Açıköğretim Ders Notları

Yenilik Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yenilik Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yeniliğin Teorik Altyapısı, Modern Anlayış Ve Uygulamaları

1. Soru

Teknoloji itme modelinde yenilik süreci hangi rotaları izler?

Cevap

Teknoloji itme modelinde Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan fikirler imalat yoluyla ürüne dönüşür. Bu ürünler son olarak pazarlama ve satış yoluyla potansiyel tüketicilere ulaşır. Bu modelde yenilik süreci çoğunlukla farklı rotalar izler.


2. Soru

Dinamik yenilik modelinde, süreç yeniliği hangi değişim ve farklılıkları kapsamaktadır?

Cevap

Süreç yeniliği, ürün ve hizmetlerin üretim öncesi tedarik, üretim ve üretim sonrası dağıtım şeklerinde, verimlilik ve değişim artışını sağlamak amacıyla yapılan değişim ve farklılıkları kapsamaktadır.


3. Soru

Dinamik yenilik modelinde, teknoloji dönüşüm süreci kaç aşamadan oluşmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Dinamik yenilik modelinde teknoloji dönüşüm süreci; akış, geçiş ve spesifik olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.


4. Soru

Açık yenilik prensipleri nelerdir?

Cevap

Açık yenilik prensipleri şunlardır:

 • Alandaki zeki insanların hepsi bizim için çalışmazlar. Bizim, işletmemizin içerisindeki ve dışarıdaki zeki insanlarla çalışmaya ihtiyacımız vardır.
 • Firma dışı Ar-Ge önemli bir değer ortaya koyabilir; firma içi Ar-Ge bu değerden belli bir düzeyde yararlanma ihtiyacı duyabilir.
 • Araştırmadan kâr elde etmek için, onu bizim başlatmamız gerekmez.
 • Daha iyi bir iş modeli geliştirmek, pazara ilk olarak girmekten daha iyidir.
 • Eğer firma içi ve firma dışı fikirleri en iyi şekilde kullanırsak kazanan biz oluruz.
 • Fikri mülkiyet haklarımızı diğerlerinin kullanımından kâr etmeliyiz ve iş modelimizi geliştirdiği takdirde diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını satın almalıyız.

5. Soru

Dinamik yenilik modelinde, teknoloji dönüşüm sürecinde değişikliklerin büyük bir bölümünün ilk kez yaşandığı aşama hangisidir?

Cevap

Akış aşaması, değişikliklerin büyük bir bölümünün ilk kez yaşandığı aşamadır.


6. Soru

Dinamik yenilik modelinin geliştiricileri kimlerdir?

Cevap

Dinamik yenilik modeli, Utterback ve Abernathy tarafından 1978 yılında geliştirilmiştir.


7. Soru

Teknoloji Yaşam Döngüsü Modeli, aynı zamanda hangi model olarak anılır?

Cevap

Tushman ve Rosenkopf Modeli olarak anılır.


8. Soru

Dördüncü kuşak modellerinin yenilik yönetimine yaptığı önemli katkılar nelerdir?

Cevap

Bu modelin yenilik yönetimine yaptığı önemli katkılar; yenilik sürecinde iç ve dış paydaşlar arasında artan entegrasyon, paralel faaliyet ilişkilerinden kaynaklanan karmaşıklığın tanınması ve devam eden öğrenme süreci aracılığıyla sürecin etkinliğinin artırılması olarak sıralanabilir.


9. Soru

Modern yenilik anlayışına ilişkin çalışmalar hangi yıllardan itibaren yoğunlaşmaya başlamıştır.

Cevap

Modern yenilik anlayışına ilişkin çalışmalar özellikle 1980’li yıllardan itibaren yoğunlaşmaya başlamıştır.


10. Soru

J.Schumpeter, yenilik kavramını kaça ayırmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Literatürde yenilik kavramı J. Schumpeter ile özdeşleşmiştir. Schumpeter, yeniliği; yeni ürünler, yeni üretim yöntemleri, yeni üretim kaynakları, yeni pazarların keşfi ve yeni örgütlenme şekillerinin oluşturulması olarak beşe ayırmaktadır.


11. Soru

Beşinci kuşak yenilik modellerine ilişkin süreçte yer alan işletme içi öğrenme kaynakları nelerdir?

Cevap

İşletme içi öğrenme kaynakları; Ar-Ge ve geliştirerek, test yoluyla, yaparak, hatalardan ders alarak ve çapraz proje gruplardan öğrenme şeklinde sıralanabilir.


12. Soru

Sinha’ya göre yenilikçi girişimcilik ekonomiyi hangi düzeylerde etkiler?

Cevap

Sinha’ya göre yenilikçi girişimcilik ekonomiyi üç düzeyde etkiler: toplam düzey, tüketici düzeyi ve firma düzeyi.


13. Soru

Foster’in “S” eğrisi modelinde, üçüncü büküm noktası ne şekilde oluşur ya da meydana gelir?

Cevap

Üçüncü büküm noktası, kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması/aşılması ile oluşur ya da daha az performans artışı beklendiği zaman meydana gelir.


14. Soru

Foster’in “S” eğrisi modelinde üç büküm noktası “S” eğrisini kaç aşamaya bölmektedir? Bunlar nelerdir?

Cevap

Foster’in “S” eğrisi modelinde üç büküm noktası “S” eğrisini dört farklı aşamaya bölmektedir. Bunlar; yenilik, karışıklık, standartlar ve olgunluktur.


15. Soru

Avrupa Komisyonu’nun birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu’nda yenilik, ne şekilde tanımlanmaktadır?

Cevap

Avrupa Komisyonu’nun birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu’nda yenilik, “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde; yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması şeklinde tanımlanmaktadır.


16. Soru

Dinamik yenilik modelinde, ürün yeniliği neyi ifade eder?

Cevap

Ürün yeniliği, var olan ürünlerin mevcut özellikleri ve kullanım alanları dikkate alındığında bunlardan tamamen farklı ya da önemli ölçüde farklılaştırılmış bir ürün veya hizmetin ortaya konmasını ifade eder.


17. Soru

Beşinci kuşak yenilik modellerine ilişkin süreçte yer alan işletme dışı öğrenme kaynakları nelerdir?

Cevap

İşletme dışı öğrenme kaynakları; tedarikçilerden veya onlarla birlikte, öncü kullanıcılardan, yatay işbirlikleriyle, bilim/teknoloji altyapısından, literatürden, rakip faaliyetlerinden, tersine (geri) mühendislik uygulamalarından, şirket satın almalarından, müşteri tabanlı prototip denemelerinden ve hizmetlerden öğrenme şeklindedir.


18. Soru

Yenilik modellerinin sınıflandırmasını maddeler halinde sıralayınız.

Cevap

YENİLİK MODELLERİ

 • Doğrusal Modeller
  1. Teknoloji Merkezli Yenilik Modelleri
   1. Dinamik Yenilik Modeli
   2. Teknoloji Yaşam Döngüsü Modeli
   3. S Eğrisi Modeli
  2. Pazar Merkezli Yenilik Modelleri
 • Doğrusal Olmayan Modeller
  1. Eşleştirme Modeli
  2. İnteraktif (Etkileşimli) Model
  3. Sistemik ve Öğrenen Ağ Modeli

19. Soru

Ürün konusunda, hangi durumda ürün performansında lider konuma geçilebilir?

Cevap

Yenilik, ürün konusunda müşterilere karşılaştırma ve değerlendirme imkânı sağladığı zaman, ürün performansında lider konuma geçilebilir.


20. Soru

Pazar çekme modelinde süreç nasıl işler?

Cevap

Pazar çekme modelinde, ilk etapta müşteri ihtiyaçları dikkate alınır. Daha sonra Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan fikirler imalat yoluyla ürüne dönüşür ve tüketiciye ulaşır.


21. Soru

Difüzyonun ana bileşenlerinden biri olan zaman boyutu hangi unsurları içermelidir?

Cevap

Difüzyon içerisindeki zaman boyutu şu unsurları içermelidir:

 1. Yenilik-karar süreci
 2. Bireyin yenilik faaliyeti
 3. Bir sistemdeki yenilik adaptasyon oranı.

22. Soru

Difüzyon’un ana bileşenleri nelerdir?

Cevap

Difüzyon’un dört ana bileşeni vardır. Bunlar; yenilik, iletişim kanalları, zaman ve sosyal sistemdir.


23. Soru

Yenilikle ilgili günümüze kadar uygulanan modelleri, tarihsel süreç içinde nasıl sıralayabiliriz?

Cevap

 • 1950-1960 – Doğrusal Modeller 1
 • 1970-1980 – Doğrusal Modeller 2
 • 1980-1990 – Eş Zamanlı İlişki Modelleri
 • 1980-1990 – İnteraktif Modeller
 • 2000-        – Sistemik ve Öğrenen Ağ Modeli

24. Soru

Foster’in “S” eğrisi modelinin işleyişinde, dikey ve yatay eksende hangi bilgiler bulunur?

Cevap

Foster’in “S” eğrisi modelinin işleyişinde, dikey eksende adapte olanların kümülatif sayısı (ya da alternatif olarak ürün performansı), yatay eksende ise zaman yer alır.


25. Soru

Difüzyon, ne şekilde sosyal değişiklikler meydana getirir?

Cevap

Difüzyon; yeni fikirler icat edildiği, yayıldığı, benimsendiği ya da reddedildiği zaman belirli sonuçların oluşmasına öncülük eder ve böylelikle sosyal değişiklikler meydana gelir.


26. Soru

Foster’in “S” eğrisi modelinde 1. büküm kimleri temsil etmektedir?

Cevap

İlk büküm noktası, zaman içerisinde yeniliğin ticari değerini gören girişimcileri temsil etmektedir.


27. Soru

Difüzyon nedir?

Cevap

Bir yeniliğin zamanla belirli kanallar aracılığıyla sosyal sistemin üyeleri arasında yayılmasını sağlayan bir süreçtir.


28. Soru

Sosyal sistem nedir?

Cevap

Ortak bir amaca ulaşmak için problem çözme hususunda bir araya gelmiş olan birbirleriyle ilişkili kümelerin bir birimidir.


29. Soru

Üçüncü kuşak modellerinde firmalar daha çok neye odaklanmışlardır?

Cevap

Üçüncü kuşak yenilik modellerinin kurumsal engeller ve toplumsal ihtiyaçlara yönelik çözümlerden çok, firmanın yeni teknolojik özelliklerine odaklandığı anlamına gelir.


30. Soru

Yenilik karar süreci aşamalarını açıklayınız.

Cevap

Yenilik karar süreci; bilgi, ikna, karar, uygulama ve onay aşamalarından oluşmaktadır.

 • Bilgi aşamasında bireyler yeniliğin varlığını öğrenirler ve yenilik için gerekli olan bilgiyi araştırırlar.
 • İkna aşaması, bireylerin yenilik konusunda negatif ya da pozitif bir davranış gösterdikleri aşamadır.
 • Karar aşamasında, bireylere yeniliği benimseme (adapte olma) ya da reddetme konularında tercih hakkı verilmektedir.
 • Uygulama aşamasında bir yenilik uygulamaya konulmaktadır.
 • Onay aşaması, tamamlanan yenilik-karar sürecinin pekiştirilmesi için yapılan arama çabalarından oluşmaktadır. Bu aşamada birey isterse daha önce yenilikle ilgili verilmiş olan çelişkili mesajları tersine çevirebilir.

31. Soru

Girişimciler kaç gruba ayrılır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Girişimciler ikiye ayrılır. Bunlardan ilki, taklit edici (replicative) girişimciler iken, diğeri yenilikçi girişimcilerdir.


32. Soru

Kapalı yenilik prensipleri nelerdir?

Cevap

Kapalı yenilik prensipleri şunlardır:

 • Alandaki zeki insanlar bizim için çalışırlar.
 • Ar-Ge’den kâr elde etmek için, yeniliği biz keşfetmeli, geliştirmeli ve naklini kendimiz yapmalıyız.
 • Eğer yeniliği ilk biz keşfedersek, onu pazara ilk biz sunabiliriz.
 • Pazar için bir yeniliği ilk olarak getiren şirket ilk kazanan olacaktır.
 • Eğer endüstride en fazla ve en iyi fikirleri biz ortaya koyarsak kazanan biz oluruz.
 • Fikri mülkiyet haklarımızı kontrol etmeliyiz, böylece rakiplerimiz bizim fikirlerimizden kâr elde edemez.

1. Soru

Teknoloji itme modelinde yenilik süreci hangi rotaları izler?

Cevap

Teknoloji itme modelinde Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan fikirler imalat yoluyla ürüne dönüşür. Bu ürünler son olarak pazarlama ve satış yoluyla potansiyel tüketicilere ulaşır. Bu modelde yenilik süreci çoğunlukla farklı rotalar izler.

2. Soru

Dinamik yenilik modelinde, süreç yeniliği hangi değişim ve farklılıkları kapsamaktadır?

Cevap

Süreç yeniliği, ürün ve hizmetlerin üretim öncesi tedarik, üretim ve üretim sonrası dağıtım şeklerinde, verimlilik ve değişim artışını sağlamak amacıyla yapılan değişim ve farklılıkları kapsamaktadır.

3. Soru

Dinamik yenilik modelinde, teknoloji dönüşüm süreci kaç aşamadan oluşmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Dinamik yenilik modelinde teknoloji dönüşüm süreci; akış, geçiş ve spesifik olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

4. Soru

Açık yenilik prensipleri nelerdir?

Cevap

Açık yenilik prensipleri şunlardır:

 • Alandaki zeki insanların hepsi bizim için çalışmazlar. Bizim, işletmemizin içerisindeki ve dışarıdaki zeki insanlarla çalışmaya ihtiyacımız vardır.
 • Firma dışı Ar-Ge önemli bir değer ortaya koyabilir; firma içi Ar-Ge bu değerden belli bir düzeyde yararlanma ihtiyacı duyabilir.
 • Araştırmadan kâr elde etmek için, onu bizim başlatmamız gerekmez.
 • Daha iyi bir iş modeli geliştirmek, pazara ilk olarak girmekten daha iyidir.
 • Eğer firma içi ve firma dışı fikirleri en iyi şekilde kullanırsak kazanan biz oluruz.
 • Fikri mülkiyet haklarımızı diğerlerinin kullanımından kâr etmeliyiz ve iş modelimizi geliştirdiği takdirde diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını satın almalıyız.
5. Soru

Dinamik yenilik modelinde, teknoloji dönüşüm sürecinde değişikliklerin büyük bir bölümünün ilk kez yaşandığı aşama hangisidir?

Cevap

Akış aşaması, değişikliklerin büyük bir bölümünün ilk kez yaşandığı aşamadır.

6. Soru

Dinamik yenilik modelinin geliştiricileri kimlerdir?

Cevap

Dinamik yenilik modeli, Utterback ve Abernathy tarafından 1978 yılında geliştirilmiştir.

7. Soru

Teknoloji Yaşam Döngüsü Modeli, aynı zamanda hangi model olarak anılır?

Cevap

Tushman ve Rosenkopf Modeli olarak anılır.

8. Soru

Dördüncü kuşak modellerinin yenilik yönetimine yaptığı önemli katkılar nelerdir?

Cevap

Bu modelin yenilik yönetimine yaptığı önemli katkılar; yenilik sürecinde iç ve dış paydaşlar arasında artan entegrasyon, paralel faaliyet ilişkilerinden kaynaklanan karmaşıklığın tanınması ve devam eden öğrenme süreci aracılığıyla sürecin etkinliğinin artırılması olarak sıralanabilir.

9. Soru

Modern yenilik anlayışına ilişkin çalışmalar hangi yıllardan itibaren yoğunlaşmaya başlamıştır.

Cevap

Modern yenilik anlayışına ilişkin çalışmalar özellikle 1980’li yıllardan itibaren yoğunlaşmaya başlamıştır.

10. Soru

J.Schumpeter, yenilik kavramını kaça ayırmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Literatürde yenilik kavramı J. Schumpeter ile özdeşleşmiştir. Schumpeter, yeniliği; yeni ürünler, yeni üretim yöntemleri, yeni üretim kaynakları, yeni pazarların keşfi ve yeni örgütlenme şekillerinin oluşturulması olarak beşe ayırmaktadır.

11. Soru

Beşinci kuşak yenilik modellerine ilişkin süreçte yer alan işletme içi öğrenme kaynakları nelerdir?

Cevap

İşletme içi öğrenme kaynakları; Ar-Ge ve geliştirerek, test yoluyla, yaparak, hatalardan ders alarak ve çapraz proje gruplardan öğrenme şeklinde sıralanabilir.

12. Soru

Sinha’ya göre yenilikçi girişimcilik ekonomiyi hangi düzeylerde etkiler?

Cevap

Sinha’ya göre yenilikçi girişimcilik ekonomiyi üç düzeyde etkiler: toplam düzey, tüketici düzeyi ve firma düzeyi.

13. Soru

Foster’in “S” eğrisi modelinde, üçüncü büküm noktası ne şekilde oluşur ya da meydana gelir?

Cevap

Üçüncü büküm noktası, kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması/aşılması ile oluşur ya da daha az performans artışı beklendiği zaman meydana gelir.

14. Soru

Foster’in “S” eğrisi modelinde üç büküm noktası “S” eğrisini kaç aşamaya bölmektedir? Bunlar nelerdir?

Cevap

Foster’in “S” eğrisi modelinde üç büküm noktası “S” eğrisini dört farklı aşamaya bölmektedir. Bunlar; yenilik, karışıklık, standartlar ve olgunluktur.

15. Soru

Avrupa Komisyonu’nun birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu’nda yenilik, ne şekilde tanımlanmaktadır?

Cevap

Avrupa Komisyonu’nun birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu’nda yenilik, “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde; yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması şeklinde tanımlanmaktadır.

16. Soru

Dinamik yenilik modelinde, ürün yeniliği neyi ifade eder?

Cevap

Ürün yeniliği, var olan ürünlerin mevcut özellikleri ve kullanım alanları dikkate alındığında bunlardan tamamen farklı ya da önemli ölçüde farklılaştırılmış bir ürün veya hizmetin ortaya konmasını ifade eder.

17. Soru

Beşinci kuşak yenilik modellerine ilişkin süreçte yer alan işletme dışı öğrenme kaynakları nelerdir?

Cevap

İşletme dışı öğrenme kaynakları; tedarikçilerden veya onlarla birlikte, öncü kullanıcılardan, yatay işbirlikleriyle, bilim/teknoloji altyapısından, literatürden, rakip faaliyetlerinden, tersine (geri) mühendislik uygulamalarından, şirket satın almalarından, müşteri tabanlı prototip denemelerinden ve hizmetlerden öğrenme şeklindedir.

18. Soru

Yenilik modellerinin sınıflandırmasını maddeler halinde sıralayınız.

Cevap

YENİLİK MODELLERİ

 • Doğrusal Modeller
  1. Teknoloji Merkezli Yenilik Modelleri
   1. Dinamik Yenilik Modeli
   2. Teknoloji Yaşam Döngüsü Modeli
   3. S Eğrisi Modeli
  2. Pazar Merkezli Yenilik Modelleri
 • Doğrusal Olmayan Modeller
  1. Eşleştirme Modeli
  2. İnteraktif (Etkileşimli) Model
  3. Sistemik ve Öğrenen Ağ Modeli
19. Soru

Ürün konusunda, hangi durumda ürün performansında lider konuma geçilebilir?

Cevap

Yenilik, ürün konusunda müşterilere karşılaştırma ve değerlendirme imkânı sağladığı zaman, ürün performansında lider konuma geçilebilir.

20. Soru

Pazar çekme modelinde süreç nasıl işler?

Cevap

Pazar çekme modelinde, ilk etapta müşteri ihtiyaçları dikkate alınır. Daha sonra Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan fikirler imalat yoluyla ürüne dönüşür ve tüketiciye ulaşır.

21. Soru

Difüzyonun ana bileşenlerinden biri olan zaman boyutu hangi unsurları içermelidir?

Cevap

Difüzyon içerisindeki zaman boyutu şu unsurları içermelidir:

 1. Yenilik-karar süreci
 2. Bireyin yenilik faaliyeti
 3. Bir sistemdeki yenilik adaptasyon oranı.
22. Soru

Difüzyon’un ana bileşenleri nelerdir?

Cevap

Difüzyon’un dört ana bileşeni vardır. Bunlar; yenilik, iletişim kanalları, zaman ve sosyal sistemdir.

23. Soru

Yenilikle ilgili günümüze kadar uygulanan modelleri, tarihsel süreç içinde nasıl sıralayabiliriz?

Cevap

 • 1950-1960 – Doğrusal Modeller 1
 • 1970-1980 – Doğrusal Modeller 2
 • 1980-1990 – Eş Zamanlı İlişki Modelleri
 • 1980-1990 – İnteraktif Modeller
 • 2000-        – Sistemik ve Öğrenen Ağ Modeli
24. Soru

Foster’in “S” eğrisi modelinin işleyişinde, dikey ve yatay eksende hangi bilgiler bulunur?

Cevap

Foster’in “S” eğrisi modelinin işleyişinde, dikey eksende adapte olanların kümülatif sayısı (ya da alternatif olarak ürün performansı), yatay eksende ise zaman yer alır.

25. Soru

Difüzyon, ne şekilde sosyal değişiklikler meydana getirir?

Cevap

Difüzyon; yeni fikirler icat edildiği, yayıldığı, benimsendiği ya da reddedildiği zaman belirli sonuçların oluşmasına öncülük eder ve böylelikle sosyal değişiklikler meydana gelir.

26. Soru

Foster’in “S” eğrisi modelinde 1. büküm kimleri temsil etmektedir?

Cevap

İlk büküm noktası, zaman içerisinde yeniliğin ticari değerini gören girişimcileri temsil etmektedir.

27. Soru

Difüzyon nedir?

Cevap

Bir yeniliğin zamanla belirli kanallar aracılığıyla sosyal sistemin üyeleri arasında yayılmasını sağlayan bir süreçtir.

28. Soru

Sosyal sistem nedir?

Cevap

Ortak bir amaca ulaşmak için problem çözme hususunda bir araya gelmiş olan birbirleriyle ilişkili kümelerin bir birimidir.

29. Soru

Üçüncü kuşak modellerinde firmalar daha çok neye odaklanmışlardır?

Cevap

Üçüncü kuşak yenilik modellerinin kurumsal engeller ve toplumsal ihtiyaçlara yönelik çözümlerden çok, firmanın yeni teknolojik özelliklerine odaklandığı anlamına gelir.

30. Soru

Yenilik karar süreci aşamalarını açıklayınız.

Cevap

Yenilik karar süreci; bilgi, ikna, karar, uygulama ve onay aşamalarından oluşmaktadır.

 • Bilgi aşamasında bireyler yeniliğin varlığını öğrenirler ve yenilik için gerekli olan bilgiyi araştırırlar.
 • İkna aşaması, bireylerin yenilik konusunda negatif ya da pozitif bir davranış gösterdikleri aşamadır.
 • Karar aşamasında, bireylere yeniliği benimseme (adapte olma) ya da reddetme konularında tercih hakkı verilmektedir.
 • Uygulama aşamasında bir yenilik uygulamaya konulmaktadır.
 • Onay aşaması, tamamlanan yenilik-karar sürecinin pekiştirilmesi için yapılan arama çabalarından oluşmaktadır. Bu aşamada birey isterse daha önce yenilikle ilgili verilmiş olan çelişkili mesajları tersine çevirebilir.
31. Soru

Girişimciler kaç gruba ayrılır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Girişimciler ikiye ayrılır. Bunlardan ilki, taklit edici (replicative) girişimciler iken, diğeri yenilikçi girişimcilerdir.

32. Soru

Kapalı yenilik prensipleri nelerdir?

Cevap

Kapalı yenilik prensipleri şunlardır:

 • Alandaki zeki insanlar bizim için çalışırlar.
 • Ar-Ge’den kâr elde etmek için, yeniliği biz keşfetmeli, geliştirmeli ve naklini kendimiz yapmalıyız.
 • Eğer yeniliği ilk biz keşfedersek, onu pazara ilk biz sunabiliriz.
 • Pazar için bir yeniliği ilk olarak getiren şirket ilk kazanan olacaktır.
 • Eğer endüstride en fazla ve en iyi fikirleri biz ortaya koyarsak kazanan biz oluruz.
 • Fikri mülkiyet haklarımızı kontrol etmeliyiz, böylece rakiplerimiz bizim fikirlerimizden kâr elde edemez.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.