Açıköğretim Ders Notları

Yöresel Mutfaklar Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yöresel Mutfaklar Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Marmara Bölgesi’Nin Yöresel Mutfağı

1. Soru

Marmara Bölgesi yurdumuzun neresinde yer alır ve
hangi illeri kapsar?

Cevap

Marmara Bölgesi, yurdumuzun kuzeybatısında
yer alan ve il merkezleri temel aldığında İstanbul, Edirne,
Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova,
Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir illerini içine alan yedi
coğrafi bölgemizden birisidir.


2. Soru

Marmara Bölgesi hangi yeme kültürlerinin etkisi
görülür?

Cevap

Marmara Bölgesinde yaşayan halk, Türkiye’nin
bir özeti gibidir. Her etnik grubun yeme alışkanlıklarını ve
yeme kültürünü taşıyan Marmara Bölgesi’nde ağırlıklı
olarak Türk, Balkan, Rum, Ermeni, Yahudi mutfak
kültürlerinin etkilerine sıklıkla rastlanmaktadır.


3. Soru

Marmara Bölgesinde beslenme motifi farklılıklar
gösterir mi?

Cevap

Marmara Bölgesi mutfağında et, sebze, meyve ve
deniz ürünlerinin kullanımı, coğrafi özelliklere göre
farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, kırsal yörelerde et
ve et ürünleriyle, süt ve süt ürünleri ağırlıklı beslenme
motifini oluştururken ovalık bölgelerde etlerin yanına
sebzelerin eklendiği yemekler ve sahil kenarında bulunan
yörelerde ise deniz ürünleri-balıklar ve bunlardan yapılan
çorbalar, mezeler, salatalar ve yemekler sıklıkla tercih
edilmektedir.


4. Soru

Marmara Bölgesi ne zaman Türk kültürüyle
tanışmıştır?

Cevap

Bölge üzerinde sırasıyla Yunan şehir devletleri,
Persler, Romalılar ve Bizanslılar hâkim olduktan sonra,
bölge 11. Yüzyılda Türk egemenliğine girmiştir.
Selçuklularla birlikte başlayan bu egemenlik 14. yüzyıl
ortalarında ise Osmanlı egemenliği başlamıştır.


5. Soru

Marmara Bölgesi’nin yer şekilleri nasıl bir özellik
gösterir?

Cevap

Türkiye’nin ortalama yükseltisi en az olan
bölgesidir. Marmara Bölgesi’nin en önemli yükseltisini,
güneyde Samanlı Dağları, Trakya kesiminde Karadeniz
boyunca uzanan Yıldız Dağları ve güneydeki Uludağ’dır.
Bölgenin en önemli düzlükleri ise Trakya’daki Ergene
Havzası, Anadolu yakasındaki Sakarya ve Bursa ovaları
ile güneydeki geniş plato alanlarıdır.


6. Soru

Marmara Bölgesinde hangi topraklar bulunur?

Cevap

Trakya’nın kuzeyinde, Kocaeli Yarımada’sında,
Güney Marmara’nın doğusu ve güneyinde, asitli, koyu
renkli ve organik bakımında zengin topraklar bulunur.
Ergene Çayı havzası ile Güney Marmara Bölümü’ndeki
ovalarda vertisol topraklar, Trakya’nın batısı Gelibolu ve
Biga Yarımadası çevresinde ise rendzina adı verilen
kireçli topraklar yer alır.


7. Soru

Marmara Bölgesinin başlıca akarsuları hangileridir?

Cevap

Meriç nehri ve Susurluk Irmağı başlıca
akarsuları oluşturur


8. Soru

Marmara Bölgesinin yıllık yağış miktarı, sıcaklığı ve
bitki örtüsü nasıl bir özellik gösterir?

Cevap

Marmara Bölgesi ikliminin en önemli özelliği bir
geçiş iklimi karakteri göstermesidir. Bölgeye ortalama
600-700 mm yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı
ise 15-16 C’dir. Yıldız Dağları’nın Karadeniz kıyılarına
bakan bölümü hariç Trakya’nın tabii bitki örtüsü
bozkırdır


9. Soru

Türkiye’de bölge yüz ölçümüne göre, ekili-dikili alanın
en fazla olduğu bölge neresidir?

Cevap

Marmara Bölgesi’dir.


10. Soru

Marmara Bölgesi’nin ekili-dikili alanının fazla
olmasına yol açan faktör nedir?

Cevap

Marmara Bölgesinde ekili-dikili alanın fazla
olmasına yol açan faktör, arazinin fazla engebeli
olmaması, düzlüklerin geniş yer kaplaması ve makineli
tarımın yaygın olmasıdır.


11. Soru

Marmara Bölgesi’nde tarımının gelişmesine sebep
olan faktörler nelerdir?

Cevap

Bölgede tarımın gelişmesinde ulaşım kolaylığı,
sulamanın yaygınlığı, tüketici nüfusunun fazla olması rol
oynar. Bölgede aynı anda üç değişik iklim tipinin
görülmesi, tarım ürünü çeşidini artırmıştır.


12. Soru

Zeytin, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Zeytin bölgenin özellikle Akdeniz iklimi
etkisinde olan güney kıyılarında yetiştirilir. Özellikle
Gemlik zeytinleri, ülkemizin en kaliteli sofralık
zeytinlerini oluşturur.


13. Soru

Pamuk, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Bölgede yaz yağışlarının azaldığı güney
kesiminde özellikle Balıkesir yöresinde yetiştirilir.


14. Soru

Tütün, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Bölgenin çeşitli yörelerinde üretimi yapılmakla
birlikte, kaliteli tütünler Adapazarı Ovasında yetiştirilir.


15. Soru

Ayçiçeği, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Türkiye’de en yoğun olarak bu bölgede
yetiştirilir. Özellikle Trakya’nın iç kısımlarında Ergene
Havzası’nda yetiştirilmektedir.


16. Soru

Şeker pancarı, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Şeker fabrikalarının bulunduğu Alpullu,
Adapazarı ve Susurluk çevresinde sulanabilen alanlarda
üretilir.


17. Soru

Buğday, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Bölgenin hemen hemen her tarafında yetiştirilir.
Çeşitli endüstri bitkileri ile (özellikle şekerpancarı)
nöbetleşe ekilir. Bölgeye düşen ortalama yağışın yeterli
olmasından dolayı sulanamayan, topraklarda da ekimi
yapılır.


18. Soru

Pirinç, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Ülkemiz pirincinin yarıdan fazlası bu bölgeden
elde edilir. Özellikle Ergene ve Meriç ırmağı çevresinde
yetiştirilmektedir.


19. Soru

Mısır, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Özellikle Doğu Marmara ve Trakya’da
yetiştirilmektedir.


20. Soru

Marmara Bölgesi’nde başka neler yetişmektedir?

Cevap

Bölgede meyvecilik çok gelişmiştir. Özellikle
Bursa çevresinde çilek, elma, armut, kiraz, şeftali ve
kestane üretimi oldukça fazladır.


21. Soru

Marmara Bölgesi’nde hangi tür hayvancılık
yapılmaktadır?

Cevap

Bölgede hayvancılık büyük ölçüde ahır
hayvancılığı şeklindedir. Ahır hayvancılığının yanında
mera hayvancılığı da yaygındır.


22. Soru

Marmara bölgesinde ahır hayvancılığının
gelişmesinde etkili olan sebepler nelerdir?

Cevap

Ahır hayvancılığının gelişmesinde, tüketici
nüfusunun fazlalığı ve pazarlama sorunun çözülmüş
olması gösterilebilir. Bunun birlikte bölgede yer
şekillerinin ve iklim şartlarının elverişliliği de etkilidir.


23. Soru

Mera hayvancılık bölgenin hangi kesimin
yapılmaktadır?

Cevap

Yıldız Dağları çevresi, Tekirdağ, Balıkesir ve
Çanakkale dolayında genellikle mera hayvancılığı yapılır.


24. Soru

İpekböcekçiliği nerelerde yapılır?

Cevap

  İstanbul, Bursa, Gemlik, Bilecik çevresinde
yapılmaktadır.


25. Soru

Marmara ile Ege arasındaki geçiş bölgesini oluşturan
Güney Marmara’da bahsedilmesi gereken ilk yöresel
lezzet hangisidir?

Cevap

Bahsedilmesi gereken ilk lezzet ‘’tirit’’tir


26. Soru

Güney Marmara Bölgesi’nde zengin olan başlıca ot
yemekleri hangileridir?

Cevap

Başlıca ot yemekleri:
Askalabrus,
Mürdük aşı,
Sarmaşık,
Acı filiz kavurması,
Semizotu,
Kuzukulağı’dır.


27. Soru

Osmanlıda ilk olarak kimler İstanbul’da restoranlarda
kadın garson çalıştırmışlardır?

Cevap

Rusya ve Rusya’ya bağlı Bolşevik devriminden
kaçarak gelen Ruslar İstanbul’da restoranlar açarak kadın
garson çalıştırmışlardır.


28. Soru

Yensimek, nedir?

Cevap

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yörelerinde, besin
maddelerinin havayla teması sonucu gevrekliğini yitirmesi
veya yumuşamasını ifade etmek için kullanılır.


29. Soru

Pirelenmek, nedir?

Cevap

Pirelenmek terimi Marmara Bölgesi’nde
kaynama noktasına yaklaşan sıvıların hareketlenmesini
tanımlamak için kullanılır.


30. Soru

Senişmek nedir?

Cevap

Senişmek, sebzelerin veya etlerin ateşte
yumuşayarak buruşmaları ve küçülmeleri anlamında
kullanılır


31. Soru

Hem Nogay hem de Kırım’dan göç edip Marmara
bölgesine yerleşen Tatarlar tarafından yapılan başlıca
yemekler hangileridir?

Cevap

Başlıca yemekler:
Köbete,
Çiğbörek,
Laşka,
İrimşik,
Alışke çorbası,
Kalakay’ dır.


32. Soru

Edirne’de hangi döneme özgü yemek çeşitleri görülür?

Cevap

Edirne’de özellikle Osmanlı mutfağı ve Erken
Saray Dönemi yemekleri görülmektedir.


33. Soru

Edirne ilinin özel çorbaları hangileridir?

Cevap

Edirne’nin özel çorbaları:
Rumeli paçası,
Tarhana çorbası,
İşkembe çorbası,
Pırasa çorbası’ dır


34. Soru

Edirne’nin önemli diğer yemekleri hangileridir?

Cevap

Tencere yemeklerinde zirva; sakatatlarda yaprak
ciğer ve ciğer sarma et yemeklerinde Edirne köftesi ve
Satır et sıkça tüketilmektedir.


35. Soru

Kırklareli’nin önemli yemekleri hangileridir?

Cevap

Kırklareli mutfağında çorbalardan tarhana
çorbası, et yemeklerinde Kırklareli köftesi ve sebzeli
gerdan, hamur işlerinde soğanlı börek ön plana çıkan
yemeklerdir.


36. Soru

Tekirdağ’ın önemli yemekleri hangileridir?

Cevap

Sütten yapılan çene parpan çorbası, kabak
çorbası; salatalarda patlıcandan yapılan papaz mancası,
kereviz salatası, sardalye salatası ve yaz salatalarından yapılan tolçka yenilmektedir. Ayrıca Tekirdağ köftesi ve
Şarköy köftesi bilinen köftelerindendir.


37. Soru

Çanakkale mutfağının önemli yemekleri hangileridir?

Cevap

Çanakkale mutfağında Ege Bölgesi ve denizinin
etkisi, ürünlerde hissedilmektedir. Lakerda, balık çorbası,
çanakta uskumru ızgara, sardalye buğulaması, asma
yaprağında sardalye, et ve kıymadan yapılan köy azığı,
peynirli patlıcan, taze fasulye basması ve peynirli patlıcan
bilinen ve sıkça yapılan yemeklerdendir.


38. Soru

İstanbul’un önemli yemekleri nelerdir?

Cevap

İstanbul denince akla imparatorluk yemekleri
gelmektedir. Piliç Topkapı, İstanbul pilavı, haseki pilavı,
kefal pilaki, Beykoz paça, çiroz salatası, imambayıldı gibi
yemekler örnek gösterilseler de İstanbul yemekleri Saray
mutfağının merkezi olması nedeniyle saymakla bitmez.


39. Soru

Bursa’nın önemli yemekleri hangileridir?

Cevap

Bursa mutfağı da çok kültürlü yeme içme
alışkanlıklarının tesiriyle Bizans ve Osmanlı
imparatorluklarının senteziyle olmuş yemeklere sahiptir.
Lalezar, ayva galyası, çardak kebabı, etli erik yemeği,
kestane yemeği, paça, pideli kebap, Yörük kebabı, ciğer
pilavı, güvercin bunu, İnegöl köftesi, kaba köfte, ayva
bastı, bezelye kavurması, kereviz yemeği, kestaneli lahana
sarma ve sahan böreği örnek verilebilir.


40. Soru

Bursa’nın önemli tatlıları hangileridir?

Cevap

Bursa lokumu, haşlama tatlısı, kestane şekeri,
kestaneli bal kabağı tatlısı, revaniye tatlısı ve süt helvası
önemli bursa tatlılarındandır.


41. Soru

Sakarya’nın önemli yemekleri hangileridir?

Cevap

Alişka, dil peynirli domates salatası, ıslama köfte,
köfteli kabak, köbete, Boşnak böreği ve maydanozlu
alabalık örnek gösterilebilecek yöresel yemeklerdir.


42. Soru

Balıkesir’le özdeşleşmiş yemekler hangileridir?

Cevap

Hamur çorbası, börülce salatası, Erdek havyarı,
yumurta dolması, soslu fileto balık, uskumru, dağar
kebabı, sura, yoğurtlu et, kırmızı biberli börülce, Avunya
mantısı, Balıkesir kaymaklısı, höşmerim, kalçunya ve
mafiş sayılabilir.


43. Soru

Kuru üzüm, nohut, şeker ve suyun mayalanmasından
yapılan şerbetin adı nedir?

Cevap

Tükenmez şerbeti.


44. Soru

Tükenmez şerbeti nasıl yapılır ve ne amaçla tüketilir?

Cevap

Üst üste musluklu bir fıçıya istiflenen
malzemelerin üzeri suyla örtülür ve uzun süre
mayalanması beklenir. Kış aylarına doğru olgunlaşan
içecek, soğuk aylarda pekmeze benzer bir şekilde enerji
vermek, sıcak tutmak amacıyla tüketilmektedir.


45. Soru

Marmara bölgesi nasıl bir iklim özelliğine sahiptir?

Cevap

Marmara Bölgesi ikliminin en önemli özelliği bir geçiş iklimi karakteri göstermesidir. Bölgeye ortalama 600-700 mm yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı ise 15-16 °C’dir.


46. Soru

Türkiye’de bölge yüz ölçümüne göre, Marmara Bölgesinin ekili – dikili alanın en fazla olmasının nedeni nedir?

Cevap

Buna yol açan faktör, arazinin fazla engebeli olmaması, düzlüklerin geniş yer kaplaması ve makineli tarımın yaygın olmasıdır. Bölgede tarımın gelişmesinde ulaşım kolaylığı, sulamanın yaygınlığı, tüketici nüfusun fazla olması rol oynar.


47. Soru

Marmara bölgesinde tarım ürünü çeşidinin fazla olmasının nedeni nedir?

Cevap

Bölgede aynı anda üç değişik iklim tipinin görülmesi, tarım ürün çeşidini artırmıştır.


48. Soru

Marmara bölgesinde hangi tür hayvancılık yapılmaktadır?

Cevap

Bölgede hayvancılık büyük ölçüde ahır hayvancılığı şeklindedir. Ahır hayvancılığının gelişmesinde, tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması gösterilebilir. Bununla birlikte bölgede yer şekillerinin ve iklim şartlarının elverişliliği de etkilidir.


49. Soru

Marmara bölgesi mutfak kültürü nasıl şekillenmiştir? 

Cevap

Marmara Bölgesi, asırlardır yoğun bir göç hareketi yaşamaktadır.  Göç dalgası da bölgenin sosyal yapısını değiştirmiştir. Hâliyle bölge mutfağı da karma bir mutfak kültürü ile zenginleşen ama özgünlüğünü de yaratmayı başaran bir içeriğe sahiptir.


50. Soru

İstanbul mutfağı ana yemekleri nelerdir?

Cevap

İstanbul mutfağında ana yemekler, kuzu, koyun veya dana etine ilave edilen çeşitli sebzelerle yapılan yemekler olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte pilav, börek çeşitleri, bulgur, kuru fasulye, zengin zeytinyağlı sebzeler ise ana yemeğin yanında sıkça yenmektedir.


51. Soru

İstanbul mutfağı tatlı kültürü nelerden oluşur?

Cevap

İstanbul’un tatlı kültürü başta baklava olmak üzere hamur tatlıları, sütlü ve meyveli tatlılarla bezenmiştir.


52. Soru

İstanbul mutfak kültüründe hangi halkların etkisinden söz edilebilir?

Cevap

Barındırdığı halkların mutfaklarından da beslenen İstanbul mutfağında Yahudiler, Ermeniler ve Rumların etkisi de çok büyüktür.


53. Soru

Trakya bölgesi mutfak kültürünün önemli unsurları nelerdir?

Cevap

Trakya Bölgesi Marmara mutfak kültüründe önemli bir unsurdur. Üzüm bağları, Tekirdağ Köftesi ve Edirne’nin yaprak ciğeri çok meşhurdur.


54. Soru

Balıkesir mutfağında hangi ürünler yöresellik arz eder?

Cevap

Balıkesir mantısı, börülce ve salatası “sallama”, sura, saçaklı mantı, düğün çorbası, şehriye çorbası, yaprak sarması ve höşmerim gibi yemekler de özellikle Balıkesir’de yöresellik arz eder.


55. Soru

Güney Marmara hangi yemekler açısından zenginlik gösterir?

Cevap

Genel olarak Güney Marmara’da sebze ve ot yemeklerinin zengin olduğu görülür. Askalubrus, mürdük aşı, sarmaşık, acı filiz kavurması, semizotu ve kuzukulağı ilk akla gelenler olmaktadır.


56. Soru

Bursa mutfağı hangi yiyecek gruplarından oluşur?

Cevap

Bursa mutfağında çorbalar, et ve sebze yemekleri ve tatlılar önemli bir yer tutarken Bursa’ya has saray yemekleri de bulunmaktadır.


57. Soru

Çanakkale mutfak kültürü nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Ege Denizi’ne komşu Çanakkale’nin zeytin başkenti olduğunu söylemek, bölgenin beslenme alışkanlıklarını özetlenmektedir. Bununla birlikte bir kıyı kenti olarak Çanakkale’de yoğun bir balık kültürü, Bozcaada ve Gökçeada’da ise yüzyıllardır süre gelen bir şarap kültürü bulunmaktadır.


58. Soru

Marmara bölgesinde dışarıda yemek kültürüyle öne çıkan iller hangileridir?

Cevap

Marmara Bölgesi mutfak kültüründe özellikle İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’de dışarıda yemek kültürü oldukça yoğundur.


59. Soru

Marmara bölgesinde kullanılan mutfağa özgü terim olan “yensimek” kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Yensimek; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yörelerinde, besin maddelerinin havayla teması sonucu gevrekliğini yitirmesi veya yumuşamasını ifade etmek için kullanılır


60. Soru

Marmara mutfak kültüründe kullanılan bir terim olan “pirelenmek” kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

“Pirelenmek” terimi de yine Marmara Bölgesi’nde kaynama noktasına yaklaşan sıvıların hareketlenmesini tanımlamak için kullanılır.


61. Soru

Marmara bölgesi mutfak kültüründe kullanılan terimlerden “senişmek” ne anlama gelir?

Cevap

Senişmek, sebzelerin veya etlerin ateşte yumuşayarak buruşmaları ve küçülmeleri anlamında kullanılır.


62. Soru

Trakya Bölgesi’nde çoğunlukla hangi pişirme yöntemi kullanılır?

Cevap

Trakya Bölgesi’nde çoğunlukla ızgara, kızartma ve fırında pişirme teknikleri kullanılmaktadır. Özellikle bu yörede yapılan et yemekleri, ızgara ve kızartma tekniğiyle pişirilmekte, Türk mutfağının klasiği olan tencere yemekleri de çokça tercih edilmektedir.


63. Soru

Ege ve Marmara’ya kıyısı olan şehirlerde hangi pişirme teknikleri kullanılmaktadır?

Cevap

Ege ve Marmara’ya kıyısı olan şehirler veya bu şehirlerin bölgelerine ait mutfaklarda pişirmede kullanılan teknikler ve yağlar da farklılık göstermektedir. Çanakkale mutfağında ızgara balık ve zeytinyağında sotelenmiş sebzeler tercih sebebi olurken, yine Çanakkale’ye ait fakat daha iç bölgelerde yaşayan halk, hamur işleri ve kızartmaları ağırlıkla tüketmektedirler. Kullanılan yağ ise zeytinyağından tereyağına ve iç yağına doğru kaymaktadır.


64. Soru

Marmara Bölgesi mutfak kültüründe uygulanan ritüel ve gelenekler nelerdir?

Cevap

Doğum yapan kadının ve bebeğinin kutlanması amacıyla yapılan “lohusa şerbeti” ilk geleneksel uygulamadır. Diğer özel günler mevlit, sünnet düğünü, nikah töreni, dua okutma, düğün, kandiller, dini bayramlar, cenaze merasimleri, yıl dönümleri, yaş günleri, anma törenleri ve hayır yemekleri altında gruplanabilir. 


65. Soru

Marmara Bölgesi mutfağında kahvaltı öğününün özellikleri nelerdir?

Cevap

Klasik Türk mutfağı öğünleridir. Gün sabah kahvaltısıyla başlar ve kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Özellikle koyun sütünden yapılan peynir çeşitleri, gemlik ve Güney Marmara zeytinleri, ıstırancalardan gelen taze baharatlar; Çorlu ve Muratlı bölgesinden gelen yumurta, tereyağı; Sakarya, Balıkesir, Kırklareli bölgelerinden gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan etleri, sucuklar ve kavurmalar sıklıkla tercih edilmektedir. 


66. Soru

Marmara bölgesi mutfak kültüründe akşam yemeğinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Akşam yemeği, bütün ailenin, hep birlikte, bir masa etrafında yemek yediği tek öğün niteliğindedir. Fırın yemekleri, karışık ve çeşnili pilavlar, salatalar, mezeler, tencere yemekleri, çorbalar, ekmekler ve tatlılar akşam yemeklerinde usullerine uygun hazırlanıp sunulur. 


67. Soru

Edirne’ye özgü yiyecekler nelerdir?

Cevap

Tencere yemeklerinde zirva, sakatatlarda yaprak ciğer ve ciğer sarma, et yemeklerinde Edirne köftesi ve satır et sıkça tüketilmektedir. Tavuk etinden yapılan damat paçası ve yaban ördeği, hamur yemeklerinden kandilli mantı, tatlılardan ceviz tatlısı ve badem ezmesi ile deva-i misk de ilin önemli yemekleridir.


68. Soru

Çanakkale’ye özgü yiyecekler nelerdir?

Cevap

Çanakkale mutfağında Ege Bölgesi ve denizin etkisi, ürünlerde hissedilmektedir. Lakerda, balık çorbası, çanakta uskumru, uskumru ızgara, sardalye buğulaması, asma yaprağında sardalye, et ve kıymadan yapılan köy azığı, peynirli patlıcan, taze fasulye basması ve peynirli patlıcan bilinen ve sıkça yapılan yemeklerdendir.


69. Soru

İstanbul mutfağına özgü yiyecekler nelerdir?

Cevap

İstanbul denince akla imparatorluk yemekleri gelmektedir. Piliç Topkapı, İstanbul pilavı, kefal pilaki, haseki pilavı, Beykoz paça, çiroz salatası, imambayıldı gibi yemekler örnek olarak gösterilse de İstanbul yemekleri Saray mutfağının merkezi olması nedeniyle saymakla bitmez.


70. Soru

Bursa mutfağına özgü en çok yapılan yemekler nelerdir?

Cevap

Lalezar, ayva galyası, çardak kebabı, etli erik yemeği, kestane yemeği, paça, pideli kebap, yörük kebabı, ciğer pilavı, güvercin bunu, İnegöl köftesi, kaba köfte, ayva bastı, bezelye kavurması, kereviz yemeği, kestaneli lahana sarma, sahan böreği, Bursa lokumu, haşlama tatlısı, kestane şekeri, kestaneli bal kabağı tatlısı, Revaniye tatlısı ve süt helvası bir çırpıda sayılabilecek önemli bursa yemeklerindendir.


71. Soru

Balıkesir’le özdeşleşmiş yiyecekler nelerdir?

Cevap

Balıkesir’le özdeşleşmiş yemekler arasında hamur çorbası, börülce salatası, Erdek havyarı, yumurta dolması, soslu fileto balık, uskumru, dağar kebabı, sura, yoğurtlu et, kırmızıbiberli börülce, Avunya mantısı, Balıkesir kaymaklısı, höşmerim, kalçunya ve mafiş sayılabilir.


1. Soru

Marmara Bölgesi yurdumuzun neresinde yer alır ve
hangi illeri kapsar?

Cevap

Marmara Bölgesi, yurdumuzun kuzeybatısında
yer alan ve il merkezleri temel aldığında İstanbul, Edirne,
Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova,
Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir illerini içine alan yedi
coğrafi bölgemizden birisidir.

2. Soru

Marmara Bölgesi hangi yeme kültürlerinin etkisi
görülür?

Cevap

Marmara Bölgesinde yaşayan halk, Türkiye’nin
bir özeti gibidir. Her etnik grubun yeme alışkanlıklarını ve
yeme kültürünü taşıyan Marmara Bölgesi’nde ağırlıklı
olarak Türk, Balkan, Rum, Ermeni, Yahudi mutfak
kültürlerinin etkilerine sıklıkla rastlanmaktadır.

3. Soru

Marmara Bölgesinde beslenme motifi farklılıklar
gösterir mi?

Cevap

Marmara Bölgesi mutfağında et, sebze, meyve ve
deniz ürünlerinin kullanımı, coğrafi özelliklere göre
farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, kırsal yörelerde et
ve et ürünleriyle, süt ve süt ürünleri ağırlıklı beslenme
motifini oluştururken ovalık bölgelerde etlerin yanına
sebzelerin eklendiği yemekler ve sahil kenarında bulunan
yörelerde ise deniz ürünleri-balıklar ve bunlardan yapılan
çorbalar, mezeler, salatalar ve yemekler sıklıkla tercih
edilmektedir.

4. Soru

Marmara Bölgesi ne zaman Türk kültürüyle
tanışmıştır?

Cevap

Bölge üzerinde sırasıyla Yunan şehir devletleri,
Persler, Romalılar ve Bizanslılar hâkim olduktan sonra,
bölge 11. Yüzyılda Türk egemenliğine girmiştir.
Selçuklularla birlikte başlayan bu egemenlik 14. yüzyıl
ortalarında ise Osmanlı egemenliği başlamıştır.

5. Soru

Marmara Bölgesi’nin yer şekilleri nasıl bir özellik
gösterir?

Cevap

Türkiye’nin ortalama yükseltisi en az olan
bölgesidir. Marmara Bölgesi’nin en önemli yükseltisini,
güneyde Samanlı Dağları, Trakya kesiminde Karadeniz
boyunca uzanan Yıldız Dağları ve güneydeki Uludağ’dır.
Bölgenin en önemli düzlükleri ise Trakya’daki Ergene
Havzası, Anadolu yakasındaki Sakarya ve Bursa ovaları
ile güneydeki geniş plato alanlarıdır.

6. Soru

Marmara Bölgesinde hangi topraklar bulunur?

Cevap

Trakya’nın kuzeyinde, Kocaeli Yarımada’sında,
Güney Marmara’nın doğusu ve güneyinde, asitli, koyu
renkli ve organik bakımında zengin topraklar bulunur.
Ergene Çayı havzası ile Güney Marmara Bölümü’ndeki
ovalarda vertisol topraklar, Trakya’nın batısı Gelibolu ve
Biga Yarımadası çevresinde ise rendzina adı verilen
kireçli topraklar yer alır.

7. Soru

Marmara Bölgesinin başlıca akarsuları hangileridir?

Cevap

Meriç nehri ve Susurluk Irmağı başlıca
akarsuları oluşturur

8. Soru

Marmara Bölgesinin yıllık yağış miktarı, sıcaklığı ve
bitki örtüsü nasıl bir özellik gösterir?

Cevap

Marmara Bölgesi ikliminin en önemli özelliği bir
geçiş iklimi karakteri göstermesidir. Bölgeye ortalama
600-700 mm yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı
ise 15-16 C’dir. Yıldız Dağları’nın Karadeniz kıyılarına
bakan bölümü hariç Trakya’nın tabii bitki örtüsü
bozkırdır

9. Soru

Türkiye’de bölge yüz ölçümüne göre, ekili-dikili alanın
en fazla olduğu bölge neresidir?

Cevap

Marmara Bölgesi’dir.

10. Soru

Marmara Bölgesi’nin ekili-dikili alanının fazla
olmasına yol açan faktör nedir?

Cevap

Marmara Bölgesinde ekili-dikili alanın fazla
olmasına yol açan faktör, arazinin fazla engebeli
olmaması, düzlüklerin geniş yer kaplaması ve makineli
tarımın yaygın olmasıdır.

11. Soru

Marmara Bölgesi’nde tarımının gelişmesine sebep
olan faktörler nelerdir?

Cevap

Bölgede tarımın gelişmesinde ulaşım kolaylığı,
sulamanın yaygınlığı, tüketici nüfusunun fazla olması rol
oynar. Bölgede aynı anda üç değişik iklim tipinin
görülmesi, tarım ürünü çeşidini artırmıştır.

12. Soru

Zeytin, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Zeytin bölgenin özellikle Akdeniz iklimi
etkisinde olan güney kıyılarında yetiştirilir. Özellikle
Gemlik zeytinleri, ülkemizin en kaliteli sofralık
zeytinlerini oluşturur.

13. Soru

Pamuk, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Bölgede yaz yağışlarının azaldığı güney
kesiminde özellikle Balıkesir yöresinde yetiştirilir.

14. Soru

Tütün, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Bölgenin çeşitli yörelerinde üretimi yapılmakla
birlikte, kaliteli tütünler Adapazarı Ovasında yetiştirilir.

15. Soru

Ayçiçeği, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Türkiye’de en yoğun olarak bu bölgede
yetiştirilir. Özellikle Trakya’nın iç kısımlarında Ergene
Havzası’nda yetiştirilmektedir.

16. Soru

Şeker pancarı, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Şeker fabrikalarının bulunduğu Alpullu,
Adapazarı ve Susurluk çevresinde sulanabilen alanlarda
üretilir.

17. Soru

Buğday, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Bölgenin hemen hemen her tarafında yetiştirilir.
Çeşitli endüstri bitkileri ile (özellikle şekerpancarı)
nöbetleşe ekilir. Bölgeye düşen ortalama yağışın yeterli
olmasından dolayı sulanamayan, topraklarda da ekimi
yapılır.

18. Soru

Pirinç, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Ülkemiz pirincinin yarıdan fazlası bu bölgeden
elde edilir. Özellikle Ergene ve Meriç ırmağı çevresinde
yetiştirilmektedir.

19. Soru

Mısır, Marmara Bölgesi’nin hangi kesiminde
yetiştirilir?

Cevap

Özellikle Doğu Marmara ve Trakya’da
yetiştirilmektedir.

20. Soru

Marmara Bölgesi’nde başka neler yetişmektedir?

Cevap

Bölgede meyvecilik çok gelişmiştir. Özellikle
Bursa çevresinde çilek, elma, armut, kiraz, şeftali ve
kestane üretimi oldukça fazladır.

21. Soru

Marmara Bölgesi’nde hangi tür hayvancılık
yapılmaktadır?

Cevap

Bölgede hayvancılık büyük ölçüde ahır
hayvancılığı şeklindedir. Ahır hayvancılığının yanında
mera hayvancılığı da yaygındır.

22. Soru

Marmara bölgesinde ahır hayvancılığının
gelişmesinde etkili olan sebepler nelerdir?

Cevap

Ahır hayvancılığının gelişmesinde, tüketici
nüfusunun fazlalığı ve pazarlama sorunun çözülmüş
olması gösterilebilir. Bunun birlikte bölgede yer
şekillerinin ve iklim şartlarının elverişliliği de etkilidir.

23. Soru

Mera hayvancılık bölgenin hangi kesimin
yapılmaktadır?

Cevap

Yıldız Dağları çevresi, Tekirdağ, Balıkesir ve
Çanakkale dolayında genellikle mera hayvancılığı yapılır.

24. Soru

İpekböcekçiliği nerelerde yapılır?

Cevap

  İstanbul, Bursa, Gemlik, Bilecik çevresinde
yapılmaktadır.

25. Soru

Marmara ile Ege arasındaki geçiş bölgesini oluşturan
Güney Marmara’da bahsedilmesi gereken ilk yöresel
lezzet hangisidir?

Cevap

Bahsedilmesi gereken ilk lezzet ‘’tirit’’tir

26. Soru

Güney Marmara Bölgesi’nde zengin olan başlıca ot
yemekleri hangileridir?

Cevap

Başlıca ot yemekleri:
Askalabrus,
Mürdük aşı,
Sarmaşık,
Acı filiz kavurması,
Semizotu,
Kuzukulağı’dır.

27. Soru

Osmanlıda ilk olarak kimler İstanbul’da restoranlarda
kadın garson çalıştırmışlardır?

Cevap

Rusya ve Rusya’ya bağlı Bolşevik devriminden
kaçarak gelen Ruslar İstanbul’da restoranlar açarak kadın
garson çalıştırmışlardır.

28. Soru

Yensimek, nedir?

Cevap

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yörelerinde, besin
maddelerinin havayla teması sonucu gevrekliğini yitirmesi
veya yumuşamasını ifade etmek için kullanılır.

29. Soru

Pirelenmek, nedir?

Cevap

Pirelenmek terimi Marmara Bölgesi’nde
kaynama noktasına yaklaşan sıvıların hareketlenmesini
tanımlamak için kullanılır.

30. Soru

Senişmek nedir?

Cevap

Senişmek, sebzelerin veya etlerin ateşte
yumuşayarak buruşmaları ve küçülmeleri anlamında
kullanılır

31. Soru

Hem Nogay hem de Kırım’dan göç edip Marmara
bölgesine yerleşen Tatarlar tarafından yapılan başlıca
yemekler hangileridir?

Cevap

Başlıca yemekler:
Köbete,
Çiğbörek,
Laşka,
İrimşik,
Alışke çorbası,
Kalakay’ dır.

32. Soru

Edirne’de hangi döneme özgü yemek çeşitleri görülür?

Cevap

Edirne’de özellikle Osmanlı mutfağı ve Erken
Saray Dönemi yemekleri görülmektedir.

33. Soru

Edirne ilinin özel çorbaları hangileridir?

Cevap

Edirne’nin özel çorbaları:
Rumeli paçası,
Tarhana çorbası,
İşkembe çorbası,
Pırasa çorbası’ dır

34. Soru

Edirne’nin önemli diğer yemekleri hangileridir?

Cevap

Tencere yemeklerinde zirva; sakatatlarda yaprak
ciğer ve ciğer sarma et yemeklerinde Edirne köftesi ve
Satır et sıkça tüketilmektedir.

35. Soru

Kırklareli’nin önemli yemekleri hangileridir?

Cevap

Kırklareli mutfağında çorbalardan tarhana
çorbası, et yemeklerinde Kırklareli köftesi ve sebzeli
gerdan, hamur işlerinde soğanlı börek ön plana çıkan
yemeklerdir.

36. Soru

Tekirdağ’ın önemli yemekleri hangileridir?

Cevap

Sütten yapılan çene parpan çorbası, kabak
çorbası; salatalarda patlıcandan yapılan papaz mancası,
kereviz salatası, sardalye salatası ve yaz salatalarından yapılan tolçka yenilmektedir. Ayrıca Tekirdağ köftesi ve
Şarköy köftesi bilinen köftelerindendir.

37. Soru

Çanakkale mutfağının önemli yemekleri hangileridir?

Cevap

Çanakkale mutfağında Ege Bölgesi ve denizinin
etkisi, ürünlerde hissedilmektedir. Lakerda, balık çorbası,
çanakta uskumru ızgara, sardalye buğulaması, asma
yaprağında sardalye, et ve kıymadan yapılan köy azığı,
peynirli patlıcan, taze fasulye basması ve peynirli patlıcan
bilinen ve sıkça yapılan yemeklerdendir.

38. Soru

İstanbul’un önemli yemekleri nelerdir?

Cevap

İstanbul denince akla imparatorluk yemekleri
gelmektedir. Piliç Topkapı, İstanbul pilavı, haseki pilavı,
kefal pilaki, Beykoz paça, çiroz salatası, imambayıldı gibi
yemekler örnek gösterilseler de İstanbul yemekleri Saray
mutfağının merkezi olması nedeniyle saymakla bitmez.

39. Soru

Bursa’nın önemli yemekleri hangileridir?

Cevap

Bursa mutfağı da çok kültürlü yeme içme
alışkanlıklarının tesiriyle Bizans ve Osmanlı
imparatorluklarının senteziyle olmuş yemeklere sahiptir.
Lalezar, ayva galyası, çardak kebabı, etli erik yemeği,
kestane yemeği, paça, pideli kebap, Yörük kebabı, ciğer
pilavı, güvercin bunu, İnegöl köftesi, kaba köfte, ayva
bastı, bezelye kavurması, kereviz yemeği, kestaneli lahana
sarma ve sahan böreği örnek verilebilir.

40. Soru

Bursa’nın önemli tatlıları hangileridir?

Cevap

Bursa lokumu, haşlama tatlısı, kestane şekeri,
kestaneli bal kabağı tatlısı, revaniye tatlısı ve süt helvası
önemli bursa tatlılarındandır.

41. Soru

Sakarya’nın önemli yemekleri hangileridir?

Cevap

Alişka, dil peynirli domates salatası, ıslama köfte,
köfteli kabak, köbete, Boşnak böreği ve maydanozlu
alabalık örnek gösterilebilecek yöresel yemeklerdir.

42. Soru

Balıkesir’le özdeşleşmiş yemekler hangileridir?

Cevap

Hamur çorbası, börülce salatası, Erdek havyarı,
yumurta dolması, soslu fileto balık, uskumru, dağar
kebabı, sura, yoğurtlu et, kırmızı biberli börülce, Avunya
mantısı, Balıkesir kaymaklısı, höşmerim, kalçunya ve
mafiş sayılabilir.

43. Soru

Kuru üzüm, nohut, şeker ve suyun mayalanmasından
yapılan şerbetin adı nedir?

Cevap

Tükenmez şerbeti.

44. Soru

Tükenmez şerbeti nasıl yapılır ve ne amaçla tüketilir?

Cevap

Üst üste musluklu bir fıçıya istiflenen
malzemelerin üzeri suyla örtülür ve uzun süre
mayalanması beklenir. Kış aylarına doğru olgunlaşan
içecek, soğuk aylarda pekmeze benzer bir şekilde enerji
vermek, sıcak tutmak amacıyla tüketilmektedir.

45. Soru

Marmara bölgesi nasıl bir iklim özelliğine sahiptir?

Cevap

Marmara Bölgesi ikliminin en önemli özelliği bir geçiş iklimi karakteri göstermesidir. Bölgeye ortalama 600-700 mm yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı ise 15-16 °C’dir.

46. Soru

Türkiye’de bölge yüz ölçümüne göre, Marmara Bölgesinin ekili – dikili alanın en fazla olmasının nedeni nedir?

Cevap

Buna yol açan faktör, arazinin fazla engebeli olmaması, düzlüklerin geniş yer kaplaması ve makineli tarımın yaygın olmasıdır. Bölgede tarımın gelişmesinde ulaşım kolaylığı, sulamanın yaygınlığı, tüketici nüfusun fazla olması rol oynar.

47. Soru

Marmara bölgesinde tarım ürünü çeşidinin fazla olmasının nedeni nedir?

Cevap

Bölgede aynı anda üç değişik iklim tipinin görülmesi, tarım ürün çeşidini artırmıştır.

48. Soru

Marmara bölgesinde hangi tür hayvancılık yapılmaktadır?

Cevap

Bölgede hayvancılık büyük ölçüde ahır hayvancılığı şeklindedir. Ahır hayvancılığının gelişmesinde, tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması gösterilebilir. Bununla birlikte bölgede yer şekillerinin ve iklim şartlarının elverişliliği de etkilidir.

49. Soru

Marmara bölgesi mutfak kültürü nasıl şekillenmiştir? 

Cevap

Marmara Bölgesi, asırlardır yoğun bir göç hareketi yaşamaktadır.  Göç dalgası da bölgenin sosyal yapısını değiştirmiştir. Hâliyle bölge mutfağı da karma bir mutfak kültürü ile zenginleşen ama özgünlüğünü de yaratmayı başaran bir içeriğe sahiptir.

50. Soru

İstanbul mutfağı ana yemekleri nelerdir?

Cevap

İstanbul mutfağında ana yemekler, kuzu, koyun veya dana etine ilave edilen çeşitli sebzelerle yapılan yemekler olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte pilav, börek çeşitleri, bulgur, kuru fasulye, zengin zeytinyağlı sebzeler ise ana yemeğin yanında sıkça yenmektedir.

51. Soru

İstanbul mutfağı tatlı kültürü nelerden oluşur?

Cevap

İstanbul’un tatlı kültürü başta baklava olmak üzere hamur tatlıları, sütlü ve meyveli tatlılarla bezenmiştir.

52. Soru

İstanbul mutfak kültüründe hangi halkların etkisinden söz edilebilir?

Cevap

Barındırdığı halkların mutfaklarından da beslenen İstanbul mutfağında Yahudiler, Ermeniler ve Rumların etkisi de çok büyüktür.

53. Soru

Trakya bölgesi mutfak kültürünün önemli unsurları nelerdir?

Cevap

Trakya Bölgesi Marmara mutfak kültüründe önemli bir unsurdur. Üzüm bağları, Tekirdağ Köftesi ve Edirne’nin yaprak ciğeri çok meşhurdur.

54. Soru

Balıkesir mutfağında hangi ürünler yöresellik arz eder?

Cevap

Balıkesir mantısı, börülce ve salatası “sallama”, sura, saçaklı mantı, düğün çorbası, şehriye çorbası, yaprak sarması ve höşmerim gibi yemekler de özellikle Balıkesir’de yöresellik arz eder.

55. Soru

Güney Marmara hangi yemekler açısından zenginlik gösterir?

Cevap

Genel olarak Güney Marmara’da sebze ve ot yemeklerinin zengin olduğu görülür. Askalubrus, mürdük aşı, sarmaşık, acı filiz kavurması, semizotu ve kuzukulağı ilk akla gelenler olmaktadır.

56. Soru

Bursa mutfağı hangi yiyecek gruplarından oluşur?

Cevap

Bursa mutfağında çorbalar, et ve sebze yemekleri ve tatlılar önemli bir yer tutarken Bursa’ya has saray yemekleri de bulunmaktadır.

57. Soru

Çanakkale mutfak kültürü nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Ege Denizi’ne komşu Çanakkale’nin zeytin başkenti olduğunu söylemek, bölgenin beslenme alışkanlıklarını özetlenmektedir. Bununla birlikte bir kıyı kenti olarak Çanakkale’de yoğun bir balık kültürü, Bozcaada ve Gökçeada’da ise yüzyıllardır süre gelen bir şarap kültürü bulunmaktadır.

58. Soru

Marmara bölgesinde dışarıda yemek kültürüyle öne çıkan iller hangileridir?

Cevap

Marmara Bölgesi mutfak kültüründe özellikle İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’de dışarıda yemek kültürü oldukça yoğundur.

59. Soru

Marmara bölgesinde kullanılan mutfağa özgü terim olan “yensimek” kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Yensimek; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yörelerinde, besin maddelerinin havayla teması sonucu gevrekliğini yitirmesi veya yumuşamasını ifade etmek için kullanılır

60. Soru

Marmara mutfak kültüründe kullanılan bir terim olan “pirelenmek” kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

“Pirelenmek” terimi de yine Marmara Bölgesi’nde kaynama noktasına yaklaşan sıvıların hareketlenmesini tanımlamak için kullanılır.

61. Soru

Marmara bölgesi mutfak kültüründe kullanılan terimlerden “senişmek” ne anlama gelir?

Cevap

Senişmek, sebzelerin veya etlerin ateşte yumuşayarak buruşmaları ve küçülmeleri anlamında kullanılır.

62. Soru

Trakya Bölgesi’nde çoğunlukla hangi pişirme yöntemi kullanılır?

Cevap

Trakya Bölgesi’nde çoğunlukla ızgara, kızartma ve fırında pişirme teknikleri kullanılmaktadır. Özellikle bu yörede yapılan et yemekleri, ızgara ve kızartma tekniğiyle pişirilmekte, Türk mutfağının klasiği olan tencere yemekleri de çokça tercih edilmektedir.

63. Soru

Ege ve Marmara’ya kıyısı olan şehirlerde hangi pişirme teknikleri kullanılmaktadır?

Cevap

Ege ve Marmara’ya kıyısı olan şehirler veya bu şehirlerin bölgelerine ait mutfaklarda pişirmede kullanılan teknikler ve yağlar da farklılık göstermektedir. Çanakkale mutfağında ızgara balık ve zeytinyağında sotelenmiş sebzeler tercih sebebi olurken, yine Çanakkale’ye ait fakat daha iç bölgelerde yaşayan halk, hamur işleri ve kızartmaları ağırlıkla tüketmektedirler. Kullanılan yağ ise zeytinyağından tereyağına ve iç yağına doğru kaymaktadır.

64. Soru

Marmara Bölgesi mutfak kültüründe uygulanan ritüel ve gelenekler nelerdir?

Cevap

Doğum yapan kadının ve bebeğinin kutlanması amacıyla yapılan “lohusa şerbeti” ilk geleneksel uygulamadır. Diğer özel günler mevlit, sünnet düğünü, nikah töreni, dua okutma, düğün, kandiller, dini bayramlar, cenaze merasimleri, yıl dönümleri, yaş günleri, anma törenleri ve hayır yemekleri altında gruplanabilir. 

65. Soru

Marmara Bölgesi mutfağında kahvaltı öğününün özellikleri nelerdir?

Cevap

Klasik Türk mutfağı öğünleridir. Gün sabah kahvaltısıyla başlar ve kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Özellikle koyun sütünden yapılan peynir çeşitleri, gemlik ve Güney Marmara zeytinleri, ıstırancalardan gelen taze baharatlar; Çorlu ve Muratlı bölgesinden gelen yumurta, tereyağı; Sakarya, Balıkesir, Kırklareli bölgelerinden gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan etleri, sucuklar ve kavurmalar sıklıkla tercih edilmektedir. 

66. Soru

Marmara bölgesi mutfak kültüründe akşam yemeğinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Akşam yemeği, bütün ailenin, hep birlikte, bir masa etrafında yemek yediği tek öğün niteliğindedir. Fırın yemekleri, karışık ve çeşnili pilavlar, salatalar, mezeler, tencere yemekleri, çorbalar, ekmekler ve tatlılar akşam yemeklerinde usullerine uygun hazırlanıp sunulur. 

67. Soru

Edirne’ye özgü yiyecekler nelerdir?

Cevap

Tencere yemeklerinde zirva, sakatatlarda yaprak ciğer ve ciğer sarma, et yemeklerinde Edirne köftesi ve satır et sıkça tüketilmektedir. Tavuk etinden yapılan damat paçası ve yaban ördeği, hamur yemeklerinden kandilli mantı, tatlılardan ceviz tatlısı ve badem ezmesi ile deva-i misk de ilin önemli yemekleridir.

68. Soru

Çanakkale’ye özgü yiyecekler nelerdir?

Cevap

Çanakkale mutfağında Ege Bölgesi ve denizin etkisi, ürünlerde hissedilmektedir. Lakerda, balık çorbası, çanakta uskumru, uskumru ızgara, sardalye buğulaması, asma yaprağında sardalye, et ve kıymadan yapılan köy azığı, peynirli patlıcan, taze fasulye basması ve peynirli patlıcan bilinen ve sıkça yapılan yemeklerdendir.

69. Soru

İstanbul mutfağına özgü yiyecekler nelerdir?

Cevap

İstanbul denince akla imparatorluk yemekleri gelmektedir. Piliç Topkapı, İstanbul pilavı, kefal pilaki, haseki pilavı, Beykoz paça, çiroz salatası, imambayıldı gibi yemekler örnek olarak gösterilse de İstanbul yemekleri Saray mutfağının merkezi olması nedeniyle saymakla bitmez.

70. Soru

Bursa mutfağına özgü en çok yapılan yemekler nelerdir?

Cevap

Lalezar, ayva galyası, çardak kebabı, etli erik yemeği, kestane yemeği, paça, pideli kebap, yörük kebabı, ciğer pilavı, güvercin bunu, İnegöl köftesi, kaba köfte, ayva bastı, bezelye kavurması, kereviz yemeği, kestaneli lahana sarma, sahan böreği, Bursa lokumu, haşlama tatlısı, kestane şekeri, kestaneli bal kabağı tatlısı, Revaniye tatlısı ve süt helvası bir çırpıda sayılabilecek önemli bursa yemeklerindendir.

71. Soru

Balıkesir’le özdeşleşmiş yiyecekler nelerdir?

Cevap

Balıkesir’le özdeşleşmiş yemekler arasında hamur çorbası, börülce salatası, Erdek havyarı, yumurta dolması, soslu fileto balık, uskumru, dağar kebabı, sura, yoğurtlu et, kırmızıbiberli börülce, Avunya mantısı, Balıkesir kaymaklısı, höşmerim, kalçunya ve mafiş sayılabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.