Açıköğretim Ders Notları

Spor Bilimlerine Giriş Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Bilimlerine Giriş Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Fizyolojisi Ve Mekaniği

1. Soru

Egzersiz fizyolojisi ve spor biyomekaniği arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap

Egzersiz fizyolojisi, hareket eden insan organizmasında ortaya çıkan değişimleri açıklarken, spor biyomekaniği ise insan hareketinin arkasında yatan mekanik temelleri tanımlaya çalışır.


2. Soru

“İnsan organizmasının kassal çalışmalarına uyumunu ve tepkilerini dikkate alan, sportif performansın arttırılmasını amaçlayan, antrenmanların fizyolojik temellerini içeren, hareketsizliğin bireyler üzerindeki akut ve kronik etkilerini inceleyen bilim dalıdır.”tanıma göre hangi bilim dalından bahsetmektedir?

Cevap

Spor fizyolojisi, insan organizmasının kassal çalışmalarına uyumunu ve tepkilerini dikkate alan, sportif performansın arttırılmasını amaçlayan, antrenmanların fizyolojik temellerini içeren, hareketsizliğin bireyler üzerindeki akut ve kronik etkilerini inceleyen bilim dalıdır.


3. Soru

İnsan organizmasında enerjinin elde edilişi sırasında oksijenin olaya karışmadığını ya da çok az karıştığını ifade eden kavram nedir?

Cevap

insan organizmasında enerjinin elde edilişi sırasında oksijenin olaya karışmadığını ya da çok az karıştığını ifade eden kavram “Anaerobik kavramıdır”.


4. Soru

Kas hücresinin hücre zarı ile örten dokuya ne ad verilir?

Cevap

Kas hücresi Sarkolemma adı verilen hücre zarı ile örtülüdür.


5. Soru

Biyomekanik insanın fiziksel yapısını hangi ana başlıklarda inceler?

Cevap

Biyomekanik insanın fiziksel yapısını beş ana başlıkta inceler; Spor Biyomekaniği, Mesleki Biyomekanik, Günlük yaşam aktiviteleri (GYA) Biyomekaniği, Rehabilitasyon Biyomekaniği, Egzersiz Biyomekaniği.


6. Soru

Ev ortamında kullanılan eşyaların ergonomisinden, engelli ve yaşlı bireylerin daha bağımsız daha etkin yaşam sürdürmeleri için gerekli ev eşyalarının geliştirilmesinden hangi biyomekanik alan sorumludur?

Cevap

Ev ortamında kullanılan eşyaların ergonomisinden, engelli ve yaşlı bireylerin daha bağımsız daha etkin yaşam sürdürmeleri için gerekli ev eşyalarının geliştirilmesinden GYA biyomekaniği sorumludur.


7. Soru

“Spor, fizyoterapi-rehabilitasyon veya genel vücut kondisyonu için verilen egzersizlerin en yararlı şekilde uygulanmasını konu edinmektedir.” açıklamaya göre hangi biyomekanik türünden bahsetmektedir?

Cevap

Egzersiz Biyomekaniği  :Spor, fizyoterapi-rehabilitasyon veya genel vücut kondisyonu için verilen egzersizlerin en yararlı şekilde uygulanmasını konu edinmektedir.


8. Soru

Ambulasyon motor amaç faktörü olarak ne tür haraketlerdir?

Cevap

Ambulasyon: Yürüme, koşma, zıplama


9. Soru

Manüplasyonmotor amaç faktörü olarak ne tür haraketlerdir?

Cevap

Manüplasyon: İtme, çekme, uzanma, kavrama


11. Soru

“Vücudu SAĞ ve SOL olmak üzere iki eşit parçaya böler. Mekik çekme, yürüme, koşma gibi hareketler örnek olarak verilebilir.” verilen bilgiye göre hangi düzlemden bahsetmektedir?

Cevap

Sagittal Düzlem: Vücudu SAĞ ve SOL olmak üzere iki eşit parçaya böler. Mekik çekme, yürüme, koşma gibi hareketler örnek olarak verilebilir.


12. Soru

Mediolateral Ekseni açıklayınız.

Cevap

Mediolateral Eksen: Vücudun sağından soluna doğru geçen eksendir.


13. Soru

Longitudinal Eksenini açıklayınız.

Cevap

Longitudinal Eksen: Vücudun altından üstüne doğru geçen eksendir.


14. Soru

Sagittal Düzlemini açıklayınız.

Cevap

Sagittal Düzlem: Vücudu SAĞ ve SOL olmak üzere iki eşit parçaya böler.


15. Soru

Frontal Düzlemini açıklayınız.

Cevap

Frontal Düzlem: Vücudun ÖN ve ARKA olmak üzere iki eşit parçaya böler.


16. Soru

Anteroposterior  Ekseni açıklayınız.

Cevap

Anteroposterior Eksen: Vücudun önünden arkasına doğru geçen eksendir.


17. Soru

ST liflerini açıklayınız.

Cevap

ST lifleri yavaş kasılma hızı ve düşük miyozin ATPaz aktivitelerine sahiptirler. Yorgunluğa dirençli ancak

güç üretme yetenekleri düşük liflerdir. Kılcal damarlardan zengin olup, bol miktarda mitokondria içerirler.

Aerobik enerji üretiminde ihtiyaç duyulan enzimler bu liflerde daha yoğundur, kırmızı renkli görünümlerinden dolayı kırmızı lifler adı da verilmektedir. Bu liflerin kasılmalarının yavaş, kasılma sürelerinin uzun ve kasılma kuvvetlerinin düşük oluşu, submaksimal şiddetteki uzun süreli egzersizlere daha iyi uyum sağlamalarına neden olmaktadır.


18. Soru

Dinamik kavramını kaça ayrılır ? Açıklayınız.

Cevap

Dinamik kavramı kinematik ve kinetik olarak ikiye ayrılır. Kinematik, objelerin hareketlerini kat edilen yol, geçen süre, ivme ve hızlanma, hareketin şekli ve hızı açısından inceler. Kinetik ise objelerin hareketine neden olan kuvvetleri inceler.


19. Soru

Düzlem ve eksenlerle ilgili olarak üç temel konu nelerdir?

Cevap

Düzlem ve eksenlerle ilgili olarak şu üç temel konu dikkati çekmektedir;

1.Düzlem bir vücut parçasının hareket ettiği iki boyutlu hayali alan olarak tanımlanır.

2.Bir düzlem üzerinde oluşan hareket, aynı zamanda bir eksen etrafında da oluşmaktadır.

3.Bir hareketin düzlemi ile ekseni arasında 90°’lik açı vardır.


20. Soru

Anatomik marker kalibrasyonunu açıklayınız.

Cevap

Bütün stereometrik tekniklerde marker’ların bir referans noktayı temsil etmesi gerekmektedir. Bu noktalar kullanılarak bölgesel koordinat sistemi tanımlanır. Bu bilgiler doğrultusunda hareketin anatomik eksenler üzerindeki dönüşümü sağlanır. Bu protokolün uygulanması “anatomik marker kalibrasyonu” olarak ifade edilmektedir.


1. Soru

Egzersiz fizyolojisi ve spor biyomekaniği arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap

Egzersiz fizyolojisi, hareket eden insan organizmasında ortaya çıkan değişimleri açıklarken, spor biyomekaniği ise insan hareketinin arkasında yatan mekanik temelleri tanımlaya çalışır.

2. Soru

“İnsan organizmasının kassal çalışmalarına uyumunu ve tepkilerini dikkate alan, sportif performansın arttırılmasını amaçlayan, antrenmanların fizyolojik temellerini içeren, hareketsizliğin bireyler üzerindeki akut ve kronik etkilerini inceleyen bilim dalıdır.”tanıma göre hangi bilim dalından bahsetmektedir?

Cevap

Spor fizyolojisi, insan organizmasının kassal çalışmalarına uyumunu ve tepkilerini dikkate alan, sportif performansın arttırılmasını amaçlayan, antrenmanların fizyolojik temellerini içeren, hareketsizliğin bireyler üzerindeki akut ve kronik etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

3. Soru

İnsan organizmasında enerjinin elde edilişi sırasında oksijenin olaya karışmadığını ya da çok az karıştığını ifade eden kavram nedir?

Cevap

insan organizmasında enerjinin elde edilişi sırasında oksijenin olaya karışmadığını ya da çok az karıştığını ifade eden kavram “Anaerobik kavramıdır”.

4. Soru

Kas hücresinin hücre zarı ile örten dokuya ne ad verilir?

Cevap

Kas hücresi Sarkolemma adı verilen hücre zarı ile örtülüdür.

5. Soru

Biyomekanik insanın fiziksel yapısını hangi ana başlıklarda inceler?

Cevap

Biyomekanik insanın fiziksel yapısını beş ana başlıkta inceler; Spor Biyomekaniği, Mesleki Biyomekanik, Günlük yaşam aktiviteleri (GYA) Biyomekaniği, Rehabilitasyon Biyomekaniği, Egzersiz Biyomekaniği.

6. Soru

Ev ortamında kullanılan eşyaların ergonomisinden, engelli ve yaşlı bireylerin daha bağımsız daha etkin yaşam sürdürmeleri için gerekli ev eşyalarının geliştirilmesinden hangi biyomekanik alan sorumludur?

Cevap

Ev ortamında kullanılan eşyaların ergonomisinden, engelli ve yaşlı bireylerin daha bağımsız daha etkin yaşam sürdürmeleri için gerekli ev eşyalarının geliştirilmesinden GYA biyomekaniği sorumludur.

7. Soru

“Spor, fizyoterapi-rehabilitasyon veya genel vücut kondisyonu için verilen egzersizlerin en yararlı şekilde uygulanmasını konu edinmektedir.” açıklamaya göre hangi biyomekanik türünden bahsetmektedir?

Cevap

Egzersiz Biyomekaniği  :Spor, fizyoterapi-rehabilitasyon veya genel vücut kondisyonu için verilen egzersizlerin en yararlı şekilde uygulanmasını konu edinmektedir.

8. Soru

Ambulasyon motor amaç faktörü olarak ne tür haraketlerdir?

Cevap

Ambulasyon: Yürüme, koşma, zıplama

9. Soru

Manüplasyonmotor amaç faktörü olarak ne tür haraketlerdir?

Cevap

Manüplasyon: İtme, çekme, uzanma, kavrama

11. Soru

“Vücudu SAĞ ve SOL olmak üzere iki eşit parçaya böler. Mekik çekme, yürüme, koşma gibi hareketler örnek olarak verilebilir.” verilen bilgiye göre hangi düzlemden bahsetmektedir?

Cevap

Sagittal Düzlem: Vücudu SAĞ ve SOL olmak üzere iki eşit parçaya böler. Mekik çekme, yürüme, koşma gibi hareketler örnek olarak verilebilir.

12. Soru

Mediolateral Ekseni açıklayınız.

Cevap

Mediolateral Eksen: Vücudun sağından soluna doğru geçen eksendir.

13. Soru

Longitudinal Eksenini açıklayınız.

Cevap

Longitudinal Eksen: Vücudun altından üstüne doğru geçen eksendir.

14. Soru

Sagittal Düzlemini açıklayınız.

Cevap

Sagittal Düzlem: Vücudu SAĞ ve SOL olmak üzere iki eşit parçaya böler.

15. Soru

Frontal Düzlemini açıklayınız.

Cevap

Frontal Düzlem: Vücudun ÖN ve ARKA olmak üzere iki eşit parçaya böler.

16. Soru

Anteroposterior  Ekseni açıklayınız.

Cevap

Anteroposterior Eksen: Vücudun önünden arkasına doğru geçen eksendir.

17. Soru

ST liflerini açıklayınız.

Cevap

ST lifleri yavaş kasılma hızı ve düşük miyozin ATPaz aktivitelerine sahiptirler. Yorgunluğa dirençli ancak

güç üretme yetenekleri düşük liflerdir. Kılcal damarlardan zengin olup, bol miktarda mitokondria içerirler.

Aerobik enerji üretiminde ihtiyaç duyulan enzimler bu liflerde daha yoğundur, kırmızı renkli görünümlerinden dolayı kırmızı lifler adı da verilmektedir. Bu liflerin kasılmalarının yavaş, kasılma sürelerinin uzun ve kasılma kuvvetlerinin düşük oluşu, submaksimal şiddetteki uzun süreli egzersizlere daha iyi uyum sağlamalarına neden olmaktadır.

18. Soru

Dinamik kavramını kaça ayrılır ? Açıklayınız.

Cevap

Dinamik kavramı kinematik ve kinetik olarak ikiye ayrılır. Kinematik, objelerin hareketlerini kat edilen yol, geçen süre, ivme ve hızlanma, hareketin şekli ve hızı açısından inceler. Kinetik ise objelerin hareketine neden olan kuvvetleri inceler.

19. Soru

Düzlem ve eksenlerle ilgili olarak üç temel konu nelerdir?

Cevap

Düzlem ve eksenlerle ilgili olarak şu üç temel konu dikkati çekmektedir;

1.Düzlem bir vücut parçasının hareket ettiği iki boyutlu hayali alan olarak tanımlanır.

2.Bir düzlem üzerinde oluşan hareket, aynı zamanda bir eksen etrafında da oluşmaktadır.

3.Bir hareketin düzlemi ile ekseni arasında 90°’lik açı vardır.

20. Soru

Anatomik marker kalibrasyonunu açıklayınız.

Cevap

Bütün stereometrik tekniklerde marker’ların bir referans noktayı temsil etmesi gerekmektedir. Bu noktalar kullanılarak bölgesel koordinat sistemi tanımlanır. Bu bilgiler doğrultusunda hareketin anatomik eksenler üzerindeki dönüşümü sağlanır. Bu protokolün uygulanması “anatomik marker kalibrasyonu” olarak ifade edilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.