Açıköğretim Ders Notları

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi

1. Soru

Türk finans sektörünün başlıca oyuncuları kimlerdir?

Cevap

Türk finans sektörünün başlıca oyuncuları, Merkez Bankası, bankalar, banka dışı mali kuruluşlar – faktoring, finansal kiralama, tüketici finansman şirketleri ile varlık yönetim şirketleri-, sigortacılık şirketleri ve sermaye piyasası kuruluşlarıdır.


2. Soru

Finans sektöründe, finansal hizmetlere erişim kanalları, hangi sector üyesinin kontrolündedir? 

Cevap

Finansal hizmetlere erişim kanalları da bankaların kontrolündedir. Tablo 4.2’den görüleceği gibi ATM sayısı ile birlikte banka şubelerinin sayısı diğer finansal kuruluşların toplam şube sayısının 3,5 katından fazladır.


3. Soru

Finans sektöründe en fazla personel istihdam eden kuruluş hangisidir? 

Cevap

Sektörün en fazla sayıda personel istihdam eden kuruluşları bankalardır. Zira, finans sektöründeki her 10 kişiden 9’u bankalarda çalışmaktadır.


4. Soru

Türkiye’de kaç çeşit banka vardır ve bunların türleri nelerdir? 

Cevap

Türkiye’de halen 53 banka faaliyet göstermektedir. Fon toplama şekline göre, 40’ı -34’ü mevduat, 6’sı katılım bankası olmak üzere- doğrudan, 13’ü dolaylı fon toplama yetkisine sahip bankalardır.


5. Soru

Türkiye’de kredi büyüklüklerine göre hakim banka türü hangisidir? 

Cevap

Gerek aktif (% 93,1’i) gerekse kredi (% 92’si) büyüklüklerine göre hakim banka türü doğrudan fon toplama yetkisine sahip bankalardır. Bunlar içinde de ağırlıklı paya sahip banka türü mevduat bankalarıdır.


6. Soru

Türk finans sektöründe uzman banka türlerine örnekler veriniz. 

Cevap

Türk finans sektöründe faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlar itibarıyla uzman banka türlerinin neredeyse tamamı görülebilmektedir. Diğer bir ifade ile T.C. Ziraat Bankası gibi tarım sektöründe yoğunlaşmak üzere kurulmuş, T. Halk Bankası, Şekerbank gibi kooperatif bankası şeklinde ortaya çıkmış ya da T. İhracat Kredi Bankası gibi münhasıran ihracat-ithalat işlemlerine aracılık eden veya Takasbank gibi takas-teslim bankası şeklinde örgütlenmiş bankalar ile karşılaşılabilmektedir.


7. Soru

Bankaların aktif faaliyetleri nelerdir? 

Cevap

Kredi kullandırımı ve menkul değer yatırımları.


8. Soru

Sektör geneli itibarıyla anapara ve faizinin tahsilinde sorun yaşanan kredilerin toplam kredilere oranının en yüksek olduğu banka türleri hangileridir?

Cevap

Sektör geneli itibarıyla anapara ve faizinin tahsilinde sorun yaşanan kredilerin toplam kredilere oranı % 2,8 ile % 4,04 arasında seyir izlemiştir. Takibe dönüşüm oranı olarak adlandırılan bu oranın en yüksek olduğu banka türü yabancı sermayeli mevduat bankaları, en düşük olduğu banka türü ise kalkınmayatırım bankalarıdır.


9. Soru

Kredi türleri itibarıyla ayrıştırılarak bir değerlendirme yapıldığında, en fazla sorun yaşanan kredi türleri hangileridir? 

Cevap

Kredi türleri itibarıyla ayrıştırılarak bir değerlendirme yapıldığında ise son üç yıldır KOBİ kredilerinin tahsilatında en fazla sorun yaşanan kredi türü olduğu, bunları bireysel kredilerin izlediği gözlenmektedir.


10. Soru

Türkiye’de bankaların pasif faaliyetleri nelerdir? 

Cevap

Doğrudan fon toplama ve dolaylı fon toplama.


11. Soru

Aktif ve pasif faaliyetler dışında değerlendirilen diğer bankacılık faaliyetleri nelerdir? 

Cevap

Bankaların bilanço dışında izledikleri ve belli bir koşulun yerine getirilmemesi halinde yükümlülük üstlendikleri diğer bankacılık faaliyeti kapsamındaki işlemlerin 3/4’üne yakını teminat mektupları yoluyla verilen garanti ve kefaletler oluşturmaktadır. İkinci ağırlıklı garanti ve kefalet türü ise dış ticarete yönelik olan akreditif işlemleridir.


12. Soru

Bankaların görünümünü oluşuran unsurlar nelerdir? 

Cevap

Verimlilik ve finansal sağlamlık.


13. Soru

Bankalarda verimlilik göstergeleri nasıl analiz edilmektedir? 

Cevap

Verimlilik göstergeleri şube ve personel bazında ve işletme bazında analiz edilmektedir.


14. Soru

Personel verimliliği en yüksek banka türü hangisidir? 

Cevap

Kalkınma-yatırım bankaları personel verimliliği en yüksek banka türüdür.


15. Soru

İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranı en yüksek olduğu banka türü hangisidir?

Cevap

İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranı en yüksek olan banka türü katılım bankalarıdır.


16. Soru

İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranı en düşük olduğu banka türü hangisidir? 

Cevap

İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranı en düşük olan banka türü kalkınma-yatırım bankalarıdır.


17. Soru

Bankaların finansal sağlamlığını belirleyen unsurlar nelerdir?

Cevap

Karlılık, özkaynak yeterliliği, döviz kurlarının değişmesinin etkisi ve likidite gelişmeleri.


18. Soru

Aktif getirisi en yüksek, özkaynak getirisi ise en düşük bankalar hangisidir? 

Cevap

Aktif getirisi en yüksek, özkaynak getirisi ise en düşük bankalar kalkınma-yatırım bankalarıdır.


19. Soru

Bankaların maruz kalabilecekleri risklere karşılık bulundurmaları gereken özkaynak tutarını belirleyen ölçüt nedir? 

Cevap

Bankaların maruz kalabilecekleri risklere karşılık bulundurmaları gereken özkaynak tutarını belirleyen ölçüt sermaye yeterliliği rasyosudur. Kısaca SYR olarak adlandırılan bu rasyo Çekirdek Sermaye Yeterliliği, Ana Sermaye Yeterliliği ve Sermaye Yeterliliği olmak üzere üç ayrı ölçüt üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplanacak sermaye yeterliliğinin niteliğine göre oranın payında çekirdek sermaye tutarı veya ana sermaye tutarı ya da özkaynak tutarı dikkate alınmaktadır.


20. Soru

Likidite açığı nasıl oluşur ve neyin göstergesidir? 

Cevap

Belli bir sure içinde vadesi gelecek varlıklar ile yükümlülükler arasındaki fark likidite açığı yada fazlasını oluşturmaktadır. Herhangi bir vade diliminde likidite açığı oluşması bankanın o vade diliminde finansman sorunu yaşayabileceğinin göstergesi olarak dikkate alınabilir.


1. Soru

Türk finans sektörünün başlıca oyuncuları kimlerdir?

Cevap

Türk finans sektörünün başlıca oyuncuları, Merkez Bankası, bankalar, banka dışı mali kuruluşlar – faktoring, finansal kiralama, tüketici finansman şirketleri ile varlık yönetim şirketleri-, sigortacılık şirketleri ve sermaye piyasası kuruluşlarıdır.

2. Soru

Finans sektöründe, finansal hizmetlere erişim kanalları, hangi sector üyesinin kontrolündedir? 

Cevap

Finansal hizmetlere erişim kanalları da bankaların kontrolündedir. Tablo 4.2’den görüleceği gibi ATM sayısı ile birlikte banka şubelerinin sayısı diğer finansal kuruluşların toplam şube sayısının 3,5 katından fazladır.

3. Soru

Finans sektöründe en fazla personel istihdam eden kuruluş hangisidir? 

Cevap

Sektörün en fazla sayıda personel istihdam eden kuruluşları bankalardır. Zira, finans sektöründeki her 10 kişiden 9’u bankalarda çalışmaktadır.

4. Soru

Türkiye’de kaç çeşit banka vardır ve bunların türleri nelerdir? 

Cevap

Türkiye’de halen 53 banka faaliyet göstermektedir. Fon toplama şekline göre, 40’ı -34’ü mevduat, 6’sı katılım bankası olmak üzere- doğrudan, 13’ü dolaylı fon toplama yetkisine sahip bankalardır.

5. Soru

Türkiye’de kredi büyüklüklerine göre hakim banka türü hangisidir? 

Cevap

Gerek aktif (% 93,1’i) gerekse kredi (% 92’si) büyüklüklerine göre hakim banka türü doğrudan fon toplama yetkisine sahip bankalardır. Bunlar içinde de ağırlıklı paya sahip banka türü mevduat bankalarıdır.

6. Soru

Türk finans sektöründe uzman banka türlerine örnekler veriniz. 

Cevap

Türk finans sektöründe faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlar itibarıyla uzman banka türlerinin neredeyse tamamı görülebilmektedir. Diğer bir ifade ile T.C. Ziraat Bankası gibi tarım sektöründe yoğunlaşmak üzere kurulmuş, T. Halk Bankası, Şekerbank gibi kooperatif bankası şeklinde ortaya çıkmış ya da T. İhracat Kredi Bankası gibi münhasıran ihracat-ithalat işlemlerine aracılık eden veya Takasbank gibi takas-teslim bankası şeklinde örgütlenmiş bankalar ile karşılaşılabilmektedir.

7. Soru

Bankaların aktif faaliyetleri nelerdir? 

Cevap

Kredi kullandırımı ve menkul değer yatırımları.

8. Soru

Sektör geneli itibarıyla anapara ve faizinin tahsilinde sorun yaşanan kredilerin toplam kredilere oranının en yüksek olduğu banka türleri hangileridir?

Cevap

Sektör geneli itibarıyla anapara ve faizinin tahsilinde sorun yaşanan kredilerin toplam kredilere oranı % 2,8 ile % 4,04 arasında seyir izlemiştir. Takibe dönüşüm oranı olarak adlandırılan bu oranın en yüksek olduğu banka türü yabancı sermayeli mevduat bankaları, en düşük olduğu banka türü ise kalkınmayatırım bankalarıdır.

9. Soru

Kredi türleri itibarıyla ayrıştırılarak bir değerlendirme yapıldığında, en fazla sorun yaşanan kredi türleri hangileridir? 

Cevap

Kredi türleri itibarıyla ayrıştırılarak bir değerlendirme yapıldığında ise son üç yıldır KOBİ kredilerinin tahsilatında en fazla sorun yaşanan kredi türü olduğu, bunları bireysel kredilerin izlediği gözlenmektedir.

10. Soru

Türkiye’de bankaların pasif faaliyetleri nelerdir? 

Cevap

Doğrudan fon toplama ve dolaylı fon toplama.

11. Soru

Aktif ve pasif faaliyetler dışında değerlendirilen diğer bankacılık faaliyetleri nelerdir? 

Cevap

Bankaların bilanço dışında izledikleri ve belli bir koşulun yerine getirilmemesi halinde yükümlülük üstlendikleri diğer bankacılık faaliyeti kapsamındaki işlemlerin 3/4’üne yakını teminat mektupları yoluyla verilen garanti ve kefaletler oluşturmaktadır. İkinci ağırlıklı garanti ve kefalet türü ise dış ticarete yönelik olan akreditif işlemleridir.

12. Soru

Bankaların görünümünü oluşuran unsurlar nelerdir? 

Cevap

Verimlilik ve finansal sağlamlık.

13. Soru

Bankalarda verimlilik göstergeleri nasıl analiz edilmektedir? 

Cevap

Verimlilik göstergeleri şube ve personel bazında ve işletme bazında analiz edilmektedir.

14. Soru

Personel verimliliği en yüksek banka türü hangisidir? 

Cevap

Kalkınma-yatırım bankaları personel verimliliği en yüksek banka türüdür.

15. Soru

İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranı en yüksek olduğu banka türü hangisidir?

Cevap

İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranı en yüksek olan banka türü katılım bankalarıdır.

16. Soru

İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranı en düşük olduğu banka türü hangisidir? 

Cevap

İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranı en düşük olan banka türü kalkınma-yatırım bankalarıdır.

17. Soru

Bankaların finansal sağlamlığını belirleyen unsurlar nelerdir?

Cevap

Karlılık, özkaynak yeterliliği, döviz kurlarının değişmesinin etkisi ve likidite gelişmeleri.

18. Soru

Aktif getirisi en yüksek, özkaynak getirisi ise en düşük bankalar hangisidir? 

Cevap

Aktif getirisi en yüksek, özkaynak getirisi ise en düşük bankalar kalkınma-yatırım bankalarıdır.

19. Soru

Bankaların maruz kalabilecekleri risklere karşılık bulundurmaları gereken özkaynak tutarını belirleyen ölçüt nedir? 

Cevap

Bankaların maruz kalabilecekleri risklere karşılık bulundurmaları gereken özkaynak tutarını belirleyen ölçüt sermaye yeterliliği rasyosudur. Kısaca SYR olarak adlandırılan bu rasyo Çekirdek Sermaye Yeterliliği, Ana Sermaye Yeterliliği ve Sermaye Yeterliliği olmak üzere üç ayrı ölçüt üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplanacak sermaye yeterliliğinin niteliğine göre oranın payında çekirdek sermaye tutarı veya ana sermaye tutarı ya da özkaynak tutarı dikkate alınmaktadır.

20. Soru

Likidite açığı nasıl oluşur ve neyin göstergesidir? 

Cevap

Belli bir sure içinde vadesi gelecek varlıklar ile yükümlülükler arasındaki fark likidite açığı yada fazlasını oluşturmaktadır. Herhangi bir vade diliminde likidite açığı oluşması bankanın o vade diliminde finansman sorunu yaşayabileceğinin göstergesi olarak dikkate alınabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.