Açıköğretim Ders Notları

Anayasa 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Anayasa 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Devlet Şekilleri Ve Hükümet Sistemleri

1. Soru

Devletin tanımı nasıl yapılabilir?

Cevap

Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemen olan belirli bir insan topluluğunun oluşturduğu bir varlıktır.


2. Soru

Devletin unsurları nelerdir?

Cevap

İnsan topluluğu, toprak ve egemenlik.


3. Soru

Devletin egemenlik unsurunu sona erdiren faktörler nelerdir?

Cevap

Fesih, ayrılma veya bölünme, birleşme, ilhak, gönüllü iltihak.


4. Soru

Monarşi ve Cumhuriyet devleti arasındaki fark nedir?

Cevap

Devlet başkanlığı makamının veraset yoluyla el değiştirdiği devlet modellerine monarşi; veraset dışında seçime dayanan, kısacası halkın iradesine bağlı olarak el değiştirdiği devlet modellerine cumhuriyet denmektedir.


5. Soru

Günümüzde cumhuriyet  esasına dayandıkları hâlde demokratik olmayan ülkelere örnek veriniz.

Cevap

İran ve Irak bu devletlere örnek olabilir.


6. Soru

Kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığının tanımı nasıl yapılabilir?

Cevap

Kuvvetler birliği, yasama ve yürütme yetkilerinin aynı organda birleştiği sistemlerdir. Kuvvetler ayrılığı ise, yasama ve yürütme yetkilerinin farklı organlara sunulduğu sistemlerdir.


7. Soru

Kuvvetler birliği sistemleri nelerdir?

Cevap

Mutlak monarşiler, diktatörlükler, meclis hükümeti sistemi.


8. Soru

Günümüzdeki monarşinin uygulandığı ülkelerden örnek gösteriniz.

Cevap

İngiltere, İsveç, İspanya, Hollanda


9. Soru

Meclis hükümeti sistemi nedir?

Cevap

Yasama ve yürütme yetkilerinin yasama organında birleştiği sistemlerdir.


10. Soru

Başkanlık hükümeti nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Başkanlık sistemlerinde (presidentialism), yasama ve yürütme organlarının birbirinden bağımsız seçimlerle belirlenmesi, bu iki organın birbirlerinin hukukî varlıklarını sona erdirecek yetkilere sahip olmaması, sözü geçen sistemleri kuvvetlerin sert ayrılığı şeklinde tanımlamayı gerektirir.


11. Soru

Başkanlık sistemi ile yönetilen 3 ülke örnek gösteriniz.

Cevap

ABD, Arjantin ve Şili bu yönetimlere örnek olarak gösterilebilir.


12. Soru

Impeachment nedir? Hangi durumlarda kullanılır?

Cevap

Sadece başkanlık sistemlerinde mevcut olan, Türkçeye ‘suçlama’ olarak çevrilebilecek bir mekanizmadır ve bu mekanizma, ancak başkanın vatan hainliği gibi ağır bir suç işlediği iddiası üzerine işletilebilir.


13. Soru

Üniter devlet nedir?

Cevap

Üniter devlet, devletin, ülke, millet ve egemenlik unsurları ve keza yasama, yürütme ve yargı organları bakımından teklik özelliği gösteren devlet şeklidir.


14. Soru

Üniter devletin merkezî idarî yapısı nasıldır? Açıklayınız.

Cevap

Üniter devletin merkezî idarî yapısı, başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır. Başkent teşkilatında, parlamenter sistemler bakımından devlet başkanı, başbakan ve bakanlar kurulu yer almaktadır. Taşra teşkilatını ise iller ve ilçeler oluşturmaktadır.


15. Soru

Bileşik devlet nedir?

Cevap

Bileşik devlet, iki veya daha çok devletin sıkı veya gevşek bağlarla birleşmelerinden meydana gelmiş bir devlet çeşididir.


16. Soru

Federal devlet ve federe devlet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

Federal devleti oluşturan federe devletlerin her birinin kendi ülkesi, kendi insan topluluğu ve belirli ölçülerde sınırlanmış olan bir devlet kudreti mevcuttur. Federal devlet de bir devlet olduğu için, kendine ait ülkesi, milleti ve devlet kudreti mevcuttur. Federal devlet ve federe devletin ayrı ayrı tüzel kişilikleri vardır. Bu nedenle, federal devlet yapısı içindeki insan unsuru, aynı anda hem federal devletin hem federe devletin hukuk düzenine tâbidir.


17. Soru

Federal devletlerde yetki paylaşımını sağlayan yöntemler nelerdir?

Cevap

  • Federal anayasada federal devlet yetkilerinin sayılması, bunlar dışındaki yetkilerin federe devletlere sunulması,
  • Federe devlet yetkilerinin tek tek sayılması; bunun dışındaki yetkilerin federal devlete bırakılması.

18. Soru

Parlamenter hükümet sistemini açıklayınız ve bu sistemi uygulayan 2 ülke örnek gösteriniz.

Cevap

Parlamenter hükûmet, yasama ve yürütme organlarının yumuşak ve dengeli olarak ayrıldığı bir sistemdir. İtalya ve Yunanistan örnek olarak gösterilebilir.


19. Soru

Karşı imza kuralı nedir?

Cevap

Parlamenter sistemlerde yürütme yetkisinin asıl sahibi, parlamentoya karşı sorumlu olan hükûmettir. Bu nedenle, devlet başkanının yürütmeye ait işlemleri, başbakan veya ilgili bakanın karşı imzasına tâbidir. Parlamenter sistemlerde devlet başkanları, başbakan ve ilgili bakanın karşı imzası olmaksızın tek başına işlem yapamamaktadır.


20. Soru

Yarı-başkanlık sistemi nedir?

Cevap

Yarı-başkanlık sistemleri başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı özelliklerinin birleştiği, bu iki hükûmet sisteminden türeyen melez bir hükûmet modelidir.


21. Soru

Yarı-başkanlık sisteminlerinde yürütme organı nasıl bir yapıya sahiptir?

Cevap

Yarı-başkanlık sistemlerinde yürütme yetkisi, cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluna ait olduğundan, bu sistemlerde yürütme organı, iki başlı, yani düalist bir yapıya sahiptir.


1. Soru

Devletin tanımı nasıl yapılabilir?

Cevap

Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemen olan belirli bir insan topluluğunun oluşturduğu bir varlıktır.

2. Soru

Devletin unsurları nelerdir?

Cevap

İnsan topluluğu, toprak ve egemenlik.

3. Soru

Devletin egemenlik unsurunu sona erdiren faktörler nelerdir?

Cevap

Fesih, ayrılma veya bölünme, birleşme, ilhak, gönüllü iltihak.

4. Soru

Monarşi ve Cumhuriyet devleti arasındaki fark nedir?

Cevap

Devlet başkanlığı makamının veraset yoluyla el değiştirdiği devlet modellerine monarşi; veraset dışında seçime dayanan, kısacası halkın iradesine bağlı olarak el değiştirdiği devlet modellerine cumhuriyet denmektedir.

5. Soru

Günümüzde cumhuriyet  esasına dayandıkları hâlde demokratik olmayan ülkelere örnek veriniz.

Cevap

İran ve Irak bu devletlere örnek olabilir.

6. Soru

Kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığının tanımı nasıl yapılabilir?

Cevap

Kuvvetler birliği, yasama ve yürütme yetkilerinin aynı organda birleştiği sistemlerdir. Kuvvetler ayrılığı ise, yasama ve yürütme yetkilerinin farklı organlara sunulduğu sistemlerdir.

7. Soru

Kuvvetler birliği sistemleri nelerdir?

Cevap

Mutlak monarşiler, diktatörlükler, meclis hükümeti sistemi.

8. Soru

Günümüzdeki monarşinin uygulandığı ülkelerden örnek gösteriniz.

Cevap

İngiltere, İsveç, İspanya, Hollanda

9. Soru

Meclis hükümeti sistemi nedir?

Cevap

Yasama ve yürütme yetkilerinin yasama organında birleştiği sistemlerdir.

10. Soru

Başkanlık hükümeti nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Başkanlık sistemlerinde (presidentialism), yasama ve yürütme organlarının birbirinden bağımsız seçimlerle belirlenmesi, bu iki organın birbirlerinin hukukî varlıklarını sona erdirecek yetkilere sahip olmaması, sözü geçen sistemleri kuvvetlerin sert ayrılığı şeklinde tanımlamayı gerektirir.

Başkanlık sistemlerinde (presidentialism), yasama ve yürütme organlarının birbirinden bağımsız seçimlerle belirlenmesi, bu iki organın birbirlerinin hukukî varlıklarını sona erdirecek yetkilere sahip olmaması, sözü geçen sistemleri kuvvetlerin sert ayrılığı şeklinde tanımlamayı gerektirir.

Başkanlık sistemlerinde (presidentialism), yasama ve yürütme organlarının birbirinden bağımsız seçimlerle belirlenmesi, bu iki organın birbirlerinin hukukî varlıklarını sona erdirecek yetkilere sahip olmaması, sözü geçen sistemleri kuvvetlerin sert ayrılığı şeklinde tanımlamayı gerektirir.

Başkanlık sistemlerinde (presidentialism), yasama ve yürütme organlarının birbirinden bağımsız seçimlerle belirlenmesi, bu iki organın birbirlerinin hukukî varlıklarını sona erdirecek yetkilere sahip olmaması, sözü geçen sistemleri kuvvetlerin sert ayrılığı şeklinde tanımlamayı gerektirir.

11. Soru

Başkanlık sistemi ile yönetilen 3 ülke örnek gösteriniz.

Cevap

ABD, Arjantin ve Şili bu yönetimlere örnek olarak gösterilebilir.

12. Soru

Impeachment nedir? Hangi durumlarda kullanılır?

Cevap

Sadece başkanlık sistemlerinde mevcut olan, Türkçeye ‘suçlama’ olarak çevrilebilecek bir mekanizmadır ve bu mekanizma, ancak başkanın vatan hainliği gibi ağır bir suç işlediği iddiası üzerine işletilebilir.

13. Soru

Üniter devlet nedir?

Cevap

Üniter devlet, devletin, ülke, millet ve egemenlik unsurları ve keza yasama, yürütme ve yargı organları bakımından teklik özelliği gösteren devlet şeklidir.

14. Soru

Üniter devletin merkezî idarî yapısı nasıldır? Açıklayınız.

Cevap

Üniter devletin merkezî idarî yapısı, başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır. Başkent teşkilatında, parlamenter sistemler bakımından devlet başkanı, başbakan ve bakanlar kurulu yer almaktadır. Taşra teşkilatını ise iller ve ilçeler oluşturmaktadır.

15. Soru

Bileşik devlet nedir?

Cevap

Bileşik devlet, iki veya daha çok devletin sıkı veya gevşek bağlarla birleşmelerinden meydana gelmiş bir devlet çeşididir.

16. Soru

Federal devlet ve federe devlet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

Federal devleti oluşturan federe devletlerin her birinin kendi ülkesi, kendi insan topluluğu ve belirli ölçülerde sınırlanmış olan bir devlet kudreti mevcuttur. Federal devlet de bir devlet olduğu için, kendine ait ülkesi, milleti ve devlet kudreti mevcuttur. Federal devlet ve federe devletin ayrı ayrı tüzel kişilikleri vardır. Bu nedenle, federal devlet yapısı içindeki insan unsuru, aynı anda hem federal devletin hem federe devletin hukuk düzenine tâbidir.

17. Soru

Federal devletlerde yetki paylaşımını sağlayan yöntemler nelerdir?

Cevap

  • Federal anayasada federal devlet yetkilerinin sayılması, bunlar dışındaki yetkilerin federe devletlere sunulması,
  • Federe devlet yetkilerinin tek tek sayılması; bunun dışındaki yetkilerin federal devlete bırakılması.
18. Soru

Parlamenter hükümet sistemini açıklayınız ve bu sistemi uygulayan 2 ülke örnek gösteriniz.

Cevap

Parlamenter hükûmet, yasama ve yürütme organlarının yumuşak ve dengeli olarak ayrıldığı bir sistemdir. İtalya ve Yunanistan örnek olarak gösterilebilir.

19. Soru

Karşı imza kuralı nedir?

Cevap

Parlamenter sistemlerde yürütme yetkisinin asıl sahibi, parlamentoya karşı sorumlu olan hükûmettir. Bu nedenle, devlet başkanının yürütmeye ait işlemleri, başbakan veya ilgili bakanın karşı imzasına tâbidir. Parlamenter sistemlerde devlet başkanları, başbakan ve ilgili bakanın karşı imzası olmaksızın tek başına işlem yapamamaktadır.

20. Soru

Yarı-başkanlık sistemi nedir?

Cevap

Yarı-başkanlık sistemleri başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı özelliklerinin birleştiği, bu iki hükûmet sisteminden türeyen melez bir hükûmet modelidir.

21. Soru

Yarı-başkanlık sisteminlerinde yürütme organı nasıl bir yapıya sahiptir?

Cevap

Yarı-başkanlık sistemlerinde yürütme yetkisi, cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluna ait olduğundan, bu sistemlerde yürütme organı, iki başlı, yani düalist bir yapıya sahiptir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.