Açıköğretim Ders Notları

Anadolu Arkeolojisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Anadolu Arkeolojisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Anadolu Tunç Çağı Krallıkları Ve Troia Savaşı

1. Soru

Asur ticaret kolonileriyle birlikte yazı nerelerde kullanılmamıştır?

Cevap

Bu dönemde ticaret kolonileriyle birlikte yazı aşağıda sıralanan alanlarda kullanılmıştır: • Anlaşmalar, • Ticaret, • Evlenme belgeleri, • Evlat edinme.


2. Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kültepe’nin eski adları arasındadır?

Cevap

Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri Kültepe’nin eski adı Kaniş veya Neşa’dır.


3. Soru

Hattuşaş nerededir?

Cevap

Hititlerin başkenti olan Hattuşaş (Boğazköy), Çorum iline bağlı Boğazkale ilçesinde, bir teras ve büyük bir kayalık üzerinde yer almaktadır.


4. Soru

I. Kalay II. Parfüm III. Kumaş Asur Ticaret Kolonilerindeki büyük kervanlarla Anadolu’ya gelen tüccarlar yukarıdakilerden hangilerini getiriyorlardı?

Cevap

Büyük kervanlarla Anadolu’ya gelen tüccarlar; • Kalayın yanı sıra, • Parfüm, • Kumaş gibi malları da getiriyordu.


5. Soru

ı. Mızrak II. Kama III. Kılıç IV. Balta V. Gürz Yukarıdaki maddelerden hangileri Hitit piyadesinin silahları arasında gösterilmektedir?

Cevap

Hitit piyadesinin silahları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: • Mızrak, • Kama veya Hançer, • Kılıç, • Balta, • Ok, • Yay.


6. Soru

a. Telepinu b. I. Murşili III. c. I. Hantili d. I. Hattuşili Yukarıdaki maddelerde Hitit Devleti hükümdarları verilmiştir. Maddeler nasıl sıralanırsa kronolojik olarak doğru olur?

Cevap

Hitit Devleti’nde tahta geçenler şöyle sıralanabilir: • I. Hattuşili (MÖ 1650’ler), • I. Murşili (MÖ 1620-1590) • I. Hantili (MÖ 1590-1560) • Telepinu (MÖ 1525-1500).


7. Soru

Tarihin bilinen ilk barış anlaşmasının imzalanmasına neden olan savaş nerede olmuştur?

Cevap

Tarihin bilinen ilk barış anlaşmasının imzalanmasına neden olan savaş Kadeş’te olmuştur.


8. Soru

Yüksek Troia kültürü olarak adlandırılan Troia VI/VIIa evresi ne zaman başlamıştır?

Cevap

Yüksek Troia kültürü olarak adlandırılan Troia VI/VIIa evresi Orta Tunç Çağında MÖ 1700’lerde başlamıştır.


9. Soru

I. Arşiv II. Kitaplık III. Dinsel Bölümler IV. Taht Odası Hitit Devleti’ndeki saray ve resmi binalar hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Cevap

Etrafı surlarla çevrili ve böylece kentten ayrılmış olan saray ve resmi binalar alanı şu bölümlerden oluşur: • Arşiv, • Kitaplık, • Dinsel Bölümler, • Taht Odası, • Kral ve ailesinin içinde yaşadığı bölümler.


10. Soru

“…………., antik heykel ve kabartmalarda, tanrı, tanrıça ve kahramanların anlaşılmasına kolaylık sağlayan ayrıntı, giysi veya aksesuara verilen addır.” Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap

Atribü, antik heykel ve kabartmalarda, tanrı, tanrıça ve kahramanların anlaşılmasına kolaylık sağlayan ayrıntı, giysi veya aksesuara verilen addır.


11. Soru

Orta Tunç Çağı’nın en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Orta Tunç Çağı’nın en belirgin özelliği Mezopotamya ile başlayan çok sıkı ve iyi örgütlü ticaret ilişkileri ve bunun sonucunda yazının Anadolu’ya girişidir.


12. Soru

Tarihin bilinen ilk barış anlaşması kimler arasında yapılmıştır?

Cevap

Tarihin bilinen ilk barış anlaşması, Hitit Devleti ile Mısır arasında yapılmıştır.


13. Soru

Troia nerededir?

Cevap

Troia; Çanakkale il sınırları içinde, 30 km uzaklıktaki Hisarlık’da, İda Dağı’nın (Kaz Dağı) eteklerinde bulunmaktadır.


14. Soru

Orta Tunç Çağı’nda Amutum’un değeri ne kadardı?

Cevap

“Amutum” adıyla geçen bir maden ise, gümüşten kırk kat daha değerli tutuluyordu ve bir kilo amutum almak için kırk kilo gümüşe eşdeğerdi.


15. Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hitit merkezi idaresinde kullanılan kral sıfatıdır?

Cevap

Hitit merkezi devlet idaresi, büyük ölçüde seçkin üyelerden oluşmaktaydı. En üste, başlangıçta tabarna/labarna, daha sonra “güneşim” sıfatını kullanan kral bulunuyordu.


16. Soru

Tunç Çağları ne zaman sona ermiştir?

Cevap

Eski Hitit krallığı olarak anılan ve Telepinu’yla sona eren dönemin kazanımları geçici olmuştur. Ancak krallarının politikaları, daha sonraki büyük Hitit İmparatorluğu hükümdarlarının ana hatlarıyla izleyeceği bir model oluşturmuştur. İmparatorluk dönemi, MÖ 1450-1180 arasını kapsamaktadır. Yeni Hitit Devleti olarak anılan bu dönemle birlikte, Tunç Çağları sona ermiştir.


17. Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Orta Tunç Çağı’na ait tabletlerin bulunduğu  yerleşim yerleri doğru olarak verilmiştir?

Cevap

Orta Tunç Çağı’nda aşağıdaki yerleşim yerlerinde binlerce tablet bulunmuştur. • Kaneş, • Hattuşaş, • Alişar, • Karahöyük.


18. Soru

Kadeş Antlaşması hangi krallar arasında olmuştur?

Cevap

Kadeş Antlaşması, Mısır Kralı II. Ramses ve dönemin Hitit kralı III. Hattuşili (MÖ 1275-1250) arasında yapılmıştır.


19. Soru

Anadolu’da madencilik nasıl gelişmiştir?

Cevap

Hem Anadolu, hem de Ön Asya’nın diğer ülkelerinde, Kalkolitik dönemin sonlarında insanoğlu, % 70 oranında bakır ile % 30 oranında kalayı karıştırmış ve tuncu keşfetmiş, bu keşif ile maden yatakları açısından zengin olan Anadolu’da madencilik geliştirmiştir.


20. Soru

Hititlerde krallar ne şekilde görülmekteydi?

Cevap

Hitit merkezi devlet idaresi, büyük ölçüde seçkin üyelerden oluşmaktaydı. En üste, başlangıçta tabarna/labarna, daha sonra “güneşim” sıfatını kullanan kral bulunuyordu. Erkek güneş tanrısıyla özdeşleştirmesine rağmen kral, sadece ölümünde sonra kutsallaşıyor ve o zaman güneş tanrısının kıyafetini giymiş bir biçimde resmediliyordu. Hitit kralları, kendilerini Mısır’da dâhil olmak üzere, Yakın Doğu’nun önemli güçlerinin hükümdarlarıyla bir tutmuşlardır. Bu nedenle kendilerini büyük krallar olarak görmüş ve kendilerine bağlı devletlerin krallarına önemsiz hükümdarlar için kullanılan diplomatik dille hitap etmişlerdir. Hitit devlet sisteminde kral bütün Hatti topraklarının gerçek sahibiydi ve bu anlayış bin yıldan daha uzun bir süre devam etmiştir. Herhangi bir bölge ve bu bölge halkının kaderi hakkında karar vermeye kanunen yetkiliydi. Aynı zamanda kral, başkomutanlık, baş yargıçlık ve başrahiplik görevlerini yapıyordu. Eyaletteki prensler ise, devletin temsilcisi sıfatıyla hem askeri hem de mülki işlere bakıyor, vergileri topluyor ve dinî törenlere başkanlık ediyordu.


21. Soru

Troia IV’deki yapı katları arasında aşağıdaki hangi hayvanların kemikleri bulunmuştur?

Cevap

Troia IV’deki yapı katları arasında; • Av hayvanı, • Domuz, • Koyun, • Keçi, • Sığır • Midye, • Balık, • Deniz kaplumbağası ve • Istakoz kemikleri bulunmuştur. Buna göre doğru cevap B’dir.


22. Soru

Lavın havayla temas edip hızlıca soğuması ve kristalleşmeye yetecek kadar zaman geçmeden donmasıyla oluşan eski dönemlerde ok ucu olarak kullanılan ve ticareti yapılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Obsidyen, doğal yollarla
oluşan volkanik kökenli bir
cam türüdür. Lavın havayla
temas edip hızlıca soğuması
ve kristalleşmeye yetecek
kadar zaman geçmeden
donmasıyla oluşur.
Genellikle felsik lav
akıntılarının, soğumanın
hızlı olduğu kenar
bölümlerinde bulunur.
Kristal yapıda
olmadığından, keskin
inceliğe ulaşabilir. Bu
özelliğinden ötürü eski
dönemlerde ok ucu olarak
kullanılmış ve ticareti
yapılmıştır. Buna göre doğru cevap A’dır.


23. Soru

Anadolu’da, Eski Hitit Devletinin bir güç olarak sahne almaya hazırlandığı dönemlerde, küçük beylikler halinde yaşayan ve farklı dilleri konuşan birçok halk yaşamaktaydı, aşağıdakilerden hangisi bunların önemlilerinden değildir?

Cevap

Bahsedilen önemli beylikler Hattiler, Luviler, Palalar ve Huriler’dir. Buna göre doğru cevap E’dir.


24. Soru

Hattuşa (Boğazköy) aşağıdaki illerimizin hangisinin sınırı içerisindedir?

Cevap

Hititlerin başkenti olan Hattuşa, Çorum iline bağlı Boğazköy ilçesinde bir teras ve büyük bir kayalık üzerinde yer almaktadır. Doğru cevap A’dır.


25. Soru

Anadolu’da kaç karum kurulmuştur?

Cevap

Anadolu’da; • Kültepe’den başka; • Hattuşaş, • Alişar, • Acemhöyük ve • Karahöyük gibi yerleşimlerin de aralarında olduğu dokuz yerde  karumlar kurulmuştur. Doğru cevap C’dir.


26. Soru

Eski Hitit Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Eski Hitit devletinin başkenti Hattuşa’dır. Doğru cevap E’dir.


27. Soru

Yeni Hitit Devleti’nde kim tahtta iken Mısır ile anlaşmazlık yaşanmıştır?

Cevap

II. Muvattali Dönemi’nde (MÖ 1306-1282) Mısır Devleti ile aralarında, Suriye toprakları üzerinde hak iddia etme nedeniyle büyük anlaşmazlıklar yaşamıştır. Doğru cevap A’dır.


28. Soru

Tanrılar topluluğuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Tanrılar topluluğuna Panteon denilir. Doğru cevap A’dır.


29. Soru

Boğazköy’de sfenksli kapının altında yer alan 80 m uzunluğunda düşmana karşı baskın, çıkartma yapmak için kullanılan tünele verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Boğazköy’de sfenksli kapının altında yer alan 80 m uzunluğunda düşmana karşı baskın, çıkartma yapmak için kullanılan tünel Potern olarak adlandırılır.Çok iri taşlardan,
bindirme yöntemi ile inşa edilmişve Hititlerden önceki
dönemlerde Anadolu’da bu tür mimariye
rastlanmamıştır. Doğru cevap A’dır.


30. Soru

Çömlekçi çarkı hangi dönemde Anadolu’da yayılmıştır?

Cevap

Çömlekçi çarkı Orta tunç çağında Anadolu’da yayılmaya başlamıştır. Doğru cevap C’dir.


31. Soru

Orta Tunç Çağı’nda Asur Ticaret Kolonili’lerin ticaret anlayışı nasıldı?

Cevap

Kültepe-Karum’dan ele geçen tabletlerden anlaşıldığına göre, Asurlu tüccarlar, Anadolu’dan kereste, gümüş, bakır gibi işlenmemiş hammadde alıyor, karşılığında kendi ürettikleri kumaşları ve kalayı veriyorlardı. Alışveriş, eşya değişimi yoluyla yapılıyor, değişimde altın ve gümüş esas kabul ediliyordu. Perakende hesaplar gümüş, toptan ticaret ise altın esas tutularak yapılıyordu. Aynı zamanda altın, gümüşten sekiz kat daha değerli idi.


32. Soru

Tarihin bilinen ilk barış anlaşmasının adı nedir?

Cevap

İlk barış anlaşmasının adı Kadeş Anlaşması’dır.


33. Soru

Troia hangi bölgelerin kavşak noktası olarak tarihte anılmaktadır?

Cevap

Troia, MÖ. 2000’li yıllarda Mezopotamya, Mısır ve Anadolu arasındaki ticaretin kavşak noktasıydı.


34. Soru

Troia’da ilk kazıları kim gerçekleştirmiştir?

Cevap

Troia’da ilk kazılar, Henrich Schliemann tarafından Homeros’un İliada Destanı’ndan yola çıkarak 1870 yılında Troia’yı bulmak için kazılara başladı.


35. Soru

Yazı ne şekilde Mezopotomya’dan Anadolu’ya gelmiştir?

Cevap

Asurlular ile yapılan ticari ilişkiler ve bunun sonucu olarak yapılan anlaşmalar kil tabletler üzerine işlenerek yazının Anadolu’ya geçmesine olanak sağlamıştır.


36. Soru

Bit Hilani nedir?

Cevap

Bit Hilani, ön yüzünde bir ya da iki ayaklı geçidi; bunun arkasında ise çevresinde küçük oda toplulukları bulunan, enine yerleştirilmiş, ocaklı bir ana odası bulunan yapı tipidir.


37. Soru

Anadolu’nun Karumların merkezi ve en büyüğü neresidir?

Cevap

Karumların merkezi ve en büyüğü Kültepe’deki Kaneş Karumu’dur.


38. Soru

Hitit Devleti’nde çivi yazısıyla yazılmış ne tür metinler yer almaktadır?

Cevap

Hitit Devleti’nde çivi yazısıyla yazılmış aşağıdaki tür metinler yer almaktadır: • Yıllıklar, • Törensel metinler, • Tarihi olaylara ilişkin belgeler, • Antlaşmalar, • Bağış belgeleri, • Mektuplar.


39. Soru

Obsidyen nerelerde bulunur?

Cevap

Genellikle felsik lav akıntılarının, soğumanın hızlı olduğu kenar bölümlerinde bulunur.


40. Soru

Obsidyen nedir?

Cevap

Obsidyen, doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir cam türüdür.


41. Soru

Hitit tanrıları nelerdir?

Cevap

Hititlerin dinsel metinlerinde kesin olarak saptanabilen en erken unsurlar Hatti etkisi altındadır. • Yer altı tanrıçası “Arinna” • Hava tanrısı “Taru”, • Güneş tanrısı “Estan”, • Savaş tanrısı “Wurun-katte”, • Taht tanrıçası “Halmasuit”, • Hattuşa dâhisi “İnara”, • Kaybolan tanrı “Telepinu”.


42. Soru

Troia VI’da yaşayan insanların ölü gömme gelenekleri nasıldır?

Cevap

Troia’da yaşayan insanların ölü gömme gelenekleri incelendiğinde, özellikle Troia VI dönemi insanının çoğunlukla ölülerini yakıp çömleklere koyduklarını arkeolojik kazılar neticesinde söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ölünün yakılmadan gömüldüğü mezarlarda bulunmaktadır. Troia halkının mezarlarında ele geçen eserler, buluntuları bakımından yoksul bir niteliğe sahipti. Buluntular arasında az sayıda altın takı, akik boncuk ve bir adet fildişi tarak bulunmaktaydı. Aşağı şehirde yer alan mezarlık alanı büyük bir ihtimalle burada yaşayan alt tabaka insanlarına ait mezarlıklardı. Yukarı şehirde yaşayan üst tabaka insanların nereye gömüldükleri ise henüz bulunamamıştır.


43. Soru

Wabartum nedir?

Cevap

Wabartum; Asurlu tüccarların ana merkezler arasında konakladıkları tesislerdir.


44. Soru

Homeros kimdir?

Cevap

Homeros; günümüz araştırmacıları tarafından MÖ 8. veya 9. yüzyıllarda yaşadığı ifade edilen Homeros, Batı Anadolu’da büyük ihtimalle Smyrna’da (İzmir) doğmuştur. Batı Edebiyatı’nın ilk büyük eserleri sayılan İlyada ve Odysseia Destanları’nın derleyicisidir. Hayatıyla ilgili bir rivayet ise kör olduğudur. Fakat destanlarındaki betimlemelerin canlılığından, destanlarını yazdığında kör bile olsa bir zamanlar gözlerinin gördüğü anlaşılmaktadır.


45. Soru

Mezopotomya hangi bölgeye verilen addır?

Cevap

Mezopotamya; Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak, Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle-Fırat Nehirleri arasındaki bölgeye denilmektedir.


46. Soru

Panteon nedir?

Cevap

Panteon; tanrılar topluluğuna verilen addır.


47. Soru

Potern nasıl inşa edilmiştir?

Cevap

Potern, çok iri taşlardan, bindirme yöntemi ile inşa edilmiş ve Hititlerden önceki dönemlerde Anadolu’da bu tür mimariye rastlanılmamıştır.


48. Soru

Troia Savaşı İlyada Destanı’nda nasıl anlatılmıştır?

Cevap

İlyada destanında anlatılan konu Troia savaşı olmakla beraber, dokuz yıllık savaşın 51 günü ve bununda ayrıntılı olarak bir haftası işlenmiştir.


49. Soru

Madenciliğin Anadolu’da hızla gelişmesi neleri beraberinde getirmiştir?

Cevap

Madenciliğin hızla gelişmesi, uzmanlık gerektiren meslek gruplarının ortaya çıkmasına ve bunun sonucu olarak da iş bölümüne dayalı kentleşmenin başlamasına neden olmuştur. Böylece ilk kent devletleri kurulmuş ve siyasal örgütlenme başlamıştır. Asur devletinin Anadolu da yaşayan toplumlarla yapılan ticaret ilişkileri neticesinde, ilk Hitit Devleti’nin temelleri atılmıştır.


50. Soru

Asurlular ticaret ağını sağlamlaştırmak amacı ne kurmuşlardır?

Cevap

Asurlular ticaret ağını sağlamlaştırmak amacı ile Anadolu’nun çeşitli yerlerinde karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardı.


51. Soru

Neden medeniyet Mezopotamya’dan gelişerek yayılmıştır?

Cevap

Mezopotamya verimli topraklara sahip olması, iklim şartlarının uygun olması nedenlerinden dolayı, sürekli istila ve göçlere sahne olmuştur. İnsan etkileşimi fazla olması nedeniyle medeniyetin bu bölgeden gelişerek yayıldığı kabul görmektedir.


52. Soru

Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri neresidir?

Cevap

Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri Kültepe’dir.


53. Soru

Troia savaşı kimler arasında geçmiştir?

Cevap

Troia savaşı, Troialılar ve Akhalar arasında, daha açık anlatımıyla Troialılar ve taraftarları ile Akhalılar arasında geçen bir savaştır.


54. Soru

Karum nedir?

Cevap

Karum; Asur dilinde “liman” ve “rıhtım” anlamına gelmekte, asıl anlamı ise; Asurlu tüccarların içinde serbestçe alışveriş yapabildikleri şehrin yanına kurulan ticaret merkezine verilen isimdir.


55. Soru

Obsidyen eski dönemlerde ne olarak kullanılmıştır?

Cevap

Obsidyen eski dönemlerde ok ucu olarak kullanılmıştır.


56. Soru

Hitit Devleti resmen nasıl kurulmuştur?

Cevap

Kaniş Kralı Anitta’dan yaklaşık yüz yıl sonra, aynı soydan gelen Kuşşaralı Labarna Orta Anadolu’da, Kızılırmak yayı içerisinde yaşayan pek çok kraldan biri olan Piyuşti’yi bir gece baskınıyla yenilgiye uğratıp Hattuş’u (Boğazköy) ele geçirerek egemenlik alanını genişletmeye başladı. Hattuş’u Hattuşa adıyla yeni bir başkent durumuna getirdi. Labarna da Hattuşalı anlamına gelen Hattuşili adını aldı. Böylelikle Hitit Devleti resmen kuruldu.


57. Soru

Orta Tunç Çağının en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Orta Tunç Çağı MÖ 2000 yıllarında Tunç Çağı’nın orta dönemine girilir. Orta Tunç Çağı’nın en belirgin özelliği Mezopotamya ile ba?layan çok sıkı ve iyi örgütlü ticaret ilişkileri ve bunun sonucunda yazının Anadolu’ya girişidir.


58. Soru

Mezopotamya denilen bölge neresidir?

Cevap

Mezopotamya Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak, Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle-Fırat Nehirleri arasındaki bölgeye denilmektedir. Mezopotamya verimli topraklara sahip olması, iklim şartlarının uygun olması nedenlerinden dolayı, sürekli istila ve göçlere sahne olmuştur. İnsan etkileşimi fazla olması nedeniyle medeniyetin bu bölgeden gelişerek yayıldığı kabul görmektedir.


59. Soru

Obsidyen nedir?

Cevap

Obsidyen doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir cam türüdür. Lavın havayla temas edip hızlıca soğuması ve kristalleşmeye yetecek kadar zaman geçmeden donmasıyla oluşur. Genellikle felsik lav akıntılarının, soğumanın hızlı olduğu kenar bölümlerinde bulunur. Kristal yapıda olmadığından, keskin inceliğe ulaşabilir. Bu özelliğinden ötürü eski dönemlerde ok ucu olarak kullanılmış ve ticareti yapılmıştır.


60. Soru

Karum nedir?

Cevap

Asurlular ticaret ağını sağlamlaştırmak amacı ile Anadolu’nun çeşitli yerlerinde karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardı. Karumların merkezi ve en büyüğü Kültepe’deki Kaneş Karumu’dur.


61. Soru

Vabartum nedir?

Cevap

Vabartum:Asurlu tüccarların ana merkezler arasında konakladıkları tesislerdir.


62. Soru

Hattuş-Hattuşa nerededir?

Cevap

Hititlerin başkenti olan Hattuşaş (Boğazköy), Çorum iline bağlı Boğazkale ilçesinde, bir teras ve büyük bir kayalık üzerine kurulmuştur.


63. Soru

Hititler ‘den önce Anadolu’daki küçük beylikler hangileriydi?

Cevap

Anadolu’da, Eski Hitit Devletinin bir güç olarak sahne almaya hazırlandığı dönemlerde, küçük beylikler halinde yaşayan ve farklı dilleri konuşan birçok halk yaşamaktaydı. Bu beyliklerden en önemlileri; Hattiler, Luviler, Palalar ve Huriler olarak sıralanabilir.


64. Soru

Tunç Çağları ne zaman sona ermiştir?

Cevap

Eski Hitit krallığı olarak anılan ve Telepinu’yla sona eren dönemin kazanımları geçici olmuştur. Ancak krallarının politikaları, daha sonraki büyük Hitit İmparatorluğu hükümdarlarının ana hatlarıyla izleyeceği bir model oluşturmuştur. İmparatorluk dönemi, MÖ 1450-1180 arasını kapsamaktadır. Yeni Hitit Devleti olarak anılan bu dönemle birlikte, Tunç Çağları sona ermiştir.


65. Soru

Kadeş Savaşını hangi devlet kazanmıştır?

Cevap

Suriye egemenliği için Hitit ve Mısır devletleri arasında Kadeş kenti yakınlarında büyük bir savaş yapılmıştır. Bu savaşta Mısır tahtının başında II. Ramses bulunmaktaydı. Savaşı kimin kazandığı tartışmalıdır.  Ebu Simbel tapınağında bulunan yazıtta savaşı II. Ramses’in kazandığı, Hitit yazıtlarında ise II. Muvattali’nin savaşı kazandığı iddia edilmektedir. 
 


66. Soru

Hititler Mısır Devleti arasındaki Kadeş Savaşı sonucunda hangi ülke güçlenmiştir?

Cevap

Yapılan bu savaş sonucunda Asur Devletinin güç kazanmasına yol açmıştır. Asur kralı I. Şalmanezerin, Malatya yakınlarındaki Fırat’a ulaşmasıyla, İşuva bakır madenlerinin denetimi Hititlerin elinden alındı. IV. Tuthalia (MÖ 1250-1220) imparatorluk dönemine, Hititler en zengin maden yatağını kaybetmiş olarak girdi.


67. Soru

Hitit kralları hangi sıfatı kullanmaktaydı?

Cevap

Hitit merkezi devlet idaresi, büyük ölçüde seçkin üyelerden oluşmaktaydı. En üste, başlangıçta tabarna/labarna, daha sonra “güneşim” sıfatını kullanan kral bulunuyordu. Erkek güneş tanrısıyla özdeşleştirmesine rağmen kral, sadece ölümünde sonra kutsallaşıyor ve o zaman güneş tanrısının kıyafetini giymiş bir biçimde resmediliyordu.


68. Soru

Potern nedir?

Cevap

Potern: Boğazköy’de sfenksli kapının altında yer alan 80 m uzunluğunda düşmana karşı baskın, çıkartma yapmak için kullanılan bir tüneldir. Çok iri taşlardan, bindirme yöntemi ile inşa edilmiş ve Hititlerden önceki dönemlerde Anadolu’da bu tür mimariye rastlanılmamıştır.


69. Soru

Panteon nedir?

Cevap

Panteon: Tanrılar topluluğuna verilen addır.


70. Soru

Hitit inancında tanrıların nasıl bir hayatı vardı?

Cevap

Hitit inancına göre, tanrılar aynı insanlar gibi yaşıyor, yiyip içiyor, birbirleri ile evlenip çocuk sahibi oluyorlardı.


71. Soru

Atribü nedir?

Cevap

Atribü: Antik heykel ve kabartmalarda, tanrı, tanrıça ve kahramanların anlaşılmasına kolaylık sağlayan ayrıntı, giysi veya aksesuara verilen addır.


72. Soru

Hitit mimarlığının en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Hitit mimarlığının en belirgin özelliği karşıtsız yani asimetrik oluşudur; dinsel ve sivil binalarda olduğu gibi kent plancılığında da bu davranış egemendir. Başka bir deyimle yapılar herhangi bir geometrik ilkeye, sözgelimi sıralanmaya, hizalanmaya bağlı olmayıp Hellen yapı sanatı ile İngiliz ve Türk bahçelerinde gördüğümüz türde, doğal bir oluşum içindedir.


73. Soru

Bit Hilani nedir?

Cevap

Bit Hilani:Ön yüzünde bir ya da iki ayaklı geçidi; arkasında ise küçük oda toplulukları bulunan, enine yerleştirilmiş, ocaklı bir ana odası bulunan yapı tipi. Ön geçidin bir tarafında ayrıca, her zaman olmamakla birlikte, genellikle bir merdiven boşluğu yer alır. Çoğunlukla ön yüz duvarları ve kapı söveleri, ortostod ve hayvan yontuları ile süslenmiştir; ayaklar ise yontularla süslenmiş altlıklar üstüne dikilmişlerdir. Zincirli, Karatepe bu yapı tipinin görüldüğü yerlerdir.


74. Soru

Hitiler hangi yazı türlerini kullanmışlardır?

Cevap

Hititler, çivi yazısı ve resim yazısı (Hiyeroglif) olmak üzere iki tür yazı kullanmıştır. Arkeolojik araştırmalarda Hitit yerleşimlerinde bulunan yazılı belgeler, Anadolu’da aynı dönemde (MÖ 1800’lü yıllarda) Hint-Avrupa dillerinin en eskisi Hititçe’den başka, yine aynı dil grubuna ait Luvi ve Pala dillerinin ayrıca Hurrice, Hattice ve Akadca’nın yazı dili olarak kullanıldığını göstermektedir. Çivi yazısı ile yazılan bu dillerde her işaret bir heceyi simgeler. Hititlerin kullandığı bir başka yazı türü de Luvi dilinde yazılan ve hiyeroglif denen resim yazısıdır. Hititlerin kullandığı ve Mısır hiyeroglifinden tamamen farklı olan bu hiyeroglifte, heceler hatta kelimeler tek bir işaretle temsil edilebiliyordu.


75. Soru

Troia neresidir?

Cevap

Troia:Çanakkale il sınırları içinde, 30 km uzaklıktaki Hisarlık’da, İda Dağı’nın (Kaz Dağı) eteklerinde bulunmaktadır. Troas bölgesinin başkenti, ilk kurucusu Dardanos bu bölgeye Dardania adını vermiş, daha sonra Troas tarafından Troia ve son olarak Kral İlios’un adına izafeten İlion olarak adlandırılmıştır.


76. Soru

Troia’da ilk kazılar ne zaman başlamıştır?

Cevap

Troia’da ilk kazılar, Henrich Schliemann tarafından Homeros’un İliada Destanı’ndan yola çıkarak 1870 yılında Troia’yı bulmak için kazılara başladı. Amacı arkeolojik olmaktan çok defineciliğe yönelikti ve Priamos’un efsanevi hazinesi arıyordu.


77. Soru

Homeros kimdir?

Cevap

Homeros:Günümüz araştırmacıları tarafından MÖ 8. veya 9. yüzyıllarda yaşadığı ifade edilen Homeros, Batı Anadolu’da büyük ihtimalle Smyrna’da (İzmir) doğmuştur. Batı Edebiyatı’nın ilk büyük eserleri sayılan İlyada ve Odysseia Destanları’nın derleyicisidir. Hayatıyla ilgili bir rivayet ise kör olduğudur. Fakat destanlarındaki betimlemelerin canlılığından, destanlarını yazdığında kör bile olsa bir zamanlar gözlerinin gördüğü anlaşılmaktadır.


1. Soru

Asur ticaret kolonileriyle birlikte yazı nerelerde kullanılmamıştır?

Cevap

Bu dönemde ticaret kolonileriyle birlikte yazı aşağıda sıralanan alanlarda kullanılmıştır: • Anlaşmalar, • Ticaret, • Evlenme belgeleri, • Evlat edinme.

2. Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kültepe’nin eski adları arasındadır?

Cevap

Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri Kültepe’nin eski adı Kaniş veya Neşa’dır.

3. Soru

Hattuşaş nerededir?

Cevap

Hititlerin başkenti olan Hattuşaş (Boğazköy), Çorum iline bağlı Boğazkale ilçesinde, bir teras ve büyük bir kayalık üzerinde yer almaktadır.

4. Soru

I. Kalay II. Parfüm III. Kumaş Asur Ticaret Kolonilerindeki büyük kervanlarla Anadolu’ya gelen tüccarlar yukarıdakilerden hangilerini getiriyorlardı?

Cevap

Büyük kervanlarla Anadolu’ya gelen tüccarlar; • Kalayın yanı sıra, • Parfüm, • Kumaş gibi malları da getiriyordu.

5. Soru

ı. Mızrak II. Kama III. Kılıç IV. Balta V. Gürz Yukarıdaki maddelerden hangileri Hitit piyadesinin silahları arasında gösterilmektedir?

Cevap

Hitit piyadesinin silahları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: • Mızrak, • Kama veya Hançer, • Kılıç, • Balta, • Ok, • Yay.

6. Soru

a. Telepinu b. I. Murşili III. c. I. Hantili d. I. Hattuşili Yukarıdaki maddelerde Hitit Devleti hükümdarları verilmiştir. Maddeler nasıl sıralanırsa kronolojik olarak doğru olur?

Cevap

Hitit Devleti’nde tahta geçenler şöyle sıralanabilir: • I. Hattuşili (MÖ 1650’ler), • I. Murşili (MÖ 1620-1590) • I. Hantili (MÖ 1590-1560) • Telepinu (MÖ 1525-1500).

7. Soru

Tarihin bilinen ilk barış anlaşmasının imzalanmasına neden olan savaş nerede olmuştur?

Cevap

Tarihin bilinen ilk barış anlaşmasının imzalanmasına neden olan savaş Kadeş’te olmuştur.

8. Soru

Yüksek Troia kültürü olarak adlandırılan Troia VI/VIIa evresi ne zaman başlamıştır?

Cevap

Yüksek Troia kültürü olarak adlandırılan Troia VI/VIIa evresi Orta Tunç Çağında MÖ 1700’lerde başlamıştır.

9. Soru

I. Arşiv II. Kitaplık III. Dinsel Bölümler IV. Taht Odası Hitit Devleti’ndeki saray ve resmi binalar hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Cevap

Etrafı surlarla çevrili ve böylece kentten ayrılmış olan saray ve resmi binalar alanı şu bölümlerden oluşur: • Arşiv, • Kitaplık, • Dinsel Bölümler, • Taht Odası, • Kral ve ailesinin içinde yaşadığı bölümler.

10. Soru

“…………., antik heykel ve kabartmalarda, tanrı, tanrıça ve kahramanların anlaşılmasına kolaylık sağlayan ayrıntı, giysi veya aksesuara verilen addır.” Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap

Atribü, antik heykel ve kabartmalarda, tanrı, tanrıça ve kahramanların anlaşılmasına kolaylık sağlayan ayrıntı, giysi veya aksesuara verilen addır.

11. Soru

Orta Tunç Çağı’nın en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Orta Tunç Çağı’nın en belirgin özelliği Mezopotamya ile başlayan çok sıkı ve iyi örgütlü ticaret ilişkileri ve bunun sonucunda yazının Anadolu’ya girişidir.

12. Soru

Tarihin bilinen ilk barış anlaşması kimler arasında yapılmıştır?

Cevap

Tarihin bilinen ilk barış anlaşması, Hitit Devleti ile Mısır arasında yapılmıştır.

13. Soru

Troia nerededir?

Cevap

Troia; Çanakkale il sınırları içinde, 30 km uzaklıktaki Hisarlık’da, İda Dağı’nın (Kaz Dağı) eteklerinde bulunmaktadır.

14. Soru

Orta Tunç Çağı’nda Amutum’un değeri ne kadardı?

Cevap

“Amutum” adıyla geçen bir maden ise, gümüşten kırk kat daha değerli tutuluyordu ve bir kilo amutum almak için kırk kilo gümüşe eşdeğerdi.

15. Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hitit merkezi idaresinde kullanılan kral sıfatıdır?

Cevap

Hitit merkezi devlet idaresi, büyük ölçüde seçkin üyelerden oluşmaktaydı. En üste, başlangıçta tabarna/labarna, daha sonra “güneşim” sıfatını kullanan kral bulunuyordu.

16. Soru

Tunç Çağları ne zaman sona ermiştir?

Cevap

Eski Hitit krallığı olarak anılan ve Telepinu’yla sona eren dönemin kazanımları geçici olmuştur. Ancak krallarının politikaları, daha sonraki büyük Hitit İmparatorluğu hükümdarlarının ana hatlarıyla izleyeceği bir model oluşturmuştur. İmparatorluk dönemi, MÖ 1450-1180 arasını kapsamaktadır. Yeni Hitit Devleti olarak anılan bu dönemle birlikte, Tunç Çağları sona ermiştir.

17. Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Orta Tunç Çağı’na ait tabletlerin bulunduğu  yerleşim yerleri doğru olarak verilmiştir?

Cevap

Orta Tunç Çağı’nda aşağıdaki yerleşim yerlerinde binlerce tablet bulunmuştur. • Kaneş, • Hattuşaş, • Alişar, • Karahöyük.

18. Soru

Kadeş Antlaşması hangi krallar arasında olmuştur?

Cevap

Kadeş Antlaşması, Mısır Kralı II. Ramses ve dönemin Hitit kralı III. Hattuşili (MÖ 1275-1250) arasında yapılmıştır.

19. Soru

Anadolu’da madencilik nasıl gelişmiştir?

Cevap

Hem Anadolu, hem de Ön Asya’nın diğer ülkelerinde, Kalkolitik dönemin sonlarında insanoğlu, % 70 oranında bakır ile % 30 oranında kalayı karıştırmış ve tuncu keşfetmiş, bu keşif ile maden yatakları açısından zengin olan Anadolu’da madencilik geliştirmiştir.

20. Soru

Hititlerde krallar ne şekilde görülmekteydi?

Cevap

Hitit merkezi devlet idaresi, büyük ölçüde seçkin üyelerden oluşmaktaydı. En üste, başlangıçta tabarna/labarna, daha sonra “güneşim” sıfatını kullanan kral bulunuyordu. Erkek güneş tanrısıyla özdeşleştirmesine rağmen kral, sadece ölümünde sonra kutsallaşıyor ve o zaman güneş tanrısının kıyafetini giymiş bir biçimde resmediliyordu. Hitit kralları, kendilerini Mısır’da dâhil olmak üzere, Yakın Doğu’nun önemli güçlerinin hükümdarlarıyla bir tutmuşlardır. Bu nedenle kendilerini büyük krallar olarak görmüş ve kendilerine bağlı devletlerin krallarına önemsiz hükümdarlar için kullanılan diplomatik dille hitap etmişlerdir. Hitit devlet sisteminde kral bütün Hatti topraklarının gerçek sahibiydi ve bu anlayış bin yıldan daha uzun bir süre devam etmiştir. Herhangi bir bölge ve bu bölge halkının kaderi hakkında karar vermeye kanunen yetkiliydi. Aynı zamanda kral, başkomutanlık, baş yargıçlık ve başrahiplik görevlerini yapıyordu. Eyaletteki prensler ise, devletin temsilcisi sıfatıyla hem askeri hem de mülki işlere bakıyor, vergileri topluyor ve dinî törenlere başkanlık ediyordu.

21. Soru

Troia IV’deki yapı katları arasında aşağıdaki hangi hayvanların kemikleri bulunmuştur?

Cevap

Troia IV’deki yapı katları arasında; • Av hayvanı, • Domuz, • Koyun, • Keçi, • Sığır • Midye, • Balık, • Deniz kaplumbağası ve • Istakoz kemikleri bulunmuştur. Buna göre doğru cevap B’dir.

22. Soru

Lavın havayla temas edip hızlıca soğuması ve kristalleşmeye yetecek kadar zaman geçmeden donmasıyla oluşan eski dönemlerde ok ucu olarak kullanılan ve ticareti yapılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Obsidyen, doğal yollarla
oluşan volkanik kökenli bir
cam türüdür. Lavın havayla
temas edip hızlıca soğuması
ve kristalleşmeye yetecek
kadar zaman geçmeden
donmasıyla oluşur.
Genellikle felsik lav
akıntılarının, soğumanın
hızlı olduğu kenar
bölümlerinde bulunur.
Kristal yapıda
olmadığından, keskin
inceliğe ulaşabilir. Bu
özelliğinden ötürü eski
dönemlerde ok ucu olarak
kullanılmış ve ticareti
yapılmıştır. Buna göre doğru cevap A’dır.

23. Soru

Anadolu’da, Eski Hitit Devletinin bir güç olarak sahne almaya hazırlandığı dönemlerde, küçük beylikler halinde yaşayan ve farklı dilleri konuşan birçok halk yaşamaktaydı, aşağıdakilerden hangisi bunların önemlilerinden değildir?

Cevap

Bahsedilen önemli beylikler Hattiler, Luviler, Palalar ve Huriler’dir. Buna göre doğru cevap E’dir.

24. Soru

Hattuşa (Boğazköy) aşağıdaki illerimizin hangisinin sınırı içerisindedir?

Cevap

Hititlerin başkenti olan Hattuşa, Çorum iline bağlı Boğazköy ilçesinde bir teras ve büyük bir kayalık üzerinde yer almaktadır. Doğru cevap A’dır.

25. Soru

Anadolu’da kaç karum kurulmuştur?

Cevap

Anadolu’da; • Kültepe’den başka; • Hattuşaş, • Alişar, • Acemhöyük ve • Karahöyük gibi yerleşimlerin de aralarında olduğu dokuz yerde  karumlar kurulmuştur. Doğru cevap C’dir.

26. Soru

Eski Hitit Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Eski Hitit devletinin başkenti Hattuşa’dır. Doğru cevap E’dir.

27. Soru

Yeni Hitit Devleti’nde kim tahtta iken Mısır ile anlaşmazlık yaşanmıştır?

Cevap

II. Muvattali Dönemi’nde (MÖ 1306-1282) Mısır Devleti ile aralarında, Suriye toprakları üzerinde hak iddia etme nedeniyle büyük anlaşmazlıklar yaşamıştır. Doğru cevap A’dır.

28. Soru

Tanrılar topluluğuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Tanrılar topluluğuna Panteon denilir. Doğru cevap A’dır.

29. Soru

Boğazköy’de sfenksli kapının altında yer alan 80 m uzunluğunda düşmana karşı baskın, çıkartma yapmak için kullanılan tünele verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Boğazköy’de sfenksli kapının altında yer alan 80 m uzunluğunda düşmana karşı baskın, çıkartma yapmak için kullanılan tünel Potern olarak adlandırılır.Çok iri taşlardan,
bindirme yöntemi ile inşa edilmişve Hititlerden önceki
dönemlerde Anadolu’da bu tür mimariye
rastlanmamıştır. Doğru cevap A’dır.

30. Soru

Çömlekçi çarkı hangi dönemde Anadolu’da yayılmıştır?

Cevap

Çömlekçi çarkı Orta tunç çağında Anadolu’da yayılmaya başlamıştır. Doğru cevap C’dir.

31. Soru

Orta Tunç Çağı’nda Asur Ticaret Kolonili’lerin ticaret anlayışı nasıldı?

Cevap

Kültepe-Karum’dan ele geçen tabletlerden anlaşıldığına göre, Asurlu tüccarlar, Anadolu’dan kereste, gümüş, bakır gibi işlenmemiş hammadde alıyor, karşılığında kendi ürettikleri kumaşları ve kalayı veriyorlardı. Alışveriş, eşya değişimi yoluyla yapılıyor, değişimde altın ve gümüş esas kabul ediliyordu. Perakende hesaplar gümüş, toptan ticaret ise altın esas tutularak yapılıyordu. Aynı zamanda altın, gümüşten sekiz kat daha değerli idi.

32. Soru

Tarihin bilinen ilk barış anlaşmasının adı nedir?

Cevap

İlk barış anlaşmasının adı Kadeş Anlaşması’dır.

33. Soru

Troia hangi bölgelerin kavşak noktası olarak tarihte anılmaktadır?

Cevap

Troia, MÖ. 2000’li yıllarda Mezopotamya, Mısır ve Anadolu arasındaki ticaretin kavşak noktasıydı.

34. Soru

Troia’da ilk kazıları kim gerçekleştirmiştir?

Cevap

Troia’da ilk kazılar, Henrich Schliemann tarafından Homeros’un İliada Destanı’ndan yola çıkarak 1870 yılında Troia’yı bulmak için kazılara başladı.

35. Soru

Yazı ne şekilde Mezopotomya’dan Anadolu’ya gelmiştir?

Cevap

Asurlular ile yapılan ticari ilişkiler ve bunun sonucu olarak yapılan anlaşmalar kil tabletler üzerine işlenerek yazının Anadolu’ya geçmesine olanak sağlamıştır.

36. Soru

Bit Hilani nedir?

Cevap

Bit Hilani, ön yüzünde bir ya da iki ayaklı geçidi; bunun arkasında ise çevresinde küçük oda toplulukları bulunan, enine yerleştirilmiş, ocaklı bir ana odası bulunan yapı tipidir.

37. Soru

Anadolu’nun Karumların merkezi ve en büyüğü neresidir?

Cevap

Karumların merkezi ve en büyüğü Kültepe’deki Kaneş Karumu’dur.

38. Soru

Hitit Devleti’nde çivi yazısıyla yazılmış ne tür metinler yer almaktadır?

Cevap

Hitit Devleti’nde çivi yazısıyla yazılmış aşağıdaki tür metinler yer almaktadır: • Yıllıklar, • Törensel metinler, • Tarihi olaylara ilişkin belgeler, • Antlaşmalar, • Bağış belgeleri, • Mektuplar.

39. Soru

Obsidyen nerelerde bulunur?

Cevap

Genellikle felsik lav akıntılarının, soğumanın hızlı olduğu kenar bölümlerinde bulunur.

40. Soru

Obsidyen nedir?

Cevap

Obsidyen, doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir cam türüdür.

41. Soru

Hitit tanrıları nelerdir?

Cevap

Hititlerin dinsel metinlerinde kesin olarak saptanabilen en erken unsurlar Hatti etkisi altındadır. • Yer altı tanrıçası “Arinna” • Hava tanrısı “Taru”, • Güneş tanrısı “Estan”, • Savaş tanrısı “Wurun-katte”, • Taht tanrıçası “Halmasuit”, • Hattuşa dâhisi “İnara”, • Kaybolan tanrı “Telepinu”.

42. Soru

Troia VI’da yaşayan insanların ölü gömme gelenekleri nasıldır?

Cevap

Troia’da yaşayan insanların ölü gömme gelenekleri incelendiğinde, özellikle Troia VI dönemi insanının çoğunlukla ölülerini yakıp çömleklere koyduklarını arkeolojik kazılar neticesinde söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ölünün yakılmadan gömüldüğü mezarlarda bulunmaktadır. Troia halkının mezarlarında ele geçen eserler, buluntuları bakımından yoksul bir niteliğe sahipti. Buluntular arasında az sayıda altın takı, akik boncuk ve bir adet fildişi tarak bulunmaktaydı. Aşağı şehirde yer alan mezarlık alanı büyük bir ihtimalle burada yaşayan alt tabaka insanlarına ait mezarlıklardı. Yukarı şehirde yaşayan üst tabaka insanların nereye gömüldükleri ise henüz bulunamamıştır.

43. Soru

Wabartum nedir?

Cevap

Wabartum; Asurlu tüccarların ana merkezler arasında konakladıkları tesislerdir.

44. Soru

Homeros kimdir?

Cevap

Homeros; günümüz araştırmacıları tarafından MÖ 8. veya 9. yüzyıllarda yaşadığı ifade edilen Homeros, Batı Anadolu’da büyük ihtimalle Smyrna’da (İzmir) doğmuştur. Batı Edebiyatı’nın ilk büyük eserleri sayılan İlyada ve Odysseia Destanları’nın derleyicisidir. Hayatıyla ilgili bir rivayet ise kör olduğudur. Fakat destanlarındaki betimlemelerin canlılığından, destanlarını yazdığında kör bile olsa bir zamanlar gözlerinin gördüğü anlaşılmaktadır.

45. Soru

Mezopotomya hangi bölgeye verilen addır?

Cevap

Mezopotamya; Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak, Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle-Fırat Nehirleri arasındaki bölgeye denilmektedir.

46. Soru

Panteon nedir?

Cevap

Panteon; tanrılar topluluğuna verilen addır.

47. Soru

Potern nasıl inşa edilmiştir?

Cevap

Potern, çok iri taşlardan, bindirme yöntemi ile inşa edilmiş ve Hititlerden önceki dönemlerde Anadolu’da bu tür mimariye rastlanılmamıştır.

48. Soru

Troia Savaşı İlyada Destanı’nda nasıl anlatılmıştır?

Cevap

İlyada destanında anlatılan konu Troia savaşı olmakla beraber, dokuz yıllık savaşın 51 günü ve bununda ayrıntılı olarak bir haftası işlenmiştir.

49. Soru

Madenciliğin Anadolu’da hızla gelişmesi neleri beraberinde getirmiştir?

Cevap

Madenciliğin hızla gelişmesi, uzmanlık gerektiren meslek gruplarının ortaya çıkmasına ve bunun sonucu olarak da iş bölümüne dayalı kentleşmenin başlamasına neden olmuştur. Böylece ilk kent devletleri kurulmuş ve siyasal örgütlenme başlamıştır. Asur devletinin Anadolu da yaşayan toplumlarla yapılan ticaret ilişkileri neticesinde, ilk Hitit Devleti’nin temelleri atılmıştır.

50. Soru

Asurlular ticaret ağını sağlamlaştırmak amacı ne kurmuşlardır?

Cevap

Asurlular ticaret ağını sağlamlaştırmak amacı ile Anadolu’nun çeşitli yerlerinde karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardı.

51. Soru

Neden medeniyet Mezopotamya’dan gelişerek yayılmıştır?

Cevap

Mezopotamya verimli topraklara sahip olması, iklim şartlarının uygun olması nedenlerinden dolayı, sürekli istila ve göçlere sahne olmuştur. İnsan etkileşimi fazla olması nedeniyle medeniyetin bu bölgeden gelişerek yayıldığı kabul görmektedir.

52. Soru

Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri neresidir?

Cevap

Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin başşehri Kültepe’dir.

53. Soru

Troia savaşı kimler arasında geçmiştir?

Cevap

Troia savaşı, Troialılar ve Akhalar arasında, daha açık anlatımıyla Troialılar ve taraftarları ile Akhalılar arasında geçen bir savaştır.

54. Soru

Karum nedir?

Cevap

Karum; Asur dilinde “liman” ve “rıhtım” anlamına gelmekte, asıl anlamı ise; Asurlu tüccarların içinde serbestçe alışveriş yapabildikleri şehrin yanına kurulan ticaret merkezine verilen isimdir.

55. Soru

Obsidyen eski dönemlerde ne olarak kullanılmıştır?

Cevap

Obsidyen eski dönemlerde ok ucu olarak kullanılmıştır.

56. Soru

Hitit Devleti resmen nasıl kurulmuştur?

Cevap

Kaniş Kralı Anitta’dan yaklaşık yüz yıl sonra, aynı soydan gelen Kuşşaralı Labarna Orta Anadolu’da, Kızılırmak yayı içerisinde yaşayan pek çok kraldan biri olan Piyuşti’yi bir gece baskınıyla yenilgiye uğratıp Hattuş’u (Boğazköy) ele geçirerek egemenlik alanını genişletmeye başladı. Hattuş’u Hattuşa adıyla yeni bir başkent durumuna getirdi. Labarna da Hattuşalı anlamına gelen Hattuşili adını aldı. Böylelikle Hitit Devleti resmen kuruldu.

57. Soru

Orta Tunç Çağının en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Orta Tunç Çağı MÖ 2000 yıllarında Tunç Çağı’nın orta dönemine girilir. Orta Tunç Çağı’nın en belirgin özelliği Mezopotamya ile ba?layan çok sıkı ve iyi örgütlü ticaret ilişkileri ve bunun sonucunda yazının Anadolu’ya girişidir.

58. Soru

Mezopotamya denilen bölge neresidir?

Cevap

Mezopotamya Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak, Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle-Fırat Nehirleri arasındaki bölgeye denilmektedir. Mezopotamya verimli topraklara sahip olması, iklim şartlarının uygun olması nedenlerinden dolayı, sürekli istila ve göçlere sahne olmuştur. İnsan etkileşimi fazla olması nedeniyle medeniyetin bu bölgeden gelişerek yayıldığı kabul görmektedir.

59. Soru

Obsidyen nedir?

Cevap

Obsidyen doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir cam türüdür. Lavın havayla temas edip hızlıca soğuması ve kristalleşmeye yetecek kadar zaman geçmeden donmasıyla oluşur. Genellikle felsik lav akıntılarının, soğumanın hızlı olduğu kenar bölümlerinde bulunur. Kristal yapıda olmadığından, keskin inceliğe ulaşabilir. Bu özelliğinden ötürü eski dönemlerde ok ucu olarak kullanılmış ve ticareti yapılmıştır.

60. Soru

Karum nedir?

Cevap

Asurlular ticaret ağını sağlamlaştırmak amacı ile Anadolu’nun çeşitli yerlerinde karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardı. Karumların merkezi ve en büyüğü Kültepe’deki Kaneş Karumu’dur.

61. Soru

Vabartum nedir?

Cevap

Vabartum:Asurlu tüccarların ana merkezler arasında konakladıkları tesislerdir.

62. Soru

Hattuş-Hattuşa nerededir?

Cevap

Hititlerin başkenti olan Hattuşaş (Boğazköy), Çorum iline bağlı Boğazkale ilçesinde, bir teras ve büyük bir kayalık üzerine kurulmuştur.

63. Soru

Hititler ‘den önce Anadolu’daki küçük beylikler hangileriydi?

Cevap

Anadolu’da, Eski Hitit Devletinin bir güç olarak sahne almaya hazırlandığı dönemlerde, küçük beylikler halinde yaşayan ve farklı dilleri konuşan birçok halk yaşamaktaydı. Bu beyliklerden en önemlileri; Hattiler, Luviler, Palalar ve Huriler olarak sıralanabilir.

64. Soru

Tunç Çağları ne zaman sona ermiştir?

Cevap

Eski Hitit krallığı olarak anılan ve Telepinu’yla sona eren dönemin kazanımları geçici olmuştur. Ancak krallarının politikaları, daha sonraki büyük Hitit İmparatorluğu hükümdarlarının ana hatlarıyla izleyeceği bir model oluşturmuştur. İmparatorluk dönemi, MÖ 1450-1180 arasını kapsamaktadır. Yeni Hitit Devleti olarak anılan bu dönemle birlikte, Tunç Çağları sona ermiştir.

65. Soru

Kadeş Savaşını hangi devlet kazanmıştır?

Cevap

Suriye egemenliği için Hitit ve Mısır devletleri arasında Kadeş kenti yakınlarında büyük bir savaş yapılmıştır. Bu savaşta Mısır tahtının başında II. Ramses bulunmaktaydı. Savaşı kimin kazandığı tartışmalıdır.  Ebu Simbel tapınağında bulunan yazıtta savaşı II. Ramses’in kazandığı, Hitit yazıtlarında ise II. Muvattali’nin savaşı kazandığı iddia edilmektedir. 
 

66. Soru

Hititler Mısır Devleti arasındaki Kadeş Savaşı sonucunda hangi ülke güçlenmiştir?

Cevap

Yapılan bu savaş sonucunda Asur Devletinin güç kazanmasına yol açmıştır. Asur kralı I. Şalmanezerin, Malatya yakınlarındaki Fırat’a ulaşmasıyla, İşuva bakır madenlerinin denetimi Hititlerin elinden alındı. IV. Tuthalia (MÖ 1250-1220) imparatorluk dönemine, Hititler en zengin maden yatağını kaybetmiş olarak girdi.

67. Soru

Hitit kralları hangi sıfatı kullanmaktaydı?

Cevap

Hitit merkezi devlet idaresi, büyük ölçüde seçkin üyelerden oluşmaktaydı. En üste, başlangıçta tabarna/labarna, daha sonra “güneşim” sıfatını kullanan kral bulunuyordu. Erkek güneş tanrısıyla özdeşleştirmesine rağmen kral, sadece ölümünde sonra kutsallaşıyor ve o zaman güneş tanrısının kıyafetini giymiş bir biçimde resmediliyordu.

68. Soru

Potern nedir?

Cevap

Potern: Boğazköy’de sfenksli kapının altında yer alan 80 m uzunluğunda düşmana karşı baskın, çıkartma yapmak için kullanılan bir tüneldir. Çok iri taşlardan, bindirme yöntemi ile inşa edilmiş ve Hititlerden önceki dönemlerde Anadolu’da bu tür mimariye rastlanılmamıştır.

69. Soru

Panteon nedir?

Cevap

Panteon: Tanrılar topluluğuna verilen addır.

70. Soru

Hitit inancında tanrıların nasıl bir hayatı vardı?

Cevap

Hitit inancına göre, tanrılar aynı insanlar gibi yaşıyor, yiyip içiyor, birbirleri ile evlenip çocuk sahibi oluyorlardı.

71. Soru

Atribü nedir?

Cevap

Atribü: Antik heykel ve kabartmalarda, tanrı, tanrıça ve kahramanların anlaşılmasına kolaylık sağlayan ayrıntı, giysi veya aksesuara verilen addır.

72. Soru

Hitit mimarlığının en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Hitit mimarlığının en belirgin özelliği karşıtsız yani asimetrik oluşudur; dinsel ve sivil binalarda olduğu gibi kent plancılığında da bu davranış egemendir. Başka bir deyimle yapılar herhangi bir geometrik ilkeye, sözgelimi sıralanmaya, hizalanmaya bağlı olmayıp Hellen yapı sanatı ile İngiliz ve Türk bahçelerinde gördüğümüz türde, doğal bir oluşum içindedir.

73. Soru

Bit Hilani nedir?

Cevap

Bit Hilani:Ön yüzünde bir ya da iki ayaklı geçidi; arkasında ise küçük oda toplulukları bulunan, enine yerleştirilmiş, ocaklı bir ana odası bulunan yapı tipi. Ön geçidin bir tarafında ayrıca, her zaman olmamakla birlikte, genellikle bir merdiven boşluğu yer alır. Çoğunlukla ön yüz duvarları ve kapı söveleri, ortostod ve hayvan yontuları ile süslenmiştir; ayaklar ise yontularla süslenmiş altlıklar üstüne dikilmişlerdir. Zincirli, Karatepe bu yapı tipinin görüldüğü yerlerdir.

74. Soru

Hitiler hangi yazı türlerini kullanmışlardır?

Cevap

Hititler, çivi yazısı ve resim yazısı (Hiyeroglif) olmak üzere iki tür yazı kullanmıştır. Arkeolojik araştırmalarda Hitit yerleşimlerinde bulunan yazılı belgeler, Anadolu’da aynı dönemde (MÖ 1800’lü yıllarda) Hint-Avrupa dillerinin en eskisi Hititçe’den başka, yine aynı dil grubuna ait Luvi ve Pala dillerinin ayrıca Hurrice, Hattice ve Akadca’nın yazı dili olarak kullanıldığını göstermektedir. Çivi yazısı ile yazılan bu dillerde her işaret bir heceyi simgeler. Hititlerin kullandığı bir başka yazı türü de Luvi dilinde yazılan ve hiyeroglif denen resim yazısıdır. Hititlerin kullandığı ve Mısır hiyeroglifinden tamamen farklı olan bu hiyeroglifte, heceler hatta kelimeler tek bir işaretle temsil edilebiliyordu.

75. Soru

Troia neresidir?

Cevap

Troia:Çanakkale il sınırları içinde, 30 km uzaklıktaki Hisarlık’da, İda Dağı’nın (Kaz Dağı) eteklerinde bulunmaktadır. Troas bölgesinin başkenti, ilk kurucusu Dardanos bu bölgeye Dardania adını vermiş, daha sonra Troas tarafından Troia ve son olarak Kral İlios’un adına izafeten İlion olarak adlandırılmıştır.

76. Soru

Troia’da ilk kazılar ne zaman başlamıştır?

Cevap

Troia’da ilk kazılar, Henrich Schliemann tarafından Homeros’un İliada Destanı’ndan yola çıkarak 1870 yılında Troia’yı bulmak için kazılara başladı. Amacı arkeolojik olmaktan çok defineciliğe yönelikti ve Priamos’un efsanevi hazinesi arıyordu.

77. Soru

Homeros kimdir?

Cevap

Homeros:Günümüz araştırmacıları tarafından MÖ 8. veya 9. yüzyıllarda yaşadığı ifade edilen Homeros, Batı Anadolu’da büyük ihtimalle Smyrna’da (İzmir) doğmuştur. Batı Edebiyatı’nın ilk büyük eserleri sayılan İlyada ve Odysseia Destanları’nın derleyicisidir. Hayatıyla ilgili bir rivayet ise kör olduğudur. Fakat destanlarındaki betimlemelerin canlılığından, destanlarını yazdığında kör bile olsa bir zamanlar gözlerinin gördüğü anlaşılmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.