Açıköğretim Ders Notları

Besin Güvenliği ve Hijyen Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Besin Güvenliği ve Hijyen Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İşletme Hijyeni

1. Soru

Hammadde nedir?

Cevap

Hammadde; birincil üretimden elde edilen yarı mamul veya mamulleri elde etmek için kullanılan maddelerdir.


2. Soru

Kir nedir?

Cevap

Kir, herhangi bir yüzeyde bulunması istenmeyen kalıntılardır.


3. Soru

Temizlik nedir?

Cevap

Temizlik, besinle temas eden her türlü yüzey ve ekipman üzerindeki tüm kir ve besin artıklarının uzaklaştırılmasıdır.


4. Soru

Deterjan nedir?

Cevap

Deterjan, kirlerin yüzeylerden uzaklaş- masına yardımcı kimyasal maddelerdir.


5. Soru

Dezenfektan nedir?

Cevap

Dezenfektan, hastalık yapıcı mikroorganizmaları öldürmek için kullanılan kimyasal maddelerdir.


6. Soru

Güvenli su nedir?

Cevap

Güvenli su, içerisinde hastalık yapıcı ve vücuda zararlı mikroorganizmaları veya kimyasal maddeleri içermeyen sudur.


7. Soru

Deterjanlar kaç gruba ayrılır?

Cevap

Deterjanlar dört gruba ayrılır.


8. Soru

Deterjanlar hangi gruplara ayrılırlar?

Cevap

Deterjanlar;

 • Bazik çözeltiler 
 • Asidik çözeltiler 
 • Yüzey aktif maddeler 
 • Çökmeyi engelleyici maddeler olmak üzere 4 grupta incelenebilir.


9. Soru

Bakterisit nedir?

Cevap

Bakterisit, herhangi bir ortamda bulunan bakterileri öldürme etkisine sahip maddelerdir.


10. Soru

Korozyon nedir?

Cevap

Korozyonüzeylerin oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur.


11. Soru

Asidik deterjanlar hangi asitleri içerirler?

Cevap

Asidik deterjanlar; hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, fosforik asit ve sulfamik asit gibi inorganik asitler; glukonik asit, hidroksiasetik asit, sitrik asit ve tartarik asit gibi organik asitleri içerirler.


12. Soru

Sterilizasyon nedir?

Cevap

Sterilizasyon, bir madde veya yüzeyde bulunan tüm mikroorganizmaların uzaklaştırılması amacıyla uygulanan fiziksel veya kimyasal işlemdir.


13. Soru

Besin işlenen işletmelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar nasıl sınıflandırılabilir?

Cevap

Besin işlenen işletmelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar:

 • Klorlu bileşikler,
 • Fenolik bileşikler,
 • Kuaterner amonyum bileşikleri,
 • İyodoforlar,
 • Amfoter bileşikler,
 • Ozon,
 • Deterjan-dezenfektanlar şeklinde sınıflandırılabilir.


14. Soru

Hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektan nedir?

Cevap

Ozon, hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektandır.


15. Soru

Fiziksel temizlik nedir?

Cevap

Fiziksel temizlik, gözle görülebilen kirlerin yüzeylerden uzaklaştırılmasıdır.


16. Soru

Kimyasal temizlik nedir?

Cevap

Kimyasal temizlik, deterjan özelliği gösteren maddelerin kullanıldığı ve mikroskobik kalıntıların uzaklaştırıldığı temizliktir.


17. Soru

Ultrasonik banyo nedir?

Cevap

Ultrasonik banyo, bir çözelti karışımına yüksek frekansta titreşim uygulanarak temizlik yapılan özel donanımlardır. 


18. Soru

CIP (Cleaning in Place) sistemi nedir?

Cevap

Makina ve ekipmanların parçalara ayrılmadan çalkalama suyu ve deterjan karışımlarının üretim hattında dolaşımıyla yapılan temizlik sistemidir.


19. Soru

COP (Cleaning out of Place) sistemi nedir?

Cevap

Sökülebilen parçaların temizlenmesinde sıvı akışından yararlanılarak uygulanan yerlerinden ayırarak yapılan temizlik sistemidir.


20. Soru

CIP (Cleaning in Place) sisteminde işlemler hangi aşamalardan oluşur?

Cevap

CIP sisteminde işlemler beş aşamadan oluşur.

 • Ön yıkama: Kaba kirler uzaklaştırılır.
 • Deterjanla yıkama: Kalan kirler uzaklaştırılır.
 • Ara çalkalama: Deterjan kalıntıları uzaklaştırılır.
 • Dezenfeksiyon veya sterilizasyon: Geride kalan mikroorganizmalar uzaklaştırılır.
 • Son Yıkama: CIP çözeltileri uzaklaştırılır.


1. Soru

Hammadde nedir?

Hammadde nedir?

Hammadde nedir?

Hammadde nedir?

Hammadde nedir?

Cevap

Hammadde; birincil üretimden elde edilen yarı mamul veya mamulleri elde etmek için kullanılan maddelerdir.

Hammadde; birincil üretimden elde edilen yarı mamul veya mamulleri elde etmek için kullanılan maddelerdir.

Hammadde; birincil üretimden elde edilen yarı mamul veya mamulleri elde etmek için kullanılan maddelerdir.

Hammadde; birincil üretimden elde edilen yarı mamul veya mamulleri elde etmek için kullanılan maddelerdir.

Hammadde; birincil üretimden elde edilen yarı mamul veya mamulleri elde etmek için kullanılan maddelerdir.

2. Soru

Kir nedir?

Cevap

Kir, herhangi bir yüzeyde bulunması istenmeyen kalıntılardır.

Kir, herhangi bir yüzeyde bulunması istenmeyen kalıntılardır.

Kir, herhangi bir yüzeyde bulunması istenmeyen kalıntılardır.

Kir, herhangi bir yüzeyde bulunması istenmeyen kalıntılardır.

3. Soru

Temizlik nedir?

Temizlik nedir?

Temizlik nedir?

Temizlik nedir?

Cevap

Temizlik, besinle temas eden her türlü yüzey ve ekipman üzerindeki tüm kir ve besin artıklarının uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik, besinle temas eden her türlü yüzey ve ekipman üzerindeki tüm kir ve besin artıklarının uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik, besinle temas eden her türlü yüzey ve ekipman üzerindeki tüm kir ve besin artıklarının uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik, besinle temas eden her türlü yüzey ve ekipman üzerindeki tüm kir ve besin artıklarının uzaklaştırılmasıdır.

4. Soru

Deterjan nedir?

Cevap

Deterjan, kirlerin yüzeylerden uzaklaş- masına yardımcı kimyasal maddelerdir.

Deterjan, kirlerin yüzeylerden uzaklaş- masına yardımcı kimyasal maddelerdir.

Deterjan, kirlerin yüzeylerden uzaklaş- masına yardımcı kimyasal maddelerdir.

Deterjan, kirlerin yüzeylerden uzaklaş- masına yardımcı kimyasal maddelerdir.

5. Soru

Dezenfektan nedir?

Dezenfektan nedir?

Dezenfektan nedir?

Dezenfektan nedir?

Cevap

Dezenfektan, hastalık yapıcı mikroorganizmaları öldürmek için kullanılan kimyasal maddelerdir.

Dezenfektan, hastalık yapıcı mikroorganizmaları öldürmek için kullanılan kimyasal maddelerdir.

Dezenfektan, hastalık yapıcı mikroorganizmaları öldürmek için kullanılan kimyasal maddelerdir.

Dezenfektan, hastalık yapıcı mikroorganizmaları öldürmek için kullanılan kimyasal maddelerdir.

6. Soru

Güvenli su nedir?

Güvenli su nedir?

Güvenli su nedir?

Güvenli su nedir?

Cevap

Güvenli su, içerisinde hastalık yapıcı ve vücuda zararlı mikroorganizmaları veya kimyasal maddeleri içermeyen sudur.

Güvenli su, içerisinde hastalık yapıcı ve vücuda zararlı mikroorganizmaları veya kimyasal maddeleri içermeyen sudur.

Güvenli su, içerisinde hastalık yapıcı ve vücuda zararlı mikroorganizmaları veya kimyasal maddeleri içermeyen sudur.

Güvenli su, içerisinde hastalık yapıcı ve vücuda zararlı mikroorganizmaları veya kimyasal maddeleri içermeyen sudur.

7. Soru

Deterjanlar kaç gruba ayrılır?

Cevap

Deterjanlar dört gruba ayrılır.

Deterjanlar dört gruba ayrılır.

Deterjanlar dört gruba ayrılır.

Deterjanlar dört gruba ayrılır.

8. Soru

Deterjanlar hangi gruplara ayrılırlar?

Cevap

Deterjanlar;

 • Bazik çözeltiler 
 • Asidik çözeltiler 
 • Yüzey aktif maddeler 
 • Çökmeyi engelleyici maddeler olmak üzere 4 grupta incelenebilir.

Deterjanlar;

 • Bazik çözeltiler 
 • Asidik çözeltiler 
 • Yüzey aktif maddeler 
 • Çökmeyi engelleyici maddeler olmak üzere 4 grupta incelenebilir.

Deterjanlar;

 • Bazik çözeltiler 
 • Asidik çözeltiler 
 • Yüzey aktif maddeler 
 • Çökmeyi engelleyici maddeler olmak üzere 4 grupta incelenebilir.

Deterjanlar;

 • Bazik çözeltiler 
 • Asidik çözeltiler 
 • Yüzey aktif maddeler 
 • Çökmeyi engelleyici maddeler olmak üzere 4 grupta incelenebilir.
9. Soru

Bakterisit nedir?

Bakterisit nedir?

Bakterisit nedir?

Bakterisit nedir?

Cevap

Bakterisit, herhangi bir ortamda bulunan bakterileri öldürme etkisine sahip maddelerdir.

Bakterisit, herhangi bir ortamda bulunan bakterileri öldürme etkisine sahip maddelerdir.

Bakterisit, herhangi bir ortamda bulunan bakterileri öldürme etkisine sahip maddelerdir.

Bakterisit, herhangi bir ortamda bulunan bakterileri öldürme etkisine sahip maddelerdir.

10. Soru

Korozyon nedir?

Korozyon nedir?

Korozyon nedir?

Korozyon nedir?

Cevap

Korozyonüzeylerin oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur.

Korozyonüzeylerin oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur.

Korozyonüzeylerin oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur.

Korozyonüzeylerin oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur.

11. Soru

Asidik deterjanlar hangi asitleri içerirler?

Cevap

Asidik deterjanlar; hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, fosforik asit ve sulfamik asit gibi inorganik asitler; glukonik asit, hidroksiasetik asit, sitrik asit ve tartarik asit gibi organik asitleri içerirler.

Asidik deterjanlar; hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, fosforik asit ve sulfamik asit gibi inorganik asitler; glukonik asit, hidroksiasetik asit, sitrik asit ve tartarik asit gibi organik asitleri içerirler.

Asidik deterjanlar; hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, fosforik asit ve sulfamik asit gibi inorganik asitler; glukonik asit, hidroksiasetik asit, sitrik asit ve tartarik asit gibi organik asitleri içerirler.

Asidik deterjanlar; hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, fosforik asit ve sulfamik asit gibi inorganik asitler; glukonik asit, hidroksiasetik asit, sitrik asit ve tartarik asit gibi organik asitleri içerirler.

12. Soru

Sterilizasyon nedir?

Cevap

Sterilizasyon, bir madde veya yüzeyde bulunan tüm mikroorganizmaların uzaklaştırılması amacıyla uygulanan fiziksel veya kimyasal işlemdir.

Sterilizasyon, bir madde veya yüzeyde bulunan tüm mikroorganizmaların uzaklaştırılması amacıyla uygulanan fiziksel veya kimyasal işlemdir.

Sterilizasyon, bir madde veya yüzeyde bulunan tüm mikroorganizmaların uzaklaştırılması amacıyla uygulanan fiziksel veya kimyasal işlemdir.

Sterilizasyon, bir madde veya yüzeyde bulunan tüm mikroorganizmaların uzaklaştırılması amacıyla uygulanan fiziksel veya kimyasal işlemdir.

13. Soru

Besin işlenen işletmelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar nasıl sınıflandırılabilir?

Besin işlenen işletmelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar nasıl sınıflandırılabilir?

Besin işlenen işletmelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar nasıl sınıflandırılabilir?

Besin işlenen işletmelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar nasıl sınıflandırılabilir?

Cevap

Besin işlenen işletmelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar:

 • Klorlu bileşikler,
 • Fenolik bileşikler,
 • Kuaterner amonyum bileşikleri,
 • İyodoforlar,
 • Amfoter bileşikler,
 • Ozon,
 • Deterjan-dezenfektanlar şeklinde sınıflandırılabilir.

Besin işlenen işletmelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar:

 • Klorlu bileşikler,
 • Fenolik bileşikler,
 • Kuaterner amonyum bileşikleri,
 • İyodoforlar,
 • Amfoter bileşikler,
 • Ozon,
 • Deterjan-dezenfektanlar şeklinde sınıflandırılabilir.

Besin işlenen işletmelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar:

 • Klorlu bileşikler,
 • Fenolik bileşikler,
 • Kuaterner amonyum bileşikleri,
 • İyodoforlar,
 • Amfoter bileşikler,
 • Ozon,
 • Deterjan-dezenfektanlar şeklinde sınıflandırılabilir.

Besin işlenen işletmelerde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar:

 • Klorlu bileşikler,
 • Fenolik bileşikler,
 • Kuaterner amonyum bileşikleri,
 • İyodoforlar,
 • Amfoter bileşikler,
 • Ozon,
 • Deterjan-dezenfektanlar şeklinde sınıflandırılabilir.
14. Soru

Hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektan nedir?

Hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektan nedir?

Hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektan nedir?

Hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektan nedir?

Cevap

Ozon, hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektandır.

Ozon, hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektandır.

Ozon, hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektandır.

Ozon, hammaddesi oksijen olan tek doğal dezenfektandır.

15. Soru

Fiziksel temizlik nedir?

Fiziksel temizlik nedir?

Fiziksel temizlik nedir?

Fiziksel temizlik nedir?

Cevap

Fiziksel temizlik, gözle görülebilen kirlerin yüzeylerden uzaklaştırılmasıdır.

Fiziksel temizlik, gözle görülebilen kirlerin yüzeylerden uzaklaştırılmasıdır.

Fiziksel temizlik, gözle görülebilen kirlerin yüzeylerden uzaklaştırılmasıdır.

Fiziksel temizlik, gözle görülebilen kirlerin yüzeylerden uzaklaştırılmasıdır.

16. Soru

Kimyasal temizlik nedir?

Cevap

Kimyasal temizlik, deterjan özelliği gösteren maddelerin kullanıldığı ve mikroskobik kalıntıların uzaklaştırıldığı temizliktir.

Kimyasal temizlik, deterjan özelliği gösteren maddelerin kullanıldığı ve mikroskobik kalıntıların uzaklaştırıldığı temizliktir.

Kimyasal temizlik, deterjan özelliği gösteren maddelerin kullanıldığı ve mikroskobik kalıntıların uzaklaştırıldığı temizliktir.

Kimyasal temizlik, deterjan özelliği gösteren maddelerin kullanıldığı ve mikroskobik kalıntıların uzaklaştırıldığı temizliktir.

17. Soru

Ultrasonik banyo nedir?

Cevap

Ultrasonik banyo, bir çözelti karışımına yüksek frekansta titreşim uygulanarak temizlik yapılan özel donanımlardır. 

Ultrasonik banyo, bir çözelti karışımına yüksek frekansta titreşim uygulanarak temizlik yapılan özel donanımlardır. 

Ultrasonik banyo, bir çözelti karışımına yüksek frekansta titreşim uygulanarak temizlik yapılan özel donanımlardır. 

Ultrasonik banyo, bir çözelti karışımına yüksek frekansta titreşim uygulanarak temizlik yapılan özel donanımlardır. 

18. Soru

CIP (Cleaning in Place) sistemi nedir?

Cevap

Makina ve ekipmanların parçalara ayrılmadan çalkalama suyu ve deterjan karışımlarının üretim hattında dolaşımıyla yapılan temizlik sistemidir.

Makina ve ekipmanların parçalara ayrılmadan çalkalama suyu ve deterjan karışımlarının üretim hattında dolaşımıyla yapılan temizlik sistemidir.

Makina ve ekipmanların parçalara ayrılmadan çalkalama suyu ve deterjan karışımlarının üretim hattında dolaşımıyla yapılan temizlik sistemidir.

Makina ve ekipmanların parçalara ayrılmadan çalkalama suyu ve deterjan karışımlarının üretim hattında dolaşımıyla yapılan temizlik sistemidir.

19. Soru

COP (Cleaning out of Place) sistemi nedir?

Cevap

Sökülebilen parçaların temizlenmesinde sıvı akışından yararlanılarak uygulanan yerlerinden ayırarak yapılan temizlik sistemidir.

Sökülebilen parçaların temizlenmesinde sıvı akışından yararlanılarak uygulanan yerlerinden ayırarak yapılan temizlik sistemidir.

Sökülebilen parçaların temizlenmesinde sıvı akışından yararlanılarak uygulanan yerlerinden ayırarak yapılan temizlik sistemidir.

Sökülebilen parçaların temizlenmesinde sıvı akışından yararlanılarak uygulanan yerlerinden ayırarak yapılan temizlik sistemidir.

20. Soru

CIP (Cleaning in Place) sisteminde işlemler hangi aşamalardan oluşur?

Cevap

CIP sisteminde işlemler beş aşamadan oluşur.

 • Ön yıkama: Kaba kirler uzaklaştırılır.
 • Deterjanla yıkama: Kalan kirler uzaklaştırılır.
 • Ara çalkalama: Deterjan kalıntıları uzaklaştırılır.
 • Dezenfeksiyon veya sterilizasyon: Geride kalan mikroorganizmalar uzaklaştırılır.
 • Son Yıkama: CIP çözeltileri uzaklaştırılır.

CIP sisteminde işlemler beş aşamadan oluşur.

 • Ön yıkama: Kaba kirler uzaklaştırılır.
 • Deterjanla yıkama: Kalan kirler uzaklaştırılır.
 • Ara çalkalama: Deterjan kalıntıları uzaklaştırılır.
 • Dezenfeksiyon veya sterilizasyon: Geride kalan mikroorganizmalar uzaklaştırılır.
 • Son Yıkama: CIP çözeltileri uzaklaştırılır.

CIP sisteminde işlemler beş aşamadan oluşur.

 • Ön yıkama: Kaba kirler uzaklaştırılır.
 • Deterjanla yıkama: Kalan kirler uzaklaştırılır.
 • Ara çalkalama: Deterjan kalıntıları uzaklaştırılır.
 • Dezenfeksiyon veya sterilizasyon: Geride kalan mikroorganizmalar uzaklaştırılır.
 • Son Yıkama: CIP çözeltileri uzaklaştırılır.

CIP sisteminde işlemler beş aşamadan oluşur.

 • Ön yıkama: Kaba kirler uzaklaştırılır.
 • Deterjanla yıkama: Kalan kirler uzaklaştırılır.
 • Ara çalkalama: Deterjan kalıntıları uzaklaştırılır.
 • Dezenfeksiyon veya sterilizasyon: Geride kalan mikroorganizmalar uzaklaştırılır.
 • Son Yıkama: CIP çözeltileri uzaklaştırılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.