Açıköğretim Ders Notları

Yönetici Asistanlığı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yönetici Asistanlığı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kişisel İmaj Yönetimi-Giyimde Başarı Faktörleri

1. Soru

İdeal imaj nedir? 

Cevap

İnsanın kendini nasıl görmek ve başkalarına nasıl göstermek istediği ile ilgili imajdır. Bir kişinin “nasıl bilinmek istersiniz” sorusuna verdiği cevap, bizi o kişinin kafasındaki ideal imaj ile ilgili ipuçlarına götürür. İdeal amaca ulaşabilmek için kişi, imajını oluşturan tüm öğeler üzerinde bilinçli olarak çalışmalı gerekiyorsa profesyonel yardım almalıdır. Kişi nasıl hareket ederse, nasıl konuşursa, nasıl görünürse, nasıl davranırsa ne şekilde algılanacağını kavramalı ve kendine bunlara uygun bir yol seçmelidir. İdeal imaja ulaşmak için yapılan çalışmaların kişinin işine ve kişiliğine uygun, doğal ve samimi olması çok önemlidir. Yapmacık ve kişinin yapısıyla örtüşmeyecek birtakım özelliklerin başkalarının hoşuna gideceği düşünülerek, kişinin üzerine bir maske gibi geçirilmesi son derece hatalıdır. Yönetici asistanının imaj konusunda dikkat etmesi gereken önemli bir kural vardır: Verdiği sözlü ve sözsüz iletilerin birbiriyle tutarlı olması. Çok şık giyinmiş ama kendini koltuğa boş bir çuval gibi bırakan ya da argo konuşan kişinin imajı olumlu olamaz. Kişisel imaj, karakter üzerine temellendirilmelidir.


2. Soru

Öz imaj nedir? 

Cevap

İnsanın kendini nasıl gördüğüyle ilgili imajdır. Öz imaja psikolojide benlik algısı da denmektedir. Kişinin kendini, kendi iç aynasında görme şekli, onun öz imajını oluşturur. Öz imaj, görüntü saptırıcı aynalar gibi yanıltıcı olmamalı, kişi kendini gerçekte olduğundan daha iyi ya da kötü görmemelidir.


3. Soru

Giyimin iletişimdeki yeri nedir? 

Cevap

Tanıdığımız bir insanla kuracağımız iletişimi, o gün üzerine giymiş olduğu kıyafet herhalde etkilemez, fakat ilk defa karşılaştığımız insanla konuşmaya başlamadan önce, onların kıyafetini, boyunu, kilosunu algılayabiliriz. Karşımızdaki insanın giyim tarzı, en azından iletişime nasıl başlayacağımızı belirlemede etkili olacaktır. Giyim konuşmayı başlatan kişi için ipucu olmanın yanı sıra kendisine hitap edilen kişi için de önemlidir. Hemşerim mi, beyefendi mi denileceği konusunda ipuçlarını giysiler verir. İnsanların giysilerinden hangi statüye ait olduğunu da anlayabiliriz ve iletişimimizi ona göre kullanmaya çalışırız. Bu noktada giyim konusu iletişimin bir parçası olması ve bunların sonucunda da iş başarısı ve iş verimi ile olan etkileşimi nedeniyle yönetici asistanı için iyi bilinmesi gereken bir dil kimliği kazanmaktadır. Giyim simge ve işaretlerden oluşan bir dil ise, bu dili iyi konuşabilmek için temel bilgiye sahip olmanız gerekir.


4. Soru

Olumlu bir ilk izlenim oluşturmak için tavsiye edilebilecek davranışlar nelerdir? 

Cevap

Olumlu bir ilk izlenim oluşturmak için etkili olabilecek bazı davranış kurallarını ise şöyle sıralamıştır:
• Yeni tanışılan kişilerin ilk isimleriyle çağrılmaları doğru değildir. Arada belirli bir samimiyet temellendirmeden ya da karşınızdaki istemediği sürece kullanılabilecek en uygun hitap şekli bay, bayan, doktor vb. hitaplardır.
• Rahatsızlık verebilecek ya da saldırganlık içeren yorum ve hikâyelerden uzak durulmalıdır. Günümüzde her ne kadar argo ve küfür içeren sözcükler yaygın bir biçimde sarf ediliyor olsa da, rahatsızlık yaratabilecek sözcükleri içeren bir konuşma, müşteri, üst düzey yönetici hatta iş arkadaşları tarafından uygunsuz olarak nitelendirilmektedir. Küfürlü konuşmalar ve üstü açılmadık hikâyeler, kişiler arası iletişimde tamiri mümkün olmayan sorunlara neden olabilmektedir.
• İhtilaflı konularda, güçlü kişisel yargılar ortaya atılmamalıdır. Yakınlık kurabilmek için siyaset ve din gibi kişiden kişiye farklılık gösteren konuların konuşulup, tartışılması çatışma ortamı yaratabilmekledir. Bu tür bir soruna meydan vermemek için yapılması gereken en kolay şey kişiler arasında çatışma ile sonuçlanmayacak konular üzerinde konuşmaktır.
• Randevu alınmadan iş görüşmesine gitmek ya da alınan randevuya zamanında gitmemek kabalık olarak nitelendirileceğinden, konuya gereken özenin gösterilmesi gerekir.
• İnsanların itici bulabileceği alışkınlıklardan vazgeçilmelidir. İnsan ilişkilerine ket vuran bu tür alışkanlıklara; sakız çiğnemek, tırnak yemek, parmak çıtlatmak, baş kaşımak ya da topluluk önünde ruj sürmek örnek verilebilir.


5. Soru

Etkili bir imaj oluşturabilmek için ofis çekmecesinde bulundurulması gereken nesneler nelerdir? 

Cevap

Etkili bir imaja sahip olmak için ofiste çekmecelerimizde bulundurmamız gerekenler için bir liste vermek gerekirse; bunlar:
• Elbise fırçası
• Ayakkabı boyası
• Cilalı ayakkabı süngeri
• Yedek çorap
• Yedek kravat
• Mini dikiş seti
• Deodorant
• Islak mendil
• Diş fırçası
• Mümkünse ağız spreyi
• Mentollü şeker
• Diğer kişisel bakım malzemeleri
• Hijyenik malzemeler olarak sıralanabilir.


6. Soru

İmaj nedir? 

Cevap

İmaj insanların karşılarındaki kişiler hakkında neler hissettiği ile ilgili bir terimdir. Pozitif yönde oluşmuş bir imaj tüm kapıları açabilen bir anahtar olarak kullanılırken; tam tersi bir imaj da, kişinin tüm kapıların dışında kalmasına yol açmaktadır. Birçok açıdan bakıldığında kişinin sahip olduğu imaj iç içe geçmiş parçalardan oluşan bir puzzle gibi tanımlanabilmektedir. Bu oyunun parçalarını; giyim tarzı, saç modeli, kullanılan aksesuarlar, mimikler, sesin tonu diğer kişilere davranış biçimi ve iletişim becerisinin gelişmişliği vb. faktörler buluşturmaktadır. Geçmişte sadece dış görünüş, kılık kıyafet, saç ve aksesuarlar olarak ele alınan kişisel imaj kavramı artık bir çok konuyu içine alan bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Kişisel imaj dendiğinde artık kişinin iletişim becerileri, doğru ve etkili konuşması, yönetsel becerileri, hayat amacı ve hedefleri, davranışlarının tutarlılık derecesi gibi konular kişisel imajı oluşturan unsurlar olarak kişisel imaj bileşenleri arasında yer almaktadır.Sonuçta ilişki kurulan kişilerin zihninde oluşan imaja birçok unsurun etkisi olmakta ve bunların her biri kişinin kendi kontrolü altında tutulmaktadır. 


7. Soru

İş yaşamında profesyonel imajı oluşturan bileşenler nelerdir? 

Cevap

İş yaşamında bir insanın profesyonel imajı, şüphesiz her şeyden önce kişilik özellikleri ile oluşur. Kişilik özellikleri ile ifade edilmek istenen ve iş ortamında davranışlarınıza ve yetkinliklerinize yansıyan unsurlar arasında girişkenlik, kendine güven, iletişim yeteneği, soğukkanlı ve sabırlı olma, yaratıcı olma, sorun çözme becerisi, takım çalışmasına yatkınlık vb. sayılabilir. Ancak ilk karşılaştığınız bir kişiye kişiliğinizi tam ve doğru olarak yansıtmanıza olanak yoktur. Bu nedenle imaj yaratmada giyim kuşam ve beden dili ile verilen mesajlar etkili olmaktadır. Görünüş “dış konuşma” insanlar hakkındaki gerçeklerin ve önyargıların daha yüksek oranda varsayımların temel alınarak değerlendirilmeleri sonucunda imaj oluşmaktadır. İmaj oluşumu “dış konuşma”ya, bir diğer deyişle görünüşe dayanılmaktadır. Giyim tarzı, saç modeli, kullanılan parfüm ve aksesuarlar, hepsi bir arada yaratılmak istenen imajla doğrudan bağlantılıdır. Yönetici asistanı kişisel imajını başarılı bir şekilde oluşturabilirse yetenekleriyle hak ettiğini görünümüyle kaybetmez.


8. Soru

Başarılı bir gardrop oluşturmak için dikkat edilmesi gereken etmenler nelerdir? 

Cevap

Başarılı bir gardırop için giysi seçimi kişisel emek gerektirir. Olumlu izlenimler yaratmak için etkili olacak kıyafetlerin seçiminde yaş, kilo, boy, ten rengi ve amaçlar gibi kişisel etmenler bir bütün oluşturmaktadır. Çalışılan işteki diğer kişilerin giyiniş biçimlerinin aynen kopya edilmesi, kişinin kendisine ait özelliklerinden hiç bir şey yansıtmadığı ve özgün olmadığı için kişisel imaj üzerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle işe giderken giyinmeyi sıradan bir olay olarak görmemeli, bazı stratejiler belirlemelisiniz. Bu yöneticilerinizin ve iletişimde bulunacağınız diğer kişilerin üzerinde etkili olacağı kadar, bakımlı ve kendine özen gösteren bir insan olarak tanınmanızı da sağlayacaktır. Başarılı bir görünüm yaratmak zordur. Ancak olanaksız değildir. Bunun ilk koşulu tutarlı olmak, ikinci koşulu kendiniz olmaktır. Kendinizi aslında olmadığınız gibi göstermeye çalıştığınızda bu hemen belli olur.


9. Soru

Yüz yüze iletişimlerde ilk izlenim nasıl olmaktadır? 

Cevap

Yüz yüze gerçekleştirilen iletişimlerde ise durum farklıdır. İki kişi karşılaştığında, aralarında oluşabilecek potansiyel ilişki birçok faktörden etkilenmektedir. Kişilerden biri kendisini ilk birkaç saniye içinde tehdit edilmiş, savunmaya geçmiş ya da sıkılmış hissedebilir. Bu kadar kısa bir süre içinde, kişiler arasında ilişkilerin temeli atılmakta, sağlama bağlanmakta ya da göz ardı edilmektedir. Kişiler bu ilk birkaç saniye içinde karşılarındakilerle ilişki kurmak istemekte ya da onlardan uzaklaşmaktadır. Genel olarak insanlara gösterilen tepkilerin temelini büyük ölçüde onların, kendilerini nasıl ortaya koydukları, yani görünüşleri, konuşma tarzları, davranış biçimleri gibi faktörler oluşturmaktadır. Bu noktayı açıklarsak; ilişkilerin kuruluş aşamasında öncelikle görünüş, ikinci olarak ses tonu ve üçüncü olarak da kişinin söyledikleri önem taşımaktadır. Daha sonraları ilişki bağları kuvvetlendirildikçe, yeni tanışılan bu kişi hakkında daha fazla veri elde edilmekte ve yapılan çıkarsamalar sonucunda (tümevarım yapılarak) zihinde o kişiye dair bir imaj biçimlendirilmektedir. Bu izlenmesi gereken doğru yoldur, ama çoğu kez sadece karşıdaki kişinin görünüşü değerlendirilmekte (tümdengelim) ve kişi hakkında zihinde oluşan olumsuz izlenim kendisini ilişki süresince göstermektedir.


10. Soru

Frak nedir? 

Cevap

Frak; hem gündüz hem gece kullanılabilir. Gündüz resmi törenlerde, geceleri balo, tören ve resmi yemeklerde kullanılır. Bakanlar kurulu kararıyla siviller için resmi kıyafet olarak tespit edilmiştir. Bu kıyafeti genellikle diplomatik kimliğe sahip olanlar, yüksek devlet memurları giyerler. Frak ceketi siyah kumaştandır. Yakası siyah saten kaplıdır. Önü kesik, arkaya doğru uzayan yırtmaçlı kuyruğu vardır. Frak pantolonu siyah kumaştan yapılır. Yanlarında siyah ipekli bir şerit bulunur. Yakası ve kol manşetleri kolalı frakla aynı kumaştan yapılmış- beyaz gömlekle giyilir. Frakla beyaz papyon takılır. Göğüs cebine beyaz mendil konulur. Frak gece kullanıldığında beyaz yelekle giyilir, gündüz kullanıldığında siyah yelek kullanılmalıdır. Frak ayakkabısı bağcıklı ya da mokasen ve siyah rugan olmalıdır.


11. Soru

Thourlby’nin “Daha önce sizi hiç görmemiş ve tanımayan kişilerin bulunduğu bir odaya
girdiğinizde, bu kişiler sizin hakkınızda sadece kıyafetinize bakarak 10 çıkarımda bulunabilirler.” ifadesinde bahsettiği 10 çıkarım nedir? 

Cevap

Thourlby “Daha önce sizi hiç görmemiş ve tanımayan kişilerin bulunduğu bir odaya girdiğinizde, bu kişiler sizin hakkınızda sadece kıyafetinize bakarak 10 çıkarımda bulunabilirler.” demiştir:
• Ekonomik durumunuz
• Eğitim düzeyiniz
• Güvenilirliğiniz
• Sosyal konumunuz
• Entelektüel birikiminiz
• Statünüz
• Sosyal durumunuz
• Kültürel temeliniz
• Başarınız
• Etik değerleriniz


12. Soru

Hangi makyaj malzemesi ne işe yaramaktadır? 

Cevap

Allık renk vermenin yanı sıra istenen bölgeleri belirginleştirir ve yüze anlam kazandırır. Pudra makyajın kalıcılığını sağlar. Fondöten nemlendirir, estetik kazandırır, far göze ışık, gölge ve renk verir. Rimel kirpikleri ön plana çıkarır. Ruj nemlendirir, soğuktan korur, kremler kırışıklıkları azaltır.


13. Soru

Öncelikli etki nedir? 

Cevap

İlk görüşmede karşıdaki kişi, kişiler ya da olaylar hakkında yapılan, anlık değerlendirmeler yani kişilerin birbirlerini ya da olayları algılayış biçimleri, öncelikli etki (primacy effect) olarak tanımlanmaktadır. Genel kabul görmüş bir kurala göre ilk izlenimler, kişinin nasıl görüldüğü ile ilgili bir mantık çerçevesinin oluşturulmasına ve daha sonra da elde edilen verilerle bu çerçevenin doldurulması ya da tümden değiştirilmesine dayanmaktadır.


14. Soru

İlk izlenim neden önemlidir? 

Cevap

Fiziksel görünüme hepimiz büyük önem veririz. Görünüm o derece önemlidir ki, dilimize, görünümün ilk değerlendirilişi ile ilgili özel bir terim yerleşmiştir: “İlk izlenim”. Başarılı bir ilk izlenim başkalarıyla olan ilişkilerimize artı puanla başlamamızı sağlar. Günümüzde şirketler ve kişiler giderek artan bir hızla, eskiden beri bilinen ancak önemi yeni anlaşılan “ilk izlenim sonuna kadar sürer” yaklaşımını dikkate alarak faaliyetlerini düzenlemektedir. Konu üzerinde yapılan araştırmalar ilk anda kişiler, olaylar ya da şirketler hakkında edinilen izlenimlerin gerçekten de uzun süre kolay kolay değiştirilemediğini vurgulamaktadır. Bu noktadan çıkışla, olumlu bir ilk izlenim etkisini ilişki sürdüğü sürece göstermektedir. Aynı şekilde olumsuz bir ilk izlenim de negatif olarak akıllarda yer etmekte ve kişiler arası iletişim bazında, birçok ilişkide önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de, iş ortamında ve sosyal hayatta ilk izlenimin nasıl olumlu yönde oluşturulabileceği ve bu doğrultuda neler yapılabileceği üzerinde durulmalıdır.


15. Soru

İmaj neden önemlidir? 

Cevap

Konu üzerine yapılan araştırmalar imajın, iş hayatında sahip olunan yetenekler kadar değerli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bir başka şekil de ifade edilirse; işe girme, daha iyi bir pozisyona gelebilme ya daha fazla sorumluluk üstlenme aşamalarında, bu yetkileri size tanıyacak olan kişi ya da kişilerin zihninde, sizin hakkınızda oluşan olumlu izlenim yani imaj büyük önem taşımaktadır. Kişisel imajınız adeta bir fotoğrafınızdır. Bir insan olarak nasıl göründüğünüz ve algılandığınız ve kendinizi nasıl gördüğünüz sizin kişisel imajınızdır. Bunu siz yaratırsınız. Yukarıda verilen herhangi bir tip adeta sizi anlatıyorsa sakın benimsemeyin. Değişmeye, tipinizi değiştirmeye çalışın. Çünkü kariyeriniz tehlikeye girer. Ancak bundan sonra daha farklı bir imajı sunmak için ya da hakkınızdaki imajı korumak için davranışlarınıza çeki düzen verebilirsiniz.


16. Soru

Moda nedir? 

Cevap

İrlandalı yazar, şair Oscar Wilde’ın o kadar kötü ki, sık sık değiştirmek zorunda kalıyorlar, dediği moda belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle moda “birçok insanın belirli bir zamanda zevk duyarak kullandıkları ve kabul ettikleri” bir stildir. Modanın geçici ve değişken olması beğenilerin değişken oluşundan kaynaklanmaktadır. Beğenilerdeki değişiklere göre etek boyları uzar-kısalır, pantolon paçaları daralır-genişler, bazı renkler moda, bazıları demode olur… Ama şıklık denilen seçme sanatının özü değişmez, aynı kalır. Moda değişiklik önerir, bu değişikliği benimseyip uygulamak onu takip edenlere bağlıdır. İyi giyinmek, şık olmak için modanın her çizgisine uymak gerekmez. Çünkü şıklık modadan esinlenir ama hiçbir zaman onun esiri olmaz. Önemli olan modayı aynen uygulamak yerine, seçtiğiniz giysilerin size yakışması ve giysilerinizin kendiniz hakkında başkalarına söylemek istediklerinizi tam olarak yansıtmasıdır.


17. Soru

Cilt bakımı süreci nasıldır ve hangi aşamalardan oluşur? 

Cevap

Cilt bakımımda ilk aşama cilt tipinizi belirlemedir. Cilt tipinize kendiniz karar veremiyorsanız, bir cilt uzmanı ile görüşmeniz yararlı olacaktır. Cilt tipinizi öğrendikten sonra buna uygun cilt bakımını aşağıdaki aşamaları izleyerek yapabilirsiniz:
Cilt temizliği: Bütün gün ciltte toz, kir ve yağ artıkları birikir. Bu nedenle makyaj yapmıyorsanız bile gece yatmadan önce cildinizi temizlemelisiniz. Derinin hava almasını sağlayan gözeneklerin tıkanmaması için, cildin bakımı sabah-akşam özenle yapılmalıdır. Çeşitli cilt temizleyicileri vardır: Sıvı temizleyiciler, jeller, kremler, yağlar, sabunlar.
Tazeleme ve arıtma: Bu amaçla cilt temizlendikten sonra uygulanan tonikler cildi geçici olarak gerginleştirir, çeşitli bakterilerden korurlar.
Besleme/canlandırma: Bütün cilt tipleri, hücrelerin sağlıklı gelişimini sağlayan besleyicilerden yararlanırlar. Besleyiciler, kırışıklığı ya da yaşlanmayı önleyici serumlar gibi hücre yenileyici maddeler içerirler.
Nemlendirme: Nemlendiriciler kırışıklıkları gideremezler ve yaşlanan ciltteki bozulmaları
onaramazlar. Ancak dışarıdan cilde su girişini sağlayan maddeler içerirler ve cildin yüzeyindeki hücrelerin nemlenmesini sağlarlar. Boyun bölgesinin nemlendirilmesi ihmal edilmemelidir. Çünkü yağ bezelerinden yoksun olan boyun, en çabuk yaşlanan bölgelerden biridir.
Göz çevresinin bakımı: Bu bölgede yağ bezleri olmadığından cilt ince, hassas ve çabuk kırışmaya elverişlidir. Bu nedenle özel bir bakım isteyen göz çevresi için özel göz kremleri kullanılması önerilir.


18. Soru

İş yaşamında giyilen kıyafetlerin renklerinin verdiği izlenimler nasıldır? 

Cevap

ilk renk birçok insanın gözdesi olan mavi renktir. Mavi; uyumluluğu, sakinliği, muhafazakârlığı ve gençliği çağrıştıran bir renk olması nedeniyle özellikle erkekler tarafından, giyilen koyu renkli takımların canlandırılması için, gömlek rengi olarak tercih edilmektedir. Çünkü açık mavi, genç ve sportmen, lacivert profesyonel görüntüsü ile iş kıyafetlerinin aranan renkleridir. Kahverengi iletişime kapalı olmakla özdeşleştirilir. İş ortamlarında lacivertlere alternatif oluşturur. Özellikle kış mevsiminde siyahlardan sıkılan iş kadınlarının etek, ayakkabı, kemer ve kazak rengi olarak en çok rağbet ettikleri renktir. Erkek giyiminde bazı işyerlerinde, özellikle belirtilmekte ve takım elbiselerde ana renk olarak kullanılması istenmemektedir. Mevsim farkı olmaksızın, her zaman sıcaklığı ve ateşi çağrıştıran kırmızı ise, iş ortamlarında fazla benimsenmeyen bir renktir. İş kadınları için kırmızının siyahla belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen bordo önerilmesine karşın, yine de canlı kırmızı tonlarının boydan boya kullanıldığı (kırmızı elbise, kırmızı çanta, kımızı ayakkabı) kıyafetler önerilmez. Erkekler için, takım kıyafetlerin genel renkleri olan siyah, lacivert ve grinin tüm tonlarını (kahverengi hariç, onu canlandıran renk çoğunlukla sarıdır) tamamlamak amacıyla, az oranlarda kravatlar üzerinde bulundurulabilir. Güneşin ve iletişimin rengi olan sarı, sahip olduğu tüm iyi özelliklere karşın yine de iş ortamlarına uyan bir renk değildir. Ancak yine de kırmızı rengin kullanılması gibi az oranlarda ve belirli kıyafetlerde, aksesuarların içinde kullanılabilir. Doğanın ve umudun rengi olan yeşil, iş kıyafetlerinde az oranlarda, örneğin kravat deseninde bulundurulabilen, fazla tercih edilmesi önerilmeyen bir renktir. Umutsuzluk ve ölümün sembolü olmasına karşın, iş ortamları için seçilen kıyafetlere bakılınca çoğunun siyah olduğu görülür. İş ortamında baştan aşağıya giyinmeye uygun değildir, ancak giysilerin üst (ceket, gömlek), orta (kemer, pantolon) ve alt (ayakkabı) bölümünde kullanılabilir. Kadınların özellikle tercih ettikleri bir renk olmasının özünde ise, siyah rengin cisimleri “olduğundan küçük gösterme” etkisi yatar. Bunun yanı sıra kullanım açısından hemen her renkle uyum sağladığı için siyah bir takım ya da etek, gardırobun “yangından ilk kurtarılacak” kıyafetidir. Grinin birçok kişinin favori rengi olmasının temelinde yansız, uçucu bir renk olması yatar. Saygınlığı ve olgunluğu çağrıştırması nedeniyle de iş kıyafetlerinde tercih edilir. Grinin her tonu profesyonel giyime uygundur, ama ilgi çekiciliği sağlamak için biraz renk katmak gerekir. Örneğin; bayan giyiminde koyu bir griyi canlandıracak en uygun renklerden biri “şeker pembesi”dir. Pembe, magentadan, uçuk pembeye kadar tüm tonlarıyla özellikle de kız bebeklerini çağrıştıran dişi bir renktir. Bu özelliği nedeniyle profesyonel giyimde olgunluktan yoksun, çocuksu izlenim yaratmaması için ancak koyu renkleri canlandırma amacıyla kullanılmalıdır. Açıklığın, doğruluğun ve aydınlığın rengi olan beyaz, iş ortamlarında da kasvetli kıyafetlerin en iyi yardımcısıdır. Yanındaki renklerle güçlenir. Profesyonel kullanım açısından gömlek ve bluzlar için uygundur.


19. Soru

İş yaşamında makyajla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 

Cevap

İşe giderken yaptığınız makyajda fondöten kalın sürülmüşse, ruj rengi frapansa, allık fazla sürülmüşse, far simliyse kullanılan kozmetikler sizi güzelleştirmekten çok bakışların “boyalı yüzünüze” yönelmesine yol açarak, yersiz bir ilgi çekmenize neden olur. Önemli olan makyajın görünmesi değil, sizin daha iyi görünmenizdir. Deneyerek kendinize ve iş ortamınıza uygun makyaj tarzını, renklerini ve ölçüsünü belirleyebilirsiniz. Güzellik uzmanları değişik ten rengine ve cilt özelliklerine uygun malzemeleri saptama konusunda eğitimli kişilerdir. Sizin cilt tipinize, ten renginize, saçınıza ve göz renginize, yüz biçiminize uygun olacak malzemeyi ve nasıl uygulanacağını bilirler. Bu konuda da bir güzellik uzmanına danışabiliriniz. Makyaj malzemeleri yüz hatlarını belirginleştirmek ve daha anlamlı kılmak için kullanılır.


20. Soru

Saç şekli veya rengi belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 

Cevap

Saç renginizi ya da şeklinizi belirlerken öncelikle yüzünüzün kemik yapısını, boynunuzun biçimini, ten ve göz renginizi dikkate almalısınız. Günümüzde birçok güzellik salonunda bu tür seçimler bilgisayar yardımıyla yapılmaktadır. Saç renginizi değiştirme kararı verirken, saçınızın uzama hızını da göz önüne almalısınız. Çünkü saç renginizi değiştirdikten sonra boyama işlemini düzenli olarak yapmanız gerekir. Yarım boyalı saçlarla gezmemelisiniz. Saçınızın uzama hızı saç modeli açısından da önem taşır. Düzenli bakım ya da kesim görünüşünüz açısından son derece önemlidir. Ne kadar zamanda saçınızı kestirmeniz gerektiğini saptayarak programınıza bu bakım zamanını da katmayı unutmamalısınız. Ancak her ne olursa olsun büro için seçeceğiniz saç modeli sade ve doğal olmalıdır. Erkeklerin saçlarının kısa ve düzgün kesilmiş olması, favorilerin çok uzun olmaması, ense traşlarının düzenli ve temiz olması, çok jöleli ve briyantinli olmaması önerilmektedir. Kadınların sade ve abartısız saç modelleri seçmesi önerilmektedir: Fönlü ya da iyi taranmış düz saçlar ya da toplu dalgalı saçlar gibi. Atkuyruğu yerine topuz tercih edebilirsiniz. Büyük, parlak, renkli tokalardan ve taçlardan da kaçınmak gerekir.


1. Soru

İdeal imaj nedir? 

Cevap

İnsanın kendini nasıl görmek ve başkalarına nasıl göstermek istediği ile ilgili imajdır. Bir kişinin “nasıl bilinmek istersiniz” sorusuna verdiği cevap, bizi o kişinin kafasındaki ideal imaj ile ilgili ipuçlarına götürür. İdeal amaca ulaşabilmek için kişi, imajını oluşturan tüm öğeler üzerinde bilinçli olarak çalışmalı gerekiyorsa profesyonel yardım almalıdır. Kişi nasıl hareket ederse, nasıl konuşursa, nasıl görünürse, nasıl davranırsa ne şekilde algılanacağını kavramalı ve kendine bunlara uygun bir yol seçmelidir. İdeal imaja ulaşmak için yapılan çalışmaların kişinin işine ve kişiliğine uygun, doğal ve samimi olması çok önemlidir. Yapmacık ve kişinin yapısıyla örtüşmeyecek birtakım özelliklerin başkalarının hoşuna gideceği düşünülerek, kişinin üzerine bir maske gibi geçirilmesi son derece hatalıdır. Yönetici asistanının imaj konusunda dikkat etmesi gereken önemli bir kural vardır: Verdiği sözlü ve sözsüz iletilerin birbiriyle tutarlı olması. Çok şık giyinmiş ama kendini koltuğa boş bir çuval gibi bırakan ya da argo konuşan kişinin imajı olumlu olamaz. Kişisel imaj, karakter üzerine temellendirilmelidir.

2. Soru

Öz imaj nedir? 

Cevap

İnsanın kendini nasıl gördüğüyle ilgili imajdır. Öz imaja psikolojide benlik algısı da denmektedir. Kişinin kendini, kendi iç aynasında görme şekli, onun öz imajını oluşturur. Öz imaj, görüntü saptırıcı aynalar gibi yanıltıcı olmamalı, kişi kendini gerçekte olduğundan daha iyi ya da kötü görmemelidir.

3. Soru

Giyimin iletişimdeki yeri nedir? 

Cevap

Tanıdığımız bir insanla kuracağımız iletişimi, o gün üzerine giymiş olduğu kıyafet herhalde etkilemez, fakat ilk defa karşılaştığımız insanla konuşmaya başlamadan önce, onların kıyafetini, boyunu, kilosunu algılayabiliriz. Karşımızdaki insanın giyim tarzı, en azından iletişime nasıl başlayacağımızı belirlemede etkili olacaktır. Giyim konuşmayı başlatan kişi için ipucu olmanın yanı sıra kendisine hitap edilen kişi için de önemlidir. Hemşerim mi, beyefendi mi denileceği konusunda ipuçlarını giysiler verir. İnsanların giysilerinden hangi statüye ait olduğunu da anlayabiliriz ve iletişimimizi ona göre kullanmaya çalışırız. Bu noktada giyim konusu iletişimin bir parçası olması ve bunların sonucunda da iş başarısı ve iş verimi ile olan etkileşimi nedeniyle yönetici asistanı için iyi bilinmesi gereken bir dil kimliği kazanmaktadır. Giyim simge ve işaretlerden oluşan bir dil ise, bu dili iyi konuşabilmek için temel bilgiye sahip olmanız gerekir.

4. Soru

Olumlu bir ilk izlenim oluşturmak için tavsiye edilebilecek davranışlar nelerdir? 

Cevap

Olumlu bir ilk izlenim oluşturmak için etkili olabilecek bazı davranış kurallarını ise şöyle sıralamıştır:
• Yeni tanışılan kişilerin ilk isimleriyle çağrılmaları doğru değildir. Arada belirli bir samimiyet temellendirmeden ya da karşınızdaki istemediği sürece kullanılabilecek en uygun hitap şekli bay, bayan, doktor vb. hitaplardır.
• Rahatsızlık verebilecek ya da saldırganlık içeren yorum ve hikâyelerden uzak durulmalıdır. Günümüzde her ne kadar argo ve küfür içeren sözcükler yaygın bir biçimde sarf ediliyor olsa da, rahatsızlık yaratabilecek sözcükleri içeren bir konuşma, müşteri, üst düzey yönetici hatta iş arkadaşları tarafından uygunsuz olarak nitelendirilmektedir. Küfürlü konuşmalar ve üstü açılmadık hikâyeler, kişiler arası iletişimde tamiri mümkün olmayan sorunlara neden olabilmektedir.
• İhtilaflı konularda, güçlü kişisel yargılar ortaya atılmamalıdır. Yakınlık kurabilmek için siyaset ve din gibi kişiden kişiye farklılık gösteren konuların konuşulup, tartışılması çatışma ortamı yaratabilmekledir. Bu tür bir soruna meydan vermemek için yapılması gereken en kolay şey kişiler arasında çatışma ile sonuçlanmayacak konular üzerinde konuşmaktır.
• Randevu alınmadan iş görüşmesine gitmek ya da alınan randevuya zamanında gitmemek kabalık olarak nitelendirileceğinden, konuya gereken özenin gösterilmesi gerekir.
• İnsanların itici bulabileceği alışkınlıklardan vazgeçilmelidir. İnsan ilişkilerine ket vuran bu tür alışkanlıklara; sakız çiğnemek, tırnak yemek, parmak çıtlatmak, baş kaşımak ya da topluluk önünde ruj sürmek örnek verilebilir.

5. Soru

Etkili bir imaj oluşturabilmek için ofis çekmecesinde bulundurulması gereken nesneler nelerdir? 

Cevap

Etkili bir imaja sahip olmak için ofiste çekmecelerimizde bulundurmamız gerekenler için bir liste vermek gerekirse; bunlar:
• Elbise fırçası
• Ayakkabı boyası
• Cilalı ayakkabı süngeri
• Yedek çorap
• Yedek kravat
• Mini dikiş seti
• Deodorant
• Islak mendil
• Diş fırçası
• Mümkünse ağız spreyi
• Mentollü şeker
• Diğer kişisel bakım malzemeleri
• Hijyenik malzemeler olarak sıralanabilir.

6. Soru

İmaj nedir? 

Cevap

İmaj insanların karşılarındaki kişiler hakkında neler hissettiği ile ilgili bir terimdir. Pozitif yönde oluşmuş bir imaj tüm kapıları açabilen bir anahtar olarak kullanılırken; tam tersi bir imaj da, kişinin tüm kapıların dışında kalmasına yol açmaktadır. Birçok açıdan bakıldığında kişinin sahip olduğu imaj iç içe geçmiş parçalardan oluşan bir puzzle gibi tanımlanabilmektedir. Bu oyunun parçalarını; giyim tarzı, saç modeli, kullanılan aksesuarlar, mimikler, sesin tonu diğer kişilere davranış biçimi ve iletişim becerisinin gelişmişliği vb. faktörler buluşturmaktadır. Geçmişte sadece dış görünüş, kılık kıyafet, saç ve aksesuarlar olarak ele alınan kişisel imaj kavramı artık bir çok konuyu içine alan bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Kişisel imaj dendiğinde artık kişinin iletişim becerileri, doğru ve etkili konuşması, yönetsel becerileri, hayat amacı ve hedefleri, davranışlarının tutarlılık derecesi gibi konular kişisel imajı oluşturan unsurlar olarak kişisel imaj bileşenleri arasında yer almaktadır.Sonuçta ilişki kurulan kişilerin zihninde oluşan imaja birçok unsurun etkisi olmakta ve bunların her biri kişinin kendi kontrolü altında tutulmaktadır. 

7. Soru

İş yaşamında profesyonel imajı oluşturan bileşenler nelerdir? 

Cevap

İş yaşamında bir insanın profesyonel imajı, şüphesiz her şeyden önce kişilik özellikleri ile oluşur. Kişilik özellikleri ile ifade edilmek istenen ve iş ortamında davranışlarınıza ve yetkinliklerinize yansıyan unsurlar arasında girişkenlik, kendine güven, iletişim yeteneği, soğukkanlı ve sabırlı olma, yaratıcı olma, sorun çözme becerisi, takım çalışmasına yatkınlık vb. sayılabilir. Ancak ilk karşılaştığınız bir kişiye kişiliğinizi tam ve doğru olarak yansıtmanıza olanak yoktur. Bu nedenle imaj yaratmada giyim kuşam ve beden dili ile verilen mesajlar etkili olmaktadır. Görünüş “dış konuşma” insanlar hakkındaki gerçeklerin ve önyargıların daha yüksek oranda varsayımların temel alınarak değerlendirilmeleri sonucunda imaj oluşmaktadır. İmaj oluşumu “dış konuşma”ya, bir diğer deyişle görünüşe dayanılmaktadır. Giyim tarzı, saç modeli, kullanılan parfüm ve aksesuarlar, hepsi bir arada yaratılmak istenen imajla doğrudan bağlantılıdır. Yönetici asistanı kişisel imajını başarılı bir şekilde oluşturabilirse yetenekleriyle hak ettiğini görünümüyle kaybetmez.

8. Soru

Başarılı bir gardrop oluşturmak için dikkat edilmesi gereken etmenler nelerdir? 

Cevap

Başarılı bir gardırop için giysi seçimi kişisel emek gerektirir. Olumlu izlenimler yaratmak için etkili olacak kıyafetlerin seçiminde yaş, kilo, boy, ten rengi ve amaçlar gibi kişisel etmenler bir bütün oluşturmaktadır. Çalışılan işteki diğer kişilerin giyiniş biçimlerinin aynen kopya edilmesi, kişinin kendisine ait özelliklerinden hiç bir şey yansıtmadığı ve özgün olmadığı için kişisel imaj üzerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle işe giderken giyinmeyi sıradan bir olay olarak görmemeli, bazı stratejiler belirlemelisiniz. Bu yöneticilerinizin ve iletişimde bulunacağınız diğer kişilerin üzerinde etkili olacağı kadar, bakımlı ve kendine özen gösteren bir insan olarak tanınmanızı da sağlayacaktır. Başarılı bir görünüm yaratmak zordur. Ancak olanaksız değildir. Bunun ilk koşulu tutarlı olmak, ikinci koşulu kendiniz olmaktır. Kendinizi aslında olmadığınız gibi göstermeye çalıştığınızda bu hemen belli olur.

9. Soru

Yüz yüze iletişimlerde ilk izlenim nasıl olmaktadır? 

Cevap

Yüz yüze gerçekleştirilen iletişimlerde ise durum farklıdır. İki kişi karşılaştığında, aralarında oluşabilecek potansiyel ilişki birçok faktörden etkilenmektedir. Kişilerden biri kendisini ilk birkaç saniye içinde tehdit edilmiş, savunmaya geçmiş ya da sıkılmış hissedebilir. Bu kadar kısa bir süre içinde, kişiler arasında ilişkilerin temeli atılmakta, sağlama bağlanmakta ya da göz ardı edilmektedir. Kişiler bu ilk birkaç saniye içinde karşılarındakilerle ilişki kurmak istemekte ya da onlardan uzaklaşmaktadır. Genel olarak insanlara gösterilen tepkilerin temelini büyük ölçüde onların, kendilerini nasıl ortaya koydukları, yani görünüşleri, konuşma tarzları, davranış biçimleri gibi faktörler oluşturmaktadır. Bu noktayı açıklarsak; ilişkilerin kuruluş aşamasında öncelikle görünüş, ikinci olarak ses tonu ve üçüncü olarak da kişinin söyledikleri önem taşımaktadır. Daha sonraları ilişki bağları kuvvetlendirildikçe, yeni tanışılan bu kişi hakkında daha fazla veri elde edilmekte ve yapılan çıkarsamalar sonucunda (tümevarım yapılarak) zihinde o kişiye dair bir imaj biçimlendirilmektedir. Bu izlenmesi gereken doğru yoldur, ama çoğu kez sadece karşıdaki kişinin görünüşü değerlendirilmekte (tümdengelim) ve kişi hakkında zihinde oluşan olumsuz izlenim kendisini ilişki süresince göstermektedir.

10. Soru

Frak nedir? 

Cevap

Frak; hem gündüz hem gece kullanılabilir. Gündüz resmi törenlerde, geceleri balo, tören ve resmi yemeklerde kullanılır. Bakanlar kurulu kararıyla siviller için resmi kıyafet olarak tespit edilmiştir. Bu kıyafeti genellikle diplomatik kimliğe sahip olanlar, yüksek devlet memurları giyerler. Frak ceketi siyah kumaştandır. Yakası siyah saten kaplıdır. Önü kesik, arkaya doğru uzayan yırtmaçlı kuyruğu vardır. Frak pantolonu siyah kumaştan yapılır. Yanlarında siyah ipekli bir şerit bulunur. Yakası ve kol manşetleri kolalı frakla aynı kumaştan yapılmış- beyaz gömlekle giyilir. Frakla beyaz papyon takılır. Göğüs cebine beyaz mendil konulur. Frak gece kullanıldığında beyaz yelekle giyilir, gündüz kullanıldığında siyah yelek kullanılmalıdır. Frak ayakkabısı bağcıklı ya da mokasen ve siyah rugan olmalıdır.

11. Soru

Thourlby’nin “Daha önce sizi hiç görmemiş ve tanımayan kişilerin bulunduğu bir odaya
girdiğinizde, bu kişiler sizin hakkınızda sadece kıyafetinize bakarak 10 çıkarımda bulunabilirler.” ifadesinde bahsettiği 10 çıkarım nedir? 

Cevap

Thourlby “Daha önce sizi hiç görmemiş ve tanımayan kişilerin bulunduğu bir odaya girdiğinizde, bu kişiler sizin hakkınızda sadece kıyafetinize bakarak 10 çıkarımda bulunabilirler.” demiştir:
• Ekonomik durumunuz
• Eğitim düzeyiniz
• Güvenilirliğiniz
• Sosyal konumunuz
• Entelektüel birikiminiz
• Statünüz
• Sosyal durumunuz
• Kültürel temeliniz
• Başarınız
• Etik değerleriniz

12. Soru

Hangi makyaj malzemesi ne işe yaramaktadır? 

Cevap

Allık renk vermenin yanı sıra istenen bölgeleri belirginleştirir ve yüze anlam kazandırır. Pudra makyajın kalıcılığını sağlar. Fondöten nemlendirir, estetik kazandırır, far göze ışık, gölge ve renk verir. Rimel kirpikleri ön plana çıkarır. Ruj nemlendirir, soğuktan korur, kremler kırışıklıkları azaltır.

13. Soru

Öncelikli etki nedir? 

Cevap

İlk görüşmede karşıdaki kişi, kişiler ya da olaylar hakkında yapılan, anlık değerlendirmeler yani kişilerin birbirlerini ya da olayları algılayış biçimleri, öncelikli etki (primacy effect) olarak tanımlanmaktadır. Genel kabul görmüş bir kurala göre ilk izlenimler, kişinin nasıl görüldüğü ile ilgili bir mantık çerçevesinin oluşturulmasına ve daha sonra da elde edilen verilerle bu çerçevenin doldurulması ya da tümden değiştirilmesine dayanmaktadır.

14. Soru

İlk izlenim neden önemlidir? 

Cevap

Fiziksel görünüme hepimiz büyük önem veririz. Görünüm o derece önemlidir ki, dilimize, görünümün ilk değerlendirilişi ile ilgili özel bir terim yerleşmiştir: “İlk izlenim”. Başarılı bir ilk izlenim başkalarıyla olan ilişkilerimize artı puanla başlamamızı sağlar. Günümüzde şirketler ve kişiler giderek artan bir hızla, eskiden beri bilinen ancak önemi yeni anlaşılan “ilk izlenim sonuna kadar sürer” yaklaşımını dikkate alarak faaliyetlerini düzenlemektedir. Konu üzerinde yapılan araştırmalar ilk anda kişiler, olaylar ya da şirketler hakkında edinilen izlenimlerin gerçekten de uzun süre kolay kolay değiştirilemediğini vurgulamaktadır. Bu noktadan çıkışla, olumlu bir ilk izlenim etkisini ilişki sürdüğü sürece göstermektedir. Aynı şekilde olumsuz bir ilk izlenim de negatif olarak akıllarda yer etmekte ve kişiler arası iletişim bazında, birçok ilişkide önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de, iş ortamında ve sosyal hayatta ilk izlenimin nasıl olumlu yönde oluşturulabileceği ve bu doğrultuda neler yapılabileceği üzerinde durulmalıdır.

15. Soru

İmaj neden önemlidir? 

Cevap

Konu üzerine yapılan araştırmalar imajın, iş hayatında sahip olunan yetenekler kadar değerli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bir başka şekil de ifade edilirse; işe girme, daha iyi bir pozisyona gelebilme ya daha fazla sorumluluk üstlenme aşamalarında, bu yetkileri size tanıyacak olan kişi ya da kişilerin zihninde, sizin hakkınızda oluşan olumlu izlenim yani imaj büyük önem taşımaktadır. Kişisel imajınız adeta bir fotoğrafınızdır. Bir insan olarak nasıl göründüğünüz ve algılandığınız ve kendinizi nasıl gördüğünüz sizin kişisel imajınızdır. Bunu siz yaratırsınız. Yukarıda verilen herhangi bir tip adeta sizi anlatıyorsa sakın benimsemeyin. Değişmeye, tipinizi değiştirmeye çalışın. Çünkü kariyeriniz tehlikeye girer. Ancak bundan sonra daha farklı bir imajı sunmak için ya da hakkınızdaki imajı korumak için davranışlarınıza çeki düzen verebilirsiniz.

16. Soru

Moda nedir? 

Cevap

İrlandalı yazar, şair Oscar Wilde’ın o kadar kötü ki, sık sık değiştirmek zorunda kalıyorlar, dediği moda belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle moda “birçok insanın belirli bir zamanda zevk duyarak kullandıkları ve kabul ettikleri” bir stildir. Modanın geçici ve değişken olması beğenilerin değişken oluşundan kaynaklanmaktadır. Beğenilerdeki değişiklere göre etek boyları uzar-kısalır, pantolon paçaları daralır-genişler, bazı renkler moda, bazıları demode olur… Ama şıklık denilen seçme sanatının özü değişmez, aynı kalır. Moda değişiklik önerir, bu değişikliği benimseyip uygulamak onu takip edenlere bağlıdır. İyi giyinmek, şık olmak için modanın her çizgisine uymak gerekmez. Çünkü şıklık modadan esinlenir ama hiçbir zaman onun esiri olmaz. Önemli olan modayı aynen uygulamak yerine, seçtiğiniz giysilerin size yakışması ve giysilerinizin kendiniz hakkında başkalarına söylemek istediklerinizi tam olarak yansıtmasıdır.

17. Soru

Cilt bakımı süreci nasıldır ve hangi aşamalardan oluşur? 

Cevap

Cilt bakımımda ilk aşama cilt tipinizi belirlemedir. Cilt tipinize kendiniz karar veremiyorsanız, bir cilt uzmanı ile görüşmeniz yararlı olacaktır. Cilt tipinizi öğrendikten sonra buna uygun cilt bakımını aşağıdaki aşamaları izleyerek yapabilirsiniz:
Cilt temizliği: Bütün gün ciltte toz, kir ve yağ artıkları birikir. Bu nedenle makyaj yapmıyorsanız bile gece yatmadan önce cildinizi temizlemelisiniz. Derinin hava almasını sağlayan gözeneklerin tıkanmaması için, cildin bakımı sabah-akşam özenle yapılmalıdır. Çeşitli cilt temizleyicileri vardır: Sıvı temizleyiciler, jeller, kremler, yağlar, sabunlar.
Tazeleme ve arıtma: Bu amaçla cilt temizlendikten sonra uygulanan tonikler cildi geçici olarak gerginleştirir, çeşitli bakterilerden korurlar.
Besleme/canlandırma: Bütün cilt tipleri, hücrelerin sağlıklı gelişimini sağlayan besleyicilerden yararlanırlar. Besleyiciler, kırışıklığı ya da yaşlanmayı önleyici serumlar gibi hücre yenileyici maddeler içerirler.
Nemlendirme: Nemlendiriciler kırışıklıkları gideremezler ve yaşlanan ciltteki bozulmaları
onaramazlar. Ancak dışarıdan cilde su girişini sağlayan maddeler içerirler ve cildin yüzeyindeki hücrelerin nemlenmesini sağlarlar. Boyun bölgesinin nemlendirilmesi ihmal edilmemelidir. Çünkü yağ bezelerinden yoksun olan boyun, en çabuk yaşlanan bölgelerden biridir.
Göz çevresinin bakımı: Bu bölgede yağ bezleri olmadığından cilt ince, hassas ve çabuk kırışmaya elverişlidir. Bu nedenle özel bir bakım isteyen göz çevresi için özel göz kremleri kullanılması önerilir.

18. Soru

İş yaşamında giyilen kıyafetlerin renklerinin verdiği izlenimler nasıldır? 

Cevap

ilk renk birçok insanın gözdesi olan mavi renktir. Mavi; uyumluluğu, sakinliği, muhafazakârlığı ve gençliği çağrıştıran bir renk olması nedeniyle özellikle erkekler tarafından, giyilen koyu renkli takımların canlandırılması için, gömlek rengi olarak tercih edilmektedir. Çünkü açık mavi, genç ve sportmen, lacivert profesyonel görüntüsü ile iş kıyafetlerinin aranan renkleridir. Kahverengi iletişime kapalı olmakla özdeşleştirilir. İş ortamlarında lacivertlere alternatif oluşturur. Özellikle kış mevsiminde siyahlardan sıkılan iş kadınlarının etek, ayakkabı, kemer ve kazak rengi olarak en çok rağbet ettikleri renktir. Erkek giyiminde bazı işyerlerinde, özellikle belirtilmekte ve takım elbiselerde ana renk olarak kullanılması istenmemektedir. Mevsim farkı olmaksızın, her zaman sıcaklığı ve ateşi çağrıştıran kırmızı ise, iş ortamlarında fazla benimsenmeyen bir renktir. İş kadınları için kırmızının siyahla belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen bordo önerilmesine karşın, yine de canlı kırmızı tonlarının boydan boya kullanıldığı (kırmızı elbise, kırmızı çanta, kımızı ayakkabı) kıyafetler önerilmez. Erkekler için, takım kıyafetlerin genel renkleri olan siyah, lacivert ve grinin tüm tonlarını (kahverengi hariç, onu canlandıran renk çoğunlukla sarıdır) tamamlamak amacıyla, az oranlarda kravatlar üzerinde bulundurulabilir. Güneşin ve iletişimin rengi olan sarı, sahip olduğu tüm iyi özelliklere karşın yine de iş ortamlarına uyan bir renk değildir. Ancak yine de kırmızı rengin kullanılması gibi az oranlarda ve belirli kıyafetlerde, aksesuarların içinde kullanılabilir. Doğanın ve umudun rengi olan yeşil, iş kıyafetlerinde az oranlarda, örneğin kravat deseninde bulundurulabilen, fazla tercih edilmesi önerilmeyen bir renktir. Umutsuzluk ve ölümün sembolü olmasına karşın, iş ortamları için seçilen kıyafetlere bakılınca çoğunun siyah olduğu görülür. İş ortamında baştan aşağıya giyinmeye uygun değildir, ancak giysilerin üst (ceket, gömlek), orta (kemer, pantolon) ve alt (ayakkabı) bölümünde kullanılabilir. Kadınların özellikle tercih ettikleri bir renk olmasının özünde ise, siyah rengin cisimleri “olduğundan küçük gösterme” etkisi yatar. Bunun yanı sıra kullanım açısından hemen her renkle uyum sağladığı için siyah bir takım ya da etek, gardırobun “yangından ilk kurtarılacak” kıyafetidir. Grinin birçok kişinin favori rengi olmasının temelinde yansız, uçucu bir renk olması yatar. Saygınlığı ve olgunluğu çağrıştırması nedeniyle de iş kıyafetlerinde tercih edilir. Grinin her tonu profesyonel giyime uygundur, ama ilgi çekiciliği sağlamak için biraz renk katmak gerekir. Örneğin; bayan giyiminde koyu bir griyi canlandıracak en uygun renklerden biri “şeker pembesi”dir. Pembe, magentadan, uçuk pembeye kadar tüm tonlarıyla özellikle de kız bebeklerini çağrıştıran dişi bir renktir. Bu özelliği nedeniyle profesyonel giyimde olgunluktan yoksun, çocuksu izlenim yaratmaması için ancak koyu renkleri canlandırma amacıyla kullanılmalıdır. Açıklığın, doğruluğun ve aydınlığın rengi olan beyaz, iş ortamlarında da kasvetli kıyafetlerin en iyi yardımcısıdır. Yanındaki renklerle güçlenir. Profesyonel kullanım açısından gömlek ve bluzlar için uygundur.

19. Soru

İş yaşamında makyajla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 

Cevap

İşe giderken yaptığınız makyajda fondöten kalın sürülmüşse, ruj rengi frapansa, allık fazla sürülmüşse, far simliyse kullanılan kozmetikler sizi güzelleştirmekten çok bakışların “boyalı yüzünüze” yönelmesine yol açarak, yersiz bir ilgi çekmenize neden olur. Önemli olan makyajın görünmesi değil, sizin daha iyi görünmenizdir. Deneyerek kendinize ve iş ortamınıza uygun makyaj tarzını, renklerini ve ölçüsünü belirleyebilirsiniz. Güzellik uzmanları değişik ten rengine ve cilt özelliklerine uygun malzemeleri saptama konusunda eğitimli kişilerdir. Sizin cilt tipinize, ten renginize, saçınıza ve göz renginize, yüz biçiminize uygun olacak malzemeyi ve nasıl uygulanacağını bilirler. Bu konuda da bir güzellik uzmanına danışabiliriniz. Makyaj malzemeleri yüz hatlarını belirginleştirmek ve daha anlamlı kılmak için kullanılır.

20. Soru

Saç şekli veya rengi belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 

Cevap

Saç renginizi ya da şeklinizi belirlerken öncelikle yüzünüzün kemik yapısını, boynunuzun biçimini, ten ve göz renginizi dikkate almalısınız. Günümüzde birçok güzellik salonunda bu tür seçimler bilgisayar yardımıyla yapılmaktadır. Saç renginizi değiştirme kararı verirken, saçınızın uzama hızını da göz önüne almalısınız. Çünkü saç renginizi değiştirdikten sonra boyama işlemini düzenli olarak yapmanız gerekir. Yarım boyalı saçlarla gezmemelisiniz. Saçınızın uzama hızı saç modeli açısından da önem taşır. Düzenli bakım ya da kesim görünüşünüz açısından son derece önemlidir. Ne kadar zamanda saçınızı kestirmeniz gerektiğini saptayarak programınıza bu bakım zamanını da katmayı unutmamalısınız. Ancak her ne olursa olsun büro için seçeceğiniz saç modeli sade ve doğal olmalıdır. Erkeklerin saçlarının kısa ve düzgün kesilmiş olması, favorilerin çok uzun olmaması, ense traşlarının düzenli ve temiz olması, çok jöleli ve briyantinli olmaması önerilmektedir. Kadınların sade ve abartısız saç modelleri seçmesi önerilmektedir: Fönlü ya da iyi taranmış düz saçlar ya da toplu dalgalı saçlar gibi. Atkuyruğu yerine topuz tercih edebilirsiniz. Büyük, parlak, renkli tokalardan ve taçlardan da kaçınmak gerekir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.