Açıköğretim Ders Notları

Acil Çağrı Yönetimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Acil Çağrı Yönetimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Acil Çağrı Hizmetlerine Giriş Ve Acil Durum Kurumları

1. Soru

Tek Numara Projesi kapsamında altyapısı tamamlanıp faaliyete alınacak 112 Acil Çağrı Merkezleri hangi illerdedir?

Cevap

İzmir, Bursa, Uşak, Bilecik, Sakarya, Bolu, Nevşehir, Amasya’dır. 


2. Soru

Türkiye’de Tek Numara Projesi kapsamında faal ve 112 Acil Çağrı Merkezleri olan iller hangileridir?

Cevap

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas, Yalova, Yozgat. 


3. Soru

Acil çağrı merkezi yönetmeliğinin 4. maddesinde geçen “operasyon merkezi” neyi ifade eder?

Cevap

Operasyon merkezi: Sisteme dâhil olan kurumların bilgisayar iletişimi sağlanmış olan harekât merkezlerini ifade eder.


4. Soru

Acil çağrı merkezlerinin ilkeleri nelerdir?

Cevap

Dürüstlük-Tarafsızlık-Eşitlik İlkesi, Sorumluluk İlkesi, Gizlilik İlkesi  


5. Soru

Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgilendiği olay türleri nelerdir?

Cevap

1.Deniz Kirliliği 2. Gürültü Kirliliği 3. Su Ürünleri Avcılığı  4. Su Sporları  5. Düzensiz Göç  6.Tıbbı Tahliye  7. Eksik Belge/Gemi Adamı ile Faaliyet  8. Kapasite Fazlası Yolcu ile Seyir  9. Ölü/Yaralı Deniz Canlısı 10. Kıyıda Yasadışı Yapılaşma 11. SG Personeline Yönelik Şikâyet 12. Dalış Okulları 13. Hırsızlık, Darp, Hakaret vb. Adli Suçlar 14. Denizde Kaçakçılık Faaliyeti 15. Gemi/Tekne Sürüklenme/Karaya Oturma 16. Gemi/Teknede Yangın/Batma/Çatmadır.


6. Soru

Müstakil acil çağrı birimleri nelerdir?

Cevap

Sağlık Birimi, İtfaiye Birimi, Jandarma Birimi, Emniyet Birimi, AFAD Birimi, Sahil Güvenlik, Orman Birimi.  


7. Soru

Ülkemizde kaç adet 112 istasyonu vardır?

Cevap

112 istasyon sayısı 2466 adettir. 


8. Soru

Ambulans helikopterler hizmet vermeye başladığı günden beri kaç hasta, kaç organ nakli vakası taşımıştır?

Cevap

Ambulans helikopterler gün doğumu-gün batımı arasında hizmet vermekte olup hizmetin başladığı tarihten bu yana ambulans helikopterler 26.164 hasta/yaralı ve 183 organ nakli vakası taşımışlardır. 


9. Soru

Belediye sınırları dışında kalan yerlerde emniyet ve asayişi sağlamaktan hangi kurum sorumludur?

Cevap

Genel olarak il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan yerlerde emniyet ve asayişi sağlamaktan Polis, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise Jandarma sorumludur.  


10. Soru

Emniyet Genel Müdürlükleri merkezde ve taşrada hangi birimlerden oluşur?

Cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü merkezde, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Harekât Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Daire Başkanlıklarından, taşrada ise il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur. 


11. Soru

1993 yılında yapılan düzenlemeye göre Sahil Güvenlik Komutanlığının ana ast komutanlıklarının adları nelerdir?

Cevap

* Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı * Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı * Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı * Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı  


12. Soru

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının gerekli durumlarda iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü birimler nelerdir?

Cevap

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurumdur. Ancak AFAD, afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  


13. Soru

1981 yılının Orman Bakanlığı açısından taşıdığı önem nedir? 

Cevap

İlk Orman Bakanlığı varlığını 1981 yılına kadar sürdürebilmiştir. Bu tarihte Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanmıştır.  


14. Soru

Belediye birimleri dışında kendi itfaiye teşkilatlarını kuran yerler nelerdir?

Cevap

İtfaiye teşkilatları Belediye birimleri olarak kurulmuştur. Ayrıca hava alanları, askeri birlikler, büyük sanayi tesisleri kendi itfaiye birimlerini kurmaktadır.   


15. Soru

Türkiye’de Cumhuriyet’le birlikte modern itfaiye teşkilatı ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Türkiye’de Cumhuriyet’le birlikte modern itfaiye teşkilatı 15 Eylül 1923 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 


16. Soru

Türkiye’nin her geçen gün komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden göç almasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Türkiye coğrafi konumu itibarıyla yabancılar için Doğu ile Batıyı birleştiren doğal bir köprü konumundadır. Bu durumun en önemli nedeni, Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik önemden kaynaklanmaktadır. Göç yolları düşünüldüğünde Türkiye coğrafi konumu itibarıyla yabancılar için Doğu ile Batıyı birleştiren doğal bir köprü konumundadır. Buna ilave olarak, Türkiye’nin artan ekonomik gücü ve sahip olduğu siyasi istikrar da ülkenin her geçen gün komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden göç almasına neden olmaktadır.   


17. Soru

Kara yolları genel müdürlüğü hangi tarihte kurulmuş ve kuruluşuyla birlikte hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir?

Cevap

1 Mart 1950’de Kara yolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Böylece, yeni kara yolu politikasıyla birlikte, Kara yolları Genel Müdürlüğüne bağlı yurt çapına dağılmış bölge teşkilatları oluşturulmuş, makineli çalışmayı yürütmek için gerekli olan makine parkı sağlanmış, personel eğitimine ağırlık verilerek planlama, etüt proje, yapım ve bakım çalışmalarına başlanmıştır. 


18. Soru

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini sürdürdüğü alanlar nelerdir?

Cevap

Belirlenen Saha İçerisinde tekel Olmak Üzere Tüm Denizlerde Gemi Kurtarma, Tahlisiye (Can Kurtarma), Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Otoritesi, Fenerler Otoritesi, Deniz Haberleşmede Hesaplaşma Otoritesi ve Navteks Yayın Koordinatörü, Kılavuzluk Hizmeti, Römorkaj Hizmeti. 


19. Soru

Türk gümrüklerinde Avrupa Birliği Mevzuatı’na ilişkin  Gümrük Birliği uygulamaları ne zaman başlatılmıştır?

Cevap

Türkiye-Avrupa Topluluğu 36’ncı Ortaklık Kon­seyinin 06.03.1995 tarihli Kararı ile 01.01.1996 tarihinde başlamak üzere taraflar arasında “Güm­rük Birliği” tesisi öngörülmüştür. Avrupa Birliği Mevzuatı’na uyuma ilişkin 01.01.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliği uygulamaları Türk gümrüklerinde başlatılmıştır. 


20. Soru

Acil çağrı merkezlerindeki çalışma modelleri nelerdir?

Cevap

Acil çağrı merkezlerinde; karma model, klasik model ve entegre model olmak üzere üç tip çalışma modeli bulunmaktadır.  


1. Soru

Tek Numara Projesi kapsamında altyapısı tamamlanıp faaliyete alınacak 112 Acil Çağrı Merkezleri hangi illerdedir?

Cevap

İzmir, Bursa, Uşak, Bilecik, Sakarya, Bolu, Nevşehir, Amasya’dır. 

2. Soru

Türkiye’de Tek Numara Projesi kapsamında faal ve 112 Acil Çağrı Merkezleri olan iller hangileridir?

Cevap

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas, Yalova, Yozgat. 

3. Soru

Acil çağrı merkezi yönetmeliğinin 4. maddesinde geçen “operasyon merkezi” neyi ifade eder?

Cevap

Operasyon merkezi: Sisteme dâhil olan kurumların bilgisayar iletişimi sağlanmış olan harekât merkezlerini ifade eder.

4. Soru

Acil çağrı merkezlerinin ilkeleri nelerdir?

Cevap

Dürüstlük-Tarafsızlık-Eşitlik İlkesi, Sorumluluk İlkesi, Gizlilik İlkesi  

5. Soru

Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgilendiği olay türleri nelerdir?

Cevap

1.Deniz Kirliliği 2. Gürültü Kirliliği 3. Su Ürünleri Avcılığı  4. Su Sporları  5. Düzensiz Göç  6.Tıbbı Tahliye  7. Eksik Belge/Gemi Adamı ile Faaliyet  8. Kapasite Fazlası Yolcu ile Seyir  9. Ölü/Yaralı Deniz Canlısı 10. Kıyıda Yasadışı Yapılaşma 11. SG Personeline Yönelik Şikâyet 12. Dalış Okulları 13. Hırsızlık, Darp, Hakaret vb. Adli Suçlar 14. Denizde Kaçakçılık Faaliyeti 15. Gemi/Tekne Sürüklenme/Karaya Oturma 16. Gemi/Teknede Yangın/Batma/Çatmadır.

6. Soru

Müstakil acil çağrı birimleri nelerdir?

Cevap

Sağlık Birimi, İtfaiye Birimi, Jandarma Birimi, Emniyet Birimi, AFAD Birimi, Sahil Güvenlik, Orman Birimi.  

7. Soru

Ülkemizde kaç adet 112 istasyonu vardır?

Cevap

112 istasyon sayısı 2466 adettir. 

8. Soru

Ambulans helikopterler hizmet vermeye başladığı günden beri kaç hasta, kaç organ nakli vakası taşımıştır?

Cevap

Ambulans helikopterler gün doğumu-gün batımı arasında hizmet vermekte olup hizmetin başladığı tarihten bu yana ambulans helikopterler 26.164 hasta/yaralı ve 183 organ nakli vakası taşımışlardır. 

9. Soru

Belediye sınırları dışında kalan yerlerde emniyet ve asayişi sağlamaktan hangi kurum sorumludur?

Cevap

Genel olarak il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan yerlerde emniyet ve asayişi sağlamaktan Polis, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise Jandarma sorumludur.  

10. Soru

Emniyet Genel Müdürlükleri merkezde ve taşrada hangi birimlerden oluşur?

Cevap

Emniyet Genel Müdürlüğü merkezde, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Harekât Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Daire Başkanlıklarından, taşrada ise il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur. 

11. Soru

1993 yılında yapılan düzenlemeye göre Sahil Güvenlik Komutanlığının ana ast komutanlıklarının adları nelerdir?

Cevap

* Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı * Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı * Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı * Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı  

12. Soru

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının gerekli durumlarda iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü birimler nelerdir?

Cevap

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurumdur. Ancak AFAD, afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  

13. Soru

1981 yılının Orman Bakanlığı açısından taşıdığı önem nedir? 

Cevap

İlk Orman Bakanlığı varlığını 1981 yılına kadar sürdürebilmiştir. Bu tarihte Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanmıştır.  

14. Soru

Belediye birimleri dışında kendi itfaiye teşkilatlarını kuran yerler nelerdir?

Cevap

İtfaiye teşkilatları Belediye birimleri olarak kurulmuştur. Ayrıca hava alanları, askeri birlikler, büyük sanayi tesisleri kendi itfaiye birimlerini kurmaktadır.   

15. Soru

Türkiye’de Cumhuriyet’le birlikte modern itfaiye teşkilatı ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Türkiye’de Cumhuriyet’le birlikte modern itfaiye teşkilatı 15 Eylül 1923 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

16. Soru

Türkiye’nin her geçen gün komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden göç almasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Türkiye coğrafi konumu itibarıyla yabancılar için Doğu ile Batıyı birleştiren doğal bir köprü konumundadır. Bu durumun en önemli nedeni, Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik önemden kaynaklanmaktadır. Göç yolları düşünüldüğünde Türkiye coğrafi konumu itibarıyla yabancılar için Doğu ile Batıyı birleştiren doğal bir köprü konumundadır. Buna ilave olarak, Türkiye’nin artan ekonomik gücü ve sahip olduğu siyasi istikrar da ülkenin her geçen gün komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden göç almasına neden olmaktadır.   

17. Soru

Kara yolları genel müdürlüğü hangi tarihte kurulmuş ve kuruluşuyla birlikte hangi çalışmalar gerçekleştirilmiştir?

Cevap

1 Mart 1950’de Kara yolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Böylece, yeni kara yolu politikasıyla birlikte, Kara yolları Genel Müdürlüğüne bağlı yurt çapına dağılmış bölge teşkilatları oluşturulmuş, makineli çalışmayı yürütmek için gerekli olan makine parkı sağlanmış, personel eğitimine ağırlık verilerek planlama, etüt proje, yapım ve bakım çalışmalarına başlanmıştır. 

18. Soru

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini sürdürdüğü alanlar nelerdir?

Cevap

Belirlenen Saha İçerisinde tekel Olmak Üzere Tüm Denizlerde Gemi Kurtarma, Tahlisiye (Can Kurtarma), Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Otoritesi, Fenerler Otoritesi, Deniz Haberleşmede Hesaplaşma Otoritesi ve Navteks Yayın Koordinatörü, Kılavuzluk Hizmeti, Römorkaj Hizmeti. 

19. Soru

Türk gümrüklerinde Avrupa Birliği Mevzuatı’na ilişkin  Gümrük Birliği uygulamaları ne zaman başlatılmıştır?

Cevap

Türkiye-Avrupa Topluluğu 36’ncı Ortaklık Kon­seyinin 06.03.1995 tarihli Kararı ile 01.01.1996 tarihinde başlamak üzere taraflar arasında “Güm­rük Birliği” tesisi öngörülmüştür. Avrupa Birliği Mevzuatı’na uyuma ilişkin 01.01.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliği uygulamaları Türk gümrüklerinde başlatılmıştır. 

20. Soru

Acil çağrı merkezlerindeki çalışma modelleri nelerdir?

Cevap

Acil çağrı merkezlerinde; karma model, klasik model ve entegre model olmak üzere üç tip çalışma modeli bulunmaktadır.  

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.