Açıköğretim Ders Notları

Tarih Metodu Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarih Metodu Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kaynakların Eleştirisi Ve Yöntem Tartışmaları

1. Soru

Eserin yazıldığı yer genellikle nerede belirtilmiştir?

Cevap

kolofonda


2. Soru

Metafizik aşamada ne açıklamaya çalışılır?

Cevap

İnsan düşüncesi sosyal veya fiziksel tüm olgu ve olayları soyut güçlerle açıklamaya çalışılır.


3. Soru

Pozitivist sosyal bilim yöntemine göre, doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki temel farklılık nedir?

Cevap

Çalışma konularının ve araştırma nesnelerinin ayrı olmasıdır.


4. Soru

Eleştirel sosyal bilim hangi kuramla bağlantılı bir yaklaşım olarak bilinmektedir?

Cevap

Almanya’da 1930’larda Frankfurt Okulu tarafından geliştirilen eleştirel kuramla bağlantılı bir yaklaşım olarak bilinmektedir.


5. Soru

Yazarın eleştirisi nasıl yapılır?

Cevap

Yazarın hayatı, kişiliği ve görüşleri hakkında bilgi edinilir.


6. Soru

Şeyhülislâmlıktan çıkan yazılarda hangi yazı biçimi kullanılmıştır?

Cevap

ta’lik yazı biçimi


7. Soru

Yalnızca gözlenebilen, ölçülebilen ve sınıflanabilen olguların bilimsel bir gerçekliği olduğu görüşü kimlere aittir?

Cevap

pozitivistler


8. Soru

Yorumlayıcı sosyal bilimin temelleri kimlere kadar gitmektedir?

Cevap

Alman sosyolog Max Weber’e hatta Alman filozof Wilhelm Dilthey’e kadar gitmektedir.


9. Soru

Tarihi malzemelerin eleştirisi kaç yolla yapılır?

Cevap

iki yolla


10. Soru

Eserin kolofonda bulunan tarih, eserin esas yazılış tarihi olabileceği gibi ne tarihi de olabilir.?

Cevap

O nüshanın kopya edildiği tarih de olabilir.


11. Soru

Olayların eleştirisi nasıl yapılır?

Cevap

Bu eleştiri yapılırken ilk olarak, eserde anlatılan olaylar farklı kaynaklarla kıyaslanır ve bilgilerin doğruluk dereceleri tespit edilir. İkinci olarak, yazarın anlattığı olayların kendi gözlemlerine dayanıp dayanmadığı belirlenir.


12. Soru

Weber neyin ayrımını benimsemiştir?

Cevap

Hermeneutik geleneğin doğa bilimleri kültür bilimleri ayrımını benimsemiştir.


13. Soru

Emile Durkheim toplumu neye benzetmiştir.?

Cevap

Bir bütün oluşturmak amacıyla farklı işlevler üstlenmiş parçalardan oluşan biyolojik bir organizmaya benzetmiştir.


14. Soru

Osmanlı belgeleri için kopyaya ne ad verilmektedir?

Cevap

Osmanlı belgeleri söz konusu olduğunda kopyaya “suret” adı verilmektedir.


15. Soru

Eleştirel sosyal bilimde toplumsal gerçeklik nasıl bir gerçekliktir?

Cevap

Eleştirel sosyal bilimde toplumsal gerçeklik; çelişkili/padoksal ve çatışmacı bir niteliğe sahip olan sosyal, siyasal, kültürel ve benzeri faktörler tarafından kontrol edilen tarihsel bir gerçekliktir.


16. Soru

Yorumlayıcı sosyal bilim takipçilerine göre, insanlar nasıl sistemler içinde yaşarlar?

Cevap

Kendileri tarafından yaratılan ve paylaşılan anlamlardan oluşan kültürel sistemler içinde yaşarlar.


17. Soru

Eleştirel sosyal bilimin kökleri kimlere kadar uzanır?

Cevap

Karl Marx (1818-1883) ve Sigmund Freud’a (1856-1939) kadar uzanır.


18. Soru

Eleştiri hangi amaç ile yapılır?

Cevap

Eleştiri, tarih, edebiyat veya sanat eserlerini her yönüyle inceleyip açıklamak, anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacı ile yapılır.


19. Soru

Kopyalar arasından en iyi nüshanın seçilmesi için hangi yöntemlere başvurulur?

Cevap

Birinde, eserin bütün nüshaları görülüp, bazı bölümlerine sondajlar yapılarak birbirine benzeyen nüshaların içinden en mükemmeli seçilir. Orijinal nüshaya en yakın kopyanın seçilmesi aşamasında izlenen ikinci yol, bir nüshanın değişik yerlerinden seçilen kısımların karşılaştırılmasıdır.


20. Soru

Pozitivizm kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Auguste Comte


1. Soru

Eserin yazıldığı yer genellikle nerede belirtilmiştir?

Cevap

kolofonda

2. Soru

Metafizik aşamada ne açıklamaya çalışılır?

Cevap

İnsan düşüncesi sosyal veya fiziksel tüm olgu ve olayları soyut güçlerle açıklamaya çalışılır.

3. Soru

Pozitivist sosyal bilim yöntemine göre, doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki temel farklılık nedir?

Cevap

Çalışma konularının ve araştırma nesnelerinin ayrı olmasıdır.

4. Soru

Eleştirel sosyal bilim hangi kuramla bağlantılı bir yaklaşım olarak bilinmektedir?

Cevap

Almanya’da 1930’larda Frankfurt Okulu tarafından geliştirilen eleştirel kuramla bağlantılı bir yaklaşım olarak bilinmektedir.

5. Soru

Yazarın eleştirisi nasıl yapılır?

Cevap

Yazarın hayatı, kişiliği ve görüşleri hakkında bilgi edinilir.

6. Soru

Şeyhülislâmlıktan çıkan yazılarda hangi yazı biçimi kullanılmıştır?

Cevap

ta’lik yazı biçimi

7. Soru

Yalnızca gözlenebilen, ölçülebilen ve sınıflanabilen olguların bilimsel bir gerçekliği olduğu görüşü kimlere aittir?

Cevap

pozitivistler

8. Soru

Yorumlayıcı sosyal bilimin temelleri kimlere kadar gitmektedir?

Cevap

Alman sosyolog Max Weber’e hatta Alman filozof Wilhelm Dilthey’e kadar gitmektedir.

9. Soru

Tarihi malzemelerin eleştirisi kaç yolla yapılır?

Cevap

iki yolla

10. Soru

Eserin kolofonda bulunan tarih, eserin esas yazılış tarihi olabileceği gibi ne tarihi de olabilir.?

Cevap

O nüshanın kopya edildiği tarih de olabilir.

11. Soru

Olayların eleştirisi nasıl yapılır?

Cevap

Bu eleştiri yapılırken ilk olarak, eserde anlatılan olaylar farklı kaynaklarla kıyaslanır ve bilgilerin doğruluk dereceleri tespit edilir. İkinci olarak, yazarın anlattığı olayların kendi gözlemlerine dayanıp dayanmadığı belirlenir.

12. Soru

Weber neyin ayrımını benimsemiştir?

Cevap

Hermeneutik geleneğin doğa bilimleri kültür bilimleri ayrımını benimsemiştir.

13. Soru

Emile Durkheim toplumu neye benzetmiştir.?

Cevap

Bir bütün oluşturmak amacıyla farklı işlevler üstlenmiş parçalardan oluşan biyolojik bir organizmaya benzetmiştir.

14. Soru

Osmanlı belgeleri için kopyaya ne ad verilmektedir?

Cevap

Osmanlı belgeleri söz konusu olduğunda kopyaya “suret” adı verilmektedir.

15. Soru

Eleştirel sosyal bilimde toplumsal gerçeklik nasıl bir gerçekliktir?

Cevap

Eleştirel sosyal bilimde toplumsal gerçeklik; çelişkili/padoksal ve çatışmacı bir niteliğe sahip olan sosyal, siyasal, kültürel ve benzeri faktörler tarafından kontrol edilen tarihsel bir gerçekliktir.

16. Soru

Yorumlayıcı sosyal bilim takipçilerine göre, insanlar nasıl sistemler içinde yaşarlar?

Cevap

Kendileri tarafından yaratılan ve paylaşılan anlamlardan oluşan kültürel sistemler içinde yaşarlar.

17. Soru

Eleştirel sosyal bilimin kökleri kimlere kadar uzanır?

Cevap

Karl Marx (1818-1883) ve Sigmund Freud’a (1856-1939) kadar uzanır.

18. Soru

Eleştiri hangi amaç ile yapılır?

Cevap

Eleştiri, tarih, edebiyat veya sanat eserlerini her yönüyle inceleyip açıklamak, anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacı ile yapılır.

19. Soru

Kopyalar arasından en iyi nüshanın seçilmesi için hangi yöntemlere başvurulur?

Cevap

Birinde, eserin bütün nüshaları görülüp, bazı bölümlerine sondajlar yapılarak birbirine benzeyen nüshaların içinden en mükemmeli seçilir. Orijinal nüshaya en yakın kopyanın seçilmesi aşamasında izlenen ikinci yol, bir nüshanın değişik yerlerinden seçilen kısımların karşılaştırılmasıdır.

20. Soru

Pozitivizm kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Auguste Comte

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.