Açıköğretim Ders Notları

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Avrupa İle Siyasi Ve Kültürel İlişkiler

1. Soru

Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyıldan itibaren savaşlardaki mağlubiyetlerin sonucunda hem siyasi hem de sosyokültürel anlamda hangi ülke ile yakınlaşır?

Cevap

Avrupa’yla, özellikle Fransa’yla yakınlaşır.


2. Soru

Osmanlı Devleti ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilere bakıldığında hangi münasebetin söz konusu olduğu görülür.

Cevap

Osmanlı Devleti ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilere bakıldığında ekonomik, askerî, diplomatik ve kültürel alanlarda -kısmi de olsa- karşılıklı bir münasebetin söz konusu olduğu görülür.


3. Soru

Osmanlılar daha İstanbul’u fethetmeden önce Avrupa’dan hangi silahları alırlar.

Cevap

Nitekim Osmanlılar daha İstanbul’u fethetmeden önce Avrupa’dan barut, muhasara topu, havan, arkebüz, mayın gibi o devir için önemli sayılabilecek bazı silahları alırlar.


4. Soru

1593-1606 yılları arasında devam eden Avusturya savaşları sırasında hangi parçalar top yapımında kullanılır?

Cevap

1593-1606 yılları arasında devam eden Avusturya savaşları sırasında reform nedeniyle kiliselerden sökülen çan parçaları İngiltere’den getirtilir ve bu parçalar top yapımında kullanılır.


5. Soru

Osmanlı topları kimin tasarımına göre göre yapılır?

Cevap

O dönemdeki Osmanlı topları İtalyan Pietro Sandi’nin tasarımına göre yapılır.


6. Soru

Fetih’ten sonra İstanbul’daki faaliyetlerini devam ettiren elçilerin Osmanlı Devleti’nin fikir, sanat, kültür ve sosyal hayatında bazı ufak tefek değişikliklere vesile olmaları hangi yüzyıla rastlar?

Cevap

18. yüzyıla rastlar.


7. Soru

Fatih Sultan Mehmet, fetihten hemen sonra İtalya’ya kaçan kimleri İstanbul’a davet eder?

Cevap

İtalya’ya kaçan Grek bilimci ve filozofları İstanbul’a davet eder.


8. Soru

Venedik’ten hangi ustalarını getirtir?

Cevap

Venedik’ten kılıç ve bronz ustalarını getirtir.


9. Soru

Yükselme döneminde Osmanlı devlet adamları neyle bilinçli olarak ilgilenmişlerdir?

Cevap

Yükselme döneminde Osmanlı devlet adamları Grek bilim ve felsefesiyle bilinçli olarak ilgilenmişlerdir.


10. Soru

Fatih Sultan Mehmet hangi medreseyi bilim akademisi haline getirmeye çalışıyor?

Cevap

Semâniye Medresesini bilim akademisi haline getirmeye çalışıyor.


11. Soru

Hangi ünlü İtalyan hümanist Fatih Sultan Mehmet’in maiyeti içinde yer alır?

Cevap

Ünlü İtalyan hümanisti Ciriaco Pizzicolli de Fatih Sultan Mehmet’in maiyeti içinde yer alır.


12. Soru

Kim Fatih Sultan Mehmet’in biyografisini yazar?

Cevap

Yunanlı Critoboulos ise onun biyografisini yazar.


13. Soru

Hangi ressam Fatih Sultan Mehmet’in resmiyle birlikte başka resimler de yapar?

Cevap

Ressam Gentile Bellini.  


14. Soru

Fatih Sultan Mehmet hangi kitabı tercüme ettirir?

Cevap

Batlamyus’un coğrafyası.


15. Soru

Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa kültürüne karşı kayıtsız kalmadığını gösteren eylemler hangileridir?

Cevap

İstanbul’a eski Yunan ve Roma heykellerini getirtmesi, bunları meydanlara dikmese de çevresinde Yunan ve Roma tarihi hakkında bilgi veren İtalyan ve Rum müşavirlerin bulunması.


16. Soru

İstanbul’un fethedilmesinden sonra Rum durumu ne olur?

Cevap

İstanbul’un fethedilmesi üzerine İstanbul’da pek az Rum kalır. Ancak daha sonraki süreçlerde bunların birçoğu geri döner ve İmparatorluk içinde zengin bir topluluk haline gelmeye başlarlar.


17. Soru

İstanbul’un fethedilmesinden sonra Yahudilerin durumu ne olur?

Cevap

Bizans Devleti’nden beri İstanbul’da yaşamaya devam eden Yahudilerin sayısı da 15. yüzyılın sonlarında iyice artar. Avrupa ülkelerinden kaçan pek çok Yahudi de Osmanlı’nın hoşgörüye dayalı devlet anlayışına sığınır.


18. Soru

II. Bayezit ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde hangi ressamların İstanbul’a getirtilmesi için bazı teşebbüslerde bulunulur.

Cevap

II. Bayezit ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde Michelangelo ve Leonardo da Vinci’nin İstanbul’a getirtilmesi için bazı teşebbüslerde bulunulur.


19. Soru

II. Bayezit’in ünlü ressamları ne için davet eder?

Cevap

Haliç ve Galata üzerine bir köprü yaptırmak.


20. Soru

II. Bayezit döneminde Avrupa ile ilişkilere bakıldığında dış politikada en büyük hareketliliğin hangi büyük kentler yaşandığı görülmektedir.

Cevap

Venedik ile.


21. Soru

Venedik’le yaşanan anlaşmazlıklar sonucu ne olur?

Cevap

Venedik’le yaşanan bazı anlaşmazlıklar neticesinde Sultan Bayezit, Türk limanlarını Venedik ticaretine kapatır.


22. Soru

Herkül, Apollon ve Diana heykelleri nerede dikilir?

Cevap

Herkül, Apollon ve Diana heykelleri At Meydanı’nda İbrahim Paşa’nın sarayının önüne dikilir.


23. Soru

İbrahim Paşa’ya neden Frenk İbrahim Paşa lakabı takılır?

Cevap

: İslam geleneğine aykırı bu heykellerin dikilmesinden dolayı İbrahim Paşa’ya Frenk İbrahim Paşa lakabı verilir ve Paşa halkın çok sert eleştirilerine maruz kalır.


24. Soru

III. Murat’ın çocuklarının sünnet düğününde ne sergilenmiştir?

Cevap

Dokuz yüz Hristiyan köle tarafından “ballet pantomime” sergilenmiştir.


25. Soru

Gemi inşaatında kimler örnek alınır?

Cevap

Gemi inşasında Venedik örnek alınır.


26. Soru

Osmanlılara kaçıncı yüzyılda Avrupa haritası eline geçer?

Cevap

16. Yüzyılda


27. Soru

Mercator’un Atlas Minor adlı eseri kim çevirir?

Cevap

Kâtip Çelebi


28. Soru

Osmanlı Devleti’nin yeni Avrupa karşısında gerileyişi kaçıncı yüzyıl başlar?

Cevap

16. yüzyıl sonlarında başlar.


29. Soru

Karlofça Antlaşmasıyla Osmanlı ne durumdadır?

Cevap

Karlofça Antlaşması, Osmanlı yayılmasının ve hâkimiyetinin durduğunu ve Osmanlı gücünün artık Avrupalı devletler nezdinde silindiğini belgelemesinden dolayı diplomatik bir önem de taşır.


30. Soru

Osmanlının Avrupa’yı yakından incelemek, oradaki bilimsel gelişmeleri ve özellikle sosyo-kültürel hayatı takip etmek arzusu ne zaman olmuştur?

Cevap

Lale Devri olarak bilinen 1718-1730 yılları arasında.


31. Soru

Osmanlı İmparatorluğu ilmî ve sanatsal faaliyetlere ağırlık verilmesi ve fikir hayatının yükselmesi, gelişmesi için sarf edilen gayret kimin döneminde olmuştur?

Cevap

III. Ahmet’in veziri Nevşehirli İbrahim Paşa’dır.


32. Soru

Osmanlı sınırları içinde bir Türk yazar tarafından Avrupa ile ilgili kaleme alınan ilk önemli belge kimin tarafından yazılmıştır?

Cevap

Evliya Çelebi tarafından yazılmıştır.


33. Soru

Patrona Halil İsyanı kimin zamanında olmuştur?

Cevap

III. Ahmet’in padişahlık, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın zamanında.


34. Soru

Fransa ile bir uzlaşma imkânı aramak ve Fransız medeniyetini tanıyarak söz konusu medeniyetin Osmanlı topraklarına getirilebilecek yönleri ile ilgili bilgi edinmek amacıyla kim gönderilmiştir?

Cevap

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’yi gönderilmiştir


35. Soru

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Avrupa ile ilgili gözlemler ve izlenimlerini hangi eserinde anlatmıştır?

Cevap

Sefaretname adlı eserinde anlatmıştır.


36. Soru

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Sefaretname eserinde neler anlatmıştır?

Cevap

Çelebi Mehmet, yeni teknikler, bilim kurumları, rasathaneler, laboratuvarlar, limanlar, karantina yöntemiyle birlikte; hayvanat bahçeleri, parklar, tiyatrolar, operalar gibi eğlence yerlerine ilişkin izlenimlerini olumlu bir yaklaşımla dile getirir.


37. Soru

Paris’te basımevlerini gezerek matbaacılık kültürüyle ilgili ayrıntılı bilgiler kim toplamıştır?

Cevap

Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in yanında Paris’e götürdüğü oğlu Sait Efendi.


38. Soru

Sait Efendi İstanbul’a döndükten sonra kim ile ortak ilk matbaayı kurmak için teşebbüslerde bulunur?

Cevap

İbrahim Müteferrika ile.


39. Soru

İbrahim Müteferrika, matbaanın önemini ve gerekliliğini hangi eserinde anlatmıştır?

Cevap

Vesilet’üt-tıbâa adlı eserinde.


40. Soru

İstanbul’a 1699 yılında gelen ve uzun yıllar burada kalan ve saraydaki kabul törenlerinde bulunan ressam grubunun en ünlülerinden olan ressam kimdir?

Cevap

Jean-Baptise Van Mour


41. Soru

Turquerie dalgası ne zaman ve kim tarafından başlatılmıştır?

Cevap

1721’de Paris’te Türk elçiliği tarafından.


42. Soru

Avrupa’dan İstanbul’a birçok mimar getirtilir, bu mimarların yaptıkları binalarda hangi tarzı uygularlar.  

Cevap

Versailles (Versay) tarzı uygularlar.


43. Soru

Avrupalılaşma hareketinin beyannamesi niteliğinde olan eser nedir?

Cevap

Usûl’ül– hikem fî nizâmü’l–ümem adlı eser.


44. Soru

XV. Louis ile anlaşamadığı için Avusturya’ya sığınan, sonraki süreçte İstanbul’a gelen ve Müslüman olduktan sonra (Humbaracı) Ahmet adını alan ve topçu sınıfının ıslahı için bazı çalışmalar yapan kimdir?

Cevap

Comte de Bonneval


45. Soru

III. Mustafa’nın tahta çıkışını haber vermek için, 1758’de kim Viyana’ya gönderilir?

Cevap

Ahmet Resmi Efendi


46. Soru

Kim Berlin’de “komedya denilen hayalhâneler” ile tanışır?

Cevap

Ahmet Resmi Efendi


47. Soru

Mustafa’nın son zamanları ile I. Abdülhamit’in padişahlığının ilk yıllarında kim Mühendishane’de ders vermiştir?

Cevap

Macar asıllı Baron de Tott


48. Soru

Kim tarafından 1792’de belli başlı Avrupa şehirlerinde daimi Osmanlı elçilikleri açılma kararı alınır?

Cevap

III. Selim tarafından.


49. Soru

İlk elçilik nerede ve ne zaman kurulur?

Cevap

Bu elçiliklerin ilki 1793’te Londra’da kurulur.


50. Soru

Fransız Cumhuriyeti’ndeki ilk Osmanlı elçisi kimdir?

Cevap

Moralı Seyyid Ali Efendi


51. Soru

Ebubekir Ratip Efendi’nin Avusturya’nın askerî ve sivil idaresi hakkında verdiği bilgiler özellikle nelerdir?

Cevap

• eğitimli ve disiplinli ordu

• düzenli bir maliye

• namuslu, dürüst ve eğitimli memurlar

• ekonomik güvenlik ve müreffeh bir hayat.


52. Soru

1793 yılında Osmanlı hükûmeti Paris’e bir liste gönderir ve uzmanlaşmış subay ve teknisyen kadrosu talebinde bulunur. Hangi büyükelçi ile birlikte kalabalık bir askeri uzman grubu elir?

Cevap

General Aubert Dubayet


53. Soru

Fransız İhtilali’nden beş yıl sonra 1794’te İstanbul’daki Fransa büyükelçiliğinde “Cumhuriyetin çıkarlarına en uygun biçimde hizmet etmek, konvansiyon bültenini ve yasalarını tanıtmak” için ne yapılmıştır?

Cevap

Fransızca basım yapacak bir matbaa kurulmuştur.


54. Soru

1793’te İstanbul’a gelen ilk elçi Descorches’a hangi iki önemli görev verilir?

Cevap

• Fransa’daki devrim hükûmetini Osmanlı Devleti’ne resmen tanıtmak

• Osmanlıları dost olarak Fransa’nın yanında Rusya’ya karşı savaşa sokmak.


55. Soru

Fransız elçilerin Fransızca gazeteler çıkarmalarının sebebi nedir?

Cevap

1789 devriminin cumhuriyetçi fikirlerini Doğu’da ve özellikle başka ülkelerdeki kendi vatandaşları arasında yaymaktır.


56. Soru

III. Selim döneminde temsil vermek için İstanbul’a gelen İtalyan sanatçı Torrini’yi kimler izlemiştir?

Cevap

Sadrazam, daha sonra Padişah ve haremdeki kadınlar izlemiştir.


57. Soru

Navarin Olayı nedir?

Cevap

1827 yılında Fransa, İngiltere ve Rusya’ya ait filolar, Navarin’de Osmanlı donanmasını yakarlar. Öyle ki Türk kuvvetlerinin yenilgisi olarak değerlendirilen bu olay Avrupa’da sevinç gösterileriyle karşılanır.


58. Soru

Savaş sanatını öğrenmeleri için Avrupa’ya öğrenci gönderen kimdir?

Cevap

II. Mahmut


59. Soru

II. Mahmut bu tutumuyla Avrupa’nın model olarak alındığını açıkça ifade etmiştir?

Cevap

II. Mahmut, Tıbbiye’nin açılış töreninde tıp eğitiminin Fransızca yapılacağını gerekçeleriyle dile getirir.


60. Soru

II. Mahmut döneminde neden karantina uygulamasına geçilir?

Cevap

Karantina uygulamasına yol açan sebep, 1831- 1833 yılları arasında Hindistan’dan Yakın Doğu yoluyla Avrupa’ya yayılan kolera salgınıdır.


61. Soru

Doktor De Kay, Kanada’da Québec şehrinde ne anlatır?

Cevap

Doktor De Kay, Kanada’da Québec şehrinde yapılan uluslararası hekimler toplantısında koleraya yakalananların kurtulabileceğini İstanbul’daki gözlemleri çerçevesinde anlatır.


62. Soru

Hangi dönemde ülkeye gelecekler için pasaport uygulamasına geçilmiştir?

Cevap

II. Mahmut döneminde


63. Soru

Mustafa Reşit Paşa, Avrupa’da siyaset adamlarının kamuoyunun etkisinde bulunduklarını ve kamuoyu kazanılmadıkça Türkler hakkındaki yanlış kanaatlerin değişmeyeceğini fark eder. Bu nedenle II. Mahmut’un dikkatini özellikle hangi noktalara çekmeye çalışır?

Cevap

• Osmanlı Devleti gibi büyük bir devletin yalnız Paris’te kalıcı elçi bulundurması, Batı kamuoyunu tanımak ve kontrol etmek için yeterli değildir. Viyana, Berlin ve Sen Petersburg gibi diğer büyük başkentlerde de elçiliklerin kurulması gerekmektedir.

• Türk elçileri bulundukları ülkelerin kamuoyunu kazanmak için basından faydalanma yollarını öğrenmelidirler.

• Takvim-i Vekayi gazetesinin Fransızca baskısı da yayımlanmalıdır. Gazetenin Fransızcası Avrupa’daki ilgili yerlere gönderilmeli ve İmparatorlukta yapılmakta olan ıslahatlar, yenileşme faaliyetleri Avrupa’ya duyurulmalıdır


64. Soru

1838’de elçilik heyetiyle birlikte Paris’e giderken Roma, Floransa, Viyana, Prag, Berlin, Frankfurt, Brüksel, Anvers ve Londra’yı gören/gözlemleyen Mustafa Sami Efendi, gözlemlerini hangi eserde anlatmıştır?

Cevap

Avrupa Risalesi adlı eserinde


65. Soru

Mustafa Sami Efendi’ye göre, Avrupa uygarlığının üstünlüğünün başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

• müspet bilimlerin ilerlemesidir

• din özgürlüğü

• eski ile yeni arasında devamlılık olması


66. Soru

Sadık Rıfat Paşa, Avrupa’da neleri gördüklerini sıralar?

Cevap

Din özgürlüğünü, idari yapıdaki düzeni, memurların dürüstlüğünü ve çalışkanlığını; eğitimin ve okuryazarlığın yaygınlığını, kitap ve matbaanın eğitime katkılarını, gazetelerin yaygınlığını, yatırımların devlet tarafından teşvikini, bankaları, posta hizmetlerini, demiryollarını, otel ve lokantaların temizliğini, eğlence ve müziğin önemini, yoksullar ve hastalara hizmet veren kurumları sıralar.


67. Soru

1831 yılında ilk kez yayın hayatına hangi gazete atılmıştır?

Cevap

Osmanlı resmî gazetesi Takvim-i Vekayi’dir.


68. Soru

Avrupai bir eğitim sistemiyle desteklenmesi gerektiği düşüncesinde olan kimdir?

Cevap

II. Mahmut’un oğlu Sultan Abdülmecit


69. Soru

Mustafa Reşit Paşa, Avrupai bir esasla hazırladığı fermanın adını nedir?

Cevap

Tanzimat-ı Hayriye


70. Soru

Vaat edilen reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle verilen notanın etkisi görüldüğü ferman nedir?

Cevap

1856 Islahat Fermanı’nda


71. Soru

Hangi ünlü Avrupalı piyanist 1847 yılında konser vermek için İstanbul’a gelir

Cevap

Avrupalı piyanist Liszt’in


72. Soru

Sultan Abdülmecit kendisine Fransız imparatoru III. Napolyon’un verdiği hangi nişanını kabul eder?

Cevap

“d’honneur” nişanını kabul eder.


73. Soru

Amirutzes kimdir?

Cevap

Amirutzes: Bizanslı bilim adamı. Felsefe ve coğrafya konularında sarayda danışmanlık yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Amuritzes’e dünya haritası yaptırır.


74. Soru

Michelangelo kimdir?

Cevap

Michelangelo: (1475- 1564)
Rönesans dönemi İtalyan ressamı,
heykeltıraş, mimar ve şai


75. Soru

Leonardo da Vinci kimdir?

Cevap

Leonardo da Vinci: (1452- 1519) Rönesans dönemi İtalyan ressamı.Aynı zamanda müzisyen, mimar,
mühendis, matematikçi, yazarve heykeltıraş olan Leonardo da Vinci’nin en tanınmış yapıtları Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği’dir


76. Soru

Nâme-i Hümayun nedir?

Cevap

Nâme-i Hümayun: Osmanlı padişahları tarafından Müslüman ve Hristiyan hükümdarlarla,
Osmanlı Devleti’ne bağlı olan hanlıklara, emirliklere ve voyvodalara gönderilen mektuplara denir.


77. Soru

Tipografi nedir?

Cevap

Tipografi: Kabartma biçimlerle ilgili basım yöntemi. Yazıyı belli bir biçime sokma tekniği.


78. Soru

Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin tüm dünyaya yayılması Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?

Cevap

Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin tüm dünyaya yayılması, toprak kaybetmeye başlayan ve eski gücünü yitirme tehdidiyle karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti’ni de derinden etkiler. Coğrafi keşifler, Avrupa’daki bilimsel, teknik, endüstriyel gelişmeler ve sanayi devrimi, Avrupa’ya ilerleyişi duran ve içteki karışıklıklarla mücadele eden Osmanlıları çözüm arayışlarına iter. 17. yüzyıl ortalarında eski gücünü yitirmeye başlayan Osmanlı Devleti, ekonomik olarak zayıflamaya ve ticari anlamda da güç kaybetmeye başlar. Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkisi başlangıçta daha çok ekonomik
alandadır. 18. yüzyılda Avrupalıların ucuz fiyata aldıkları Osmanlı hammaddelerini işlenmiş olarak Osmanlılara yeniden satmaları, fabrika ürünleriyle el yapımı ürünlerin rekabet edemeyecek hale gelmesi ve Avrupalı tüccarların sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun çeşitli illerinde de ticaret yapmaya başlamaları Osmanlı ticari sisteminin güç kaybetmesine ve Avrupa lehine dönmesine yol açar (Budak, 2008, s. 31-32).Yenilgilerin ve Avrupa’ya karşı tutum değiştirilmesi gerektiğinin resmî belgeleri niteliğinde olan Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) antlaşmalarının sonucu olarak toprak
kaybedilmesi, Osmanlıların yüzünü Avrupa’ya çevirmesinde oldukça etkilidir. Karlofça Antlaşması’yla on altı yıl süren savaşların sona ermesine rağmen Osmanlı Devleti bu savaştan hem maddi hem de manevi zararlarla çıkar. Elden çıkan toprakların yanı sıra ülkeidari, mali, askerî ve sosyal bakımdan güç yitimine uğradığı gibi düzende ve güvenliktede bozulmalar ve bazı zafiyetler görülür. Karlofça Antlaşması, Osmanlı yayılmasının ve hâkimiyetinin durduğunu ve Osmanlı gücünün artık Avrupalı devletler nezdinde silindiğini belgelemesinden dolayı diplomatik bir önem de taşır. Zira artık büyük Avrupa devletleri, bu antlaşmadan sonra ortak çıkarları için Osmanlı’nın içişlerine karışma hakkına sahip olduklarını kabul ettirme yolunda adımlar atarlar. Bununla birlikte bu antlaşmadan sonra Osmanlı hükûmeti de önceden önem vermediği İngiltere, Fransa, Flemenk gibi bazı Avrupa devletlerinin etkisi altında kalmaya başlar ve bu devletlerle antlaşma yoluna giderek mevcut durumunu idare etme çabası içine girer. Karlofça ve Pasarofça Antlaşmaları ile bu antlaşmalardan sonraki temaslar, Avrupa’yla daha yakından ilişki içinde olma gerekliliğini de ortaya çıkarır. Barış için aracı olmak isteyen İngiltere, Felemenk ve Fransa
elçileriyle yapılan görüşmeler diplomasi alanında daha sağlam gelişmelere sebep olur ve
Avrupa hükümdarlarına gönderilen mektuplarla dostluk tezahürlerine yer verilir (Uzunçarşılı, 1988b). Toprak kayıplarının artmasından dolayı Avrupa devletleriyle yakın ilişkiler kurulması ve ıslahatlar yapılması yönünde çözüm önerileri ortaya atılır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin teknolojik düzeyi ile Avrupa’nın teknik gelişmişliği arasında doldurulması güç bir uçurum görülmeye başlanır. Bu uçurumun en belirginleştiği alan ise askerlik teknolojisidir (Berkes, 2006, s. 73). Aradan geçen yüzyıllar boyunca
Avrupa devletleri Osmanlı’nın savaş tekniklerini öğrendikleri gibi bu alanda Osmanlı’yı
oldukça geride bırakmışlardır. Zira 18. yüzyılın başlarında Rönesans’ın inşa ettiği değişiklikleri algılayan, coğrafi keşifler sayesinde üretim imkânlarını genişleten, skolastik düşüncenin ve feodal sistemin sınırladığı çerçevelerden çıkarak yeni ve gelişmiş hayat şekilleri yaratmaya başlayan bir Avrupa karşısında ilmî hayatı durmuş, iktisadi düzeni ve üretim güçleri savaşlar, isyanlar ve kargaşalıklarla altüst olmuş bir Osmanlı İmparatorluğu mevcuttur (Tanpınar, 2003, s. 42).
Bütün bu çözülme sürecinde Avrupa’yı yakından incelemek, oradaki bilimsel gelişmeleri ve özellikle sosyo-kültürel hayatı takip etmek arzusu Lale Devri olarak bilinen 1718-1730 yılları arasında iyice belirginleşir. Yeni ve Avrupai bir yaşam anlayışının benimsenmesi yolunda adımların atıldığı ve barışçıl bir anlayışın hüküm sürdüğü bu devrin bütününde Avrupa etkilerini görmek mümkündür. 18. yüzyıla kadar daha çok savaşlar nedeniyle ilişki içerisinde bulunan Osmanlı Devleti ile Avrupa, bu yüzyılın ilk yarısından
itibaren birbirlerini sosyo-kültürel açıdan da tanıma gereği duyarlar. Nitekim bu devirde,
Fatih Sultan Mehmet’ten beri İstanbul’da yaşayan yabancı topluluğu da yavaş yavaş yüksek
tabakanın arasına girmeye başlar (Tanpınar, 2003, s. 44).


79. Soru

Lale devri ve sonrasında Avrupa ile siyasal ve kültürel ilişkiler nasıldı? 

Cevap

Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin tüm dünyaya yayılması, toprak kaybetmeye başlayan ve eski gücünü yitirme tehdidiyle karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti’ni de derinden etkiler. Coğrafi keşifler, Avrupa’daki bilimsel, teknik, endüstriyel gelişmeler ve sanayi devrimi, Avrupa’ya ilerleyişi duran ve içteki karışıklıklarla mücadele eden Osmanlıları çözüm arayışlarına iter. 17. yüzyıl ortalarında eski gücünü yitirmeye başlayan Osmanlı Devleti, ekonomik olarak zayıflamaya ve ticari anlamda da güç kaybetmeye başlar. Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkisi başlangıçta daha çok ekonomik alandadır. 18. yüzyılda Avrupalıların ucuz fiyata aldıkları Osmanlı hammaddelerini işlenmiş olarak Osmanlılara yeniden satmaları, fabrika ürünleriyle el yapımı ürünlerin rekabet demeyecek hale gelmesi ve Avrupalı tüccarların sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun çeşitli illerinde de ticaret yapmaya başlamaları Osmanlı ticari sisteminin güç kaybetmesine ve Avrupa lehine dönmesine yol açar (Budak, 2008, s. 31-32). Yenilgilerin ve Avrupa’ya karşı tutum değiştirilmesi gerektiğinin resmî belgeleri niteliğinde olan Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) antlaşmalarının sonucu olarak toprak kaybedilmesi, Osmanlıların yüzünü Avrupa’ya çevirmesinde oldukça etkilidir. Karlofça Antlaşması’yla on altı yıl süren savaşların sona ermesine rağmen Osmanlı Devleti bu savaştan hem maddi hem de manevi zararlarla çıkar. Elden çıkan toprakların yanı sıra ülke idari, mali, askerî ve sosyal bakımdan güç yitimine uğradığı gibi düzende ve güvenlikte de bozulmalar ve bazı zafiyetler görülür. Karlofça Antlaşması, Osmanlı yayılmasının ve
hâkimiyetinin durduğunu ve Osmanlı gücünün artık Avrupalı devletler nezdinde silindiğini belgelemesinden dolayı diplomatik bir önem de taşır. Zira artık büyük Avrupa devletleri, bu antlaşmadan sonra ortak çıkarları için Osmanlı’nın içişlerine karışma hakkına
sahip olduklarını kabul ettirme yolunda adımlar atarlar. Bununla birlikte bu antlaşmadan sonra Osmanlı hükûmeti de önceden önem vermediği İngiltere, Fransa, Flemenk gibi bazı Avrupa devletlerinin etkisi altında kalmaya başlar ve bu devletlerle antlaşma yoluna giderek mevcut durumunu idare etme çabası içine girer. Karlofça ve Pasarofça Antlaşmaları ile bu antlaşmalardan sonraki temaslar, Avrupa’yla daha yakından ilişki içinde olma gerekliliğini de ortaya çıkarır. Barış için aracı olmak isteyen İngiltere, Felemenk ve Fransa elçileriyle yapılan görüşmeler diplomasi alanında daha sağlam gelişmelere sebep olur ve
Avrupa hükümdarlarına gönderilen mektuplarla dostluk tezahürlerine yer verilir (Uzunçarşılı, 1988b). Toprak kayıplarının artmasından dolayı Avrupa devletleriyle yakın ilişkiler kurulması ve ıslahatlar yapılması yönünde çözüm önerileri ortaya atılır.
17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin teknolojik düzeyi ile Avrupa’nın teknik gelişmişliği arasında doldurulması güç bir uçurum görülmeye başlanır. Bu uçurumun en belirginleştiği alan ise askerlik teknolojisidir (Berkes, 2006, s. 73). Aradan geçen yüzyıllar boyunca Avrupa devletleri Osmanlı’nın savaş tekniklerini öğrendikleri gibi bu alanda Osmanlı’yı oldukça geride bırakmışlardır. Zira 18. yüzyılın başlarında Rönesans’ın inşa ettiği değişiklikleri algılayan, coğrafi keşifler sayesinde üretim imkânlarını genişleten, skolastik düşüncenin ve feodal sistemin sınırladığı çerçevelerden çıkarak yeni ve gelişmiş hayat  yaratmaya başlayan bir Avrupa karşısında ilmî hayatı durmuş, iktisadi düzeni ve üretim güçleri savaşlar, isyanlar ve kargaşalıklarla altüst olmuş bir Osmanlı İmparatorluğu mevcuttur (Tanpınar, 2003, s. 42). Bütün bu çözülme sürecinde Avrupa’yı yakından incelemek, oradaki bilimsel gelişmeleri ve özellikle sosyo-kültürel hayatı takip etmek arzusu Lale Devri olarak bilinen 1718-1730 yılları arasında iyice belirginleşir. Yeni ve Avrupai bir yaşam anlayışının benimsenmesi yolunda adımların atıldığı ve barışçıl bir anlayışın hüküm sürdüğü bu devrin bütününde Avrupa etkilerini görmek mümkündür. 18. yüzyıla kadar daha çok savaşlar
nedeniyle ilişki içerisinde bulunan Osmanlı Devleti ile Avrupa, bu yüzyılın ilk yarısından itibaren birbirlerini sosyo-kültürel açıdan da tanıma gereği duyarlar. Nitekim bu devirde, Fatih Sultan Mehmet’ten beri İstanbul’da yaşayan yabancı topluluğu da yavaş yavaş yüksek tabakanın arasına girmeye başlar


81. Soru

Joseph Von Hammer kimdir? 

Cevap

Joseph Von Hammer (1774- 1856)Avusturyalı tarihçi, diplomat ve doğubilimleri uzmanı. 1799 yılında elçilik görevlisi olarak
İstanbul’a gelen Hammer, Osmanlı tarihiyle ilgili eserleriyle ünlüdü


82. Soru

Voltaire kimdir? 

Cevap

Voltaire (1694-1778) Fransız yazar ve filozof. Voltaire, düşünceleriyle Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketini etkilemiştir


83. Soru

J. J. Rousseau kimdir? 

Cevap

J. J. Rousseau (1712-1778) Siyasi fikirleri ile Fransız İhtilali’ni etkileyen Rousseau, sosyal eşitlik, sosyal ve siyasi haklar, din,
politika, eğitim, ahlak gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır. Edebî eserlerinde romantizme bağlıdır.


84. Soru

Metternich kimdir?

Cevap

Metternich (1773-1859) Avusturyalı diplomat. 1809’da Avusturya başbakanı olan Metternich, Fransız İhtilali
ile geniş bir çevreye yayılan milliyetçilik ve cumhuriyetçilik gibi düşünce sistemlerine karşıdır


85. Soru

III. Selim’in Avrupa ile ilişkilerinde hangi konulara önem vermiştir? 

Cevap

III. Selim yüzünü Avrupa’ya, özellikle de Fransa’ya dönen yenilikçi bir padişahtır. İlk defa onun zamanında Avrupa’da daimi elçilikler kurulur. İlk elçiler Londra, Viyana, Berlin ve Paris’e üçer yıllığına gönderilir. Avrupai tarzda teknik okullar açılır. Bu okullarda Fransızca zorunlu ders olarak okutulur. III. Selim’in Avrupa’ya özel elçi olarak gönderdiği Ebubekir Ratip Efendi, padişaha beş yüz sayfalık birrapor sunar. III. Selim döneminde tophane, tersane ve mühendishanenin düzenlenmesi için Fransa’dan birçok uzman getirtilir. Teknik öğretime önem verilir ve teknik okullar açılır. Bu okulların kurulmasında yabancı uzmanlardan istifade edilir. Fransa, İngiltere, İsveç gibi ülkelerden mühendisler ve ustalar getirtilir. III. Selim döneminde Fransız elçileri de imparatorluk içinde etkin bir rol oynama çabası içinde olurlar. Bu çerçevede Fransız elçileri, Fransa’nın yeni rejimini tanıtmak ve Osmanlı İmparatorluğu’yla birlikte Avusturya ile Rusya’ya karşı savaşmak için çaba sarf ederler.


86. Soru

II. Mahmut döneminde Osmanlı – Avrupa ilişkileri  sonucu  yapılan yenilikler nelerdir?

Cevap

III. Selim gibi yüzünü Batı’ya dönen II. Mahmut döneminde de İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı
Devleti’ni bölme ve paylaşma girişimleri devam eder.Bu döneme kadar Osmanlı padişahları orduda düzenlemeler yapmak ve Avrupa’nın askerî tekniklerindenistifade etmek için genellikle Fransa’dan subay ve mühendis getirtmektedirler. Fransa’nın politikasındanrahatsız olan II. Mahmut ise askerî yenileşmeler içinPrusya’ya yönelir.Bu dönemde ilk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilir, dahaönceki dönemde olduğu gibi eğitimde Avrupalı hocalardan istifade edilir. Avrupa’ya gidecek olanlar için pasaport uygulamasına geçilir. Tanzimat’ın ilanında ciddi bir rolü olan Mustafa Reşit Paşa, bu dönemde Londra’ya elçi olarak gönderilir. Sadık Rıfat Paşa ve Mustafa Sami Efendi, Avrupa’daki gözlemlerini yansıtan sefaretnamelerini padişaha sunarlar.
Avrupa ile ilişkilerin sonucu olarak II. Mahmut Avrupalı hükümdarlar gibi devlet dairelerine resimlerini
astırır. Osmanlı’da opera gösterileri yapılmaya başlanır.


87. Soru

Sultan Abdülmecit dönemindeki Avrupa ile ilişkileri ve Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde Avrupa’nın etkisini nedir?

Cevap

Tanzimat Fermanı, siyasi, ekonomik, adli ve kültürel düzenlemeleriyle İmparatorluğun bir zihniyet/medeniyet değiştirme projesidir. Tanzimat’tan önce Doğu’nun düşünce sisteminden ayrılmayarak Avrupa’dan sadece birtakım örnekler alınmıştır.
Tanzimat’a kadar Avrupa devletler hakları sisteminin dışında kalan Osmanlı Devleti, Tanzimat Devrinde bu sisteme dâhil olmaya çalışır. Tanzimat Fermanı, Avrupa’dan bazı olumsuz tepkiler almasına rağmen fermanla ilgili olumlu görüşler daha fazladır.
Tanzimat’tan sonra Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın iç işlerine müdahalesi de artar. Kültürel olarak da Avrupa ile ilişkiler bu dönemde yoğunlaşır. 1842’de yabancı kumpanyalar gelerek İstanbul’da temsiller vermeye başlarlar. Sultan Abdülmecit, Avrupalı ustaların idaresi altında bir saray orkestrası kurar. Sultan Abdülmecit, yabancı elçilerin kabulleriyle ilgili bazı yeni kurallar da getirir. Yabancı elçiler daha önceden padişahla bire bir görüşmemelerine rağmen Kırım Savaşı öncesinde Padişah, elçilerin
görüşme taleplerini kabul eder.


88. Soru

Dışarıdan gelecek ciddi tehlikelerin bertaraf edildiği ve Osmanlı Devleti’nin gücünün, hâkimiyetinin kabul edildiği yükselme çağında Osmanlıların Avrupa ülkeleri ile ilişkileri nasıldı?

Cevap

Dışarıdan gelecek ciddi tehlikelerin bertaraf edildiği ve Osmanlı Devleti’nin gücünün, hâkimiyetinin kabul edildiği yükselme çağında Osmanlılar, Avrupa’dan yararlı gördükleri teknik unsurları alıp uygulamada bir sakınca görmemişlerdir (Budak, 2008, s. 89).Örneğin 15. yüzyılda Osmanlılar tarafından Avrupa icadı olan bazı toplar kullanılır. Avrupalı topçular ve top yapımcıları da bunlarla beraber ülkeye gelirler. Gemi inşasında Venedik örnek alınır; kadırga tasarımı ve yapımında Venedik tersanelerindeki gelişmeler yakından takip edilir. Osmanlılar, gemi yapımı ve haritacılık gibi alanlarda Avrupa’dan önemli bilgiler edinirler. 16. yüzyılda da birçok Avrupa haritası Osmanlıların eline geçer. Nitekim ünlü Osmanlı haritacısı Piri Reis, bazı Avrupa dillerini bilir, Avrupa haritalarını ve coğrafya kitaplarını rahatlıkla kullanır. 16 ve 17. yüzyıllarda da Avrupa’da ilerlemeye başlayan savaş teknolojilerinin ve silahların getirtilmesi için çaba harcanır. Osmanlı bilim adamları da Avrupa’nın coğrafyası, tarihi ve tıbbi gelişmeleriyle ilgili araştırma yaparlar. Mercator’un Atlas Minor adlı eserine sahip olan Kâtip Çelebi (1609-1657), 1653- 1655 yılları arasında bir Fransız kaçağının yardımıyla bu eseri Türkçeye çevirir (Lewis, 2014, s.11, 62-63). Ayrıca Kâtip Çelebi Cihannüma adlı eserinde Gerhard Mercator, Abraham Ortel,Philipp Cluver gibi birçok Avrupalı yazarın çalışmalarından da faydalanır (Budak, 2008,s. 69). Osmanlıların bu devirde Avrupa’da gelişmeye başlayan coğrafya bilimine ilgilerini gösteren bir başka eğilim de IV. Murat’ın Hollandalı Doğubilimci Golius’a Osmanlı’ya bağlı bölgelerin bir haritasını yapması için teklifte bulunmasıdır. Ancak padişahın bu teklifi kabul edilmez (Lewis, 2014, s. 63-64). Osmanlı Devleti’nin Avrupa kültürüne aşina olmasında Avrupalı elçilerin etkisi de görülür. 1672’de İstanbul’a gelen ve Fransız büyükelçiliğinde görev yapan Galland, günlüklerinde elçilik binasında 8 Ocak 1673’ten itibaren pazar günleri oyunlar sergilendiğini yazar (Özgül, 2006, s. 23). Zira Fransız elçisi Marquis de Nointel, elçilik binasına İtalyan Farnese tiyatrosunun küçük bir örneğini yaptırır ve bu tiyatroda çeşitli oyunlar sahnelenir. Corneille’in Le Cid, Moliere’in Le Depit Amoureux (Küskün Âşıklar), L’Ecole des Maris (Kocalar Okulu), Sganarelle, A. Montfleury’nin La Femme Juge et Partie, Antoine Galland’nın hareketli bir komedisi ile Quatre Trivelins adlı oyunları oynanır (And, 1971, s. 77). “Büyükelçi Nointel, oyunları İstanbulluların da seyredebilmesi için özel olarak biramfiteatr yaptırmış; hattâ Müslüman kadınlar için bir de kafes hazırlatmıştır” (Özgül,2006, s. 23). Büyükelçi Nointel, Paris’e gönderdiği raporda Türklerin opera izlemesi karşısındaki şaşkınlığını dile getirir.18. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ilişkileri, siyasi olaylarve savaşlardışında, iki medeniyet arasındaki ekonomik ilişkilerin sınırlarını pek geçmez ve genellikle
ülkeye gelen ya da Osmanlı sınırları içinde yaşayan Avrupalılar ile elçiler tarafından idare
edilir. Kendilerine ülke içinde oturma hakkı verilen Avrupalılar, iki kültür arasındaki irtibatı sağladıkları gibi sarayın güvenini kazananlar önemli görevlerle Avrupa’ya da gönderilirler. Ancak bu ilişkilere rağmen fikir, sanat ve kültür alanında iki medeniyet arasında çokciddi etkileşimler görülmemiştir. Zira Batı’yla Haçlı seferleri ile başlayan devamlı ilişkilere
rağmen Lale Devri’ne kadar ne örf ve âdetlerde ne fikir ve sanat konularında ne de kültürel bağlamda belirgin bir etki söz konusu değildir. Avrupa’yı âdeta yeniden şekillendiren Rönesans hareketi ve söz konusu hareketin sonuçları Osmanlı Devleti’ne girmediği gibisızabilen bazı yenilikler de Osmanlı kültür hayatına ve ilmî çalışmalara pek bir şey katmamıştır. Ancak Osmanlı Devleti, yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi Batı’daki gelişmelerden büsbütün habersiz de değildir


89. Soru

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile kültürel ilişkilerinde savaşların önemi nedir?

Cevap

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile kültürel ilişkilerinde savaşların ve savaşlar sonucunda imzalanan antlaşmaların etkisi de önemlidir. Nitekim 1526 yılında Petervaradin’i
alan, Mohaç’ta Macaristan’ı hezimete uğratan, Budin’e girerek Macar İmparatorluğu’na
son veren Osmanlı ordusu buradan alınan hazinelerle birlikte bazı heykelleri de İstanbul’a
getirir. Herkül, Apollon ve Diana heykelleri At Meydanı’nda İbrahim Paşa’nın sarayının
önüne dikilir. İslam geleneğine aykırı bu heykellerin dikilmesinden dolayı İbrahim Paşa’ya
Frenk İbrahim Paşa lakabı verilir ve Paşa halkın çok sert eleştirilerine maruz kalır (Budak,
2008, s. 25). Avrupa’nın eski krallarının tarihine ilgi duyan, aynı zamanda kendi çağdaşı
olan hanedanları da tanımaya çalışan İbrahim Paşa, Avrupalı sanatçılarla temaslar kurar,
bazı sanat eserlerini de sipariş eder. Bununla birlikte siyasal anlamda da Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip eden İbrahim Paşa, İstanbul’a gelen Habsburg (Avusturya hanedanı) elçileriyle yaptığı muhtelif görüşmelerinde, Avrupa’daki gelişmelerden haberdar olduğunu hissettirir ve Osmanlı Devleti’nin güçlülüğünü her fırsatta ifade ederek Avrupalı
elçileri manevi baskı altında tutmaya çalışır (Emecen, 2000, s. 334).


90. Soru

Lale Devri tanımı nedir?

Cevap

Osmanlı kaynaklarında Lale Devri adı bulunmaz. Lale Devri ifadesini ilk defa Yahya Kemal Beyatlı kullanır. Ahmet Refik Altınay
tarafından 1913 yılında İkdam gazetesinde bölümler halinde yayımlanan ve daha sonra basılan bir kitabın başlığında kullanılan
bu ifade, Osmanlı tarihinde barış, zevk, eğlence ve kültürel yenileşme döneminin başlangıcı olarak yer edinir.


91. Soru

İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Osmanlı-Fransız ticari ilişkileri nasıldı?

Cevap

İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Osmanlı-Fransız ticari ilişkilerinde de oldukça
ilerleme kaydedilir. Fransa’nın Langedok şehrinde üretilen kumaşlar Osmanlı Devleti’nde
oldukça ilgi görür. Langedok’tan İstanbul’a her yıl binlerce top kumaş gönderilir. Bununla
birlikte Lyon’dan sırmalı kumaşlar, Marsilya’dan boyalı kumaşlar, tıbbi ecza ve ziynet eşyaları getirtilir. Osmanlı Devleti’nden ise hububat, pamuk ipliği, kahve ve işlenmemiş bazıhammaddeler ihraç edilir (Altınay, 2010, s. 83). Böyle bir ticari yoğunlukta her yıl Fransaile Osmanlı Devleti arasında neredeyse beş yüz ticaret gemisi gelip gitmeye başlar. Artık Osmanlı ülkesindeki ekonomik durum, ithalat ve ihracat işleri, bir önceki yüzyıla göreoldukça farklılaşmaya başlar. 17. yüzyılda ülkeye giren yabancı malların daha az olmasına karşın dışarıya gönderilen eşya sayısı ise daha fazladır. Ancak Avrupa’da sanayinin hızla gelişmeye başlamasıyla eşya çok daha ucuz elde edilmeye, dolayısıyla da ucuz satılmaya başlamıştır. Buna karşılık, Osmanlı imalatı eski tarzda devam ettiği için üretilen mallar daha pahalıya elde edilir ve ticari rekabet giderek zorlaşır. Bu durum, Osmanlı sanayine
ciddi anlamda sekte vurduğu gibi ithal edilen ürünlerin büyük bir kısmının lüks eşyalardan oluşması da güç kaybını büyük ölçüde etkiler. Öyle ki; devlet de ordu ve donanmasınaait birçok eşyanın yanı sıra gündelik ihtiyaçlarını bile Avrupa’dan karşılamaya başlar. Zira III. Ahmet ve sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın çevresi Avrupa eksenli bir değişimi ve
yeniliği destekleyen politika izlemektedirler. Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in ülkeye dönmesinin hemen sonrasında onun getirttiği planların uygulandığı yapılarda Fransız mimarisinin izlerinin görülmesi de bunu açıkça göstermektedir. Avrupa etkisi sadece mimariyle sınırlı kalmayarak zamanla bütün hayatın içine sızmaya başlar (Budak, 2008, s. 91-92).


92. Soru

İbrahim Müteferrika’nın I. Mahmut’un tahta çıktığı yıl yazdığı Usûl’ül–hikem fî nizâmü’l–ümem adlı eseri ne hakkındadır?

Cevap

İbrahim Müteferrika’nın I. Mahmut’un tahta çıktığı yıl yazdığı Usûl’ül–hikem fî nizâmü’l–ümem adlı eseri Avrupalılaşma hareketinin beyannamesi niteliğindedir (Tanpınar, 2003, s. 46). Söz konusu kitap, Osmanlı Devleti’nin değişen idari, askerî,
siyasi ve iktisadi şartlara ayak uydurmasına ilişkin birtakım çözüm önerilerini içerir.Müteferrika’nın eserini ayrıcalıklı kılan unsur, Avrupa’daki gelişmelerden haberdar olmasından dolayı tespitlerinde isabetli olması ve değişen zamanın şartlarını göz önünde tutarak çözümler önermesidir. Zira daha öncekiler aksaklıkların ve eksikliklerin nedenleriniülke sınırları içinde aramışlardır. İbrahim Müteferrika, Osmanlı Devleti güç kaybederken,Avrupa devletlerinin yükselmelerinin nedenlerini araştırır; bu devletlerden nelerin öğrenilmesi, nelerin alınması gerektiğini tespitlerle belirlemeye çalışır (Budak, 2008, s. 57-58).
Kitabın başında Latince bildiğini söyledikten sonra “monarkiya”, “aristokrasiye” ve “demokrasiya” adlarıyla üçe ayırdığı idare tarzını kısaca anlatır. Askerliğin öneminden bahseder, eski askerlik tarzıyla yenisi arasında mukayese yaparak yeni tarzın faydalarını anlatır ve Avrupa’nın gelişmesindeki sırrın burada olduğunu dile getirir. Ona göre Avrupa’nın
bütün dünyaya yayılması, bu ordu ve teşkilat sayesindedir (Tanpınar, 2003, s. 46-47).


1. Soru

Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyıldan itibaren savaşlardaki mağlubiyetlerin sonucunda hem siyasi hem de sosyokültürel anlamda hangi ülke ile yakınlaşır?

Cevap

Avrupa’yla, özellikle Fransa’yla yakınlaşır.

2. Soru

Osmanlı Devleti ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilere bakıldığında hangi münasebetin söz konusu olduğu görülür.

Cevap

Osmanlı Devleti ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilere bakıldığında ekonomik, askerî, diplomatik ve kültürel alanlarda -kısmi de olsa- karşılıklı bir münasebetin söz konusu olduğu görülür.

3. Soru

Osmanlılar daha İstanbul’u fethetmeden önce Avrupa’dan hangi silahları alırlar.

Cevap

Nitekim Osmanlılar daha İstanbul’u fethetmeden önce Avrupa’dan barut, muhasara topu, havan, arkebüz, mayın gibi o devir için önemli sayılabilecek bazı silahları alırlar.

4. Soru

1593-1606 yılları arasında devam eden Avusturya savaşları sırasında hangi parçalar top yapımında kullanılır?

Cevap

1593-1606 yılları arasında devam eden Avusturya savaşları sırasında reform nedeniyle kiliselerden sökülen çan parçaları İngiltere’den getirtilir ve bu parçalar top yapımında kullanılır.

5. Soru

Osmanlı topları kimin tasarımına göre göre yapılır?

Cevap

O dönemdeki Osmanlı topları İtalyan Pietro Sandi’nin tasarımına göre yapılır.

6. Soru

Fetih’ten sonra İstanbul’daki faaliyetlerini devam ettiren elçilerin Osmanlı Devleti’nin fikir, sanat, kültür ve sosyal hayatında bazı ufak tefek değişikliklere vesile olmaları hangi yüzyıla rastlar?

Cevap

18. yüzyıla rastlar.

7. Soru

Fatih Sultan Mehmet, fetihten hemen sonra İtalya’ya kaçan kimleri İstanbul’a davet eder?

Cevap

İtalya’ya kaçan Grek bilimci ve filozofları İstanbul’a davet eder.

8. Soru

Venedik’ten hangi ustalarını getirtir?

Cevap

Venedik’ten kılıç ve bronz ustalarını getirtir.

9. Soru

Yükselme döneminde Osmanlı devlet adamları neyle bilinçli olarak ilgilenmişlerdir?

Cevap

Yükselme döneminde Osmanlı devlet adamları Grek bilim ve felsefesiyle bilinçli olarak ilgilenmişlerdir.

10. Soru

Fatih Sultan Mehmet hangi medreseyi bilim akademisi haline getirmeye çalışıyor?

Cevap

Semâniye Medresesini bilim akademisi haline getirmeye çalışıyor.

11. Soru

Hangi ünlü İtalyan hümanist Fatih Sultan Mehmet’in maiyeti içinde yer alır?

Cevap

Ünlü İtalyan hümanisti Ciriaco Pizzicolli de Fatih Sultan Mehmet’in maiyeti içinde yer alır.

12. Soru

Kim Fatih Sultan Mehmet’in biyografisini yazar?

Cevap

Yunanlı Critoboulos ise onun biyografisini yazar.

13. Soru

Hangi ressam Fatih Sultan Mehmet’in resmiyle birlikte başka resimler de yapar?

Cevap

Ressam Gentile Bellini.  

14. Soru

Fatih Sultan Mehmet hangi kitabı tercüme ettirir?

Cevap

Batlamyus’un coğrafyası.

15. Soru

Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa kültürüne karşı kayıtsız kalmadığını gösteren eylemler hangileridir?

Cevap

İstanbul’a eski Yunan ve Roma heykellerini getirtmesi, bunları meydanlara dikmese de çevresinde Yunan ve Roma tarihi hakkında bilgi veren İtalyan ve Rum müşavirlerin bulunması.

16. Soru

İstanbul’un fethedilmesinden sonra Rum durumu ne olur?

Cevap

İstanbul’un fethedilmesi üzerine İstanbul’da pek az Rum kalır. Ancak daha sonraki süreçlerde bunların birçoğu geri döner ve İmparatorluk içinde zengin bir topluluk haline gelmeye başlarlar.

17. Soru

İstanbul’un fethedilmesinden sonra Yahudilerin durumu ne olur?

Cevap

Bizans Devleti’nden beri İstanbul’da yaşamaya devam eden Yahudilerin sayısı da 15. yüzyılın sonlarında iyice artar. Avrupa ülkelerinden kaçan pek çok Yahudi de Osmanlı’nın hoşgörüye dayalı devlet anlayışına sığınır.

18. Soru

II. Bayezit ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde hangi ressamların İstanbul’a getirtilmesi için bazı teşebbüslerde bulunulur.

Cevap

II. Bayezit ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde Michelangelo ve Leonardo da Vinci’nin İstanbul’a getirtilmesi için bazı teşebbüslerde bulunulur.

19. Soru

II. Bayezit’in ünlü ressamları ne için davet eder?

Cevap

Haliç ve Galata üzerine bir köprü yaptırmak.

20. Soru

II. Bayezit döneminde Avrupa ile ilişkilere bakıldığında dış politikada en büyük hareketliliğin hangi büyük kentler yaşandığı görülmektedir.

Cevap

Venedik ile.

21. Soru

Venedik’le yaşanan anlaşmazlıklar sonucu ne olur?

Cevap

Venedik’le yaşanan bazı anlaşmazlıklar neticesinde Sultan Bayezit, Türk limanlarını Venedik ticaretine kapatır.

22. Soru

Herkül, Apollon ve Diana heykelleri nerede dikilir?

Cevap

Herkül, Apollon ve Diana heykelleri At Meydanı’nda İbrahim Paşa’nın sarayının önüne dikilir.

23. Soru

İbrahim Paşa’ya neden Frenk İbrahim Paşa lakabı takılır?

Cevap

: İslam geleneğine aykırı bu heykellerin dikilmesinden dolayı İbrahim Paşa’ya Frenk İbrahim Paşa lakabı verilir ve Paşa halkın çok sert eleştirilerine maruz kalır.

24. Soru

III. Murat’ın çocuklarının sünnet düğününde ne sergilenmiştir?

Cevap

Dokuz yüz Hristiyan köle tarafından “ballet pantomime” sergilenmiştir.

25. Soru

Gemi inşaatında kimler örnek alınır?

Cevap

Gemi inşasında Venedik örnek alınır.

26. Soru

Osmanlılara kaçıncı yüzyılda Avrupa haritası eline geçer?

Cevap

16. Yüzyılda

27. Soru

Mercator’un Atlas Minor adlı eseri kim çevirir?

Cevap

Kâtip Çelebi

28. Soru

Osmanlı Devleti’nin yeni Avrupa karşısında gerileyişi kaçıncı yüzyıl başlar?

Cevap

16. yüzyıl sonlarında başlar.

29. Soru

Karlofça Antlaşmasıyla Osmanlı ne durumdadır?

Cevap

Karlofça Antlaşması, Osmanlı yayılmasının ve hâkimiyetinin durduğunu ve Osmanlı gücünün artık Avrupalı devletler nezdinde silindiğini belgelemesinden dolayı diplomatik bir önem de taşır.

30. Soru

Osmanlının Avrupa’yı yakından incelemek, oradaki bilimsel gelişmeleri ve özellikle sosyo-kültürel hayatı takip etmek arzusu ne zaman olmuştur?

Cevap

Lale Devri olarak bilinen 1718-1730 yılları arasında.

31. Soru

Osmanlı İmparatorluğu ilmî ve sanatsal faaliyetlere ağırlık verilmesi ve fikir hayatının yükselmesi, gelişmesi için sarf edilen gayret kimin döneminde olmuştur?

Cevap

III. Ahmet’in veziri Nevşehirli İbrahim Paşa’dır.

32. Soru

Osmanlı sınırları içinde bir Türk yazar tarafından Avrupa ile ilgili kaleme alınan ilk önemli belge kimin tarafından yazılmıştır?

Cevap

Evliya Çelebi tarafından yazılmıştır.

33. Soru

Patrona Halil İsyanı kimin zamanında olmuştur?

Cevap

III. Ahmet’in padişahlık, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın zamanında.

34. Soru

Fransa ile bir uzlaşma imkânı aramak ve Fransız medeniyetini tanıyarak söz konusu medeniyetin Osmanlı topraklarına getirilebilecek yönleri ile ilgili bilgi edinmek amacıyla kim gönderilmiştir?

Cevap

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’yi gönderilmiştir

35. Soru

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Avrupa ile ilgili gözlemler ve izlenimlerini hangi eserinde anlatmıştır?

Cevap

Sefaretname adlı eserinde anlatmıştır.

36. Soru

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Sefaretname eserinde neler anlatmıştır?

Cevap

Çelebi Mehmet, yeni teknikler, bilim kurumları, rasathaneler, laboratuvarlar, limanlar, karantina yöntemiyle birlikte; hayvanat bahçeleri, parklar, tiyatrolar, operalar gibi eğlence yerlerine ilişkin izlenimlerini olumlu bir yaklaşımla dile getirir.

37. Soru

Paris’te basımevlerini gezerek matbaacılık kültürüyle ilgili ayrıntılı bilgiler kim toplamıştır?

Cevap

Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in yanında Paris’e götürdüğü oğlu Sait Efendi.

38. Soru

Sait Efendi İstanbul’a döndükten sonra kim ile ortak ilk matbaayı kurmak için teşebbüslerde bulunur?

Cevap

İbrahim Müteferrika ile.

39. Soru

İbrahim Müteferrika, matbaanın önemini ve gerekliliğini hangi eserinde anlatmıştır?

Cevap

Vesilet’üt-tıbâa adlı eserinde.

40. Soru

İstanbul’a 1699 yılında gelen ve uzun yıllar burada kalan ve saraydaki kabul törenlerinde bulunan ressam grubunun en ünlülerinden olan ressam kimdir?

Cevap

Jean-Baptise Van Mour

41. Soru

Turquerie dalgası ne zaman ve kim tarafından başlatılmıştır?

Cevap

1721’de Paris’te Türk elçiliği tarafından.

42. Soru

Avrupa’dan İstanbul’a birçok mimar getirtilir, bu mimarların yaptıkları binalarda hangi tarzı uygularlar.  

Cevap

Versailles (Versay) tarzı uygularlar.

43. Soru

Avrupalılaşma hareketinin beyannamesi niteliğinde olan eser nedir?

Cevap

Usûl’ül– hikem fî nizâmü’l–ümem adlı eser.

44. Soru

XV. Louis ile anlaşamadığı için Avusturya’ya sığınan, sonraki süreçte İstanbul’a gelen ve Müslüman olduktan sonra (Humbaracı) Ahmet adını alan ve topçu sınıfının ıslahı için bazı çalışmalar yapan kimdir?

Cevap

Comte de Bonneval

45. Soru

III. Mustafa’nın tahta çıkışını haber vermek için, 1758’de kim Viyana’ya gönderilir?

Cevap

Ahmet Resmi Efendi

46. Soru

Kim Berlin’de “komedya denilen hayalhâneler” ile tanışır?

Cevap

Ahmet Resmi Efendi

47. Soru

Mustafa’nın son zamanları ile I. Abdülhamit’in padişahlığının ilk yıllarında kim Mühendishane’de ders vermiştir?

Cevap

Macar asıllı Baron de Tott

48. Soru

Kim tarafından 1792’de belli başlı Avrupa şehirlerinde daimi Osmanlı elçilikleri açılma kararı alınır?

Cevap

III. Selim tarafından.

49. Soru

İlk elçilik nerede ve ne zaman kurulur?

Cevap

Bu elçiliklerin ilki 1793’te Londra’da kurulur.

50. Soru

Fransız Cumhuriyeti’ndeki ilk Osmanlı elçisi kimdir?

Cevap

Moralı Seyyid Ali Efendi

51. Soru

Ebubekir Ratip Efendi’nin Avusturya’nın askerî ve sivil idaresi hakkında verdiği bilgiler özellikle nelerdir?

Cevap

• eğitimli ve disiplinli ordu

• düzenli bir maliye

• namuslu, dürüst ve eğitimli memurlar

• ekonomik güvenlik ve müreffeh bir hayat.

52. Soru

1793 yılında Osmanlı hükûmeti Paris’e bir liste gönderir ve uzmanlaşmış subay ve teknisyen kadrosu talebinde bulunur. Hangi büyükelçi ile birlikte kalabalık bir askeri uzman grubu elir?

Cevap

General Aubert Dubayet

53. Soru

Fransız İhtilali’nden beş yıl sonra 1794’te İstanbul’daki Fransa büyükelçiliğinde “Cumhuriyetin çıkarlarına en uygun biçimde hizmet etmek, konvansiyon bültenini ve yasalarını tanıtmak” için ne yapılmıştır?

Cevap

Fransızca basım yapacak bir matbaa kurulmuştur.

54. Soru

1793’te İstanbul’a gelen ilk elçi Descorches’a hangi iki önemli görev verilir?

Cevap

• Fransa’daki devrim hükûmetini Osmanlı Devleti’ne resmen tanıtmak

• Osmanlıları dost olarak Fransa’nın yanında Rusya’ya karşı savaşa sokmak.

55. Soru

Fransız elçilerin Fransızca gazeteler çıkarmalarının sebebi nedir?

Cevap

1789 devriminin cumhuriyetçi fikirlerini Doğu’da ve özellikle başka ülkelerdeki kendi vatandaşları arasında yaymaktır.

56. Soru

III. Selim döneminde temsil vermek için İstanbul’a gelen İtalyan sanatçı Torrini’yi kimler izlemiştir?

Cevap

Sadrazam, daha sonra Padişah ve haremdeki kadınlar izlemiştir.

57. Soru

Navarin Olayı nedir?

Cevap

1827 yılında Fransa, İngiltere ve Rusya’ya ait filolar, Navarin’de Osmanlı donanmasını yakarlar. Öyle ki Türk kuvvetlerinin yenilgisi olarak değerlendirilen bu olay Avrupa’da sevinç gösterileriyle karşılanır.

58. Soru

Savaş sanatını öğrenmeleri için Avrupa’ya öğrenci gönderen kimdir?

Cevap

II. Mahmut

59. Soru

II. Mahmut bu tutumuyla Avrupa’nın model olarak alındığını açıkça ifade etmiştir?

Cevap

II. Mahmut, Tıbbiye’nin açılış töreninde tıp eğitiminin Fransızca yapılacağını gerekçeleriyle dile getirir.

60. Soru

II. Mahmut döneminde neden karantina uygulamasına geçilir?

Cevap

Karantina uygulamasına yol açan sebep, 1831- 1833 yılları arasında Hindistan’dan Yakın Doğu yoluyla Avrupa’ya yayılan kolera salgınıdır.

61. Soru

Doktor De Kay, Kanada’da Québec şehrinde ne anlatır?

Cevap

Doktor De Kay, Kanada’da Québec şehrinde yapılan uluslararası hekimler toplantısında koleraya yakalananların kurtulabileceğini İstanbul’daki gözlemleri çerçevesinde anlatır.

62. Soru

Hangi dönemde ülkeye gelecekler için pasaport uygulamasına geçilmiştir?

Cevap

II. Mahmut döneminde

63. Soru

Mustafa Reşit Paşa, Avrupa’da siyaset adamlarının kamuoyunun etkisinde bulunduklarını ve kamuoyu kazanılmadıkça Türkler hakkındaki yanlış kanaatlerin değişmeyeceğini fark eder. Bu nedenle II. Mahmut’un dikkatini özellikle hangi noktalara çekmeye çalışır?

Cevap

• Osmanlı Devleti gibi büyük bir devletin yalnız Paris’te kalıcı elçi bulundurması, Batı kamuoyunu tanımak ve kontrol etmek için yeterli değildir. Viyana, Berlin ve Sen Petersburg gibi diğer büyük başkentlerde de elçiliklerin kurulması gerekmektedir.

• Türk elçileri bulundukları ülkelerin kamuoyunu kazanmak için basından faydalanma yollarını öğrenmelidirler.

• Takvim-i Vekayi gazetesinin Fransızca baskısı da yayımlanmalıdır. Gazetenin Fransızcası Avrupa’daki ilgili yerlere gönderilmeli ve İmparatorlukta yapılmakta olan ıslahatlar, yenileşme faaliyetleri Avrupa’ya duyurulmalıdır

64. Soru

1838’de elçilik heyetiyle birlikte Paris’e giderken Roma, Floransa, Viyana, Prag, Berlin, Frankfurt, Brüksel, Anvers ve Londra’yı gören/gözlemleyen Mustafa Sami Efendi, gözlemlerini hangi eserde anlatmıştır?

Cevap

Avrupa Risalesi adlı eserinde

65. Soru

Mustafa Sami Efendi’ye göre, Avrupa uygarlığının üstünlüğünün başlıca nedenleri nelerdir?

Cevap

• müspet bilimlerin ilerlemesidir

• din özgürlüğü

• eski ile yeni arasında devamlılık olması

66. Soru

Sadık Rıfat Paşa, Avrupa’da neleri gördüklerini sıralar?

Cevap

Din özgürlüğünü, idari yapıdaki düzeni, memurların dürüstlüğünü ve çalışkanlığını; eğitimin ve okuryazarlığın yaygınlığını, kitap ve matbaanın eğitime katkılarını, gazetelerin yaygınlığını, yatırımların devlet tarafından teşvikini, bankaları, posta hizmetlerini, demiryollarını, otel ve lokantaların temizliğini, eğlence ve müziğin önemini, yoksullar ve hastalara hizmet veren kurumları sıralar.

67. Soru

1831 yılında ilk kez yayın hayatına hangi gazete atılmıştır?

Cevap

Osmanlı resmî gazetesi Takvim-i Vekayi’dir.

68. Soru

Avrupai bir eğitim sistemiyle desteklenmesi gerektiği düşüncesinde olan kimdir?

Cevap

II. Mahmut’un oğlu Sultan Abdülmecit

69. Soru

Mustafa Reşit Paşa, Avrupai bir esasla hazırladığı fermanın adını nedir?

Cevap

Tanzimat-ı Hayriye

70. Soru

Vaat edilen reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle verilen notanın etkisi görüldüğü ferman nedir?

Cevap

1856 Islahat Fermanı’nda

71. Soru

Hangi ünlü Avrupalı piyanist 1847 yılında konser vermek için İstanbul’a gelir

Cevap

Avrupalı piyanist Liszt’in

72. Soru

Sultan Abdülmecit kendisine Fransız imparatoru III. Napolyon’un verdiği hangi nişanını kabul eder?

Cevap

“d’honneur” nişanını kabul eder.

73. Soru

Amirutzes kimdir?

Cevap

Amirutzes: Bizanslı bilim adamı. Felsefe ve coğrafya konularında sarayda danışmanlık yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet, Amuritzes’e dünya haritası yaptırır.

74. Soru

Michelangelo kimdir?

Cevap

Michelangelo: (1475- 1564)
Rönesans dönemi İtalyan ressamı,
heykeltıraş, mimar ve şai

75. Soru

Leonardo da Vinci kimdir?

Cevap

Leonardo da Vinci: (1452- 1519) Rönesans dönemi İtalyan ressamı.Aynı zamanda müzisyen, mimar,
mühendis, matematikçi, yazarve heykeltıraş olan Leonardo da Vinci’nin en tanınmış yapıtları Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği’dir

76. Soru

Nâme-i Hümayun nedir?

Cevap

Nâme-i Hümayun: Osmanlı padişahları tarafından Müslüman ve Hristiyan hükümdarlarla,
Osmanlı Devleti’ne bağlı olan hanlıklara, emirliklere ve voyvodalara gönderilen mektuplara denir.

77. Soru

Tipografi nedir?

Cevap

Tipografi: Kabartma biçimlerle ilgili basım yöntemi. Yazıyı belli bir biçime sokma tekniği.

78. Soru

Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin tüm dünyaya yayılması Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?

Cevap

Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin tüm dünyaya yayılması, toprak kaybetmeye başlayan ve eski gücünü yitirme tehdidiyle karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti’ni de derinden etkiler. Coğrafi keşifler, Avrupa’daki bilimsel, teknik, endüstriyel gelişmeler ve sanayi devrimi, Avrupa’ya ilerleyişi duran ve içteki karışıklıklarla mücadele eden Osmanlıları çözüm arayışlarına iter. 17. yüzyıl ortalarında eski gücünü yitirmeye başlayan Osmanlı Devleti, ekonomik olarak zayıflamaya ve ticari anlamda da güç kaybetmeye başlar. Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkisi başlangıçta daha çok ekonomik
alandadır. 18. yüzyılda Avrupalıların ucuz fiyata aldıkları Osmanlı hammaddelerini işlenmiş olarak Osmanlılara yeniden satmaları, fabrika ürünleriyle el yapımı ürünlerin rekabet edemeyecek hale gelmesi ve Avrupalı tüccarların sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun çeşitli illerinde de ticaret yapmaya başlamaları Osmanlı ticari sisteminin güç kaybetmesine ve Avrupa lehine dönmesine yol açar (Budak, 2008, s. 31-32).Yenilgilerin ve Avrupa’ya karşı tutum değiştirilmesi gerektiğinin resmî belgeleri niteliğinde olan Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) antlaşmalarının sonucu olarak toprak
kaybedilmesi, Osmanlıların yüzünü Avrupa’ya çevirmesinde oldukça etkilidir. Karlofça Antlaşması’yla on altı yıl süren savaşların sona ermesine rağmen Osmanlı Devleti bu savaştan hem maddi hem de manevi zararlarla çıkar. Elden çıkan toprakların yanı sıra ülkeidari, mali, askerî ve sosyal bakımdan güç yitimine uğradığı gibi düzende ve güvenliktede bozulmalar ve bazı zafiyetler görülür. Karlofça Antlaşması, Osmanlı yayılmasının ve hâkimiyetinin durduğunu ve Osmanlı gücünün artık Avrupalı devletler nezdinde silindiğini belgelemesinden dolayı diplomatik bir önem de taşır. Zira artık büyük Avrupa devletleri, bu antlaşmadan sonra ortak çıkarları için Osmanlı’nın içişlerine karışma hakkına sahip olduklarını kabul ettirme yolunda adımlar atarlar. Bununla birlikte bu antlaşmadan sonra Osmanlı hükûmeti de önceden önem vermediği İngiltere, Fransa, Flemenk gibi bazı Avrupa devletlerinin etkisi altında kalmaya başlar ve bu devletlerle antlaşma yoluna giderek mevcut durumunu idare etme çabası içine girer. Karlofça ve Pasarofça Antlaşmaları ile bu antlaşmalardan sonraki temaslar, Avrupa’yla daha yakından ilişki içinde olma gerekliliğini de ortaya çıkarır. Barış için aracı olmak isteyen İngiltere, Felemenk ve Fransa
elçileriyle yapılan görüşmeler diplomasi alanında daha sağlam gelişmelere sebep olur ve
Avrupa hükümdarlarına gönderilen mektuplarla dostluk tezahürlerine yer verilir (Uzunçarşılı, 1988b). Toprak kayıplarının artmasından dolayı Avrupa devletleriyle yakın ilişkiler kurulması ve ıslahatlar yapılması yönünde çözüm önerileri ortaya atılır. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin teknolojik düzeyi ile Avrupa’nın teknik gelişmişliği arasında doldurulması güç bir uçurum görülmeye başlanır. Bu uçurumun en belirginleştiği alan ise askerlik teknolojisidir (Berkes, 2006, s. 73). Aradan geçen yüzyıllar boyunca
Avrupa devletleri Osmanlı’nın savaş tekniklerini öğrendikleri gibi bu alanda Osmanlı’yı
oldukça geride bırakmışlardır. Zira 18. yüzyılın başlarında Rönesans’ın inşa ettiği değişiklikleri algılayan, coğrafi keşifler sayesinde üretim imkânlarını genişleten, skolastik düşüncenin ve feodal sistemin sınırladığı çerçevelerden çıkarak yeni ve gelişmiş hayat şekilleri yaratmaya başlayan bir Avrupa karşısında ilmî hayatı durmuş, iktisadi düzeni ve üretim güçleri savaşlar, isyanlar ve kargaşalıklarla altüst olmuş bir Osmanlı İmparatorluğu mevcuttur (Tanpınar, 2003, s. 42).
Bütün bu çözülme sürecinde Avrupa’yı yakından incelemek, oradaki bilimsel gelişmeleri ve özellikle sosyo-kültürel hayatı takip etmek arzusu Lale Devri olarak bilinen 1718-1730 yılları arasında iyice belirginleşir. Yeni ve Avrupai bir yaşam anlayışının benimsenmesi yolunda adımların atıldığı ve barışçıl bir anlayışın hüküm sürdüğü bu devrin bütününde Avrupa etkilerini görmek mümkündür. 18. yüzyıla kadar daha çok savaşlar nedeniyle ilişki içerisinde bulunan Osmanlı Devleti ile Avrupa, bu yüzyılın ilk yarısından
itibaren birbirlerini sosyo-kültürel açıdan da tanıma gereği duyarlar. Nitekim bu devirde,
Fatih Sultan Mehmet’ten beri İstanbul’da yaşayan yabancı topluluğu da yavaş yavaş yüksek
tabakanın arasına girmeye başlar (Tanpınar, 2003, s. 44).

79. Soru

Lale devri ve sonrasında Avrupa ile siyasal ve kültürel ilişkiler nasıldı? 

Cevap

Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin tüm dünyaya yayılması, toprak kaybetmeye başlayan ve eski gücünü yitirme tehdidiyle karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti’ni de derinden etkiler. Coğrafi keşifler, Avrupa’daki bilimsel, teknik, endüstriyel gelişmeler ve sanayi devrimi, Avrupa’ya ilerleyişi duran ve içteki karışıklıklarla mücadele eden Osmanlıları çözüm arayışlarına iter. 17. yüzyıl ortalarında eski gücünü yitirmeye başlayan Osmanlı Devleti, ekonomik olarak zayıflamaya ve ticari anlamda da güç kaybetmeye başlar. Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkisi başlangıçta daha çok ekonomik alandadır. 18. yüzyılda Avrupalıların ucuz fiyata aldıkları Osmanlı hammaddelerini işlenmiş olarak Osmanlılara yeniden satmaları, fabrika ürünleriyle el yapımı ürünlerin rekabet demeyecek hale gelmesi ve Avrupalı tüccarların sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun çeşitli illerinde de ticaret yapmaya başlamaları Osmanlı ticari sisteminin güç kaybetmesine ve Avrupa lehine dönmesine yol açar (Budak, 2008, s. 31-32). Yenilgilerin ve Avrupa’ya karşı tutum değiştirilmesi gerektiğinin resmî belgeleri niteliğinde olan Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) antlaşmalarının sonucu olarak toprak kaybedilmesi, Osmanlıların yüzünü Avrupa’ya çevirmesinde oldukça etkilidir. Karlofça Antlaşması’yla on altı yıl süren savaşların sona ermesine rağmen Osmanlı Devleti bu savaştan hem maddi hem de manevi zararlarla çıkar. Elden çıkan toprakların yanı sıra ülke idari, mali, askerî ve sosyal bakımdan güç yitimine uğradığı gibi düzende ve güvenlikte de bozulmalar ve bazı zafiyetler görülür. Karlofça Antlaşması, Osmanlı yayılmasının ve
hâkimiyetinin durduğunu ve Osmanlı gücünün artık Avrupalı devletler nezdinde silindiğini belgelemesinden dolayı diplomatik bir önem de taşır. Zira artık büyük Avrupa devletleri, bu antlaşmadan sonra ortak çıkarları için Osmanlı’nın içişlerine karışma hakkına
sahip olduklarını kabul ettirme yolunda adımlar atarlar. Bununla birlikte bu antlaşmadan sonra Osmanlı hükûmeti de önceden önem vermediği İngiltere, Fransa, Flemenk gibi bazı Avrupa devletlerinin etkisi altında kalmaya başlar ve bu devletlerle antlaşma yoluna giderek mevcut durumunu idare etme çabası içine girer. Karlofça ve Pasarofça Antlaşmaları ile bu antlaşmalardan sonraki temaslar, Avrupa’yla daha yakından ilişki içinde olma gerekliliğini de ortaya çıkarır. Barış için aracı olmak isteyen İngiltere, Felemenk ve Fransa elçileriyle yapılan görüşmeler diplomasi alanında daha sağlam gelişmelere sebep olur ve
Avrupa hükümdarlarına gönderilen mektuplarla dostluk tezahürlerine yer verilir (Uzunçarşılı, 1988b). Toprak kayıplarının artmasından dolayı Avrupa devletleriyle yakın ilişkiler kurulması ve ıslahatlar yapılması yönünde çözüm önerileri ortaya atılır.
17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin teknolojik düzeyi ile Avrupa’nın teknik gelişmişliği arasında doldurulması güç bir uçurum görülmeye başlanır. Bu uçurumun en belirginleştiği alan ise askerlik teknolojisidir (Berkes, 2006, s. 73). Aradan geçen yüzyıllar boyunca Avrupa devletleri Osmanlı’nın savaş tekniklerini öğrendikleri gibi bu alanda Osmanlı’yı oldukça geride bırakmışlardır. Zira 18. yüzyılın başlarında Rönesans’ın inşa ettiği değişiklikleri algılayan, coğrafi keşifler sayesinde üretim imkânlarını genişleten, skolastik düşüncenin ve feodal sistemin sınırladığı çerçevelerden çıkarak yeni ve gelişmiş hayat  yaratmaya başlayan bir Avrupa karşısında ilmî hayatı durmuş, iktisadi düzeni ve üretim güçleri savaşlar, isyanlar ve kargaşalıklarla altüst olmuş bir Osmanlı İmparatorluğu mevcuttur (Tanpınar, 2003, s. 42). Bütün bu çözülme sürecinde Avrupa’yı yakından incelemek, oradaki bilimsel gelişmeleri ve özellikle sosyo-kültürel hayatı takip etmek arzusu Lale Devri olarak bilinen 1718-1730 yılları arasında iyice belirginleşir. Yeni ve Avrupai bir yaşam anlayışının benimsenmesi yolunda adımların atıldığı ve barışçıl bir anlayışın hüküm sürdüğü bu devrin bütününde Avrupa etkilerini görmek mümkündür. 18. yüzyıla kadar daha çok savaşlar
nedeniyle ilişki içerisinde bulunan Osmanlı Devleti ile Avrupa, bu yüzyılın ilk yarısından itibaren birbirlerini sosyo-kültürel açıdan da tanıma gereği duyarlar. Nitekim bu devirde, Fatih Sultan Mehmet’ten beri İstanbul’da yaşayan yabancı topluluğu da yavaş yavaş yüksek tabakanın arasına girmeye başlar

81. Soru

Joseph Von Hammer kimdir? 

Cevap

Joseph Von Hammer (1774- 1856)Avusturyalı tarihçi, diplomat ve doğubilimleri uzmanı. 1799 yılında elçilik görevlisi olarak
İstanbul’a gelen Hammer, Osmanlı tarihiyle ilgili eserleriyle ünlüdü

82. Soru

Voltaire kimdir? 

Cevap

Voltaire (1694-1778) Fransız yazar ve filozof. Voltaire, düşünceleriyle Fransız Devrimi ve Aydınlanma hareketini etkilemiştir

83. Soru

J. J. Rousseau kimdir? 

Cevap

J. J. Rousseau (1712-1778) Siyasi fikirleri ile Fransız İhtilali’ni etkileyen Rousseau, sosyal eşitlik, sosyal ve siyasi haklar, din,
politika, eğitim, ahlak gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır. Edebî eserlerinde romantizme bağlıdır.

84. Soru

Metternich kimdir?

Cevap

Metternich (1773-1859) Avusturyalı diplomat. 1809’da Avusturya başbakanı olan Metternich, Fransız İhtilali
ile geniş bir çevreye yayılan milliyetçilik ve cumhuriyetçilik gibi düşünce sistemlerine karşıdır

85. Soru

III. Selim’in Avrupa ile ilişkilerinde hangi konulara önem vermiştir? 

Cevap

III. Selim yüzünü Avrupa’ya, özellikle de Fransa’ya dönen yenilikçi bir padişahtır. İlk defa onun zamanında Avrupa’da daimi elçilikler kurulur. İlk elçiler Londra, Viyana, Berlin ve Paris’e üçer yıllığına gönderilir. Avrupai tarzda teknik okullar açılır. Bu okullarda Fransızca zorunlu ders olarak okutulur. III. Selim’in Avrupa’ya özel elçi olarak gönderdiği Ebubekir Ratip Efendi, padişaha beş yüz sayfalık birrapor sunar. III. Selim döneminde tophane, tersane ve mühendishanenin düzenlenmesi için Fransa’dan birçok uzman getirtilir. Teknik öğretime önem verilir ve teknik okullar açılır. Bu okulların kurulmasında yabancı uzmanlardan istifade edilir. Fransa, İngiltere, İsveç gibi ülkelerden mühendisler ve ustalar getirtilir. III. Selim döneminde Fransız elçileri de imparatorluk içinde etkin bir rol oynama çabası içinde olurlar. Bu çerçevede Fransız elçileri, Fransa’nın yeni rejimini tanıtmak ve Osmanlı İmparatorluğu’yla birlikte Avusturya ile Rusya’ya karşı savaşmak için çaba sarf ederler.

86. Soru

II. Mahmut döneminde Osmanlı – Avrupa ilişkileri  sonucu  yapılan yenilikler nelerdir?

Cevap

III. Selim gibi yüzünü Batı’ya dönen II. Mahmut döneminde de İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı
Devleti’ni bölme ve paylaşma girişimleri devam eder.Bu döneme kadar Osmanlı padişahları orduda düzenlemeler yapmak ve Avrupa’nın askerî tekniklerindenistifade etmek için genellikle Fransa’dan subay ve mühendis getirtmektedirler. Fransa’nın politikasındanrahatsız olan II. Mahmut ise askerî yenileşmeler içinPrusya’ya yönelir.Bu dönemde ilk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilir, dahaönceki dönemde olduğu gibi eğitimde Avrupalı hocalardan istifade edilir. Avrupa’ya gidecek olanlar için pasaport uygulamasına geçilir. Tanzimat’ın ilanında ciddi bir rolü olan Mustafa Reşit Paşa, bu dönemde Londra’ya elçi olarak gönderilir. Sadık Rıfat Paşa ve Mustafa Sami Efendi, Avrupa’daki gözlemlerini yansıtan sefaretnamelerini padişaha sunarlar.
Avrupa ile ilişkilerin sonucu olarak II. Mahmut Avrupalı hükümdarlar gibi devlet dairelerine resimlerini
astırır. Osmanlı’da opera gösterileri yapılmaya başlanır.

87. Soru

Sultan Abdülmecit dönemindeki Avrupa ile ilişkileri ve Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde Avrupa’nın etkisini nedir?

Cevap

Tanzimat Fermanı, siyasi, ekonomik, adli ve kültürel düzenlemeleriyle İmparatorluğun bir zihniyet/medeniyet değiştirme projesidir. Tanzimat’tan önce Doğu’nun düşünce sisteminden ayrılmayarak Avrupa’dan sadece birtakım örnekler alınmıştır.
Tanzimat’a kadar Avrupa devletler hakları sisteminin dışında kalan Osmanlı Devleti, Tanzimat Devrinde bu sisteme dâhil olmaya çalışır. Tanzimat Fermanı, Avrupa’dan bazı olumsuz tepkiler almasına rağmen fermanla ilgili olumlu görüşler daha fazladır.
Tanzimat’tan sonra Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın iç işlerine müdahalesi de artar. Kültürel olarak da Avrupa ile ilişkiler bu dönemde yoğunlaşır. 1842’de yabancı kumpanyalar gelerek İstanbul’da temsiller vermeye başlarlar. Sultan Abdülmecit, Avrupalı ustaların idaresi altında bir saray orkestrası kurar. Sultan Abdülmecit, yabancı elçilerin kabulleriyle ilgili bazı yeni kurallar da getirir. Yabancı elçiler daha önceden padişahla bire bir görüşmemelerine rağmen Kırım Savaşı öncesinde Padişah, elçilerin
görüşme taleplerini kabul eder.

88. Soru

Dışarıdan gelecek ciddi tehlikelerin bertaraf edildiği ve Osmanlı Devleti’nin gücünün, hâkimiyetinin kabul edildiği yükselme çağında Osmanlıların Avrupa ülkeleri ile ilişkileri nasıldı?

Cevap

Dışarıdan gelecek ciddi tehlikelerin bertaraf edildiği ve Osmanlı Devleti’nin gücünün, hâkimiyetinin kabul edildiği yükselme çağında Osmanlılar, Avrupa’dan yararlı gördükleri teknik unsurları alıp uygulamada bir sakınca görmemişlerdir (Budak, 2008, s. 89).Örneğin 15. yüzyılda Osmanlılar tarafından Avrupa icadı olan bazı toplar kullanılır. Avrupalı topçular ve top yapımcıları da bunlarla beraber ülkeye gelirler. Gemi inşasında Venedik örnek alınır; kadırga tasarımı ve yapımında Venedik tersanelerindeki gelişmeler yakından takip edilir. Osmanlılar, gemi yapımı ve haritacılık gibi alanlarda Avrupa’dan önemli bilgiler edinirler. 16. yüzyılda da birçok Avrupa haritası Osmanlıların eline geçer. Nitekim ünlü Osmanlı haritacısı Piri Reis, bazı Avrupa dillerini bilir, Avrupa haritalarını ve coğrafya kitaplarını rahatlıkla kullanır. 16 ve 17. yüzyıllarda da Avrupa’da ilerlemeye başlayan savaş teknolojilerinin ve silahların getirtilmesi için çaba harcanır. Osmanlı bilim adamları da Avrupa’nın coğrafyası, tarihi ve tıbbi gelişmeleriyle ilgili araştırma yaparlar. Mercator’un Atlas Minor adlı eserine sahip olan Kâtip Çelebi (1609-1657), 1653- 1655 yılları arasında bir Fransız kaçağının yardımıyla bu eseri Türkçeye çevirir (Lewis, 2014, s.11, 62-63). Ayrıca Kâtip Çelebi Cihannüma adlı eserinde Gerhard Mercator, Abraham Ortel,Philipp Cluver gibi birçok Avrupalı yazarın çalışmalarından da faydalanır (Budak, 2008,s. 69). Osmanlıların bu devirde Avrupa’da gelişmeye başlayan coğrafya bilimine ilgilerini gösteren bir başka eğilim de IV. Murat’ın Hollandalı Doğubilimci Golius’a Osmanlı’ya bağlı bölgelerin bir haritasını yapması için teklifte bulunmasıdır. Ancak padişahın bu teklifi kabul edilmez (Lewis, 2014, s. 63-64). Osmanlı Devleti’nin Avrupa kültürüne aşina olmasında Avrupalı elçilerin etkisi de görülür. 1672’de İstanbul’a gelen ve Fransız büyükelçiliğinde görev yapan Galland, günlüklerinde elçilik binasında 8 Ocak 1673’ten itibaren pazar günleri oyunlar sergilendiğini yazar (Özgül, 2006, s. 23). Zira Fransız elçisi Marquis de Nointel, elçilik binasına İtalyan Farnese tiyatrosunun küçük bir örneğini yaptırır ve bu tiyatroda çeşitli oyunlar sahnelenir. Corneille’in Le Cid, Moliere’in Le Depit Amoureux (Küskün Âşıklar), L’Ecole des Maris (Kocalar Okulu), Sganarelle, A. Montfleury’nin La Femme Juge et Partie, Antoine Galland’nın hareketli bir komedisi ile Quatre Trivelins adlı oyunları oynanır (And, 1971, s. 77). “Büyükelçi Nointel, oyunları İstanbulluların da seyredebilmesi için özel olarak biramfiteatr yaptırmış; hattâ Müslüman kadınlar için bir de kafes hazırlatmıştır” (Özgül,2006, s. 23). Büyükelçi Nointel, Paris’e gönderdiği raporda Türklerin opera izlemesi karşısındaki şaşkınlığını dile getirir.18. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ilişkileri, siyasi olaylarve savaşlardışında, iki medeniyet arasındaki ekonomik ilişkilerin sınırlarını pek geçmez ve genellikle
ülkeye gelen ya da Osmanlı sınırları içinde yaşayan Avrupalılar ile elçiler tarafından idare
edilir. Kendilerine ülke içinde oturma hakkı verilen Avrupalılar, iki kültür arasındaki irtibatı sağladıkları gibi sarayın güvenini kazananlar önemli görevlerle Avrupa’ya da gönderilirler. Ancak bu ilişkilere rağmen fikir, sanat ve kültür alanında iki medeniyet arasında çokciddi etkileşimler görülmemiştir. Zira Batı’yla Haçlı seferleri ile başlayan devamlı ilişkilere
rağmen Lale Devri’ne kadar ne örf ve âdetlerde ne fikir ve sanat konularında ne de kültürel bağlamda belirgin bir etki söz konusu değildir. Avrupa’yı âdeta yeniden şekillendiren Rönesans hareketi ve söz konusu hareketin sonuçları Osmanlı Devleti’ne girmediği gibisızabilen bazı yenilikler de Osmanlı kültür hayatına ve ilmî çalışmalara pek bir şey katmamıştır. Ancak Osmanlı Devleti, yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi Batı’daki gelişmelerden büsbütün habersiz de değildir

89. Soru

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile kültürel ilişkilerinde savaşların önemi nedir?

Cevap

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile kültürel ilişkilerinde savaşların ve savaşlar sonucunda imzalanan antlaşmaların etkisi de önemlidir. Nitekim 1526 yılında Petervaradin’i
alan, Mohaç’ta Macaristan’ı hezimete uğratan, Budin’e girerek Macar İmparatorluğu’na
son veren Osmanlı ordusu buradan alınan hazinelerle birlikte bazı heykelleri de İstanbul’a
getirir. Herkül, Apollon ve Diana heykelleri At Meydanı’nda İbrahim Paşa’nın sarayının
önüne dikilir. İslam geleneğine aykırı bu heykellerin dikilmesinden dolayı İbrahim Paşa’ya
Frenk İbrahim Paşa lakabı verilir ve Paşa halkın çok sert eleştirilerine maruz kalır (Budak,
2008, s. 25). Avrupa’nın eski krallarının tarihine ilgi duyan, aynı zamanda kendi çağdaşı
olan hanedanları da tanımaya çalışan İbrahim Paşa, Avrupalı sanatçılarla temaslar kurar,
bazı sanat eserlerini de sipariş eder. Bununla birlikte siyasal anlamda da Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip eden İbrahim Paşa, İstanbul’a gelen Habsburg (Avusturya hanedanı) elçileriyle yaptığı muhtelif görüşmelerinde, Avrupa’daki gelişmelerden haberdar olduğunu hissettirir ve Osmanlı Devleti’nin güçlülüğünü her fırsatta ifade ederek Avrupalı
elçileri manevi baskı altında tutmaya çalışır (Emecen, 2000, s. 334).

90. Soru

Lale Devri tanımı nedir?

Cevap

Osmanlı kaynaklarında Lale Devri adı bulunmaz. Lale Devri ifadesini ilk defa Yahya Kemal Beyatlı kullanır. Ahmet Refik Altınay
tarafından 1913 yılında İkdam gazetesinde bölümler halinde yayımlanan ve daha sonra basılan bir kitabın başlığında kullanılan
bu ifade, Osmanlı tarihinde barış, zevk, eğlence ve kültürel yenileşme döneminin başlangıcı olarak yer edinir.

91. Soru

İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Osmanlı-Fransız ticari ilişkileri nasıldı?

Cevap

İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında Osmanlı-Fransız ticari ilişkilerinde de oldukça
ilerleme kaydedilir. Fransa’nın Langedok şehrinde üretilen kumaşlar Osmanlı Devleti’nde
oldukça ilgi görür. Langedok’tan İstanbul’a her yıl binlerce top kumaş gönderilir. Bununla
birlikte Lyon’dan sırmalı kumaşlar, Marsilya’dan boyalı kumaşlar, tıbbi ecza ve ziynet eşyaları getirtilir. Osmanlı Devleti’nden ise hububat, pamuk ipliği, kahve ve işlenmemiş bazıhammaddeler ihraç edilir (Altınay, 2010, s. 83). Böyle bir ticari yoğunlukta her yıl Fransaile Osmanlı Devleti arasında neredeyse beş yüz ticaret gemisi gelip gitmeye başlar. Artık Osmanlı ülkesindeki ekonomik durum, ithalat ve ihracat işleri, bir önceki yüzyıla göreoldukça farklılaşmaya başlar. 17. yüzyılda ülkeye giren yabancı malların daha az olmasına karşın dışarıya gönderilen eşya sayısı ise daha fazladır. Ancak Avrupa’da sanayinin hızla gelişmeye başlamasıyla eşya çok daha ucuz elde edilmeye, dolayısıyla da ucuz satılmaya başlamıştır. Buna karşılık, Osmanlı imalatı eski tarzda devam ettiği için üretilen mallar daha pahalıya elde edilir ve ticari rekabet giderek zorlaşır. Bu durum, Osmanlı sanayine
ciddi anlamda sekte vurduğu gibi ithal edilen ürünlerin büyük bir kısmının lüks eşyalardan oluşması da güç kaybını büyük ölçüde etkiler. Öyle ki; devlet de ordu ve donanmasınaait birçok eşyanın yanı sıra gündelik ihtiyaçlarını bile Avrupa’dan karşılamaya başlar. Zira III. Ahmet ve sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın çevresi Avrupa eksenli bir değişimi ve
yeniliği destekleyen politika izlemektedirler. Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in ülkeye dönmesinin hemen sonrasında onun getirttiği planların uygulandığı yapılarda Fransız mimarisinin izlerinin görülmesi de bunu açıkça göstermektedir. Avrupa etkisi sadece mimariyle sınırlı kalmayarak zamanla bütün hayatın içine sızmaya başlar (Budak, 2008, s. 91-92).

92. Soru

İbrahim Müteferrika’nın I. Mahmut’un tahta çıktığı yıl yazdığı Usûl’ül–hikem fî nizâmü’l–ümem adlı eseri ne hakkındadır?

Cevap

İbrahim Müteferrika’nın I. Mahmut’un tahta çıktığı yıl yazdığı Usûl’ül–hikem fî nizâmü’l–ümem adlı eseri Avrupalılaşma hareketinin beyannamesi niteliğindedir (Tanpınar, 2003, s. 46). Söz konusu kitap, Osmanlı Devleti’nin değişen idari, askerî,
siyasi ve iktisadi şartlara ayak uydurmasına ilişkin birtakım çözüm önerilerini içerir.Müteferrika’nın eserini ayrıcalıklı kılan unsur, Avrupa’daki gelişmelerden haberdar olmasından dolayı tespitlerinde isabetli olması ve değişen zamanın şartlarını göz önünde tutarak çözümler önermesidir. Zira daha öncekiler aksaklıkların ve eksikliklerin nedenleriniülke sınırları içinde aramışlardır. İbrahim Müteferrika, Osmanlı Devleti güç kaybederken,Avrupa devletlerinin yükselmelerinin nedenlerini araştırır; bu devletlerden nelerin öğrenilmesi, nelerin alınması gerektiğini tespitlerle belirlemeye çalışır (Budak, 2008, s. 57-58).
Kitabın başında Latince bildiğini söyledikten sonra “monarkiya”, “aristokrasiye” ve “demokrasiya” adlarıyla üçe ayırdığı idare tarzını kısaca anlatır. Askerliğin öneminden bahseder, eski askerlik tarzıyla yenisi arasında mukayese yaparak yeni tarzın faydalarını anlatır ve Avrupa’nın gelişmesindeki sırrın burada olduğunu dile getirir. Ona göre Avrupa’nın
bütün dünyaya yayılması, bu ordu ve teşkilat sayesindedir (Tanpınar, 2003, s. 46-47).

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.