Açıköğretim Ders Notları

Yönetim ve Organizasyon Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yönetim ve Organizasyon Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yönetsel Denetim

1. Soru

İşletme hedeflerinin etkililikle gerçekleştirilmesi için kurumsal faaliyetlerin düzenlenmesine ne ad verilir?

Cevap

Yönetsel Denetim


2. Soru

Denetim alanı neyi ifade eder?

Cevap

Bir üste doğrudan bağlı olan ast sayısını ifade eder.


3. Soru

Yönetsel denetimin temel amaçları nelerdir?

Cevap

 • İşletmelerin çevresel değişime uyumunu sağlamak,
 • Hata artışını sınırlandırmak,
 • Kurumsal sorunlarla baş edebilmek,
 • Maliyetleri en aza indirmek.

4. Soru

Çevre koşullarının değişmediği veya değişimin çok az olduğu durumlarda, yeni ve bilinmedik sorunlarla sık karşılaşılmayan durağan çalışma koşularında tercih edilen organizasyon modeli nedir?

Cevap

Mekanik Organizasyon


5. Soru

İşletmelerde denetim işlevi etkili bir biçimde yapıldığında maliyetlerde ne gibi bir değişiklik olmaktadır?

Cevap

İşletmelerde denetim işlevi etkili bir biçimde yapıldığında, maliyetleri azaltmaya ve çıktıyı arttırmaya yardımcı olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle etkili bir denetim sistemi işletmenin üretim ya da hizmet süreçlerinde verimlilik artışı sağlamaktadır. Bu da kuşkusuz işletmenin sürdürülebilirliği için çok önemli bir unsurdur.


6. Soru

Yönetsel denetim sürecindeki adımlar nelerdir?

Cevap

 • Standartların belirlenmesi
 • Performansın ölçülmesi
 • Performans ve standartların karşılaştırılması
 • Düzeltici tedbirlerin alınması

7. Soru

Tüm işletmeler tarafından hazırlanan ve kullanılan iki temel finansal tablo vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Biri bilanço diğeri ise gelir tablosudur.


8. Soru

Etkili bir yönetsel denetim aracı olan Dengeli Performans Göstergesi (Balance Scorecard) uygulamasında temel amaç nedir?

Cevap

Klasik finansal denetim kriterleri yanı sıra değişim, müşteri memnuniyeti gibi başarı unsurlarını da değerlendirmeye alır.


9. Soru

Yönetsel denetim türleri nelerdir?

Cevap

 • İşletme kaynaklarına göre denetim,
 • Hiyerarşik yapılanmaya göre denetim.

10. Soru

Yönetsel denetim alanına giren işletme kaynakları denetimi nelerdir?

Cevap

• Fiziksel Kaynakların Denetimi
• İnsan Kaynakları Denetimi
• Bilgi Kaynakları Denetimi
• Finansal Kaynaklar Denetimi


11. Soru

İşletme tarafından kullanılan finansal ve hesap tutma prosedürlerinin doğruluğunu onaylamak için işletmenin çalışanları tarafından yapılan denetime ne ad verilir?

Cevap

İç denetim


12. Soru

İnsan kaynakları denetimi nasıl olmalıdır?

Cevap

Bir işletme organizasyonunda insan kaynakları denetimi ile ele alınan konular arasında çalışanları işe seçme ve işe yerleştirme, çalışanların eğitimi ve gelişimi, iş değerlendirmesi ve çalışanların ücretlerinin belirlenmesi gibi konular ele alınmaktadır.


13. Soru

İşletmelerde yapılan finansal yönetim faaliyetleriyle amaç nedir?

Cevap

Şirketin borcu yönetilmektedir. Bu sayede işletmenin borcunun artması önlenmekte ve işletmenin her zaman yükümlülüklerini yerine getirebilecek kadar yeterli paraya sahip olması, vadesiz mevduatta çok fazla para bulundurmaması, alacakların toplanması ve faturaların zamanında ödenmesi mümkün olmaktadır.


14. Soru

Stratejik denetim nasıl bir süreçtir?

Cevap

İşletmelerde stratejik amaç ve hedeflerin ne kadarına ulaşıldığını gösteren bir yönetsel süreçtir.


15. Soru

Stratejik denetim, genellikle işletme organizasyonlarında temel bazı süreçlere odaklanmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Örgütsel yapı, yönetici, teknoloji, insan kaynakları ve bilgi işleme denetim sistemleridir.


16. Soru

Bürokratik denetim nasıl bir denetimdir?

Cevap

Biçimsel ve mekanik yapısal düzenlemelere  dayanan işletmelerde görülen bir denetimdir.


17. Soru

Üretim sürecine yönelik denetim kaç aşamadan oluşur, bunlar nelerdir?

Cevap

Başlangıç denetimi, süreç denetimi ve faaliyet sonrası denetim olmak üzere üç aşamadan oluşur.


18. Soru

Merkezi olmayan denetim hangi işletmelerde görülür?

Cevap

Biçimsel olmayan ve organik yapısal düzenlemelere dayanan işletmelerde görülen bir denetim türüdür.


19. Soru

Yeni ve bilinmedik sorunlarla sık karşılaşıldığı dinamik çalışma koşularında tercih edilen organizasyon modeli hangisidir?

Cevap

Organik organizasyon


20. Soru

Bir işletmede üretilen ürün ya da hizmet tamamlandıktan sonra yapılan denetim faaliyetine ne denir?

Cevap

Faaliyet sonrası denetim


1. Soru

İşletme hedeflerinin etkililikle gerçekleştirilmesi için kurumsal faaliyetlerin düzenlenmesine ne ad verilir?

Cevap

Yönetsel Denetim

2. Soru

Denetim alanı neyi ifade eder?

Cevap

Bir üste doğrudan bağlı olan ast sayısını ifade eder.

3. Soru

Yönetsel denetimin temel amaçları nelerdir?

Cevap

 • İşletmelerin çevresel değişime uyumunu sağlamak,
 • Hata artışını sınırlandırmak,
 • Kurumsal sorunlarla baş edebilmek,
 • Maliyetleri en aza indirmek.
4. Soru

Çevre koşullarının değişmediği veya değişimin çok az olduğu durumlarda, yeni ve bilinmedik sorunlarla sık karşılaşılmayan durağan çalışma koşularında tercih edilen organizasyon modeli nedir?

Cevap

Mekanik Organizasyon

5. Soru

İşletmelerde denetim işlevi etkili bir biçimde yapıldığında maliyetlerde ne gibi bir değişiklik olmaktadır?

Cevap

İşletmelerde denetim işlevi etkili bir biçimde yapıldığında, maliyetleri azaltmaya ve çıktıyı arttırmaya yardımcı olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle etkili bir denetim sistemi işletmenin üretim ya da hizmet süreçlerinde verimlilik artışı sağlamaktadır. Bu da kuşkusuz işletmenin sürdürülebilirliği için çok önemli bir unsurdur.

6. Soru

Yönetsel denetim sürecindeki adımlar nelerdir?

Cevap

 • Standartların belirlenmesi
 • Performansın ölçülmesi
 • Performans ve standartların karşılaştırılması
 • Düzeltici tedbirlerin alınması
7. Soru

Tüm işletmeler tarafından hazırlanan ve kullanılan iki temel finansal tablo vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Biri bilanço diğeri ise gelir tablosudur.

8. Soru

Etkili bir yönetsel denetim aracı olan Dengeli Performans Göstergesi (Balance Scorecard) uygulamasında temel amaç nedir?

Cevap

Klasik finansal denetim kriterleri yanı sıra değişim, müşteri memnuniyeti gibi başarı unsurlarını da değerlendirmeye alır.

9. Soru

Yönetsel denetim türleri nelerdir?

Cevap

 • İşletme kaynaklarına göre denetim,
 • Hiyerarşik yapılanmaya göre denetim.
10. Soru

Yönetsel denetim alanına giren işletme kaynakları denetimi nelerdir?

Cevap

• Fiziksel Kaynakların Denetimi
• İnsan Kaynakları Denetimi
• Bilgi Kaynakları Denetimi
• Finansal Kaynaklar Denetimi

11. Soru

İşletme tarafından kullanılan finansal ve hesap tutma prosedürlerinin doğruluğunu onaylamak için işletmenin çalışanları tarafından yapılan denetime ne ad verilir?

Cevap

İç denetim

12. Soru

İnsan kaynakları denetimi nasıl olmalıdır?

Cevap

Bir işletme organizasyonunda insan kaynakları denetimi ile ele alınan konular arasında çalışanları işe seçme ve işe yerleştirme, çalışanların eğitimi ve gelişimi, iş değerlendirmesi ve çalışanların ücretlerinin belirlenmesi gibi konular ele alınmaktadır.

13. Soru

İşletmelerde yapılan finansal yönetim faaliyetleriyle amaç nedir?

Cevap

Şirketin borcu yönetilmektedir. Bu sayede işletmenin borcunun artması önlenmekte ve işletmenin her zaman yükümlülüklerini yerine getirebilecek kadar yeterli paraya sahip olması, vadesiz mevduatta çok fazla para bulundurmaması, alacakların toplanması ve faturaların zamanında ödenmesi mümkün olmaktadır.

14. Soru

Stratejik denetim nasıl bir süreçtir?

Cevap

İşletmelerde stratejik amaç ve hedeflerin ne kadarına ulaşıldığını gösteren bir yönetsel süreçtir.

15. Soru

Stratejik denetim, genellikle işletme organizasyonlarında temel bazı süreçlere odaklanmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Örgütsel yapı, yönetici, teknoloji, insan kaynakları ve bilgi işleme denetim sistemleridir.

16. Soru

Bürokratik denetim nasıl bir denetimdir?

Cevap

Biçimsel ve mekanik yapısal düzenlemelere  dayanan işletmelerde görülen bir denetimdir.

17. Soru

Üretim sürecine yönelik denetim kaç aşamadan oluşur, bunlar nelerdir?

Cevap

Başlangıç denetimi, süreç denetimi ve faaliyet sonrası denetim olmak üzere üç aşamadan oluşur.

18. Soru

Merkezi olmayan denetim hangi işletmelerde görülür?

Cevap

Biçimsel olmayan ve organik yapısal düzenlemelere dayanan işletmelerde görülen bir denetim türüdür.

19. Soru

Yeni ve bilinmedik sorunlarla sık karşılaşıldığı dinamik çalışma koşularında tercih edilen organizasyon modeli hangisidir?

Cevap

Organik organizasyon

20. Soru

Bir işletmede üretilen ürün ya da hizmet tamamlandıktan sonra yapılan denetim faaliyetine ne denir?

Cevap

Faaliyet sonrası denetim

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.