Açıköğretim Ders Notları

Basın Fotoğrafçılığı Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Basın Fotoğrafçılığı Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Basın Fotoğrafçılığında Yeni Yönelimler

1. Soru

Uzak bir bilgisayara veri aktarımı yapılarak gerçekleştirilen elektronik posta hangi yıl gönderilmiştir?

Cevap

Uzak bilgisayara veri aktarımı da ilk kez 1978 yılında bir telefon hattı aracılığı ile yapılmıştır.


2. Soru

Tarihsel süreç içerisinde haber aktarımda fotoğrafa alternatif olarak ortaya çıkan araçlarla fotoğrafın ilişkisi nasıl olmuştur?

Cevap

Geçmişe bakıldığında haber aktarım aracı olarak fotoğraf kullanımının işlevselliğini ve anlamını yitirdiğinin ilk kez bugün savunulmadığı görülecektir. Sinemanın ve özellikle televizyonun yaygınlaşmasından sonra da benzer öngörülerde bulunulmuştur. Ancak zaman içerisinde sinemanın da televizyonun da ne birbirine ne de haber aktarım aracı olarak fotoğrafa alternatif olmadığı anlaşılmıştır. Tersine, bunların birbirini bütünleyen araçlar olduğu eşzamanlı olarak deneyimlendikçe daha iyi anlaşılmıştır. Örneğin bugün, televizyon ve fotoğrafın haber aktarırken birbirlerine olan üstünlük ve eksiklikleri yoğun olarak tartışılan konular olmaktan çıkmıştır. Öte yandan, başlangıçta basın fotoğrafının sonunu getireceği sanılan yeni teknolojilerin basın fotoğrafının yerini tamamen alamadıkları; basın fotoğrafının önceden üzerinde durulmamış güçlü yönlerinin ayırt edilmesini sağladığı da savunulabilir. Başka bir deyişle, sinema da televizyon da basın fotoğrafını öldürmemiş, tersine güçlendirmiştir.


3. Soru

Basın fotoğrafçılığı ile internet ve yeni teknolojilerin ilişkisine bakıldığında görüşler genel olarak ne durumdadır?

Cevap

Olumsuz olduğu düşünülen etkiler sıkça gündeme getirilirken, haber fotoğrafı üretim maliyetlerinin düşmesi, üretim araçlarının çeşitlenmesi ve bu araçların özelliklerinin güçlenmesi, aktarım olanaklarının kolaylaşması, artık bilgiye ulaşımın neredeyse sınırsız olması, yeni kitle iletişim ortamlarının ortaya çıkması vs. gibi ilk anda akla gelen gelişmeler e göz önünde bulundurulmalıdır. Bu koşullar altında foto muhabirliğinin öleceğini dile getirmek kasıtlı değilse, bilgi eksikliğinden kaynaklı duygusal ve soğukkanlılıktan uzak bir öngörü olmaktan öteye gidemez. Teknolojinin son yıllarda yaşadığı alışılmadık ilerleme, basın fotoğrafçılığı ile teknoloji arasındaki tartışılmaz sıkı ilişkiye bağlı olarak basın fotoğrafçılığına bugün yaşadığı evrilmeyi dayatmaktadır. Geçmişteki farklı teknolojik gelişmeler benzer dönüşümlere neden olurken, nasıl kafa karışıklıklarına neden olmuşsa, bugün de olmaktadır.


4. Soru

Yeni teknolojilerin ortaya çıkmasının basın fotoğrafçılığına getirdiklerini ve karşılaşılan dirençleri açıklayınız.

Cevap

Sayısal fotoğraf teknolojisinin geleneksel tarzda “tacizkâr” müdahalesi, başlarda bazı basın fotoğrafçıları ve yöneticilerin direnci ile karşılaşmıştır. Ancak bu güçsüz direncin kırılması çok da zor olmamıştır. Basın sektörüne giriş yaptıkları 90’lı yılların ortalarında, sayısal fotoğraf makinelerinin (DSLR), öncesinde basının yaygın olarak kullandığı filmli makinelere (SLR) göre düşük görüntü kalitesi, fotoğrafın “muhafazakarları”nın elindeki en büyük koz olagelmiştir. Ancak, sayısal fotoğraf makinesi üreticilerinin kısa süre içinde bu sorunun üstesinden gelmesi, 10 yıllık süreç içinde tüm basın kuruluşlarında bu yeni üretim araçlarının kullanılmasını sağladı. Film, banyo, fotoğraf kâğıdı vs. gibi yüksek maliyetli kalemlere sayısal teknoloji ile fotoğraf üreten makineler sayesinde gereksinim kalmaması, basın kuruluşlarında ekonomik anlamda önemli bir rahatlamaya neden olmuştur. Foto muhabirleri de sayısal teknoloji sayesinde sayısız avantaj elde etmiştir. Çekim sonucunu anında görebilmeleri, değişken ışık koşullarında çalışan foto muhabirlerinin pozlama kontrollerini kolaylaştırmıştır. Sayısal fotoğraf makinelerine, aynı bellek kartına farklı ISO aralıklarında çekim yapabilme özelliğinin eklenmesi, onları farklı ISO değerlerinde çeşit çeşit film taşımaktan kurtarmıştır. Yine ortam ışığına ve renk sıcaklıklarına fotoğraf makinelerini adapte edebildikleri beyaz dengesi ayarlarının bu makinelerde yer alması, çekimlerdeki teknik kaliteyi arttırdığı gibi daha yaratıcı fotoğraflar üretmelerini sağlamıştır. Böylece renk düzeltme filtrelerine de gerek kalmamıştır. Sonuçta foto muhabirlerinin çantalarından renk düzeltme filtreleri eksilmiştir ancak başta taşınabilir bilgisayarlarla birlikte görece ağırlaşmıştır.


5. Soru

Haber fotoğrafçısının görevi nedir ve hızlı erişimde geçmişte hangi araçlara başvurmuşlardır?

Cevap

Haber fotoğrafçılığını diğer fotoğraf türlerinden ayıran özelliklerin başında, fotoğrafların bir kitle ile paylaşılması zorunluluğu gelir. Haber fotoğrafçısı kamuoyunun “gözüdür” ve kamuoyu adına gördüklerini en kısa süre içinde onlarla paylaşması gerekmektedir. Yayım organları, bu nedenle tarih boyunca, günün koşullarından en etkili şekilde yararlanmaya çaba göstermişlerdir. Atlı arabalar, trenler, otomobiller, gemiler, uçaklar vs. fotoğrafçıların farklı coğrafyalardan çektikleri fotoğrafları gazete ve dergilere ulaştırabilmek amacıyla kullanılmıştır.


6. Soru

Telefoto yönetimini tanımlayınız ve ilk kullanımını açıklayınız.

Cevap

Her devirde haber fotoğrafçılarının en büyük hayallerinden biri hiç kuşku yok ki, fotoğrafları bir noktadan diğerine çok kısa sürede ve sorunsuz transfer edebilmek olmuştur. Bu yönde öncü diğer çalışmalar olmakla birlikte fotografik veri aktarımı için 1935 yılı milat olarak kabul edilebilir. Bu tarihte, New York yakınlarındaki bir dağa düşen uçağın fotoğrafı, Associated Press haber ajansı tarafından “telefoto” adı verilen bir cihazla abonelere iletilmiştir. Telefoto cihazı ile fotoğraf aktarımı için şu aşamalardan geçilmesi gerekiyordu: Öncelikle çekilen filmin banyo edildikten sonra fotoğraf kartına basılması gerekiyordu. Ardından, telefoto verici cihazı üzerine sabit bir şekilde tutturulan fotoğraf, bu cihazda bulunan analog telefon bağlantı yuvalarına telefon hattı takılarak iletime hazır hale getiriliyordu. Telefoto verici cihazıyla gönderilen fotoğraf, gazete merkezlerindeki “telefoto alıcı cihazları” tarafından alınıyordu. Bu sistemle, bir kare renkli fotoğraf -telefon ve elektrik hatlarında sorun yaşanmazsa- yarım saat civarı bir sürede karşı tarafa iletilebiliyordu. Bu süre, yaşanabilen olumsuzluklar nedeniyle kimi zaman saatlerce sürüyordu.


7. Soru

Telefoto yönetiminin olumsuz etkileri nelerdir?

Cevap

Foto muhabirleri, bu uzun fotoğraf aktarma süresi için de sabit bir telefon hattının bulunduğu noktadan ayrılamadıklarından, devam eden haber konularından da uzak kalıyorlardı. Hızlı bir şekilde fotoğraflarını haber merkezlerine iletmeye çabalayan foto muhabirleri, olayların başlangıç anlarında kısa bir süre çalışıp, habere konu olan süreç devam ederken olay yerinden ayrılıp sabit telefon noktalarında saatler geçiriyorlardı. Bu da, bir gazetecinin en büyük kâbusu olan “haber atlama”yı sıklıkla yaşamalarına neden oluyordu.


8. Soru

İlk elektronik posta hangi yıl gönderilmiştir?

Cevap

İlk elektronik posta 1971 yılında yan yana duran bir bilgisayardan diğerine gönderilmiştir.


9. Soru

En çok hangi alandaki gelişme ile fotoğrafın editörlere iletilmesi kolaylaşmıştır?

Cevap

Sürekli gelişen veri aktarma teknolojisi sayesinde, profesyonel fotoğraf makinelerinden, herhangi bir aracı cihaza gereksinim kalmadan da fotoğrafların editöre aktarılması kısa bir süre içinde gerçekleşecektir.


10. Soru

Cep telefonlarının haberciler için katkıları nelerdir?

Cevap

Cep telefonları, gazeteciliğin diğer alanlarında çalışan meslektaşları gibi foto muhabirleri için de hem birbirleriyle hem de haber kaynaklarıyla iletişimlerini sağlayan en önemli yardımcıdır. Foto muhabirleri haber konuları ile ilgili internette araştırma yapmanın yanı sıra, haber kaynaklarıyla, meslektaş ve editörleriyle kurabildikleri anlık iletişimler sayesinde, editörleri tarafından yönlendirilebilmekte, olay yerine daha kısa sürede ulaşabilmekte, bilgileri paylaşabilmekte, veri aktarabilmektedir.


11. Soru

Foto muhabirliğinin geçmişi düşünüldüğünde internetin ne tür yenilikler ve kolaylıklar getirdiği söylenebilir?

Cevap

Internet, ele alınacak konulara ilişkin farklı görüşler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, iletişime geçilecek kişi, kurum, kuruluşlara vb. en kısa sürede ulaşabilmek, ele alınacak konuların daha önce işlenip işlenmediğini, işlendiyse daha farklı neler yapılabileceği konusunda bir yargı oluşturmak gibi akla ilk gelebilecek konularda foto muhabirlerine erişim kolaylığı ve zaman kazandırmıştır. Birçok açıdan mesleki gelişime ve mesleki örgütlenmeye de önemli fırsatlar tanımaktadır.


12. Soru

İnternet fotoğrafların daha fazla yer bulma arzusuna nasıl hizmet etmektedir?

Cevap

Fotoğrafın, basılı medyada yıllardır süregelen “daha fazla yer bulabilme” arzusu, aynı yayınların web sitesi versiyonları sayesinde neredeyse sınırsız fotoğraf kullanabilme serbestliğine dönüşmüştür. Ziyaretçilerinin görüntülediği sayfa sayısı ve sitede kalma süreleri üzerinden “tirajı” ölçümlendirilen web sitelerinde, görsel malzemelerin bu amaca önemli katkı sağladığı görülmektedir.


13. Soru

Sayısal teknolojilerden önce görüntü verileri nelere kaydediliyordu?

Cevap

Nesnelerin görüntülerini içeren veriler sayısal teknolojiden önce film, fotoğraf kartı gibi yüzeylere kaydediliyordu.


14. Soru

Verilerin sayısal hale getirilmesi ile ne tür kolaylıklar ortaya çıkmıştır?

Cevap

• Aktarımı hızlanmış ve kolaylaşmış, • Üretim maliyeti düşmüş, • Görüntü kalitesi artmış, • Üretimi ve tüketimi kolaylaymış, • Arşivlenmesi ucuzlamış ve arşiv kullanımı kolaylaşmış, • Yeni sunum biçim ve ortamları artmıştır.


15. Soru

Görüntülerin sayısal ortamlarda saklanabilir ve düzenlenebilir olmasının getirdiği düşünülen sorunlar nelerdir?

Cevap

Kötü niyetli ya da bilinçsiz değişikliklerin haber fotoğrafının aktardığı gerçekliğe bağlılığından ne kadar uzaklaştırdığı konusundaki belirsizlik ve denetleme zorluğu bu tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Bir diğer sorun da, sayısal fotoğrafların kolay ulaşılabilirliğine bağlı olarak her geçen gün daha sık karşılaşılan telif hakkı ihlalleridir.


16. Soru

Brightcove and TubeMogul tarafından 2010 yılı basılı medya kuruluşları incelenerek yapılan raporu kısaca açıklayınız.

Cevap

“Online Video & The Media Industry Quarterly Research Re-port’’ başlığı altında açıklanan raporda, haber ve eğlence dünyasına ilişkin 200’e yakın web sitesindeki video kullanım oranının incelenmesi sonucunda elde edilen veriler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu verilere göre; gazetelerde 2010 yılında video kullanımı %51’lik bir artış göstermişti. Bu rakamın ilginç yanı, dakika bazında ele alındığında, gazetelerin web sitesindeki video kullanımının televizyonların web sitelerindekinden fazla olmasıdır. Ölçümlere göre, söz konusu zaman dilimi içinde televizyonlar toplam 290 milyon dakika görüntü yayınlarken gazeteler 313 milyon dakika videoya yer vermiştir. Rapora göre televizyon web siteleri daha az ama uzun süreli videoları, gazeteler ise daha fazla sayıda ama daha kısa süreli videoları tercih etmişlerdi. Yine aynı rapora göre, araştırmayı kapsayan süre ile bir yıl önceki süre içerisinde, web sitelerine yüklenen video sayısında %188’lik bir artış olmuştur.


17. Soru

Foto muhabirliği eğitimi veren kuruluşların öğrencilerine ses, hareketli görüntü ve görüntü konusunda neler öğretmeye çalıştığını açıklayınız.

Cevap

Foto muhabirliği eğitimi veren kurumlar öğrencilerine, haber yapmak için gittikleri yerde artık sadece fotoğraf çekmekle yetinmeyip, ses kaydı ve hareketli görüntü kaydı yapmaları gerekliliğini vurgulamakta, öğrencilerine bu becerileri kazandırma ve geliştirmeye yönelik bir eğitim vermektedirler. Örneğin, bu okullar arasında yer alan ABD’deki Missouri School of Journalism’in öğrencileri, staj yaptıkları yerel gazete için fotoğraf çekmek, gittikleri ortamda aldıkları ses kayıtları eşliğinde çekilen fotoğraflardan sesli slayt gösterileri ve video filmi oluşturmak zorundadırlar.


18. Soru

Foto muhabirlerinin haberde hem görüntü hem de fotoğraf çekmelerinin istenmesi durumlarında yaptıkları itiraz hangi konulardadır?

Cevap

Foto muhabirlerinin bir kısmı, fotoğraf makinelerine video çekme özelliği eklenmesinin işlerinin kalitesine olumsuz etki yapacağı düşüncesini taşımaktadırlar. Onlara göre gidilen haber görevinin hem fotoğrafını hem de videosunu aynı anda çekmeye çalışmak iki işi de tam anlamıyla yapamamaya neden olacaktır. Onlara göre fotoğraf foto muhabirlerinin, video çekmek ise kameramanların görevidir ve bu uygulama, işverenin birden fazla işi aynı kişiye yaptırmaya çalışarak personel maliyetini düşürme çabasıdır. Ancak onlarla aynı görüşte olmayan, video ile haber ya da belgesel projesi çekimini ciddi bir uğraş haline getiren foto muhabirlerinin sayısı da gittikçe artmaktadır.


19. Soru

İphoneography ne demektir?

Cevap

İphoneography İphone marka yeni nesil cep telefonlarıyla yapılmış fotoğraf çekimlerine verilen isimdir.


20. Soru

Fotoğraf makineleri yerine akıllı telefonların kullanılması ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır?

Cevap

Günümüzde çok sayıda foto muhabiri, fotoğraf makinesinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme, çekilen görüntüyü paylaşabilme gibi gazeteciliğin gereksinimlerini karşılama özelliği olan bu tür akıllı cep telefonlarını yanlarından ayırmamaktadır. Foto muhabirlerinin, görece büyük boyutlardaki profesyonel fotoğraf makineleri ile girmelerine izin verilmeyen, ya da o makinelerini ortaya çıkardıklarında tepki çekeceklerini düşündükleri ortamlarda başvurdukları can simitleri, ceplerinde taşıdıkları telefonlarının olduğu görülmektedir. Çünkü bu telefonlarla çekilen fotoğraflar, ek bir alete gereksinim duymadan haber merkezlerine kolayca fotoğraf iletebilmektedir


21. Soru

Cep telefonlarının kullanımı üzerine bir araştırma gerçekleştirerek etkilerini araştıran foto muhabiri kimdir, yaptığı araştırmayı açıklayınız.

Cevap

Associated Press foto muhabiri David Guttenfelder, 2010 yılının Şubat ayı içinde iliştirilmiş foto muhabiri olarak Afganistan’ın Helmand bölgesinde bir çalışma yapmıştır. Guttenfelder‘in bu çalışmasını ilginç kılan şey fotoğraflarını İPhone cihazı ile çekmesiydi. Guttenfelder, burada bulunduğu süre içinde bir yandan AP için profesyonel fotoğraf ekipmanını kullanarak “görevini yerine getirirken diğer yandan da iphone cihazına yüklü olan ve polaroid görünümlü fotoğraf çekmeye yarayan Shake-ItPhoto uygulamasını kullanarak operasyonu fotoğraflamıştır.


22. Soru

Guttenfelder söz konusu araştırmayı neden yaptığını nasıl açıklamaktadır?

Cevap

Guttenfelder, bu fotoğrafları neden çektiğine ilişkin sözleri ile yurttaş foto muhabirliğine ilginç bir gönderme yapmıştır. O’na göre; günümüzde herkesin elinde bir telefon vardı ve her şeyi fotoğraflayabiliyorlardı. Bu telefonlarla bulunamadıkları tek nokta savaşın en ön cepheleriydi ve Guttenfelder foto muhabirliğinin elde kalan son kalesi olan savaşların ön cephesinden herkese bir selam göndermek istemiştir.


23. Soru

Jeremy Cowart Haiti Depremi sonrasında röportajında neden akıllı telefon kullanmıştır?

Cevap

Haiti Depremi sırasında İPhone cihazı ile bir foto röportaj yapan Jeremy Cowart bunun gerekçesini, DSLR makinelerin insanları gerdiğini, iPhone ile çevrede olan bitene daha kolay erişim sağlayabilmesi olarak açıklamıştır.


24. Soru

Fotoğraf sektörünün akıllı telefonları da içine sindirdiğini gösteren gelişme hangisidir?

Cevap

Dünyanın en önemli basın fotoğrafçılığı yarışmalarından Pictures Of Year International’ın 2010 yılı sonuçları açıklandığında üçüncülük ödülünün iPhone ile çekilen fotoğraf serisine verilmesi, sektörün bu tarz cihazları içine sindirdiğinin de göstergesiydi. Damon Winters’in, iPhone’un “Hipstamatic” adlı uygulamasını kullanarak çektiği “A Grunt’s Life” başlıklı fotoğraf serisi, cep telefonu çekimleri ile yapılan foto röportajlar arasında profesyonel foto muhabirliği alanında o güne kadarki en büyük ödülü almıştır.


25. Soru

Kodakchrome film üretimini durdurduktan sonra son filmi kime vermiştir?

Cevap

Kodakchrome filmin üretimini durdurdu ve “son rulo” National Geographic fotoğrafçısı Steve Mccury’ye verildi. Mccury o 36’lık rulosu ile dünyayı dolaştı ve oldukça idareli kullanmaya özen göstererek fotoğraflar çekti. Mccury’nin, son rulo için karar verdiği çekimler öncesi, dijital fotoğraf makinesi ile prova çekimleri yaptığını söylemesi bir anlamda sayısal teknolojinin filme karşı üstünlüğünün göstergesi gibidir. McCury’nin son ruloya çektiği fotoğraf konularından birinin de Türk foto muhabirliğinin duayen isimlerinden Ara Güler olması da hoş bir kayıt olarak tarihteki yerini almıştır.


26. Soru

Haberlerin fotoğraflar aktarılmasında gelişmelere paralel olarak ne gibi değişiklikler olmuştur?

Cevap

Foto muhabirliği, hikâyelerin fotoğraflarla anlatılmasıdır. Bu öykülerin anlatım dili, teknolojideki gelişmelere paralel olarak değişim göstermiştir. Önceleri sadece gazete sayfalarına basılan sınırlı sayıdaki fotoğrafla anlatılmaya çalışılan öyküler, fotoğraf ağırlıklı haber dergilerinin ortaya çıkmasıyla daha fazla sayıda fotoğrafla anlatılmaya çalışılmıştır. Altyazı bilgileriyle desteklenen bu fotoğraflarla hazırlanan foto röportajlar günümüzde hala bir sunum şekli olarak kabul edilmektedir.


27. Soru

Düzenlediği yarışmaya multimedia kategorisini de ekleyerek yeni nesil fotoğrafçılığı da ödüllendirmeye başlayan oluşum hangisidir?

Cevap

World Press Photo, 2011 yılında, basın fotoğrafçılığının dalları arasında düzenlediği yarışmasına “multimedya” kategorisini de ekleyerek, basın fotoğrafçılığının bu yeni sunum biçimi ile üretilmiş çalışmaları ödüllendirmeye başlamıştır.


28. Soru

Multimedia kullanımı için yeni nesil muhabirlerden ne tür yeni beceriler istenmektedir?

Cevap

Foto muhabirlerinin fotoğraf çekmenin dışında yeni beceriler edinmeleri de gerekmektedir. Sadece iyi bir ses kayıt cihazı almak değil, sesleri düzenleyebilecekleri yazılımları da öğrenmelidirler. Video çeken fotoğraf makinesine sahip olmak, kurgu becerisini de yanına eklemeyi zorunlu kılmaktadır.


29. Soru

Başarılı bir multimedia uygulaması hazırlarken öncelik nedir?

Cevap

İlgi çekici bir konu bulmak, multimedyaya iyi bir içerik sağlamak için yeterli değildir. Foto muhabiri hikâyesine konu bulabilmenin dışında bulduğu hikâyeyi de anlatmayı bilmelidir. Hikâyeler, başkalarına anlatmak için vardır. O yüzden, foto muhabirinin anlattığı hikâyeyi kendisinin anlayabilmesi yetmez, onu başkalarının da anlayabileceği bir açıklıkta anlatabilmesi gerekir ki, çektiği fotoğraflar bir hikâyenin parçalarını oluştursun, anlam ifade edebilsin. Foto röportaj yapmak için olağanüstü bir fotoğrafçı olmanın dışında olağanüstü bir gazetecilik yeteneği de gereklidir.


30. Soru

Fotoğrafların multimedia olarak hazırlanıp sunulması, foto muhabirlerine nasıl avantajlar sağlar?

Cevap

• Bu tür sunumlarda fotoğraf baskısına gereksinim duyulmadığı için sunum maliyetini azalır. • Masaüstü yayıncılığa uygun bir sunum tarzı olduğu için, çalışmasını geniş kitlelere internet üzerinden kolayca ulaştırabilir. Hele çoklu dil seçeneği ile hazırlanırlarsa, dünyanın her köşesindeki ilgililerine kolayca hitap edebilir. • Internet üzerinde bir adrese yüklenildiğinde, izleyicinin elinin altında olur, dilediği zaman tekrar tekrar izleyebilir. Ayrıca, sunumunda güncellemeler yapılabildiğinden, öykü geliştirilmiş haliyle izleyicisine tekrar ulaştırılabilir. • Multimedya sunumlarını hazırlarken ses, video, grafik, animasyon gibi unsurlardan da yararlanılabildiğinden anlatım kolaylığı sağlanır, öyküler daha kısa sürede ve kolay anlaşılabilir. • Basılı ortamda kullanılması mümkün olamayan ilgi uyandırmaya yönelik çok sayıda yaratıcı teknik, multimedya uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilir. • İnteraktif multimedyalar sayesinde okur da sürecin bir parçası haline sokulabilir. Sunuma yerleştirilecek linkler aracılığı ile okur/izleyiciye, “sunumu yönlendirme” zevki yaşatılabilir. • Ziyaret edilen sayfadaki kalış süresini arttırdığı için yayınlandığı ortama ekonomik getiriye de dönüşebilecek saygınlık kazandırır.


31. Soru

Sayısal teknolojinin ekonomik nedenlerle çeşitli davranışlarda bulunamayan foto muhabirlerine getirdiği olanaklar nelerdir?

Cevap

Bu tür sunumlarda fotoğraf baskısına gereksinim duyulmadığı için sunum maliyetini azalır. Masaüstü yayıncılığa uygun bir sunum tarzı olduğu için, çalışmasını geniş kitlelere internet üzerinden kolayca ulaştırabilir. Hele çoklu dil seçeneği ile hazırlanırlarsa, dünyanın her köşesindeki ilgililerine kolayca hitap edebilir. Internet üzerinde bir adrese yüklenildiğinde, izleyicinin elinin altında olur, dilediği zaman tekrar tekrar izleyebilir. Ayrıca, sunumunda güncellemeler yapılabildiğinden, öykü geliştirilmiş haliyle izleyicisine tekrar ulaştırılabilir. Multimedya sunumlarını hazırlarken ses, video, grafik, animasyon gibi unsurlardan da yararlanılabildiğinden anlatım kolaylığı sağlanır, öyküler daha kısa sürede ve kolay anlaşılabilir. Basılı ortamda kullanılması mümkün olamayan ilgi uyandırmaya yönelik çok sayıda yaratıcı teknik, multimedya uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilir. İnteraktif multimedyalar sayesinde okur da sürecin bir parçası haline sokulabilir. Sunuma yerleştirilecek linkler aracılığı ile okur/izleyiciye, sunumu yönlendirme zevki yaşatılabilir. Ziyaret edilen sayfadaki kalış süresini arttırdığı için yayınlandığı ortama ekonomik getiriye de dönüşebilecek saygınlık kazandırır.


32. Soru

Basın fotoğrafçılığının altın çağı hangi yıllara denk gelmektedir?

Cevap

Basın fotoğrafçılığının altın çağı olarak kabul edilen, II. Dünya Savaşı sonrasında başlayıp 1970’lere kadar devam eden dönemdir.


33. Soru

Basın fotoğrafçılığının altın çağının en belirleyici unsuru neydi?

Cevap

Basın fotoğrafçılığının altın çağı olarak kabul edilen, II. Dünya Savaşı sonrasında başlayıp 1970’lere kadar devam eden dönemin en belirleyici unsurlarından birisi de fotoğraflı haber dergileriydi. Bu dergilerin baskı kaliteleri görece iyiydi. Ayrıca gazetelerden çok daha fazla fotoğraf kullanabiliyorlardı.


34. Soru

Yurttaş foto muhabiri kime denilmektedir?

Cevap

Cep telefonlarına fotoğraf çekebilme yeteneğinin eklenmesi ile dünya nüfusunun önemli bir bölümü ceplerinde fotoğraf makineleri ile dolaşmaya başlamıştır. Sıra dışı olduğuna inandıkları her şeyi kayda geçiren insanlar, ürettikleri görüntüleri diledikleri yere de internet teknolojisi sayesinde kolayca transfer edebilmektedir. Artık, yerel, ulusal, uluslararası medya kuruluşları bu tür görüntü üretenlerin bombardımanına tutulmaktadır. En etkileyici sıcak görüntüler onların vizörlerinden gazete ve internet sayfalarına, televizyon ekranlarına taşınmaktadır. Kısa sürede kurumsallaştılar ve mesleki tanımları bile yapıldı, artık onlara Yurttaş foto muhabiri denilmektedir.


35. Soru

Foto muhabirleri projelerini gerçekleştirmek amacıyla maddi destek temin etmek için hangi yollara başvurmaktadır?

Cevap

Projelerini üretebilmek için ciddi bütçe sıkıntısı yaşayan foto muhabirleri de, bu kaynağı yaratmak için farklı arayışlar içine girmektedir. Portre, reklam, tanıtım fotoğrafçılığı gibi işlerden elde ettikleri gelirlerle belgesel projeler üreten foto muhabirlerinin sayısı gittikçe artmaktadır. Foto muhabirlerinin projelerini yapmak için başvurduğu yollardan biri de sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalardır. Projeleri finanse etmek için internet üzerinden bağış toplamak da kullanılan yöntemlerden biridir. Diğer bir yöntem de stok fotoğraf ajansları için fotoğraf çekmektir.


36. Soru

Haber aktarım aracı olarak fotoğraf kullanımına yönelik eleştiriler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Geçmişe bakıldığında haber aktarım aracı olarak fotoğraf kullanımının işlevselliğini ve anlamını yitirdiğinin ilk kez bugün savunulmadığı görülecektir. Sinemanın
ve özellikle televizyonun yaygınlaşmasından sonra da benzer öngörülerde bulunulmuştur. Ancak zaman içerisinde sinemanın da televizyonun da ne birbirine ne de
haber aktarım aracı olarak fotoğrafa alternatif olmadığı anlaşılmıştır. Tersine, bunların birbirini bütünleyen araçlar olduğu eşzamanlı olarak deneyimlendikçe daha iyi
anlaşılmıştır. Örneğin bugün, televizyon ve fotoğrafın haber aktarırken birbirlerine
olan üstünlük ve eksiklikleri yoğun olarak tartışılan konular olmaktan çıkmıştır. Öte
yandan, başlangıçta basın fotoğrafının sonunu getireceği sanılan yeni teknolojilerin
basın fotoğrafının yerini tamamen alamadıkları; basın fotoğrafının önceden üzerinde durulmamış güçlü yönlerinin ayırt edilmesini sağladığı da savunulabilir. Başka
bir deyişle, sinema da televizyon da basın fotoğrafını öldürmemiş, tersine güçlendirmiştir. Günümüzde basın fotoğrafı geçirdiği sayısız evrimlerden birini daha yaşamaktadır. Yeni tartışmalar, sayısal teknoloji ve internet başlıkları altında gerçekleşmektedir. Akılcı bir değerlendirmeyle sayısal teknoloji ve internetin haber fotoğrafının hem üretim hem de tüketim sürecini nasıl etkilediğini sorgularken olumlu ve
olumsuz etkileri doğru belirleyip birlikte anlamlandırmak gerekir. Olumsuz olduğu
düşünülen etkiler sıkça gündeme getirilirken, haber fotoğrafı üretim maliyetlerinin
düşmesi, üretim araçlarının çeşitlenmesi ve bu araçların özelliklerinin güçlenmesi,
aktarım olanaklarının kolaylaşması, artık bilgiye ulaşımın neredeyse sınırsız olması,
yeni kitle iletişim ortamlarının ortaya çıkması vs. gibi ilk anda akla gelen gelişmelerde göz önünde bulundurulmalıdır. Bu koşullar altında foto muhabirliğinin öleceğini dile getirmek kasıtlı değilse, bilgi eksikliğinden kaynaklı duygusal ve soğukkanlılıktan uzak bir öngörü olmaktan öteye gidemez. Teknolojinin son yıllarda yaşadığı alışılmadık ilerleme, basın fotoğrafçılığı ile teknoloji arasındaki tartışılmaz sıkı ilişkiye bağlı olarak basın fotoğrafçılığına bugün yaşadığı evrilmeyi dayatmaktadır.
Geçmişteki farklı teknolojik gelişmeler benzer dönüşümlere neden olurken, nasıl
kafa karışıklıklarına neden olmuşsa, bugün de olmaktadır


37. Soru

Haber fotoğrafçılığını diğer fotoğraf türlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

Haber fotoğrafçılığını diğer fotoğraf türlerinden ayıran özelliklerin başında, fotoğraşarın bir kitle ile paylaşılması zorunluluğu gelir. Haber fotoğrafçısı kamuoyunun
“gözüdür” ve kamuoyu adına gördüklerini en kısa süre içinde onlarla paylaşması
gerekmektedir. Yayım organları, bu nedenle tarih boyunca, günün koşullarından
en etkili şekilde yararlanmaya çaba göstermişlerdir. Atlı arabalar, trenler, otomobiller, gemiler, uçaklar vs. fotoğrafçıların farklı coğrafyalardan çektikleri fotoğraşarı
gazete ve dergilere ulaştırabilmek amacıyla kullanılmıştır.


38. Soru

Fotoğrafın bir yerden bir yere transferinin tarihsel gelişimini açıklayınız.

Cevap

Her devirde haber fotoğrafçılarının en büyük hayallerinden biri hiç kuşku yok ki, fotoğrafları bir noktadan diğerine çok kısa sürede ve sorunsuz transfer edebilmek olmuştur. Bu yönde öncü diğer çalışmalar olmakla birlikte fotografik veri aktarımı için 1935 yılı milat olarak kabul edilebilir. Bu tarihte, New York yakınlarındaki bir dağa düşen uçağın fotoğrafı, Associated Press haber ajansı tarafından “telefoto” adı verilen bir cihazla abonelere iletilmiştir. Telefoto cihazı, o yıldan başlayarak -küçük çaplı değişimlere uğrasa da- 90’lı yılların başına kadar medya dünyasında varlığını sürdürdü.

Günümüzde, internet bağlantısı sayesinde foto muhabirleri bulundukları noktadan kolaylıkla fotoğraflarını editör masalarına gönderebilmektedir. Veri aktarımında kullanılan dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar foto muhabirlerinin çantalarında taşıdıkları standart aksesuarlar arasına girmiş durumdadır. Sürekli gelişen veri aktarma teknolojisi sayesinde, profesyonel fotoğraf makinelerinden, herhangi bir aracı cihaza gereksinim kalmadan da fotoğrafların editöre aktarılması kısa bir
süre içinde gerçekleşecektir.


39. Soru

Telefoto cihazının haber fotoğrafçılığında kullanımını açıklayınız.

Cevap

Telefoto cihazı ile fotoğraf aktarımı için şu aşamalardan geçilmesi gerekiyordu:
Öncelikle çekilen filmin banyo edildikten sonra fotoğraf kartına basılması gerekiyordu. Ardından, telefoto verici cihazı üzerine sabit bir şekilde tutturulan fotoğraf, bu cihazda bulunan analog telefon bağlantı yuvalarına telefon hattı takılarak iletime hazır hale getiriliyordu. Telefoto verici cihazıyla gönderilen fotoğraf, gazete merkezlerindeki “telefoto alıcı cihazları” tarafından alınıyordu. Bu sistemle, bir kare renkli fotoğraf -telefon ve elektrik hatlarında sorun yaşanmazsa- yarım saat civarı bir sürede karşı tarafa iletilebiliyordu. Bu süre, yaşanabilen olumsuzluklar nedeniyle kimi zaman saatlerce sürüyordu.
Gazetecilik gibi “hız”ın en çok gereksinim duyulduğu bir iş kolu için oldukça uzun ve işletme maliyetleri açısından sorunlu bu süreç, foto muhabirlerini de psikolojik olarak yıpratıyordu. Foto muhabirleri, bu uzun fotoğraf aktarma süresi için de sabit bir telefon hattının bulunduğu noktadan ayrılamadıklarından, devam eden haber konularından da uzak kalıyorlardı. Hızlı bir şekilde fotoğraflarını haber merkezlerine iletmeye çabalayan foto muhabirleri, olayların başlangıç anlarında kısa bir süre çalışıp, habere konu olan süreç devam ederken olay yerinden ayrılıp sabit telefon noktalarında saatler geçiriyorlardı. Bu da, bir gazetecinin en büyük kâbusu olan “haber atlama”yı sıklıkla yaşamalarına neden oluyordu.


40. Soru

Nesnelerin görüntülerini içeren veriler sayısal teknolojiden önce film, fotoğraf kartı gibi yüzeylere kaydediliyordu.  Bugün gelinen noktada görüntü içeren verinin sayısal veriye dönüştürülebilmesi, bundan da öte görüntünün say›sal veri olarak üretilebilmesi mümkündür. Bu sayede haber fotoğrafta ne gibi artılar doğmuştur?

Cevap

Nesnelerin görüntülerini içeren veriler sayısal teknolojiden önce film, fotoğraf kartı gibi yüzeylere kaydediliyordu. Bugün gelinen noktada görüntü içeren verinin sayısal veriye dönüştürülebilmesi, bundan da öte görüntünün sayısal veri olarak üretilebilmesi mümkündür. Bu sayede haber fotoğrafının;
• Aktarımı hızlanmış ve kolaylaşmış,
• Üretim maliyeti düşmüş,
• Görüntü kalitesi artmış,
• Üretimi ve tüketimi kolaylaşmış,
• Arşivlenmesi ucuzlamış ve arşiv kullanımı kolaylaşmış,
• Yeni sunum biçim ve ortamları artmıştır


41. Soru

Ancak sayısal fotoğrafa üretildikten sonra uygulanabilecek değişikliklerin filmli fotoğraf teknolojisi ile karşılaştırılamayacak boyutta olması ve bu uygulamaların son derece kolaylaşmış olması başka tartışmalara neden olmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kötü niyetli ya da bilinçsiz değişikliklerin haber fotoğrafının aktardığı gerçekliğe bağlılığından ne kadar uzaklaştırdığı konusundaki belirsizlik ve denetleme zorluğu bu tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Bir diğer sorun da, sayısal fotoğrafların kolay ulaşılabilirliğine bağlı olarak her geçen gün daha sık karşılaşılan telif hakkı ihlalleridir. Hiçbir yeni teknoloji tamamen iyi ya da tamamen kötü değildir. Önemli olan getirdiği yeniliklerin doğru değerlendirilmesi ve kullanılabilmesidir.


42. Soru

Video kayıtları çeyrek yüzyıl öncesine kadar basılı medya işletmeleri için herhangi bir anlam ifade etmezken, günümüzde bu durum hızlı bir şekilde tersine dönmektedir. Buna en çarpıcı örnek; Brightcove and TubeMogul tarafından 2010 yılının ilk 9 ayını masaya yatıran incelemeden çıkan sonuçlardır. Bu sonuçlar nelerdir?

Cevap

Değerlendirmesi, “Online Video & The Media Industry Quarterly Research Report” başlığı altında açıklanan raporda, haber ve eğlence dünyasına ilişkin 200’e yakın web sitesindeki video kullanım oranının incelenmesi sonucunda elde edilen veriler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu verilere göre; gazetelerde 2010 yılında video kullanımı %51’lik bir artış göstermişti. Bu rakamın ilginç yanı, dakika bazında ele alındığında, gazetelerin web sitesindeki video kullanımının televizyonların web sitelerindekinden fazla olmasıdır. Ölçümlere göre, söz konusu zaman dilimi içinde televizyonlar toplam 290 milyon dakika görüntü yayınlarken gazeteler 313 milyon dakika videoya yer vermiştir. Rapora göre televizyon web siteleri daha az ama uzun süreli videoları, gazeteler ise daha fazla sayıda ama daha kısa süreli videoları tercih etmişlerdi. Yine aynı rapora göre, araştırmayı kapsayan süre ile bir yıl önceki süre içerisinde, web sitelerine yüklenen video sayısında %188’lik bir artış olmuştur.


43. Soru

Fotoğraf makinelerine video çekme özelliği eklenmesinin işlerinin kalitesine olumsuz etki yapacağı düşüncesini taşımaktadırlar. 

Cevap

Gidilen haber görevinin hem fotoğrafını hem de videosunu aynı anda çekmeye çalışmak iki işi de tam anlamıyla yapamamaya neden olacaktır. Onlara göre fotoğraf foto muhabirlerinin, video çekmek ise kameramanların görevidir ve bu uygulama, işverenin birden fazla işi aynı kişiye yaptırmaya çalışarak personel maliyetini düşürme çabasıdır.


44. Soru

Akıllı telefonlar ile çekilen fotoğrafların sektör tarafından kabul gördüğünü gösteren bir kaç örnek sıralayınız.

Cevap

Associated Press foto muhabiri David Guttenfelder, 2010 yılının şubat ayı içinde iliştirilmiş foto muhabiri olarak Afganistan’ın Helmand bölgesinde bir çalışma yapmıştır. Guttenfelder ‘in bu çalışmasını ilginç kılan şey fotoğraflarını iPhone cihazı ile çekmesiydi. Guttenfelder, burada bulunduğu süre içinde bir yandan AP için profesyonel
fotoğraf ekipmanını kullanarak “görev”ini yerine getirirken diğer yandan da iphone cihazına yüklü olan ve polaroid görünümlü fotoğraf çekmeye yarayan ShakeItPhoto uygulamasını kullanarak operasyonu fotoğraflamıştır.  Dünyanın en önemli basın fotoğrafçılığı yarışmalarından Pictures Of Year International’ın (POYI) 2010 yılı sonuçları açıklandığında üçüncülük ödülünün iPhone ile çekilen fotoğraf serisine verilmesi, tartışma yaratsa da, sektörün bu tarz cihazları içine sindirdiğinin de göstergesiydi. Damon Winters’in, iPhone’un “Hipstamatik” adlı uygulamasını kullanarak çektiği “A Grunt’s Life” başlıklı fotoğraf serisi, cep
telefonu çekimleri ile yapılan foto röportajlar arasında profesyonel foto muhabirliği alanında o güne kadarki en büyük ödülü almıştır. 


45. Soru

Haber fotoğrafçılığında sunum biçimlerinden multimedya uygulamalarını kısaca açıklayınız.

Cevap

World Press Photo, 2011 yılında, basın fotoğrafçılığının dalları arasında düzenledi-
ği yarışmasına “multimedya” kategorisini de ekleyerek, basın fotoğrafçılığının bu
yeni sunum biçimi ile üretilmiş çalışmaları ödüllendirmeye başlamıştır. Ajanslar ve
gazetelerin artık bünyelerinde multimedya editörleri istihdam etmeye başladıkları
günümüzde, foto muhabirlerinden, foto röportajlarını “multimedya” sunumuna uygun üretmesi istenmektedir. Bu isteği karşılayabilmeleri için, foto muhabirlerinin fotoğraf çekmenin dışında yeni beceriler edinmeleri de gerekmektedir. Sadece iyi
bir ses kayıt cihazı almak değil, sesleri düzenleyebilecekleri (editing) yazılımları da
öğrenmelidirler. Video çeken fotoğraf makinesine sahip olmak, kurgu becerisini
de yanına eklemeyi zorunlu kılmaktadır.


46. Soru

Multimedya uygulamalarında başarının içerikle ilişkisini açıklayınız.

Cevap

Başarılı bir multimedya uygulaması hazırlamak öncelikle iyi bir “içerik” yapısı
oluşturmakla mümkündür. Konunun evrensel olması, ilgi çekiciliği, konu ve karakterin sürükleyici özellikleri, seçilen konunun benzersizliği ya da az rastlanır olması, duygusal öğeler içermesi, bir sorunu ortaya koyup çözümüne de yer vermesi ve öykünün kısa bir zaman diliminde anlatılması gibi özellikler, izleyicilerin multimedyaya ilgisini arttırır.


47. Soru

Fotoğrafların multimedya formatında hazırlanıp sunulması, foto muhabirlerine çok sayıda avantaj sağlar. Bunlar nelerdir?

Cevap

• Bu tür sunumlarda fotoğraf baskısına gereksinim duyulmadığı için sunum
maliyetini azalır.
• Masaüstü yayıncılığa uygun bir sunum tarzı olduğu için, çalışmasını geniş
kitlelere internet üzerinden kolayca ulaştırabilir. Hele çoklu dil seçeneği ile
hazırlanırlarsa, dünyanın her köşesindeki ilgililerine kolayca hitap edebilir.
• İnternet üzerinde bir adrese yüklenildiğinde, izleyicinin elinin altında olur,
dilediği zaman tekrar tekrar izleyebilir. Ayrıca, sunumunda güncellemeler
yapılabildiğinden, öykü geliştirilmiş haliyle izleyicisine tekrar ulaştırılabilir.
• Multimedya sunumlarını hazırlarken ses, video, grafik, animasyon gibi unsurlardan da yararlanılabildiğinden anlatım kolaylığı sağlanır, öyküler daha
kısa sürede ve kolay anlaşılabilir.
• Basılı ortamda kullanılması mümkün olamayan ilgi uyandırmaya yönelik çok
sayıda yaratıcı teknik, multimedya uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilir.
• İnteraktif multimedyalar sayesinde okur da sürecin bir parçası haline sokulabilir. Sunuma yerleştirilecek linkler aracılığı ile okur/izleyiciye, “sunumu
yönlendirme” zevki yaşatılabilir.
• Ziyaret edilen sayfadaki kalış süresini arttırdığı için yayınlandığı ortama ekonomik getiriye de dönüşebilecek saygınlık kazandırır.


48. Soru

YUrttaş gazeteceliğinin kurumsallaşma sürecini açıklayınız.

Cevap

Yurttaş gazetecilerin ürettikleri görüntülerin medyada yer alan örneklerinin çoğalması, yapılan işi “kurumsallaştıracak” girişimlere de yol açmıştır. Nokia firması,
2006 yılında düzenlediği yarışmayla, sıcak haber görüntüsü çeken sade vatandaşların ürettikleri arasında en çarpıcı olanlarını ödüllendireceğini açıklamıştı. Yarışma şartnamesinin en ilginç maddelerinden biri, görüntülerin çekildikleri yıl içinde
medya organlarında yayınlanmış olma zorunluluğuydu. Ödüle aday görüntüler,
“yurttaş foto muhabirliği”nin geldiği etkin nokta hakkında fikir verici nitelikteydi.
Londra’daki otobüs ve metroya yapılan saldırı anları ve hemen sonrası, havaalanı
yakınındaki büyük patlama anı, bir film yıldızının barda sarhoş olup pantolonunu
indirmesi, yanan araçlar, düşen yıldırımlar yarışmaya gönderilen fotoğrafların konuları arasındaydı… Haberin en sıcak anında çekilen bu görüntülerin neredeyse tamamı, daha dumanı üstündeyken medya kuruluşlarına yetiştirilmiş, dünya ile paylaşılmıştı. Bu görüntüler; BBC, CNN, National Enquirer, People Magazine, The
News of the World, ITV, Daily Telegraph, The Daily Mirror, Rolling Stone, The Daily Mail, The Observer ve The Sunday Times gibi hatırı sayılır medya organlarında
yayınlanmıştı


49. Soru

Yurttaş gazeteciliğine verilebilecek ilk örnek hangisidir?

Cevap

“Yurttaş gazeteciliği” kavram olarak yeni gibi dursa da uygulama bakımından
daha önce tarihi örnekleri olan bir olgudur. Bugünkü yurttaş gazetecililerin “atası”
diyebileceğimiz Abraham Zapruder isimli bir ABD’li, Başkan John F. Kennedy’nin
Dallas gezisi sırasında öldürüldüğü suikastı kamerası ile kayda alıp bunu Life dergisine satmıştır. Zapruder, bu satıştan 150.000 $ – günümüzün kuru ile yarım milyon dolar- kazanmıştır


50. Soru

Bugüne dek önplana çıkan iki yurttaş gazeteciliği türü nelerdir?

Cevap

Bu güne dek, iki tür yurttaş gazeteciliği ön plana çıkmıştır. Bunlardan ilki;
“blogger” da denilen, kendi ürettiklerini internette kendileri yayınlayanlar, diğerleri ise çektikleri görüntüleri büyük medya kuruluşları ile paylaşanlardır. Bunları da kendi aralarında ikiye ayrılabiliriz: Ürettiklerini ücretsiz paylaşmaya çalışanlar ve
satarak gelir elde etmeyi amaçlayanlar.


51. Soru

Yurttaş gazetecilik ürünlerini kullanacak editörlerin en çok dikkat etmesi gereken unsur nedir?

Cevap

Yurttaş gazetecilik ürünlerini kullanacak editörlerin en çok dikkat etmesi gereken unsur güvenilirliktir. Bu kişiler, bir haber kurumu ile yasal bir sözleşme altında sürekliliği olan bir şekilde çalışmadıklarından, haber üretimi konusunda bilgisiz ve deneyimsizdirler. İşten atılma ya da cezalandırılma gibi yaptırımlar onlar için
söz konusu olmadığından bildikleri ya da sezdikleri doğruları kolaylıkla göz ardı
edebilirler. Fotoğraf işleme programlarını kullanarak fotoğrafların orijinalini manipüle edebilir, kendilerinin üretmedikleri yazı, fotoğraf ve videoları kendilerininmiş
gibi haber kuruluşlarına göndererek ciddi telif sorunlarına yol açabilirler. O nedenle “yurttaş gazetecilerden” gelen haber materyallerine azami dikkat edilmesi, kendileriyle bire bir iletişime geçilmesi hatta yazılı ve imzalı taahhüt alınması gerekmektedir. Bu durumda yurttaş gazetecileri sürdürülebilir haber kaynağı olarak görmek olanaksızdır


52. Soru

Yurttaş gazeteciliği’ne yer veren önemli medya kuruluşlarından bir örnek veriniz.

Cevap

Medya kuruluşları tarafından, tüm risklerine rağmen bu tür gazetecilik örnekleri gitgide daha sıklıkla kullanılmaktadır. Almanya’nın yüksek tirajlı gazetesi Bild’in
editörü Christoph Simon, “Eskiden okurlar bir şey gördüklerinde gazete merkezlerini ararlardı, şimdi zaman değişti. Çünkü şimdi gazetecilere haber vermektense
kendileri çekip medya kuruluşlarına ücretsiz gönderiyor ya da satmaya çalışıyorlar.” demektedir.

“Yurttaş foto muhabirleri”nin çektikleri fotoğraflara sayfalarında sıklıkla yer veren Alman gazetesi Bild, zaman zaman yaptığı duyurularla okurlarından fotoğraf
talebinde de bulunmaktadır. Gazete, Almanya’daki Futbol Dünya Kupası sırasında
okurlara bir duyuru yaparak, çektikleri fotoğraflara gazetelerinde yer vereceğini
bildirmiş, günlük 1000 fotoğraf arasından seçip kullandığı “yurttaş gazeteci” fotoğ-
raflarına da 500 ila 1000 Avro arasında telif ücreti ödemişti. Gazete bu sayede hem
birçok farklı noktadan çekilen fotoğrafa sahip olmuş hem de okurla arasında etkileşimli (interaktif) bir ilişki kurmayı başarmıştı.
Bild’in editörlerinden Nicolaus Fest hayli iddialı bir öngörüde bulunarak: “Geleceğin önemli olayları amatör fotoğrafçılar tarafından belgelenecek” demektedir.


53. Soru

Yayın organlarında serbest fotoğrafçıların projelerine yer vermesinin maddi sebepleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde, medya kuruluşları fotoğraf projeleri için ciddi bütçe kesintisine gitmektedir. Kendi kadrosunda bulunan foto muhabirleri tarafından önerilen projeleri “pahalı” buldukları için geri çeviren medya organları, serbest fotoğrafçıların projelerini de proje öncesi desteklememekte, ortaya çıkardıkları işi satın alma eğiliminde olmaktadırlar. Bu yeni olumsuz koşullar foto muhabirliğine tutku ile bağlı
insanların önündeki aşılması en zor engellerdendir. Başarılı projeler haber fotoğrafçıları için hem “kendilerini gerçekleştirmek” hem de meslekte kalıcı ve sağlam
bir yer edinmek anlamına gelmektedir.
Projelerini üretebilmek için ciddi bütçe sıkıntısı yaşayan foto muhabirleri de, bu
kaynağı yaratmak için farklı arayışlar içine girmektedir. Portre, reklam, tanıtım fotoğrafçılığı gibi işlerden elde ettikleri gelirlerle belgesel projeler üreten foto muhabirlerinin sayısı gittikçe artmaktadır.


54. Soru

Foto muhabirlerinin projelerini yapmak için STK lar ile nasıl işbirliği yapılmaktadır?

Cevap

Foto muhabirlerinin projelerini yapmak için başvurduğu yollardan biri de sivil
toplum örgütleri ile ortak çalışmalardır. Fotoğraflamak istedikleri konuyla ilgili sivil toplum örgütleriyle ortak hareket eden bazı foto muhabirleri, seyahat, konaklama gibi giderleri bu örgütlerin bütçesinden karşılatmaktadır. Bu yolla üretilen projelerin sunumlarında, katkıda bulunan STÖ’lerin isim ya da logolarına yer veren foto muhabirleri, proje fotoğraflarının bazılarını da STÖ’lerin kullanımına sunmaktadırlar. Gazetecilik ilkeleri bakımından tartışmaya açık bir konu olmakla birlikte bu
yöntemi kullanan foto muhabirlerinin sayısı artmaktadır.


55. Soru

Fotoğraf projelerini finanse etmek için internetten nasıl yararlanılmaktadır?

Cevap

Projeleri finanse etmek için internet üzerinden bağış toplamak da kullanılan
yöntemlerden biridir. Proje destekçileri, yaptıkları bağış oranında projenin destekçisi konumundaki görünürlüklerini daha da belirgin hale getirmektedirler. Örneğin; “Öykünün bir parçası olun…” sloganı ile bu yöntemi uygulayan ve www.emphas.is adresinde faaliyet gösteren bir oluşum, bağış miktarına göre sponsorluk derecelerini bir fiyat listesi şeklinde yayınlamaktadır.


1. Soru

Uzak bir bilgisayara veri aktarımı yapılarak gerçekleştirilen elektronik posta hangi yıl gönderilmiştir?

Cevap

Uzak bilgisayara veri aktarımı da ilk kez 1978 yılında bir telefon hattı aracılığı ile yapılmıştır.

2. Soru

Tarihsel süreç içerisinde haber aktarımda fotoğrafa alternatif olarak ortaya çıkan araçlarla fotoğrafın ilişkisi nasıl olmuştur?

Cevap

Geçmişe bakıldığında haber aktarım aracı olarak fotoğraf kullanımının işlevselliğini ve anlamını yitirdiğinin ilk kez bugün savunulmadığı görülecektir. Sinemanın ve özellikle televizyonun yaygınlaşmasından sonra da benzer öngörülerde bulunulmuştur. Ancak zaman içerisinde sinemanın da televizyonun da ne birbirine ne de haber aktarım aracı olarak fotoğrafa alternatif olmadığı anlaşılmıştır. Tersine, bunların birbirini bütünleyen araçlar olduğu eşzamanlı olarak deneyimlendikçe daha iyi anlaşılmıştır. Örneğin bugün, televizyon ve fotoğrafın haber aktarırken birbirlerine olan üstünlük ve eksiklikleri yoğun olarak tartışılan konular olmaktan çıkmıştır. Öte yandan, başlangıçta basın fotoğrafının sonunu getireceği sanılan yeni teknolojilerin basın fotoğrafının yerini tamamen alamadıkları; basın fotoğrafının önceden üzerinde durulmamış güçlü yönlerinin ayırt edilmesini sağladığı da savunulabilir. Başka bir deyişle, sinema da televizyon da basın fotoğrafını öldürmemiş, tersine güçlendirmiştir.

3. Soru

Basın fotoğrafçılığı ile internet ve yeni teknolojilerin ilişkisine bakıldığında görüşler genel olarak ne durumdadır?

Cevap

Olumsuz olduğu düşünülen etkiler sıkça gündeme getirilirken, haber fotoğrafı üretim maliyetlerinin düşmesi, üretim araçlarının çeşitlenmesi ve bu araçların özelliklerinin güçlenmesi, aktarım olanaklarının kolaylaşması, artık bilgiye ulaşımın neredeyse sınırsız olması, yeni kitle iletişim ortamlarının ortaya çıkması vs. gibi ilk anda akla gelen gelişmeler e göz önünde bulundurulmalıdır. Bu koşullar altında foto muhabirliğinin öleceğini dile getirmek kasıtlı değilse, bilgi eksikliğinden kaynaklı duygusal ve soğukkanlılıktan uzak bir öngörü olmaktan öteye gidemez. Teknolojinin son yıllarda yaşadığı alışılmadık ilerleme, basın fotoğrafçılığı ile teknoloji arasındaki tartışılmaz sıkı ilişkiye bağlı olarak basın fotoğrafçılığına bugün yaşadığı evrilmeyi dayatmaktadır. Geçmişteki farklı teknolojik gelişmeler benzer dönüşümlere neden olurken, nasıl kafa karışıklıklarına neden olmuşsa, bugün de olmaktadır.

4. Soru

Yeni teknolojilerin ortaya çıkmasının basın fotoğrafçılığına getirdiklerini ve karşılaşılan dirençleri açıklayınız.

Cevap

Sayısal fotoğraf teknolojisinin geleneksel tarzda “tacizkâr” müdahalesi, başlarda bazı basın fotoğrafçıları ve yöneticilerin direnci ile karşılaşmıştır. Ancak bu güçsüz direncin kırılması çok da zor olmamıştır. Basın sektörüne giriş yaptıkları 90’lı yılların ortalarında, sayısal fotoğraf makinelerinin (DSLR), öncesinde basının yaygın olarak kullandığı filmli makinelere (SLR) göre düşük görüntü kalitesi, fotoğrafın “muhafazakarları”nın elindeki en büyük koz olagelmiştir. Ancak, sayısal fotoğraf makinesi üreticilerinin kısa süre içinde bu sorunun üstesinden gelmesi, 10 yıllık süreç içinde tüm basın kuruluşlarında bu yeni üretim araçlarının kullanılmasını sağladı. Film, banyo, fotoğraf kâğıdı vs. gibi yüksek maliyetli kalemlere sayısal teknoloji ile fotoğraf üreten makineler sayesinde gereksinim kalmaması, basın kuruluşlarında ekonomik anlamda önemli bir rahatlamaya neden olmuştur. Foto muhabirleri de sayısal teknoloji sayesinde sayısız avantaj elde etmiştir. Çekim sonucunu anında görebilmeleri, değişken ışık koşullarında çalışan foto muhabirlerinin pozlama kontrollerini kolaylaştırmıştır. Sayısal fotoğraf makinelerine, aynı bellek kartına farklı ISO aralıklarında çekim yapabilme özelliğinin eklenmesi, onları farklı ISO değerlerinde çeşit çeşit film taşımaktan kurtarmıştır. Yine ortam ışığına ve renk sıcaklıklarına fotoğraf makinelerini adapte edebildikleri beyaz dengesi ayarlarının bu makinelerde yer alması, çekimlerdeki teknik kaliteyi arttırdığı gibi daha yaratıcı fotoğraflar üretmelerini sağlamıştır. Böylece renk düzeltme filtrelerine de gerek kalmamıştır. Sonuçta foto muhabirlerinin çantalarından renk düzeltme filtreleri eksilmiştir ancak başta taşınabilir bilgisayarlarla birlikte görece ağırlaşmıştır.

5. Soru

Haber fotoğrafçısının görevi nedir ve hızlı erişimde geçmişte hangi araçlara başvurmuşlardır?

Cevap

Haber fotoğrafçılığını diğer fotoğraf türlerinden ayıran özelliklerin başında, fotoğrafların bir kitle ile paylaşılması zorunluluğu gelir. Haber fotoğrafçısı kamuoyunun “gözüdür” ve kamuoyu adına gördüklerini en kısa süre içinde onlarla paylaşması gerekmektedir. Yayım organları, bu nedenle tarih boyunca, günün koşullarından en etkili şekilde yararlanmaya çaba göstermişlerdir. Atlı arabalar, trenler, otomobiller, gemiler, uçaklar vs. fotoğrafçıların farklı coğrafyalardan çektikleri fotoğrafları gazete ve dergilere ulaştırabilmek amacıyla kullanılmıştır.

6. Soru

Telefoto yönetimini tanımlayınız ve ilk kullanımını açıklayınız.

Cevap

Her devirde haber fotoğrafçılarının en büyük hayallerinden biri hiç kuşku yok ki, fotoğrafları bir noktadan diğerine çok kısa sürede ve sorunsuz transfer edebilmek olmuştur. Bu yönde öncü diğer çalışmalar olmakla birlikte fotografik veri aktarımı için 1935 yılı milat olarak kabul edilebilir. Bu tarihte, New York yakınlarındaki bir dağa düşen uçağın fotoğrafı, Associated Press haber ajansı tarafından “telefoto” adı verilen bir cihazla abonelere iletilmiştir. Telefoto cihazı ile fotoğraf aktarımı için şu aşamalardan geçilmesi gerekiyordu: Öncelikle çekilen filmin banyo edildikten sonra fotoğraf kartına basılması gerekiyordu. Ardından, telefoto verici cihazı üzerine sabit bir şekilde tutturulan fotoğraf, bu cihazda bulunan analog telefon bağlantı yuvalarına telefon hattı takılarak iletime hazır hale getiriliyordu. Telefoto verici cihazıyla gönderilen fotoğraf, gazete merkezlerindeki “telefoto alıcı cihazları” tarafından alınıyordu. Bu sistemle, bir kare renkli fotoğraf -telefon ve elektrik hatlarında sorun yaşanmazsa- yarım saat civarı bir sürede karşı tarafa iletilebiliyordu. Bu süre, yaşanabilen olumsuzluklar nedeniyle kimi zaman saatlerce sürüyordu.

7. Soru

Telefoto yönetiminin olumsuz etkileri nelerdir?

Cevap

Foto muhabirleri, bu uzun fotoğraf aktarma süresi için de sabit bir telefon hattının bulunduğu noktadan ayrılamadıklarından, devam eden haber konularından da uzak kalıyorlardı. Hızlı bir şekilde fotoğraflarını haber merkezlerine iletmeye çabalayan foto muhabirleri, olayların başlangıç anlarında kısa bir süre çalışıp, habere konu olan süreç devam ederken olay yerinden ayrılıp sabit telefon noktalarında saatler geçiriyorlardı. Bu da, bir gazetecinin en büyük kâbusu olan “haber atlama”yı sıklıkla yaşamalarına neden oluyordu.

8. Soru

İlk elektronik posta hangi yıl gönderilmiştir?

Cevap

İlk elektronik posta 1971 yılında yan yana duran bir bilgisayardan diğerine gönderilmiştir.

9. Soru

En çok hangi alandaki gelişme ile fotoğrafın editörlere iletilmesi kolaylaşmıştır?

Cevap

Sürekli gelişen veri aktarma teknolojisi sayesinde, profesyonel fotoğraf makinelerinden, herhangi bir aracı cihaza gereksinim kalmadan da fotoğrafların editöre aktarılması kısa bir süre içinde gerçekleşecektir.

10. Soru

Cep telefonlarının haberciler için katkıları nelerdir?

Cevap

Cep telefonları, gazeteciliğin diğer alanlarında çalışan meslektaşları gibi foto muhabirleri için de hem birbirleriyle hem de haber kaynaklarıyla iletişimlerini sağlayan en önemli yardımcıdır. Foto muhabirleri haber konuları ile ilgili internette araştırma yapmanın yanı sıra, haber kaynaklarıyla, meslektaş ve editörleriyle kurabildikleri anlık iletişimler sayesinde, editörleri tarafından yönlendirilebilmekte, olay yerine daha kısa sürede ulaşabilmekte, bilgileri paylaşabilmekte, veri aktarabilmektedir.

11. Soru

Foto muhabirliğinin geçmişi düşünüldüğünde internetin ne tür yenilikler ve kolaylıklar getirdiği söylenebilir?

Cevap

Internet, ele alınacak konulara ilişkin farklı görüşler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, iletişime geçilecek kişi, kurum, kuruluşlara vb. en kısa sürede ulaşabilmek, ele alınacak konuların daha önce işlenip işlenmediğini, işlendiyse daha farklı neler yapılabileceği konusunda bir yargı oluşturmak gibi akla ilk gelebilecek konularda foto muhabirlerine erişim kolaylığı ve zaman kazandırmıştır. Birçok açıdan mesleki gelişime ve mesleki örgütlenmeye de önemli fırsatlar tanımaktadır.

12. Soru

İnternet fotoğrafların daha fazla yer bulma arzusuna nasıl hizmet etmektedir?

Cevap

Fotoğrafın, basılı medyada yıllardır süregelen “daha fazla yer bulabilme” arzusu, aynı yayınların web sitesi versiyonları sayesinde neredeyse sınırsız fotoğraf kullanabilme serbestliğine dönüşmüştür. Ziyaretçilerinin görüntülediği sayfa sayısı ve sitede kalma süreleri üzerinden “tirajı” ölçümlendirilen web sitelerinde, görsel malzemelerin bu amaca önemli katkı sağladığı görülmektedir.

13. Soru

Sayısal teknolojilerden önce görüntü verileri nelere kaydediliyordu?

Cevap

Nesnelerin görüntülerini içeren veriler sayısal teknolojiden önce film, fotoğraf kartı gibi yüzeylere kaydediliyordu.

14. Soru

Verilerin sayısal hale getirilmesi ile ne tür kolaylıklar ortaya çıkmıştır?

Cevap

• Aktarımı hızlanmış ve kolaylaşmış, • Üretim maliyeti düşmüş, • Görüntü kalitesi artmış, • Üretimi ve tüketimi kolaylaymış, • Arşivlenmesi ucuzlamış ve arşiv kullanımı kolaylaşmış, • Yeni sunum biçim ve ortamları artmıştır.

15. Soru

Görüntülerin sayısal ortamlarda saklanabilir ve düzenlenebilir olmasının getirdiği düşünülen sorunlar nelerdir?

Cevap

Kötü niyetli ya da bilinçsiz değişikliklerin haber fotoğrafının aktardığı gerçekliğe bağlılığından ne kadar uzaklaştırdığı konusundaki belirsizlik ve denetleme zorluğu bu tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Bir diğer sorun da, sayısal fotoğrafların kolay ulaşılabilirliğine bağlı olarak her geçen gün daha sık karşılaşılan telif hakkı ihlalleridir.

16. Soru

Brightcove and TubeMogul tarafından 2010 yılı basılı medya kuruluşları incelenerek yapılan raporu kısaca açıklayınız.

Cevap

“Online Video & The Media Industry Quarterly Research Re-port’’ başlığı altında açıklanan raporda, haber ve eğlence dünyasına ilişkin 200’e yakın web sitesindeki video kullanım oranının incelenmesi sonucunda elde edilen veriler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu verilere göre; gazetelerde 2010 yılında video kullanımı %51’lik bir artış göstermişti. Bu rakamın ilginç yanı, dakika bazında ele alındığında, gazetelerin web sitesindeki video kullanımının televizyonların web sitelerindekinden fazla olmasıdır. Ölçümlere göre, söz konusu zaman dilimi içinde televizyonlar toplam 290 milyon dakika görüntü yayınlarken gazeteler 313 milyon dakika videoya yer vermiştir. Rapora göre televizyon web siteleri daha az ama uzun süreli videoları, gazeteler ise daha fazla sayıda ama daha kısa süreli videoları tercih etmişlerdi. Yine aynı rapora göre, araştırmayı kapsayan süre ile bir yıl önceki süre içerisinde, web sitelerine yüklenen video sayısında %188’lik bir artış olmuştur.

17. Soru

Foto muhabirliği eğitimi veren kuruluşların öğrencilerine ses, hareketli görüntü ve görüntü konusunda neler öğretmeye çalıştığını açıklayınız.

Cevap

Foto muhabirliği eğitimi veren kurumlar öğrencilerine, haber yapmak için gittikleri yerde artık sadece fotoğraf çekmekle yetinmeyip, ses kaydı ve hareketli görüntü kaydı yapmaları gerekliliğini vurgulamakta, öğrencilerine bu becerileri kazandırma ve geliştirmeye yönelik bir eğitim vermektedirler. Örneğin, bu okullar arasında yer alan ABD’deki Missouri School of Journalism’in öğrencileri, staj yaptıkları yerel gazete için fotoğraf çekmek, gittikleri ortamda aldıkları ses kayıtları eşliğinde çekilen fotoğraflardan sesli slayt gösterileri ve video filmi oluşturmak zorundadırlar.

18. Soru

Foto muhabirlerinin haberde hem görüntü hem de fotoğraf çekmelerinin istenmesi durumlarında yaptıkları itiraz hangi konulardadır?

Cevap

Foto muhabirlerinin bir kısmı, fotoğraf makinelerine video çekme özelliği eklenmesinin işlerinin kalitesine olumsuz etki yapacağı düşüncesini taşımaktadırlar. Onlara göre gidilen haber görevinin hem fotoğrafını hem de videosunu aynı anda çekmeye çalışmak iki işi de tam anlamıyla yapamamaya neden olacaktır. Onlara göre fotoğraf foto muhabirlerinin, video çekmek ise kameramanların görevidir ve bu uygulama, işverenin birden fazla işi aynı kişiye yaptırmaya çalışarak personel maliyetini düşürme çabasıdır. Ancak onlarla aynı görüşte olmayan, video ile haber ya da belgesel projesi çekimini ciddi bir uğraş haline getiren foto muhabirlerinin sayısı da gittikçe artmaktadır.

19. Soru

İphoneography ne demektir?

Cevap

İphoneography İphone marka yeni nesil cep telefonlarıyla yapılmış fotoğraf çekimlerine verilen isimdir.

20. Soru

Fotoğraf makineleri yerine akıllı telefonların kullanılması ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır?

Cevap

Günümüzde çok sayıda foto muhabiri, fotoğraf makinesinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme, çekilen görüntüyü paylaşabilme gibi gazeteciliğin gereksinimlerini karşılama özelliği olan bu tür akıllı cep telefonlarını yanlarından ayırmamaktadır. Foto muhabirlerinin, görece büyük boyutlardaki profesyonel fotoğraf makineleri ile girmelerine izin verilmeyen, ya da o makinelerini ortaya çıkardıklarında tepki çekeceklerini düşündükleri ortamlarda başvurdukları can simitleri, ceplerinde taşıdıkları telefonlarının olduğu görülmektedir. Çünkü bu telefonlarla çekilen fotoğraflar, ek bir alete gereksinim duymadan haber merkezlerine kolayca fotoğraf iletebilmektedir

21. Soru

Cep telefonlarının kullanımı üzerine bir araştırma gerçekleştirerek etkilerini araştıran foto muhabiri kimdir, yaptığı araştırmayı açıklayınız.

Cevap

Associated Press foto muhabiri David Guttenfelder, 2010 yılının Şubat ayı içinde iliştirilmiş foto muhabiri olarak Afganistan’ın Helmand bölgesinde bir çalışma yapmıştır. Guttenfelder‘in bu çalışmasını ilginç kılan şey fotoğraflarını İPhone cihazı ile çekmesiydi. Guttenfelder, burada bulunduğu süre içinde bir yandan AP için profesyonel fotoğraf ekipmanını kullanarak “görevini yerine getirirken diğer yandan da iphone cihazına yüklü olan ve polaroid görünümlü fotoğraf çekmeye yarayan Shake-ItPhoto uygulamasını kullanarak operasyonu fotoğraflamıştır.

22. Soru

Guttenfelder söz konusu araştırmayı neden yaptığını nasıl açıklamaktadır?

Cevap

Guttenfelder, bu fotoğrafları neden çektiğine ilişkin sözleri ile yurttaş foto muhabirliğine ilginç bir gönderme yapmıştır. O’na göre; günümüzde herkesin elinde bir telefon vardı ve her şeyi fotoğraflayabiliyorlardı. Bu telefonlarla bulunamadıkları tek nokta savaşın en ön cepheleriydi ve Guttenfelder foto muhabirliğinin elde kalan son kalesi olan savaşların ön cephesinden herkese bir selam göndermek istemiştir.

23. Soru

Jeremy Cowart Haiti Depremi sonrasında röportajında neden akıllı telefon kullanmıştır?

Cevap

Haiti Depremi sırasında İPhone cihazı ile bir foto röportaj yapan Jeremy Cowart bunun gerekçesini, DSLR makinelerin insanları gerdiğini, iPhone ile çevrede olan bitene daha kolay erişim sağlayabilmesi olarak açıklamıştır.

24. Soru

Fotoğraf sektörünün akıllı telefonları da içine sindirdiğini gösteren gelişme hangisidir?

Cevap

Dünyanın en önemli basın fotoğrafçılığı yarışmalarından Pictures Of Year International’ın 2010 yılı sonuçları açıklandığında üçüncülük ödülünün iPhone ile çekilen fotoğraf serisine verilmesi, sektörün bu tarz cihazları içine sindirdiğinin de göstergesiydi. Damon Winters’in, iPhone’un “Hipstamatic” adlı uygulamasını kullanarak çektiği “A Grunt’s Life” başlıklı fotoğraf serisi, cep telefonu çekimleri ile yapılan foto röportajlar arasında profesyonel foto muhabirliği alanında o güne kadarki en büyük ödülü almıştır.

25. Soru

Kodakchrome film üretimini durdurduktan sonra son filmi kime vermiştir?

Cevap

Kodakchrome filmin üretimini durdurdu ve “son rulo” National Geographic fotoğrafçısı Steve Mccury’ye verildi. Mccury o 36’lık rulosu ile dünyayı dolaştı ve oldukça idareli kullanmaya özen göstererek fotoğraflar çekti. Mccury’nin, son rulo için karar verdiği çekimler öncesi, dijital fotoğraf makinesi ile prova çekimleri yaptığını söylemesi bir anlamda sayısal teknolojinin filme karşı üstünlüğünün göstergesi gibidir. McCury’nin son ruloya çektiği fotoğraf konularından birinin de Türk foto muhabirliğinin duayen isimlerinden Ara Güler olması da hoş bir kayıt olarak tarihteki yerini almıştır.

26. Soru

Haberlerin fotoğraflar aktarılmasında gelişmelere paralel olarak ne gibi değişiklikler olmuştur?

Cevap

Foto muhabirliği, hikâyelerin fotoğraflarla anlatılmasıdır. Bu öykülerin anlatım dili, teknolojideki gelişmelere paralel olarak değişim göstermiştir. Önceleri sadece gazete sayfalarına basılan sınırlı sayıdaki fotoğrafla anlatılmaya çalışılan öyküler, fotoğraf ağırlıklı haber dergilerinin ortaya çıkmasıyla daha fazla sayıda fotoğrafla anlatılmaya çalışılmıştır. Altyazı bilgileriyle desteklenen bu fotoğraflarla hazırlanan foto röportajlar günümüzde hala bir sunum şekli olarak kabul edilmektedir.

27. Soru

Düzenlediği yarışmaya multimedia kategorisini de ekleyerek yeni nesil fotoğrafçılığı da ödüllendirmeye başlayan oluşum hangisidir?

Cevap

World Press Photo, 2011 yılında, basın fotoğrafçılığının dalları arasında düzenlediği yarışmasına “multimedya” kategorisini de ekleyerek, basın fotoğrafçılığının bu yeni sunum biçimi ile üretilmiş çalışmaları ödüllendirmeye başlamıştır.

28. Soru

Multimedia kullanımı için yeni nesil muhabirlerden ne tür yeni beceriler istenmektedir?

Cevap

Foto muhabirlerinin fotoğraf çekmenin dışında yeni beceriler edinmeleri de gerekmektedir. Sadece iyi bir ses kayıt cihazı almak değil, sesleri düzenleyebilecekleri yazılımları da öğrenmelidirler. Video çeken fotoğraf makinesine sahip olmak, kurgu becerisini de yanına eklemeyi zorunlu kılmaktadır.

29. Soru

Başarılı bir multimedia uygulaması hazırlarken öncelik nedir?

Cevap

İlgi çekici bir konu bulmak, multimedyaya iyi bir içerik sağlamak için yeterli değildir. Foto muhabiri hikâyesine konu bulabilmenin dışında bulduğu hikâyeyi de anlatmayı bilmelidir. Hikâyeler, başkalarına anlatmak için vardır. O yüzden, foto muhabirinin anlattığı hikâyeyi kendisinin anlayabilmesi yetmez, onu başkalarının da anlayabileceği bir açıklıkta anlatabilmesi gerekir ki, çektiği fotoğraflar bir hikâyenin parçalarını oluştursun, anlam ifade edebilsin. Foto röportaj yapmak için olağanüstü bir fotoğrafçı olmanın dışında olağanüstü bir gazetecilik yeteneği de gereklidir.

30. Soru

Fotoğrafların multimedia olarak hazırlanıp sunulması, foto muhabirlerine nasıl avantajlar sağlar?

Cevap

• Bu tür sunumlarda fotoğraf baskısına gereksinim duyulmadığı için sunum maliyetini azalır. • Masaüstü yayıncılığa uygun bir sunum tarzı olduğu için, çalışmasını geniş kitlelere internet üzerinden kolayca ulaştırabilir. Hele çoklu dil seçeneği ile hazırlanırlarsa, dünyanın her köşesindeki ilgililerine kolayca hitap edebilir. • Internet üzerinde bir adrese yüklenildiğinde, izleyicinin elinin altında olur, dilediği zaman tekrar tekrar izleyebilir. Ayrıca, sunumunda güncellemeler yapılabildiğinden, öykü geliştirilmiş haliyle izleyicisine tekrar ulaştırılabilir. • Multimedya sunumlarını hazırlarken ses, video, grafik, animasyon gibi unsurlardan da yararlanılabildiğinden anlatım kolaylığı sağlanır, öyküler daha kısa sürede ve kolay anlaşılabilir. • Basılı ortamda kullanılması mümkün olamayan ilgi uyandırmaya yönelik çok sayıda yaratıcı teknik, multimedya uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilir. • İnteraktif multimedyalar sayesinde okur da sürecin bir parçası haline sokulabilir. Sunuma yerleştirilecek linkler aracılığı ile okur/izleyiciye, “sunumu yönlendirme” zevki yaşatılabilir. • Ziyaret edilen sayfadaki kalış süresini arttırdığı için yayınlandığı ortama ekonomik getiriye de dönüşebilecek saygınlık kazandırır.

31. Soru

Sayısal teknolojinin ekonomik nedenlerle çeşitli davranışlarda bulunamayan foto muhabirlerine getirdiği olanaklar nelerdir?

Cevap

Bu tür sunumlarda fotoğraf baskısına gereksinim duyulmadığı için sunum maliyetini azalır. Masaüstü yayıncılığa uygun bir sunum tarzı olduğu için, çalışmasını geniş kitlelere internet üzerinden kolayca ulaştırabilir. Hele çoklu dil seçeneği ile hazırlanırlarsa, dünyanın her köşesindeki ilgililerine kolayca hitap edebilir. Internet üzerinde bir adrese yüklenildiğinde, izleyicinin elinin altında olur, dilediği zaman tekrar tekrar izleyebilir. Ayrıca, sunumunda güncellemeler yapılabildiğinden, öykü geliştirilmiş haliyle izleyicisine tekrar ulaştırılabilir. Multimedya sunumlarını hazırlarken ses, video, grafik, animasyon gibi unsurlardan da yararlanılabildiğinden anlatım kolaylığı sağlanır, öyküler daha kısa sürede ve kolay anlaşılabilir. Basılı ortamda kullanılması mümkün olamayan ilgi uyandırmaya yönelik çok sayıda yaratıcı teknik, multimedya uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilir. İnteraktif multimedyalar sayesinde okur da sürecin bir parçası haline sokulabilir. Sunuma yerleştirilecek linkler aracılığı ile okur/izleyiciye, sunumu yönlendirme zevki yaşatılabilir. Ziyaret edilen sayfadaki kalış süresini arttırdığı için yayınlandığı ortama ekonomik getiriye de dönüşebilecek saygınlık kazandırır.

32. Soru

Basın fotoğrafçılığının altın çağı hangi yıllara denk gelmektedir?

Cevap

Basın fotoğrafçılığının altın çağı olarak kabul edilen, II. Dünya Savaşı sonrasında başlayıp 1970’lere kadar devam eden dönemdir.

33. Soru

Basın fotoğrafçılığının altın çağının en belirleyici unsuru neydi?

Cevap

Basın fotoğrafçılığının altın çağı olarak kabul edilen, II. Dünya Savaşı sonrasında başlayıp 1970’lere kadar devam eden dönemin en belirleyici unsurlarından birisi de fotoğraflı haber dergileriydi. Bu dergilerin baskı kaliteleri görece iyiydi. Ayrıca gazetelerden çok daha fazla fotoğraf kullanabiliyorlardı.

34. Soru

Yurttaş foto muhabiri kime denilmektedir?

Cevap

Cep telefonlarına fotoğraf çekebilme yeteneğinin eklenmesi ile dünya nüfusunun önemli bir bölümü ceplerinde fotoğraf makineleri ile dolaşmaya başlamıştır. Sıra dışı olduğuna inandıkları her şeyi kayda geçiren insanlar, ürettikleri görüntüleri diledikleri yere de internet teknolojisi sayesinde kolayca transfer edebilmektedir. Artık, yerel, ulusal, uluslararası medya kuruluşları bu tür görüntü üretenlerin bombardımanına tutulmaktadır. En etkileyici sıcak görüntüler onların vizörlerinden gazete ve internet sayfalarına, televizyon ekranlarına taşınmaktadır. Kısa sürede kurumsallaştılar ve mesleki tanımları bile yapıldı, artık onlara Yurttaş foto muhabiri denilmektedir.

35. Soru

Foto muhabirleri projelerini gerçekleştirmek amacıyla maddi destek temin etmek için hangi yollara başvurmaktadır?

Cevap

Projelerini üretebilmek için ciddi bütçe sıkıntısı yaşayan foto muhabirleri de, bu kaynağı yaratmak için farklı arayışlar içine girmektedir. Portre, reklam, tanıtım fotoğrafçılığı gibi işlerden elde ettikleri gelirlerle belgesel projeler üreten foto muhabirlerinin sayısı gittikçe artmaktadır. Foto muhabirlerinin projelerini yapmak için başvurduğu yollardan biri de sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalardır. Projeleri finanse etmek için internet üzerinden bağış toplamak da kullanılan yöntemlerden biridir. Diğer bir yöntem de stok fotoğraf ajansları için fotoğraf çekmektir.

36. Soru

Haber aktarım aracı olarak fotoğraf kullanımına yönelik eleştiriler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Geçmişe bakıldığında haber aktarım aracı olarak fotoğraf kullanımının işlevselliğini ve anlamını yitirdiğinin ilk kez bugün savunulmadığı görülecektir. Sinemanın
ve özellikle televizyonun yaygınlaşmasından sonra da benzer öngörülerde bulunulmuştur. Ancak zaman içerisinde sinemanın da televizyonun da ne birbirine ne de
haber aktarım aracı olarak fotoğrafa alternatif olmadığı anlaşılmıştır. Tersine, bunların birbirini bütünleyen araçlar olduğu eşzamanlı olarak deneyimlendikçe daha iyi
anlaşılmıştır. Örneğin bugün, televizyon ve fotoğrafın haber aktarırken birbirlerine
olan üstünlük ve eksiklikleri yoğun olarak tartışılan konular olmaktan çıkmıştır. Öte
yandan, başlangıçta basın fotoğrafının sonunu getireceği sanılan yeni teknolojilerin
basın fotoğrafının yerini tamamen alamadıkları; basın fotoğrafının önceden üzerinde durulmamış güçlü yönlerinin ayırt edilmesini sağladığı da savunulabilir. Başka
bir deyişle, sinema da televizyon da basın fotoğrafını öldürmemiş, tersine güçlendirmiştir. Günümüzde basın fotoğrafı geçirdiği sayısız evrimlerden birini daha yaşamaktadır. Yeni tartışmalar, sayısal teknoloji ve internet başlıkları altında gerçekleşmektedir. Akılcı bir değerlendirmeyle sayısal teknoloji ve internetin haber fotoğrafının hem üretim hem de tüketim sürecini nasıl etkilediğini sorgularken olumlu ve
olumsuz etkileri doğru belirleyip birlikte anlamlandırmak gerekir. Olumsuz olduğu
düşünülen etkiler sıkça gündeme getirilirken, haber fotoğrafı üretim maliyetlerinin
düşmesi, üretim araçlarının çeşitlenmesi ve bu araçların özelliklerinin güçlenmesi,
aktarım olanaklarının kolaylaşması, artık bilgiye ulaşımın neredeyse sınırsız olması,
yeni kitle iletişim ortamlarının ortaya çıkması vs. gibi ilk anda akla gelen gelişmelerde göz önünde bulundurulmalıdır. Bu koşullar altında foto muhabirliğinin öleceğini dile getirmek kasıtlı değilse, bilgi eksikliğinden kaynaklı duygusal ve soğukkanlılıktan uzak bir öngörü olmaktan öteye gidemez. Teknolojinin son yıllarda yaşadığı alışılmadık ilerleme, basın fotoğrafçılığı ile teknoloji arasındaki tartışılmaz sıkı ilişkiye bağlı olarak basın fotoğrafçılığına bugün yaşadığı evrilmeyi dayatmaktadır.
Geçmişteki farklı teknolojik gelişmeler benzer dönüşümlere neden olurken, nasıl
kafa karışıklıklarına neden olmuşsa, bugün de olmaktadır

37. Soru

Haber fotoğrafçılığını diğer fotoğraf türlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

Haber fotoğrafçılığını diğer fotoğraf türlerinden ayıran özelliklerin başında, fotoğraşarın bir kitle ile paylaşılması zorunluluğu gelir. Haber fotoğrafçısı kamuoyunun
“gözüdür” ve kamuoyu adına gördüklerini en kısa süre içinde onlarla paylaşması
gerekmektedir. Yayım organları, bu nedenle tarih boyunca, günün koşullarından
en etkili şekilde yararlanmaya çaba göstermişlerdir. Atlı arabalar, trenler, otomobiller, gemiler, uçaklar vs. fotoğrafçıların farklı coğrafyalardan çektikleri fotoğraşarı
gazete ve dergilere ulaştırabilmek amacıyla kullanılmıştır.

38. Soru

Fotoğrafın bir yerden bir yere transferinin tarihsel gelişimini açıklayınız.

Cevap

Her devirde haber fotoğrafçılarının en büyük hayallerinden biri hiç kuşku yok ki, fotoğrafları bir noktadan diğerine çok kısa sürede ve sorunsuz transfer edebilmek olmuştur. Bu yönde öncü diğer çalışmalar olmakla birlikte fotografik veri aktarımı için 1935 yılı milat olarak kabul edilebilir. Bu tarihte, New York yakınlarındaki bir dağa düşen uçağın fotoğrafı, Associated Press haber ajansı tarafından “telefoto” adı verilen bir cihazla abonelere iletilmiştir. Telefoto cihazı, o yıldan başlayarak -küçük çaplı değişimlere uğrasa da- 90’lı yılların başına kadar medya dünyasında varlığını sürdürdü.

Günümüzde, internet bağlantısı sayesinde foto muhabirleri bulundukları noktadan kolaylıkla fotoğraflarını editör masalarına gönderebilmektedir. Veri aktarımında kullanılan dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar foto muhabirlerinin çantalarında taşıdıkları standart aksesuarlar arasına girmiş durumdadır. Sürekli gelişen veri aktarma teknolojisi sayesinde, profesyonel fotoğraf makinelerinden, herhangi bir aracı cihaza gereksinim kalmadan da fotoğrafların editöre aktarılması kısa bir
süre içinde gerçekleşecektir.

39. Soru

Telefoto cihazının haber fotoğrafçılığında kullanımını açıklayınız.

Cevap

Telefoto cihazı ile fotoğraf aktarımı için şu aşamalardan geçilmesi gerekiyordu:
Öncelikle çekilen filmin banyo edildikten sonra fotoğraf kartına basılması gerekiyordu. Ardından, telefoto verici cihazı üzerine sabit bir şekilde tutturulan fotoğraf, bu cihazda bulunan analog telefon bağlantı yuvalarına telefon hattı takılarak iletime hazır hale getiriliyordu. Telefoto verici cihazıyla gönderilen fotoğraf, gazete merkezlerindeki “telefoto alıcı cihazları” tarafından alınıyordu. Bu sistemle, bir kare renkli fotoğraf -telefon ve elektrik hatlarında sorun yaşanmazsa- yarım saat civarı bir sürede karşı tarafa iletilebiliyordu. Bu süre, yaşanabilen olumsuzluklar nedeniyle kimi zaman saatlerce sürüyordu.
Gazetecilik gibi “hız”ın en çok gereksinim duyulduğu bir iş kolu için oldukça uzun ve işletme maliyetleri açısından sorunlu bu süreç, foto muhabirlerini de psikolojik olarak yıpratıyordu. Foto muhabirleri, bu uzun fotoğraf aktarma süresi için de sabit bir telefon hattının bulunduğu noktadan ayrılamadıklarından, devam eden haber konularından da uzak kalıyorlardı. Hızlı bir şekilde fotoğraflarını haber merkezlerine iletmeye çabalayan foto muhabirleri, olayların başlangıç anlarında kısa bir süre çalışıp, habere konu olan süreç devam ederken olay yerinden ayrılıp sabit telefon noktalarında saatler geçiriyorlardı. Bu da, bir gazetecinin en büyük kâbusu olan “haber atlama”yı sıklıkla yaşamalarına neden oluyordu.

40. Soru

Nesnelerin görüntülerini içeren veriler sayısal teknolojiden önce film, fotoğraf kartı gibi yüzeylere kaydediliyordu.  Bugün gelinen noktada görüntü içeren verinin sayısal veriye dönüştürülebilmesi, bundan da öte görüntünün say›sal veri olarak üretilebilmesi mümkündür. Bu sayede haber fotoğrafta ne gibi artılar doğmuştur?

Cevap

Nesnelerin görüntülerini içeren veriler sayısal teknolojiden önce film, fotoğraf kartı gibi yüzeylere kaydediliyordu. Bugün gelinen noktada görüntü içeren verinin sayısal veriye dönüştürülebilmesi, bundan da öte görüntünün sayısal veri olarak üretilebilmesi mümkündür. Bu sayede haber fotoğrafının;
• Aktarımı hızlanmış ve kolaylaşmış,
• Üretim maliyeti düşmüş,
• Görüntü kalitesi artmış,
• Üretimi ve tüketimi kolaylaşmış,
• Arşivlenmesi ucuzlamış ve arşiv kullanımı kolaylaşmış,
• Yeni sunum biçim ve ortamları artmıştır

41. Soru

Ancak sayısal fotoğrafa üretildikten sonra uygulanabilecek değişikliklerin filmli fotoğraf teknolojisi ile karşılaştırılamayacak boyutta olması ve bu uygulamaların son derece kolaylaşmış olması başka tartışmalara neden olmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kötü niyetli ya da bilinçsiz değişikliklerin haber fotoğrafının aktardığı gerçekliğe bağlılığından ne kadar uzaklaştırdığı konusundaki belirsizlik ve denetleme zorluğu bu tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Bir diğer sorun da, sayısal fotoğrafların kolay ulaşılabilirliğine bağlı olarak her geçen gün daha sık karşılaşılan telif hakkı ihlalleridir. Hiçbir yeni teknoloji tamamen iyi ya da tamamen kötü değildir. Önemli olan getirdiği yeniliklerin doğru değerlendirilmesi ve kullanılabilmesidir.

42. Soru

Video kayıtları çeyrek yüzyıl öncesine kadar basılı medya işletmeleri için herhangi bir anlam ifade etmezken, günümüzde bu durum hızlı bir şekilde tersine dönmektedir. Buna en çarpıcı örnek; Brightcove and TubeMogul tarafından 2010 yılının ilk 9 ayını masaya yatıran incelemeden çıkan sonuçlardır. Bu sonuçlar nelerdir?

Cevap

Değerlendirmesi, “Online Video & The Media Industry Quarterly Research Report” başlığı altında açıklanan raporda, haber ve eğlence dünyasına ilişkin 200’e yakın web sitesindeki video kullanım oranının incelenmesi sonucunda elde edilen veriler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu verilere göre; gazetelerde 2010 yılında video kullanımı %51’lik bir artış göstermişti. Bu rakamın ilginç yanı, dakika bazında ele alındığında, gazetelerin web sitesindeki video kullanımının televizyonların web sitelerindekinden fazla olmasıdır. Ölçümlere göre, söz konusu zaman dilimi içinde televizyonlar toplam 290 milyon dakika görüntü yayınlarken gazeteler 313 milyon dakika videoya yer vermiştir. Rapora göre televizyon web siteleri daha az ama uzun süreli videoları, gazeteler ise daha fazla sayıda ama daha kısa süreli videoları tercih etmişlerdi. Yine aynı rapora göre, araştırmayı kapsayan süre ile bir yıl önceki süre içerisinde, web sitelerine yüklenen video sayısında %188’lik bir artış olmuştur.

43. Soru

Fotoğraf makinelerine video çekme özelliği eklenmesinin işlerinin kalitesine olumsuz etki yapacağı düşüncesini taşımaktadırlar. 

Cevap

Gidilen haber görevinin hem fotoğrafını hem de videosunu aynı anda çekmeye çalışmak iki işi de tam anlamıyla yapamamaya neden olacaktır. Onlara göre fotoğraf foto muhabirlerinin, video çekmek ise kameramanların görevidir ve bu uygulama, işverenin birden fazla işi aynı kişiye yaptırmaya çalışarak personel maliyetini düşürme çabasıdır.

44. Soru

Akıllı telefonlar ile çekilen fotoğrafların sektör tarafından kabul gördüğünü gösteren bir kaç örnek sıralayınız.

Cevap

Associated Press foto muhabiri David Guttenfelder, 2010 yılının şubat ayı içinde iliştirilmiş foto muhabiri olarak Afganistan’ın Helmand bölgesinde bir çalışma yapmıştır. Guttenfelder ‘in bu çalışmasını ilginç kılan şey fotoğraflarını iPhone cihazı ile çekmesiydi. Guttenfelder, burada bulunduğu süre içinde bir yandan AP için profesyonel
fotoğraf ekipmanını kullanarak “görev”ini yerine getirirken diğer yandan da iphone cihazına yüklü olan ve polaroid görünümlü fotoğraf çekmeye yarayan ShakeItPhoto uygulamasını kullanarak operasyonu fotoğraflamıştır.  Dünyanın en önemli basın fotoğrafçılığı yarışmalarından Pictures Of Year International’ın (POYI) 2010 yılı sonuçları açıklandığında üçüncülük ödülünün iPhone ile çekilen fotoğraf serisine verilmesi, tartışma yaratsa da, sektörün bu tarz cihazları içine sindirdiğinin de göstergesiydi. Damon Winters’in, iPhone’un “Hipstamatik” adlı uygulamasını kullanarak çektiği “A Grunt’s Life” başlıklı fotoğraf serisi, cep
telefonu çekimleri ile yapılan foto röportajlar arasında profesyonel foto muhabirliği alanında o güne kadarki en büyük ödülü almıştır. 

45. Soru

Haber fotoğrafçılığında sunum biçimlerinden multimedya uygulamalarını kısaca açıklayınız.

Cevap

World Press Photo, 2011 yılında, basın fotoğrafçılığının dalları arasında düzenledi-
ği yarışmasına “multimedya” kategorisini de ekleyerek, basın fotoğrafçılığının bu
yeni sunum biçimi ile üretilmiş çalışmaları ödüllendirmeye başlamıştır. Ajanslar ve
gazetelerin artık bünyelerinde multimedya editörleri istihdam etmeye başladıkları
günümüzde, foto muhabirlerinden, foto röportajlarını “multimedya” sunumuna uygun üretmesi istenmektedir. Bu isteği karşılayabilmeleri için, foto muhabirlerinin fotoğraf çekmenin dışında yeni beceriler edinmeleri de gerekmektedir. Sadece iyi
bir ses kayıt cihazı almak değil, sesleri düzenleyebilecekleri (editing) yazılımları da
öğrenmelidirler. Video çeken fotoğraf makinesine sahip olmak, kurgu becerisini
de yanına eklemeyi zorunlu kılmaktadır.

46. Soru

Multimedya uygulamalarında başarının içerikle ilişkisini açıklayınız.

Cevap

Başarılı bir multimedya uygulaması hazırlamak öncelikle iyi bir “içerik” yapısı
oluşturmakla mümkündür. Konunun evrensel olması, ilgi çekiciliği, konu ve karakterin sürükleyici özellikleri, seçilen konunun benzersizliği ya da az rastlanır olması, duygusal öğeler içermesi, bir sorunu ortaya koyup çözümüne de yer vermesi ve öykünün kısa bir zaman diliminde anlatılması gibi özellikler, izleyicilerin multimedyaya ilgisini arttırır.

47. Soru

Fotoğrafların multimedya formatında hazırlanıp sunulması, foto muhabirlerine çok sayıda avantaj sağlar. Bunlar nelerdir?

Cevap

• Bu tür sunumlarda fotoğraf baskısına gereksinim duyulmadığı için sunum
maliyetini azalır.
• Masaüstü yayıncılığa uygun bir sunum tarzı olduğu için, çalışmasını geniş
kitlelere internet üzerinden kolayca ulaştırabilir. Hele çoklu dil seçeneği ile
hazırlanırlarsa, dünyanın her köşesindeki ilgililerine kolayca hitap edebilir.
• İnternet üzerinde bir adrese yüklenildiğinde, izleyicinin elinin altında olur,
dilediği zaman tekrar tekrar izleyebilir. Ayrıca, sunumunda güncellemeler
yapılabildiğinden, öykü geliştirilmiş haliyle izleyicisine tekrar ulaştırılabilir.
• Multimedya sunumlarını hazırlarken ses, video, grafik, animasyon gibi unsurlardan da yararlanılabildiğinden anlatım kolaylığı sağlanır, öyküler daha
kısa sürede ve kolay anlaşılabilir.
• Basılı ortamda kullanılması mümkün olamayan ilgi uyandırmaya yönelik çok
sayıda yaratıcı teknik, multimedya uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilir.
• İnteraktif multimedyalar sayesinde okur da sürecin bir parçası haline sokulabilir. Sunuma yerleştirilecek linkler aracılığı ile okur/izleyiciye, “sunumu
yönlendirme” zevki yaşatılabilir.
• Ziyaret edilen sayfadaki kalış süresini arttırdığı için yayınlandığı ortama ekonomik getiriye de dönüşebilecek saygınlık kazandırır.

48. Soru

YUrttaş gazeteceliğinin kurumsallaşma sürecini açıklayınız.

Cevap

Yurttaş gazetecilerin ürettikleri görüntülerin medyada yer alan örneklerinin çoğalması, yapılan işi “kurumsallaştıracak” girişimlere de yol açmıştır. Nokia firması,
2006 yılında düzenlediği yarışmayla, sıcak haber görüntüsü çeken sade vatandaşların ürettikleri arasında en çarpıcı olanlarını ödüllendireceğini açıklamıştı. Yarışma şartnamesinin en ilginç maddelerinden biri, görüntülerin çekildikleri yıl içinde
medya organlarında yayınlanmış olma zorunluluğuydu. Ödüle aday görüntüler,
“yurttaş foto muhabirliği”nin geldiği etkin nokta hakkında fikir verici nitelikteydi.
Londra’daki otobüs ve metroya yapılan saldırı anları ve hemen sonrası, havaalanı
yakınındaki büyük patlama anı, bir film yıldızının barda sarhoş olup pantolonunu
indirmesi, yanan araçlar, düşen yıldırımlar yarışmaya gönderilen fotoğrafların konuları arasındaydı… Haberin en sıcak anında çekilen bu görüntülerin neredeyse tamamı, daha dumanı üstündeyken medya kuruluşlarına yetiştirilmiş, dünya ile paylaşılmıştı. Bu görüntüler; BBC, CNN, National Enquirer, People Magazine, The
News of the World, ITV, Daily Telegraph, The Daily Mirror, Rolling Stone, The Daily Mail, The Observer ve The Sunday Times gibi hatırı sayılır medya organlarında
yayınlanmıştı

49. Soru

Yurttaş gazeteciliğine verilebilecek ilk örnek hangisidir?

Cevap

“Yurttaş gazeteciliği” kavram olarak yeni gibi dursa da uygulama bakımından
daha önce tarihi örnekleri olan bir olgudur. Bugünkü yurttaş gazetecililerin “atası”
diyebileceğimiz Abraham Zapruder isimli bir ABD’li, Başkan John F. Kennedy’nin
Dallas gezisi sırasında öldürüldüğü suikastı kamerası ile kayda alıp bunu Life dergisine satmıştır. Zapruder, bu satıştan 150.000 $ – günümüzün kuru ile yarım milyon dolar- kazanmıştır

50. Soru

Bugüne dek önplana çıkan iki yurttaş gazeteciliği türü nelerdir?

Cevap

Bu güne dek, iki tür yurttaş gazeteciliği ön plana çıkmıştır. Bunlardan ilki;
“blogger” da denilen, kendi ürettiklerini internette kendileri yayınlayanlar, diğerleri ise çektikleri görüntüleri büyük medya kuruluşları ile paylaşanlardır. Bunları da kendi aralarında ikiye ayrılabiliriz: Ürettiklerini ücretsiz paylaşmaya çalışanlar ve
satarak gelir elde etmeyi amaçlayanlar.

51. Soru

Yurttaş gazetecilik ürünlerini kullanacak editörlerin en çok dikkat etmesi gereken unsur nedir?

Cevap

Yurttaş gazetecilik ürünlerini kullanacak editörlerin en çok dikkat etmesi gereken unsur güvenilirliktir. Bu kişiler, bir haber kurumu ile yasal bir sözleşme altında sürekliliği olan bir şekilde çalışmadıklarından, haber üretimi konusunda bilgisiz ve deneyimsizdirler. İşten atılma ya da cezalandırılma gibi yaptırımlar onlar için
söz konusu olmadığından bildikleri ya da sezdikleri doğruları kolaylıkla göz ardı
edebilirler. Fotoğraf işleme programlarını kullanarak fotoğrafların orijinalini manipüle edebilir, kendilerinin üretmedikleri yazı, fotoğraf ve videoları kendilerininmiş
gibi haber kuruluşlarına göndererek ciddi telif sorunlarına yol açabilirler. O nedenle “yurttaş gazetecilerden” gelen haber materyallerine azami dikkat edilmesi, kendileriyle bire bir iletişime geçilmesi hatta yazılı ve imzalı taahhüt alınması gerekmektedir. Bu durumda yurttaş gazetecileri sürdürülebilir haber kaynağı olarak görmek olanaksızdır

52. Soru

Yurttaş gazeteciliği’ne yer veren önemli medya kuruluşlarından bir örnek veriniz.

Cevap

Medya kuruluşları tarafından, tüm risklerine rağmen bu tür gazetecilik örnekleri gitgide daha sıklıkla kullanılmaktadır. Almanya’nın yüksek tirajlı gazetesi Bild’in
editörü Christoph Simon, “Eskiden okurlar bir şey gördüklerinde gazete merkezlerini ararlardı, şimdi zaman değişti. Çünkü şimdi gazetecilere haber vermektense
kendileri çekip medya kuruluşlarına ücretsiz gönderiyor ya da satmaya çalışıyorlar.” demektedir.

“Yurttaş foto muhabirleri”nin çektikleri fotoğraflara sayfalarında sıklıkla yer veren Alman gazetesi Bild, zaman zaman yaptığı duyurularla okurlarından fotoğraf
talebinde de bulunmaktadır. Gazete, Almanya’daki Futbol Dünya Kupası sırasında
okurlara bir duyuru yaparak, çektikleri fotoğraflara gazetelerinde yer vereceğini
bildirmiş, günlük 1000 fotoğraf arasından seçip kullandığı “yurttaş gazeteci” fotoğ-
raflarına da 500 ila 1000 Avro arasında telif ücreti ödemişti. Gazete bu sayede hem
birçok farklı noktadan çekilen fotoğrafa sahip olmuş hem de okurla arasında etkileşimli (interaktif) bir ilişki kurmayı başarmıştı.
Bild’in editörlerinden Nicolaus Fest hayli iddialı bir öngörüde bulunarak: “Geleceğin önemli olayları amatör fotoğrafçılar tarafından belgelenecek” demektedir.

53. Soru

Yayın organlarında serbest fotoğrafçıların projelerine yer vermesinin maddi sebepleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde, medya kuruluşları fotoğraf projeleri için ciddi bütçe kesintisine gitmektedir. Kendi kadrosunda bulunan foto muhabirleri tarafından önerilen projeleri “pahalı” buldukları için geri çeviren medya organları, serbest fotoğrafçıların projelerini de proje öncesi desteklememekte, ortaya çıkardıkları işi satın alma eğiliminde olmaktadırlar. Bu yeni olumsuz koşullar foto muhabirliğine tutku ile bağlı
insanların önündeki aşılması en zor engellerdendir. Başarılı projeler haber fotoğrafçıları için hem “kendilerini gerçekleştirmek” hem de meslekte kalıcı ve sağlam
bir yer edinmek anlamına gelmektedir.
Projelerini üretebilmek için ciddi bütçe sıkıntısı yaşayan foto muhabirleri de, bu
kaynağı yaratmak için farklı arayışlar içine girmektedir. Portre, reklam, tanıtım fotoğrafçılığı gibi işlerden elde ettikleri gelirlerle belgesel projeler üreten foto muhabirlerinin sayısı gittikçe artmaktadır.

54. Soru

Foto muhabirlerinin projelerini yapmak için STK lar ile nasıl işbirliği yapılmaktadır?

Cevap

Foto muhabirlerinin projelerini yapmak için başvurduğu yollardan biri de sivil
toplum örgütleri ile ortak çalışmalardır. Fotoğraflamak istedikleri konuyla ilgili sivil toplum örgütleriyle ortak hareket eden bazı foto muhabirleri, seyahat, konaklama gibi giderleri bu örgütlerin bütçesinden karşılatmaktadır. Bu yolla üretilen projelerin sunumlarında, katkıda bulunan STÖ’lerin isim ya da logolarına yer veren foto muhabirleri, proje fotoğraflarının bazılarını da STÖ’lerin kullanımına sunmaktadırlar. Gazetecilik ilkeleri bakımından tartışmaya açık bir konu olmakla birlikte bu
yöntemi kullanan foto muhabirlerinin sayısı artmaktadır.

55. Soru

Fotoğraf projelerini finanse etmek için internetten nasıl yararlanılmaktadır?

Cevap

Projeleri finanse etmek için internet üzerinden bağış toplamak da kullanılan
yöntemlerden biridir. Proje destekçileri, yaptıkları bağış oranında projenin destekçisi konumundaki görünürlüklerini daha da belirgin hale getirmektedirler. Örneğin; “Öykünün bir parçası olun…” sloganı ile bu yöntemi uygulayan ve www.emphas.is adresinde faaliyet gösteren bir oluşum, bağış miktarına göre sponsorluk derecelerini bir fiyat listesi şeklinde yayınlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.