti düşüktür, ancak kinetik ve kinematik analize izin vermez.

85. Soru

Kinematik analiz nedir? 

Cevap

Kinematik analiz: Hareketi oluşturan kuvvetleri dikkate almadan, yalnızca eklemlerin açısal hareketlerinin incelenmesine kinematik analiz denir. Kinematik analizle, yürüme sırasında gövdenin, pelvisin, bacakların ve ayakların pozisyonu, eklem açıları, açısal hız ve ivmeleri gibi üç boyutlu verilere ihtiyaç duyulan parametreler ölçülerek gerçek sayısal veriler elde edilir.

86. Soru

Kinetik Analiz nedir? 

Cevap

Kinetik analiz: Hareketi sağlayan kuvvetlerin, momentlerin ve güçlerin incelenmesidir. Kinetik analizde ölçülebilen tek veri yer tepkimesi kuvvetidir. Basma fazında ayağın yere uyguladığı toplam kuvvet olan yer tepkimesi kuvveti, yürüme platformunun orta noktasına isabet edecek şekilde zemine yerleştirilmiş, yer düzlemi ile aynı hizada olan, basınca duyarlı kuvvet platformu adı verilen özel bir cihazla ölçülür. Bu ölçüme dayanarak bilgisayar ortamında kalça, diz ve ayak bileği eklemindeki moment ve güçler hesaplanır.

87. Soru

Dinamik pedobarografi (Yürümede ayak basınç ölçümleri)nedir? 

Cevap

Dinamik pedobarografi (Yürümede ayak basınç ölçümleri): Özellikle ayak deformitelerinde ve şeker hastalığına bağlı ayak sorunu olanlarda tabandaki basınç dağılımını değerlendirmek için kullanılır. Ayaktaki tüm yükün değil, her cm² ye düşen basıncın N/m2 (Pascal) olarak ölçülmesi sağlanır. Ayak tabanında, ayakta dururken normal basınç 80-100 Kilopascal, yürürken 200-500 Kilopascal’dır.

88. Soru

Dinamik elektromiyografi nedir? 

Cevap

Dinamik elektromiyografi: Hareket sırasında kasların aktivitelerinin tek tek ölçülmesi elektromiyografi ile mümkün olmaktadır. Yürüme analizi sırasında çoğunlukla cilt üzerine yapıştırılan yüzeysel elektrotlarla kasların aktiviteleri ölçülebilir. Yürümenin fazlarına göre kasların kasılması ile ilgili veriler bir kablo veya bir anten yardımıyla bilgisayar ekranına yansıtılmaktadır. Bu yöntemde çok fazla sayıda kablo kullanıldığı için özellikle yaşlılar kablolara takılıp yere düşebilmektedirler.

89. Soru

Asselerometre nedir? 

Cevap

Asselerometre: Yürümedeki hızlanmayı ölçerek yürüme hızındaki değişim oranını saptar. Yaşlılarda kullanımı problemsizdir.

90. Soru

Enerji tüketiminin hesaplanması nedir? 

Cevap

Enerji tüketiminin hesaplanması: Enerji harcaması dakikadaki O2 tüketim miktarı ile ölçülür. Bireyin ağırlığı başına dakikada kullandığı O2 miktarı (ml/kg/dk) veya bireyin 1 metrede ağırlığı başına kullandığı O2 miktarı (ml/kg/m) şeklinde farklı olarak ölçülebilir. Bir insanın maksimum efor sırasında, dakikada kilosu başına kullandığı O2 miktarına maksimum O2 tüketim kapasitesi ( VO2 maks) denir ve bu değer aynı zamanda aerobik kapasiteyi de ifade etmek için kullanılır.

91. Soru

Dengenin klinik değerlendirilmesi nedir? 

Cevap

Dengenin klinik değerlendirilmesi: Denge reaksiyonları gerek geliştirilmiş çeşitli testlerle, gerekse aletlerle değerlendirilerek yürüme analizine eklenmelidir. Bütün bu yöntemlere ek olarak, kişinin günlük yaşamındaki basma alışkanlıklarını değerlendirmek için, gün içinde kullandığı ayakkabısı da gözle incelenebilir. Bu nedenle kişinin yürüme analizi laboratuarına, günlük yaşamında sıkça kullandığı bir ayakkabısı ile gelmesi istenir.

92. Soru

Yürümede yaşlanma ile ilgili ne gibi değişiklikler olur? 

Cevap

Yaşlanma ile kas gücü önemli olarak azalır. Hareketsizlik kas içinde kan dolaşımının azalmasına neden olur. Kas liflerinin sayısı azalır. Kasların kasılma ve gevşeme süreleri uzar ve bu durum hareketin yavaşlamasına katkıda bulunur. Ayrıca, özellikle dizde olmak üzere, eklem hareket sınırları da azalır. Kas kirişi, eklem bağları ve eklem kapsülünde esneklik azalır. Yürümede yaşla ilgili değişiklikler doğal yaşlanma sürecine ve altta yatan hastalıklara bağlı olarak meydana gelir. Yaşlıların yürümesi, genç yetişkinlerin yürümesinin yavaşlatılmış şeklidir. İlk değişiklikler 60-70’li yıllarda başlar, fakat 75-80 yaşlarında daha belirginleşir. Altmış beş yaş üzeri kişilerde yürüme bozukluğunun görülme sıklığı %15 iken, 75 yaş üzerinde %25’e, 85 yaşında %82’ye kadar çıkmaktadır.

93. Soru

Yürüme sırasında yaşlıların eklem hareket sınırlarında ne gibi değişiklikler ortaya çıkar? 

Cevap

Yürüme sırasında yaşlıların eklem hareket sınırlarında da değişiklikler olduğu belirlenmiştir. Kalça ekleminde fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinin toplam sınırında, salınım fazında diz ekleminde fleksiyon hareket sınırında ve ayak bileği ekleminde topuğun ve parmakların yerden kalkışı sırasında plantar fleksiyon hareketinin sınırında azalma olmaktadır. Ortalama gövde salınım hızının arttığı, kol salınımının azaldığı, öne doğru kol salınımında omuz ekleminde fleksiyonun azaldığı, dirsek ekleminde ise fleksiyonun arttığı görülür. Yukarıda açıklanan değişikliklerin birçoğu adım uzunluğu, total yürüme döngüsü ve yürüme destek alanındaki değişikliklerden kaynaklanır.

94. Soru

Yaşlılıkta yürümede cinsiyet ne kadar etkilidir? 

Cevap

Yürümede cinsiyetin etkisini incelemek amacıyla yapılan ve yürüme bozukluğu olmayan yaşlı kadın ve erkeklerin katıldığı bir araştırmada, erkeklere göre kadınların kadanslarının daha fazla, adım uzunluğu ve adım genişliğinin daha kısa olduğu, fakat yürüme hızında cinsiyetle ilgili önemli bir farkın bulunmadığı bildirilmiştir. Erkeklere göre, kadansı daha fazla olan kadınlarda bununla orantılı olarak kalça ve diz eklemlerinin daha fazla mekanik şoka maruz kalacağı ve bu durumun etkilenen eklemlerle ilgili hastalıkların gelişmesine yol açabileceği belirtilmiştir. 

95. Soru

Yaşlılarda yürüme ile ilgili değişikliklerin amacı nedir? 

Cevap

Yaşlılarda yürüme ile ilgili değişikliklerin amacı:

1. Yürüme sırasında üst gövdenin dik duruş postürünü sürdürmek,

2. Denge kurmada kolaylık sağlayarak yürüme güvenliğini arttırmaktır.

96. Soru

Senil yürüme nedir? 

Cevap

Birçok yaşlı yürüme güçlüğünü yaşıyla ilgili normal bir gelişme olarak kabul eder. Yaşlılarda yavaş, adım uzunluğunun azaldığı, adım genişliğinin arttığı, ortopedik veya nörolojik nedenlere bağlanamayan tipik yürüyüşe senil yürüme adı verilir, ancak senil yürüme bir tanı değildir. Yaşlı yetişkinlerin yaklaşık % 20’si çok ileri yaşlara kadar normal yürümeye devam ederler. Bu durum yürüme bozukluklarının yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu olmadığı düşüncesini güçlendirmektedir. Senil yürüme aslında bazı hastalıkların erken belirtisi olabilir. Çünkü, senil yürümede gözlenen özelliklerin artmış kalp-damar hastalığı riski, demans ve ölüm ile ilişkili oldukları bildirilmiştir.

97. Soru

Yürüme ve denge bozukluklarının nedenleri nelerdir? 

Cevap

Yürüme ve denge bozuklukları genellikle birden çok nedene bağlıdır. Yürüme hızını yavaşlatan faktörlerin yürüme ve denge bozukluğuna neden olabileceği düşünülmektedir. Bu faktörler sıklıkla, kalp akciğer hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları ve beyin-damar hastalıkları ile ilişkilidir. Bu hastalıklar ağrı, nefes darlığı, denge bozukluğu, düşme, düşme korkusu, görme, işitme, aerobik kapasite, kas kuvveti ve eklem hareket sınırında azalma, kötü postür, duyu bozukluğu, yorgunluk, şekil bozuklukları, bilinç ve adaptasyonda azalmaya neden olarak, yürüme ve denge bozukluklarına katkıda bulunurlar .

98. Soru

Yaşlılarda görülen  yürüme ve denge bozukluğu neden kaynaklanır? 

Cevap

Yapılan bir araştırmada yaşlıların %75’inde yürüme ve denge bozukluklarının birçok nedenden kaynaklandığı belirlenmiştir. Bu yaşlılarda yürüme güçlüğüne, en fazla artrozun (%37), daha sonra da postural hipotansiyonun (pozisyon değişikliklerine bağlı olarak kan basıncında ani düşme) (%9) neden olduğu bildirilmiştir. Başka bir çalışmada ise, 88 yaş üzerindeki yaşlılarda eklem ağrısının yürüme bozukluklarına katkıda bulunan en yaygın neden olduğu (%32), bunu inme (%1), görme bozukluğu (%1), boyun ve bel ağrısı (%1) gibi çeşitli diğer nedenlerin (%0.5) izlediği açıklanmıştır.

99. Soru

Yürüme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi nasıl yapılır? 

Cevap

Yürümenin değerlendirilmesinde; yaşlıların önceki ve şimdiki sağlık sorunları araştırılmalıdır. Edinilmiş hastalıklar, düşme hikayesi (daha önce düştü mü, düşmenin nedeni, düşmenin sıklığı, yaralanma oldu mu), yürüme bozukluğunun nedenleri (ağrı, denge bozukluğu gibi diğer nedenler), daha önce geçirdiği ameliyatlar, günlük yaşam aktiviteleri düzeyi, fiziksel aktivite düzeyi, kullanılan ilaçların dozları hakkında inceleme ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Ayrıca detaylı bir muayene ile; duygusal ve bilişsel durum, kalp damar ve solunum sistemi, kas iskelet sistemi (eklemlerde şişme, şekil bozukluğu, boyun, sırt, kol, kalça, diz ve ayaklarda eklem hareket sınırları, sırtta kamburluk, kullanılan ayakkabı), sinir sistemi (kas kuvveti, refleksler, duyular, denge), görme ve işitme değerlendirilmeli, boy, kilo ölçülmeli ve yürüme analizi yapılmalıdır.

100. Soru

Çeşitli  hastalıklarda yürüme bozuklukları görülmesinin nedeni nedir? 

Cevap

Kas iskelet sistemindeki problemlerle ilgili olan yürüme bozukluğunda ana sorun kas güçsüzlüğü, eklem hareket kısıtlılığı ve ağrıdır. Bu durumlarda yürüme bozukluğu telafi edilebilir. Oysa nörolojik sorunları olan yaşlılarda; kaslarda sertlik, istemli kas kontrolünün bozulması ve duyu kayıpları fonksiyon kaybını ağırlaştırmakta ve adaptasyonu zorlaştırmaktadır. Yapılan bir araştırmada sinir sistemi hastalıklarına bağlı yürüme bozukluklarının erkeklerde daha fazla, sinir sistemi hastalığı ile ilişkili olmayan nedenlerle gelişen yürüme bozukluklarının da kadınlarda daha fazla görüldüğü bildirilmiştir.

101. Soru

Çeşitli hastalıklarda farklı örnekler halinde ortaya çıkan yürüme bozuklukları nelerdir?

Cevap

Çeşitli hastalıklarda farklı örnekler halinde ortaya çıkan yürüme bozuklukları şunlardır:

1. Antaljik yürüme (Ağrılı durumlarda görülen yürüme)

2.İhtiyatlı yürüme 

3.Kas zayıflıklarında görülen yürüme bozuklukları

4.İnme sonrası görülen yürüme

5.Omurilik yaralanmasında görülen yürüme

6. Parkinson hastalığında görülen yürüme

7.Bacağın farklı seviyelerden kesilmesi (amputasyon) durumunda

görülen yürüme

8.Bacak boylarında fark olduğunda görülen yürüme

9.Psikolojik sorunlarda görülen yürüme

10.Beynin ön bölgesinin hasarında görülen yürüme

11. Ataksik yürüme

12.Vestibüler ataksi 

13.Duyusal ataksi

14.Koreik yürüme

102. Soru

Rehabilitasyon nedir? 

Cevap

Rehabilitasyon, kişinin fizyolojik, anatomik bozukluğunun ve çevresel kısıtlamalarının elverdiği ölçüde, fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki yönden erişebileceği en üst düzeye gelmesi için yapılan çabaların tümünü içerir.

103. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonu nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Yaşlılarda görülen yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda, yürüme bozukluğunun nedenlerine yönelik girişimlerde bulunulur. Öncelikle yürüme bozukluğuna eşlik eden etkenler belirlenerek, bunların tedavisi için programlar düzenlenir. Genellikle yürüme bozukluğuna birden fazla faktör etki ettiğinden, rehabilitasyon programı da çeşitli tedavi yöntemlerini kapsamalıdır. Fizik tedavi ve bu kapsamda düzenli egzersiz uygulamaları yürüme rehabilitasyonun en önemli basamağıdır. Cihazlar ve yürümeye yardımcı aletlerin kullanılması, davranışsal ve çevresel düzenlemeler, ilaç tedavisi, cerrahi tedaviler ve meşguliyet aktiviteleri de rehabilitasyon kapsamında uygulanan yöntemleridir.

104. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda ilaç tedavisi nasıl yapılır? 

Cevap

B12 vitamini eksikliği, folat eksikliği, hipotiroidizm, hipertiroidizm, diz artrozu, Parkinson hastalığına bağlı yürüme bozukluklarında ilaç tedavisinden fayda sağlanabilir. Daha önce bahsedildiği gibi, denge bozuklukları ve düşmelere neden olan, yürüme bozukluğuna yol açabilen ilaçlar yeniden gözden geçirilerek sayıları azaltılmalıdır.

105. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda Fizik tedavi nasıl yapılır? 

Cevap

Fizik tedavi yürüme bozukluklarına neden olan kas iskelet sistemi ve sinir sistemi hastalıklarında, ağrıyı azaltmak, eklem hareket sınırını, duyusal fonksiyonları, kas kuvvet, güç ve enduransını arttırmak, kaslarda sertliği azaltmak ve uygun durumu devam ettirmek, dolayısıyla denge ve yürüme bozukluklarını gidererek yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uygulanır. Bu amaçlarla farklı tipte egzersizler, sıcak ve soğuk tedavi ve elektroterapi yöntemleri, bazı biyomekanik aletler kullanılır.

106. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda egzersizin faydası nedir? 

Cevap

Düzenli egzersiz uygulamaları yürüme rehabilitasyonun en önemli basamağıdır. Yaşlılarda düzenli yapılan egzersizlerle, kas kuvveti ve dayanıklılığı, denge, kemik mineral yoğunluğu, kan basıncı düşer, kalp atım sayısı (nabız) azalır, maksimal oksijen kullanma kapasiteleri (aerobik kapasite) artar, dolayısıyla kalp ve akciğer fonksiyonları artar, ve yürüyüş için harcanan enerji azalır.Egzersiz programları kuvvetlendirme, denge, esneklik ve dayanıklılığı arttırmak için yapılan egzersizlerden oluşur. Bu amaçlardan iki veya daha fazlasını kapsayan egzersiz programları, düşme oranını ve düşen kişilerin sayısını azaltır.

107. Soru

Yürüme bozukluklarında rehabilitasyonda Göreve Özel Yürüme Eğitimi nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Son yıllarda, yapay kalça (eklem protezi) ameliyatından sonra, Parkinson hastalığında, omurilik yaralanmalarında ve inme geçiren hastalarda göreve özel yürüme eğitimi sağlamak için ağırlık taşıma sistemi ve yürüme bandı (treadmil) kullanarak, yürüme bozukluklarının azaltılabildiği belirtilmektedir. Yürümenin yeniden kazandırılması amacıyla, vücut ağırlığını destekliyerek yürüme bandında yürüme ve denge eğitimi verilmektedir.

108. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda Davranışsal ve Çevresel Düzenlemeler nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Düşme risklerini azaltarak dengeli yürümenin sürdürülebilmesi için, yaşlıların eğitilmesi, iyi aydınlatılmış (özellikle vestibüler ve duyu bozukluğu olanlarda), engellerin kaldırıldığı (elektrik kabloları, dağınıklık, kaygan zeminler ve halılar gibi), gerekirse uygun mimari düzenlemelerle daha güvenli bir çevrenin oluşturulması, yaşlıların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını arttırarak yaşam kalitelerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

109. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda Cihazların önemi nedir? 

Cevap

Uzuv kaybı olan yaşlılarda kesilmiş uzuva uygun protezlerin kullanılması yürümenin sağlanmasında temeldir. Ayrıca, yürüme bozukluğu olanlarda cihazlardan da yararlanılır. Bu cihazların kullanım amaçları şunlardır:

• Fonksiyonu arttırmak

• Eklem kısıtlılığının ve şekil bozukluğununun gelişimini önlemek veya gidermek

• Eklemleri fonksiyonel pozisyonda tutmak

• Stabilizasyon sağlamak

• Zayıf kas fonksiyonlarını desteklemek

• Hareket kontrolünü arttırmak

• Bacağa binen yükü azaltmak ve eşit dağılmasını sağlamak

• Kaslarda sertliği azaltmaktır. 

110. Soru

Yürümeye yardımcı aletler nelerdir? 

Cevap

Yürümenin kolaylaştırılması, ağrının azaltılması, dengenin ve yük taşıma kabiliyetinin arttırılması için bastonlar, koltuk değnekleri ve yürüteçler kullanılır. Yürümeye yardımcı bu aletler vücut ağırlığının bir kısmını bacaktan kollara aktarırlar. Ancak gövde ağırlığının omuz, dirsek ve bilek eklemlerinde taşınması zaman içinde bu eklemlerde de problemlere yol açabilir. Yürüme yardımcılarının seçiminde bu konuda eğitimli kişilerden yardım alınmalıdır.

111. Soru

Yaşlıların yürümeye yardımcı aletleri kullanabilmeleri için neler gereklidir? 

Cevap

Yaşlıların kendilerine uygun olan yürümeye yardımcı bu aletleri kullanabilmeleri için; görmeleri, yeterli bilişsel fonksiyonları, yargılama yetisi, vestibüler fonksiyonu, yeterli kol kuvveti ve fiziksel dayanıklıklarının olması gereklidir. Eğer yaşlılar bu özelliklere sahipse yürürken denge ve ağırlık taşımak için kollarını kullanmalarına gerek olup olmadığı değerlendirilir. Bunun için yürürken yaşlının bir ya da her iki eli tutularak destek verilir.

112. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda yürümeye yardımcı aletlerden olan baston nasıl kullanılır? 

Cevap

Bastonlar destek alanını genişleterek dengenin artmasını sağlarlar. Denge kurmakta güçlük çeken yaşlılarda iki bacaklarına ek olarak üçüncü bir destek noktası yaratılır.  Denge sorunu çok ağır olanlarda çift baston kullanılarak dördüncü bir destek noktası sağlanır. Aynı zamanda bacaklara binen vücut ağırlığının bir kısmı baston vasıtasıyla azaltılabilir. Bu amaçlarla baston genellikle hasta olan tarafın karşı tarafındaki elle tutularak kullanılır. (hastalık sol taraftaysa baston sağ elle tutulur). Bastonların uçları amaca göre tek, üç veya dört uçlu olabilir.

113. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda yürümeye yardımcı aletlerden olan koltuk değnekleri  nasıl kullanılır? 

Cevap

Koltuk değnekleri yanlara doğru stabiliteyi sağlayarak destek alanını arttırırlar. Bastonların aksine tüm vücut ağırlığını karşılamak için kullanılırlar. Koltuk altına kadar uzanan koltuk değneklerinde vücut yükü elbileği ve koltuk altı arasında paylaşılır.  Bu tür değneklerle her iki bacakta tam felç varken bile yürümek mümkündür. Ayrıca, yükün dirsek ve el bileği arasındaki ön kolda taşındığı, ön kol destekli koltuk değnekleriyle vücut ağırlığının %45’i aktarılabilir. Kanadyen tipi koltuk değneği adı da verilen bu tip koltuk değneklerinin kullanımı daha kolaydır.

114. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda yürümeye yardımcı aletlerden olan yürüteçler nasıl kullanılır? 

Cevap

Yürüteçler en fazla denge sağlayan ve vücut ağırlığının en fazla aktarılabildiği yürüme yardımcılarıdır, ancak bu aletle yürüme hızı çok düşüktür. Standart ve tekerlekli tipleri vardır. Tekerlekli yürüteçlerle daha hızlı hareket edilebilir. Yürüteçler genelde yürüme eğitiminin erken safhasında ya da yürüme sorunları çok belirgin olan yaşlılarda kullanılır. Manevra yapma, kapılardan geçme güçlüğü, kollarda normal salınımın azalması, yürürken gövdenin öne eğilmesi, merdivenlerde kullanılamaması gibi dezavantajları vardır. Bu aletlerin boyları vücut ölçülerine uygun olarak ayarlanmalıdır. Yer ile temasta olan yürümeye yardımcı aleti tutarken dirsek eklemi 15°-30° fleksiyonda olmalıdır.

115. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda İş ve Uğraşı Tedavisi  nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Yaşlılarda uygun testler kullanılarak, duyu, algı, motor değerlendirme, el ve kolun fonksiyonel kapasitesinin ve ince becerilerinin değerlendirmesi ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirmesi yapılır. Yaşlıların; zamanı iyi değerlendirmek, hoşça vakit geçirmek, üretmenin verdiği huzuru, kendine güveni ve yaşam kalitesini arttırmak için, yaşlıya uygun olan fotoğrafçılık, resim, seramik, makrome, örgü, kumaş ve cam boyama gibi sanatsal uğraşılara ve ev dışındaki aktivitelere katılımları teşvik edilir ve desteklenir.

116. Soru

Yürüme bozukluklarının rehabilitasyonunda Cerrahi tedaviler  nasıl gerçekleşir? 

Cevap

Yürüme bozukluğuna neden olan bazı durumlarda cerrahi tedavilere gerek duyulabilir. Yürüme bozukluğunu gidermek, daha ağrısız ve dengeli yürümeyi sağlamak için; kas ve kas kirişi, eklem ve eklem bağları, kemikler, sinir sistemi, görme ve işitme ile ilgili sorunlarda, şekil bozukluklarında uygun cerrahi tedaviler uygulanır. Özellikle yaşlılarda yürüme bozukluğuna neden olan ileri düzeydeki artroz durumlarında, yapay kalça ve diz eklemi ameliyatları yürümede ve dolayısıyla günlük yaşam aktivitelerinin gelişmesinde ve yaşam kalitesinin artmasında yararlı olmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.