Açıköğretim Ders Notları

Yeni İletişim Teknolojileri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yeni İletişim Teknolojileri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İnternet Radyoculuğu

1. Soru

İstenilen müzik türüne ve ilgi gören konu başlıklarına göre tematik kanalların çoğalması, ticari kurumların mağazalarında devreye soktuğu kurum radyolarının artışı neyin sayesinde olmuştur?

Cevap

İstenilen müzik türüne ve ilgi gören konu başlıklarına göre tematik kanalların çoğalması, ticari kurumların mağazalarında devreye soktuğu kurum radyolarının artışı da gelişen dijital teknolojiler sayesinde olmuştur.


2. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk radyo, kaç yılında hangi şirket tarafından kuruldu?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk radyo, 1920 yılında Westinghouse şirketi tarafından kuruldu.


3. Soru

Zamana direnmesi ve halen radyoları tercih etmemizdeki en önemli nedenlerden biri nedir?

Cevap

Zamana direnmesi ve halen radyoları tercih etmemizdeki en önemli nedenlerden biri de radyoların değişen teknolojik dünyaya kendine has metotlarla ayak uydurmayı bilmesidir.


4. Soru

Analogdan sayısala doğru dönüşümü ilk olarak hangi ülkeler gerçekleştirmiştir?

Cevap

Analogdan sayısala doğru dönüşümü ilk olarak ABD, Almanya ve İngiltere gerçekleştirmiştir.


5. Soru

Manovich’e göre yeni medyanın ayırt edici 5 prensibi nelerdir?

Cevap

Manovich’e göre yeni medyanın ayırt edici 5 prensibi şunlardır: Sayısal temsil, modülerlik, otomasyon, değişkenlik ve kültürel kod çevrimi.


6. Soru

Kuantize etme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kuantize etme; ses sinyali sayısala dönüştürülürken değer bir tam sayıya denk gelmiyorsa, dönüştürücünün bu değeri en yakın üst veya alt değere yuvarlamasıdır.


7. Soru

Analogdan sayısala dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Analogdan sayısala dönüştürme işlemi; sesin belli zaman aralıklarında örneklenmesi ve bu örneklenmiş değerlerin belli sayı değerlerinde kuantize edilmesiyle yapılır.


8. Soru

Sinyal akışının en önemli aktörleri nelerdir?

Cevap

Sinyal akışının en önemli aktörleri; program sağlayıcılar, multiplex (çoğullayıcı) işleticiler ve verici işleticilerdir.


9. Soru

Anadolu Üniversitesi Radyosu Radyo A, kaç yılına kuruldu?

Cevap

Anadolu Üniversitesi Radyosu Radyo A, 16 Mart 1998’de yabancı müzik yayını yapan bir radyo istasyonu olarak kurulmuştur.


10. Soru

Enterferans, yayın aktarım süreçlerinde iletilmek istenen sinyalin yanı sıra, neyi belirtmektedir.

Cevap

Enterferans, yayın aktarım süreçlerinde iletilmek istenen sinyalin yanı sıra, parazit yapacak durumların da oluşumunu belirtmektedir.


11. Soru

FM/AM radyo yayın sistemlerinde farklı frekanslardan yayın yapan radyo istasyonlarını dinlemek için ne yapmak gerekmektedir?

Cevap

FM/AM radyo yayın sistemlerinde farklı frekanslardan yayın yapan radyo istasyonlarını dinlemek için radyo alıcılarında her bir frekans için ayar yapmak gerekmektedir.


12. Soru

İnternet radyolarının kaçırılan programları yayınlandıkları zamandan bağımsız olarak dinleme olanağı sunan özelliğine ne ad verilir?

Cevap

İnternet radyolarının kaçırılan programları yayınlandıkları zamandan bağımsız olarak dinleme olanağı sunan özelliğine Podcast (arşiv) adı verilir.


13. Soru

Hosting nedir?

Cevap

Hosting; web sitelerine ait dosyaları saklama ve internet kullanıcılarının erişimine sunma işlemidir. 


14. Soru

Server nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Server, bilinen adıyla sunucu, herhangi bir ağ üzerinde bir programı veya bir bilgiyi farklı kullanıcılara/sistemlere paylaştıran/dağıtan donanım veya yazılıma verilen genel addır.


15. Soru

İnternet radyoları kaç kategoride incelenir ve bu kategoriler nelerdir?

Cevap

İnternet radyoları 2 kategoride incelenir ve bu kategoriler; genel amaçlı ve tematik radyo istasyonlarıdır.


16. Soru

Genel amaçlı radyo istasyonları nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Genel amaçlı radyo istasyonları; birbirinden farklı hedef kitlelerin radyo dinleme ihtiyacını karşılamak için pek çok program türünü içinde barındırarak yayın yapan radyolardır.


17. Soru

Geleneksel radyo istasyonlarında çalışan profillerine bakıldığında genel hatlarıyla dört gruptan bahsedilebilir. bu gruplar nelerdir?

Cevap

Geleneksel radyo istasyonlarında çalışan profillerine bakıldığında genel hatlarıyla dört gruptan bahsedilebilir. Bunlar; programcılar, haberci ekip, prodüksiyon sorumluları ve yöneticilerdir.


18. Soru

RTÜK kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

RTÜK, 1994 senesinde kurulmuştur.


19. Soru

İnternet ve benzeri ağlar üzerinden yapılan yayınlar RTÜK’ün denetimi kapsamına hangi yılda girmiştir?

Cevap

İnternet ve benzeri ağlar üzerinden yapılan yayınlar RTÜK’ün denetimi kapsamına 2002 yılında girmiştir?


20. Soru

Türkiye’de karasal yayıncılığın sayısallaşması bağlamında ki ilk adımlar hangi yıllarda ve hangi kurumlar arasında atılmaya başlanmıştır?

Cevap

Türkiye’de karasal yayıncılığın sayısallaşması bağlamında ki ilk adımlar 2000’li yılların başında telekomünikasyon kurumu ve RTÜK arasında yapılan çalışmalarla başlamıştır.


1. Soru

İstenilen müzik türüne ve ilgi gören konu başlıklarına göre tematik kanalların çoğalması, ticari kurumların mağazalarında devreye soktuğu kurum radyolarının artışı neyin sayesinde olmuştur?

Cevap

İstenilen müzik türüne ve ilgi gören konu başlıklarına göre tematik kanalların çoğalması, ticari kurumların mağazalarında devreye soktuğu kurum radyolarının artışı da gelişen dijital teknolojiler sayesinde olmuştur.

2. Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk radyo, kaç yılında hangi şirket tarafından kuruldu?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk radyo, 1920 yılında Westinghouse şirketi tarafından kuruldu.

3. Soru

Zamana direnmesi ve halen radyoları tercih etmemizdeki en önemli nedenlerden biri nedir?

Cevap

Zamana direnmesi ve halen radyoları tercih etmemizdeki en önemli nedenlerden biri de radyoların değişen teknolojik dünyaya kendine has metotlarla ayak uydurmayı bilmesidir.

4. Soru

Analogdan sayısala doğru dönüşümü ilk olarak hangi ülkeler gerçekleştirmiştir?

Cevap

Analogdan sayısala doğru dönüşümü ilk olarak ABD, Almanya ve İngiltere gerçekleştirmiştir.

5. Soru

Manovich’e göre yeni medyanın ayırt edici 5 prensibi nelerdir?

Cevap

Manovich’e göre yeni medyanın ayırt edici 5 prensibi şunlardır: Sayısal temsil, modülerlik, otomasyon, değişkenlik ve kültürel kod çevrimi.

6. Soru

Kuantize etme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Kuantize etme; ses sinyali sayısala dönüştürülürken değer bir tam sayıya denk gelmiyorsa, dönüştürücünün bu değeri en yakın üst veya alt değere yuvarlamasıdır.

7. Soru

Analogdan sayısala dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Analogdan sayısala dönüştürme işlemi; sesin belli zaman aralıklarında örneklenmesi ve bu örneklenmiş değerlerin belli sayı değerlerinde kuantize edilmesiyle yapılır.

8. Soru

Sinyal akışının en önemli aktörleri nelerdir?

Cevap

Sinyal akışının en önemli aktörleri; program sağlayıcılar, multiplex (çoğullayıcı) işleticiler ve verici işleticilerdir.

9. Soru

Anadolu Üniversitesi Radyosu Radyo A, kaç yılına kuruldu?

Cevap

Anadolu Üniversitesi Radyosu Radyo A, 16 Mart 1998’de yabancı müzik yayını yapan bir radyo istasyonu olarak kurulmuştur.

10. Soru

Enterferans, yayın aktarım süreçlerinde iletilmek istenen sinyalin yanı sıra, neyi belirtmektedir.

Cevap

Enterferans, yayın aktarım süreçlerinde iletilmek istenen sinyalin yanı sıra, parazit yapacak durumların da oluşumunu belirtmektedir.

11. Soru

FM/AM radyo yayın sistemlerinde farklı frekanslardan yayın yapan radyo istasyonlarını dinlemek için ne yapmak gerekmektedir?

Cevap

FM/AM radyo yayın sistemlerinde farklı frekanslardan yayın yapan radyo istasyonlarını dinlemek için radyo alıcılarında her bir frekans için ayar yapmak gerekmektedir.

12. Soru

İnternet radyolarının kaçırılan programları yayınlandıkları zamandan bağımsız olarak dinleme olanağı sunan özelliğine ne ad verilir?

Cevap

İnternet radyolarının kaçırılan programları yayınlandıkları zamandan bağımsız olarak dinleme olanağı sunan özelliğine Podcast (arşiv) adı verilir.

13. Soru

Hosting nedir?

Cevap

Hosting; web sitelerine ait dosyaları saklama ve internet kullanıcılarının erişimine sunma işlemidir. 

14. Soru

Server nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Server, bilinen adıyla sunucu, herhangi bir ağ üzerinde bir programı veya bir bilgiyi farklı kullanıcılara/sistemlere paylaştıran/dağıtan donanım veya yazılıma verilen genel addır.

15. Soru

İnternet radyoları kaç kategoride incelenir ve bu kategoriler nelerdir?

Cevap

İnternet radyoları 2 kategoride incelenir ve bu kategoriler; genel amaçlı ve tematik radyo istasyonlarıdır.

16. Soru

Genel amaçlı radyo istasyonları nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Genel amaçlı radyo istasyonları; birbirinden farklı hedef kitlelerin radyo dinleme ihtiyacını karşılamak için pek çok program türünü içinde barındırarak yayın yapan radyolardır.

17. Soru

Geleneksel radyo istasyonlarında çalışan profillerine bakıldığında genel hatlarıyla dört gruptan bahsedilebilir. bu gruplar nelerdir?

Cevap

Geleneksel radyo istasyonlarında çalışan profillerine bakıldığında genel hatlarıyla dört gruptan bahsedilebilir. Bunlar; programcılar, haberci ekip, prodüksiyon sorumluları ve yöneticilerdir.

18. Soru

RTÜK kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

RTÜK, 1994 senesinde kurulmuştur.

19. Soru

İnternet ve benzeri ağlar üzerinden yapılan yayınlar RTÜK’ün denetimi kapsamına hangi yılda girmiştir?

Cevap

İnternet ve benzeri ağlar üzerinden yapılan yayınlar RTÜK’ün denetimi kapsamına 2002 yılında girmiştir?

20. Soru

Türkiye’de karasal yayıncılığın sayısallaşması bağlamında ki ilk adımlar hangi yıllarda ve hangi kurumlar arasında atılmaya başlanmıştır?

Cevap

Türkiye’de karasal yayıncılığın sayısallaşması bağlamında ki ilk adımlar 2000’li yılların başında telekomünikasyon kurumu ve RTÜK arasında yapılan çalışmalarla başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.