Açıköğretim Ders Notları

Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşlılarda Davranış Sorunları Ve Uyum Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İleri Yaşta İş Yaşamı Ve Emekliliğe Bağlı Uyum Güçlükleri

1. Soru

Emeklilik nasıl bir süreçtir?

Cevap

Emeklilik belli bir zaman aralığı içinde olup biten bir olay değil, tıpkı yaşlanma gibi zamanla birlikte devam eden ve değişen bir süreçtir. Bir başka ifade ile emeklilik başlamadan önce bireylerin emekliliğe ilişkin beklentileri, algıları, duyguları ve davranışları, emeklilik başladıktan sonra, yıllar içinde önemli bir değişim göstermektedir.


2. Soru

Meslek seçimi açısından ergenlik döneminin önemi nedir?

Cevap

Bireyler meslek seçimi ve mesleğe yönelme konusundaki kararlarını ergenlik döneminde vermektedirler (Bacanlı, 1997). Ergenlik dönemi her açıdan olduğu gibi çalışma yaşamı açısından da yetişkinliğe hazırlık dönemidir. Bireylerin ergenlik döneminde ilgi, ihtiyaç ve kişilik özelliklerine bağlı olarak sergiledikleri mesleki yönelimler onların yetişkinlik ve yaşlılık yıllarındaki çalışma yaşamlarını büyük ölçüde belirlemektedir.


3. Soru

Türkiye’deki mevcut sisteme göre bireyler hangi kurum,kuruluşveya merkezlerden mesleki eğitim alabilirler?

Cevap

Türkiye’deki mevcut sisteme bakıldığında bireylerin çıraklık eğitim merkezleri, meslek liseleri, yüksekokullar, üniversiteler, çeşitli beceri kursları, halk eğitim merkezleri gibi yerlerden mesleki eğitim alabildikleri görülmektedir.


4. Soru

Kariyer nedir?

Cevap

Bireylerin çalışma yaşamının başından ölene kadar devam eden süreçte iş ve meslekle ilgili gerçekleştirdikleri tüm etkinlikler kariyer olarak adlandırılmaktadır. Bir başka ifade ile kariyer iş ve mesleği de kapsayan ve yaşam boyu devam eden geniş ve uzun bir süreçtir.


5. Soru

Meslek ile İş arasındaki farkı bir örnekle nasıl açıklarsınız?

Cevap

Örneğin bir birey meslek lisesinde bilgisayar operatörlüğü eğitimi alarak, bilgisayar operatörü olmasına karşın bu alanda çalışmak istemeyebilmektedir. Bunun yerine bir lokantada garsonluk yapabilmektedir. Bu durumda bireyin mesleği bilgisayar operatörlüğü, işi ise garsonluktur.


6. Soru

Çalışma bireyler için düzenli bir gelirin yanı sıra daha başka hangi anlamlar taşımaktadır?

Cevap

Bu araştırma, gelir düzeyi yüksek olsa dahi işsiz olmanın bireylerin duygu durumunu olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu,
çalışmanın bireyler için düzenli bir gelir kadar toplumsal statü, kimlik, yaşam doyumu, gibi daha karmaşık anlamlara da sahip olduğunu işaret etmektedir (Baumeister, 1991). Bir başka ifade ile çalışma, gelişimin tüm boyutlarında bireyleri etkileyen bir yaşantıdır.


7. Soru

Bireylerin iş ve meslekle ilgili seçimlerini etkileyen faktörlerin başında ne gelmektedir?

Cevap

Gelir bireylerin iş ve meslekle ilgili seçimlerini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Çünkü bireyler yaşamlarını devam ettirebilmek için öncelikle temel gereksinimleri olan beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak durumundadırlar.


8. Soru

Hangi yaşlar arasındaki çalışanlar yaşlı çalışanlar olarak sınıflandırılmaktadırlar?

Cevap

60-65 yaş arasındaki çalışanlar yaşlı çalışanlar olarak sınıflandırılmaktadırlar.


9. Soru

Yaşlı çalışanlara ne tür görevler verilmelidir?

Cevap

Yaşlı çalışanlardan verimli bir şekilde yararlanmak için fiziksel güç ve teknoloji
kullanımı gerektiren roller beklemek yerine, deneyimlerinden yararlanmaya yönelik görevler verilmelidir.


10. Soru

Yaşlılık döneminde erken emekliliği azaltabilecek çalışma biçimi hangisidir?

Cevap

Çalışma yaşamında yarı zamanlı iş gibi yaşlıların koşullarına daha uygun olan
esnek çalışma seçeneklerinin üretilmesi erken emekliliği azaltabilecek bir seçenek olarak görülmektedir. Çünkü yaşlı bireyler için fazla yapılandırılmış olan
çalışma saatlerine ve iş çevresine uygun hareket etme kolay değildir. Oysa yarı zamanlı iş seçeneği, yaşlıların yaşamlarını kendi gereksinimlerine göre düzenlemelerine olanak sağlamaktadır.


11. Soru

Emekliliğin  kişisel yararı nedir?

Cevap

Emeklilik kişisel yarar açısından bireylere toplumsal gelirden pay alma ve sevdikleri etkinliklerle vakit geçirme olanağı sunar.


12. Soru

Emekliliğin  toplumsal katkısı nedir?

Cevap

Emekliliğin  sanayi toplumuna da katkısı oldukça fazladır. Bu katkılarından biri bireylerin çalışmasını teşvik etmek ve çalışma sevgisinin sürekliliğini sağlamaktır. Bu da toplumsal yapının ihtiyacı olan üretimi sürdürmeye hizmet etmektedir. Bununla birlikte emekliliğin bir başka toplumsal katkısı da yaşlı bireylerin çalışma yaşamındaki pozisyonlarını boşaltıp bu pozisyonlara daha genç bireyleri yerleştirmektir. 


13. Soru

Bireylerin çalışmaya devam etme ya da etmeme kararlarında ne etkili olmaktadır?

Cevap

Bireylerin çalışmaya devam etme ya da etmeme kararlarında sağlık durumu ve ekonomik koşulların bağlayıcı bir etkisi bulunmaktadır. Emeklilik kararı yaş, sağlık durumu ve ekonomik düzeyin yanı sıra iş doyumundan da etkilenmektedir. Ayrıca bireylerin eğitim düzeyi de emeklilik kararını etkilemektedir.


14. Soru

Emeklilik kaygısı yüksek olan bireyler hangi  iki konuda endişelenmektedirler?

Cevap

Emeklilik kaygısı yüksekolan bireyler iki konuda endişelenmektedir. Bunlardan biri ilişkiler, diğeri ise sosyal katılımdır. Bireyler ilişkilerle ilgili olarak emeklilik döneminde arkadaşlarını kaybetmekten, yalnız kalmaktan ve iş arkadaşlarıyla eskisi kadar görüşme olanağı bulamamaktan endişe duymaktadırlar. Sosyal katılım konusundaki endişeleri ise emeklilik döneminde yeni ilişkiler kuramamak ve zaman geçirecek etkinlikler bulamamak ile ilişkilidir.


15. Soru

Emekliliğe hazırlanmada göz önüne alınması gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Emekliliğe hazırlanma bireylerin gelirlerinde, aile rollerinde, günlük aktivitelerinde, sosyal ilişkilerinde emeklilikten sonra ortaya çıkacak olan değişiklikleri öngörmeyi ve bu değişikliklere uyum sağlamaya yönelik stratejiler
geliştirmeyi içermektedir (Newman & Newman, 1995).


16. Soru

Emekliliğe uyum kaç evrede incelenebilir?

Cevap

Emekliliğe uyum emeklilik öncesi evre, balayı evresi, hayal kırıklığı evresi, yeniden yönelim evresi, kararlılık evresi ve sonlandırma evresi olarak adlandırılan altı evre çerçevesinde incelenmektedir. (Atchley, 2000)


17. Soru

Bireyler hangi evrede , emeklilik koşullarını tekrar gözden geçirerek, bu koşullara uygun emeklilik rolleri geliştirmeye yönelmektedir?

Cevap

Yeniden yönelim evresi


18. Soru

Hangi kişilik tipleri emekliliğe uyum sağlayabilir?

Cevap

Emekliliğe uyum sağlayabilen üç kişilik tipi vardır. Emekliliğe uyum sağlayabilen kişilik tiplerinden biri olgun kişiliktir. İkinci uyumlu grup da salıncaklı sandalye insanları olarak adlandırılmaktadır. Emekliliğe uyumu başaran üçüncü grup ise zırhlı bireyler olarak adlandırılmaktadır.


19. Soru

Emeklilik neden bazı çiftler arasında çatışmalar yaşanmasına neden olmaktadır?

Cevap

Çünkü emeklilik döneminde eşler birbirlerinin özel alanlarına daha fazla girmektedirler. Ayrıca,  çalışmayan bir eşi olan emekli bireyler, eşlerinin kendileriyle ortak etkinliklerinin dışında bir yaşamı olduğunu fark etmektedir. Bu
tür evliliklerde emekli birey, eşine bağımlı ise zamanını sürekli eşi ile birlikte geçirmek istemekte ve eşinin daha önce kurduğu sosyal yaşama müdahale
etmektedir. Bu durum eşler arasında çatışma yaşanmasına yol açmaktadır.


20. Soru

Hangi bireyler emekli olduktan sonra çalışma yaşamını özlemektedir?

Cevap

Bu durumun nedenlerinden biri emekli olduktan sonra bireylerin azalan geliridir.Bir diğer faktör ise iş yeri kapatma, işten çıkarma ya da yeniden
yapılandırma politikaları nedeniyle ortaya çıkan zorunlu emekliliktir. Emeklilerin bazıları işten çıkarılan ve zorunlu emekliliğe maruz kalanlardan oluşmaktadır. Üstelik bu gruptaki bireyler emekli olmak için çok genç, iyi bir iş bulmak için de çok yaşlıdır. Bu bireyler istemeden işlerini kaybettikleri için çalışma yaşamına özlem duymaktadırlar. Ayrıca üretken olma ihtiyacı yüksek olan ve deneyimlerini paylaşmak isteyen yaşlı bireylerin emeklilik yıllarında çalışma yaşamını özledikleri belirtilmektedir.


1. Soru

Emeklilik nasıl bir süreçtir?

Cevap

Emeklilik belli bir zaman aralığı içinde olup biten bir olay değil, tıpkı yaşlanma gibi zamanla birlikte devam eden ve değişen bir süreçtir. Bir başka ifade ile emeklilik başlamadan önce bireylerin emekliliğe ilişkin beklentileri, algıları, duyguları ve davranışları, emeklilik başladıktan sonra, yıllar içinde önemli bir değişim göstermektedir.

2. Soru

Meslek seçimi açısından ergenlik döneminin önemi nedir?

Cevap

Bireyler meslek seçimi ve mesleğe yönelme konusundaki kararlarını ergenlik döneminde vermektedirler (Bacanlı, 1997). Ergenlik dönemi her açıdan olduğu gibi çalışma yaşamı açısından da yetişkinliğe hazırlık dönemidir. Bireylerin ergenlik döneminde ilgi, ihtiyaç ve kişilik özelliklerine bağlı olarak sergiledikleri mesleki yönelimler onların yetişkinlik ve yaşlılık yıllarındaki çalışma yaşamlarını büyük ölçüde belirlemektedir.

3. Soru

Türkiye’deki mevcut sisteme göre bireyler hangi kurum,kuruluşveya merkezlerden mesleki eğitim alabilirler?

Cevap

Türkiye’deki mevcut sisteme bakıldığında bireylerin çıraklık eğitim merkezleri, meslek liseleri, yüksekokullar, üniversiteler, çeşitli beceri kursları, halk eğitim merkezleri gibi yerlerden mesleki eğitim alabildikleri görülmektedir.

4. Soru

Kariyer nedir?

Cevap

Bireylerin çalışma yaşamının başından ölene kadar devam eden süreçte iş ve meslekle ilgili gerçekleştirdikleri tüm etkinlikler kariyer olarak adlandırılmaktadır. Bir başka ifade ile kariyer iş ve mesleği de kapsayan ve yaşam boyu devam eden geniş ve uzun bir süreçtir.

5. Soru

Meslek ile İş arasındaki farkı bir örnekle nasıl açıklarsınız?

Cevap

Örneğin bir birey meslek lisesinde bilgisayar operatörlüğü eğitimi alarak, bilgisayar operatörü olmasına karşın bu alanda çalışmak istemeyebilmektedir. Bunun yerine bir lokantada garsonluk yapabilmektedir. Bu durumda bireyin mesleği bilgisayar operatörlüğü, işi ise garsonluktur.

6. Soru

Çalışma bireyler için düzenli bir gelirin yanı sıra daha başka hangi anlamlar taşımaktadır?

Cevap

Bu araştırma, gelir düzeyi yüksek olsa dahi işsiz olmanın bireylerin duygu durumunu olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu,
çalışmanın bireyler için düzenli bir gelir kadar toplumsal statü, kimlik, yaşam doyumu, gibi daha karmaşık anlamlara da sahip olduğunu işaret etmektedir (Baumeister, 1991). Bir başka ifade ile çalışma, gelişimin tüm boyutlarında bireyleri etkileyen bir yaşantıdır.

7. Soru

Bireylerin iş ve meslekle ilgili seçimlerini etkileyen faktörlerin başında ne gelmektedir?

Cevap

Gelir bireylerin iş ve meslekle ilgili seçimlerini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Çünkü bireyler yaşamlarını devam ettirebilmek için öncelikle temel gereksinimleri olan beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak durumundadırlar.

8. Soru

Hangi yaşlar arasındaki çalışanlar yaşlı çalışanlar olarak sınıflandırılmaktadırlar?

Cevap

60-65 yaş arasındaki çalışanlar yaşlı çalışanlar olarak sınıflandırılmaktadırlar.

9. Soru

Yaşlı çalışanlara ne tür görevler verilmelidir?

Cevap

Yaşlı çalışanlardan verimli bir şekilde yararlanmak için fiziksel güç ve teknoloji
kullanımı gerektiren roller beklemek yerine, deneyimlerinden yararlanmaya yönelik görevler verilmelidir.

10. Soru

Yaşlılık döneminde erken emekliliği azaltabilecek çalışma biçimi hangisidir?

Cevap

Çalışma yaşamında yarı zamanlı iş gibi yaşlıların koşullarına daha uygun olan
esnek çalışma seçeneklerinin üretilmesi erken emekliliği azaltabilecek bir seçenek olarak görülmektedir. Çünkü yaşlı bireyler için fazla yapılandırılmış olan
çalışma saatlerine ve iş çevresine uygun hareket etme kolay değildir. Oysa yarı zamanlı iş seçeneği, yaşlıların yaşamlarını kendi gereksinimlerine göre düzenlemelerine olanak sağlamaktadır.

11. Soru

Emekliliğin  kişisel yararı nedir?

Cevap

Emeklilik kişisel yarar açısından bireylere toplumsal gelirden pay alma ve sevdikleri etkinliklerle vakit geçirme olanağı sunar.

12. Soru

Emekliliğin  toplumsal katkısı nedir?

Cevap

Emekliliğin  sanayi toplumuna da katkısı oldukça fazladır. Bu katkılarından biri bireylerin çalışmasını teşvik etmek ve çalışma sevgisinin sürekliliğini sağlamaktır. Bu da toplumsal yapının ihtiyacı olan üretimi sürdürmeye hizmet etmektedir. Bununla birlikte emekliliğin bir başka toplumsal katkısı da yaşlı bireylerin çalışma yaşamındaki pozisyonlarını boşaltıp bu pozisyonlara daha genç bireyleri yerleştirmektir. 

13. Soru

Bireylerin çalışmaya devam etme ya da etmeme kararlarında ne etkili olmaktadır?

Cevap

Bireylerin çalışmaya devam etme ya da etmeme kararlarında sağlık durumu ve ekonomik koşulların bağlayıcı bir etkisi bulunmaktadır. Emeklilik kararı yaş, sağlık durumu ve ekonomik düzeyin yanı sıra iş doyumundan da etkilenmektedir. Ayrıca bireylerin eğitim düzeyi de emeklilik kararını etkilemektedir.

14. Soru

Emeklilik kaygısı yüksek olan bireyler hangi  iki konuda endişelenmektedirler?

Cevap

Emeklilik kaygısı yüksekolan bireyler iki konuda endişelenmektedir. Bunlardan biri ilişkiler, diğeri ise sosyal katılımdır. Bireyler ilişkilerle ilgili olarak emeklilik döneminde arkadaşlarını kaybetmekten, yalnız kalmaktan ve iş arkadaşlarıyla eskisi kadar görüşme olanağı bulamamaktan endişe duymaktadırlar. Sosyal katılım konusundaki endişeleri ise emeklilik döneminde yeni ilişkiler kuramamak ve zaman geçirecek etkinlikler bulamamak ile ilişkilidir.

15. Soru

Emekliliğe hazırlanmada göz önüne alınması gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Emekliliğe hazırlanma bireylerin gelirlerinde, aile rollerinde, günlük aktivitelerinde, sosyal ilişkilerinde emeklilikten sonra ortaya çıkacak olan değişiklikleri öngörmeyi ve bu değişikliklere uyum sağlamaya yönelik stratejiler
geliştirmeyi içermektedir (Newman & Newman, 1995).

16. Soru

Emekliliğe uyum kaç evrede incelenebilir?

Cevap

Emekliliğe uyum emeklilik öncesi evre, balayı evresi, hayal kırıklığı evresi, yeniden yönelim evresi, kararlılık evresi ve sonlandırma evresi olarak adlandırılan altı evre çerçevesinde incelenmektedir. (Atchley, 2000)

17. Soru

Bireyler hangi evrede , emeklilik koşullarını tekrar gözden geçirerek, bu koşullara uygun emeklilik rolleri geliştirmeye yönelmektedir?

Cevap

Yeniden yönelim evresi

18. Soru

Hangi kişilik tipleri emekliliğe uyum sağlayabilir?

Cevap

Emekliliğe uyum sağlayabilen üç kişilik tipi vardır. Emekliliğe uyum sağlayabilen kişilik tiplerinden biri olgun kişiliktir. İkinci uyumlu grup da salıncaklı sandalye insanları olarak adlandırılmaktadır. Emekliliğe uyumu başaran üçüncü grup ise zırhlı bireyler olarak adlandırılmaktadır.

19. Soru

Emeklilik neden bazı çiftler arasında çatışmalar yaşanmasına neden olmaktadır?

Cevap

Çünkü emeklilik döneminde eşler birbirlerinin özel alanlarına daha fazla girmektedirler. Ayrıca,  çalışmayan bir eşi olan emekli bireyler, eşlerinin kendileriyle ortak etkinliklerinin dışında bir yaşamı olduğunu fark etmektedir. Bu
tür evliliklerde emekli birey, eşine bağımlı ise zamanını sürekli eşi ile birlikte geçirmek istemekte ve eşinin daha önce kurduğu sosyal yaşama müdahale
etmektedir. Bu durum eşler arasında çatışma yaşanmasına yol açmaktadır.

20. Soru

Hangi bireyler emekli olduktan sonra çalışma yaşamını özlemektedir?

Cevap

Bu durumun nedenlerinden biri emekli olduktan sonra bireylerin azalan geliridir.Bir diğer faktör ise iş yeri kapatma, işten çıkarma ya da yeniden
yapılandırma politikaları nedeniyle ortaya çıkan zorunlu emekliliktir. Emeklilerin bazıları işten çıkarılan ve zorunlu emekliliğe maruz kalanlardan oluşmaktadır. Üstelik bu gruptaki bireyler emekli olmak için çok genç, iyi bir iş bulmak için de çok yaşlıdır. Bu bireyler istemeden işlerini kaybettikleri için çalışma yaşamına özlem duymaktadırlar. Ayrıca üretken olma ihtiyacı yüksek olan ve deneyimlerini paylaşmak isteyen yaşlı bireylerin emeklilik yıllarında çalışma yaşamını özledikleri belirtilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.