Açıköğretim Ders Notları

Yönetim Bilimi 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yönetim Bilimi 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Planlama

1. Soru

Karar nedir?

Cevap

Yöneticinin konu üzerine düşünüp taşınması sonucu çare veya çözüm olarak benimsediği yol, kişinin kararını ifade eder. Karar verme ister doğru olsun ister yanlış ister iyi olsun ister kötü, daima birden fazla alternatif arasından seçim yapma ile eşdeğerdir.


2. Soru

Kararlar kaça ayrılır?

Cevap

Kararlar, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak sınıflandırılır.


3. Soru

Yapılandırılmamış karar nedir?

Cevap

Yapılandırılmamış kararlarda karar vericinin problemi çözmek için muhakeme, değerlendirme ve sezgisini kullanması gerekecektir. Bu kararların her biri alışılmamış, önemli ve rutin olmayan kararlardır. Bu tür kararları verirken iyi anlaşılmış ve daha önce kararlaştırılmış herhangi bir prosedür bulunmamaktadır. Bu tür kararlarla daha çok üst düzey yönetim karşı karşıya gelmektedir. Bu yönetim düzeyindekiler, geleceğe yönelik ve belirsizlik seviyeleri oldukça yüksek kararlar verirler.


4. Soru

Yapılandırılmış karar nedir?

Cevap

Yapılandırılmış kararlar, tekrarlanan ve rutin kararlardır. Bu kararlar, onları ele almak üzere tanımlanmış bir prosedürü içermektedir. Öyle ki kararları yeniymiş gibi her zaman işlemden geçirmek gerek- mez. Bu tür kararlarla daha çok alt düzey yönetim karşılaşmaktadır. Bu yönetim düzeyindekilerin verdiği kararlar, taktik seviyede verilen kararların yürütülmesi için gerekli görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını içerir.


5. Soru

Yarı-yapılandırılmış karar nedir?

Cevap

Problemin sadece bir bölümü, kabul görmüş bir prosedür sonucu elde edilen belli bir sonuca sahiptir. Bu tür kararlarla daha çok orta düzey yönetim karşı karşıya gelmektedir. Bu yönetim düzeyi, stratejik düzeyde verilen kararları yerine getirir. Kaynakların etkin ve verimli olarak elde edilmesi ve kullanılmasına yönelik kararlar verilir.


6. Soru

Pazarlara giriş veya çıkış kararı hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Pazarlara giriş veya çıkış kararı yapılandırılmamış kararlara örnektir.


7. Soru

Yatırım bütçesini onaylama hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Yatırım bütçesini onaylama yapılandırılmamış karar tipine örnektir.


8. Soru

Uzun dönemli amaçlara karar vermek hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Uzun dönemli amaçlara karar vermek yapılandırılmamış karar tipine örnektir.


9. Soru

Pazarlama planı tasarlamak hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Pazarlama planı tasarlamak yarı-yapılandırılmış karar tipine örnektir.


10. Soru

Bölüm bütçesi geliştirmek hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Bölüm bütçesi geliştirmek yarı-yapılandırılmış karar tipine örnektir.


11. Soru

Yeni bir kurumsal web sitesi hazırlamak hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Yeni bir kurumsal web sitesi hazırlamak yarı-yapılandırılmış karar tipine örnektir.


12. Soru

Fazla mesai kriterlerini belirlemek hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Fazla mesai kriterlerini belirlemek yapılandırılmış karar tipine örnektir.


13. Soru

Stok eksiklerini tamamlamak hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Stok eksiklerini tamamlamak yapılandırılmış karar tipine örnektir.


14. Soru

Müşteriler için özel teklifler belirlemek hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Müşteriler için özel teklifler belirlemek yapılandırılmış karar tipine örnektir.


15. Soru

Karar verme süreci kaç aşamadan oluşur?

Cevap

Karar verme süreci dört aşamadan oluşur. Bunlar anlama, geliştirme, seçme ve uygulamadır.


16. Soru

Beyin fırtınası nedir?

Cevap

Çözüm alternatiflerinin geliştirilmesinde kullanılan tekniklerden birisi olan
beyin fırtınası, bir sorun üzerinde çalışan grubun, kendi kişisel çabalarına oranla daha fazla çözüm alternatifi geliştirebilecekleri temeline dayanır.


17. Soru

Plan nedir?

Cevap

Plan, bir şeyin gerçekleştirilmesi için alınan sistematik kararlar topluluğudur. Planlar, bir eserin, nesnenin ya da makinenin belirli bölümlerinin çizimini gösterebileceği gibi bir düşünce, niyet ya da amaç barındıran bir süreci de ifade etmektedir.


18. Soru

Planlama nedir?

Cevap

Planlama, işletmenin amaçlarının tespiti ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların belirlenmesidir.


19. Soru

Planlama yapılırken cevap aranan sorular nelerdir?

Cevap

İşletme amaçlarıyla uyumlu bir şekilde yapılan, ileriye dönük bir faaliyet olarak planlama, şu sorulara cevap bulma işlevini görür: Ne?, Ne zaman?, Nasıl?, Nerede?, Niçin?, Kim tarafından?, Hangi maliyetle?, Hangi sürede?


20. Soru

Planlama süreci aşamaları nelerdir?

Cevap

Planlama süreci, Planlamanın Başlangıcı:Misyon Açıklamaları ve Vizyon, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi, Amaçlara Ulaşmayı Kolaylaştırıcı/Sınırlayıcı Faktörlerin Belirlenmesi, Amaçlara Ulaştıracak Alternatiflerin Belirlenmesi, Alternatifler Arasından Seçim Yapılması 


1. Soru

Karar nedir?

Cevap

Yöneticinin konu üzerine düşünüp taşınması sonucu çare veya çözüm olarak benimsediği yol, kişinin kararını ifade eder. Karar verme ister doğru olsun ister yanlış ister iyi olsun ister kötü, daima birden fazla alternatif arasından seçim yapma ile eşdeğerdir.

2. Soru

Kararlar kaça ayrılır?

Cevap

Kararlar, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak sınıflandırılır.

3. Soru

Yapılandırılmamış karar nedir?

Cevap

Yapılandırılmamış kararlarda karar vericinin problemi çözmek için muhakeme, değerlendirme ve sezgisini kullanması gerekecektir. Bu kararların her biri alışılmamış, önemli ve rutin olmayan kararlardır. Bu tür kararları verirken iyi anlaşılmış ve daha önce kararlaştırılmış herhangi bir prosedür bulunmamaktadır. Bu tür kararlarla daha çok üst düzey yönetim karşı karşıya gelmektedir. Bu yönetim düzeyindekiler, geleceğe yönelik ve belirsizlik seviyeleri oldukça yüksek kararlar verirler.

Yapılandırılmamış kararlarda karar vericinin problemi çözmek için muhakeme, değerlendirme ve sezgisini kullanması gerekecektir. Bu kararların her biri alışılmamış, önemli ve rutin olmayan kararlardır. Bu tür kararları verirken iyi anlaşılmış ve daha önce kararlaştırılmış herhangi bir prosedür bulunmamaktadır. Bu tür kararlarla daha çok üst düzey yönetim karşı karşıya gelmektedir. Bu yönetim düzeyindekiler, geleceğe yönelik ve belirsizlik seviyeleri oldukça yüksek kararlar verirler.

Yapılandırılmamış kararlarda karar vericinin problemi çözmek için muhakeme, değerlendirme ve sezgisini kullanması gerekecektir. Bu kararların her biri alışılmamış, önemli ve rutin olmayan kararlardır. Bu tür kararları verirken iyi anlaşılmış ve daha önce kararlaştırılmış herhangi bir prosedür bulunmamaktadır. Bu tür kararlarla daha çok üst düzey yönetim karşı karşıya gelmektedir. Bu yönetim düzeyindekiler, geleceğe yönelik ve belirsizlik seviyeleri oldukça yüksek kararlar verirler.

Yapılandırılmamış kararlarda karar vericinin problemi çözmek için muhakeme, değerlendirme ve sezgisini kullanması gerekecektir. Bu kararların her biri alışılmamış, önemli ve rutin olmayan kararlardır. Bu tür kararları verirken iyi anlaşılmış ve daha önce kararlaştırılmış herhangi bir prosedür bulunmamaktadır. Bu tür kararlarla daha çok üst düzey yönetim karşı karşıya gelmektedir. Bu yönetim düzeyindekiler, geleceğe yönelik ve belirsizlik seviyeleri oldukça yüksek kararlar verirler.

4. Soru

Yapılandırılmış karar nedir?

Cevap

Yapılandırılmış kararlar, tekrarlanan ve rutin kararlardır. Bu kararlar, onları ele almak üzere tanımlanmış bir prosedürü içermektedir. Öyle ki kararları yeniymiş gibi her zaman işlemden geçirmek gerek- mez. Bu tür kararlarla daha çok alt düzey yönetim karşılaşmaktadır. Bu yönetim düzeyindekilerin verdiği kararlar, taktik seviyede verilen kararların yürütülmesi için gerekli görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını içerir.

Yapılandırılmış kararlar, tekrarlanan ve rutin kararlardır. Bu kararlar, onları ele almak üzere tanımlanmış bir prosedürü içermektedir. Öyle ki kararları yeniymiş gibi her zaman işlemden geçirmek gerek- mez. Bu tür kararlarla daha çok alt düzey yönetim karşılaşmaktadır. Bu yönetim düzeyindekilerin verdiği kararlar, taktik seviyede verilen kararların yürütülmesi için gerekli görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını içerir.

Yapılandırılmış kararlar, tekrarlanan ve rutin kararlardır. Bu kararlar, onları ele almak üzere tanımlanmış bir prosedürü içermektedir. Öyle ki kararları yeniymiş gibi her zaman işlemden geçirmek gerek- mez. Bu tür kararlarla daha çok alt düzey yönetim karşılaşmaktadır. Bu yönetim düzeyindekilerin verdiği kararlar, taktik seviyede verilen kararların yürütülmesi için gerekli görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını içerir.

Yapılandırılmış kararlar, tekrarlanan ve rutin kararlardır. Bu kararlar, onları ele almak üzere tanımlanmış bir prosedürü içermektedir. Öyle ki kararları yeniymiş gibi her zaman işlemden geçirmek gerek- mez. Bu tür kararlarla daha çok alt düzey yönetim karşılaşmaktadır. Bu yönetim düzeyindekilerin verdiği kararlar, taktik seviyede verilen kararların yürütülmesi için gerekli görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını içerir.

5. Soru

Yarı-yapılandırılmış karar nedir?

Cevap

Problemin sadece bir bölümü, kabul görmüş bir prosedür sonucu elde edilen belli bir sonuca sahiptir. Bu tür kararlarla daha çok orta düzey yönetim karşı karşıya gelmektedir. Bu yönetim düzeyi, stratejik düzeyde verilen kararları yerine getirir. Kaynakların etkin ve verimli olarak elde edilmesi ve kullanılmasına yönelik kararlar verilir.

Problemin sadece bir bölümü, kabul görmüş bir prosedür sonucu elde edilen belli bir sonuca sahiptir. Bu tür kararlarla daha çok orta düzey yönetim karşı karşıya gelmektedir. Bu yönetim düzeyi, stratejik düzeyde verilen kararları yerine getirir. Kaynakların etkin ve verimli olarak elde edilmesi ve kullanılmasına yönelik kararlar verilir.

Problemin sadece bir bölümü, kabul görmüş bir prosedür sonucu elde edilen belli bir sonuca sahiptir. Bu tür kararlarla daha çok orta düzey yönetim karşı karşıya gelmektedir. Bu yönetim düzeyi, stratejik düzeyde verilen kararları yerine getirir. Kaynakların etkin ve verimli olarak elde edilmesi ve kullanılmasına yönelik kararlar verilir.

Problemin sadece bir bölümü, kabul görmüş bir prosedür sonucu elde edilen belli bir sonuca sahiptir. Bu tür kararlarla daha çok orta düzey yönetim karşı karşıya gelmektedir. Bu yönetim düzeyi, stratejik düzeyde verilen kararları yerine getirir. Kaynakların etkin ve verimli olarak elde edilmesi ve kullanılmasına yönelik kararlar verilir.

6. Soru

Pazarlara giriş veya çıkış kararı hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Pazarlara giriş veya çıkış kararı yapılandırılmamış kararlara örnektir.

7. Soru

Yatırım bütçesini onaylama hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Yatırım bütçesini onaylama yapılandırılmamış karar tipine örnektir.

8. Soru

Uzun dönemli amaçlara karar vermek hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Uzun dönemli amaçlara karar vermek yapılandırılmamış karar tipine örnektir.

9. Soru

Pazarlama planı tasarlamak hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Pazarlama planı tasarlamak yarı-yapılandırılmış karar tipine örnektir.

10. Soru

Bölüm bütçesi geliştirmek hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Bölüm bütçesi geliştirmek yarı-yapılandırılmış karar tipine örnektir.

11. Soru

Yeni bir kurumsal web sitesi hazırlamak hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Yeni bir kurumsal web sitesi hazırlamak yarı-yapılandırılmış karar tipine örnektir.

12. Soru

Fazla mesai kriterlerini belirlemek hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Fazla mesai kriterlerini belirlemek yapılandırılmış karar tipine örnektir.

13. Soru

Stok eksiklerini tamamlamak hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Stok eksiklerini tamamlamak yapılandırılmış karar tipine örnektir.

14. Soru

Müşteriler için özel teklifler belirlemek hangi karar tipine örnektir?

Cevap

Müşteriler için özel teklifler belirlemek yapılandırılmış karar tipine örnektir.

15. Soru

Karar verme süreci kaç aşamadan oluşur?

Cevap

Karar verme süreci dört aşamadan oluşur. Bunlar anlama, geliştirme, seçme ve uygulamadır.

16. Soru

Beyin fırtınası nedir?

Cevap

Çözüm alternatiflerinin geliştirilmesinde kullanılan tekniklerden birisi olan
beyin fırtınası, bir sorun üzerinde çalışan grubun, kendi kişisel çabalarına oranla daha fazla çözüm alternatifi geliştirebilecekleri temeline dayanır.

Çözüm alternatiflerinin geliştirilmesinde kullanılan tekniklerden birisi olan
beyin fırtınası, bir sorun üzerinde çalışan grubun, kendi kişisel çabalarına oranla daha fazla çözüm alternatifi geliştirebilecekleri temeline dayanır.

Çözüm alternatiflerinin geliştirilmesinde kullanılan tekniklerden birisi olan
beyin fırtınası, bir sorun üzerinde çalışan grubun, kendi kişisel çabalarına oranla daha fazla çözüm alternatifi geliştirebilecekleri temeline dayanır.

Çözüm alternatiflerinin geliştirilmesinde kullanılan tekniklerden birisi olan
beyin fırtınası, bir sorun üzerinde çalışan grubun, kendi kişisel çabalarına oranla daha fazla çözüm alternatifi geliştirebilecekleri temeline dayanır.

17. Soru

Plan nedir?

Cevap

Plan, bir şeyin gerçekleştirilmesi için alınan sistematik kararlar topluluğudur. Planlar, bir eserin, nesnenin ya da makinenin belirli bölümlerinin çizimini gösterebileceği gibi bir düşünce, niyet ya da amaç barındıran bir süreci de ifade etmektedir.

Plan, bir şeyin gerçekleştirilmesi için alınan sistematik kararlar topluluğudur. Planlar, bir eserin, nesnenin ya da makinenin belirli bölümlerinin çizimini gösterebileceği gibi bir düşünce, niyet ya da amaç barındıran bir süreci de ifade etmektedir.

Plan, bir şeyin gerçekleştirilmesi için alınan sistematik kararlar topluluğudur. Planlar, bir eserin, nesnenin ya da makinenin belirli bölümlerinin çizimini gösterebileceği gibi bir düşünce, niyet ya da amaç barındıran bir süreci de ifade etmektedir.

Plan, bir şeyin gerçekleştirilmesi için alınan sistematik kararlar topluluğudur. Planlar, bir eserin, nesnenin ya da makinenin belirli bölümlerinin çizimini gösterebileceği gibi bir düşünce, niyet ya da amaç barındıran bir süreci de ifade etmektedir.

Plan, bir şeyin gerçekleştirilmesi için alınan sistematik kararlar topluluğudur. Planlar, bir eserin, nesnenin ya da makinenin belirli bölümlerinin çizimini gösterebileceği gibi bir düşünce, niyet ya da amaç barındıran bir süreci de ifade etmektedir.

18. Soru

Planlama nedir?

Cevap

Planlama, işletmenin amaçlarının tespiti ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların belirlenmesidir.

Planlama, işletmenin amaçlarının tespiti ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların belirlenmesidir.

Planlama, işletmenin amaçlarının tespiti ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların belirlenmesidir.

Planlama, işletmenin amaçlarının tespiti ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların belirlenmesidir.

Planlama, işletmenin amaçlarının tespiti ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların belirlenmesidir.

19. Soru

Planlama yapılırken cevap aranan sorular nelerdir?

Cevap

İşletme amaçlarıyla uyumlu bir şekilde yapılan, ileriye dönük bir faaliyet olarak planlama, şu sorulara cevap bulma işlevini görür: Ne?, Ne zaman?, Nasıl?, Nerede?, Niçin?, Kim tarafından?, Hangi maliyetle?, Hangi sürede?

İşletme amaçlarıyla uyumlu bir şekilde yapılan, ileriye dönük bir faaliyet olarak planlama, şu sorulara cevap bulma işlevini görür: Ne?, Ne zaman?, Nasıl?, Nerede?, Niçin?, Kim tarafından?, Hangi maliyetle?, Hangi sürede?

İşletme amaçlarıyla uyumlu bir şekilde yapılan, ileriye dönük bir faaliyet olarak planlama, şu sorulara cevap bulma işlevini görür: Ne?, Ne zaman?, Nasıl?, Nerede?, Niçin?, Kim tarafından?, Hangi maliyetle?, Hangi sürede?

İşletme amaçlarıyla uyumlu bir şekilde yapılan, ileriye dönük bir faaliyet olarak planlama, şu sorulara cevap bulma işlevini görür: Ne?, Ne zaman?, Nasıl?, Nerede?, Niçin?, Kim tarafından?, Hangi maliyetle?, Hangi sürede?

İşletme amaçlarıyla uyumlu bir şekilde yapılan, ileriye dönük bir faaliyet olarak planlama, şu sorulara cevap bulma işlevini görür: Ne?, Ne zaman?, Nasıl?, Nerede?, Niçin?, Kim tarafından?, Hangi maliyetle?, Hangi sürede?

20. Soru

Planlama süreci aşamaları nelerdir?

Cevap

Planlama süreci, Planlamanın Başlangıcı:Misyon Açıklamaları ve Vizyon, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi, Amaçlara Ulaşmayı Kolaylaştırıcı/Sınırlayıcı Faktörlerin Belirlenmesi, Amaçlara Ulaştıracak Alternatiflerin Belirlenmesi, Alternatifler Arasından Seçim Yapılması 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.