Açıköğretim Ders Notları

Yaşlılıkta Nörolojik Temelli Durumların Bakım ve Rehabilitasyonu Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşlılıkta Nörolojik Temelli Durumların Bakım ve Rehabilitasyonu Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İşitme, Dil, Konuşma Ve Yutma Bozukluklarında Bakım Ve Rehabilitasyon

1. Soru

İnsan yaşamı için bu denli önemli işitme duyusunun oluşumu incelendiğinde, pek çok öğenin bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir sistem karşımıza çıkmaktadır. Bu karmaşık sistem kendi içinde iki ana bölümde değerlendirilmektedir. Bu iki sistem nedir ?

Cevap

Periferik (çevresel) ve santral (merkezi) işitme sistemidir.


2. Soru

Periferik işitme sistemini oluşturan anatomik yapılar nelerdir?

Cevap

Periferik işitme sistemini oluşturan anatomik yapılar; dış kulak, orta kulak, iç kulak ve işitme siniridir.


3. Soru

Periferik ve santral işitme sistemindeki değişimlerinin ortaya çıkardığı sonuçlar, diğer bir ifadeyle işitme kaybının tanısı ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bilim dalı nedir?

Cevap

Odyoloji


4. Soru

En sık kullanılan sınıflandırma sistemlerinden biri olan Davis (1965)’in sisteminde önerilen normal işitme eşiği hangi dBHL aralığındadır?

Cevap

0-25 dBHL normal işitme aralığıdır.


5. Soru

Yaşlılık döneminde en sık görülen işitme kaybı tipi nedir?

Cevap

Yaşa bağlı değişimlerden en fazla etkilenen bölge iç kulak olduğundan, duyu-sinirsel kayıptır.


6. Soru

Presbiakuzi nedir?

Cevap

İşitme sisteminin yaşa bağlı değişimleri nedeniyle oluşan duyu-sinirsel tip işitme kaybıdır.


7. Soru

Sesleri yükselterek işitme kayıplı bireyin duymasını sağlamak amacıyla dizayn edilen işitme cihazları nedir?

Cevap

Sesleri yükselterek işitme kayıplı bireyin duymasını sağlamak amacıyla dizayn edilen işitme cihazları, hava yolu ve kemik yolu olarak iki grupta sınıflandırılabilir.


8. Soru

Koklear İmplant uygulamasının ameliyat sürecini içermesi ve yaşlılık döneminin diğer sorunlarıyla olan etkileşimi, uygulamanın verimliliğine ilişkin soru işaretlerini de yanında getirmektedir bu sorular nelerdir?

Cevap

1.Ameliyatın riskleri alınacak faydaya değer mi?

 1. Santral işitme sistemine ait yapıların dejenerasyonu faydayı azaltır mı?
 2. Mevcut fiziksel ve bilişsel sorunlar ameliyat sonrası bakım ve rehabilitasyon sürecini nasıl etkiler?

9. Soru

İşitme problemi yaşayan bir yaşlıyla daha iyi bir iletişim kurmak için ne yapılmalıdır?

Cevap

Yaşlı bireyle gürültüsüz bir ortamda, yavaş bir hızda, normal bir ses tonuyla, açık ve net bir biçimde konuşmak kurulan etkileşimin niteliği arttıracaktır.


10. Soru

Dizartri nedir?

Cevap

Merkezi ve/veya çevresel sinir sistemi ya da her iki sistemin de hasarı sonucunda konuşma üretimindeki kas kontrolünün etkilenmesine bağlı bir grup motor konuşma bozukluğudur.


11. Soru

Hastalarda en belirgin sorun, sözcük çağırma becerisindedir. Örneğin bu vaka bir sohbet içinde o gün hastaneye gittiğini ifade etmek isterken “hastane” sözcüğünün anlamını biliyor olmasına rağmen bulmakta zorlanır veya yerine başka bir sözcük kullanabilir. Bu afazi tipinde konuşma, sözcük bulma zorluğu yüzünden görülebilecek tereddütler ve duraksamalar haricinde akıcıdır.Söz edilen afazi türü hangisidir?

Cevap

Anomik Afazi


12. Soru

Afazinin özelliklerini değerlendirme işlemi hangi meslek grubu tarafından yapılır?

Cevap

Afazinin özelliklerini değerlendirme işlemi, dil ve konuşma terapistlerince yapılır.


13. Soru

Standart testlerle afazide dil değerlendirmesi yapılırken hangi testlerden yararlanılabilir?

Cevap

Standart testlerle afazide dil değerlendirmesi yapılırken Gülhane Afazi Testi gibi tarama testlerinden veya Afazi Dil Değerlendirme Testi  gibi kapsamlı testlerden yararlanılabilir.


14. Soru

Parkinson rahatsızlığında görülen motor belirtiler nelerdir?

Cevap

Motor belirtiler arasında titreme, hareketin yavaşlaması, kaslarda kasılma, tutarsız yürüyüş ve duruş bozulması vardır.


15. Soru

Parkinson rahatsızlığının motor olmayan belirtileri nelerdir?

Cevap

Motor olmayan belirtilerde uyku bozuklukları, kabızlık, koku duyusunun kaybı, depresyon, cinsel işlev bozukluğu ve anksiyete yer alır.


16. Soru

Parkinson hastalığıyla ilişkilendirilen konuşma bozukluğu nedir?

Cevap

Parkinson hastalığıyla ilişkilendirilen konuşma bozukluğu dizartri olarak bilinir.


17. Soru

Parkinson hastalığında görülen yutma bozuklukları nelerdir?

Cevap

Sıvı veya katı yiyecek alımında kontrolü sağlamada zorluklar (çok hızlı yemek veya bradikineziden dolayı yavaş ve kontrolsüz bir şekilde yemek)

 • Çiğneme güçlükleri
 • Besinleri ağızda hazırlama
 • Yutmayı başlatmada, sürdürmede veya tamamlamada güçlükler. Disfaji sonrası ortaya bazı komplikasyonlar da çıkabilir:
 • Kilo kaybı, yiyecek düzensizliği       ve/veya dehidrasyon
 • Aspirasyon pnömonisi riski
 • Toplumda yemek yeme davranışından kaçınma
 • Yemek yerken hayat kalitesinde azalma

18. Soru

Bir durumun demans olarak nitelendirilebilmesi için bireylerde görülen bozukluklarda bazı ölçütler olmalıdır bu ölçütler nelerdir?

Cevap

 • Sinsi başlaması
 • Paranoya (hezeyan), şizofreni veya majör depresyon kaynaklı olmaması
 • Edinilmiş olması (zihin engeli gibi demansı doğumsal durumlardan ayırması)
 • Kalıcı olması (demansı bilinç  kaybı, sersemlik gibi geçici olabilecek durumlardan ayırması)
 • Mental işlevlerin çeşitli alanlarını etkilemesi (demansı afazi veya psikiyatrik bazı fokal bozukluklardan ayırması)
 • Çalışma,sosyal aktiviteler ve sosyal   ilişkilerden alıkoyması

19. Soru

Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir?

Cevap

 • Yakın zamanda gerçekleşmiş olaylarla ilgili hafıza sorunları,
 • Görsel-mekansal sorunlar ve yeni öğrenilmiş sözcüklerin sesletiminde sorunlar,
 • Öz-ihmal ve günlük aktivitelere kayıtsızlık gibi davranış değişiklikleri

20. Soru

Demanslı bireylerde en sık görülen dil bozukluğu nedir?

Cevap

Demanslı bireylerde en sık görülen dil bozukluğu adlandırma bozukluğudur.


1. Soru

İnsan yaşamı için bu denli önemli işitme duyusunun oluşumu incelendiğinde, pek çok öğenin bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir sistem karşımıza çıkmaktadır. Bu karmaşık sistem kendi içinde iki ana bölümde değerlendirilmektedir. Bu iki sistem nedir ?

Cevap

Periferik (çevresel) ve santral (merkezi) işitme sistemidir.

2. Soru

Periferik işitme sistemini oluşturan anatomik yapılar nelerdir?

Cevap

Periferik işitme sistemini oluşturan anatomik yapılar; dış kulak, orta kulak, iç kulak ve işitme siniridir.

3. Soru

Periferik ve santral işitme sistemindeki değişimlerinin ortaya çıkardığı sonuçlar, diğer bir ifadeyle işitme kaybının tanısı ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bilim dalı nedir?

Cevap

Odyoloji

4. Soru

En sık kullanılan sınıflandırma sistemlerinden biri olan Davis (1965)’in sisteminde önerilen normal işitme eşiği hangi dBHL aralığındadır?

Cevap

0-25 dBHL normal işitme aralığıdır.

5. Soru

Yaşlılık döneminde en sık görülen işitme kaybı tipi nedir?

Cevap

Yaşa bağlı değişimlerden en fazla etkilenen bölge iç kulak olduğundan, duyu-sinirsel kayıptır.

6. Soru

Presbiakuzi nedir?

Cevap

İşitme sisteminin yaşa bağlı değişimleri nedeniyle oluşan duyu-sinirsel tip işitme kaybıdır.

7. Soru

Sesleri yükselterek işitme kayıplı bireyin duymasını sağlamak amacıyla dizayn edilen işitme cihazları nedir?

Cevap

Sesleri yükselterek işitme kayıplı bireyin duymasını sağlamak amacıyla dizayn edilen işitme cihazları, hava yolu ve kemik yolu olarak iki grupta sınıflandırılabilir.

8. Soru

Koklear İmplant uygulamasının ameliyat sürecini içermesi ve yaşlılık döneminin diğer sorunlarıyla olan etkileşimi, uygulamanın verimliliğine ilişkin soru işaretlerini de yanında getirmektedir bu sorular nelerdir?

Cevap

1.Ameliyatın riskleri alınacak faydaya değer mi?

 1. Santral işitme sistemine ait yapıların dejenerasyonu faydayı azaltır mı?
 2. Mevcut fiziksel ve bilişsel sorunlar ameliyat sonrası bakım ve rehabilitasyon sürecini nasıl etkiler?
9. Soru

İşitme problemi yaşayan bir yaşlıyla daha iyi bir iletişim kurmak için ne yapılmalıdır?

Cevap

Yaşlı bireyle gürültüsüz bir ortamda, yavaş bir hızda, normal bir ses tonuyla, açık ve net bir biçimde konuşmak kurulan etkileşimin niteliği arttıracaktır.

10. Soru

Dizartri nedir?

Cevap

Merkezi ve/veya çevresel sinir sistemi ya da her iki sistemin de hasarı sonucunda konuşma üretimindeki kas kontrolünün etkilenmesine bağlı bir grup motor konuşma bozukluğudur.

11. Soru

Hastalarda en belirgin sorun, sözcük çağırma becerisindedir. Örneğin bu vaka bir sohbet içinde o gün hastaneye gittiğini ifade etmek isterken “hastane” sözcüğünün anlamını biliyor olmasına rağmen bulmakta zorlanır veya yerine başka bir sözcük kullanabilir. Bu afazi tipinde konuşma, sözcük bulma zorluğu yüzünden görülebilecek tereddütler ve duraksamalar haricinde akıcıdır.Söz edilen afazi türü hangisidir?

Cevap

Anomik Afazi

12. Soru

Afazinin özelliklerini değerlendirme işlemi hangi meslek grubu tarafından yapılır?

Cevap

Afazinin özelliklerini değerlendirme işlemi, dil ve konuşma terapistlerince yapılır.

13. Soru

Standart testlerle afazide dil değerlendirmesi yapılırken hangi testlerden yararlanılabilir?

Cevap

Standart testlerle afazide dil değerlendirmesi yapılırken Gülhane Afazi Testi gibi tarama testlerinden veya Afazi Dil Değerlendirme Testi  gibi kapsamlı testlerden yararlanılabilir.

14. Soru

Parkinson rahatsızlığında görülen motor belirtiler nelerdir?

Cevap

Motor belirtiler arasında titreme, hareketin yavaşlaması, kaslarda kasılma, tutarsız yürüyüş ve duruş bozulması vardır.

15. Soru

Parkinson rahatsızlığının motor olmayan belirtileri nelerdir?

Cevap

Motor olmayan belirtilerde uyku bozuklukları, kabızlık, koku duyusunun kaybı, depresyon, cinsel işlev bozukluğu ve anksiyete yer alır.

16. Soru

Parkinson hastalığıyla ilişkilendirilen konuşma bozukluğu nedir?

Cevap

Parkinson hastalığıyla ilişkilendirilen konuşma bozukluğu dizartri olarak bilinir.

17. Soru

Parkinson hastalığında görülen yutma bozuklukları nelerdir?

Cevap

Sıvı veya katı yiyecek alımında kontrolü sağlamada zorluklar (çok hızlı yemek veya bradikineziden dolayı yavaş ve kontrolsüz bir şekilde yemek)

 • Çiğneme güçlükleri
 • Besinleri ağızda hazırlama
 • Yutmayı başlatmada, sürdürmede veya tamamlamada güçlükler. Disfaji sonrası ortaya bazı komplikasyonlar da çıkabilir:
 • Kilo kaybı, yiyecek düzensizliği       ve/veya dehidrasyon
 • Aspirasyon pnömonisi riski
 • Toplumda yemek yeme davranışından kaçınma
 • Yemek yerken hayat kalitesinde azalma
18. Soru

Bir durumun demans olarak nitelendirilebilmesi için bireylerde görülen bozukluklarda bazı ölçütler olmalıdır bu ölçütler nelerdir?

Cevap

 • Sinsi başlaması
 • Paranoya (hezeyan), şizofreni veya majör depresyon kaynaklı olmaması
 • Edinilmiş olması (zihin engeli gibi demansı doğumsal durumlardan ayırması)
 • Kalıcı olması (demansı bilinç  kaybı, sersemlik gibi geçici olabilecek durumlardan ayırması)
 • Mental işlevlerin çeşitli alanlarını etkilemesi (demansı afazi veya psikiyatrik bazı fokal bozukluklardan ayırması)
 • Çalışma,sosyal aktiviteler ve sosyal   ilişkilerden alıkoyması
19. Soru

Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir?

Cevap

 • Yakın zamanda gerçekleşmiş olaylarla ilgili hafıza sorunları,
 • Görsel-mekansal sorunlar ve yeni öğrenilmiş sözcüklerin sesletiminde sorunlar,
 • Öz-ihmal ve günlük aktivitelere kayıtsızlık gibi davranış değişiklikleri
20. Soru

Demanslı bireylerde en sık görülen dil bozukluğu nedir?

Cevap

Demanslı bireylerde en sık görülen dil bozukluğu adlandırma bozukluğudur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.