Açıköğretim Ders Notları

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Devlet

1. Soru

……………… kişilerin kendi yaşamlarını daha kolay ve güvence ile sürdürebilmeleri, birlik ve beraberliklerini koruyabilmeleri adına bağlandıkları devlet kavramının, iktisadi ve sosyo-politik güncellemeler ile yeniden yorumlanmış halidir. Boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

Cevap

Sosyal Devlet.


2. Soru

Risk ve sigorta merkezli yapılan özel girişimlerin temelini oluşturduğu sosyal devlete giden yol, ilk nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

Avrupa’da.


3. Soru

İlk yerli sigorta işletmesinin adı nedir?

Cevap

Osmanlı Umum Sigorta Şirketi.


4. Soru

Amerika’da meydana gelen ve Büyük Buhran olarak adlandırılan ekonomik kriz, kaç yılında olmuştur?

Cevap

1929.


5. Soru

İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan 1929 krizi ile birlikte pazarda yaşanan olumsuz gidişten etkilenmeyen tek ülke hangisidir?

Cevap

Türkiye. 


6. Soru

İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan 1929 krizi ile birlikte pazarda yaşanan olumsuz gidişten etkilenmeyen tek ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bunun sebebi, nedir?

Cevap

Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkmış olan ülkenin, yatırımsal açıdan devlet eliyle reform hareketlerine başlaması ve üretim sahasında yine devlet eliyle harekete geçmiş olması.


7. Soru

Sosyal devlet anlayışı içerisinde, kamu eliyle birlikte hangi kuruluşlar, sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütebilirler?

Cevap

Sivil toplum kuruluşları.


8. Soru

Yasal süreçlerin takibi, neden ülkelerin yönetim biçimleri doğrultusunda tayin ettiği kademeler tarafından hayata geçirilir?

Cevap

Sosyal devletin başarılı biçimde ilerlemesi için.


9. Soru

Sadece çevreye odaklı çalışmalar yapılması, iktisadi anlamda dengenin bozulmasına ve benzeri hususlarda işgücünün zarara uğramasına neden olacağından ne yapılması gerekmektedir?

Cevap

Aradaki yasal denetim mekanizmalarının birbirleriyle sık biçimde alışveriş gerçekleştirmesi.


10. Soru

Yetki sahasında refah devletinin sosyal anlamdaki sorumluluğu, kaç tane ana bakanlık etrafında toplanmıştır?

Cevap

Altı.


11. Soru

…………………………. mevcut coğrafi düzen içerisindeki toplumsal yerleşme düzenini, sosyal çevre ile düzenli biçimde yapılandırılması ve gerekli ulaşım kanallarının oluşturulması üzerine odaklanmaktadır. Boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

Cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.


12. Soru

Hangi bakanlık mevcut alan üzerinde çalışmasını sürdüren işletmeler ve bu işletmelerin yapılandırdığı sistemlerin yekpare biçimde işlemesini ve çalışma prensipleri esnasında bir uyum mekanizması yaratılmasını sağlamaktadır?

Cevap

Teknoloji Bakanlığı.


13. Soru

Mevcut fiziki coğrafya içerisindeki doğal yaşamın korunması ve alanların iktisadi anlamda yıpratılmadan mümkün oldukça dengeli biçimde sürdürülebilir halde işlevini yerine getirmesini hedefleyen çalışmaları gerçekleştiren bakanlık hangisidir?

Cevap

Tarım ve Orman Bakanlığı.


14. Soru

İşletme tavırlarının, sosyal sorumluluklar çerçevesinde şekillenmesi nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

İşletme tavırlarının, sosyal sorumluluklar çerçevesinde şekillenmeye 1970 sonrasındaki yeni sermaye düzeni ile başlamıştır.


15. Soru

1970 sonrasında değişim toplumun her kesiminde görülen değişim, neyi sağlamıştır?

Cevap

1970 sonrasında değişim toplumun her kesiminde görülen değişim, şirketlerin ticari itibarlarını muhafaza etmeleri yönündeki planlarını, pazar paylarını korumaları adına devreye sokmalarını sağlamıştır.


16. Soru

Sosyal devletin eylemlerinde, işgücü, sendika hareketleri ile bağlantı kuramadığı alanlarda, işçilerin haklarının zarara uğramaması için nasıl bir önlem alınmıştır?

Cevap

Sosyal devletin eylemlerinde, işgücü, sendika hareketleri ile bağlantı kuramadığı alanlarda, işçilerin haklarının zarara uğramaması için, asgari ücret gibi bir fiyatlandırma ile güvence altına alınması sağlanmıştır.


17. Soru

………………….. günümüz modern sosyal devlet, refah toplumu anlayışında, satın alım gücüne odaklanmış sorularla kendisini güncellemiştir. Boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

Cevap

Asgari ücret uygulaması.


18. Soru

Mevcut bir ailenin gelirlerinin ne olması gerektiği üzerinden ortaya konan ücret, işgücünün veriminin korunması ve işverenin suistimal oluşturmasının önüne geçilmesi nasıl sağlanabilir?

Cevap

Ortak gelire dayalı prensip çalışmaları üzerine enflasyon verilerinin ve milli hasılanın hesaba katılması ile.


19. Soru

Bireylerin refah toplumuna kavuşması adına büyük önem taşıyan uygulamalarda, liberalizmin yerini bazen, hangi devlet politikaları alır?

Cevap

Koruyucu devlet politikaları.


20. Soru

Sosyal devletlerin birincil önemi, nedir?

Cevap

Sosyal devletlerin birincil önemi insani değerler ve insan hayatıdır.


1. Soru

……………… kişilerin kendi yaşamlarını daha kolay ve güvence ile sürdürebilmeleri, birlik ve beraberliklerini koruyabilmeleri adına bağlandıkları devlet kavramının, iktisadi ve sosyo-politik güncellemeler ile yeniden yorumlanmış halidir. Boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

Cevap

Sosyal Devlet.

2. Soru

Risk ve sigorta merkezli yapılan özel girişimlerin temelini oluşturduğu sosyal devlete giden yol, ilk nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

Avrupa’da.

3. Soru

İlk yerli sigorta işletmesinin adı nedir?

Cevap

Osmanlı Umum Sigorta Şirketi.

4. Soru

Amerika’da meydana gelen ve Büyük Buhran olarak adlandırılan ekonomik kriz, kaç yılında olmuştur?

Cevap

1929.

5. Soru

İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan 1929 krizi ile birlikte pazarda yaşanan olumsuz gidişten etkilenmeyen tek ülke hangisidir?

Cevap

Türkiye. 

6. Soru

İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan 1929 krizi ile birlikte pazarda yaşanan olumsuz gidişten etkilenmeyen tek ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bunun sebebi, nedir?

Cevap

Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkmış olan ülkenin, yatırımsal açıdan devlet eliyle reform hareketlerine başlaması ve üretim sahasında yine devlet eliyle harekete geçmiş olması.

7. Soru

Sosyal devlet anlayışı içerisinde, kamu eliyle birlikte hangi kuruluşlar, sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütebilirler?

Cevap

Sivil toplum kuruluşları.

8. Soru

Yasal süreçlerin takibi, neden ülkelerin yönetim biçimleri doğrultusunda tayin ettiği kademeler tarafından hayata geçirilir?

Cevap

Sosyal devletin başarılı biçimde ilerlemesi için.

9. Soru

Sadece çevreye odaklı çalışmalar yapılması, iktisadi anlamda dengenin bozulmasına ve benzeri hususlarda işgücünün zarara uğramasına neden olacağından ne yapılması gerekmektedir?

Cevap

Aradaki yasal denetim mekanizmalarının birbirleriyle sık biçimde alışveriş gerçekleştirmesi.

10. Soru

Yetki sahasında refah devletinin sosyal anlamdaki sorumluluğu, kaç tane ana bakanlık etrafında toplanmıştır?

Cevap

Altı.

11. Soru

…………………………. mevcut coğrafi düzen içerisindeki toplumsal yerleşme düzenini, sosyal çevre ile düzenli biçimde yapılandırılması ve gerekli ulaşım kanallarının oluşturulması üzerine odaklanmaktadır. Boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

Cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

12. Soru

Hangi bakanlık mevcut alan üzerinde çalışmasını sürdüren işletmeler ve bu işletmelerin yapılandırdığı sistemlerin yekpare biçimde işlemesini ve çalışma prensipleri esnasında bir uyum mekanizması yaratılmasını sağlamaktadır?

Cevap

Teknoloji Bakanlığı.

13. Soru

Mevcut fiziki coğrafya içerisindeki doğal yaşamın korunması ve alanların iktisadi anlamda yıpratılmadan mümkün oldukça dengeli biçimde sürdürülebilir halde işlevini yerine getirmesini hedefleyen çalışmaları gerçekleştiren bakanlık hangisidir?

Cevap

Tarım ve Orman Bakanlığı.

14. Soru

İşletme tavırlarının, sosyal sorumluluklar çerçevesinde şekillenmesi nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

İşletme tavırlarının, sosyal sorumluluklar çerçevesinde şekillenmeye 1970 sonrasındaki yeni sermaye düzeni ile başlamıştır.

15. Soru

1970 sonrasında değişim toplumun her kesiminde görülen değişim, neyi sağlamıştır?

Cevap

1970 sonrasında değişim toplumun her kesiminde görülen değişim, şirketlerin ticari itibarlarını muhafaza etmeleri yönündeki planlarını, pazar paylarını korumaları adına devreye sokmalarını sağlamıştır.

16. Soru

Sosyal devletin eylemlerinde, işgücü, sendika hareketleri ile bağlantı kuramadığı alanlarda, işçilerin haklarının zarara uğramaması için nasıl bir önlem alınmıştır?

Cevap

Sosyal devletin eylemlerinde, işgücü, sendika hareketleri ile bağlantı kuramadığı alanlarda, işçilerin haklarının zarara uğramaması için, asgari ücret gibi bir fiyatlandırma ile güvence altına alınması sağlanmıştır.

17. Soru

………………….. günümüz modern sosyal devlet, refah toplumu anlayışında, satın alım gücüne odaklanmış sorularla kendisini güncellemiştir. Boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

Cevap

Asgari ücret uygulaması.

18. Soru

Mevcut bir ailenin gelirlerinin ne olması gerektiği üzerinden ortaya konan ücret, işgücünün veriminin korunması ve işverenin suistimal oluşturmasının önüne geçilmesi nasıl sağlanabilir?

Cevap

Ortak gelire dayalı prensip çalışmaları üzerine enflasyon verilerinin ve milli hasılanın hesaba katılması ile.

19. Soru

Bireylerin refah toplumuna kavuşması adına büyük önem taşıyan uygulamalarda, liberalizmin yerini bazen, hangi devlet politikaları alır?

Cevap

Koruyucu devlet politikaları.

20. Soru

Sosyal devletlerin birincil önemi, nedir?

Cevap

Sosyal devletlerin birincil önemi insani değerler ve insan hayatıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.