Açıköğretim Ders Notları

Yeni İletişim Teknolojileri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yeni İletişim Teknolojileri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Geleceğin İletişim Teknolojileri

1. Soru

19. yy. bilim kurgu edebiyatının başlıca temsilcileri kimlerdir?

Cevap

19. yüz yılın sonunda bilim kurgu edebiyatı doğmuş, bu edebiyatın başlıca temsilcileri olan Jules Verne ve H.G. Wells hayali bir gelecekteki dünyayı tasvir eden çok tanınmış romanlar yazmışlardır.


2. Soru

Bilim kurgu ve teknoloji ilişkisi ne şekilde kurulabilir?

Cevap

Bilim kurgu ile teknolojinin birbirini beslediği görülmektedir. Kitaplarda ve filmlerde tasarlanan kurgusal teknolojiler ve ürünler araştırmacılara ve geliştirmecilere ilham verirken; toplumda oluşan bilimsel ve teknolojik birikim de yazarlara geleceği tasarlarken ilham vermektedir. Diğer taraftan bilim kurgu filmlerinde tasarlanan geleceğin teknolojisine ait örnekler toplumu bu teknolojilere hazırlama görevini üstlenmekte ve gelecekte bu teknolojilerin geniş kitlelerce kabul edilmesinde etkili olmaktadır.


3. Soru

Gelecek araştırmaları nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Geleceği öngörmekle ilgili çalışmalar 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren “gelecek araştırmaları” adıyla bir akademik alan haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde gelecek araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora eğitimleri başlamış, lisans programlarına gelecekbilimle ilgili dersler eklenmiştir. Günümüzde gelecek araştırmalarıyla ilgili uluslararası akademik konferanslar düzenlemekte ve akademik dergiler yayınlanmaktadır.


4. Soru

Moore yasası nedir?

Cevap

Moore yasasına göre mikroişlemcilerdeki transistör sayısı, ilk icat edildiği 1960’lardan itibaren, her iki yılda bir iki katına çıkmaktadır. Ray Kurtzweil “Singularity is near” kitabında bu tür hızlanan teknolojilere ait onlarca gelişme örneğine yer vererek, teknolojideki bu hızlanmanın sonunda 21. yüzyıl içerisindeki bir tarihte insan zekâsından daha gelişmiş bir yapay zekânın ortaya çıkacağını öngörmektedir.


5. Soru

Teknolojilerin yakınsaması olgusu nedir?

Cevap

Teknolojilerin yakınsaması olgusuna göre ayrı gereksinimler için ayrı ayrı geliştirilen teknolojilerin arayüzleri zamanla birbirine benzemeye başlamakta ve cihazlar birbirinin içine geçmektedirler. Örneğin, telefon, bilgisayar, fotoğraf makinası, video kamera, ses kayıt cihazı, hoparlör, oyun konsolu vb. çok sayıda araç günümüzde akıllı telefon cihazına yakınsayarak, akıllı telefonların bu araçların işlevlerini kapsamasına neden olmuştur.


6. Soru

Michio Kaku tarafından savunulan görüşe göre teknoloji dört evreden geçmektedir. Söz konusu dört evrede teknoloji nasıl ilerlemektedir?

Cevap

Michio Kaku tarafından savunulan görüş teknolojinin dört evreden geçtiğini ileri sürmektedir. Buna göre birinci düzeydeki bir teknoloji özenle korunan nadir bir ürün şeklindedir. İkinci düzeydeki bir teknoloji yaygınlaşmış ve kişiselleşmiştir. Üçüncü düzeyde ise teknoloji sıradanlaşır, her yerde ve görünmez olmaya başlar. Dördüncü düzeyde ise teknoloji son derece çok ucuzlayıp, toplumun tüm bireylerine sunulan bir kamu hizmeti haline gelir.


7. Soru

İletişim nedir?

Cevap

İletişim, bir iletinin göndericiden alıcıya bir ortamda aktarılma sürecidir.


8. Soru

Arayüz nedir?

Cevap

Gönderici ve alıcıların birbirleriyle etkileşimini sağlamak amacıyla kullanılan teknolojilere arayüz adı verilir.


9. Soru

Gelecekte iletişim konusunda akıllı kişisel yardımcıların görevi ne olacaktır?

Cevap

Günümüzde yapay zekâ teknolojisine dayalı akıllı kişisel yardımcılar anlık iletişim yazılımlarına dâhil edilmeye başlanmışlardır. Kullanıcılar böylece bir yapay zekâyla en fazla alışık oldukları iletişim biçimi olan anlık iletişim aracılığıyla iletişim kurmaya başlayacaklardır. Bu sürecin sonunda bir kullanıcının bütün kişisel iletişimi gönüllü olarak akıllı kişisel yardımcısının denetimine bırakılmaya başlanacaktır. Böylece akıllı kişisel yardımcılar kullanıcının bütün iletişimini gözden geçirerek, hem kullanıcının yapay belleği haline gelecekler, hem de çıkarımlarda bulunarak kullanıcıya davranış önerileri sunmaya başlayacaklardır.


10. Soru

Üç boyutlu etkileşimi sağlamak için kullanılan teknolojilerde teknik süreç nasıl işlemektedir?

Cevap

Üç boyutlu konum ve ivmeölçer algılayıcılarla donatılan insan vücudunun gerçekleştirdiği hareketlerin üç boyutlu koordinatları bilgisayar tarafından çok duyarlı biçimde yakalanabilmektedir. Bu teknolojiyle geliştirilen sanal eldivenler, parmak uçlarına takılan kablosuz algılayıcılar ya da işaret parmağının boşluktaki hareketlerini algılayabilen yüzüklerle kullanıcının el ve parmak hareketleri yakalanabilmekte ve havadaki üç boyutlu hareketleriyle bilgisayarı kullanmaları mümkün olabilmektedir. 


11. Soru

Holografik görüntüleme nedir?

Cevap

Holografik görüntüleme nesnelerin boşlukta üç boyutlu olarak belirmesini sağlar.


12. Soru

OLED görüntüleme teknolojisinin getirdiği olanaklar nelerdir?

Cevap

Günümüzde kavisli televizyonlarla tanınan OLED görüntüleme teknolojisinin gelecekte sınırsız kullanım olanağı bulunmaktadır. Bu teknolojinin gelişmesiyle bükülebilir ve katlanabilir esnek ekranlar oluşturmak mümkün olabilmektedir.


13. Soru

Akıllı nesne nedir?

Cevap

Akıllı nesneler kendilerine ait kimlik ve miktar bilgilerini ve eğer bir algılayıcıya sahipseler, bu algılayıcı ile algıladıkları enformasyonu RFID aracılığıyla yakın çevrelerine iletebilen nesnelerdir.


14. Soru

RFID nedir?

Cevap

RFID: Radyo frekansı ile tanımlama anlamına gelmektedir.


15. Soru

Nesnelerin interneti nedir?

Cevap

Birbirine bağlı akıllı cihazların oluşturduğu ağa “nesnelerin interneti” adı verilmektedir.


16. Soru

Günümüzde en bilinen giyilebilir cihazlar nelerdir?

Cevap

Günümüzde en tanınmış giyilebilir cihazlar akıllı gözlükler (örneğin Google Glass); akıllı saatler (örneğin Apple Watch) ve akıllı bilekliklerdir (örneğin
Microsoft Band).


17. Soru

Giyilebilir cihazlarda kullanılan algılayıcılar nelerdir?

Cevap

Günümüzde giyilebilir cihazlar bireylere geniş bir algılayıcı seti sunmaktadırlar. Giyilebilir cihazlarda kullanılan en yaygın algılayıcılar arasında görüntü ve video algılayıcısı, ışık ve ultraviyole düzeyi algılayıcısı, ses algılayıcısı, konum ve yön algılayıcısı, ivme ve açısal hız algılayıcısı, sıcaklık ve basınç algılayıcısı, kalp atışı algılayıcısı, galvanik cilt tepkisi algılayıcısı bulunmaktadır.


18. Soru

Akıllı ev nedir?

Cevap

Akıllı evler (ya da geleneksel adıyla ev otomasyonu) evdeki ısıtma, soğutma, havalandırma, ışıklandırma ve güvenlik sistemlerinin uzaktan izlenmesi ve yönetilmesini sağlayan sistemlerdir.


19. Soru

Yaşam günlüğü nedir?

Cevap

Yaşam günlüğü (lifeloggini) bireyin yaşamına ait enformasyonu sürekli biçimde kendiliğinden yakalayan ve bireyin erişebileceği biçimde kaydeden sistemlere verilen genel bir isimdir.


20. Soru

Sanal dünya nedir?

Cevap

Sanal dünya, kullanıcıların kişisel olarak oluşturdukları avatarlarıyla katılarak diğer kullanıcılarla ve çevreyle etkileşim gerçekleştirebildikleri ve çeşitli etkinliklerde bulunabildikleri, bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir üç boyutlu canlandırma ortamıdır. Sanal dünya, kullanıcıların kişisel olarak oluşturdukları avatarlarıyla katılarak diğer kullanıcılarla ve çevreyle etkileşim gerçekleştirebildikleri ve çeşitli etkinliklerde bulunabildikleri, bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir üç boyutlu canlandırma ortamıdır. 


1. Soru

19. yy. bilim kurgu edebiyatının başlıca temsilcileri kimlerdir?

Cevap

19. yüz yılın sonunda bilim kurgu edebiyatı doğmuş, bu edebiyatın başlıca temsilcileri olan Jules Verne ve H.G. Wells hayali bir gelecekteki dünyayı tasvir eden çok tanınmış romanlar yazmışlardır.

2. Soru

Bilim kurgu ve teknoloji ilişkisi ne şekilde kurulabilir?

Cevap

Bilim kurgu ile teknolojinin birbirini beslediği görülmektedir. Kitaplarda ve filmlerde tasarlanan kurgusal teknolojiler ve ürünler araştırmacılara ve geliştirmecilere ilham verirken; toplumda oluşan bilimsel ve teknolojik birikim de yazarlara geleceği tasarlarken ilham vermektedir. Diğer taraftan bilim kurgu filmlerinde tasarlanan geleceğin teknolojisine ait örnekler toplumu bu teknolojilere hazırlama görevini üstlenmekte ve gelecekte bu teknolojilerin geniş kitlelerce kabul edilmesinde etkili olmaktadır.

3. Soru

Gelecek araştırmaları nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Geleceği öngörmekle ilgili çalışmalar 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren “gelecek araştırmaları” adıyla bir akademik alan haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde gelecek araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora eğitimleri başlamış, lisans programlarına gelecekbilimle ilgili dersler eklenmiştir. Günümüzde gelecek araştırmalarıyla ilgili uluslararası akademik konferanslar düzenlemekte ve akademik dergiler yayınlanmaktadır.

4. Soru

Moore yasası nedir?

Cevap

Moore yasasına göre mikroişlemcilerdeki transistör sayısı, ilk icat edildiği 1960’lardan itibaren, her iki yılda bir iki katına çıkmaktadır. Ray Kurtzweil “Singularity is near” kitabında bu tür hızlanan teknolojilere ait onlarca gelişme örneğine yer vererek, teknolojideki bu hızlanmanın sonunda 21. yüzyıl içerisindeki bir tarihte insan zekâsından daha gelişmiş bir yapay zekânın ortaya çıkacağını öngörmektedir.

5. Soru

Teknolojilerin yakınsaması olgusu nedir?

Cevap

Teknolojilerin yakınsaması olgusuna göre ayrı gereksinimler için ayrı ayrı geliştirilen teknolojilerin arayüzleri zamanla birbirine benzemeye başlamakta ve cihazlar birbirinin içine geçmektedirler. Örneğin, telefon, bilgisayar, fotoğraf makinası, video kamera, ses kayıt cihazı, hoparlör, oyun konsolu vb. çok sayıda araç günümüzde akıllı telefon cihazına yakınsayarak, akıllı telefonların bu araçların işlevlerini kapsamasına neden olmuştur.

6. Soru

Michio Kaku tarafından savunulan görüşe göre teknoloji dört evreden geçmektedir. Söz konusu dört evrede teknoloji nasıl ilerlemektedir?

Cevap

Michio Kaku tarafından savunulan görüş teknolojinin dört evreden geçtiğini ileri sürmektedir. Buna göre birinci düzeydeki bir teknoloji özenle korunan nadir bir ürün şeklindedir. İkinci düzeydeki bir teknoloji yaygınlaşmış ve kişiselleşmiştir. Üçüncü düzeyde ise teknoloji sıradanlaşır, her yerde ve görünmez olmaya başlar. Dördüncü düzeyde ise teknoloji son derece çok ucuzlayıp, toplumun tüm bireylerine sunulan bir kamu hizmeti haline gelir.

7. Soru

İletişim nedir?

Cevap

İletişim, bir iletinin göndericiden alıcıya bir ortamda aktarılma sürecidir.

8. Soru

Arayüz nedir?

Cevap

Gönderici ve alıcıların birbirleriyle etkileşimini sağlamak amacıyla kullanılan teknolojilere arayüz adı verilir.

9. Soru

Gelecekte iletişim konusunda akıllı kişisel yardımcıların görevi ne olacaktır?

Cevap

Günümüzde yapay zekâ teknolojisine dayalı akıllı kişisel yardımcılar anlık iletişim yazılımlarına dâhil edilmeye başlanmışlardır. Kullanıcılar böylece bir yapay zekâyla en fazla alışık oldukları iletişim biçimi olan anlık iletişim aracılığıyla iletişim kurmaya başlayacaklardır. Bu sürecin sonunda bir kullanıcının bütün kişisel iletişimi gönüllü olarak akıllı kişisel yardımcısının denetimine bırakılmaya başlanacaktır. Böylece akıllı kişisel yardımcılar kullanıcının bütün iletişimini gözden geçirerek, hem kullanıcının yapay belleği haline gelecekler, hem de çıkarımlarda bulunarak kullanıcıya davranış önerileri sunmaya başlayacaklardır.

10. Soru

Üç boyutlu etkileşimi sağlamak için kullanılan teknolojilerde teknik süreç nasıl işlemektedir?

Cevap

Üç boyutlu konum ve ivmeölçer algılayıcılarla donatılan insan vücudunun gerçekleştirdiği hareketlerin üç boyutlu koordinatları bilgisayar tarafından çok duyarlı biçimde yakalanabilmektedir. Bu teknolojiyle geliştirilen sanal eldivenler, parmak uçlarına takılan kablosuz algılayıcılar ya da işaret parmağının boşluktaki hareketlerini algılayabilen yüzüklerle kullanıcının el ve parmak hareketleri yakalanabilmekte ve havadaki üç boyutlu hareketleriyle bilgisayarı kullanmaları mümkün olabilmektedir. 

11. Soru

Holografik görüntüleme nedir?

Cevap

Holografik görüntüleme nesnelerin boşlukta üç boyutlu olarak belirmesini sağlar.

12. Soru

OLED görüntüleme teknolojisinin getirdiği olanaklar nelerdir?

Cevap

Günümüzde kavisli televizyonlarla tanınan OLED görüntüleme teknolojisinin gelecekte sınırsız kullanım olanağı bulunmaktadır. Bu teknolojinin gelişmesiyle bükülebilir ve katlanabilir esnek ekranlar oluşturmak mümkün olabilmektedir.

13. Soru

Akıllı nesne nedir?

Cevap

Akıllı nesneler kendilerine ait kimlik ve miktar bilgilerini ve eğer bir algılayıcıya sahipseler, bu algılayıcı ile algıladıkları enformasyonu RFID aracılığıyla yakın çevrelerine iletebilen nesnelerdir.

14. Soru

RFID nedir?

Cevap

RFID: Radyo frekansı ile tanımlama anlamına gelmektedir.

15. Soru

Nesnelerin interneti nedir?

Cevap

Birbirine bağlı akıllı cihazların oluşturduğu ağa “nesnelerin interneti” adı verilmektedir.

16. Soru

Günümüzde en bilinen giyilebilir cihazlar nelerdir?

Cevap

Günümüzde en tanınmış giyilebilir cihazlar akıllı gözlükler (örneğin Google Glass); akıllı saatler (örneğin Apple Watch) ve akıllı bilekliklerdir (örneğin
Microsoft Band).

17. Soru

Giyilebilir cihazlarda kullanılan algılayıcılar nelerdir?

Cevap

Günümüzde giyilebilir cihazlar bireylere geniş bir algılayıcı seti sunmaktadırlar. Giyilebilir cihazlarda kullanılan en yaygın algılayıcılar arasında görüntü ve video algılayıcısı, ışık ve ultraviyole düzeyi algılayıcısı, ses algılayıcısı, konum ve yön algılayıcısı, ivme ve açısal hız algılayıcısı, sıcaklık ve basınç algılayıcısı, kalp atışı algılayıcısı, galvanik cilt tepkisi algılayıcısı bulunmaktadır.

18. Soru

Akıllı ev nedir?

Cevap

Akıllı evler (ya da geleneksel adıyla ev otomasyonu) evdeki ısıtma, soğutma, havalandırma, ışıklandırma ve güvenlik sistemlerinin uzaktan izlenmesi ve yönetilmesini sağlayan sistemlerdir.

19. Soru

Yaşam günlüğü nedir?

Cevap

Yaşam günlüğü (lifeloggini) bireyin yaşamına ait enformasyonu sürekli biçimde kendiliğinden yakalayan ve bireyin erişebileceği biçimde kaydeden sistemlere verilen genel bir isimdir.

20. Soru

Sanal dünya nedir?

Cevap

Sanal dünya, kullanıcıların kişisel olarak oluşturdukları avatarlarıyla katılarak diğer kullanıcılarla ve çevreyle etkileşim gerçekleştirebildikleri ve çeşitli etkinliklerde bulunabildikleri, bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir üç boyutlu canlandırma ortamıdır. Sanal dünya, kullanıcıların kişisel olarak oluşturdukları avatarlarıyla katılarak diğer kullanıcılarla ve çevreyle etkileşim gerçekleştirebildikleri ve çeşitli etkinliklerde bulunabildikleri, bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir üç boyutlu canlandırma ortamıdır. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.