Açıköğretim Ders Notları

Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yaşlılıkta Bedensel Sağlık Sorunlarına Bağlı Uyum Güçlükleri

1. Soru

Yaşla birlikte görülen fiziksel değişim, yaşlılığın hangi boyutunu oluşturur?

Cevap

Biyolojik boyutunu oluşturur.


2. Soru

Algı, öğrenme, problem çözme ve kişilik özellikleri açısından insanın uyum sağlama kapasitesindeki değişimler yaşlılığın hangi boyutunu oluşturur?

Cevap

Bilişsel boyutunu oluşturur.


3. Soru

Yaşlılığın psiko-sosyal boyutunu ne oluşturur?

Cevap

Çevredeki diğer bireylerle etkileşimi yaşlılığın psiko-sosyal boyutunu oluşturur. 


4. Soru

Sağlık öyküsünün içeriğinde hangi bilgiler yer alır?

Cevap

Sağlık öyküsünün içeriğinde özgeçmiş, soy geçmişi, şu anki durumu ve ilaç kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.


5. Soru

Sağlık algısını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Sağlık algısı bireyin gerçekte olan sağlık durumunu değil kendi sağlığının nasıl
olduğuyla ilgili kişisel yaklaşımını ifade etmektedir.


6. Soru

Yaşlının sağlığı konusundaki davranışları hakkında bilgi almak için hangi konuların öğrenilmesi gerekmektedir?

Cevap

Yaşlının sigara, alkol gibi alışkanlıklarının olup olmadığının ve kullandığı miktarın öğrenilmesi yaşlının sağlığı konusundaki davranışları hakkında bilgi verir. Ayrıca bakım veren, yaşlının şu anki sağlık problemini bilip bilmediği, hastalığı ile ilgili bilgi alıp almadığı, hastalık belirtilerinde artma olup olmadığı, hastalığının günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirilerek bu bilgiler doktor ile paylaşılabilir.


7. Soru

Yaşlılıkta “duyu sisteminde” meydana gelen değişimler bir yaşlı için neden önemlidir?

Cevap

Yaşlılıkta “duyu sisteminde” meydana gelen değişimler yaşlının uyumu açısından önemlidir. Çünkü etkili bir iletişim kurma yetisi büyük ölçüde duyulara (görme, işitme, dokunma, tat alma, koklama) bağlıdır. Yaşlılar uyaranların yoğunluğunun az olduğu (hafif ses, hafif koku, az ışık) durumlarda güçlük çekerler. Çünkü sinirlerde uyarılarda azalmalar oluşur ve beyin kendisine gelen uyarıları tam
olarak değerlendiremez.


8. Soru

Görme problemi olan yaşlıların iletişimini ve günlük yaşamını kolaylaştırmak için;yapılması gerekenlerden üç tanesini nasıl sıralarsınız?

Cevap

I. Bulunduğu yeri öğrenmesi için birlikte yürüyüşler yapmak, göremediği durumlarda yaşlıya yol göstermek,
II. Yaşlıya yaklaşırken ismiyle seslenmek, yanından ayrılırken söylemek,
III.  Çevredeki uyaranlarla, bulunulan ortamla,
yaptıklarınızla ilgili bilgi vermek,


9. Soru

Yaşlılıktaki önemli duyu kayıplarından birisi olan işitme kaybı yaşlının yaşamını nasıl etkiler?

Cevap

Bu durum bireyin hayattan aldığı zevki, güvenliğini olumsuz etkiler. Az işiten yaşlılar trafik kazaları ile daha sık karşı karşıya kalabilirler. İnsan sesini işitmede kayıp olması da sosyal ilişkileri etkiler (Kahveci, 2015).


10. Soru

Görme problemi olan yaşlının yaşamını kolaylaştırmak için neler yapılmalıdır?

Cevap

Görme problemi olan yaşlının yaşamını kolaylaştırmak için iyi göremediği uyaranlarla ilgili bilgi vermek, yürürken yardımcı olmak, kolay kullanabileceği mutfak aletleri satın almak yararlı olur.


11. Soru

Saçlarda beyazlama, deride kırışıklıklar ve kilo alma neyin sonucudur?

Cevap

Saçlarda beyazlama, deride kırışıklıklar ve kilo almada vücuttaki düşük hormon düzeylerinin sonucudur


12. Soru

Vücudun savunma gücünü zayıflatan unsurlar nelerdir?

Cevap

Çevreden ve besinlerden alınan zararlı maddeler ve yaşlanmayla birlikte enzimlerin aktivitesinin azalması vücudun savunma gücünü zayıflatır. Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması yaşlıyı hastalıklardan korur, zayıf olması da yaşlıyı hastalıklara açık hâle getirir.


13. Soru

Üreme sistemindeki değişiklikler yaşlıların psikolojisini ne yönde etkiler?

Cevap

Üreme sistemindeki değişiklikler yaşlıların psikolojisini de etkiler. Çocuk doğurabilme yeteneğinin bitmesi dünyanın sonu olarak algılanabilir. Üreme hormonlarının azalması da kadınlarda sinirliliği arttırabilir, menopoz sırasında ve sonrasında kadınlar stres yaratan durumlara daha fazla tepki gösterebilirler. Bu nedenle eşler arasında menopoz döneminde sorunlar olabilir.  Erkeklerde de andropoz görülür. Andropozda çalışma isteksizliği, irade de azalma, baş ağrıları, uykusuzluk, çabuk sinirlenme görülür.


14. Soru

Yaşlılıkta görülen psikolojik değişiklikler nelerdir?

Cevap

Yaşlılıkta görülen psikolojik değişiklikler; eskiye aşırı bağlılık, yeni durumlara uyum sağlayamama ve egoizm (bencillik) görülebilir.


15. Soru

Hastalıklara ve yaşlılığa karşı sağlıklı tutum hangisidir?

Cevap

Hastalıklara ve yaşlılığa karşı sağlıklı tutum yaşlılığı kabul etmektir.


16. Soru

Sağlık personelinin yaşlıya karşı tutumu nasıl olmalıdır?

Cevap

Sağlık personelinin tutumu da yaşlının hastalığa uyum düzeyinde önemli bir role sahiptir. Yaşlı bireylerde hastalığın yarattığı psikolojik sorunlarda sağlık personelinin tutumu da oldukça etkili olmaktadır. Yaşlılar sağlık personelinin anlayışlı davranışları ile mutlu olurlar. Yaşlılar sağlık personelinden anlayış, güler yüz ve destek bekler. Sağlık personelinin özensiz davranışlarından yaşlılar daha
fazla etkilenebilir.


17. Soru

İlaç kullanımı ile ilgili olarak bakım verenin rolü nedir?

Cevap

İlaç kullanımı ile ilgili olarak bakım verenin rolü yaşlının kullandığı ilaçları düzenli vermek ve ilaç yan etkilerine karşı uyanık olmaktır.


18. Soru

Fiziksel değişikliklerle ilgili olarak yaşlının uyumunda ne sorun teşkil edebilir?

Cevap

Yaşlının uyumunda fiziksel değişiklikleri ve kayıpları kabul edememesi sorun oluşturur.


19. Soru

Akut hastalıklarla kronik hastalıklar arasındaki fark nedir?

Cevap

Akut hastalıklar kısa süreli ve tedavi edilebilir, kronik hastalıklar ise uzun süreli
ve tedavi edilmesi ya imkânsız ya da çok uzun süren hastalıklardır.


20. Soru

Yaşlılarda görülen ruhsal sorunlardan üç tanesini nasıl belirtirsiniz?

Cevap

I. Stres yaratan durumlarla baş edememe

II. Değişime tolerans gösterememe

III. Kontrol kaybı duygusu


21. Soru

Yaşlılar neden  kansere daha yatkındırlar?

Cevap

Yaşlılar yıllar boyunca hava kirliliği, radyasyon, sigara, yanlış beslenme,
zararlı kimyasallar, stres ve hormonal dengesizlik gibi çeşitli zararlı etmenlerin etkisinde kaldıklarından kansere daha yatkındırlar.


22. Soru

Yaşlılara özetle hangi konularda destek olunabilir?

Cevap

Yaşlının sorunları, beklentileri ve hedefleri saptanmalı, yaşlı problemlerini çözmesi için motive edilmelidir. Kişi yaşlılık süreci hakkında bilgilendirilmeli, varlığının önemli olduğu hissettirilmelidir. Yaşlının potansiyellerini keşfetmesine, becerilerini geliştirmesine destek olunmalıdır. Yaşlının çevresi ile ilişkileri arttırılmalı, değişen durumlara uyum sağlamasına yardımcı olmalıdır. Ayrıca ihtiyaç duyduğu tıbbi destek de sağlanmalıdır.


1. Soru

Yaşla birlikte görülen fiziksel değişim, yaşlılığın hangi boyutunu oluşturur?

Cevap

Biyolojik boyutunu oluşturur.

2. Soru

Algı, öğrenme, problem çözme ve kişilik özellikleri açısından insanın uyum sağlama kapasitesindeki değişimler yaşlılığın hangi boyutunu oluşturur?

Cevap

Bilişsel boyutunu oluşturur.

3. Soru

Yaşlılığın psiko-sosyal boyutunu ne oluşturur?

Cevap

Çevredeki diğer bireylerle etkileşimi yaşlılığın psiko-sosyal boyutunu oluşturur. 

4. Soru

Sağlık öyküsünün içeriğinde hangi bilgiler yer alır?

Cevap

Sağlık öyküsünün içeriğinde özgeçmiş, soy geçmişi, şu anki durumu ve ilaç kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

5. Soru

Sağlık algısını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Sağlık algısı bireyin gerçekte olan sağlık durumunu değil kendi sağlığının nasıl
olduğuyla ilgili kişisel yaklaşımını ifade etmektedir.

6. Soru

Yaşlının sağlığı konusundaki davranışları hakkında bilgi almak için hangi konuların öğrenilmesi gerekmektedir?

Cevap

Yaşlının sigara, alkol gibi alışkanlıklarının olup olmadığının ve kullandığı miktarın öğrenilmesi yaşlının sağlığı konusundaki davranışları hakkında bilgi verir. Ayrıca bakım veren, yaşlının şu anki sağlık problemini bilip bilmediği, hastalığı ile ilgili bilgi alıp almadığı, hastalık belirtilerinde artma olup olmadığı, hastalığının günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirilerek bu bilgiler doktor ile paylaşılabilir.

7. Soru

Yaşlılıkta “duyu sisteminde” meydana gelen değişimler bir yaşlı için neden önemlidir?

Cevap

Yaşlılıkta “duyu sisteminde” meydana gelen değişimler yaşlının uyumu açısından önemlidir. Çünkü etkili bir iletişim kurma yetisi büyük ölçüde duyulara (görme, işitme, dokunma, tat alma, koklama) bağlıdır. Yaşlılar uyaranların yoğunluğunun az olduğu (hafif ses, hafif koku, az ışık) durumlarda güçlük çekerler. Çünkü sinirlerde uyarılarda azalmalar oluşur ve beyin kendisine gelen uyarıları tam
olarak değerlendiremez.

8. Soru

Görme problemi olan yaşlıların iletişimini ve günlük yaşamını kolaylaştırmak için;yapılması gerekenlerden üç tanesini nasıl sıralarsınız?

Cevap

I. Bulunduğu yeri öğrenmesi için birlikte yürüyüşler yapmak, göremediği durumlarda yaşlıya yol göstermek,
II. Yaşlıya yaklaşırken ismiyle seslenmek, yanından ayrılırken söylemek,
III.  Çevredeki uyaranlarla, bulunulan ortamla,
yaptıklarınızla ilgili bilgi vermek,

9. Soru

Yaşlılıktaki önemli duyu kayıplarından birisi olan işitme kaybı yaşlının yaşamını nasıl etkiler?

Cevap

Bu durum bireyin hayattan aldığı zevki, güvenliğini olumsuz etkiler. Az işiten yaşlılar trafik kazaları ile daha sık karşı karşıya kalabilirler. İnsan sesini işitmede kayıp olması da sosyal ilişkileri etkiler (Kahveci, 2015).

10. Soru

Görme problemi olan yaşlının yaşamını kolaylaştırmak için neler yapılmalıdır?

Cevap

Görme problemi olan yaşlının yaşamını kolaylaştırmak için iyi göremediği uyaranlarla ilgili bilgi vermek, yürürken yardımcı olmak, kolay kullanabileceği mutfak aletleri satın almak yararlı olur.

11. Soru

Saçlarda beyazlama, deride kırışıklıklar ve kilo alma neyin sonucudur?

Cevap

Saçlarda beyazlama, deride kırışıklıklar ve kilo almada vücuttaki düşük hormon düzeylerinin sonucudur

12. Soru

Vücudun savunma gücünü zayıflatan unsurlar nelerdir?

Cevap

Çevreden ve besinlerden alınan zararlı maddeler ve yaşlanmayla birlikte enzimlerin aktivitesinin azalması vücudun savunma gücünü zayıflatır. Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması yaşlıyı hastalıklardan korur, zayıf olması da yaşlıyı hastalıklara açık hâle getirir.

13. Soru

Üreme sistemindeki değişiklikler yaşlıların psikolojisini ne yönde etkiler?

Cevap

Üreme sistemindeki değişiklikler yaşlıların psikolojisini de etkiler. Çocuk doğurabilme yeteneğinin bitmesi dünyanın sonu olarak algılanabilir. Üreme hormonlarının azalması da kadınlarda sinirliliği arttırabilir, menopoz sırasında ve sonrasında kadınlar stres yaratan durumlara daha fazla tepki gösterebilirler. Bu nedenle eşler arasında menopoz döneminde sorunlar olabilir.  Erkeklerde de andropoz görülür. Andropozda çalışma isteksizliği, irade de azalma, baş ağrıları, uykusuzluk, çabuk sinirlenme görülür.

14. Soru

Yaşlılıkta görülen psikolojik değişiklikler nelerdir?

Cevap

Yaşlılıkta görülen psikolojik değişiklikler; eskiye aşırı bağlılık, yeni durumlara uyum sağlayamama ve egoizm (bencillik) görülebilir.

15. Soru

Hastalıklara ve yaşlılığa karşı sağlıklı tutum hangisidir?

Cevap

Hastalıklara ve yaşlılığa karşı sağlıklı tutum yaşlılığı kabul etmektir.

16. Soru

Sağlık personelinin yaşlıya karşı tutumu nasıl olmalıdır?

Cevap

Sağlık personelinin tutumu da yaşlının hastalığa uyum düzeyinde önemli bir role sahiptir. Yaşlı bireylerde hastalığın yarattığı psikolojik sorunlarda sağlık personelinin tutumu da oldukça etkili olmaktadır. Yaşlılar sağlık personelinin anlayışlı davranışları ile mutlu olurlar. Yaşlılar sağlık personelinden anlayış, güler yüz ve destek bekler. Sağlık personelinin özensiz davranışlarından yaşlılar daha
fazla etkilenebilir.

17. Soru

İlaç kullanımı ile ilgili olarak bakım verenin rolü nedir?

Cevap

İlaç kullanımı ile ilgili olarak bakım verenin rolü yaşlının kullandığı ilaçları düzenli vermek ve ilaç yan etkilerine karşı uyanık olmaktır.

18. Soru

Fiziksel değişikliklerle ilgili olarak yaşlının uyumunda ne sorun teşkil edebilir?

Cevap

Yaşlının uyumunda fiziksel değişiklikleri ve kayıpları kabul edememesi sorun oluşturur.

19. Soru

Akut hastalıklarla kronik hastalıklar arasındaki fark nedir?

Cevap

Akut hastalıklar kısa süreli ve tedavi edilebilir, kronik hastalıklar ise uzun süreli
ve tedavi edilmesi ya imkânsız ya da çok uzun süren hastalıklardır.

20. Soru

Yaşlılarda görülen ruhsal sorunlardan üç tanesini nasıl belirtirsiniz?

Cevap

I. Stres yaratan durumlarla baş edememe

II. Değişime tolerans gösterememe

III. Kontrol kaybı duygusu

21. Soru

Yaşlılar neden  kansere daha yatkındırlar?

Cevap

Yaşlılar yıllar boyunca hava kirliliği, radyasyon, sigara, yanlış beslenme,
zararlı kimyasallar, stres ve hormonal dengesizlik gibi çeşitli zararlı etmenlerin etkisinde kaldıklarından kansere daha yatkındırlar.

22. Soru

Yaşlılara özetle hangi konularda destek olunabilir?

Cevap

Yaşlının sorunları, beklentileri ve hedefleri saptanmalı, yaşlı problemlerini çözmesi için motive edilmelidir. Kişi yaşlılık süreci hakkında bilgilendirilmeli, varlığının önemli olduğu hissettirilmelidir. Yaşlının potansiyellerini keşfetmesine, becerilerini geliştirmesine destek olunmalıdır. Yaşlının çevresi ile ilişkileri arttırılmalı, değişen durumlara uyum sağlamasına yardımcı olmalıdır. Ayrıca ihtiyaç duyduğu tıbbi destek de sağlanmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.