Açıköğretim Ders Notları

Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kent Bilgi Sistemleri Uygulamaları

1. Soru

Kent Bilgi Sistemleri (KBS) nedir?

Cevap

Kent Bilgi Sistemleri (KBS); kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazındaki bir uygulamasıdır.


2. Soru

KBS’nin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

KBS sayesinde yerel yönetimler halka verdiği hizmetlerin karşılığını daha etkin ve daha adaletli bir şekilde toplayabilecektir. Bunun sonucu olarak da daha kaliteli ve daha çok hizmet üretilebilecektir. KBS’nin birinci temel ögesi; belediye sınırları içinde yaşayan kentlilerin nüfus, mülkiyet, uğraş ve vergi bilgilerinin toplandığı kentli kütüğüdür. İkinci temel öge ise; kentin topoğrafik özelliklerini yansıtan hâlihazır haritalar, mülkiyet durumunu yansıtan kadastro haritaları ve şehir planlamasını temsil eden imar planları ile kentin altyapı bilgilerinin bilgisayar ortamında yer aldığı grafik kütüktür. Bu öğelerin tümleşik bir biçimde kullanılması ile imar hizmetleri, altyapı hizmetleri, şehir planlama hizmetleri ve vergi yükümlülükleri ile ilgili çalışmalar daha etkin, daha hızlı ve çağdaş bir biçimde yerine getirilebilir.


3. Soru

Kent Bilgi Sistemleri ile diğer uygulamaların entegrasyonu açıklayınız.

Cevap

Coğrafi sistemlerin alt dalı olarak görünen Kent Bilgi Sistemleri git gide gelişerek bir alt dal olmaktan çıkmış, yönetim bilgi sistemlerini de içine alarak artık daha çok Kent Otomasyon Sistemleri’ne dönüşmüştür. Kent Otomasyon Sistemleri (KEOS) ise gelişen teknolojiler ile önce 2D olarak yola çıkmış daha sonra 3D ve son teknolojiler ile 360o fotoğraflar üzerinde çalışan sistemler olma yolunda gelişim göstermiştir (Şekil 8.1).Kent Bilgi Sistemleri ile diğer uygulamaların entegrasyonu Sayfa 228 Şekil 8.1’de gösterilmiştir. 


4. Soru

Kent Rehberinin yararları nelerdir?

Cevap

Kent Rehberi, hem belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini hem de vatandaşın pek çok hizmetten doğrudan yararlanabilmesini sağlar.


5. Soru

Netigma nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Netigma, Netcad tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş, geliştirme ve bakım süreçlerini hızlandıran kodlama bilgisi gerektirmeden yazılım geliştirmeyi sağlayan web tabanlı bir yazılım platformudur. Yazılım projelerinin tasarım, geliştirme, bakım ve destek süreçlerinin büyük ölçüde alan uzmanları tarafından yürütülmesi ile kaynakların etkin ve verimli
bir şekilde kullanılmasını, projenin müşteri gereksinimlerine en yakın düzeyde, düşük maliyetli ve yüksek kalite düzeyinde tamamlanmasını sağlar.


6. Soru

NETGIS Server nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

NETGIS Server, Netcad coğrafi veri sunucusudur. NETGIS Server OGC belgeli olup OGC WMS, OGC WFS, OGC WFC, OGC WMTS ve dinamik KML (Google Earth) standartlarında veri sunar. Disconnected editing ve versiyonlama desteği vardır. Çözümler veritabanı bağımsızdır. NETGIS Server ile web bazlı bir harita sunum ve sorgulama sitesi oluşturulabilir. NETGIS Server, NETIGMA ile birlikte de çalışır. İkisi birlikte komple bir uygulama geliştirme platformu oluştururlar. Bu uygulamalar çoğunlukla yazılımcı desteği olmadan geliştirilebilir.


7. Soru

KEOS Kent Rehberi nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

KEOS Kent Rehberi, belediye bünyesinde oluşturulan coğrafi bilgi sistemleri altyapısı üzerinden adres, yapı, uydu görüntüsü, 360 derece panoramik görüntüler, yapı fotografları, POI noktaları (eczane, sağlık eğitim tesisleri, dinî tesisler, tarihî mekânlar ve gezi mekânları, marketler vb.) interaktif bir şekilde vatandaşa açık yayınlanır. Keos Kent Rehberi, belirlenen sınırlar içinde önemli mekânların ikon katmanları ile görüntülenebildiği, bu mekânlarla ilgili özet bilgilere erişilebilen, bu mekânlara en kısa yol analizinin yapılabildiği vatandaşa açık bir uygulamadır.


8. Soru

Kent Rehberi sayfasında hangi sekmeler bulunmaktadır?

Cevap

Kent Rehberi sayfasında Başlangıç, Kategoriler, Kategorik Arama, Araçlar, Kent Rehberi ve Nöbetçi Eczane olmak üzere altı farklı sekme bulunmaktadır.


9. Soru

Kategoriler bölümü üzerinden hangi işlemler yapılır?

Cevap

Kategoriler; haritanın oluştuğu tüm veri katmanlarının görüntülenip yönetildiği, görünürlüklerinin ayarlanabildiği bölümdür. Harita üzerinde bir bölgeye yaklaşıldığında haritada görüntülenen veri katmanları detaylanmaya başlar ve sol tarafta kategori sayısı artar.


10. Soru

Kategorik arama bölümünden neler görüntülenmektedir?

Cevap

Kategorik arama; bölümünde mahalle, sokak, kapı seçimi ile harita üzerinde adres verisi görüntülenmektedir. Herhangi bir seçim yapıldıktan sonra Git seçeneği ile harita üzerinde bilgi balonu ve sol bölümde ilgili açıklama bilgisi görüntülenmektedir


11. Soru

Kent rehberi haritası üzerinden çalışan en kısa yol uygulaması ne işe yarar? Kısaca açıklayınız.

Cevap

En Kısa Yol, iki nokta arasındaki en kısa mesafe tarifinin yapıldığı kent rehberi haritası üzerinden çalışan uygulamadır. Bu uygulama ambulans, itfaiye gibi acil durum uygulamalarında, çöp toplama işlerinde ve tüm hizmet araçlarının kullanımında verimliliği arttırır. Kent rehberi haritasında En Kısa Yol ya da harita üzerinde sağ tuş ile açılan menüden, ‘Buradan kısayol tarifi başlat’ ve ‘Buraya kısayol tarifi getir’ seçenekleri kullanılarak kısa yol bilgisi alınır.


12. Soru

Nokta Bilgisi ne işe yaramaktadır? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Nokta Bilgisi; seçeneği kent rehberi haritasında işaretlenen noktanın bilgisini almaya yarar. Tüm katmanlar için ya da katman bazlı (mahalle, kapı, yapı, parsel ve yol ) sorgulama yapılabilir. Nokta bilgisi için haritada işaretleme yaparken harita büyük ölçekli ise seçimi yapılan kategoriye göre yaklaşma katsayısı değişir.


13. Soru

360 Panorama penceresinde hangi araçlar bulunmaktadır?

Cevap

360 Panorama penceresinde, görüntü üzerinden ölçüm (mesafe, alan) yapılabilecek araçlar, fotoğraf çekme ve pano ölçüm araçları bulunmaktadır. Bu araçlar yardımıyla görüntü üzerinde uzunluk ve alan hesaplaması ile tabela (pano) ölçümleri yapılabilir ve panoramik fotoğraflar kaydedilebilmektedir.


14. Soru

YBS (MIS) ve GIS sistemlerinin barındırdıkları veriler nelerdir? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

YBS (MIS) ve GIS sistemleri üzerlerinde farklı tiplerde veriler barındırırlar. GIS sistemleri; harita ve düzenli olarak kodlanmış adres verisini tutmasına karşın, YBS (MIS) sistemleri ise vatandaşların sicil numarası, adı, soyadı, vergi
numarası, mahalle, sokak, yapı numarası, kapı numarası gibi farklı sözel verileri içerir.


15. Soru

GIS nedir?

Cevap

GIS, belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi altında toplanmış faaliyetleri yerine getiren yazılımlar bütünüdür.


16. Soru

YBS (MIS) nedir?

Cevap

YBS (MIS), belediyelerde Yönetim Bilgi Sistemi altında toplanmış faaliyetleri yerine getiren yazılımlar bütünüdür.


17. Soru

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS), sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan CAD tabanlı verilerin merkezî bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile uluslararası standartlarda harita servisleri ile paylaşılması, e-devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından projelendirilerek hazırlanmış bir uygulamadır.


18. Soru

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Nüfus Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel
Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Adres güncelleme (değişiklik, yenilerin eklenmesi) işlemleri belediyeler tarafından yapılmaktadır. NVİ tarafından açılan MAKS servisi ile Belediyeler KBS yazılımları ile oluşturdukları adres verisini MAKS’a gönderebilmektedirler. Böylece uçlardaki Belediye KBS istemci yazılımları, NVİ tarafından yürütülen MAKS e-devlet yazılımı ile entegre çalışır duruma gelmiştir


19. Soru

Adres Kayıt Sistemi (AKS) nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Adres Kayıt Sistemi (AKS), kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun şekilde tek merkezde tutulması ve bu bilgilerin belli ilkeler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğu sistemdir.


20. Soru

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) servislerinden sorgulama kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir?

Cevap

TKGM servislerinden sorgulama Ada/Parsel, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Seçilen sorgu yöntemine göre ekranın sağ tarafında açılan satırlara bilgi girişleri yapılır.


1. Soru

Kent Bilgi Sistemleri (KBS) nedir?

Cevap

Kent Bilgi Sistemleri (KBS); kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazındaki bir uygulamasıdır.

2. Soru

KBS’nin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

KBS sayesinde yerel yönetimler halka verdiği hizmetlerin karşılığını daha etkin ve daha adaletli bir şekilde toplayabilecektir. Bunun sonucu olarak da daha kaliteli ve daha çok hizmet üretilebilecektir. KBS’nin birinci temel ögesi; belediye sınırları içinde yaşayan kentlilerin nüfus, mülkiyet, uğraş ve vergi bilgilerinin toplandığı kentli kütüğüdür. İkinci temel öge ise; kentin topoğrafik özelliklerini yansıtan hâlihazır haritalar, mülkiyet durumunu yansıtan kadastro haritaları ve şehir planlamasını temsil eden imar planları ile kentin altyapı bilgilerinin bilgisayar ortamında yer aldığı grafik kütüktür. Bu öğelerin tümleşik bir biçimde kullanılması ile imar hizmetleri, altyapı hizmetleri, şehir planlama hizmetleri ve vergi yükümlülükleri ile ilgili çalışmalar daha etkin, daha hızlı ve çağdaş bir biçimde yerine getirilebilir.

3. Soru

Kent Bilgi Sistemleri ile diğer uygulamaların entegrasyonu açıklayınız.

Cevap

Coğrafi sistemlerin alt dalı olarak görünen Kent Bilgi Sistemleri git gide gelişerek bir alt dal olmaktan çıkmış, yönetim bilgi sistemlerini de içine alarak artık daha çok Kent Otomasyon Sistemleri’ne dönüşmüştür. Kent Otomasyon Sistemleri (KEOS) ise gelişen teknolojiler ile önce 2D olarak yola çıkmış daha sonra 3D ve son teknolojiler ile 360o fotoğraflar üzerinde çalışan sistemler olma yolunda gelişim göstermiştir (Şekil 8.1).Kent Bilgi Sistemleri ile diğer uygulamaların entegrasyonu Sayfa 228 Şekil 8.1’de gösterilmiştir. 

4. Soru

Kent Rehberinin yararları nelerdir?

Cevap

Kent Rehberi, hem belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini hem de vatandaşın pek çok hizmetten doğrudan yararlanabilmesini sağlar.

5. Soru

Netigma nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Netigma, Netcad tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş, geliştirme ve bakım süreçlerini hızlandıran kodlama bilgisi gerektirmeden yazılım geliştirmeyi sağlayan web tabanlı bir yazılım platformudur. Yazılım projelerinin tasarım, geliştirme, bakım ve destek süreçlerinin büyük ölçüde alan uzmanları tarafından yürütülmesi ile kaynakların etkin ve verimli
bir şekilde kullanılmasını, projenin müşteri gereksinimlerine en yakın düzeyde, düşük maliyetli ve yüksek kalite düzeyinde tamamlanmasını sağlar.

6. Soru

NETGIS Server nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

NETGIS Server, Netcad coğrafi veri sunucusudur. NETGIS Server OGC belgeli olup OGC WMS, OGC WFS, OGC WFC, OGC WMTS ve dinamik KML (Google Earth) standartlarında veri sunar. Disconnected editing ve versiyonlama desteği vardır. Çözümler veritabanı bağımsızdır. NETGIS Server ile web bazlı bir harita sunum ve sorgulama sitesi oluşturulabilir. NETGIS Server, NETIGMA ile birlikte de çalışır. İkisi birlikte komple bir uygulama geliştirme platformu oluştururlar. Bu uygulamalar çoğunlukla yazılımcı desteği olmadan geliştirilebilir.

7. Soru

KEOS Kent Rehberi nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

KEOS Kent Rehberi, belediye bünyesinde oluşturulan coğrafi bilgi sistemleri altyapısı üzerinden adres, yapı, uydu görüntüsü, 360 derece panoramik görüntüler, yapı fotografları, POI noktaları (eczane, sağlık eğitim tesisleri, dinî tesisler, tarihî mekânlar ve gezi mekânları, marketler vb.) interaktif bir şekilde vatandaşa açık yayınlanır. Keos Kent Rehberi, belirlenen sınırlar içinde önemli mekânların ikon katmanları ile görüntülenebildiği, bu mekânlarla ilgili özet bilgilere erişilebilen, bu mekânlara en kısa yol analizinin yapılabildiği vatandaşa açık bir uygulamadır.

8. Soru

Kent Rehberi sayfasında hangi sekmeler bulunmaktadır?

Cevap

Kent Rehberi sayfasında Başlangıç, Kategoriler, Kategorik Arama, Araçlar, Kent Rehberi ve Nöbetçi Eczane olmak üzere altı farklı sekme bulunmaktadır.

9. Soru

Kategoriler bölümü üzerinden hangi işlemler yapılır?

Cevap

Kategoriler; haritanın oluştuğu tüm veri katmanlarının görüntülenip yönetildiği, görünürlüklerinin ayarlanabildiği bölümdür. Harita üzerinde bir bölgeye yaklaşıldığında haritada görüntülenen veri katmanları detaylanmaya başlar ve sol tarafta kategori sayısı artar.

10. Soru

Kategorik arama bölümünden neler görüntülenmektedir?

Cevap

Kategorik arama; bölümünde mahalle, sokak, kapı seçimi ile harita üzerinde adres verisi görüntülenmektedir. Herhangi bir seçim yapıldıktan sonra Git seçeneği ile harita üzerinde bilgi balonu ve sol bölümde ilgili açıklama bilgisi görüntülenmektedir

11. Soru

Kent rehberi haritası üzerinden çalışan en kısa yol uygulaması ne işe yarar? Kısaca açıklayınız.

Cevap

En Kısa Yol, iki nokta arasındaki en kısa mesafe tarifinin yapıldığı kent rehberi haritası üzerinden çalışan uygulamadır. Bu uygulama ambulans, itfaiye gibi acil durum uygulamalarında, çöp toplama işlerinde ve tüm hizmet araçlarının kullanımında verimliliği arttırır. Kent rehberi haritasında En Kısa Yol ya da harita üzerinde sağ tuş ile açılan menüden, ‘Buradan kısayol tarifi başlat’ ve ‘Buraya kısayol tarifi getir’ seçenekleri kullanılarak kısa yol bilgisi alınır.

12. Soru

Nokta Bilgisi ne işe yaramaktadır? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Nokta Bilgisi; seçeneği kent rehberi haritasında işaretlenen noktanın bilgisini almaya yarar. Tüm katmanlar için ya da katman bazlı (mahalle, kapı, yapı, parsel ve yol ) sorgulama yapılabilir. Nokta bilgisi için haritada işaretleme yaparken harita büyük ölçekli ise seçimi yapılan kategoriye göre yaklaşma katsayısı değişir.

13. Soru

360 Panorama penceresinde hangi araçlar bulunmaktadır?

Cevap

360 Panorama penceresinde, görüntü üzerinden ölçüm (mesafe, alan) yapılabilecek araçlar, fotoğraf çekme ve pano ölçüm araçları bulunmaktadır. Bu araçlar yardımıyla görüntü üzerinde uzunluk ve alan hesaplaması ile tabela (pano) ölçümleri yapılabilir ve panoramik fotoğraflar kaydedilebilmektedir.

14. Soru

YBS (MIS) ve GIS sistemlerinin barındırdıkları veriler nelerdir? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

YBS (MIS) ve GIS sistemleri üzerlerinde farklı tiplerde veriler barındırırlar. GIS sistemleri; harita ve düzenli olarak kodlanmış adres verisini tutmasına karşın, YBS (MIS) sistemleri ise vatandaşların sicil numarası, adı, soyadı, vergi
numarası, mahalle, sokak, yapı numarası, kapı numarası gibi farklı sözel verileri içerir.

15. Soru

GIS nedir?

Cevap

GIS, belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi altında toplanmış faaliyetleri yerine getiren yazılımlar bütünüdür.

16. Soru

YBS (MIS) nedir?

Cevap

YBS (MIS), belediyelerde Yönetim Bilgi Sistemi altında toplanmış faaliyetleri yerine getiren yazılımlar bütünüdür.

17. Soru

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS), sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan CAD tabanlı verilerin merkezî bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile uluslararası standartlarda harita servisleri ile paylaşılması, e-devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından projelendirilerek hazırlanmış bir uygulamadır.

18. Soru

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Nüfus Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel
Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Adres güncelleme (değişiklik, yenilerin eklenmesi) işlemleri belediyeler tarafından yapılmaktadır. NVİ tarafından açılan MAKS servisi ile Belediyeler KBS yazılımları ile oluşturdukları adres verisini MAKS’a gönderebilmektedirler. Böylece uçlardaki Belediye KBS istemci yazılımları, NVİ tarafından yürütülen MAKS e-devlet yazılımı ile entegre çalışır duruma gelmiştir

19. Soru

Adres Kayıt Sistemi (AKS) nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Adres Kayıt Sistemi (AKS), kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun şekilde tek merkezde tutulması ve bu bilgilerin belli ilkeler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğu sistemdir.

20. Soru

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) servislerinden sorgulama kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir?

Cevap

TKGM servislerinden sorgulama Ada/Parsel, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Seçilen sorgu yöntemine göre ekranın sağ tarafında açılan satırlara bilgi girişleri yapılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.