Açıköğretim Ders Notları

Web Yayıncılığı Araçları Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Web Yayıncılığı Araçları Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Web Yayıncılığı Ve Geliştirme Araçları

1. Soru

Masaüstü yayıncılığın özellikleri nelerdir?

Cevap

Masaüstü yayıncılığın temel özellikleri şunlardır:

1-Yayın olarak hazırlanan ürünün (kitap, dergi veya gazete) masaüstü yayıncılık programları kullanılarak bilgisayar yardımıyla tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi işlemidir.

2-Dizgi, mizanpaj, tipografi gibi işlemler tek bir kişi tarafından yapılabilmektedir.

3-Aynı yazılım firmasının diğer ürünlerin de (animasyon oluşturma, resim işleme yazılımları) desteklediği formatlarla kaliteli görsel tasarımlar elde edilebilir.


2. Soru

Veritabanı ne demektir?

Cevap

Verilerin birbirleriyle ilişkili tablolarda belirli bir düzene göre depolandığı sisteme veritabanı denilmektedir.


3. Soru

FileMaker Pro programının başlangıç çözümleri sistemi kullanıcılarına hangi kolaylıkları sağlamaktadır?

Cevap

FileMaker Pro  Başlangıç Çözümleri,  hazır tema ve şablonlardan yararlanılarak varolan tasarımlar üzerinden düzenlemelerin yapıldığı sistemdir. Bu sistem tercih edildiğinde kullanıcılar, profesyonel olarak hazırlanmış olan farklı başlangıç çözümlerinden istediklerini kullanabilmektedir. Başlangıç çözümlerini kullanarak kullanıcılar,
web tabanlı kodlama becerisine gereksinim duymadan istedikleri işleme uygun işlemleri seçmekte, bunları kendilerine özgü özelleştirmekte ve yayınlamaktadır. Kullanıcıların tek yapmaları gereken kullanılmak
istenen başlangıç çözümünü seçmeleri ve hazır tasarımlar üzerinden veri girişi yapmalarıdır. Ör. ürün ve müşteri bilgilerini içeren hazır faturaların kullanılması. 


4. Soru

Ayrıca InDesign programının “Creative Cloud” ile kullanıcılarına sunduğu ayrıcalık nedir?

Cevap

InDesign programının CC (Creative Cloud) versiyonunda kullanıcılarına sunduğu bulut hizmetiyle, kullanıcılar hem oluşturdukları ürünleri bir bulut depolama alanında saklayabilmekte hem de istenilen kullanıcılarla
paylaşabilmekte veya farklı kullanıcıların oluşturduğu kütüphanelerden yararlanabilmektedir.


5. Soru

Core FTP programının en temel sınırlılığı nedir?

Cevap

Yazılımın tek sınırlılığı yalnızca Windows işletim sistemlerine uygun olmasıdır.


6. Soru

ARPANET Projesi,  internetin gelişimine nasıl katkı sağlamıştır?

Cevap

ARPANET projesi, Amerika Savunma Bakanlığı’na bağlı İleri Araştırma Projeleri Kurumu (ARPA)’nın geliştirdiği bir projedir. Bu projenin amacı, kuruma destek veren diğer tüm kurum ve kuruluşlardaki çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgisayar kaynaklarına erişebilecekleri, böylelikle bilgi paylaşımının sağlanacağı bir ağ oluşturma fikridir. Başlangıçta dört yere kurulan arabirim mesaj işlemcileri, bir başka ifade ile paket anahtarları sayesinde ARPA ve kurumlar arasında bir bağlantı oluşturulmuştur. 

Daha sonraki yirmi yıl süresince, farklı iletişim kanallarını kullanarak farklı ağlar oluşturulmaya başlanmış, ARPANET projesiyle bağlanan kurum sayısı artmış ve bu ağların birbirleriyle iletişimi için protokoller (SMTP, FTP, TCP, IP, DNS) ve teknolojiler (Ethernet) icat edilmiştir. 


7. Soru

QuarkXPress programının temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Temel özellikleri şunlardır:

1- Quark firmasının ürettiği çok yönlü bir başka masaüstü yayıncılıktır.

2-QuarkXPress, hem basılı, hem dijital hem de mobil cihazlara yönelik etkileşimli yayınlar üretmek için kullanılmaktadır.

3- Masaüstü yayıncılık alanında güçlü özellikleriyle en çok tercih edilen bir yazılımdır.

4- QuarkXPress kullanılarak tek veya çok sayfalık dergi, gazete, kitap, kartvizit, broşür, el ilanı gibi yayınlar rahatlıkla tasarlanabilmektedir.

5- İlk olarak Mac sürümü piyasaya çıkan yazılımın Windows sürümü dana sonra çıkmıştır. Güncel teknolojilere uygun yayınlar hazırlama desteği de bulunan yazılım ile hem masaüstü hem de iPad, iPhone, Kindle Fire, Android tablet ve akıllı telefonlara uygun etkileşimli içeriğe sahip web yayınları oluşturulabilmektedir.

6- Lisanslı bir yazılımdır.

7-QuarkXPress programı, günümüzdeki son sürümü olan QuarkXPress 2016’yı kullanıcılara sunmaktadır.

8- Farklı işletim sistemleri (Windows, MacOss) versiyonları olan yazılım Photoshop, Illustrator, Word, Excel gibi popüler uygulamalarla entegre bir biçimde çalışabilmektedir.


8. Soru

Web yayıncılığı kavramı ne anlam ifade etmektedir?

Cevap

Web ağı üzerindeki web siteleri, bloglar, sosyal ağ platformları, içerik paylaşım platformları, çok kullanıcılı oyunlar, forumlar ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan yayıncılığa web yayıncılığı denilmektedir.


9. Soru

Microsoft Publisher arayüzü kullanılarak tasarlanmak istenen bir broşürün hazırlanma aşamaları nelerdir?

Cevap

Hazırlanma aşamaları:

1-Açılış ekranından istenilen şablonu seçmek. Ör. broşür

2-Sayfa özelliklerini belirlemek.

3-Tasarımı uygun biçimde oluşturmak.

4-Tasarımın kaydedileceği formatı belirlemek. 

3-Publisher programında hazırlanan bir tasarım dosyasından PDF belgesi, JPEG, TIFF veya
PNG resim dosyası veya webde yayınlamak üzere bir HTML belgesi üretmektir.


10. Soru

CMYK nedir ve ne amaçla kullanılır?

Cevap

CMYK, tüm renklerin Cyan (Camgöbeği), Magenta (Eflatun), Yellow (Sarı), Key (Siyah)
renkleri ile oluşturulduğu bir renk uzayıdır. Resimlerin baskıda daha kaliteli çıkması için kullanılır.


11. Soru

Bulut tabanlı yayıncılık hizmetlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bulut tabanlı yayıncılık hizmetlerinin özellikleri:

1-Bulut tabanlı yayıncılık hizmetinin web kullanıcılarına sunduğu en önemli özellik, web ağı
üzerinden istenilen platform aracılığı ile ulaşılabilir olmasıdır.

2- Verilen hizmetin web tarayıcıları üzerinden gerçekleştiriliyor olması nedeniyle oluşturma, depolama, düzeltme gibi işlemlerin aynı platform üzerinde yapılabilmesidir.

3-Sürükle-bırak yöntemi veya çeşitli simülasyon araçları ile kullanıcıların tasarımlarını kolay bir
biçimde hazırlayabilmektedir.

4-Bulut tabanlı yayıncılık hizmetlerinde yer alan sosyal medya desteği sayesinde kullanıcılar hazırladıkları yayınları başka bir aracıhizmete gereksinim duymadan çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşabilmektedir. 


12. Soru

Digital yayıncılık, internet yayıncılığı ve web yayıncılığı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Dijital teknolojilerin yayıncılık alanında işe koşulmasıyla birlikte, tasarım açısından yenilikçi ürünler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle yayıncılık alanı için geliştirilen yazılımlar sayesinde basılı ürünlerin tasarımı, mizanpajı ve basımı daha kolay yapılmaya başlamıştır. Web teknolojilerinin gelişimiyle birlikte basılı ürünlerin etkileşimli dijital versiyonları üretilmeye başlanarak dijital yayıncılığa (elektronik yayıncılık), daha sonra web ağı üzerinden yayılmasıyla internet yayıncılığına dönüşmüştür. 1970’li yılların başlarında e-posta ile başlayan dijital yayıncılık serüveni, 1990’lı yılların başında CD-ROM’lar, 90’lı yılların ortalarından itibaren ise elektronik dergiler (e-gazete), elektronik gazeteler (e-gazete), taşınabilir belge formatı (Portable Document Format – PDF) ve World Wide Web (WWW) ile farklı ortamlara taşınmıştır.


13. Soru

Scribus programının açık kaynak kodlu olmasının sağladığı en büyük avantaj nedir?

Cevap

Scribus’ın en belirgin özelliği açık kaynak kodlu olması ve basit kullanım özellikleri sunmasıdır. Açık
kaynak kodlu olması, yazılımın Linux işletim sistemi tabanlı ve ücretsiz olduğu anlamına gelmektedir.


14. Soru

Hosting hizmeti nedir?

Cevap

Hosting hizmeti, web ağı üzerinden web sitelerine erişilmesi için web sunucuları tarafından verilen barındırma hizmetidir.


15. Soru

Web 2.0 ve Web 3.0’in web hizmetlerine katkıları nelerdir?

Cevap

Farklı programlama dillerinin kullanılmasıyla birlikte web, sadece bilgi paylaşılan bir ortam olmaktan çıkarak bilginin üretildiği bir yapıya dönüşmüştür. Böylelikle oluşan bu yapı giderek daha çok kullanıcıya ulaşmış, daha özgür bir medya alanı olmuş ve günümüzün temel bilgi kaynağı konumuna gelmiştir. Bu, Web 2.0’dır. Kapsamında sosyal ağ siteleri, wiki uygulamaları, etkileşimli iletişim uygulamaları ve dinamik sitelerin yer aldığı Web 2.0’ı anlatan en güzel örnek wikilerdir. Wiki, bir web tarayıcısı üzerinden birçok web kullanıcısının işbirliği içerisinde yeni web sayfaları oluşturmasına, bunları düzenlemesine ve sayfalar arasında bağlantılar kurmasına izin veren web sitelerinin genel adıdır.

Web 2.0 ile birlikte web salt okunur olmaktan çıkarak kullanıcıların içeriğe katkıda bulunabildiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm Web 3.0’dır.  Ayrıca, günümüzde her web kullanıcısı doğrudan ya da dolaylı olarak web içeriğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinin izin verdiği ölçüde yorumlar, eleştiriler veya puanlar vererek içeriğin zenginleştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilmektedir.  Bu yapı da Web 3.0’tır. Web 3.0, yapısında artık kullanıcıların ulaşmak istediği bilgiye var olan bilgi yığını içerisinden daha hızlı erişmesini sağlanmaya çalışılmaktadır.


16. Soru

PowToon uygulaması kullanıcılarına hangi fırsatları sunmaktadır? 

Cevap

PowToon web uygulaması, canlandırma özelliklerinin kullanıldığı videolar veya sunular oluşturmak için kullanılan çevrimiçi bir uygulamadır.  PowToon ile hazırlanacak bir web yayınında aktarılmak istenen bilgi daha kısa sürede, ancak daha dikkat çekici ve eğlenceli bir biçimde sunulabilmektedir.  Bununla birlikte canlandırma özellikleri olan videolar veya sunular şeklinde oluşturulan animasyonlar ile web yayınlarının çekiciliği artırılabilmektedir.


17. Soru

CuteFTP aracının temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Temel özellikleri şunlardır:

1- Globalspace firmasının lisanslı bir yazılımıdır.
2- FTP protokolü üzerinden dosya transfer işlemlerini güvenli bir biçimde gerçekleştirilir. 
3- Yazılımın Windows ve Mac işletim sistemlerine uygun versiyonları da bulunmaktadır.
4- Programın Türkçe dil desteği yoktur. 
5- Programın kurulum dosyası bilgisayara indirildikten sonra bilgisayara kurulum işlemi yapılması
gerekmektedir.
6-Web kullanıcıları hazırladıkları yayınları CuteFTP programı aracılığıyla
web sunucularına kopyalamak istediklerinde öncelikle ilgili sunucuyla bağlantı kurmak zorundadır.
7-FTP protokolü ile sunuculara bağlantı kurulabilmesi için genellikle ilgili sunucuya erişim izni gerekmektedir. Bu izin, ağ sistem yöneticisi tarafından bağlantı için verilen kullanıcı adı ve şifreden oluşmaktadır.
8- Web kullanıcıları sahip oldukları izinler doğrultusunda ilgili sunuculara CuteFTP programı aracılığıyla bağlantı kurarak dosya transfer işlemleri yapabilmektedir.


18. Soru

FTP araçları ne demektir?

Cevap

FTP (File Transfer Protocol), web ağı üzerindeki bilgisayarların dosya paylaşımı için kullanılan protokoldür. FTP araçları ise, istemci bilgisayarda hazırlanan dosyaların sunucu bilgisayarlara aktarım
işlemlerini kolaylıkla yapabilmek amacıyla geliştirilen çeşitli yazılımlardır. 


19. Soru

FileMaker programının kullanıcılarına sunduğu temel hizmet nedir?

Cevap

FileMaker programının kullanıcılarına sunduğu temel hizmet, farklı platformlarda dahi çalışabilen,
veritabanı desteğiyle özel dinamik web yayınlarının oluşturulmasıdır.


20. Soru

Sabit içerikli ve değişken içerikli web sayfalarının birbirlerinden en temel farkı nedir?

Cevap

Sabit içerikli web sayfaları içeriğin kullanıcıların istekleri doğrultusunda değişmediği web sayfalarıdır. Değişken içerikli web sayfaları ise, sayfa içeriğinin kullanıcı istekleri doğrultusunda değiştiği web sayfalarıdır.


1. Soru

Masaüstü yayıncılığın özellikleri nelerdir?

Cevap

Masaüstü yayıncılığın temel özellikleri şunlardır:

1-Yayın olarak hazırlanan ürünün (kitap, dergi veya gazete) masaüstü yayıncılık programları kullanılarak bilgisayar yardımıyla tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi işlemidir.

2-Dizgi, mizanpaj, tipografi gibi işlemler tek bir kişi tarafından yapılabilmektedir.

3-Aynı yazılım firmasının diğer ürünlerin de (animasyon oluşturma, resim işleme yazılımları) desteklediği formatlarla kaliteli görsel tasarımlar elde edilebilir.

2. Soru

Veritabanı ne demektir?

Cevap

Verilerin birbirleriyle ilişkili tablolarda belirli bir düzene göre depolandığı sisteme veritabanı denilmektedir.

3. Soru

FileMaker Pro programının başlangıç çözümleri sistemi kullanıcılarına hangi kolaylıkları sağlamaktadır?

Cevap

FileMaker Pro  Başlangıç Çözümleri,  hazır tema ve şablonlardan yararlanılarak varolan tasarımlar üzerinden düzenlemelerin yapıldığı sistemdir. Bu sistem tercih edildiğinde kullanıcılar, profesyonel olarak hazırlanmış olan farklı başlangıç çözümlerinden istediklerini kullanabilmektedir. Başlangıç çözümlerini kullanarak kullanıcılar,
web tabanlı kodlama becerisine gereksinim duymadan istedikleri işleme uygun işlemleri seçmekte, bunları kendilerine özgü özelleştirmekte ve yayınlamaktadır. Kullanıcıların tek yapmaları gereken kullanılmak
istenen başlangıç çözümünü seçmeleri ve hazır tasarımlar üzerinden veri girişi yapmalarıdır. Ör. ürün ve müşteri bilgilerini içeren hazır faturaların kullanılması. 

4. Soru

Ayrıca InDesign programının “Creative Cloud” ile kullanıcılarına sunduğu ayrıcalık nedir?

Cevap

InDesign programının CC (Creative Cloud) versiyonunda kullanıcılarına sunduğu bulut hizmetiyle, kullanıcılar hem oluşturdukları ürünleri bir bulut depolama alanında saklayabilmekte hem de istenilen kullanıcılarla
paylaşabilmekte veya farklı kullanıcıların oluşturduğu kütüphanelerden yararlanabilmektedir.

5. Soru

Core FTP programının en temel sınırlılığı nedir?

Cevap

Yazılımın tek sınırlılığı yalnızca Windows işletim sistemlerine uygun olmasıdır.

6. Soru

ARPANET Projesi,  internetin gelişimine nasıl katkı sağlamıştır?

Cevap

ARPANET projesi, Amerika Savunma Bakanlığı’na bağlı İleri Araştırma Projeleri Kurumu (ARPA)’nın geliştirdiği bir projedir. Bu projenin amacı, kuruma destek veren diğer tüm kurum ve kuruluşlardaki çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgisayar kaynaklarına erişebilecekleri, böylelikle bilgi paylaşımının sağlanacağı bir ağ oluşturma fikridir. Başlangıçta dört yere kurulan arabirim mesaj işlemcileri, bir başka ifade ile paket anahtarları sayesinde ARPA ve kurumlar arasında bir bağlantı oluşturulmuştur. 

Daha sonraki yirmi yıl süresince, farklı iletişim kanallarını kullanarak farklı ağlar oluşturulmaya başlanmış, ARPANET projesiyle bağlanan kurum sayısı artmış ve bu ağların birbirleriyle iletişimi için protokoller (SMTP, FTP, TCP, IP, DNS) ve teknolojiler (Ethernet) icat edilmiştir. 

ARPANET projesi, Amerika Savunma Bakanlığı’na bağlı İleri Araştırma Projeleri Kurumu (ARPA)’nın geliştirdiği bir projedir. Bu projenin amacı, kuruma destek veren diğer tüm kurum ve kuruluşlardaki çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgisayar kaynaklarına erişebilecekleri, böylelikle bilgi paylaşımının sağlanacağı bir ağ oluşturma fikridir. Başlangıçta dört yere kurulan arabirim mesaj işlemcileri, bir başka ifade ile paket anahtarları sayesinde ARPA ve kurumlar arasında bir bağlantı oluşturulmuştur. 

Daha sonraki yirmi yıl süresince, farklı iletişim kanallarını kullanarak farklı ağlar oluşturulmaya başlanmış, ARPANET projesiyle bağlanan kurum sayısı artmış ve bu ağların birbirleriyle iletişimi için protokoller (SMTP, FTP, TCP, IP, DNS) ve teknolojiler (Ethernet) icat edilmiştir. 

ARPANET projesi, Amerika Savunma Bakanlığı’na bağlı İleri Araştırma Projeleri Kurumu (ARPA)’nın geliştirdiği bir projedir. Bu projenin amacı, kuruma destek veren diğer tüm kurum ve kuruluşlardaki çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgisayar kaynaklarına erişebilecekleri, böylelikle bilgi paylaşımının sağlanacağı bir ağ oluşturma fikridir. Başlangıçta dört yere kurulan arabirim mesaj işlemcileri, bir başka ifade ile paket anahtarları sayesinde ARPA ve kurumlar arasında bir bağlantı oluşturulmuştur. 

Daha sonraki yirmi yıl süresince, farklı iletişim kanallarını kullanarak farklı ağlar oluşturulmaya başlanmış, ARPANET projesiyle bağlanan kurum sayısı artmış ve bu ağların birbirleriyle iletişimi için protokoller (SMTP, FTP, TCP, IP, DNS) ve teknolojiler (Ethernet) icat edilmiştir. 

ARPANET projesi, Amerika Savunma Bakanlığı’na bağlı İleri Araştırma Projeleri Kurumu (ARPA)’nın geliştirdiği bir projedir. Bu projenin amacı, kuruma destek veren diğer tüm kurum ve kuruluşlardaki çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgisayar kaynaklarına erişebilecekleri, böylelikle bilgi paylaşımının sağlanacağı bir ağ oluşturma fikridir. Başlangıçta dört yere kurulan arabirim mesaj işlemcileri, bir başka ifade ile paket anahtarları sayesinde ARPA ve kurumlar arasında bir bağlantı oluşturulmuştur. 

Daha sonraki yirmi yıl süresince, farklı iletişim kanallarını kullanarak farklı ağlar oluşturulmaya başlanmış, ARPANET projesiyle bağlanan kurum sayısı artmış ve bu ağların birbirleriyle iletişimi için protokoller (SMTP, FTP, TCP, IP, DNS) ve teknolojiler (Ethernet) icat edilmiştir. 

ARPANET projesi, Amerika Savunma Bakanlığı’na bağlı İleri Araştırma Projeleri Kurumu (ARPA)’nın geliştirdiği bir projedir. Bu projenin amacı, kuruma destek veren diğer tüm kurum ve kuruluşlardaki çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgisayar kaynaklarına erişebilecekleri, böylelikle bilgi paylaşımının sağlanacağı bir ağ oluşturma fikridir. Başlangıçta dört yere kurulan arabirim mesaj işlemcileri, bir başka ifade ile paket anahtarları sayesinde ARPA ve kurumlar arasında bir bağlantı oluşturulmuştur. 

Daha sonraki yirmi yıl süresince, farklı iletişim kanallarını kullanarak farklı ağlar oluşturulmaya başlanmış, ARPANET projesiyle bağlanan kurum sayısı artmış ve bu ağların birbirleriyle iletişimi için protokoller (SMTP, FTP, TCP, IP, DNS) ve teknolojiler (Ethernet) icat edilmiştir. 

Daha sonraki yirmi yıl süresince, farklı iletişim kanallarını kullanarak farklı ağlar oluşturulmaya başlanmış, ARPANET projesiyle bağlanan kurum sayısı artmış ve bu ağların birbirleriyle iletişimi için protokoller (SMTP, FTP, TCP, IP, DNS) ve teknolojiler (Ethernet) icat edilmiştir. 

Daha sonraki yirmi yıl süresince, farklı iletişim kanallarını kullanarak farklı ağlar oluşturulmaya başlanmış, ARPANET projesiyle bağlanan kurum sayısı artmış ve bu ağların birbirleriyle iletişimi için protokoller (SMTP, FTP, TCP, IP, DNS) ve teknolojiler (Ethernet) icat edilmiştir. 

Daha sonraki yirmi yıl süresince, farklı iletişim kanallarını kullanarak farklı ağlar oluşturulmaya başlanmış, ARPANET projesiyle bağlanan kurum sayısı artmış ve bu ağların birbirleriyle iletişimi için protokoller (SMTP, FTP, TCP, IP, DNS) ve teknolojiler (Ethernet) icat edilmiştir. 

Daha sonraki yirmi yıl süresince, farklı iletişim kanallarını kullanarak farklı ağlar oluşturulmaya başlanmış, ARPANET projesiyle bağlanan kurum sayısı artmış ve bu ağların birbirleriyle iletişimi için protokoller (SMTP, FTP, TCP, IP, DNS) ve teknolojiler (Ethernet) icat edilmiştir. 

7. Soru

QuarkXPress programının temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Temel özellikleri şunlardır:

1- Quark firmasının ürettiği çok yönlü bir başka masaüstü yayıncılıktır.

2-QuarkXPress, hem basılı, hem dijital hem de mobil cihazlara yönelik etkileşimli yayınlar üretmek için kullanılmaktadır.

3- Masaüstü yayıncılık alanında güçlü özellikleriyle en çok tercih edilen bir yazılımdır.

4- QuarkXPress kullanılarak tek veya çok sayfalık dergi, gazete, kitap, kartvizit, broşür, el ilanı gibi yayınlar rahatlıkla tasarlanabilmektedir.

5- İlk olarak Mac sürümü piyasaya çıkan yazılımın Windows sürümü dana sonra çıkmıştır. Güncel teknolojilere uygun yayınlar hazırlama desteği de bulunan yazılım ile hem masaüstü hem de iPad, iPhone, Kindle Fire, Android tablet ve akıllı telefonlara uygun etkileşimli içeriğe sahip web yayınları oluşturulabilmektedir.

6- Lisanslı bir yazılımdır.

7-QuarkXPress programı, günümüzdeki son sürümü olan QuarkXPress 2016’yı kullanıcılara sunmaktadır.

8- Farklı işletim sistemleri (Windows, MacOss) versiyonları olan yazılım Photoshop, Illustrator, Word, Excel gibi popüler uygulamalarla entegre bir biçimde çalışabilmektedir.

8. Soru

Web yayıncılığı kavramı ne anlam ifade etmektedir?

Cevap

Web ağı üzerindeki web siteleri, bloglar, sosyal ağ platformları, içerik paylaşım platformları, çok kullanıcılı oyunlar, forumlar ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan yayıncılığa web yayıncılığı denilmektedir.

Web ağı üzerindeki web siteleri, bloglar, sosyal ağ platformları, içerik paylaşım platformları, çok kullanıcılı oyunlar, forumlar ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan yayıncılığa web yayıncılığı denilmektedir.

Web ağı üzerindeki web siteleri, bloglar, sosyal ağ platformları, içerik paylaşım platformları, çok kullanıcılı oyunlar, forumlar ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan yayıncılığa web yayıncılığı denilmektedir.

Web ağı üzerindeki web siteleri, bloglar, sosyal ağ platformları, içerik paylaşım platformları, çok kullanıcılı oyunlar, forumlar ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan yayıncılığa web yayıncılığı denilmektedir.

Web ağı üzerindeki web siteleri, bloglar, sosyal ağ platformları, içerik paylaşım platformları, çok kullanıcılı oyunlar, forumlar ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan yayıncılığa web yayıncılığı denilmektedir.

9. Soru

Microsoft Publisher arayüzü kullanılarak tasarlanmak istenen bir broşürün hazırlanma aşamaları nelerdir?

Cevap

Hazırlanma aşamaları:

1-Açılış ekranından istenilen şablonu seçmek. Ör. broşür

2-Sayfa özelliklerini belirlemek.

3-Tasarımı uygun biçimde oluşturmak.

4-Tasarımın kaydedileceği formatı belirlemek. 

3-Publisher programında hazırlanan bir tasarım dosyasından PDF belgesi, JPEG, TIFF veya
PNG resim dosyası veya webde yayınlamak üzere bir HTML belgesi üretmektir.

10. Soru

CMYK nedir ve ne amaçla kullanılır?

Cevap

CMYK, tüm renklerin Cyan (Camgöbeği), Magenta (Eflatun), Yellow (Sarı), Key (Siyah)
renkleri ile oluşturulduğu bir renk uzayıdır. Resimlerin baskıda daha kaliteli çıkması için kullanılır.

11. Soru

Bulut tabanlı yayıncılık hizmetlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bulut tabanlı yayıncılık hizmetlerinin özellikleri:

1-Bulut tabanlı yayıncılık hizmetinin web kullanıcılarına sunduğu en önemli özellik, web ağı
üzerinden istenilen platform aracılığı ile ulaşılabilir olmasıdır.

2- Verilen hizmetin web tarayıcıları üzerinden gerçekleştiriliyor olması nedeniyle oluşturma, depolama, düzeltme gibi işlemlerin aynı platform üzerinde yapılabilmesidir.

3-Sürükle-bırak yöntemi veya çeşitli simülasyon araçları ile kullanıcıların tasarımlarını kolay bir
biçimde hazırlayabilmektedir.

4-Bulut tabanlı yayıncılık hizmetlerinde yer alan sosyal medya desteği sayesinde kullanıcılar hazırladıkları yayınları başka bir aracıhizmete gereksinim duymadan çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşabilmektedir. 

12. Soru

Digital yayıncılık, internet yayıncılığı ve web yayıncılığı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Dijital teknolojilerin yayıncılık alanında işe koşulmasıyla birlikte, tasarım açısından yenilikçi ürünler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle yayıncılık alanı için geliştirilen yazılımlar sayesinde basılı ürünlerin tasarımı, mizanpajı ve basımı daha kolay yapılmaya başlamıştır. Web teknolojilerinin gelişimiyle birlikte basılı ürünlerin etkileşimli dijital versiyonları üretilmeye başlanarak dijital yayıncılığa (elektronik yayıncılık), daha sonra web ağı üzerinden yayılmasıyla internet yayıncılığına dönüşmüştür. 1970’li yılların başlarında e-posta ile başlayan dijital yayıncılık serüveni, 1990’lı yılların başında CD-ROM’lar, 90’lı yılların ortalarından itibaren ise elektronik dergiler (e-gazete), elektronik gazeteler (e-gazete), taşınabilir belge formatı (Portable Document Format – PDF) ve World Wide Web (WWW) ile farklı ortamlara taşınmıştır.

Dijital teknolojilerin yayıncılık alanında işe koşulmasıyla birlikte, tasarım açısından yenilikçi ürünler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle yayıncılık alanı için geliştirilen yazılımlar sayesinde basılı ürünlerin tasarımı, mizanpajı ve basımı daha kolay yapılmaya başlamıştır. Web teknolojilerinin gelişimiyle birlikte basılı ürünlerin etkileşimli dijital versiyonları üretilmeye başlanarak dijital yayıncılığa (elektronik yayıncılık), daha sonra web ağı üzerinden yayılmasıyla internet yayıncılığına dönüşmüştür. 1970’li yılların başlarında e-posta ile başlayan dijital yayıncılık serüveni, 1990’lı yılların başında CD-ROM’lar, 90’lı yılların ortalarından itibaren ise elektronik dergiler (e-gazete), elektronik gazeteler (e-gazete), taşınabilir belge formatı (Portable Document Format – PDF) ve World Wide Web (WWW) ile farklı ortamlara taşınmıştır.

Dijital teknolojilerin yayıncılık alanında işe koşulmasıyla birlikte, tasarım açısından yenilikçi ürünler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle yayıncılık alanı için geliştirilen yazılımlar sayesinde basılı ürünlerin tasarımı, mizanpajı ve basımı daha kolay yapılmaya başlamıştır. Web teknolojilerinin gelişimiyle birlikte basılı ürünlerin etkileşimli dijital versiyonları üretilmeye başlanarak dijital yayıncılığa (elektronik yayıncılık), daha sonra web ağı üzerinden yayılmasıyla internet yayıncılığına dönüşmüştür. 1970’li yılların başlarında e-posta ile başlayan dijital yayıncılık serüveni, 1990’lı yılların başında CD-ROM’lar, 90’lı yılların ortalarından itibaren ise elektronik dergiler (e-gazete), elektronik gazeteler (e-gazete), taşınabilir belge formatı (Portable Document Format – PDF) ve World Wide Web (WWW) ile farklı ortamlara taşınmıştır.

Dijital teknolojilerin yayıncılık alanında işe koşulmasıyla birlikte, tasarım açısından yenilikçi ürünler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle yayıncılık alanı için geliştirilen yazılımlar sayesinde basılı ürünlerin tasarımı, mizanpajı ve basımı daha kolay yapılmaya başlamıştır. Web teknolojilerinin gelişimiyle birlikte basılı ürünlerin etkileşimli dijital versiyonları üretilmeye başlanarak dijital yayıncılığa (elektronik yayıncılık), daha sonra web ağı üzerinden yayılmasıyla internet yayıncılığına dönüşmüştür. 1970’li yılların başlarında e-posta ile başlayan dijital yayıncılık serüveni, 1990’lı yılların başında CD-ROM’lar, 90’lı yılların ortalarından itibaren ise elektronik dergiler (e-gazete), elektronik gazeteler (e-gazete), taşınabilir belge formatı (Portable Document Format – PDF) ve World Wide Web (WWW) ile farklı ortamlara taşınmıştır.

Dijital teknolojilerin yayıncılık alanında işe koşulmasıyla birlikte, tasarım açısından yenilikçi ürünler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle yayıncılık alanı için geliştirilen yazılımlar sayesinde basılı ürünlerin tasarımı, mizanpajı ve basımı daha kolay yapılmaya başlamıştır. Web teknolojilerinin gelişimiyle birlikte basılı ürünlerin etkileşimli dijital versiyonları üretilmeye başlanarak dijital yayıncılığa (elektronik yayıncılık), daha sonra web ağı üzerinden yayılmasıyla internet yayıncılığına dönüşmüştür. 1970’li yılların başlarında e-posta ile başlayan dijital yayıncılık serüveni, 1990’lı yılların başında CD-ROM’lar, 90’lı yılların ortalarından itibaren ise elektronik dergiler (e-gazete), elektronik gazeteler (e-gazete), taşınabilir belge formatı (Portable Document Format – PDF) ve World Wide Web (WWW) ile farklı ortamlara taşınmıştır.

13. Soru

Scribus programının açık kaynak kodlu olmasının sağladığı en büyük avantaj nedir?

Cevap

Scribus’ın en belirgin özelliği açık kaynak kodlu olması ve basit kullanım özellikleri sunmasıdır. Açık
kaynak kodlu olması, yazılımın Linux işletim sistemi tabanlı ve ücretsiz olduğu anlamına gelmektedir.

14. Soru

Hosting hizmeti nedir?

Cevap

Hosting hizmeti, web ağı üzerinden web sitelerine erişilmesi için web sunucuları tarafından verilen barındırma hizmetidir.

15. Soru

Web 2.0 ve Web 3.0’in web hizmetlerine katkıları nelerdir?

Cevap

Farklı programlama dillerinin kullanılmasıyla birlikte web, sadece bilgi paylaşılan bir ortam olmaktan çıkarak bilginin üretildiği bir yapıya dönüşmüştür. Böylelikle oluşan bu yapı giderek daha çok kullanıcıya ulaşmış, daha özgür bir medya alanı olmuş ve günümüzün temel bilgi kaynağı konumuna gelmiştir. Bu, Web 2.0’dır. Kapsamında sosyal ağ siteleri, wiki uygulamaları, etkileşimli iletişim uygulamaları ve dinamik sitelerin yer aldığı Web 2.0’ı anlatan en güzel örnek wikilerdir. Wiki, bir web tarayıcısı üzerinden birçok web kullanıcısının işbirliği içerisinde yeni web sayfaları oluşturmasına, bunları düzenlemesine ve sayfalar arasında bağlantılar kurmasına izin veren web sitelerinin genel adıdır.

Web 2.0 ile birlikte web salt okunur olmaktan çıkarak kullanıcıların içeriğe katkıda bulunabildiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm Web 3.0’dır.  Ayrıca, günümüzde her web kullanıcısı doğrudan ya da dolaylı olarak web içeriğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinin izin verdiği ölçüde yorumlar, eleştiriler veya puanlar vererek içeriğin zenginleştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilmektedir.  Bu yapı da Web 3.0’tır. Web 3.0, yapısında artık kullanıcıların ulaşmak istediği bilgiye var olan bilgi yığını içerisinden daha hızlı erişmesini sağlanmaya çalışılmaktadır.

Farklı programlama dillerinin kullanılmasıyla birlikte web, sadece bilgi paylaşılan bir ortam olmaktan çıkarak bilginin üretildiği bir yapıya dönüşmüştür. Böylelikle oluşan bu yapı giderek daha çok kullanıcıya ulaşmış, daha özgür bir medya alanı olmuş ve günümüzün temel bilgi kaynağı konumuna gelmiştir. Bu, Web 2.0’dır. Kapsamında sosyal ağ siteleri, wiki uygulamaları, etkileşimli iletişim uygulamaları ve dinamik sitelerin yer aldığı Web 2.0’ı anlatan en güzel örnek wikilerdir. Wiki, bir web tarayıcısı üzerinden birçok web kullanıcısının işbirliği içerisinde yeni web sayfaları oluşturmasına, bunları düzenlemesine ve sayfalar arasında bağlantılar kurmasına izin veren web sitelerinin genel adıdır.

Web 2.0 ile birlikte web salt okunur olmaktan çıkarak kullanıcıların içeriğe katkıda bulunabildiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm Web 3.0’dır.  Ayrıca, günümüzde her web kullanıcısı doğrudan ya da dolaylı olarak web içeriğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinin izin verdiği ölçüde yorumlar, eleştiriler veya puanlar vererek içeriğin zenginleştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilmektedir.  Bu yapı da Web 3.0’tır. Web 3.0, yapısında artık kullanıcıların ulaşmak istediği bilgiye var olan bilgi yığını içerisinden daha hızlı erişmesini sağlanmaya çalışılmaktadır.

Farklı programlama dillerinin kullanılmasıyla birlikte web, sadece bilgi paylaşılan bir ortam olmaktan çıkarak bilginin üretildiği bir yapıya dönüşmüştür. Böylelikle oluşan bu yapı giderek daha çok kullanıcıya ulaşmış, daha özgür bir medya alanı olmuş ve günümüzün temel bilgi kaynağı konumuna gelmiştir. Bu, Web 2.0’dır. Kapsamında sosyal ağ siteleri, wiki uygulamaları, etkileşimli iletişim uygulamaları ve dinamik sitelerin yer aldığı Web 2.0’ı anlatan en güzel örnek wikilerdir. Wiki, bir web tarayıcısı üzerinden birçok web kullanıcısının işbirliği içerisinde yeni web sayfaları oluşturmasına, bunları düzenlemesine ve sayfalar arasında bağlantılar kurmasına izin veren web sitelerinin genel adıdır.

Web 2.0 ile birlikte web salt okunur olmaktan çıkarak kullanıcıların içeriğe katkıda bulunabildiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm Web 3.0’dır.  Ayrıca, günümüzde her web kullanıcısı doğrudan ya da dolaylı olarak web içeriğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinin izin verdiği ölçüde yorumlar, eleştiriler veya puanlar vererek içeriğin zenginleştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilmektedir.  Bu yapı da Web 3.0’tır. Web 3.0, yapısında artık kullanıcıların ulaşmak istediği bilgiye var olan bilgi yığını içerisinden daha hızlı erişmesini sağlanmaya çalışılmaktadır.

Farklı programlama dillerinin kullanılmasıyla birlikte web, sadece bilgi paylaşılan bir ortam olmaktan çıkarak bilginin üretildiği bir yapıya dönüşmüştür. Böylelikle oluşan bu yapı giderek daha çok kullanıcıya ulaşmış, daha özgür bir medya alanı olmuş ve günümüzün temel bilgi kaynağı konumuna gelmiştir. Bu, Web 2.0’dır. Kapsamında sosyal ağ siteleri, wiki uygulamaları, etkileşimli iletişim uygulamaları ve dinamik sitelerin yer aldığı Web 2.0’ı anlatan en güzel örnek wikilerdir. Wiki, bir web tarayıcısı üzerinden birçok web kullanıcısının işbirliği içerisinde yeni web sayfaları oluşturmasına, bunları düzenlemesine ve sayfalar arasında bağlantılar kurmasına izin veren web sitelerinin genel adıdır.

Web 2.0 ile birlikte web salt okunur olmaktan çıkarak kullanıcıların içeriğe katkıda bulunabildiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm Web 3.0’dır.  Ayrıca, günümüzde her web kullanıcısı doğrudan ya da dolaylı olarak web içeriğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinin izin verdiği ölçüde yorumlar, eleştiriler veya puanlar vererek içeriğin zenginleştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilmektedir.  Bu yapı da Web 3.0’tır. Web 3.0, yapısında artık kullanıcıların ulaşmak istediği bilgiye var olan bilgi yığını içerisinden daha hızlı erişmesini sağlanmaya çalışılmaktadır.

Farklı programlama dillerinin kullanılmasıyla birlikte web, sadece bilgi paylaşılan bir ortam olmaktan çıkarak bilginin üretildiği bir yapıya dönüşmüştür. Böylelikle oluşan bu yapı giderek daha çok kullanıcıya ulaşmış, daha özgür bir medya alanı olmuş ve günümüzün temel bilgi kaynağı konumuna gelmiştir. Bu, Web 2.0’dır. Kapsamında sosyal ağ siteleri, wiki uygulamaları, etkileşimli iletişim uygulamaları ve dinamik sitelerin yer aldığı Web 2.0’ı anlatan en güzel örnek wikilerdir. Wiki, bir web tarayıcısı üzerinden birçok web kullanıcısının işbirliği içerisinde yeni web sayfaları oluşturmasına, bunları düzenlemesine ve sayfalar arasında bağlantılar kurmasına izin veren web sitelerinin genel adıdır.

Web 2.0 ile birlikte web salt okunur olmaktan çıkarak kullanıcıların içeriğe katkıda bulunabildiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm Web 3.0’dır.  Ayrıca, günümüzde her web kullanıcısı doğrudan ya da dolaylı olarak web içeriğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinin izin verdiği ölçüde yorumlar, eleştiriler veya puanlar vererek içeriğin zenginleştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilmektedir.  Bu yapı da Web 3.0’tır. Web 3.0, yapısında artık kullanıcıların ulaşmak istediği bilgiye var olan bilgi yığını içerisinden daha hızlı erişmesini sağlanmaya çalışılmaktadır.

Web 2.0 ile birlikte web salt okunur olmaktan çıkarak kullanıcıların içeriğe katkıda bulunabildiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm Web 3.0’dır.  Ayrıca, günümüzde her web kullanıcısı doğrudan ya da dolaylı olarak web içeriğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinin izin verdiği ölçüde yorumlar, eleştiriler veya puanlar vererek içeriğin zenginleştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilmektedir.  Bu yapı da Web 3.0’tır. Web 3.0, yapısında artık kullanıcıların ulaşmak istediği bilgiye var olan bilgi yığını içerisinden daha hızlı erişmesini sağlanmaya çalışılmaktadır.

Web 2.0 ile birlikte web salt okunur olmaktan çıkarak kullanıcıların içeriğe katkıda bulunabildiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm Web 3.0’dır.  Ayrıca, günümüzde her web kullanıcısı doğrudan ya da dolaylı olarak web içeriğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinin izin verdiği ölçüde yorumlar, eleştiriler veya puanlar vererek içeriğin zenginleştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilmektedir.  Bu yapı da Web 3.0’tır. Web 3.0, yapısında artık kullanıcıların ulaşmak istediği bilgiye var olan bilgi yığını içerisinden daha hızlı erişmesini sağlanmaya çalışılmaktadır.

Web 2.0 ile birlikte web salt okunur olmaktan çıkarak kullanıcıların içeriğe katkıda bulunabildiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm Web 3.0’dır.  Ayrıca, günümüzde her web kullanıcısı doğrudan ya da dolaylı olarak web içeriğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinin izin verdiği ölçüde yorumlar, eleştiriler veya puanlar vererek içeriğin zenginleştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilmektedir.  Bu yapı da Web 3.0’tır. Web 3.0, yapısında artık kullanıcıların ulaşmak istediği bilgiye var olan bilgi yığını içerisinden daha hızlı erişmesini sağlanmaya çalışılmaktadır.

Web 2.0 ile birlikte web salt okunur olmaktan çıkarak kullanıcıların içeriğe katkıda bulunabildiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm Web 3.0’dır.  Ayrıca, günümüzde her web kullanıcısı doğrudan ya da dolaylı olarak web içeriğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Kullanıcılar, web sitelerinin izin verdiği ölçüde yorumlar, eleştiriler veya puanlar vererek içeriğin zenginleştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilmektedir.  Bu yapı da Web 3.0’tır. Web 3.0, yapısında artık kullanıcıların ulaşmak istediği bilgiye var olan bilgi yığını içerisinden daha hızlı erişmesini sağlanmaya çalışılmaktadır.

16. Soru

PowToon uygulaması kullanıcılarına hangi fırsatları sunmaktadır? 

Cevap

PowToon web uygulaması, canlandırma özelliklerinin kullanıldığı videolar veya sunular oluşturmak için kullanılan çevrimiçi bir uygulamadır.  PowToon ile hazırlanacak bir web yayınında aktarılmak istenen bilgi daha kısa sürede, ancak daha dikkat çekici ve eğlenceli bir biçimde sunulabilmektedir.  Bununla birlikte canlandırma özellikleri olan videolar veya sunular şeklinde oluşturulan animasyonlar ile web yayınlarının çekiciliği artırılabilmektedir.

17. Soru

CuteFTP aracının temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Temel özellikleri şunlardır:

1- Globalspace firmasının lisanslı bir yazılımıdır.
2- FTP protokolü üzerinden dosya transfer işlemlerini güvenli bir biçimde gerçekleştirilir. 
3- Yazılımın Windows ve Mac işletim sistemlerine uygun versiyonları da bulunmaktadır.
4- Programın Türkçe dil desteği yoktur. 
5- Programın kurulum dosyası bilgisayara indirildikten sonra bilgisayara kurulum işlemi yapılması
gerekmektedir.
6-Web kullanıcıları hazırladıkları yayınları CuteFTP programı aracılığıyla
web sunucularına kopyalamak istediklerinde öncelikle ilgili sunucuyla bağlantı kurmak zorundadır.
7-FTP protokolü ile sunuculara bağlantı kurulabilmesi için genellikle ilgili sunucuya erişim izni gerekmektedir. Bu izin, ağ sistem yöneticisi tarafından bağlantı için verilen kullanıcı adı ve şifreden oluşmaktadır.
8- Web kullanıcıları sahip oldukları izinler doğrultusunda ilgili sunuculara CuteFTP programı aracılığıyla bağlantı kurarak dosya transfer işlemleri yapabilmektedir.

18. Soru

FTP araçları ne demektir?

Cevap

FTP (File Transfer Protocol), web ağı üzerindeki bilgisayarların dosya paylaşımı için kullanılan protokoldür. FTP araçları ise, istemci bilgisayarda hazırlanan dosyaların sunucu bilgisayarlara aktarım
işlemlerini kolaylıkla yapabilmek amacıyla geliştirilen çeşitli yazılımlardır. 

19. Soru

FileMaker programının kullanıcılarına sunduğu temel hizmet nedir?

Cevap

FileMaker programının kullanıcılarına sunduğu temel hizmet, farklı platformlarda dahi çalışabilen,
veritabanı desteğiyle özel dinamik web yayınlarının oluşturulmasıdır.

20. Soru

Sabit içerikli ve değişken içerikli web sayfalarının birbirlerinden en temel farkı nedir?

Cevap

Sabit içerikli web sayfaları içeriğin kullanıcıların istekleri doğrultusunda değişmediği web sayfalarıdır. Değişken içerikli web sayfaları ise, sayfa içeriğinin kullanıcı istekleri doğrultusunda değiştiği web sayfalarıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.