Açıköğretim Ders Notları

Yaşlılarda Görülebilecek Sorunlar Ve Bakım Hizmetleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşlılarda Görülebilecek Sorunlar Ve Bakım Hizmetleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Serebrovasküler Hastalık Ve Bakımı

1. Soru

SVH nedir?

Cevap

SVH travma dışı bir nedenle beynin bir bölümüne olan kan akımının yavaşlaması ya da durmasına yol açan bir durumdan kaynaklanan beyin hasarıdır.


2. Soru

SVH, Türkiye’de kaçıncı sırada yer almaktadır?

Cevap

SVH, Türkiye’de de dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm nedenleri
arasında %24.7’lik yüzde ile kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır.


3. Soru

SVH tipleri nelerdir?

Cevap

İskemik ve hemorajik olarak sınıflandırılmaktadır.


4. Soru

İskemik SVH nedir?

Cevap

Beynin bir bölgesine kan sağlayan arterin (atardamarın) daralması veya tıkanması sonucu o bölgeye kan gitmemesi nedeniyle gelişen patolojik duruma iskemik SVH denir.


5. Soru

İskemik SVH’da iki ana neden söz konusudur; bunlar nelerdir?

Cevap

İskemik SVH’da iki ana neden söz konusudur; a. Tromboz b. Emboli


6. Soru

Serebral iskeminin (beyin dokusunun beslenememesinin) en yaygın tipi nedir?

Cevap

Tromboz


7. Soru

Hemorajik SVH nedir?

Cevap

Hemorajik SVH zayıf beyin kan damarlarının yırtılmasını ve beyin içine ya da kafatası içinde bulunan boşluklara kanama sürecini ifade eder.


8. Soru

İskemi sonucu beyin dokusunda oluşan tepkiler nelerdir?

Cevap

• Hücrelerden kalsiyum ve potasyum geçişinin bozulmasına (hücre şişmesi)
• Serbest oksijen radikallerin oluşumuna
• Yetersiz perfüzyon nedeniyle glukozdan laktat oluşumu (asidoz)


9. Soru

Hipertansiyon hangi SVH risk faktörleri arasında yer alır?

Cevap

Değiştirilebilen Risk Faktörleri:

* Kesinleşmiş Faktörler
Hipertansiyon
Diabetes mellitus
Kalp hastalıkları
Hiperlipidemi
Sigara


10. Soru

SVH Uyarıcı Belirtileri nelerdir?

Cevap

SVH Uyarıcı Belirtileri:
Beş önemli uyarıcı belirtisi bulunmaktadır.
• Vücudun bir tarafında yüz, kol ve bacakta ani güçsüzlük ve zayıflık
• Baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı
• Ani, şiddetli ve açıklanamayan baş ağrısı
• Ani konfüzyon (bilinç bulanıklığı) ve konuşma ve anlamada güçlük
• Bir ya da her iki gözde görmede bozulma


11. Soru

Posterior serebral dolaşım nedir?

Cevap

Yazı yazma yeteneğinin kaybı olmaksızın okuma kaybı (aleksi)


12. Soru

SVH’da korunma nasıldır?

Cevap

Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi SVH’da korunma üç basamaklıdır. I.koruma hastalığın ortaya çıkmasının önlenmesi, II. Koruma hastalığın
uygun şekilde tedavisi, III. Koruma rehabilitasyonu içerir.


13. Soru

SVH’a Bağlı Gelişebilecek Komplikasyonlar nelerdir?

Cevap

• Aspirasyon pnömonisi
• Derin ven trombozu ve akciğer embolisi
• Bası yarası
• Nöbetler
• Sinirlilik
• Enfeksiyonlar
• Düşmeler ve kazalar
• İdrar ve gaita problemleri
• Yutma güçlüğü ve yeterince beslenememe
• Hareket sorunları
• Konuşma sorunları


14. Soru

Genel olarak SVH’da uygulanan tedaviler nelerdir?

Cevap

• SVH’ın önlenmesi
• SVH’ın erken tanınması ve akut tedavisi
• Rehabilitasyonun sağlanması


15. Soru

Hastane öncesi SVH nasıl ayırt edilebilir?

Cevap

Cincinati Hastane öncesi SVH skalası ile yüzde asimetri (yüzün bir tarafa kayması), kolun düşmesi (hastanın gözü kapalıyken iki kolunu 10 sn yukarda tutması) ve anormal konuşma (yanlış ya da anlaşılmaz cümleler) ile hastane öncesi SVH ayırt edilebilir.


16. Soru

Akut SVH hastalarının acil bakımı dört basamakta gerçekleşir; bunlar nelerdir?

Cevap

1. İnme ve geçici iskemik atak (GİA) belirtilerinin erken tanınması ve erken müdahale
2. 112 ile irtibat ve ambulansın erken yönlendirilmesi
3. Hastanenin önceden haberdar edilmesi ve uygun şekilde transfer
4. Acil triyajın sağlanması


17. Soru

SVH’ın akut tedavisinde alınacak önlemler nelerdir?

Cevap

Hava yolu açıklığının sağlanması

Aspirasyonun önlenmesi

Hipoksi (oksijen seviyesinin azalması) ve hiperkapninin (karbondioksit seviyesinin artması) önlenmesi

Kan basıncının kontrolü

Kardiyak (Kalp) izlemi


18. Soru

SVH sonrası hasta çeşitli bilinç düzeylerinde olabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bilinç Düzeyleri;
1. Bilinçli olma; uyanık ve farkında olma
2. Letarji: Uyarılarak uyanma, uykulu hal ve farkında olma
3. Stupor: Tekrarlayan ağrılı uyarılarla uyanma ve farkında olma durumu baskılanmış
4. Vejetatif (bitkisel hayat): Uyanık fakat farkında değil
5. Koma: hem uyanık hem de farkında değil.


19. Soru

Bilinçsiz hastada bakım nasıl olmalıdır?

Cevap

1. Bilinçsiz hastanın nörolojik ve fiziksel durumu değerlendirilmelidir.
2. Hastanın solunumu ve dolaşımı değerlendirilir.
3. Göz hareketleri ve vücut pozisyonu nasıl
4. Anormal hareketler var mı
5. İnkontinans var mı değerlendirilir


20. Soru

Dil ve iletişim sorunu olan hastalara nasıl bakım verilmeli?

Cevap

Dil ve iletişim sorunu olan hastalarda;
• Alçak sesle, hastanın yüzüne bakılarak tane tane kelimelerle konuşulması
• Hastanın kendini ifade etmesinin sağlanması ve hastaya zaman tanınması
• Gerekirse yardımcı iletişim tekniklerinin kullanılması
• Hasta yazabiliyorsa yazarak iletişim kurulması ile ilgili eğitim verilmelidir.


1. Soru

SVH nedir?

Cevap

SVH travma dışı bir nedenle beynin bir bölümüne olan kan akımının yavaşlaması ya da durmasına yol açan bir durumdan kaynaklanan beyin hasarıdır.

2. Soru

SVH, Türkiye’de kaçıncı sırada yer almaktadır?

Cevap

SVH, Türkiye’de de dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm nedenleri
arasında %24.7’lik yüzde ile kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır.

3. Soru

SVH tipleri nelerdir?

Cevap

İskemik ve hemorajik olarak sınıflandırılmaktadır.

4. Soru

İskemik SVH nedir?

Cevap

Beynin bir bölgesine kan sağlayan arterin (atardamarın) daralması veya tıkanması sonucu o bölgeye kan gitmemesi nedeniyle gelişen patolojik duruma iskemik SVH denir.

5. Soru

İskemik SVH’da iki ana neden söz konusudur; bunlar nelerdir?

Cevap

İskemik SVH’da iki ana neden söz konusudur; a. Tromboz b. Emboli

6. Soru

Serebral iskeminin (beyin dokusunun beslenememesinin) en yaygın tipi nedir?

Cevap

Tromboz

7. Soru

Hemorajik SVH nedir?

Cevap

Hemorajik SVH zayıf beyin kan damarlarının yırtılmasını ve beyin içine ya da kafatası içinde bulunan boşluklara kanama sürecini ifade eder.

8. Soru

İskemi sonucu beyin dokusunda oluşan tepkiler nelerdir?

Cevap

• Hücrelerden kalsiyum ve potasyum geçişinin bozulmasına (hücre şişmesi)
• Serbest oksijen radikallerin oluşumuna
• Yetersiz perfüzyon nedeniyle glukozdan laktat oluşumu (asidoz)

9. Soru

Hipertansiyon hangi SVH risk faktörleri arasında yer alır?

Cevap

Değiştirilebilen Risk Faktörleri:

* Kesinleşmiş Faktörler
Hipertansiyon
Diabetes mellitus
Kalp hastalıkları
Hiperlipidemi
Sigara

10. Soru

SVH Uyarıcı Belirtileri nelerdir?

Cevap

SVH Uyarıcı Belirtileri:
Beş önemli uyarıcı belirtisi bulunmaktadır.
• Vücudun bir tarafında yüz, kol ve bacakta ani güçsüzlük ve zayıflık
• Baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı
• Ani, şiddetli ve açıklanamayan baş ağrısı
• Ani konfüzyon (bilinç bulanıklığı) ve konuşma ve anlamada güçlük
• Bir ya da her iki gözde görmede bozulma

11. Soru

Posterior serebral dolaşım nedir?

Cevap

Yazı yazma yeteneğinin kaybı olmaksızın okuma kaybı (aleksi)

12. Soru

SVH’da korunma nasıldır?

Cevap

Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi SVH’da korunma üç basamaklıdır. I.koruma hastalığın ortaya çıkmasının önlenmesi, II. Koruma hastalığın
uygun şekilde tedavisi, III. Koruma rehabilitasyonu içerir.

13. Soru

SVH’a Bağlı Gelişebilecek Komplikasyonlar nelerdir?

Cevap

• Aspirasyon pnömonisi
• Derin ven trombozu ve akciğer embolisi
• Bası yarası
• Nöbetler
• Sinirlilik
• Enfeksiyonlar
• Düşmeler ve kazalar
• İdrar ve gaita problemleri
• Yutma güçlüğü ve yeterince beslenememe
• Hareket sorunları
• Konuşma sorunları

14. Soru

Genel olarak SVH’da uygulanan tedaviler nelerdir?

Cevap

• SVH’ın önlenmesi
• SVH’ın erken tanınması ve akut tedavisi
• Rehabilitasyonun sağlanması

15. Soru

Hastane öncesi SVH nasıl ayırt edilebilir?

Cevap

Cincinati Hastane öncesi SVH skalası ile yüzde asimetri (yüzün bir tarafa kayması), kolun düşmesi (hastanın gözü kapalıyken iki kolunu 10 sn yukarda tutması) ve anormal konuşma (yanlış ya da anlaşılmaz cümleler) ile hastane öncesi SVH ayırt edilebilir.

16. Soru

Akut SVH hastalarının acil bakımı dört basamakta gerçekleşir; bunlar nelerdir?

Cevap

1. İnme ve geçici iskemik atak (GİA) belirtilerinin erken tanınması ve erken müdahale
2. 112 ile irtibat ve ambulansın erken yönlendirilmesi
3. Hastanenin önceden haberdar edilmesi ve uygun şekilde transfer
4. Acil triyajın sağlanması

17. Soru

SVH’ın akut tedavisinde alınacak önlemler nelerdir?

Cevap

Hava yolu açıklığının sağlanması

Aspirasyonun önlenmesi

Hipoksi (oksijen seviyesinin azalması) ve hiperkapninin (karbondioksit seviyesinin artması) önlenmesi

Kan basıncının kontrolü

Kardiyak (Kalp) izlemi

18. Soru

SVH sonrası hasta çeşitli bilinç düzeylerinde olabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bilinç Düzeyleri;
1. Bilinçli olma; uyanık ve farkında olma
2. Letarji: Uyarılarak uyanma, uykulu hal ve farkında olma
3. Stupor: Tekrarlayan ağrılı uyarılarla uyanma ve farkında olma durumu baskılanmış
4. Vejetatif (bitkisel hayat): Uyanık fakat farkında değil
5. Koma: hem uyanık hem de farkında değil.

19. Soru

Bilinçsiz hastada bakım nasıl olmalıdır?

Cevap

1. Bilinçsiz hastanın nörolojik ve fiziksel durumu değerlendirilmelidir.
2. Hastanın solunumu ve dolaşımı değerlendirilir.
3. Göz hareketleri ve vücut pozisyonu nasıl
4. Anormal hareketler var mı
5. İnkontinans var mı değerlendirilir

20. Soru

Dil ve iletişim sorunu olan hastalara nasıl bakım verilmeli?

Cevap

Dil ve iletişim sorunu olan hastalarda;
• Alçak sesle, hastanın yüzüne bakılarak tane tane kelimelerle konuşulması
• Hastanın kendini ifade etmesinin sağlanması ve hastaya zaman tanınması
• Gerekirse yardımcı iletişim tekniklerinin kullanılması
• Hasta yazabiliyorsa yazarak iletişim kurulması ile ilgili eğitim verilmelidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.