Açıköğretim Ders Notları

Yönetim ve Organizasyon Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yönetim ve Organizasyon Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Liderlik Ve Motivasyon

1. Soru

1950’lerde ünlü örgütsel Psikolog Dr. Rensis Likert önderliğinde gerçekleştirilen liderlik araştırmalarına ne ad verilir?

Cevap

Michigan Üniversitesi Liderlik Araştırmaları


2. Soru

Takım oluşturmaya önem vererek, çalışanların sorun çözme ve karar süreçlerine katılımı yönünde bir yaklaşım sergileyen liderlik tarzına ne ad verilir?

Cevap

Katılımcı Liderlik


3. Soru

Fiedler’in Durumsal Liderlik araştırmasına göre temel durumları tanımlayan  koşul değişkenleri nelerdir?

Cevap

• Lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler
• İşin niteliği
• Mevkiye dayanan güç


4. Soru

Etkili bir liderlik süreci ortaya çıkaran özellikler nelerdir?

Cevap

 • Güdülenme,
 • Önderlik etme arzusu,
 • Doğruluk ve dürüstlük,
 • Öz güven,
 • Zeka,
 • İşle ilgili bilgi,
 • Dışa dönüklük.

5. Soru

Yöneticilerin kendi liderlik tarzlarını analiz etmesine yardımcı
örgüt geliştirme ile ilgili eğitim programlarında kullanılan model hangisidir?

Cevap

Yönetim Tarzı Matrisi


6. Soru

Organizasyonda çalışanların iş birliğini sağlayarak, öngörülen amaçlar doğrultusunda faaliyetleri planlayan, örgütleyen, yönelten ve denetleyen kişiye ne ad verilir?

Cevap

Yönetici


7. Soru

Yöneticilik ve liderlik arasındaki belirgin fark nedir?

Cevap

Yöneticilik tanımlanan hedeflere ulaşma; Liderlik ise değişim ve dönüşüm yapabilme sürecidir.


8. Soru

House’un Yol-Amaç kuramına göre, liderin görevi nedir?

Cevap

İzleyicilerin ya da astların bireysel amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmak, bu amaçların örgütün genel amaçlarıyla uygunluğunu temin etmek üzere gerekli yönlendirmeyi ve desteği sunmak liderin görevidir.


9. Soru

Davranışsal liderlik kuramı, liderliğin hangi özelliğiyle ilgilidir?

Cevap

Liderliğin doğasının anlaşılması ve açıklanması ile ilgilidir.


10. Soru

Liderlik çalışmalarında “kişi odaklılık” ve “görev odaklılık” boyutları hangi liderlik modellerinde kullanılmıştır?

Cevap

Ohio State ve Michigan Üniversitelerinde yapılan çalışmalarda bu boyutlar üzerinde durulmuştur.


11. Soru

Durumsal liderlik kuramına göre etkili liderliği etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

• Gerçekleştirilmek istenen amacın niteliği
• Grup üyelerinin yetenekleri ve bekleyişleri
• Liderliğin gerçekleştiği organizasyonun özellikleri
• Liderin ve izleyicilerin geçmiş tecrübeleri


12. Soru

Robert House tarafından geliştirilen kuramın adı nedir?

Cevap

Yol-Amaç Kuramıdır.


13. Soru

Liderlik kuramları kaça ayrılır, nelerdir?

Cevap

Liderlik kuramları farklı yaklaşımlarda ele alınmakla birlikte genellikle üçe ayrılarak incelenir: 1) Özellikler Kuramı, 2) Davranışsal Liderlik Kuramı ve 3) Durumsal Liderlik Kuramları.


14. Soru

Robert House’un yürüttüğü çalışmalarda kaç tür liderlik davranışından bahsedilmektedir?

Cevap

• Yönlendirici lider
• Destekleyici lider
• Katılımcı lider
• Başarı odaklı lider


15. Soru

Michigan Üniversitesinde yapılan liderlik araştırmaları sonucunda ortaya konan liderlik çeşitleri nelerdir?

Cevap

 • Üretime yönelik olma
 • Çalışanlara yönelik olma
 • Katılımcı liderlik

16. Soru

Davranışsal liderlik kuramı ile ilgili çalışmalardan öne çıkanlar hangileridir?

Cevap

Yapılan çok sayıda çalışma arasından öne çıkanlar şunlardır:

a) Ohio State Üniversitesi Liderlik Araştırmaları,
b) Michigan Üniversitesi Liderlik Araştırmaları,
c) Yönetim Tarzı Matrisi


17. Soru

Durumsal liderlik kuramı neleri savunmaktadır?

Cevap

Liderlik davranışının içinde bulunulan koşulların veya özel bir durumun gereklerine göre biçimlenmesi ve çeşitlenmesi gerektiğini, bu nedenle tek bir liderlik tarzının bütün koşullar için geçerli olamayacağını savunur.


18. Soru

Fiedler’in Durumsal Liderlik modeline göre, başarılı grup performansı nelere bağlıdır?

Cevap

Liderin izleyenleriyle etkileşim tarz ve belirli bir durumda sahip olduğu kontrol ile
etkileme gücü arasındaki uygun eşleşmeye bağlıdır.


19. Soru

Belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grupsal amaçların gerçekleştirilmesi için bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecine ne denir?

Cevap

Liderlik


20. Soru

Ohio State Üniversitesi yapmış olduğu liderlik çalışmasında ortaya çıkan liderlik sürecindeki en önemli faktörler nelerdir?

Cevap

 • Kişiyi dikkate alma
 • Yapıyı harekete geçirme

1. Soru

1950’lerde ünlü örgütsel Psikolog Dr. Rensis Likert önderliğinde gerçekleştirilen liderlik araştırmalarına ne ad verilir?

Cevap

Michigan Üniversitesi Liderlik Araştırmaları

2. Soru

Takım oluşturmaya önem vererek, çalışanların sorun çözme ve karar süreçlerine katılımı yönünde bir yaklaşım sergileyen liderlik tarzına ne ad verilir?

Cevap

Katılımcı Liderlik

3. Soru

Fiedler’in Durumsal Liderlik araştırmasına göre temel durumları tanımlayan  koşul değişkenleri nelerdir?

Cevap

• Lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler
• İşin niteliği
• Mevkiye dayanan güç

4. Soru

Etkili bir liderlik süreci ortaya çıkaran özellikler nelerdir?

Cevap

 • Güdülenme,
 • Önderlik etme arzusu,
 • Doğruluk ve dürüstlük,
 • Öz güven,
 • Zeka,
 • İşle ilgili bilgi,
 • Dışa dönüklük.
5. Soru

Yöneticilerin kendi liderlik tarzlarını analiz etmesine yardımcı
örgüt geliştirme ile ilgili eğitim programlarında kullanılan model hangisidir?

Cevap

Yönetim Tarzı Matrisi

6. Soru

Organizasyonda çalışanların iş birliğini sağlayarak, öngörülen amaçlar doğrultusunda faaliyetleri planlayan, örgütleyen, yönelten ve denetleyen kişiye ne ad verilir?

Cevap

Yönetici

7. Soru

Yöneticilik ve liderlik arasındaki belirgin fark nedir?

Cevap

Yöneticilik tanımlanan hedeflere ulaşma; Liderlik ise değişim ve dönüşüm yapabilme sürecidir.

8. Soru

House’un Yol-Amaç kuramına göre, liderin görevi nedir?

Cevap

İzleyicilerin ya da astların bireysel amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmak, bu amaçların örgütün genel amaçlarıyla uygunluğunu temin etmek üzere gerekli yönlendirmeyi ve desteği sunmak liderin görevidir.

9. Soru

Davranışsal liderlik kuramı, liderliğin hangi özelliğiyle ilgilidir?

Cevap

Liderliğin doğasının anlaşılması ve açıklanması ile ilgilidir.

10. Soru

Liderlik çalışmalarında “kişi odaklılık” ve “görev odaklılık” boyutları hangi liderlik modellerinde kullanılmıştır?

Cevap

Ohio State ve Michigan Üniversitelerinde yapılan çalışmalarda bu boyutlar üzerinde durulmuştur.

11. Soru

Durumsal liderlik kuramına göre etkili liderliği etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

• Gerçekleştirilmek istenen amacın niteliği
• Grup üyelerinin yetenekleri ve bekleyişleri
• Liderliğin gerçekleştiği organizasyonun özellikleri
• Liderin ve izleyicilerin geçmiş tecrübeleri

12. Soru

Robert House tarafından geliştirilen kuramın adı nedir?

Cevap

Yol-Amaç Kuramıdır.

13. Soru

Liderlik kuramları kaça ayrılır, nelerdir?

Cevap

Liderlik kuramları farklı yaklaşımlarda ele alınmakla birlikte genellikle üçe ayrılarak incelenir: 1) Özellikler Kuramı, 2) Davranışsal Liderlik Kuramı ve 3) Durumsal Liderlik Kuramları.

14. Soru

Robert House’un yürüttüğü çalışmalarda kaç tür liderlik davranışından bahsedilmektedir?

Cevap

• Yönlendirici lider
• Destekleyici lider
• Katılımcı lider
• Başarı odaklı lider

15. Soru

Michigan Üniversitesinde yapılan liderlik araştırmaları sonucunda ortaya konan liderlik çeşitleri nelerdir?

Cevap

 • Üretime yönelik olma
 • Çalışanlara yönelik olma
 • Katılımcı liderlik
16. Soru

Davranışsal liderlik kuramı ile ilgili çalışmalardan öne çıkanlar hangileridir?

Cevap

Yapılan çok sayıda çalışma arasından öne çıkanlar şunlardır:

a) Ohio State Üniversitesi Liderlik Araştırmaları,
b) Michigan Üniversitesi Liderlik Araştırmaları,
c) Yönetim Tarzı Matrisi

17. Soru

Durumsal liderlik kuramı neleri savunmaktadır?

Cevap

Liderlik davranışının içinde bulunulan koşulların veya özel bir durumun gereklerine göre biçimlenmesi ve çeşitlenmesi gerektiğini, bu nedenle tek bir liderlik tarzının bütün koşullar için geçerli olamayacağını savunur.

18. Soru

Fiedler’in Durumsal Liderlik modeline göre, başarılı grup performansı nelere bağlıdır?

Cevap

Liderin izleyenleriyle etkileşim tarz ve belirli bir durumda sahip olduğu kontrol ile
etkileme gücü arasındaki uygun eşleşmeye bağlıdır.

19. Soru

Belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grupsal amaçların gerçekleştirilmesi için bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecine ne denir?

Cevap

Liderlik

20. Soru

Ohio State Üniversitesi yapmış olduğu liderlik çalışmasında ortaya çıkan liderlik sürecindeki en önemli faktörler nelerdir?

Cevap

 • Kişiyi dikkate alma
 • Yapıyı harekete geçirme

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.