Açıköğretim Ders Notları

Yaşlılarla Sosyal Hizmet Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşlılarla Sosyal Hizmet Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De Yaşlı Bakım Hizmetleri Ve Uygulamaları

1. Soru

Yaşlılara sunulacak hizmetler temel olarak kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Yaşlılara sunulacak hizmetler rehabilitasyon(iyileştirme), fiziksel aktivite ve sosyal hizmetler olarak üç temel gruba ayrılabilecektir


2. Soru

Türkiye’de yaşlılara yönelik hizmetler hangi kurum tarafından koordine edilmektedir?

Cevap

Türkiye’de yaşlılara yönelik hizmetler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.


3. Soru

Yaşlılık döneminde sosyal alanda ne gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Yaşlanma ile ortaya çıkan rol ve statü kayıpları yaşlı bireylerin sosyal alandaki sorunlarının ortaya çıkmasına yol açan önemli bir etmendir.  Yaşlılık döneminde bireylerin emeklilik hayatına geçişi hayatının önceki dönemlerinde sahip oldukları statü ve rol kayıplarına neden olmaktadır. Günlük yaşam aktivitelerinden sosyal yaşam aktivitelerine kadar birçok noktada kendini gösteren bu kayıplar bireyleri yalnızlığa itmektedir.

Günümüzde değişen aile yapısıyla birlikte yaşlının ailedeki değer ve öneminin azaldığı görülmektedir. Geniş aileden çekirdek aileye yaşanan hızlı dönüşüm yaşlıları ailede bir değer olmaktan çıkarıp bir yük hâline getiren bu gelişme, yaşlıların sosyal hayatının yanında bakımları açısından da sorunlar ortaya çıkarmıştır.

Yaşlılık ile birlikte eş ve akran kayıplarının ortaya çıkması yaşlı bireylerin sosyal destek ağlarının zayıflamasına neden olmaktadır. Bu durum sonucunda yeni sosyalleşme alanları bulamayan yaşlı sosyal anlamda sorunlar yaşamaktadır.


4. Soru

Yaşam destek merkezlerinde verilen hizmetler nelerdir?

Cevap

Palyatif bakım hizmeti alan ve raporla yaşam süresi tahmin edilen bireyler için, evde ve / veya kuruluşta bakım hizmetleri sunulmaktadır. Bu merkezlerde sağlık, hemşirelik, bireysel bakım, bireye ve ailesine yönelik psikososyal destek programları sağlanmaktadır. Bu bağlamda verilen hizmetler;
• Kişinin ağrılarını yönetme,
• Medikal ve bireysel bakım sağlama,
• Aile üyelerince verilen bakım hizmetine destek olma,
• Bireyin ve ailesinin ölüm hakkında duygusal, ruhsal beklentilerini destekleme,
• İhtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi araç, sağlık desteğini sağlama,
• İhtiyaç hâlinde ek hizmetleri düzenleme, (konuşma terapisi, fizyoterapi, hasta bakımı, respite bakım gibi)
• Yaşam kalitesini koruma,
• Yakınını kaybeden aile üyeleri için yas danışmanlığını içerir.


5. Soru

Yaşlılık kısaca nasıl tanımlanır?

Cevap

Yaşlılık insan ömründe çocukluk, gençlik ve yetişkinlik sürecinin ardından gelen ve olup olmayacağı kesin olmayan bir dönemi ifade etmektedir.


6. Soru

Yaşlılığın ortaya çıkardığı özellikle güç kaybı ve yeti yitimi fiziksel değişimler ne gibi psikolojik sorunlara neden olmaktadır?

Cevap

Yaşlılığın ortaya çıkardığı fiziksel değişimler kendini psikolojik sonuçlarda da göstermektedir. Özellikle güç kaybı ve yeti yitimi yaşlı bireylere işe yaramaz ve değersiz olduklarını düşündürmektedir. Bu düşünce başkalarına yük olma endişesi ve mutsuzluk gibi birçok olumsuz sonucun yanında umutsuzluk, hayattan zevk almama, ilgisizlik, gerginlik, öfkeli olma gibi ruh sağlığı açısından olumsuz olarak nitelendirilebilecek durumlara yol açmaktadır.


7. Soru

Yaşlılara yapılan rehabilitasyon etkinliklerinden biri olan reaktivasyon nedir?

Cevap

Reaktivasyon; gerek sosyal gerekse fiziksel aktivite azlığı içerisindeki yaşlıların günlük yaşam için gerekli aktiviteleri tekrar kazanması için yapılan cesaretlendirme ve yönlendirme çabalarını kapsamaktadır.


8. Soru

Yaşlılara yapılan rehabilitasyon etkinliklerinden biri olan reintegrasyonun amacı nedir?

Cevap

Reintegrasyon; yaşlının günlük yaşamın akışı içerisinde yenilenen ve değişen topluma uyum göstermesini ve bu beceriyi kazanmasını amaçlamaktadır. 


9. Soru

Toplum temelli yaşam evlerinde nasıl hizmet verilmektedir?

Cevap

Toplum temelli yaşam evleri, birden fazla bireyin aynı evde bakım/destek hizmetlerini içermektedir. Bu hizmetler kapsamında bireye; bireysel bakım planı çerçevesinde öz bakımını ve ev işlerini yapmasına, evini temizlemesine, çamaşırlarını yıkamasına, diyeti varsa uygun olarak yiyeceklerini hazırlamasına, yiyecek alışverişini yapmasına destek olunmaktadır. Sosyal çevre ile iletişim kurmasına, sosyal aktivitelere katılmasına, hobi edinmesine olanak sağlanır. Tansiyon ölçme, ilaç almada destek olma, ağırlık takibi, egzersiz yapmaya destek olma gibi sağlıkla ilgili takipler yapılmaktadır. Umut evinde kalan bireylere verilen hizmetler, ihtiyaçları doğrultusunda rehabilitasyon programlarına ve zorunlu eğitim çağında bulunanlarının da akademik becerilerini geliştirecek çalışmalara katılımlarını sağlamayı içermektedir.


10. Soru

Yaşlılar için sosyal hizmet uygulamaları ne tarz uygulamaları içermektedir?

Cevap

Sistem yaklaşımıyla birlikte insanı bütüncül düşünen sosyal hizmet; kişiler arası iletişimden bireysel aktiviteler kadar birçok alanı düzenleyen ve bu alanlarda bireyi güçlendiren bir anlayışa sahiptir. Bu çerçevede sanat ve kültürel etkinliklerin oluşturulması, sosyal destek ağlarının geliştirilmesi gibi birçok etkinlik sosyal hizmet kapsamı içinde yer almaktadır.
Bazı ülkelerde bu kapsamdaki sosyal hizmet uygulamaları şu şekildedir;
• Sanat ve kültür etkinlikleri göstererek yaşlıların hoşça zaman geçirmesini sağlayan yaşlılık kulüpleri ve merkezleri.
• Daha çok beceri kazandırma programının uygulandığı yaşlılara yönelik eğitim ve öğretim programları.
• Koruyucu büyük annelik ve büyük babalık programları.
• Yaşlının yaşlı ile arkadaşlığı sağlanarak, birbirlerine yardım etmelerinin amaçlandığı, yaşlıya arkadaşlık programları (Güleç, 2011).


11. Soru

Genel yaşlılık tanımına bakıldığında kaç yaş yaşlılık sınırı olarak kabul edilmektedir?

Cevap

Yaşlı tanımına bakıldığında dünyada genel olarak 65 yaşın yaşlılık sınırı olarak kabul edildiği görülmektedir.


12. Soru

Süreli – sürekli bakım ve danışma merkezleri nasıl hizmet vermektedir?

Cevap

Süreli ve sürekli bakım ve danışma merkezi hizmetleri kapsamında bireylere; gelecekte ihtiyaç duyabileceği bakım hizmet modelleri ve finansmanına yönelik danışmanlık hizmetleri yanında, ihtiyaç duyan bireylere evde bakım, huzurevi, bakımevi, yaşam destek evleri/üniteleri gibi bakım hizmet modellerine yönlendirmeler mevcuttur. Bu hizmetlerin verildiği merkezler, bireyi yaşadığı ortamda destekleyen, evde bakım hizmetleri organizasyonlarını yapmaktadırlar. Bireyin ihtiyaç değişikliğinde, uygun hizmet modellerine geçişini sağlamaktadır.


13. Soru

Uzun süreli bakım nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Uzun süreli bakım hizmeti; yaşlı, engelli ya da kronik hastalığa sahip insanlara medikal olan ya da olmayan bakımı içermektedir. Unutulmaması gereken önemli şey uzun süreli bakım ihtiyacı her yaş için geçerli olabilmektedir.


14. Soru

Bireyin hareket rahatlığı ve güvenliğini ön plana alacak şekilde planlanan mekan modifikasyonu kapsamında yapılabilecek ev içi düzenlemeler ve tamirler nelerdir?

Cevap

Bireyin hareket rahatlığı ve güvenliğini ön plana alacak şekilde planlanan mekan modifikasyonu kapsamındaki ev içi düzenlemeler ve tamirler;
• Tutunma barları, duş oturakları, geçiş güvenlikleri montajlama
• Duş ya da ıslak zeminde kaymayı önleyici yerleştirme
• Kapı, dolap, elektrik anahtarları için ekleme
• Rampa, merdiven asansörü, asansör kurma
• Havalandırma ve pencerelere yalıtım yapma
• Destek için tırabzan kurma
• Ev aydınlatmasının geliştirilmesi
• Güvenlik sisteminin kurulması
• Bakıcı için alan yaratma
• Tekerlekli sandalye, koltuk değneği, yürüyenler için genişletme
• Ocak ve ısıtıcılar için önlem alma
• Isı için elektronik ayarlayıcılar montajlama
• Eşikleri kaldırma gibi işlemleri içermektedir.


15. Soru

Yaşlılık döneminde genel olarak ortaya çıkan fiziksel sorunlar nelerdir?

Cevap

Yaşlılık beraberinde fizyolojik sorunları da getirmektedir. Yaşlılıkla birlikte kalp damar hastalıkları, kronik hastalıklar, vücudun elastikiyetini kaybetmesi gibi birçok olumsuz sağlık durumunu ortaya çıkarmaktadır. Güç kaybı, yeti yitimi, duyu organlarındaki bozukluklar yaşlının hayatını zorlaştıran özelliklerdir. Yaşlılık döneminde kronik hastalıklar daha fazla baş göstermektedir. Kronik hastalıklar yaşlılarda refakatçi gerekliliğini ortaya çıkarmakta ve bu durum bağımlı hâle gelmelerinin en önemli etkenlerinden biri olmaktadır.


16. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve uygulanan hizmetler nelerdir?

Cevap

Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve uygulanan bu hizmetler aşağıdaki şekildedir (eyh.aile.gov.tr);
• Evde Bakım/ Evde Destek Hizmetleri
• Gündüzlü Bakım Hizmetleri
• Yaşam Evi-Umut Evi (Toplum Temelli Yaşam Evleri)
• Huzurevi (Yaşam Evleri)
• Bakımevi
• Yaşam Destek Merkezleri (Evleri/Üniteleri)
• Süreli ve Sürekli Bakım ve Danışma Merkezi


17. Soru

Yaşlılık döneminde verilen sosyal hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin temel amacı ne olmalıdır?

Cevap

Yaşlılık döneminde verilen sosyal hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin temel amacı, yeti yitimini önlemek olmalıdır. Erken tanı ve erken müdahale, yeti yitimini önlemede birincil düzeyde önemlidir. İkincil ve üçüncül düzeyde ise yeti yitiminin ilerlemesini önlemek ve günlük yaşamda bu nedenle yaşanan sıkıntıları hafifletmek vardır.


18. Soru

Evde bakım modelinin uygulanmasındaki ana amaçlar nelerdir?

Cevap

Evde Bakım Modeli üç ana amaçla uygulanabilen bir hizmet modelidir (Office of Health and Information Highway Canada, 1998:5’den akt.: Oğlak, 2011:121);
1. Akut ve kısa süreli bakım hizmetlerine destek olmak amacıyla verilen evde bakım,
2. Uzun süreli bakım gereksinimi için evde bakım,
3. Tıbbi, hemşirelik ve rehabilitasyon hizmetlerinin bileşiminden oluşan evde sağlık bakım


19. Soru

Bakım evlerinde nasıl bir hizmet verilmektedir?

Cevap

Bakım evi, bireylerin yaşamlarını huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri sağlanarak, sürekli özel bakım desteğinin verildiği hizmet modelidir. Bu hizmet modeli fiziksel, fizyolojik, psikolojik ya da mental yetersizliğe bağlı olarak kendilerine bakma güçlüğü bulunan bireyler için günlük yaşam aktivitelerinin tam desteklenmesini içermektedir.


20. Soru

Evde bakım hizmetleri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Evde Bakım Hizmetleri, yaşlıyı yaşadığı ortamdan koparmayan, ailesinden uzaklaşmadan gerekli hizmetleri almasını sağlayan bir hizmet türüdür.


21. Soru

Yaşlılara yapılan rehabilitasyon etkinliklerinden biri olan resosyalizasyon nedir?

Cevap

Resosyalizasyon; hastalık sırasında ve sonrasında aile, komşular, arkadaşlar ve diğer yaşlılarla azalmış ya da kaybolmuş olan ilişkilerin yeniden canlandırılmasını amaçlamaktadır.


22. Soru

Gündüz bakım merkezlerinde ne tür hizmetler verilmektedir?

Cevap

Gündüz bakım merkezlerinde, bireyin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal ve kaliteli zaman geçirme aktiviteleri, fonksiyonel, kognitif ve mental yetersizliği olanlar için oluşturulan programlar yer almaktadır. Belirlenen mesai saatleri dışında ve hafta sonu hizmet verilmektedir.
Programlar bireysel farklılıklara göre bakım planı oluşturularak;
• İş-uğraşı ve reaksiyonel çalışmaları,
• Zihinsel aktiviteler,
• Kişiye özel egzersiz,
• Sosyal aktiviteler,
• Yemek ve ara öğünlerin tedariki,
• Yürüme, tuvalet ihtiyacına destek olma,
• Bireysel bakım,
• Güvenli çevre,
• Aktiviteler transferi,
• Sağlık takibi (tansiyon-yiyecek içecek takviyeleri, ilaç almada destek olma, ağırlık
takibi gibi), Alzheimer ya da demans bakımı sağlanmaktadır.


23. Soru

Destek yaşam evlerinde kimlere hizmet verilmektedir?

Cevap

Emeklilik sonrası, belli bir yaştan sonra günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yapabilen bireylere hizmet verilmektedir. Bireyin ihtiyacına ve tercihine göre temizlik, yemek, bireysel bakım desteği verilmektedir.


24. Soru

Evde bakım hizmetleri neleri içermektedir?

Cevap

Evde bakım hizmetleri şu amaçları içermektedir;
• Bireysel günlük bakım
• Sertifikalı personel ve refakatçi desteği
• Yemek sağlama hizmetleri
• Sosyal yardım ve destek programları
• Küçük ev ve tamirat işlerinde destek
• Transfer hizmetleri
• Evde sağlık hizmetleri


1. Soru

Yaşlılara sunulacak hizmetler temel olarak kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Yaşlılara sunulacak hizmetler rehabilitasyon(iyileştirme), fiziksel aktivite ve sosyal hizmetler olarak üç temel gruba ayrılabilecektir

2. Soru

Türkiye’de yaşlılara yönelik hizmetler hangi kurum tarafından koordine edilmektedir?

Cevap

Türkiye’de yaşlılara yönelik hizmetler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

3. Soru

Yaşlılık döneminde sosyal alanda ne gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Yaşlanma ile ortaya çıkan rol ve statü kayıpları yaşlı bireylerin sosyal alandaki sorunlarının ortaya çıkmasına yol açan önemli bir etmendir.  Yaşlılık döneminde bireylerin emeklilik hayatına geçişi hayatının önceki dönemlerinde sahip oldukları statü ve rol kayıplarına neden olmaktadır. Günlük yaşam aktivitelerinden sosyal yaşam aktivitelerine kadar birçok noktada kendini gösteren bu kayıplar bireyleri yalnızlığa itmektedir.

Günümüzde değişen aile yapısıyla birlikte yaşlının ailedeki değer ve öneminin azaldığı görülmektedir. Geniş aileden çekirdek aileye yaşanan hızlı dönüşüm yaşlıları ailede bir değer olmaktan çıkarıp bir yük hâline getiren bu gelişme, yaşlıların sosyal hayatının yanında bakımları açısından da sorunlar ortaya çıkarmıştır.

Yaşlılık ile birlikte eş ve akran kayıplarının ortaya çıkması yaşlı bireylerin sosyal destek ağlarının zayıflamasına neden olmaktadır. Bu durum sonucunda yeni sosyalleşme alanları bulamayan yaşlı sosyal anlamda sorunlar yaşamaktadır.

4. Soru

Yaşam destek merkezlerinde verilen hizmetler nelerdir?

Cevap

Palyatif bakım hizmeti alan ve raporla yaşam süresi tahmin edilen bireyler için, evde ve / veya kuruluşta bakım hizmetleri sunulmaktadır. Bu merkezlerde sağlık, hemşirelik, bireysel bakım, bireye ve ailesine yönelik psikososyal destek programları sağlanmaktadır. Bu bağlamda verilen hizmetler;
• Kişinin ağrılarını yönetme,
• Medikal ve bireysel bakım sağlama,
• Aile üyelerince verilen bakım hizmetine destek olma,
• Bireyin ve ailesinin ölüm hakkında duygusal, ruhsal beklentilerini destekleme,
• İhtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi araç, sağlık desteğini sağlama,
• İhtiyaç hâlinde ek hizmetleri düzenleme, (konuşma terapisi, fizyoterapi, hasta bakımı, respite bakım gibi)
• Yaşam kalitesini koruma,
• Yakınını kaybeden aile üyeleri için yas danışmanlığını içerir.

5. Soru

Yaşlılık kısaca nasıl tanımlanır?

Cevap

Yaşlılık insan ömründe çocukluk, gençlik ve yetişkinlik sürecinin ardından gelen ve olup olmayacağı kesin olmayan bir dönemi ifade etmektedir.

6. Soru

Yaşlılığın ortaya çıkardığı özellikle güç kaybı ve yeti yitimi fiziksel değişimler ne gibi psikolojik sorunlara neden olmaktadır?

Cevap

Yaşlılığın ortaya çıkardığı fiziksel değişimler kendini psikolojik sonuçlarda da göstermektedir. Özellikle güç kaybı ve yeti yitimi yaşlı bireylere işe yaramaz ve değersiz olduklarını düşündürmektedir. Bu düşünce başkalarına yük olma endişesi ve mutsuzluk gibi birçok olumsuz sonucun yanında umutsuzluk, hayattan zevk almama, ilgisizlik, gerginlik, öfkeli olma gibi ruh sağlığı açısından olumsuz olarak nitelendirilebilecek durumlara yol açmaktadır.

7. Soru

Yaşlılara yapılan rehabilitasyon etkinliklerinden biri olan reaktivasyon nedir?

Cevap

Reaktivasyon; gerek sosyal gerekse fiziksel aktivite azlığı içerisindeki yaşlıların günlük yaşam için gerekli aktiviteleri tekrar kazanması için yapılan cesaretlendirme ve yönlendirme çabalarını kapsamaktadır.

8. Soru

Yaşlılara yapılan rehabilitasyon etkinliklerinden biri olan reintegrasyonun amacı nedir?

Cevap

Reintegrasyon; yaşlının günlük yaşamın akışı içerisinde yenilenen ve değişen topluma uyum göstermesini ve bu beceriyi kazanmasını amaçlamaktadır. 

9. Soru

Toplum temelli yaşam evlerinde nasıl hizmet verilmektedir?

Cevap

Toplum temelli yaşam evleri, birden fazla bireyin aynı evde bakım/destek hizmetlerini içermektedir. Bu hizmetler kapsamında bireye; bireysel bakım planı çerçevesinde öz bakımını ve ev işlerini yapmasına, evini temizlemesine, çamaşırlarını yıkamasına, diyeti varsa uygun olarak yiyeceklerini hazırlamasına, yiyecek alışverişini yapmasına destek olunmaktadır. Sosyal çevre ile iletişim kurmasına, sosyal aktivitelere katılmasına, hobi edinmesine olanak sağlanır. Tansiyon ölçme, ilaç almada destek olma, ağırlık takibi, egzersiz yapmaya destek olma gibi sağlıkla ilgili takipler yapılmaktadır. Umut evinde kalan bireylere verilen hizmetler, ihtiyaçları doğrultusunda rehabilitasyon programlarına ve zorunlu eğitim çağında bulunanlarının da akademik becerilerini geliştirecek çalışmalara katılımlarını sağlamayı içermektedir.

10. Soru

Yaşlılar için sosyal hizmet uygulamaları ne tarz uygulamaları içermektedir?

Cevap

Sistem yaklaşımıyla birlikte insanı bütüncül düşünen sosyal hizmet; kişiler arası iletişimden bireysel aktiviteler kadar birçok alanı düzenleyen ve bu alanlarda bireyi güçlendiren bir anlayışa sahiptir. Bu çerçevede sanat ve kültürel etkinliklerin oluşturulması, sosyal destek ağlarının geliştirilmesi gibi birçok etkinlik sosyal hizmet kapsamı içinde yer almaktadır.
Bazı ülkelerde bu kapsamdaki sosyal hizmet uygulamaları şu şekildedir;
• Sanat ve kültür etkinlikleri göstererek yaşlıların hoşça zaman geçirmesini sağlayan yaşlılık kulüpleri ve merkezleri.
• Daha çok beceri kazandırma programının uygulandığı yaşlılara yönelik eğitim ve öğretim programları.
• Koruyucu büyük annelik ve büyük babalık programları.
• Yaşlının yaşlı ile arkadaşlığı sağlanarak, birbirlerine yardım etmelerinin amaçlandığı, yaşlıya arkadaşlık programları (Güleç, 2011).

11. Soru

Genel yaşlılık tanımına bakıldığında kaç yaş yaşlılık sınırı olarak kabul edilmektedir?

Cevap

Yaşlı tanımına bakıldığında dünyada genel olarak 65 yaşın yaşlılık sınırı olarak kabul edildiği görülmektedir.

12. Soru

Süreli – sürekli bakım ve danışma merkezleri nasıl hizmet vermektedir?

Cevap

Süreli ve sürekli bakım ve danışma merkezi hizmetleri kapsamında bireylere; gelecekte ihtiyaç duyabileceği bakım hizmet modelleri ve finansmanına yönelik danışmanlık hizmetleri yanında, ihtiyaç duyan bireylere evde bakım, huzurevi, bakımevi, yaşam destek evleri/üniteleri gibi bakım hizmet modellerine yönlendirmeler mevcuttur. Bu hizmetlerin verildiği merkezler, bireyi yaşadığı ortamda destekleyen, evde bakım hizmetleri organizasyonlarını yapmaktadırlar. Bireyin ihtiyaç değişikliğinde, uygun hizmet modellerine geçişini sağlamaktadır.

13. Soru

Uzun süreli bakım nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Uzun süreli bakım hizmeti; yaşlı, engelli ya da kronik hastalığa sahip insanlara medikal olan ya da olmayan bakımı içermektedir. Unutulmaması gereken önemli şey uzun süreli bakım ihtiyacı her yaş için geçerli olabilmektedir.

14. Soru

Bireyin hareket rahatlığı ve güvenliğini ön plana alacak şekilde planlanan mekan modifikasyonu kapsamında yapılabilecek ev içi düzenlemeler ve tamirler nelerdir?

Cevap

Bireyin hareket rahatlığı ve güvenliğini ön plana alacak şekilde planlanan mekan modifikasyonu kapsamındaki ev içi düzenlemeler ve tamirler;
• Tutunma barları, duş oturakları, geçiş güvenlikleri montajlama
• Duş ya da ıslak zeminde kaymayı önleyici yerleştirme
• Kapı, dolap, elektrik anahtarları için ekleme
• Rampa, merdiven asansörü, asansör kurma
• Havalandırma ve pencerelere yalıtım yapma
• Destek için tırabzan kurma
• Ev aydınlatmasının geliştirilmesi
• Güvenlik sisteminin kurulması
• Bakıcı için alan yaratma
• Tekerlekli sandalye, koltuk değneği, yürüyenler için genişletme
• Ocak ve ısıtıcılar için önlem alma
• Isı için elektronik ayarlayıcılar montajlama
• Eşikleri kaldırma gibi işlemleri içermektedir.

15. Soru

Yaşlılık döneminde genel olarak ortaya çıkan fiziksel sorunlar nelerdir?

Cevap

Yaşlılık beraberinde fizyolojik sorunları da getirmektedir. Yaşlılıkla birlikte kalp damar hastalıkları, kronik hastalıklar, vücudun elastikiyetini kaybetmesi gibi birçok olumsuz sağlık durumunu ortaya çıkarmaktadır. Güç kaybı, yeti yitimi, duyu organlarındaki bozukluklar yaşlının hayatını zorlaştıran özelliklerdir. Yaşlılık döneminde kronik hastalıklar daha fazla baş göstermektedir. Kronik hastalıklar yaşlılarda refakatçi gerekliliğini ortaya çıkarmakta ve bu durum bağımlı hâle gelmelerinin en önemli etkenlerinden biri olmaktadır.

16. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve uygulanan hizmetler nelerdir?

Cevap

Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve uygulanan bu hizmetler aşağıdaki şekildedir (eyh.aile.gov.tr);
• Evde Bakım/ Evde Destek Hizmetleri
• Gündüzlü Bakım Hizmetleri
• Yaşam Evi-Umut Evi (Toplum Temelli Yaşam Evleri)
• Huzurevi (Yaşam Evleri)
• Bakımevi
• Yaşam Destek Merkezleri (Evleri/Üniteleri)
• Süreli ve Sürekli Bakım ve Danışma Merkezi

17. Soru

Yaşlılık döneminde verilen sosyal hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin temel amacı ne olmalıdır?

Cevap

Yaşlılık döneminde verilen sosyal hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin temel amacı, yeti yitimini önlemek olmalıdır. Erken tanı ve erken müdahale, yeti yitimini önlemede birincil düzeyde önemlidir. İkincil ve üçüncül düzeyde ise yeti yitiminin ilerlemesini önlemek ve günlük yaşamda bu nedenle yaşanan sıkıntıları hafifletmek vardır.

18. Soru

Evde bakım modelinin uygulanmasındaki ana amaçlar nelerdir?

Cevap

Evde Bakım Modeli üç ana amaçla uygulanabilen bir hizmet modelidir (Office of Health and Information Highway Canada, 1998:5’den akt.: Oğlak, 2011:121);
1. Akut ve kısa süreli bakım hizmetlerine destek olmak amacıyla verilen evde bakım,
2. Uzun süreli bakım gereksinimi için evde bakım,
3. Tıbbi, hemşirelik ve rehabilitasyon hizmetlerinin bileşiminden oluşan evde sağlık bakım

19. Soru

Bakım evlerinde nasıl bir hizmet verilmektedir?

Cevap

Bakım evi, bireylerin yaşamlarını huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri sağlanarak, sürekli özel bakım desteğinin verildiği hizmet modelidir. Bu hizmet modeli fiziksel, fizyolojik, psikolojik ya da mental yetersizliğe bağlı olarak kendilerine bakma güçlüğü bulunan bireyler için günlük yaşam aktivitelerinin tam desteklenmesini içermektedir.

20. Soru

Evde bakım hizmetleri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Evde Bakım Hizmetleri, yaşlıyı yaşadığı ortamdan koparmayan, ailesinden uzaklaşmadan gerekli hizmetleri almasını sağlayan bir hizmet türüdür.

21. Soru

Yaşlılara yapılan rehabilitasyon etkinliklerinden biri olan resosyalizasyon nedir?

Cevap

Resosyalizasyon; hastalık sırasında ve sonrasında aile, komşular, arkadaşlar ve diğer yaşlılarla azalmış ya da kaybolmuş olan ilişkilerin yeniden canlandırılmasını amaçlamaktadır.

22. Soru

Gündüz bakım merkezlerinde ne tür hizmetler verilmektedir?

Cevap

Gündüz bakım merkezlerinde, bireyin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal ve kaliteli zaman geçirme aktiviteleri, fonksiyonel, kognitif ve mental yetersizliği olanlar için oluşturulan programlar yer almaktadır. Belirlenen mesai saatleri dışında ve hafta sonu hizmet verilmektedir.
Programlar bireysel farklılıklara göre bakım planı oluşturularak;
• İş-uğraşı ve reaksiyonel çalışmaları,
• Zihinsel aktiviteler,
• Kişiye özel egzersiz,
• Sosyal aktiviteler,
• Yemek ve ara öğünlerin tedariki,
• Yürüme, tuvalet ihtiyacına destek olma,
• Bireysel bakım,
• Güvenli çevre,
• Aktiviteler transferi,
• Sağlık takibi (tansiyon-yiyecek içecek takviyeleri, ilaç almada destek olma, ağırlık
takibi gibi), Alzheimer ya da demans bakımı sağlanmaktadır.

23. Soru

Destek yaşam evlerinde kimlere hizmet verilmektedir?

Cevap

Emeklilik sonrası, belli bir yaştan sonra günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yapabilen bireylere hizmet verilmektedir. Bireyin ihtiyacına ve tercihine göre temizlik, yemek, bireysel bakım desteği verilmektedir.

24. Soru

Evde bakım hizmetleri neleri içermektedir?

Cevap

Evde bakım hizmetleri şu amaçları içermektedir;
• Bireysel günlük bakım
• Sertifikalı personel ve refakatçi desteği
• Yemek sağlama hizmetleri
• Sosyal yardım ve destek programları
• Küçük ev ve tamirat işlerinde destek
• Transfer hizmetleri
• Evde sağlık hizmetleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.