Açıköğretim Ders Notları

Yolcu Hizmetleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yolcu Hizmetleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Giden Gelen Yolcu Hizmetleri

1. Soru

Giden yolcu işlemleri temelde hangi işlemlerden oluşmaktadır?

Cevap

Giden yolcu işlemleri, temelde uçağa kabul (boarding) işlemlerinden oluşmaktadır.


2. Soru

Uçağa kabul (boarding) işlemi nedir?

Cevap

Uçuşa kabul (check-in) işlemleri tamamlanarak arındırılmış salona geçen yolcuların uçağa alım süreci, uçağa kabul (boarding) olarak adlandırılmaktadır.


3. Soru

Genel boarding anonsu dışında yapılan anonslar nelerdir?

Cevap

Genel boarding anonsu dışında da çeşitli anonslar yapılmaktadır. Bunlar: 

 • Kapı Açık (Gate Open) Anonsu: Yolcuları bekleme salonuna almak için son gü- venlik noktasına çağırmak üzere yapılan anonstur.

 • Genel Uçağa Kabul (Boarding) Anonsu: Yolcuların uçağa kabul edilmeye başlan- dığını bildiren anonstur.

 • Sıra Numarasına Göre Uçağa Kabul (Row by Row) Anonsu: Yolcuların uçağa bi- nişlerini kolaylaştırmak için koltuk sıra numaralarına göre uçağa alımlarının yapıl- ması durumunda, uçağa erken alınacak yolcuların sıra numaralarının bildirilmesi için yapılan anonstur.

 • Son Çağrı (Last Call) Anons: Uçağa kabul süreci sonunda hâla kapıya başvurma- mış (uçağa kabul işlemleri esnasında yolcuların uçağa alımı için kullanılan kapı: gate) yolcular için yapılan son çağrıdır. Bu anons yapılmadan uçağa kabul işlemleri sonlandırılamaz.

 • Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsu: Herhangi bir sebeple yolcuların uçağa alınacağı kapının değişmesi durumunda, değişiklik konusunda yolcuların bilgilen- dirilmesi amacıyla yapılan anonstur. Kapı değişikliği anonsunun yapılmaması, yol- cuların yanlış kapıda beklemelerine ve uçuşu kaçırmalarına neden olabileceğinden son derece önemlidir.

 • Bagaj Tanımlama (Baggage Identification; Bagaj ID) Anonsu: Uçağa yüklenen bagajlar ile kayıt altına alınan yolcu bagajlarının sayısı konusunda mutabık kalı- namaması durumunda, yer hizmetleri görevlisi ve uçuş ekibinin kararıyla bagajlar uçak altında sıralanarak yolcuların kendilerine ait bagajları tanımlamaları istene- bilmektedir. Her yolcudan uçağa binerken kendi bagajını yetkiliye göstermesi yo- luyla bagajlar tanımlanmış olmakta ve tekrar kargo kompartımanına yüklenmek- tedir. Bu uygulamadaki amaç, sahipsiz bagajların uçağa yüklenmesini önlemek ve uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Bagaj tanımlaması yapılacağı durumlar- da, kapıdaki (Gate) personel bu anons yoluyla yolcuları bilgilendirmektedir.

 • Serbest Oturma (Free Seating) Anonsu: Bazı havayollarında ve bazı uçuşlarda yol- culara uçuşa kabul (check-in) sırasında koltuk numarası verilmemektedir. Yolcular uçak içinde, o anda tercih ettikleri koltuklara oturarak seyahat etmektedirler. Bu durumun normalden farklı bir uygulama olması nedeniyle, yolcuların bilgilendi- rilmesi gerekmektedir.

 • Gecikme Anonsu: Uçuşun planlanan kalkış saatinden farklı, gecikmeli olarak ger- çekleşmesi mümkündür. Bu durumda yolculara uçuşun gecikeceği, nedeni ve gecik- menin ne kadar süreceği bildirilmelidir. Uçuşun gerçekleşeceği saatin belli olmadığı durumlarda ise yeni bilginin ne zaman verileceğine dair anons yapılmalıdır.


4. Soru

Uçağa kabul süreci hangi aşamalarından oluşmaktadır?

Cevap

Uçağa kabul süreci hazırlık, yolcu, bagaj ve doküman kontrolü, yolcuların uçağa alımı ve uçak kapısının kapatılması aşamalarından oluşmaktadır.


5. Soru

Uçağa kabul işlemleri başlatılmadan önce hazırlanması gereken dokümanlar nelerdir?

Cevap

Uçağa kabul işlemleri başlatılmadan önce hazırlanması gereken dokümanlar bulunmaktadır. Bunlar:

• Uçağa kabul işlemleri ya da olası gecikmeler için anons metinleri, • Manuel biniş kartı,

 • Bagaj etiketi,
 • Limited Release etiketi,
 • Delivery at Aircra etiketi,
 • Kabin (el) bagajı etiketi,
 • Diğer yardımcı bagaj etiketleri,
 • Ekip Bilgilendirme Formu (Crew Information Shett),
 • Numaratör,
 • Tartı aleti gibi doküman ve malzemelerdir.
 


6. Soru

Uçağa kabul aşamasında yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Uçağa kabul aşaması:

 • Yolcuların uçağa kabul işlemlerinde de yolcunun tanınması için kimlik kontrolü

  yapılması gerekmektedir. Yolcunun tanınması için iç hat uçuşlarda yolcunun nüfus cüzdanı, dış hat uçuşlarda ise pasaportu istenerek biniş kartı üzerindeki isim ile eşleştirilmelidir. Kimliklerdeki resim ile yolcunun aynı kişi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Yolcunun biniş kartı üzerinde yer alan uçuş numarası, uçuş tarih ve saati ile varış noktası kontrol edilerek, yolcunun doğru uçağa kabul noktasında olup olmadığı belirlenmelidir.

 • Bilgisayar destekli uçağa alım yönteminde tüm yolcuların biniş kartları sisteme (Gate Reader) okutulmalıdır. Bu sayede uçuşa kabul (check-in) işlemi yaptırmış olmasına karşın, uçağa kabul (boarding) işlemlerini yaptırmamış olan yolcular be- lirlenebilecektir. Manuel yöntemde ise bu ayrıma gidilebilmesi için yolcuların biniş kartlarındaki güvenlik numaralarının numaratöre yazılması gerekmektedir.

 • Internet, telefon ya da direkt uçuşa kabul (Kiosk Check-in) çeşitlerini kullanan yolcuların, check-in kontuarına uğramadan doğrudan uçağa kabul noktalarına gelmeleri mümkündür. Uçağa kabul aşamasında bu tür yolcuların hem bagajlarına hem de özel bir durumları olup olmadığına bakılması ve gerekli işlemlerin yapıl- ması gerekmektedir.

 • Yolcular ve beraberindeki bagajlar kontrol edilerek, göze çarpan sıra dışı yolcu ya da bagajlar için gerekli işlemler yapılmalıdır. Yolcuların uçuşa uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, uçağın sorumlu kaptan pilotuna bilgi verilmelidir. El bagajı olma niteliğinde olmayan bagajlar ise gerekli etiketler düzenlenerek (Limi- ted Release ve yardımcı bagaj etiketleri), uçağın kargo kompartımanında taşınması için sevk edilmelidir.


7. Soru

Körük nedir?

Cevap

Körük: Yolcuların uçağa erişimin sağlayan, terminal binası ile (gate) uçak arasındaki sabit ya da hareketli tüp geçit, körük olarak adlandırılmaktadır.


8. Soru

Apron nedir?

Cevap

Apron: Havaalanlarında uçakların park ettiği, yolcu yük ve posta boşaltılıp yüklenilen ve uçağın çeşitli ihtiyaçlarının giderildiği alan, apron olarak adlandırılmaktadır.


9. Soru

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden ne kadar önce belirlenmesi gerekmektedir?

Cevap

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden belli bir süre önce (genellikle 15-20 dakika önce) belirlenmesi gerekmektedir.


10. Soru

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması durumunda hangi adımların izlenmesi gerekmektedir?

Cevap

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması duru-munda ise aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir. Bunlar:

 • Uçmaktan vazgeçen yolcunun bagajı kargo kompartımanından indirilmelidir.
 • Uçaktaki yolcuların kendilerine ait el bagajlarını kucaklarına almaları ya da göstermeleri anons yardımı ile istenmeli ve yolcu kabini içindeki dolaplar uçuş ekibi (kabin görevlileri) tarafından kontrol edilmelidir.
 • Kabin görevlileri tarafından koltuk altları, koltukların önünde bulunan koltuk cepleri ile uçak lavaboları da dâhil olmak üzere yolcunun kabin içerisinde ulaşabileceği yerler kontrol edilmelidir.
 • Kontroller esnasında sahipsiz bir eşya, paket ya da el bagajı tespit edilmesi durumunda Emniyet Teşkilatı personeline bildirilmesi gerekmektedir.
 • Şüpheli bir durum tespit edilip edilmemesine bakılmaksızın, yapılan işlemler so- nunda mutlaka tutanak tutulmalıdır.
 • Süreçle ilgili olarak sorumlu kaptan pilot bilgilendirilmelidir.
 • Şüpheli bir durumun tespitinde Emniyet Teşkilatı personeline bilgisi verilmesi gerekmektedir. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması hâlinde ise uçuş gerçekleştirilmektedir.
 


11. Soru

Son dakika değişiklikleri (LMC: Last Minute Change) nedir?

Cevap

Yolcu ve bagajın uçağa kabulü (boarding) işlemleri bittikten sonra, uçuşa ait yolcu ya da bagaj sayısında artma ya da azalma olması durumu, son dakika değişiklikleri (LMC: Last Minute Change) olarak adlandırılmaktadır.


12. Soru

Gerçekleştirilecek uçuşta overbook yaşanması durumunda hangi yolculara uçuş için öncelik tanınması gerekmektedir?

Cevap

Aşağıda yer alan yolculara, uçağın overbook olması durumunda uçuş için öncelik tanınması gerekmektedir.

• VIP ve CIP yolcuların,
• Diplomatik kuryelerin,
• Hasta ve engelli yolcuların,
• Refakatsiz çocuk yolcuların (UM)
• Transfer yolcuların
• Görev yerine ulaşmak için uçakta bulunan ekibin (pass ekip),
• Beraberinde kargo kompartımanında taşınmak üzere evcil hayvan (AVIH) bulunan yolcuların,
• Çocuklu yolcuların,
• Grup hâlinde seyahat eden yolcuların seyahatlerini gerçekleştirmelerine mümkün olduğunca özen gösterilmelidir.


13. Soru

Uçuşun iptal edilmesi durumunda havayolu işletmesinin ne yapması gerekir?

Cevap

Uçuşun iptal edilmesi durumunda havayolu işletmesi, ilgili yolculara geri ödeme ya da güzergâh değişikliği yapılması için teklifte bulunmalıdır.


14. Soru

Gelen yolcu işlemleri hangi işlemlerden oluşmaktadır?

Cevap

Gelen yolcu işlemleri; gelen yolcuların karşılanması, ülkeye giriş (pasaport) işlemleri boyunca eşlik edilmesi, ülkeye giriş yapmadan başka bir havayoluna transferi olan yolcuların transfer işlemlerinin yapılması ve özel hizmet gerektiren yolculara yönelik hizmetlerin koordine edilmesi ya da verilmesi işlemlerinden oluşmaktadır.


15. Soru

İlgili alıcı adresi nasıl bir formatta yazılır?

Cevap

İlgili Alıcı Adresleri

-Adres yedi karekterden oluşmaktadır. İlk üç karakter mesajın gönderileceği şehrin/havaalanının kodu, sonraki iki karakter mesajın gönderileceği birimin kodu (yolcu hizmetleri vb.), son iki karakter ise mesajın gönderileceği havayolu ikili kodudur.


16. Soru

Gönderilmesi istenen bilginin, çabuk ulaştırılmasının gerektiği durumlarda kulla- nılan kod nelerdir?

Cevap

QU ve QX kodları, ikinci derece öncelik kodlarındandır. Gönderilmesi istenen bilginin, çabuk ulaştırılmasının gerektiği durumlarda kullanılan kodlardır.


17. Soru

PC523 FRA 1Y 2B AK/VELI  kodunun açıklaması nedir?

Cevap

Veli Ak isimli yolcunun Economy Class hizmet sınıfında (1Y), iki parça bagajı ile (2B), Pegasus Havayolları’nın (PC: ikili havayolu kodu), 523 uçuş numaralı uçuşa, SAW havaalanında transfer edilerek, Frankfurt’a (FRA) seyahatini gerçekleştireceği bilgisi verilmektedir.


18. Soru

ADL mesajı nedir? 

Cevap

ADL mesajı (Additions and Deletions List Message): Rezervasyon listesindeki yolcularda eksilme ya da artma olması durumunda havayolu tarafından üretilen mesajdır.


19. Soru

TPM mesajı nedir? Uçuştan önce hemen çekilmesi gere- ken TPM, seyahat eden gerçek yolcu listesini içermektedir.

Cevap

TPM mesajı (Teletype Passanger Manifest): Uçuştan önce hemen çekilmesi gereken TPM, seyahat eden gerçek yolcu listesini içermektedir.


20. Soru

PIL mesajı nedir?

Cevap

PIL (Passanger Information List) mesajı: Özel hizmet gerektiren yolcu bilgilerinin uçuş ekibine iletilmesi amacıyla, uçağın kalkış havaalanı yolcu hizmetleri birimi tarafından üretilen bir mesajdır.


1. Soru

Giden yolcu işlemleri temelde hangi işlemlerden oluşmaktadır?

Cevap

Giden yolcu işlemleri, temelde uçağa kabul (boarding) işlemlerinden oluşmaktadır.

Giden yolcu işlemleri, temelde uçağa kabul (boarding) işlemlerinden oluşmaktadır.

Giden yolcu işlemleri, temelde uçağa kabul (boarding) işlemlerinden oluşmaktadır.

Giden yolcu işlemleri, temelde uçağa kabul (boarding) işlemlerinden oluşmaktadır.

Giden yolcu işlemleri, temelde uçağa kabul (boarding) işlemlerinden oluşmaktadır.

2. Soru

Uçağa kabul (boarding) işlemi nedir?

Cevap

Uçuşa kabul (check-in) işlemleri tamamlanarak arındırılmış salona geçen yolcuların uçağa alım süreci, uçağa kabul (boarding) olarak adlandırılmaktadır.

Uçuşa kabul (check-in) işlemleri tamamlanarak arındırılmış salona geçen yolcuların uçağa alım süreci, uçağa kabul (boarding) olarak adlandırılmaktadır.

Uçuşa kabul (check-in) işlemleri tamamlanarak arındırılmış salona geçen yolcuların uçağa alım süreci, uçağa kabul (boarding) olarak adlandırılmaktadır.

Uçuşa kabul (check-in) işlemleri tamamlanarak arındırılmış salona geçen yolcuların uçağa alım süreci, uçağa kabul (boarding) olarak adlandırılmaktadır.

Uçuşa kabul (check-in) işlemleri tamamlanarak arındırılmış salona geçen yolcuların uçağa alım süreci, uçağa kabul (boarding) olarak adlandırılmaktadır.

3. Soru

Genel boarding anonsu dışında yapılan anonslar nelerdir?

Genel boarding anonsu dışında yapılan anonslar nelerdir?

Genel boarding anonsu dışında yapılan anonslar nelerdir?

Genel boarding anonsu dışında yapılan anonslar nelerdir?

Genel boarding anonsu dışında yapılan anonslar nelerdir?

Cevap

Genel boarding anonsu dışında da çeşitli anonslar yapılmaktadır. Bunlar: 

 • Kapı Açık (Gate Open) Anonsu: Yolcuları bekleme salonuna almak için son gü- venlik noktasına çağırmak üzere yapılan anonstur.

 • Genel Uçağa Kabul (Boarding) Anonsu: Yolcuların uçağa kabul edilmeye başlan- dığını bildiren anonstur.

 • Sıra Numarasına Göre Uçağa Kabul (Row by Row) Anonsu: Yolcuların uçağa bi- nişlerini kolaylaştırmak için koltuk sıra numaralarına göre uçağa alımlarının yapıl- ması durumunda, uçağa erken alınacak yolcuların sıra numaralarının bildirilmesi için yapılan anonstur.

 • Son Çağrı (Last Call) Anons: Uçağa kabul süreci sonunda hâla kapıya başvurma- mış (uçağa kabul işlemleri esnasında yolcuların uçağa alımı için kullanılan kapı: gate) yolcular için yapılan son çağrıdır. Bu anons yapılmadan uçağa kabul işlemleri sonlandırılamaz.

 • Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsu: Herhangi bir sebeple yolcuların uçağa alınacağı kapının değişmesi durumunda, değişiklik konusunda yolcuların bilgilen- dirilmesi amacıyla yapılan anonstur. Kapı değişikliği anonsunun yapılmaması, yol- cuların yanlış kapıda beklemelerine ve uçuşu kaçırmalarına neden olabileceğinden son derece önemlidir.

 • Bagaj Tanımlama (Baggage Identification; Bagaj ID) Anonsu: Uçağa yüklenen bagajlar ile kayıt altına alınan yolcu bagajlarının sayısı konusunda mutabık kalı- namaması durumunda, yer hizmetleri görevlisi ve uçuş ekibinin kararıyla bagajlar uçak altında sıralanarak yolcuların kendilerine ait bagajları tanımlamaları istene- bilmektedir. Her yolcudan uçağa binerken kendi bagajını yetkiliye göstermesi yo- luyla bagajlar tanımlanmış olmakta ve tekrar kargo kompartımanına yüklenmek- tedir. Bu uygulamadaki amaç, sahipsiz bagajların uçağa yüklenmesini önlemek ve uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Bagaj tanımlaması yapılacağı durumlar- da, kapıdaki (Gate) personel bu anons yoluyla yolcuları bilgilendirmektedir.

 • Serbest Oturma (Free Seating) Anonsu: Bazı havayollarında ve bazı uçuşlarda yol- culara uçuşa kabul (check-in) sırasında koltuk numarası verilmemektedir. Yolcular uçak içinde, o anda tercih ettikleri koltuklara oturarak seyahat etmektedirler. Bu durumun normalden farklı bir uygulama olması nedeniyle, yolcuların bilgilendi- rilmesi gerekmektedir.

 • Gecikme Anonsu: Uçuşun planlanan kalkış saatinden farklı, gecikmeli olarak ger- çekleşmesi mümkündür. Bu durumda yolculara uçuşun gecikeceği, nedeni ve gecik- menin ne kadar süreceği bildirilmelidir. Uçuşun gerçekleşeceği saatin belli olmadığı durumlarda ise yeni bilginin ne zaman verileceğine dair anons yapılmalıdır.

Genel boarding anonsu dışında da çeşitli anonslar yapılmaktadır. Bunlar: 

 • Kapı Açık (Gate Open) Anonsu: Yolcuları bekleme salonuna almak için son gü- venlik noktasına çağırmak üzere yapılan anonstur.

 • Genel Uçağa Kabul (Boarding) Anonsu: Yolcuların uçağa kabul edilmeye başlan- dığını bildiren anonstur.

 • Sıra Numarasına Göre Uçağa Kabul (Row by Row) Anonsu: Yolcuların uçağa bi- nişlerini kolaylaştırmak için koltuk sıra numaralarına göre uçağa alımlarının yapıl- ması durumunda, uçağa erken alınacak yolcuların sıra numaralarının bildirilmesi için yapılan anonstur.

 • Son Çağrı (Last Call) Anons: Uçağa kabul süreci sonunda hâla kapıya başvurma- mış (uçağa kabul işlemleri esnasında yolcuların uçağa alımı için kullanılan kapı: gate) yolcular için yapılan son çağrıdır. Bu anons yapılmadan uçağa kabul işlemleri sonlandırılamaz.

 • Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsu: Herhangi bir sebeple yolcuların uçağa alınacağı kapının değişmesi durumunda, değişiklik konusunda yolcuların bilgilen- dirilmesi amacıyla yapılan anonstur. Kapı değişikliği anonsunun yapılmaması, yol- cuların yanlış kapıda beklemelerine ve uçuşu kaçırmalarına neden olabileceğinden son derece önemlidir.

 • Bagaj Tanımlama (Baggage Identification; Bagaj ID) Anonsu: Uçağa yüklenen bagajlar ile kayıt altına alınan yolcu bagajlarının sayısı konusunda mutabık kalı- namaması durumunda, yer hizmetleri görevlisi ve uçuş ekibinin kararıyla bagajlar uçak altında sıralanarak yolcuların kendilerine ait bagajları tanımlamaları istene- bilmektedir. Her yolcudan uçağa binerken kendi bagajını yetkiliye göstermesi yo- luyla bagajlar tanımlanmış olmakta ve tekrar kargo kompartımanına yüklenmek- tedir. Bu uygulamadaki amaç, sahipsiz bagajların uçağa yüklenmesini önlemek ve uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Bagaj tanımlaması yapılacağı durumlar- da, kapıdaki (Gate) personel bu anons yoluyla yolcuları bilgilendirmektedir.

 • Serbest Oturma (Free Seating) Anonsu: Bazı havayollarında ve bazı uçuşlarda yol- culara uçuşa kabul (check-in) sırasında koltuk numarası verilmemektedir. Yolcular uçak içinde, o anda tercih ettikleri koltuklara oturarak seyahat etmektedirler. Bu durumun normalden farklı bir uygulama olması nedeniyle, yolcuların bilgilendi- rilmesi gerekmektedir.

 • Gecikme Anonsu: Uçuşun planlanan kalkış saatinden farklı, gecikmeli olarak ger- çekleşmesi mümkündür. Bu durumda yolculara uçuşun gecikeceği, nedeni ve gecik- menin ne kadar süreceği bildirilmelidir. Uçuşun gerçekleşeceği saatin belli olmadığı durumlarda ise yeni bilginin ne zaman verileceğine dair anons yapılmalıdır.

Genel boarding anonsu dışında da çeşitli anonslar yapılmaktadır. Bunlar: 

 • Kapı Açık (Gate Open) Anonsu: Yolcuları bekleme salonuna almak için son gü- venlik noktasına çağırmak üzere yapılan anonstur.

 • Genel Uçağa Kabul (Boarding) Anonsu: Yolcuların uçağa kabul edilmeye başlan- dığını bildiren anonstur.

 • Sıra Numarasına Göre Uçağa Kabul (Row by Row) Anonsu: Yolcuların uçağa bi- nişlerini kolaylaştırmak için koltuk sıra numaralarına göre uçağa alımlarının yapıl- ması durumunda, uçağa erken alınacak yolcuların sıra numaralarının bildirilmesi için yapılan anonstur.

 • Son Çağrı (Last Call) Anons: Uçağa kabul süreci sonunda hâla kapıya başvurma- mış (uçağa kabul işlemleri esnasında yolcuların uçağa alımı için kullanılan kapı: gate) yolcular için yapılan son çağrıdır. Bu anons yapılmadan uçağa kabul işlemleri sonlandırılamaz.

 • Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsu: Herhangi bir sebeple yolcuların uçağa alınacağı kapının değişmesi durumunda, değişiklik konusunda yolcuların bilgilen- dirilmesi amacıyla yapılan anonstur. Kapı değişikliği anonsunun yapılmaması, yol- cuların yanlış kapıda beklemelerine ve uçuşu kaçırmalarına neden olabileceğinden son derece önemlidir.

 • Bagaj Tanımlama (Baggage Identification; Bagaj ID) Anonsu: Uçağa yüklenen bagajlar ile kayıt altına alınan yolcu bagajlarının sayısı konusunda mutabık kalı- namaması durumunda, yer hizmetleri görevlisi ve uçuş ekibinin kararıyla bagajlar uçak altında sıralanarak yolcuların kendilerine ait bagajları tanımlamaları istene- bilmektedir. Her yolcudan uçağa binerken kendi bagajını yetkiliye göstermesi yo- luyla bagajlar tanımlanmış olmakta ve tekrar kargo kompartımanına yüklenmek- tedir. Bu uygulamadaki amaç, sahipsiz bagajların uçağa yüklenmesini önlemek ve uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Bagaj tanımlaması yapılacağı durumlar- da, kapıdaki (Gate) personel bu anons yoluyla yolcuları bilgilendirmektedir.

 • Serbest Oturma (Free Seating) Anonsu: Bazı havayollarında ve bazı uçuşlarda yol- culara uçuşa kabul (check-in) sırasında koltuk numarası verilmemektedir. Yolcular uçak içinde, o anda tercih ettikleri koltuklara oturarak seyahat etmektedirler. Bu durumun normalden farklı bir uygulama olması nedeniyle, yolcuların bilgilendi- rilmesi gerekmektedir.

 • Gecikme Anonsu: Uçuşun planlanan kalkış saatinden farklı, gecikmeli olarak ger- çekleşmesi mümkündür. Bu durumda yolculara uçuşun gecikeceği, nedeni ve gecik- menin ne kadar süreceği bildirilmelidir. Uçuşun gerçekleşeceği saatin belli olmadığı durumlarda ise yeni bilginin ne zaman verileceğine dair anons yapılmalıdır.

Genel boarding anonsu dışında da çeşitli anonslar yapılmaktadır. Bunlar: 

 • Kapı Açık (Gate Open) Anonsu: Yolcuları bekleme salonuna almak için son gü- venlik noktasına çağırmak üzere yapılan anonstur.

 • Genel Uçağa Kabul (Boarding) Anonsu: Yolcuların uçağa kabul edilmeye başlan- dığını bildiren anonstur.

 • Sıra Numarasına Göre Uçağa Kabul (Row by Row) Anonsu: Yolcuların uçağa bi- nişlerini kolaylaştırmak için koltuk sıra numaralarına göre uçağa alımlarının yapıl- ması durumunda, uçağa erken alınacak yolcuların sıra numaralarının bildirilmesi için yapılan anonstur.

 • Son Çağrı (Last Call) Anons: Uçağa kabul süreci sonunda hâla kapıya başvurma- mış (uçağa kabul işlemleri esnasında yolcuların uçağa alımı için kullanılan kapı: gate) yolcular için yapılan son çağrıdır. Bu anons yapılmadan uçağa kabul işlemleri sonlandırılamaz.

 • Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsu: Herhangi bir sebeple yolcuların uçağa alınacağı kapının değişmesi durumunda, değişiklik konusunda yolcuların bilgilen- dirilmesi amacıyla yapılan anonstur. Kapı değişikliği anonsunun yapılmaması, yol- cuların yanlış kapıda beklemelerine ve uçuşu kaçırmalarına neden olabileceğinden son derece önemlidir.

 • Bagaj Tanımlama (Baggage Identification; Bagaj ID) Anonsu: Uçağa yüklenen bagajlar ile kayıt altına alınan yolcu bagajlarının sayısı konusunda mutabık kalı- namaması durumunda, yer hizmetleri görevlisi ve uçuş ekibinin kararıyla bagajlar uçak altında sıralanarak yolcuların kendilerine ait bagajları tanımlamaları istene- bilmektedir. Her yolcudan uçağa binerken kendi bagajını yetkiliye göstermesi yo- luyla bagajlar tanımlanmış olmakta ve tekrar kargo kompartımanına yüklenmek- tedir. Bu uygulamadaki amaç, sahipsiz bagajların uçağa yüklenmesini önlemek ve uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Bagaj tanımlaması yapılacağı durumlar- da, kapıdaki (Gate) personel bu anons yoluyla yolcuları bilgilendirmektedir.

 • Serbest Oturma (Free Seating) Anonsu: Bazı havayollarında ve bazı uçuşlarda yol- culara uçuşa kabul (check-in) sırasında koltuk numarası verilmemektedir. Yolcular uçak içinde, o anda tercih ettikleri koltuklara oturarak seyahat etmektedirler. Bu durumun normalden farklı bir uygulama olması nedeniyle, yolcuların bilgilendi- rilmesi gerekmektedir.

 • Gecikme Anonsu: Uçuşun planlanan kalkış saatinden farklı, gecikmeli olarak ger- çekleşmesi mümkündür. Bu durumda yolculara uçuşun gecikeceği, nedeni ve gecik- menin ne kadar süreceği bildirilmelidir. Uçuşun gerçekleşeceği saatin belli olmadığı durumlarda ise yeni bilginin ne zaman verileceğine dair anons yapılmalıdır.

Genel boarding anonsu dışında da çeşitli anonslar yapılmaktadır. Bunlar: 

 • Kapı Açık (Gate Open) Anonsu: Yolcuları bekleme salonuna almak için son gü- venlik noktasına çağırmak üzere yapılan anonstur.

 • Genel Uçağa Kabul (Boarding) Anonsu: Yolcuların uçağa kabul edilmeye başlan- dığını bildiren anonstur.

 • Sıra Numarasına Göre Uçağa Kabul (Row by Row) Anonsu: Yolcuların uçağa bi- nişlerini kolaylaştırmak için koltuk sıra numaralarına göre uçağa alımlarının yapıl- ması durumunda, uçağa erken alınacak yolcuların sıra numaralarının bildirilmesi için yapılan anonstur.

 • Son Çağrı (Last Call) Anons: Uçağa kabul süreci sonunda hâla kapıya başvurma- mış (uçağa kabul işlemleri esnasında yolcuların uçağa alımı için kullanılan kapı: gate) yolcular için yapılan son çağrıdır. Bu anons yapılmadan uçağa kabul işlemleri sonlandırılamaz.

 • Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsu: Herhangi bir sebeple yolcuların uçağa alınacağı kapının değişmesi durumunda, değişiklik konusunda yolcuların bilgilen- dirilmesi amacıyla yapılan anonstur. Kapı değişikliği anonsunun yapılmaması, yol- cuların yanlış kapıda beklemelerine ve uçuşu kaçırmalarına neden olabileceğinden son derece önemlidir.

 • Bagaj Tanımlama (Baggage Identification; Bagaj ID) Anonsu: Uçağa yüklenen bagajlar ile kayıt altına alınan yolcu bagajlarının sayısı konusunda mutabık kalı- namaması durumunda, yer hizmetleri görevlisi ve uçuş ekibinin kararıyla bagajlar uçak altında sıralanarak yolcuların kendilerine ait bagajları tanımlamaları istene- bilmektedir. Her yolcudan uçağa binerken kendi bagajını yetkiliye göstermesi yo- luyla bagajlar tanımlanmış olmakta ve tekrar kargo kompartımanına yüklenmek- tedir. Bu uygulamadaki amaç, sahipsiz bagajların uçağa yüklenmesini önlemek ve uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Bagaj tanımlaması yapılacağı durumlar- da, kapıdaki (Gate) personel bu anons yoluyla yolcuları bilgilendirmektedir.

 • Serbest Oturma (Free Seating) Anonsu: Bazı havayollarında ve bazı uçuşlarda yol- culara uçuşa kabul (check-in) sırasında koltuk numarası verilmemektedir. Yolcular uçak içinde, o anda tercih ettikleri koltuklara oturarak seyahat etmektedirler. Bu durumun normalden farklı bir uygulama olması nedeniyle, yolcuların bilgilendi- rilmesi gerekmektedir.

 • Gecikme Anonsu: Uçuşun planlanan kalkış saatinden farklı, gecikmeli olarak ger- çekleşmesi mümkündür. Bu durumda yolculara uçuşun gecikeceği, nedeni ve gecik- menin ne kadar süreceği bildirilmelidir. Uçuşun gerçekleşeceği saatin belli olmadığı durumlarda ise yeni bilginin ne zaman verileceğine dair anons yapılmalıdır.

 • Kapı Açık (Gate Open) Anonsu: Yolcuları bekleme salonuna almak için son gü- venlik noktasına çağırmak üzere yapılan anonstur.

 • Genel Uçağa Kabul (Boarding) Anonsu: Yolcuların uçağa kabul edilmeye başlan- dığını bildiren anonstur.

 • Sıra Numarasına Göre Uçağa Kabul (Row by Row) Anonsu: Yolcuların uçağa bi- nişlerini kolaylaştırmak için koltuk sıra numaralarına göre uçağa alımlarının yapıl- ması durumunda, uçağa erken alınacak yolcuların sıra numaralarının bildirilmesi için yapılan anonstur.

 • Son Çağrı (Last Call) Anons: Uçağa kabul süreci sonunda hâla kapıya başvurma- mış (uçağa kabul işlemleri esnasında yolcuların uçağa alımı için kullanılan kapı: gate) yolcular için yapılan son çağrıdır. Bu anons yapılmadan uçağa kabul işlemleri sonlandırılamaz.

 • Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsu: Herhangi bir sebeple yolcuların uçağa alınacağı kapının değişmesi durumunda, değişiklik konusunda yolcuların bilgilen- dirilmesi amacıyla yapılan anonstur. Kapı değişikliği anonsunun yapılmaması, yol- cuların yanlış kapıda beklemelerine ve uçuşu kaçırmalarına neden olabileceğinden son derece önemlidir.

 • Bagaj Tanımlama (Baggage Identification; Bagaj ID) Anonsu: Uçağa yüklenen bagajlar ile kayıt altına alınan yolcu bagajlarının sayısı konusunda mutabık kalı- namaması durumunda, yer hizmetleri görevlisi ve uçuş ekibinin kararıyla bagajlar uçak altında sıralanarak yolcuların kendilerine ait bagajları tanımlamaları istene- bilmektedir. Her yolcudan uçağa binerken kendi bagajını yetkiliye göstermesi yo- luyla bagajlar tanımlanmış olmakta ve tekrar kargo kompartımanına yüklenmek- tedir. Bu uygulamadaki amaç, sahipsiz bagajların uçağa yüklenmesini önlemek ve uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Bagaj tanımlaması yapılacağı durumlar- da, kapıdaki (Gate) personel bu anons yoluyla yolcuları bilgilendirmektedir.

 • Serbest Oturma (Free Seating) Anonsu: Bazı havayollarında ve bazı uçuşlarda yol- culara uçuşa kabul (check-in) sırasında koltuk numarası verilmemektedir. Yolcular uçak içinde, o anda tercih ettikleri koltuklara oturarak seyahat etmektedirler. Bu durumun normalden farklı bir uygulama olması nedeniyle, yolcuların bilgilendi- rilmesi gerekmektedir.

 • Gecikme Anonsu: Uçuşun planlanan kalkış saatinden farklı, gecikmeli olarak ger- çekleşmesi mümkündür. Bu durumda yolculara uçuşun gecikeceği, nedeni ve gecik- menin ne kadar süreceği bildirilmelidir. Uçuşun gerçekleşeceği saatin belli olmadığı durumlarda ise yeni bilginin ne zaman verileceğine dair anons yapılmalıdır.

 • Kapı Açık (Gate Open) Anonsu: Yolcuları bekleme salonuna almak için son gü- venlik noktasına çağırmak üzere yapılan anonstur.

 • Genel Uçağa Kabul (Boarding) Anonsu: Yolcuların uçağa kabul edilmeye başlan- dığını bildiren anonstur.

 • Sıra Numarasına Göre Uçağa Kabul (Row by Row) Anonsu: Yolcuların uçağa bi- nişlerini kolaylaştırmak için koltuk sıra numaralarına göre uçağa alımlarının yapıl- ması durumunda, uçağa erken alınacak yolcuların sıra numaralarının bildirilmesi için yapılan anonstur.

 • Son Çağrı (Last Call) Anons: Uçağa kabul süreci sonunda hâla kapıya başvurma- mış (uçağa kabul işlemleri esnasında yolcuların uçağa alımı için kullanılan kapı: gate) yolcular için yapılan son çağrıdır. Bu anons yapılmadan uçağa kabul işlemleri sonlandırılamaz.

 • Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsu: Herhangi bir sebeple yolcuların uçağa alınacağı kapının değişmesi durumunda, değişiklik konusunda yolcuların bilgilen- dirilmesi amacıyla yapılan anonstur. Kapı değişikliği anonsunun yapılmaması, yol- cuların yanlış kapıda beklemelerine ve uçuşu kaçırmalarına neden olabileceğinden son derece önemlidir.

 • Bagaj Tanımlama (Baggage Identification; Bagaj ID) Anonsu: Uçağa yüklenen bagajlar ile kayıt altına alınan yolcu bagajlarının sayısı konusunda mutabık kalı- namaması durumunda, yer hizmetleri görevlisi ve uçuş ekibinin kararıyla bagajlar uçak altında sıralanarak yolcuların kendilerine ait bagajları tanımlamaları istene- bilmektedir. Her yolcudan uçağa binerken kendi bagajını yetkiliye göstermesi yo- luyla bagajlar tanımlanmış olmakta ve tekrar kargo kompartımanına yüklenmek- tedir. Bu uygulamadaki amaç, sahipsiz bagajların uçağa yüklenmesini önlemek ve uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Bagaj tanımlaması yapılacağı durumlar- da, kapıdaki (Gate) personel bu anons yoluyla yolcuları bilgilendirmektedir.

 • Serbest Oturma (Free Seating) Anonsu: Bazı havayollarında ve bazı uçuşlarda yol- culara uçuşa kabul (check-in) sırasında koltuk numarası verilmemektedir. Yolcular uçak içinde, o anda tercih ettikleri koltuklara oturarak seyahat etmektedirler. Bu durumun normalden farklı bir uygulama olması nedeniyle, yolcuların bilgilendi- rilmesi gerekmektedir.

 • Gecikme Anonsu: Uçuşun planlanan kalkış saatinden farklı, gecikmeli olarak ger- çekleşmesi mümkündür. Bu durumda yolculara uçuşun gecikeceği, nedeni ve gecik- menin ne kadar süreceği bildirilmelidir. Uçuşun gerçekleşeceği saatin belli olmadığı durumlarda ise yeni bilginin ne zaman verileceğine dair anons yapılmalıdır.

 • Kapı Açık (Gate Open) Anonsu: Yolcuları bekleme salonuna almak için son gü- venlik noktasına çağırmak üzere yapılan anonstur.

 • Genel Uçağa Kabul (Boarding) Anonsu: Yolcuların uçağa kabul edilmeye başlan- dığını bildiren anonstur.

 • Sıra Numarasına Göre Uçağa Kabul (Row by Row) Anonsu: Yolcuların uçağa bi- nişlerini kolaylaştırmak için koltuk sıra numaralarına göre uçağa alımlarının yapıl- ması durumunda, uçağa erken alınacak yolcuların sıra numaralarının bildirilmesi için yapılan anonstur.

 • Son Çağrı (Last Call) Anons: Uçağa kabul süreci sonunda hâla kapıya başvurma- mış (uçağa kabul işlemleri esnasında yolcuların uçağa alımı için kullanılan kapı: gate) yolcular için yapılan son çağrıdır. Bu anons yapılmadan uçağa kabul işlemleri sonlandırılamaz.

 • Kapı Değişikliği (Gate Change) Anonsu: Herhangi bir sebeple yolcuların uçağa alınacağı kapının değişmesi durumunda, değişiklik konusunda yolcuların bilgilen- dirilmesi amacıyla yapılan anonstur. Kapı değişikliği anonsunun yapılmaması, yol- cuların yanlış kapıda beklemelerine ve uçuşu kaçırmalarına neden olabileceğinden son derece önemlidir.

 • Bagaj Tanımlama (Baggage Identification; Bagaj ID) Anonsu: Uçağa yüklenen bagajlar ile kayıt altına alınan yolcu bagajlarının sayısı konusunda mutabık kalı- namaması durumunda, yer hizmetleri görevlisi ve uçuş ekibinin kararıyla bagajlar uçak altında sıralanarak yolcuların kendilerine ait bagajları tanımlamaları istene- bilmektedir. Her yolcudan uçağa binerken kendi bagajını yetkiliye göstermesi yo- luyla bagajlar tanımlanmış olmakta ve tekrar kargo kompartımanına yüklenmek- tedir. Bu uygulamadaki amaç, sahipsiz bagajların uçağa yüklenmesini önlemek ve uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamaktır. Bagaj tanımlaması yapılacağı durumlar- da, kapıdaki (Gate) personel bu anons yoluyla yolcuları bilgilendirmektedir.

 • Serbest Oturma (Free Seating) Anonsu: Bazı havayollarında ve bazı uçuşlarda yol- culara uçuşa kabul (check-in) sırasında koltuk numarası verilmemektedir. Yolcular uçak içinde, o anda tercih ettikleri koltuklara oturarak seyahat etmektedirler. Bu durumun normalden farklı bir uygulama olması nedeniyle, yolcuların bilgilendi- rilmesi gerekmektedir.

 • Gecikme Anonsu: Uçuşun planlanan kalkış saatinden farklı, gecikmeli olarak ger- çekleşmesi mümkündür. Bu durumda yolculara uçuşun gecikeceği, nedeni ve gecik- menin ne kadar süreceği bildirilmelidir. Uçuşun gerçekleşeceği saatin belli olmadığı durumlarda ise yeni bilginin ne zaman verileceğine dair anons yapılmalıdır.

4. Soru

Uçağa kabul süreci hangi aşamalarından oluşmaktadır?

Uçağa kabul süreci hangi aşamalarından oluşmaktadır?

Uçağa kabul süreci hangi aşamalarından oluşmaktadır?

Uçağa kabul süreci hangi aşamalarından oluşmaktadır?

Cevap

Uçağa kabul süreci hazırlık, yolcu, bagaj ve doküman kontrolü, yolcuların uçağa alımı ve uçak kapısının kapatılması aşamalarından oluşmaktadır.

Uçağa kabul süreci hazırlık, yolcu, bagaj ve doküman kontrolü, yolcuların uçağa alımı ve uçak kapısının kapatılması aşamalarından oluşmaktadır.

Uçağa kabul süreci hazırlık, yolcu, bagaj ve doküman kontrolü, yolcuların uçağa alımı ve uçak kapısının kapatılması aşamalarından oluşmaktadır.

Uçağa kabul süreci hazırlık, yolcu, bagaj ve doküman kontrolü, yolcuların uçağa alımı ve uçak kapısının kapatılması aşamalarından oluşmaktadır.

5. Soru

Uçağa kabul işlemleri başlatılmadan önce hazırlanması gereken dokümanlar nelerdir?

Uçağa kabul işlemleri başlatılmadan önce hazırlanması gereken dokümanlar nelerdir?

Uçağa kabul işlemleri başlatılmadan önce hazırlanması gereken dokümanlar nelerdir?

Uçağa kabul işlemleri başlatılmadan önce hazırlanması gereken dokümanlar nelerdir?

Cevap

Uçağa kabul işlemleri başlatılmadan önce hazırlanması gereken dokümanlar bulunmaktadır. Bunlar:

• Uçağa kabul işlemleri ya da olası gecikmeler için anons metinleri, • Manuel biniş kartı,

 • Bagaj etiketi,
 • Limited Release etiketi,
 • Delivery at Aircra etiketi,
 • Kabin (el) bagajı etiketi,
 • Diğer yardımcı bagaj etiketleri,
 • Ekip Bilgilendirme Formu (Crew Information Shett),
 • Numaratör,
 • Tartı aleti gibi doküman ve malzemelerdir.
 

Uçağa kabul işlemleri başlatılmadan önce hazırlanması gereken dokümanlar bulunmaktadır. Bunlar:

• Uçağa kabul işlemleri ya da olası gecikmeler için anons metinleri, • Manuel biniş kartı,

 • Bagaj etiketi,
 • Limited Release etiketi,
 • Delivery at Aircra etiketi,
 • Kabin (el) bagajı etiketi,
 • Diğer yardımcı bagaj etiketleri,
 • Ekip Bilgilendirme Formu (Crew Information Shett),
 • Numaratör,
 • Tartı aleti gibi doküman ve malzemelerdir.
 

Uçağa kabul işlemleri başlatılmadan önce hazırlanması gereken dokümanlar bulunmaktadır. Bunlar:

• Uçağa kabul işlemleri ya da olası gecikmeler için anons metinleri, • Manuel biniş kartı,

 • Bagaj etiketi,
 • Limited Release etiketi,
 • Delivery at Aircra etiketi,
 • Kabin (el) bagajı etiketi,
 • Diğer yardımcı bagaj etiketleri,
 • Ekip Bilgilendirme Formu (Crew Information Shett),
 • Numaratör,
 • Tartı aleti gibi doküman ve malzemelerdir.
 

Uçağa kabul işlemleri başlatılmadan önce hazırlanması gereken dokümanlar bulunmaktadır. Bunlar:

• Uçağa kabul işlemleri ya da olası gecikmeler için anons metinleri, • Manuel biniş kartı,

 • Bagaj etiketi,
 • Limited Release etiketi,
 • Delivery at Aircra etiketi,
 • Kabin (el) bagajı etiketi,
 • Diğer yardımcı bagaj etiketleri,
 • Ekip Bilgilendirme Formu (Crew Information Shett),
 • Numaratör,
 • Tartı aleti gibi doküman ve malzemelerdir.
 

 

6. Soru

Uçağa kabul aşamasında yapılması gerekenler nelerdir?

Uçağa kabul aşamasında yapılması gerekenler nelerdir?

Uçağa kabul aşamasında yapılması gerekenler nelerdir?

Uçağa kabul aşamasında yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Uçağa kabul aşaması:

 • Yolcuların uçağa kabul işlemlerinde de yolcunun tanınması için kimlik kontrolü

  yapılması gerekmektedir. Yolcunun tanınması için iç hat uçuşlarda yolcunun nüfus cüzdanı, dış hat uçuşlarda ise pasaportu istenerek biniş kartı üzerindeki isim ile eşleştirilmelidir. Kimliklerdeki resim ile yolcunun aynı kişi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Yolcunun biniş kartı üzerinde yer alan uçuş numarası, uçuş tarih ve saati ile varış noktası kontrol edilerek, yolcunun doğru uçağa kabul noktasında olup olmadığı belirlenmelidir.

 • Bilgisayar destekli uçağa alım yönteminde tüm yolcuların biniş kartları sisteme (Gate Reader) okutulmalıdır. Bu sayede uçuşa kabul (check-in) işlemi yaptırmış olmasına karşın, uçağa kabul (boarding) işlemlerini yaptırmamış olan yolcular be- lirlenebilecektir. Manuel yöntemde ise bu ayrıma gidilebilmesi için yolcuların biniş kartlarındaki güvenlik numaralarının numaratöre yazılması gerekmektedir.

 • Internet, telefon ya da direkt uçuşa kabul (Kiosk Check-in) çeşitlerini kullanan yolcuların, check-in kontuarına uğramadan doğrudan uçağa kabul noktalarına gelmeleri mümkündür. Uçağa kabul aşamasında bu tür yolcuların hem bagajlarına hem de özel bir durumları olup olmadığına bakılması ve gerekli işlemlerin yapıl- ması gerekmektedir.

 • Yolcular ve beraberindeki bagajlar kontrol edilerek, göze çarpan sıra dışı yolcu ya da bagajlar için gerekli işlemler yapılmalıdır. Yolcuların uçuşa uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, uçağın sorumlu kaptan pilotuna bilgi verilmelidir. El bagajı olma niteliğinde olmayan bagajlar ise gerekli etiketler düzenlenerek (Limi- ted Release ve yardımcı bagaj etiketleri), uçağın kargo kompartımanında taşınması için sevk edilmelidir.

Uçağa kabul aşaması:

 • Yolcuların uçağa kabul işlemlerinde de yolcunun tanınması için kimlik kontrolü

  yapılması gerekmektedir. Yolcunun tanınması için iç hat uçuşlarda yolcunun nüfus cüzdanı, dış hat uçuşlarda ise pasaportu istenerek biniş kartı üzerindeki isim ile eşleştirilmelidir. Kimliklerdeki resim ile yolcunun aynı kişi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Yolcunun biniş kartı üzerinde yer alan uçuş numarası, uçuş tarih ve saati ile varış noktası kontrol edilerek, yolcunun doğru uçağa kabul noktasında olup olmadığı belirlenmelidir.

 • Bilgisayar destekli uçağa alım yönteminde tüm yolcuların biniş kartları sisteme (Gate Reader) okutulmalıdır. Bu sayede uçuşa kabul (check-in) işlemi yaptırmış olmasına karşın, uçağa kabul (boarding) işlemlerini yaptırmamış olan yolcular be- lirlenebilecektir. Manuel yöntemde ise bu ayrıma gidilebilmesi için yolcuların biniş kartlarındaki güvenlik numaralarının numaratöre yazılması gerekmektedir.

 • Internet, telefon ya da direkt uçuşa kabul (Kiosk Check-in) çeşitlerini kullanan yolcuların, check-in kontuarına uğramadan doğrudan uçağa kabul noktalarına gelmeleri mümkündür. Uçağa kabul aşamasında bu tür yolcuların hem bagajlarına hem de özel bir durumları olup olmadığına bakılması ve gerekli işlemlerin yapıl- ması gerekmektedir.

 • Yolcular ve beraberindeki bagajlar kontrol edilerek, göze çarpan sıra dışı yolcu ya da bagajlar için gerekli işlemler yapılmalıdır. Yolcuların uçuşa uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, uçağın sorumlu kaptan pilotuna bilgi verilmelidir. El bagajı olma niteliğinde olmayan bagajlar ise gerekli etiketler düzenlenerek (Limi- ted Release ve yardımcı bagaj etiketleri), uçağın kargo kompartımanında taşınması için sevk edilmelidir.

Uçağa kabul aşaması:

 • Yolcuların uçağa kabul işlemlerinde de yolcunun tanınması için kimlik kontrolü

  yapılması gerekmektedir. Yolcunun tanınması için iç hat uçuşlarda yolcunun nüfus cüzdanı, dış hat uçuşlarda ise pasaportu istenerek biniş kartı üzerindeki isim ile eşleştirilmelidir. Kimliklerdeki resim ile yolcunun aynı kişi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Yolcunun biniş kartı üzerinde yer alan uçuş numarası, uçuş tarih ve saati ile varış noktası kontrol edilerek, yolcunun doğru uçağa kabul noktasında olup olmadığı belirlenmelidir.

 • Bilgisayar destekli uçağa alım yönteminde tüm yolcuların biniş kartları sisteme (Gate Reader) okutulmalıdır. Bu sayede uçuşa kabul (check-in) işlemi yaptırmış olmasına karşın, uçağa kabul (boarding) işlemlerini yaptırmamış olan yolcular be- lirlenebilecektir. Manuel yöntemde ise bu ayrıma gidilebilmesi için yolcuların biniş kartlarındaki güvenlik numaralarının numaratöre yazılması gerekmektedir.

 • Internet, telefon ya da direkt uçuşa kabul (Kiosk Check-in) çeşitlerini kullanan yolcuların, check-in kontuarına uğramadan doğrudan uçağa kabul noktalarına gelmeleri mümkündür. Uçağa kabul aşamasında bu tür yolcuların hem bagajlarına hem de özel bir durumları olup olmadığına bakılması ve gerekli işlemlerin yapıl- ması gerekmektedir.

 • Yolcular ve beraberindeki bagajlar kontrol edilerek, göze çarpan sıra dışı yolcu ya da bagajlar için gerekli işlemler yapılmalıdır. Yolcuların uçuşa uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, uçağın sorumlu kaptan pilotuna bilgi verilmelidir. El bagajı olma niteliğinde olmayan bagajlar ise gerekli etiketler düzenlenerek (Limi- ted Release ve yardımcı bagaj etiketleri), uçağın kargo kompartımanında taşınması için sevk edilmelidir.

Uçağa kabul aşaması:

 • Yolcuların uçağa kabul işlemlerinde de yolcunun tanınması için kimlik kontrolü

  yapılması gerekmektedir. Yolcunun tanınması için iç hat uçuşlarda yolcunun nüfus cüzdanı, dış hat uçuşlarda ise pasaportu istenerek biniş kartı üzerindeki isim ile eşleştirilmelidir. Kimliklerdeki resim ile yolcunun aynı kişi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Yolcunun biniş kartı üzerinde yer alan uçuş numarası, uçuş tarih ve saati ile varış noktası kontrol edilerek, yolcunun doğru uçağa kabul noktasında olup olmadığı belirlenmelidir.

 • Bilgisayar destekli uçağa alım yönteminde tüm yolcuların biniş kartları sisteme (Gate Reader) okutulmalıdır. Bu sayede uçuşa kabul (check-in) işlemi yaptırmış olmasına karşın, uçağa kabul (boarding) işlemlerini yaptırmamış olan yolcular be- lirlenebilecektir. Manuel yöntemde ise bu ayrıma gidilebilmesi için yolcuların biniş kartlarındaki güvenlik numaralarının numaratöre yazılması gerekmektedir.

 • Internet, telefon ya da direkt uçuşa kabul (Kiosk Check-in) çeşitlerini kullanan yolcuların, check-in kontuarına uğramadan doğrudan uçağa kabul noktalarına gelmeleri mümkündür. Uçağa kabul aşamasında bu tür yolcuların hem bagajlarına hem de özel bir durumları olup olmadığına bakılması ve gerekli işlemlerin yapıl- ması gerekmektedir.

 • Yolcular ve beraberindeki bagajlar kontrol edilerek, göze çarpan sıra dışı yolcu ya da bagajlar için gerekli işlemler yapılmalıdır. Yolcuların uçuşa uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, uçağın sorumlu kaptan pilotuna bilgi verilmelidir. El bagajı olma niteliğinde olmayan bagajlar ise gerekli etiketler düzenlenerek (Limi- ted Release ve yardımcı bagaj etiketleri), uçağın kargo kompartımanında taşınması için sevk edilmelidir.

7. Soru

Körük nedir?

Cevap

Körük: Yolcuların uçağa erişimin sağlayan, terminal binası ile (gate) uçak arasındaki sabit ya da hareketli tüp geçit, körük olarak adlandırılmaktadır.

Körük: Yolcuların uçağa erişimin sağlayan, terminal binası ile (gate) uçak arasındaki sabit ya da hareketli tüp geçit, körük olarak adlandırılmaktadır.

Körük: Yolcuların uçağa erişimin sağlayan, terminal binası ile (gate) uçak arasındaki sabit ya da hareketli tüp geçit, körük olarak adlandırılmaktadır.

Körük: Yolcuların uçağa erişimin sağlayan, terminal binası ile (gate) uçak arasındaki sabit ya da hareketli tüp geçit, körük olarak adlandırılmaktadır.

8. Soru

Apron nedir?

Cevap

Apron: Havaalanlarında uçakların park ettiği, yolcu yük ve posta boşaltılıp yüklenilen ve uçağın çeşitli ihtiyaçlarının giderildiği alan, apron olarak adlandırılmaktadır.

Apron: Havaalanlarında uçakların park ettiği, yolcu yük ve posta boşaltılıp yüklenilen ve uçağın çeşitli ihtiyaçlarının giderildiği alan, apron olarak adlandırılmaktadır.

Apron: Havaalanlarında uçakların park ettiği, yolcu yük ve posta boşaltılıp yüklenilen ve uçağın çeşitli ihtiyaçlarının giderildiği alan, apron olarak adlandırılmaktadır.

Apron: Havaalanlarında uçakların park ettiği, yolcu yük ve posta boşaltılıp yüklenilen ve uçağın çeşitli ihtiyaçlarının giderildiği alan, apron olarak adlandırılmaktadır.

9. Soru

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden ne kadar önce belirlenmesi gerekmektedir?

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden ne kadar önce belirlenmesi gerekmektedir?

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden ne kadar önce belirlenmesi gerekmektedir?

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden ne kadar önce belirlenmesi gerekmektedir?

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden ne kadar önce belirlenmesi gerekmektedir?

Cevap

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden belli bir süre önce (genellikle 15-20 dakika önce) belirlenmesi gerekmektedir.

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden belli bir süre önce (genellikle 15-20 dakika önce) belirlenmesi gerekmektedir.

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden belli bir süre önce (genellikle 15-20 dakika önce) belirlenmesi gerekmektedir.

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden belli bir süre önce (genellikle 15-20 dakika önce) belirlenmesi gerekmektedir.

Eksik yolcu olup olmadığının, uçağın planlanan kalkış saatinden belli bir süre önce (genellikle 15-20 dakika önce) belirlenmesi gerekmektedir.

10. Soru

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması durumunda hangi adımların izlenmesi gerekmektedir?

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması durumunda hangi adımların izlenmesi gerekmektedir?

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması durumunda hangi adımların izlenmesi gerekmektedir?

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması durumunda hangi adımların izlenmesi gerekmektedir?

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması durumunda hangi adımların izlenmesi gerekmektedir?

Cevap

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması duru-munda ise aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir. Bunlar:

 • Uçmaktan vazgeçen yolcunun bagajı kargo kompartımanından indirilmelidir.
 • Uçaktaki yolcuların kendilerine ait el bagajlarını kucaklarına almaları ya da göstermeleri anons yardımı ile istenmeli ve yolcu kabini içindeki dolaplar uçuş ekibi (kabin görevlileri) tarafından kontrol edilmelidir.
 • Kabin görevlileri tarafından koltuk altları, koltukların önünde bulunan koltuk cepleri ile uçak lavaboları da dâhil olmak üzere yolcunun kabin içerisinde ulaşabileceği yerler kontrol edilmelidir.
 • Kontroller esnasında sahipsiz bir eşya, paket ya da el bagajı tespit edilmesi durumunda Emniyet Teşkilatı personeline bildirilmesi gerekmektedir.
 • Şüpheli bir durum tespit edilip edilmemesine bakılmaksızın, yapılan işlemler so- nunda mutlaka tutanak tutulmalıdır.
 • Süreçle ilgili olarak sorumlu kaptan pilot bilgilendirilmelidir.
 • Şüpheli bir durumun tespitinde Emniyet Teşkilatı personeline bilgisi verilmesi gerekmektedir. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması hâlinde ise uçuş gerçekleştirilmektedir.
 

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması duru-munda ise aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir. Bunlar:

 • Uçmaktan vazgeçen yolcunun bagajı kargo kompartımanından indirilmelidir.
 • Uçaktaki yolcuların kendilerine ait el bagajlarını kucaklarına almaları ya da göstermeleri anons yardımı ile istenmeli ve yolcu kabini içindeki dolaplar uçuş ekibi (kabin görevlileri) tarafından kontrol edilmelidir.
 • Kabin görevlileri tarafından koltuk altları, koltukların önünde bulunan koltuk cepleri ile uçak lavaboları da dâhil olmak üzere yolcunun kabin içerisinde ulaşabileceği yerler kontrol edilmelidir.
 • Kontroller esnasında sahipsiz bir eşya, paket ya da el bagajı tespit edilmesi durumunda Emniyet Teşkilatı personeline bildirilmesi gerekmektedir.
 • Şüpheli bir durum tespit edilip edilmemesine bakılmaksızın, yapılan işlemler so- nunda mutlaka tutanak tutulmalıdır.
 • Süreçle ilgili olarak sorumlu kaptan pilot bilgilendirilmelidir.
 • Şüpheli bir durumun tespitinde Emniyet Teşkilatı personeline bilgisi verilmesi gerekmektedir. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması hâlinde ise uçuş gerçekleştirilmektedir.
 

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması duru-munda ise aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir. Bunlar:

 • Uçmaktan vazgeçen yolcunun bagajı kargo kompartımanından indirilmelidir.
 • Uçaktaki yolcuların kendilerine ait el bagajlarını kucaklarına almaları ya da göstermeleri anons yardımı ile istenmeli ve yolcu kabini içindeki dolaplar uçuş ekibi (kabin görevlileri) tarafından kontrol edilmelidir.
 • Kabin görevlileri tarafından koltuk altları, koltukların önünde bulunan koltuk cepleri ile uçak lavaboları da dâhil olmak üzere yolcunun kabin içerisinde ulaşabileceği yerler kontrol edilmelidir.
 • Kontroller esnasında sahipsiz bir eşya, paket ya da el bagajı tespit edilmesi durumunda Emniyet Teşkilatı personeline bildirilmesi gerekmektedir.
 • Şüpheli bir durum tespit edilip edilmemesine bakılmaksızın, yapılan işlemler so- nunda mutlaka tutanak tutulmalıdır.
 • Süreçle ilgili olarak sorumlu kaptan pilot bilgilendirilmelidir.
 • Şüpheli bir durumun tespitinde Emniyet Teşkilatı personeline bilgisi verilmesi gerekmektedir. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması hâlinde ise uçuş gerçekleştirilmektedir.
 

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması duru-munda ise aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir. Bunlar:

 • Uçmaktan vazgeçen yolcunun bagajı kargo kompartımanından indirilmelidir.
 • Uçaktaki yolcuların kendilerine ait el bagajlarını kucaklarına almaları ya da göstermeleri anons yardımı ile istenmeli ve yolcu kabini içindeki dolaplar uçuş ekibi (kabin görevlileri) tarafından kontrol edilmelidir.
 • Kabin görevlileri tarafından koltuk altları, koltukların önünde bulunan koltuk cepleri ile uçak lavaboları da dâhil olmak üzere yolcunun kabin içerisinde ulaşabileceği yerler kontrol edilmelidir.
 • Kontroller esnasında sahipsiz bir eşya, paket ya da el bagajı tespit edilmesi durumunda Emniyet Teşkilatı personeline bildirilmesi gerekmektedir.
 • Şüpheli bir durum tespit edilip edilmemesine bakılmaksızın, yapılan işlemler so- nunda mutlaka tutanak tutulmalıdır.
 • Süreçle ilgili olarak sorumlu kaptan pilot bilgilendirilmelidir.
 • Şüpheli bir durumun tespitinde Emniyet Teşkilatı personeline bilgisi verilmesi gerekmektedir. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması hâlinde ise uçuş gerçekleştirilmektedir.
 

Uçağa yanlışlıkla binen ya da son anda uçmaktan vazgeçen yolcuların olması duru-munda ise aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir. Bunlar:

 • Uçmaktan vazgeçen yolcunun bagajı kargo kompartımanından indirilmelidir.
 • Uçaktaki yolcuların kendilerine ait el bagajlarını kucaklarına almaları ya da göstermeleri anons yardımı ile istenmeli ve yolcu kabini içindeki dolaplar uçuş ekibi (kabin görevlileri) tarafından kontrol edilmelidir.
 • Kabin görevlileri tarafından koltuk altları, koltukların önünde bulunan koltuk cepleri ile uçak lavaboları da dâhil olmak üzere yolcunun kabin içerisinde ulaşabileceği yerler kontrol edilmelidir.
 • Kontroller esnasında sahipsiz bir eşya, paket ya da el bagajı tespit edilmesi durumunda Emniyet Teşkilatı personeline bildirilmesi gerekmektedir.
 • Şüpheli bir durum tespit edilip edilmemesine bakılmaksızın, yapılan işlemler so- nunda mutlaka tutanak tutulmalıdır.
 • Süreçle ilgili olarak sorumlu kaptan pilot bilgilendirilmelidir.
 • Şüpheli bir durumun tespitinde Emniyet Teşkilatı personeline bilgisi verilmesi gerekmektedir. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmaması hâlinde ise uçuş gerçekleştirilmektedir.
 

 

11. Soru

Son dakika değişiklikleri (LMC: Last Minute Change) nedir?

Son dakika değişiklikleri (LMC: Last Minute Change) nedir?

Son dakika değişiklikleri (LMC: Last Minute Change) nedir?

Son dakika değişiklikleri (LMC: Last Minute Change) nedir?

Cevap

Yolcu ve bagajın uçağa kabulü (boarding) işlemleri bittikten sonra, uçuşa ait yolcu ya da bagaj sayısında artma ya da azalma olması durumu, son dakika değişiklikleri (LMC: Last Minute Change) olarak adlandırılmaktadır.

Yolcu ve bagajın uçağa kabulü (boarding) işlemleri bittikten sonra, uçuşa ait yolcu ya da bagaj sayısında artma ya da azalma olması durumu, son dakika değişiklikleri (LMC: Last Minute Change) olarak adlandırılmaktadır.

Yolcu ve bagajın uçağa kabulü (boarding) işlemleri bittikten sonra, uçuşa ait yolcu ya da bagaj sayısında artma ya da azalma olması durumu, son dakika değişiklikleri (LMC: Last Minute Change) olarak adlandırılmaktadır.

Yolcu ve bagajın uçağa kabulü (boarding) işlemleri bittikten sonra, uçuşa ait yolcu ya da bagaj sayısında artma ya da azalma olması durumu, son dakika değişiklikleri (LMC: Last Minute Change) olarak adlandırılmaktadır.

12. Soru

Gerçekleştirilecek uçuşta overbook yaşanması durumunda hangi yolculara uçuş için öncelik tanınması gerekmektedir?

Gerçekleştirilecek uçuşta overbook yaşanması durumunda hangi yolculara uçuş için öncelik tanınması gerekmektedir?

Gerçekleştirilecek uçuşta overbook yaşanması durumunda hangi yolculara uçuş için öncelik tanınması gerekmektedir?

Gerçekleştirilecek uçuşta overbook yaşanması durumunda hangi yolculara uçuş için öncelik tanınması gerekmektedir?

Cevap

Aşağıda yer alan yolculara, uçağın overbook olması durumunda uçuş için öncelik tanınması gerekmektedir.

• VIP ve CIP yolcuların,
• Diplomatik kuryelerin,
• Hasta ve engelli yolcuların,
• Refakatsiz çocuk yolcuların (UM)
• Transfer yolcuların
• Görev yerine ulaşmak için uçakta bulunan ekibin (pass ekip),
• Beraberinde kargo kompartımanında taşınmak üzere evcil hayvan (AVIH) bulunan yolcuların,
• Çocuklu yolcuların,
• Grup hâlinde seyahat eden yolcuların seyahatlerini gerçekleştirmelerine mümkün olduğunca özen gösterilmelidir.

Aşağıda yer alan yolculara, uçağın overbook olması durumunda uçuş için öncelik tanınması gerekmektedir.

• VIP ve CIP yolcuların,
• Diplomatik kuryelerin,
• Hasta ve engelli yolcuların,
• Refakatsiz çocuk yolcuların (UM)
• Transfer yolcuların
• Görev yerine ulaşmak için uçakta bulunan ekibin (pass ekip),
• Beraberinde kargo kompartımanında taşınmak üzere evcil hayvan (AVIH) bulunan yolcuların,
• Çocuklu yolcuların,
• Grup hâlinde seyahat eden yolcuların seyahatlerini gerçekleştirmelerine mümkün olduğunca özen gösterilmelidir.

Aşağıda yer alan yolculara, uçağın overbook olması durumunda uçuş için öncelik tanınması gerekmektedir.

• VIP ve CIP yolcuların,
• Diplomatik kuryelerin,
• Hasta ve engelli yolcuların,
• Refakatsiz çocuk yolcuların (UM)
• Transfer yolcuların
• Görev yerine ulaşmak için uçakta bulunan ekibin (pass ekip),
• Beraberinde kargo kompartımanında taşınmak üzere evcil hayvan (AVIH) bulunan yolcuların,
• Çocuklu yolcuların,
• Grup hâlinde seyahat eden yolcuların seyahatlerini gerçekleştirmelerine mümkün olduğunca özen gösterilmelidir.

Aşağıda yer alan yolculara, uçağın overbook olması durumunda uçuş için öncelik tanınması gerekmektedir.

• VIP ve CIP yolcuların,
• Diplomatik kuryelerin,
• Hasta ve engelli yolcuların,
• Refakatsiz çocuk yolcuların (UM)
• Transfer yolcuların
• Görev yerine ulaşmak için uçakta bulunan ekibin (pass ekip),
• Beraberinde kargo kompartımanında taşınmak üzere evcil hayvan (AVIH) bulunan yolcuların,
• Çocuklu yolcuların,
• Grup hâlinde seyahat eden yolcuların seyahatlerini gerçekleştirmelerine mümkün olduğunca özen gösterilmelidir.

13. Soru

Uçuşun iptal edilmesi durumunda havayolu işletmesinin ne yapması gerekir?

Uçuşun iptal edilmesi durumunda havayolu işletmesinin ne yapması gerekir?

Uçuşun iptal edilmesi durumunda havayolu işletmesinin ne yapması gerekir?

Uçuşun iptal edilmesi durumunda havayolu işletmesinin ne yapması gerekir?

Cevap

Uçuşun iptal edilmesi durumunda havayolu işletmesi, ilgili yolculara geri ödeme ya da güzergâh değişikliği yapılması için teklifte bulunmalıdır.

Uçuşun iptal edilmesi durumunda havayolu işletmesi, ilgili yolculara geri ödeme ya da güzergâh değişikliği yapılması için teklifte bulunmalıdır.

Uçuşun iptal edilmesi durumunda havayolu işletmesi, ilgili yolculara geri ödeme ya da güzergâh değişikliği yapılması için teklifte bulunmalıdır.

Uçuşun iptal edilmesi durumunda havayolu işletmesi, ilgili yolculara geri ödeme ya da güzergâh değişikliği yapılması için teklifte bulunmalıdır.

14. Soru

Gelen yolcu işlemleri hangi işlemlerden oluşmaktadır?

Cevap

Gelen yolcu işlemleri; gelen yolcuların karşılanması, ülkeye giriş (pasaport) işlemleri boyunca eşlik edilmesi, ülkeye giriş yapmadan başka bir havayoluna transferi olan yolcuların transfer işlemlerinin yapılması ve özel hizmet gerektiren yolculara yönelik hizmetlerin koordine edilmesi ya da verilmesi işlemlerinden oluşmaktadır.

Gelen yolcu işlemleri; gelen yolcuların karşılanması, ülkeye giriş (pasaport) işlemleri boyunca eşlik edilmesi, ülkeye giriş yapmadan başka bir havayoluna transferi olan yolcuların transfer işlemlerinin yapılması ve özel hizmet gerektiren yolculara yönelik hizmetlerin koordine edilmesi ya da verilmesi işlemlerinden oluşmaktadır.

Gelen yolcu işlemleri; gelen yolcuların karşılanması, ülkeye giriş (pasaport) işlemleri boyunca eşlik edilmesi, ülkeye giriş yapmadan başka bir havayoluna transferi olan yolcuların transfer işlemlerinin yapılması ve özel hizmet gerektiren yolculara yönelik hizmetlerin koordine edilmesi ya da verilmesi işlemlerinden oluşmaktadır.

Gelen yolcu işlemleri; gelen yolcuların karşılanması, ülkeye giriş (pasaport) işlemleri boyunca eşlik edilmesi, ülkeye giriş yapmadan başka bir havayoluna transferi olan yolcuların transfer işlemlerinin yapılması ve özel hizmet gerektiren yolculara yönelik hizmetlerin koordine edilmesi ya da verilmesi işlemlerinden oluşmaktadır.

Gelen yolcu işlemleri; gelen yolcuların karşılanması, ülkeye giriş (pasaport) işlemleri boyunca eşlik edilmesi, ülkeye giriş yapmadan başka bir havayoluna transferi olan yolcuların transfer işlemlerinin yapılması ve özel hizmet gerektiren yolculara yönelik hizmetlerin koordine edilmesi ya da verilmesi işlemlerinden oluşmaktadır.

15. Soru

İlgili alıcı adresi nasıl bir formatta yazılır?

Cevap

İlgili Alıcı Adresleri

-Adres yedi karekterden oluşmaktadır. İlk üç karakter mesajın gönderileceği şehrin/havaalanının kodu, sonraki iki karakter mesajın gönderileceği birimin kodu (yolcu hizmetleri vb.), son iki karakter ise mesajın gönderileceği havayolu ikili kodudur.

İlgili Alıcı Adresleri

-Adres yedi karekterden oluşmaktadır. İlk üç karakter mesajın gönderileceği şehrin/havaalanının kodu, sonraki iki karakter mesajın gönderileceği birimin kodu (yolcu hizmetleri vb.), son iki karakter ise mesajın gönderileceği havayolu ikili kodudur.

İlgili Alıcı Adresleri

-Adres yedi karekterden oluşmaktadır. İlk üç karakter mesajın gönderileceği şehrin/havaalanının kodu, sonraki iki karakter mesajın gönderileceği birimin kodu (yolcu hizmetleri vb.), son iki karakter ise mesajın gönderileceği havayolu ikili kodudur.

İlgili Alıcı Adresleri

-Adres yedi karekterden oluşmaktadır. İlk üç karakter mesajın gönderileceği şehrin/havaalanının kodu, sonraki iki karakter mesajın gönderileceği birimin kodu (yolcu hizmetleri vb.), son iki karakter ise mesajın gönderileceği havayolu ikili kodudur.

İlgili Alıcı Adresleri

-Adres yedi karekterden oluşmaktadır. İlk üç karakter mesajın gönderileceği şehrin/havaalanının kodu, sonraki iki karakter mesajın gönderileceği birimin kodu (yolcu hizmetleri vb.), son iki karakter ise mesajın gönderileceği havayolu ikili kodudur.

İlgili Alıcı Adresleri

-Adres yedi karekterden oluşmaktadır. İlk üç karakter mesajın gönderileceği şehrin/havaalanının kodu, sonraki iki karakter mesajın gönderileceği birimin kodu (yolcu hizmetleri vb.), son iki karakter ise mesajın gönderileceği havayolu ikili kodudur.

İlgili Alıcı Adresleri

-Adres yedi karekterden oluşmaktadır. İlk üç karakter mesajın gönderileceği şehrin/havaalanının kodu, sonraki iki karakter mesajın gönderileceği birimin kodu (yolcu hizmetleri vb.), son iki karakter ise mesajın gönderileceği havayolu ikili kodudur.

16. Soru

Gönderilmesi istenen bilginin, çabuk ulaştırılmasının gerektiği durumlarda kulla- nılan kod nelerdir?

Gönderilmesi istenen bilginin, çabuk ulaştırılmasının gerektiği durumlarda kulla- nılan kod nelerdir?

Gönderilmesi istenen bilginin, çabuk ulaştırılmasının gerektiği durumlarda kulla- nılan kod nelerdir?

Gönderilmesi istenen bilginin, çabuk ulaştırılmasının gerektiği durumlarda kulla- nılan kod nelerdir?

Cevap

QU ve QX kodları, ikinci derece öncelik kodlarındandır. Gönderilmesi istenen bilginin, çabuk ulaştırılmasının gerektiği durumlarda kullanılan kodlardır.

QU ve QX kodları, ikinci derece öncelik kodlarındandır. Gönderilmesi istenen bilginin, çabuk ulaştırılmasının gerektiği durumlarda kullanılan kodlardır.

QU ve QX kodları, ikinci derece öncelik kodlarındandır. Gönderilmesi istenen bilginin, çabuk ulaştırılmasının gerektiği durumlarda kullanılan kodlardır.

QU ve QX kodları, ikinci derece öncelik kodlarındandır. Gönderilmesi istenen bilginin, çabuk ulaştırılmasının gerektiği durumlarda kullanılan kodlardır.

17. Soru

PC523 FRA 1Y 2B AK/VELI  kodunun açıklaması nedir?

PC523 FRA 1Y 2B AK/VELI  kodunun açıklaması nedir?

PC523 FRA 1Y 2B AK/VELI  kodunun açıklaması nedir?

PC523 FRA 1Y 2B AK/VELI  kodunun açıklaması nedir?

Cevap

Veli Ak isimli yolcunun Economy Class hizmet sınıfında (1Y), iki parça bagajı ile (2B), Pegasus Havayolları’nın (PC: ikili havayolu kodu), 523 uçuş numaralı uçuşa, SAW havaalanında transfer edilerek, Frankfurt’a (FRA) seyahatini gerçekleştireceği bilgisi verilmektedir.

Veli Ak isimli yolcunun Economy Class hizmet sınıfında (1Y), iki parça bagajı ile (2B), Pegasus Havayolları’nın (PC: ikili havayolu kodu), 523 uçuş numaralı uçuşa, SAW havaalanında transfer edilerek, Frankfurt’a (FRA) seyahatini gerçekleştireceği bilgisi verilmektedir.

Veli Ak isimli yolcunun Economy Class hizmet sınıfında (1Y), iki parça bagajı ile (2B), Pegasus Havayolları’nın (PC: ikili havayolu kodu), 523 uçuş numaralı uçuşa, SAW havaalanında transfer edilerek, Frankfurt’a (FRA) seyahatini gerçekleştireceği bilgisi verilmektedir.

Veli Ak isimli yolcunun Economy Class hizmet sınıfında (1Y), iki parça bagajı ile (2B), Pegasus Havayolları’nın (PC: ikili havayolu kodu), 523 uçuş numaralı uçuşa, SAW havaalanında transfer edilerek, Frankfurt’a (FRA) seyahatini gerçekleştireceği bilgisi verilmektedir.

18. Soru

ADL mesajı nedir? 

ADL mesajı nedir? 

ADL mesajı nedir? 

ADL mesajı nedir? 

Cevap

ADL mesajı (Additions and Deletions List Message): Rezervasyon listesindeki yolcularda eksilme ya da artma olması durumunda havayolu tarafından üretilen mesajdır.

19. Soru

TPM mesajı nedir? Uçuştan önce hemen çekilmesi gere- ken TPM, seyahat eden gerçek yolcu listesini içermektedir.

TPM mesajı nedir? Uçuştan önce hemen çekilmesi gere- ken TPM, seyahat eden gerçek yolcu listesini içermektedir.

TPM mesajı nedir? Uçuştan önce hemen çekilmesi gere- ken TPM, seyahat eden gerçek yolcu listesini içermektedir.

TPM mesajı nedir? Uçuştan önce hemen çekilmesi gere- ken TPM, seyahat eden gerçek yolcu listesini içermektedir.

Cevap

TPM mesajı (Teletype Passanger Manifest): Uçuştan önce hemen çekilmesi gereken TPM, seyahat eden gerçek yolcu listesini içermektedir.

20. Soru

PIL mesajı nedir?

Cevap

PIL (Passanger Information List) mesajı: Özel hizmet gerektiren yolcu bilgilerinin uçuş ekibine iletilmesi amacıyla, uçağın kalkış havaalanı yolcu hizmetleri birimi tarafından üretilen bir mesajdır.

PIL (Passanger Information List) mesajı: Özel hizmet gerektiren yolcu bilgilerinin uçuş ekibine iletilmesi amacıyla, uçağın kalkış havaalanı yolcu hizmetleri birimi tarafından üretilen bir mesajdır.

PIL (Passanger Information List) mesajı: Özel hizmet gerektiren yolcu bilgilerinin uçuş ekibine iletilmesi amacıyla, uçağın kalkış havaalanı yolcu hizmetleri birimi tarafından üretilen bir mesajdır.

PIL (Passanger Information List) mesajı: Özel hizmet gerektiren yolcu bilgilerinin uçuş ekibine iletilmesi amacıyla, uçağın kalkış havaalanı yolcu hizmetleri birimi tarafından üretilen bir mesajdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.