Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Güvenlik Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Güvenlik Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Güvenliğin Yönetimi

1. Soru

Sosyal güvenlik sistemlerinin başarısı için anahtar rol oynayan iyi yönetimin temel esasları ILO’nun hangi yılında, gerçekleştirdiği 89. Ulus­lararası Çalışma Konferansı toplantısında belir­lenmeye çalışılmıştır?

Cevap

2001 yılında


2. Soru

Sosyal güvenlik sistemlerinin başarısını kamuoyunun güveni, kamuoyunun güvenini ise ne sağlar?

Cevap

İyi yönetim sağlar.


3. Soru

Ekonomik krizler, yoksullukla en etkin mücadelenin nelerin, kapsamının genişletilmesi ile sağlanabileceğini göstermiştir?

Cevap

Sosyal güvenlik programlarının kapsamının genişletilmesi ile sağlanabileceğini göstermiştir.


4. Soru

Çok taraflı katılımla oluşturulan yön-tim anlayışı, sosyal güvenlik kurumlarını nelere karşı, daha sorumlu hale getirecektir?

Cevap

Sosyal taraflara


5. Soru

Sosyal tarafların yönetime katılması, neyin, benimsetilmesini kolaylaştıracaktır?

Cevap

Sosyal güvenlik politikalarının


6. Soru

Sigortalıların prim ödeyerek finansmana katılmaları, sosyal güvenlik kurumlarını vatandaş odaklı neye zorlamaktadır?

Cevap

Hizmet vermeye


7. Soru

Yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir denildiğinde ne anlamaktayız?

Cevap

E devlet


8. Soru

E-devlet ve e-sigorta hizmetlerinin yaygınlaşması sosyal güvenlik kurumlarının hangi yapılarını değiştirmektedir?

Cevap

Klasik organizasyon yapılarını değiştirmektedir.


9. Soru

Sosyal güvenlik programlarının finansman kaynaklarının değişmesi neyin önemini artırmaktadır?

Cevap

Sosyal güvenliğin yönetimi sorununun


10. Soru

Çeşitli ülkelerde yapılan sosyal güvenlik reformlarının bir ayağını sistemin hangi yapısının değiştirilmesi oluşturmaktadır?

Cevap

Yönetim ve organizasyon yapısının değiştirilmesi oluşturmaktadır.


11. Soru

Sağlık hizmetlerine kolay ve çabuk erişim kimin başarısıdır?

Cevap

Bir yönetim başarısıdır.


12. Soru

Sosyal sigorta kurumlarının kurucusu, garantörü, gözeticisi ve denetleyicisi kimdir?

Cevap

Devlet


13. Soru

Ne yapısı, sosyal sigortaları diğer kamu kurumlarından ayıran önemli özelliklerden biridir?

Cevap

Özerk yönetim yapısı


14. Soru

Birden fazla sosyal sigorta kurumunun oluşturulduğu ülkelerde bu kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak neler oluşturulur?

Cevap

Üst kurumlar veya kurullar oluşturulur.


15. Soru

Türkiye 2006 ve 2008 yıllarındaki reform çalışmaları ile sosyal sigorta kurumlarını, işsizlik sigortası dışında, ne çatısı altında toplamıştır?

Cevap

Tek bir sosyal sigorta kurumu çatısı altında toplamıştır.


16. Soru

Yönetim ve karar organlarında kamunun yanı sıra diğer sosyal tarafların da yer alması, yönetimin kamudan bağımsız olmasıdır tanımı bize neyi anlatmaktadır?

Cevap

İdari Özerklik


17. Soru

Sosyal güvenlik kurumlarının giderlerini karşılayacak ayrı ve yeterli gelir kaynaklarına sahip olmasıdır tanımı bize neyi anlatmaktadır?

Cevap

Mali Özerklik


18. Soru

Sosyal yardımlar ve hizmetlerin bakanlıklardan bağımsız, özerk ve birden fazla kurum tarafından yürütülmesi halinde aralarında işbirliği ve koordinasyon sağlayacak neye ihtiyaç vardır?

Cevap

Üst yapılanmaya ihtiyaç vardır.


19. Soru

Sosyal yardımlar ve hizmetleri yürüten kurumlar aynı zamanda ulusal politikaları da belirliyorlarsa, yönetimleri çok taraflı temsil esasına göre oluşturulur veya ne benzeri, politika belirleme organları bu fonksiyonu görür?

Cevap

 “Şura” benzeri politika belirleme organları bu fonksiyonu görür.


20. Soru

Vatandaşların kar paylaşma amacı gütmeksizin, gönüllü olarak kamu görevlerine katılımını gerçekleştiren vakıf ve dernekler gibi kuruluşlardan oluşan sektöre ne ad verilir?

Cevap

Üçüncü sektör


1. Soru

Sosyal güvenlik sistemlerinin başarısı için anahtar rol oynayan iyi yönetimin temel esasları ILO’nun hangi yılında, gerçekleştirdiği 89. Ulus­lararası Çalışma Konferansı toplantısında belir­lenmeye çalışılmıştır?

Cevap

2001 yılında

2. Soru

Sosyal güvenlik sistemlerinin başarısını kamuoyunun güveni, kamuoyunun güvenini ise ne sağlar?

Cevap

İyi yönetim sağlar.

3. Soru

Ekonomik krizler, yoksullukla en etkin mücadelenin nelerin, kapsamının genişletilmesi ile sağlanabileceğini göstermiştir?

Cevap

Sosyal güvenlik programlarının kapsamının genişletilmesi ile sağlanabileceğini göstermiştir.

4. Soru

Çok taraflı katılımla oluşturulan yön-tim anlayışı, sosyal güvenlik kurumlarını nelere karşı, daha sorumlu hale getirecektir?

Cevap

Sosyal taraflara

5. Soru

Sosyal tarafların yönetime katılması, neyin, benimsetilmesini kolaylaştıracaktır?

Cevap

Sosyal güvenlik politikalarının

6. Soru

Sigortalıların prim ödeyerek finansmana katılmaları, sosyal güvenlik kurumlarını vatandaş odaklı neye zorlamaktadır?

Cevap

Hizmet vermeye

7. Soru

Yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir denildiğinde ne anlamaktayız?

Cevap

E devlet

8. Soru

E-devlet ve e-sigorta hizmetlerinin yaygınlaşması sosyal güvenlik kurumlarının hangi yapılarını değiştirmektedir?

Cevap

Klasik organizasyon yapılarını değiştirmektedir.

9. Soru

Sosyal güvenlik programlarının finansman kaynaklarının değişmesi neyin önemini artırmaktadır?

Cevap

Sosyal güvenliğin yönetimi sorununun

10. Soru

Çeşitli ülkelerde yapılan sosyal güvenlik reformlarının bir ayağını sistemin hangi yapısının değiştirilmesi oluşturmaktadır?

Cevap

Yönetim ve organizasyon yapısının değiştirilmesi oluşturmaktadır.

11. Soru

Sağlık hizmetlerine kolay ve çabuk erişim kimin başarısıdır?

Cevap

Bir yönetim başarısıdır.

12. Soru

Sosyal sigorta kurumlarının kurucusu, garantörü, gözeticisi ve denetleyicisi kimdir?

Cevap

Devlet

13. Soru

Ne yapısı, sosyal sigortaları diğer kamu kurumlarından ayıran önemli özelliklerden biridir?

Cevap

Özerk yönetim yapısı

14. Soru

Birden fazla sosyal sigorta kurumunun oluşturulduğu ülkelerde bu kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak neler oluşturulur?

Cevap

Üst kurumlar veya kurullar oluşturulur.

15. Soru

Türkiye 2006 ve 2008 yıllarındaki reform çalışmaları ile sosyal sigorta kurumlarını, işsizlik sigortası dışında, ne çatısı altında toplamıştır?

Cevap

Tek bir sosyal sigorta kurumu çatısı altında toplamıştır.

16. Soru

Yönetim ve karar organlarında kamunun yanı sıra diğer sosyal tarafların da yer alması, yönetimin kamudan bağımsız olmasıdır tanımı bize neyi anlatmaktadır?

Cevap

İdari Özerklik

17. Soru

Sosyal güvenlik kurumlarının giderlerini karşılayacak ayrı ve yeterli gelir kaynaklarına sahip olmasıdır tanımı bize neyi anlatmaktadır?

Cevap

Mali Özerklik

18. Soru

Sosyal yardımlar ve hizmetlerin bakanlıklardan bağımsız, özerk ve birden fazla kurum tarafından yürütülmesi halinde aralarında işbirliği ve koordinasyon sağlayacak neye ihtiyaç vardır?

Cevap

Üst yapılanmaya ihtiyaç vardır.

19. Soru

Sosyal yardımlar ve hizmetleri yürüten kurumlar aynı zamanda ulusal politikaları da belirliyorlarsa, yönetimleri çok taraflı temsil esasına göre oluşturulur veya ne benzeri, politika belirleme organları bu fonksiyonu görür?

Cevap

 “Şura” benzeri politika belirleme organları bu fonksiyonu görür.

20. Soru

Vatandaşların kar paylaşma amacı gütmeksizin, gönüllü olarak kamu görevlerine katılımını gerçekleştiren vakıf ve dernekler gibi kuruluşlardan oluşan sektöre ne ad verilir?

Cevap

Üçüncü sektör

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.