Açıköğretim Ders Notları

Yer Hizmetleri Yönetimi Dersi 4. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yer Hizmetleri Yönetimi Dersi 4. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yer Hizmetlerinde Kullanılan Ekipmanlar

Giriş

Havaalanı hava tarafında meydana gelebilecek kaza riskini azaltmak ve ihmallerin önüne geçebilmek amacıyla apron emniyeti, ekipmanların uluslararası kurallara ve ulusal talimatlara uygun bakımı, kullanımı ile personelin eğitiminin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde havayolu işletmelerinin pazarda fark yaratmalarına yardımcı olan ve havaalanı faaliyetlerinin büyük bir kısmını üstlenen yer hizmetleri kuruluşlarının emniyetli, etkin ve verimli hizmet sunumunda önemli bir konu olan yer hizmetleri ekipmanları ele alınmaktadır (SHGM, 2014a).

Havaalanlarında Yer Hizmetleri Süreçleri

Havayolu taşımacılığı yapan bir uçak için ana yer hizmetleri işlemleri yolcu indirme, yolcu bindirme, ikram yükleme, temizlik, yakıt alma ve geri itme (pushback) olarak sayılabilir. Bu işlemler arasına bagaj boşaltma, sıhhi temizlik, içme suyu yükleme, bagaj yükleme ve buz önleme süreçleri eklenebilir. Yer hizmetleri havaalanının farklı bölgelerinde ve günün farklı saat dilimleri içinde icra edilebilir. Tüm yolcuların uçağı boşaltması ile uçuş ve kabin ekibi de uçak kabininden ayrılmasını tamamlandığı ana kadar geçen süre boyunca diğer yer hizmetleri süreçleri işletilebilir.

Uçağı tekrar uçuşa hazırlama sürecinin özelliklerine bağlı olarak, sözgelimi uçağın yerden az kalması (short turnaround) için uçuş ve kabin ekibi kabinde kalarak bir sonraki uçuşun şartlarını hazırlayabilirler.

Uçuştan gelindiğinde, yolcu indirme ve bagaj boşaltma için emniyetli şartlar oluşur oluşmaz bu süreçler yerine getirilmelidir. Böylelikle yolcuların gecikmelerden mümkün oldukça az etkilenmesi sağlanabilir.

Temizleme ve sıhhi temizlik çok fazla gecikmeye yol açmayacak şekilde ve uçağın elden geldiğince temiz olması prensibine göre yerine getirilmelidir. Bu süreçler maliyet ve gecikmelere yol açmayacak seçenekler açısından değerlendirilerek varış/kalkış park yerinde ya da boş park alanında yerine getirilebilirler.

Uçağın planlanmış kalkış zamanı yaklaştığında, eğer gerekli ise, uçak kalkış park pozisyonuna çekilir. Burada uçuş ve kabin ekibi uçak kabinine yerleşirler. Genellikle yakıt alımı havayolunun talebi doğrultusunda kalkış park pozisyonunda gerçekleşir.

Yer Hizmetleri Kuruluşlarının Bulundurması Gerekli Asgari Ekipmanlar

Yürürlük tarihi Aralık 2009, son yenilenme tarihi 04.04.2017 olan talimatın amacı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında A, B ve C grubu Çalışma Ruhsatı almış veya alacak kuruluşların bulundurması gereken en az personel ve teçhizat listesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir (DHMİ, 2018).

Talimatın sorumluluk kısmında SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında çalışma ruhsatı almış ve/veya çalışma ruhsatı talebinde bulunan tüm kuruluşların talimatta yer alan usul ve esaslara uymak zorunda oldukları belirtilmektedir. SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nde izin verilen haller dışında, ruhsat düzenlenen kuruluşun personel bordrosunda, teçhizat ise envanterinde olmak zorundadır.

Personel ve teçhizat sayısının ayrıca belirlenmesinde, kaldırılması veya yer almayan personel ve teçhizatın ilavesinde ve sayısının arttırılması veya azaltılmasında DHMİ tarafından yapılacak inceleme ve denetleme üzerine karar verilir. Havalimanları gelen-giden yolcu trafiğine göre kategorilere ayrılmıştır. Kategorinin tespitinde, içinde bulunulan yıldan bir önceki yılın gerçekleşen trafiği esas alınır. Buna göre İstanbul Atatürk Havalimanı Kategori A, Gaziantep Havalimanı Kategori B ve Zafer Bölgesel Havalimanı Kategori C olarak değerlendirilmektedir. SHY-22 Yönetmeliği’nde bahsi geçen ve özelliği olan teçhizat ile bu teçhizata ilişkin hususlar:

 • Doğru Akım Üreteçi (Jeneratörü)
 • Alternatif Akım Üreteçi
 • Hava Aracı (ASU, Air starter unit)
 • Yükleme Aracı (High Loader)
 • Bagaj Çekme Aracı
 • Uçak Çekme İtme Aracı
 • Motorlu Yolcu Merdiveni
 • Çekerli Yolcu Merdiveni
 • Palet, Konteyner, Dolly (küçük tekerlekli taşıma aracı)
 • Foseptik Aracı
 • Su İkmal Aracı
 • Buz Temizleme Aracı
 • Soğutucu (ACU, Air condition unit)
 • İkram Yükleme Aracı
 • El Detektörü
 • Güvenlik Kontrol Etiket Cihazı

Yukarıda sayılan cihazlar ilk çalışma ruhsatı alınışında çalışma ruhsatına esas denetimin yapıldığı gün itibari ile ve daha sonradan temin edilirlerse havalimanına giriş yaptığı gün itibari ile azami 3 yaşında olmak zorundadır. Yer hizmetleri kuruluşu, araç, gereç ve ekipmanın/teçhizatın periyodik ve diğer tüm bakımlarını yapmak veya yaptırmak durumundadır. Değiştirilen parçalar dâhil kayıtları tutmalıdır. A, B ve C kategori havalimanlarında hizmet türü ölçeğinde belirlenen en az ekipman listesi ve miktarı (DHMİ, 2018) Tablo 4.1 ile verilmiş olup yer başlıca hizmet gurupları:

 • Temsil
 • Yolcu hizmetleri
 • Yük kontrolü ve haberleşme
 • Ramp
 • Kargo ve posta
 • Uçak hat bakım
 • Uçuş operasyon
 • İkram servis
 • Ulaşım
 • Gözetim ve yönetim
 • Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi

Apron Operasyonlarının Emniyeti

“Açık raporlama” ortamının tesis edilmesi, sadece kazaların önlenmesi amacıyla kullanılacak olan emniyet bilgilerinin sistematik raporlanması, toplanması, analizi ve yayılması konusunda bir “emniyet kültürünün” geliştirilmesinde kilit unsur niteliğindedir.

EYS (Emniyet Yönetim Sistemi/SMS, Safety Management System) sadece apronda görev yapan yöneticilerin değil aynı zamanda havayolları, yer hizmeti sağlayıcıları, havalimanı otoriteleri, hava seyrüsefer hizmeti sunan kuruluşları, sivil havacılık otoriteleri ve ulusal resmi makamların üst düzey yöneticilerinin de bağlılık ve sorumluluk içinde hareket etmesini gerektirir.

Apron Emniyet Kuralları

Ulusal mevzuatta yer alan hususlar öncelikli olmak kaydıyla apron üzerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler için sağlık, güvenlik, teknik önlemler, anormal hareketler, kaza veya olay anında işleyiş prosedürleri, yolcuların uçağa iniş ve biniş aşamalarındaki düzenlemeler, uçağın inişi ve kalkışı sırasındaki hazırlıklar, uçak yerde iken teknisyenlerin ve yer hizmetlilerinin çalışmalarını içermektedir.

Yer Hizmeti Ekipmanının Yerleştirilmesi

Uçakların park alanına girmesi ve park alanından çıkarılması, uçak geçiş bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Bu bölge, her türlü engelden arındırılmalı ve uçak hareket halindeyken herhangi bir maddenin bu alana girmesi önlenmelidir. Yer Hizmeti Ekipmanının (GSE, Ground Service Equipment) yerleştirilmesinde uyulması gerekli genel esaslar listelenebilir. GSE, uçak motorları durduktan sonra, uçak geçiş bölgesinin sınır çizgilerinin dışına yerleştirilmelidir. Yükleme platformları, uçağın yanına yerleştirilirken alçak pozisyonda tutulmalıdır; kargo kapılarının açılması için yeterli boşluk bırakılmalıdır. Ekipmanların uçağa yanaşması esnasında 3 metre kala 2 kere fren kontrolü yapılmalıdır.

Gelen Uçağa Yanaşma

Uçağa yanaşmadan önce, uçağın durduğundan, burun veya ana dikme tekerlerine takoz koyulduğundan, uçak işaret ışıklarının söndüğünden ve/veya uçak motorlarının sustuğundan [Yardımcı Güç Ünitesi (APU, AuxiliaryPower Unit) hariç], işaretçi personelin “yaklaşmak emniyetli” işaretini vermiş olduğundan emin olunmalıdır.

Herhangi bir uçağın etrafında çalışırken antenler, pitot tüpleri, vorteks jeneratörler ve klima sisteminin çıkış noktaları gibi yaralanmalara sebebiyet verebilecek çıkıntılara karşı dikkat edilmelidir.

Normal şartlarda, sırasıyla merdiven, bagaj hizmeti araçları, konveyör ve high loader (yükleme aracı) ardından da ikram ve kabin temizleme araçları yanaşır.

Uçak Emniyet Sahaları ve Emniyet Çemberleri

Park halindeki her uçağın etrafında, ekipmandan kaynaklanabilecek hasarın önlenmesi amacıyla tasarlanmış olan, “emniyet çemberleri” adı verilen işaretlenmiş koruma bölgeleri bulunmaktadır.

Emniyet Konilerinin Yerleştirilmesi

Hava aracının etrafında emniyet konisi kullanılmasının amacı uçağın yer hasarına en fazla maruz kalabileceği alanın çevresinde, uçağı bu hasardan koruyabilecek bir emniyet tamponu yaratmaktır.

Yabancı Madde Hasarının Önlenmesi

Yabancı Madde Hasarı (FOD, Foreign Object Damage) uçağa zarar verebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Somun, cıvata, bez parçaları, kâğıt, plastik, içecek kutuları, bagaj parçaları ve etiketleri, kaplama parçaları, uçak mutfak (galley) atıkları, yemek ve çöp gibi FOD’ler aprondan temizlenmelidir. Temizlik için beklenmemeli, yabancı cisim görüldüğü anda derhal temizlenmelidir. FOD, el ile kolaylıkla kaldırılamıyor ise amirin havalimanından veya terminal işleticisinden el ile (manuel) veya havalimanı süpürme makinesini kullanarak kaldırmasını talep etmesi istenmelidir.

Yangının Önlenmesi

Apronda görev alan tüm personel, yerel yangınla mücadele prosedürleri, acil durum tahliye planları ve yangın ekipmanı kontrol ve bakım prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Yolculara Dikkat Edilmesi

Yolcular gözetim altında tutulmalı ve etraa dolaşmalarına izin verilmemelidir. Yolcular, terminale giriş çıkışlar için belirlenmiş güzergâhları takip etmelidir. Yolcular uçakların jet motor egzozundan ve pervanelerinden uzak durmalıdır.

Uçağın Yüklenmesi ve Boşaltılması

Uçağın Zarar Görmesinin Önlenmesi

Yükleme ve boşaltma sırasında uçağın cephelerine, kapılarına ve zeminine zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Yükleme veya boşaltma sırasında uçağın yerden yüksekliğinde herhangi bir değişikliğe karşı tetikte olunmalıdır.

Bagaj Arabalarının Yüklenmesi

Eşyaların bagaj arabasından düşmesini önlemek için, bagaj arabaları, kenarlardan taşacak şekilde yüklenmemelidir. Bagaj alanından ayrılmadan önce, yüklerin üzeri bagaj arabası kapakları ile kapatılmalıdır.

Birim Yükleme Gereci (ULD, Unit Load Device) Hasarı

ULD’lerde herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilerek,tespit edilen hasarlar rapor edilmelidir. Hasarlı olan ULD’lerde görülecek şekilde “HASARLIDIR” ibaresi belirtilmeli ve mümkünse hasarlı ekipman alanı ayrıca belirlenerek ULD’lerin bu alanlarda muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

Yer Hizmeti Ekipmanları

Operasyon Öncesi Emniyet Kontrolü

Herhangi bir yer hizmeti aracı çalıştırılmadan önce operasyon öncesi emniyet kontrolü yapılarak tüm iç ve dış ışıkların düzgün çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

Hizmet Dışı Ekipman

Frenlerinde, koruyucu tamponlarında (çarpma tamponları), direksiyonunda, çekme kaplinlerinde, ışıklarında, tekerleklerinde veya ön cam sileceklerinde herhangi bir kusur/arıza olan ya da yakıt veya yağ sızıntısı olan ekipman hizmetten alınmalıdır. Bu araçların üzeRine “HİZMET DIŞI” etiketi yapıştırılmalıdır.

Yolcu İndirme/Bindirme Süreci

Ticari havaalanlarında, genel anons sistemi aracılığı ile yapılan bir çağrı yolcuları çıkış kapısına doğru ilerlemeye ve uçağa binmeye (boarding) davet eder. Buradaki uçağa binmek terimi yolcuların uçak kabinine girmesi ve koltuklarına yerleşmesi anlamındadır. Bu süreç yolcuların uçak kabinine binmesine izin verilmesi ile başlar ve kapıların kapatılması ile sonlanır.

Körükler

Körük, yolcuların yolcu salonundan uçağa geçmek için kullandığı bağlantı yoludur (MYK, 2012). Kılavuz (guidance) sistemi yardımı ile ideal park noktasında durdurulan uçağın, ön ve arka tekerlekleri, uçak teknisyeni veya yer hizmet kuruluşu personelince takozlanarak emniyete alınır.

Uçak Yolcu Kapıları

Uçak kapılarını açma-kapama prosedürleri, uçak tiplerine ve havayollarına göre değişiklik göstermekle birlikte bazı genel kurallar bulunmaktadır. Kabin kapıları sadece kabin personeli ya da özel eğitim almış yetkili personel tarafından açılmalıdır. Kapının açılması için “Tamam” (OK, Okey) dışarıdan verilmelidir.

Çekerli Merdivenler

Körük hizmeti verilmeyen uçaklarda, yolcu indirmek ve bindirmek için kullanılmaktadır. Çekerli merdivenler yerleştirilirken uyulması gerekli kurallar vardır. Merdivenler yere sabitlenmedikleri zaman son derece dengesiz ekipmanlardır ve üzerinden düşebilme riski bulunur.

Motorlu Merdivenler

Körük bulunmadığında yolcu indirme-bindirme amacıyla kullanılmaktadır. Motorlu merdivenler kullanılırken uyulması gerekli ilkeler uçağın gelişine ya da gidişine göre sınırlandırılabilir. Geliş sırasında, merdiveni park yerinden çıkardıktan sonra mutlaka servis (ayak) freni testi yapılmalıdır. Sürüş sırasında platformun en alt seviyede olmasına dikkat edilmeli, merdivenin geçeceği yerlerin merdiven boyutlarına uygun olduğundan emin olunmalıdır.

Hasta Nakil Araçları (Ambulift’ler)

Havayolları veya anlaşmalı oldukları yer hizmeti kuruluşları, fiziksel engelli hastaların ve ilgili ekipmanın uçağa götürülüp getirilmesi için çeşitli hasta nakil araçları (ambuli’ler) kullanmaktadır. Normal şartlarda, bu yolcular uçağa ilk olarak bindirilmeli ve en son indirilmelidir. Operatörler, acil durum kumandaları ve prosedürleri dâhil olmak üzere araç kumandalarını ve her aracın özel gereksinimlerini bilmelidir.

Bagaj Boşaltma/Yükleme Süreci

Kontrolü yapılmış bagaj uçak içinde iki biçimde istiflenebilir. Bagajlar yığılabilir ya da önceden paketlenmiş konteynerler ile uçağa yüklenebilir. Önceden paketleme işi uçak meydana ulaşmadan yapılabileceğinden özellikle bagajlar çok olduğunda istiflenmeye göre daha kısa sürede yükleme işlemi tamamlanabilir.

Bagaj Arabaları

Bagajların, kargoların ve postaların havalimanı içerisinde taşınmasında bagaj arabaları kullanılmaktadır. Bagaj arabaları personel taşıma amacıyla kullanılmamalıdır. Dolu bagaj arabaları derhal çekme aracının arkasına yerleştirilmelidir. Bagaj çeker traktörlere, en fazla 4 adet yüklü veya 6 adet boş bagaj arabası veya dolly takılabilir. Çekilen bagaj araçlarında ve dolly’lerde yüklü olan var ise çekilen bagaj arabası ve dolly sayısı boş dahil 4’ü geçemez. Dolly veya bagaj arabalarının dışında kalan çekerli ekipmanlar tek olarak çekilmelidir.

Konveyörler

Konveyörler, bagajların, kargoların ve postaların uçağın kargo bölümlerine götürülüp getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Uçakta son yerleştirme ayarlamalarının yapıldığı zamanlar hariç olmak üzere, bant kalkık pozisyonda iken konveyör kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Daima “Araçta boş koltuk yoksa insan taşınmamalıdır” kuralına uyulmalıdır.

Konteyner / Palet Dolly’nin Çekilmesi

Dolly’ler geniş gövdeli uçaklara doğru çekilirken, aynı zamanda üstü kapalı bagaj arabaları ile dar gövdeli uçaklara yanaşırken önden ve arkadan yanaşma prosedürleri değerlendirilir.

Dolly’ler

Dolly’ler, ULD’ler ve/veya paletlerin taşınması için kullanılmaktadır. Yüklenen dolly’ler birbirine bağlanırken yer kılavuzundan/işaretçisinden yardım alınmalıdır. Çekme çubuklarının bağlı ve kaplinlerin en alt deliklerine takılı olduğundan emin olunmalıdır.

Çekme Araçları (Traktörler)

Bagaj arabaları, dolly’ler ve çeşitli motorsuz ekipmanları çekmek için çekme araçları kullanılmaktadır. “Araçta boş koltuk yoksa insan taşınmamalıdır” kuralına uyulmalıdır. Ekipman takılıp çıkarılmadan önce araç tam olarak durdurulmalıdır. Uçağın veya başka bir yer ekipmanının yakınlarında ekipman çekerken, arada yeterli boşluk olduğundan emin olunmalıdır.

Forklift’ler

Forklift’lerin (çatallı istifleyici) uçak gövdesine zarar verme potansiyeli çok yüksektir. Dolayısıyla, uçaklara hizmet vermek için kullanımları mutlaka en az seviyede tutulmalıdır. Herhangi bir forklift kullanmadan önce, forklift’in kaldırılacak olan yük için uygun olduğundan emin olunmalıdır.

Lastik Tamponlu Yer Ekipmanı

Uçağa temas ihtimali olan tüm yer ekipmanının temas noktasında koruyucu tamponların (çarpma tamponlarının) olması gerekmektedir. Ayrıca, yer ekipmanının çıkıntı yapan ve kazara uçağa temas edebilecek olan herhangi bir parçasının da tamponu olmalıdır.

Temizlik Süreci

Havayolları farklı temizlik hizmetleri talep edebilirler. Bu süreç, gün içinde sadece çöpü dışarı çıkarmak gibi 5 dakikalık bir süreden çöpün tahliyesi, koltuk ceplerinin temizliği, emniyet kemerlerinin yerleştirilmesi, vakumlu temizlik gibi 40 dakikaya varan bir süreye mal olabilir.

Temizlik ve İkram Amaçlı Yük Kaldırma Araçları

Yük kaldırma araçları, uçağa temizlik ve ikram için personel, ekipman ve malzeme taşımak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür araçlarda sürücü ve aynı zamanda yer kılavuzu/işaretçisi olarak da görev yapan muavin olmak üzere iki kişilik bir ekip bulunmalıdır.

İkram Süreci

Bu süreç bir önceki uçuştan arta kalan yiyecek ve içeceklerin boşaltılması ile bir sonraki uçuş için taze yiyecek ve içeceklerin yüklenmesini kapsar.

High Loader’lar

High loader (özellikle palet ve konteyner’in uçaklara yüklenmesi ve indirilmesinde kullanılan yükselip/alçalma ve yüklere hareket verebilme özellikleri ile donatılmış araç)’lar, ULD’lerin ve paletlerin geniş gövdeli ve bazı dar gövdeli uçaklara yüklenmesi/boşaltılması için kullanılmaktadır. Düzgün hizalama için aşağıdaki üç şart bulunmaktadır. Bazı uçaklarda, uç platformun sağ taraftaki kılavuz rayı, yanal kılavuzların ön seti ve yan kılavuz silindiri ile aynı hizada olmalıdır. High loader’ın tamponu uçağın kapısının eşiğine paralel olmalıdır. Tampon, herhangi bir kapı eşiği parçası arasındaki mesafe, söz konusu parça kapalı veya açık konumda iken en az 5-7 cm olmalıdır.

Main Deck High Loader’lar

Main deck (ana kat/güverte) high loader, ULD’leri ve paletleri kargo uçaklarının üst güverte bölümlerine yükleme/boşaltma işlemi için kullanılmaktadır. Uçağa son yaklaşmanın yapıldığı durumlar hariç, bu araçlar köprü açık halde kullanılmalıdır. 40 knot’u geçen rüzgâr koşullarında boş konteynera yükleme/boşaltma işlemi yapılmamalıdır. Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra, köprüyü ve arka platformu indirmeden önce kargo kapısının emniyet ağı yerleştirilene ve onay alınana kadar beklenilmelidir.

İçilebilir Su Yüklemesi ve Sıhhi Temizlik Süreci

Uçağın kullanılmış suyu boşaltılmalı ve bir sonraki uçuş için taze su ile yüklenmelidir. Bu süreç genellikle uçağın bagaj ve yakıt yüklemesi yapılan tarafının tersinde tarafta çalışan iki farklı araç ile yerine getirilir.

Foseptik Araçları

Uçak tuvaletlerindeki atıkların giderilmesinde ve tuvalet dolumunun yapılmasında kullanılır. Kamyon hareket etmeden önce, tuvalet haznesi da dâhil olmak üzere, kamyondaki tüm parçaların sabitlenmiş ve vanalarının kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

Su Araçları

Bir uçağa kullanma suyu ikmali yapmak için su aracı kullanılırken uyulması gerekli genel ilkeler vardır. Araç, uçak gelmeden önce, uçak geçiş bölgesi ekipman sınır çizgilerinin gerisine yerleştirilmelidir. Uçağa ancak anticollision ışıkları söndükten sonra yanaşılmalıdır.

Buzlanma Giderme ve Buzlanmadan Önleme Süreci

Çok ince bile olsa uçak üzerinde biriken nem ya da buz tabakası uçağın taşıma kuvveti ve kontrolü için olumsuz bir etki meydana getirdiğinden buzdan korunma ya uçağın herhangi bir bölümü kar veya buz ile kaplandığında ya da havadaki nem oranının bu olasılığı ortaya çıkartacak kadar yüksek olması durumunda uygulanmalıdır. Bu süreç iki kısma ayrılmıştır. İlk aşamada nem ya da buz genellikle ılık, Tip 1 sıvı (glikol karışımı) ile uçağın üzerinden kaldırılır. İkinci aşama emniyeti tehdit edecek yeni nem ya da buz tabakası oluşmasını önleyecek daha kalın Tip 2 sıvı kullanarak kalkıştan hemen önce uçağın yıkanmasıdır. Bu işlemden kalkışa kadar geçebilecek süre, üzerinde tutma zamanı (holdover time) Tip 2 sıvının etkisini kaybetmesi dolayısı ile sınırlıdır.

Geri İtme (Push-Back) Süreci

Tüm ikmal süreçleri tamamlandığında uçak kalkış işlemlerine başlayabilir. Körüklere bağlanmış uçaklar özellikli traktörlerle geri ittirilmelidir. Apronda park etmiş uçaklar da park pozisyonunun özelliklerine bağlı olarak sıklıkla bu işleme ihtiyaç duyabilir. Apronun farklı bir konumunda park etmiş uçaklar, bu noktadaki elverişliliklere bağlı olarak motorlarını kendi başlarına çalıştırabilir ve geri itme aracına ihtiyaç duymadan kendi kabiliyetleri ile taksi yapmaya başlayabilirler.

Uçak Geri İtme/Çekme (Push Back/Towing) Araçları

Push back, uçağın geri geri itilerek biniş kapısından, apronda kendi gücüyle devam edebileceği bir alana götürülmesi işlemidir. Bu işlem, çekme çubuğuyla uçağın burun iniş takımına bağlanan özel push back aracı veya çekme çubuğu olmayan push back aracı ile yapılmaktadır.

Giriş

Havaalanı hava tarafında meydana gelebilecek kaza riskini azaltmak ve ihmallerin önüne geçebilmek amacıyla apron emniyeti, ekipmanların uluslararası kurallara ve ulusal talimatlara uygun bakımı, kullanımı ile personelin eğitiminin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde havayolu işletmelerinin pazarda fark yaratmalarına yardımcı olan ve havaalanı faaliyetlerinin büyük bir kısmını üstlenen yer hizmetleri kuruluşlarının emniyetli, etkin ve verimli hizmet sunumunda önemli bir konu olan yer hizmetleri ekipmanları ele alınmaktadır (SHGM, 2014a).

Havaalanlarında Yer Hizmetleri Süreçleri

Havayolu taşımacılığı yapan bir uçak için ana yer hizmetleri işlemleri yolcu indirme, yolcu bindirme, ikram yükleme, temizlik, yakıt alma ve geri itme (pushback) olarak sayılabilir. Bu işlemler arasına bagaj boşaltma, sıhhi temizlik, içme suyu yükleme, bagaj yükleme ve buz önleme süreçleri eklenebilir. Yer hizmetleri havaalanının farklı bölgelerinde ve günün farklı saat dilimleri içinde icra edilebilir. Tüm yolcuların uçağı boşaltması ile uçuş ve kabin ekibi de uçak kabininden ayrılmasını tamamlandığı ana kadar geçen süre boyunca diğer yer hizmetleri süreçleri işletilebilir.

Uçağı tekrar uçuşa hazırlama sürecinin özelliklerine bağlı olarak, sözgelimi uçağın yerden az kalması (short turnaround) için uçuş ve kabin ekibi kabinde kalarak bir sonraki uçuşun şartlarını hazırlayabilirler.

Uçuştan gelindiğinde, yolcu indirme ve bagaj boşaltma için emniyetli şartlar oluşur oluşmaz bu süreçler yerine getirilmelidir. Böylelikle yolcuların gecikmelerden mümkün oldukça az etkilenmesi sağlanabilir.

Temizleme ve sıhhi temizlik çok fazla gecikmeye yol açmayacak şekilde ve uçağın elden geldiğince temiz olması prensibine göre yerine getirilmelidir. Bu süreçler maliyet ve gecikmelere yol açmayacak seçenekler açısından değerlendirilerek varış/kalkış park yerinde ya da boş park alanında yerine getirilebilirler.

Uçağın planlanmış kalkış zamanı yaklaştığında, eğer gerekli ise, uçak kalkış park pozisyonuna çekilir. Burada uçuş ve kabin ekibi uçak kabinine yerleşirler. Genellikle yakıt alımı havayolunun talebi doğrultusunda kalkış park pozisyonunda gerçekleşir.

Yer Hizmetleri Kuruluşlarının Bulundurması Gerekli Asgari Ekipmanlar

Yürürlük tarihi Aralık 2009, son yenilenme tarihi 04.04.2017 olan talimatın amacı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında A, B ve C grubu Çalışma Ruhsatı almış veya alacak kuruluşların bulundurması gereken en az personel ve teçhizat listesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir (DHMİ, 2018).

Talimatın sorumluluk kısmında SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında çalışma ruhsatı almış ve/veya çalışma ruhsatı talebinde bulunan tüm kuruluşların talimatta yer alan usul ve esaslara uymak zorunda oldukları belirtilmektedir. SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nde izin verilen haller dışında, ruhsat düzenlenen kuruluşun personel bordrosunda, teçhizat ise envanterinde olmak zorundadır.

Personel ve teçhizat sayısının ayrıca belirlenmesinde, kaldırılması veya yer almayan personel ve teçhizatın ilavesinde ve sayısının arttırılması veya azaltılmasında DHMİ tarafından yapılacak inceleme ve denetleme üzerine karar verilir. Havalimanları gelen-giden yolcu trafiğine göre kategorilere ayrılmıştır. Kategorinin tespitinde, içinde bulunulan yıldan bir önceki yılın gerçekleşen trafiği esas alınır. Buna göre İstanbul Atatürk Havalimanı Kategori A, Gaziantep Havalimanı Kategori B ve Zafer Bölgesel Havalimanı Kategori C olarak değerlendirilmektedir. SHY-22 Yönetmeliği’nde bahsi geçen ve özelliği olan teçhizat ile bu teçhizata ilişkin hususlar:

 • Doğru Akım Üreteçi (Jeneratörü)
 • Alternatif Akım Üreteçi
 • Hava Aracı (ASU, Air starter unit)
 • Yükleme Aracı (High Loader)
 • Bagaj Çekme Aracı
 • Uçak Çekme İtme Aracı
 • Motorlu Yolcu Merdiveni
 • Çekerli Yolcu Merdiveni
 • Palet, Konteyner, Dolly (küçük tekerlekli taşıma aracı)
 • Foseptik Aracı
 • Su İkmal Aracı
 • Buz Temizleme Aracı
 • Soğutucu (ACU, Air condition unit)
 • İkram Yükleme Aracı
 • El Detektörü
 • Güvenlik Kontrol Etiket Cihazı

Yukarıda sayılan cihazlar ilk çalışma ruhsatı alınışında çalışma ruhsatına esas denetimin yapıldığı gün itibari ile ve daha sonradan temin edilirlerse havalimanına giriş yaptığı gün itibari ile azami 3 yaşında olmak zorundadır. Yer hizmetleri kuruluşu, araç, gereç ve ekipmanın/teçhizatın periyodik ve diğer tüm bakımlarını yapmak veya yaptırmak durumundadır. Değiştirilen parçalar dâhil kayıtları tutmalıdır. A, B ve C kategori havalimanlarında hizmet türü ölçeğinde belirlenen en az ekipman listesi ve miktarı (DHMİ, 2018) Tablo 4.1 ile verilmiş olup yer başlıca hizmet gurupları:

 • Temsil
 • Yolcu hizmetleri
 • Yük kontrolü ve haberleşme
 • Ramp
 • Kargo ve posta
 • Uçak hat bakım
 • Uçuş operasyon
 • İkram servis
 • Ulaşım
 • Gözetim ve yönetim
 • Uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi

Apron Operasyonlarının Emniyeti

“Açık raporlama” ortamının tesis edilmesi, sadece kazaların önlenmesi amacıyla kullanılacak olan emniyet bilgilerinin sistematik raporlanması, toplanması, analizi ve yayılması konusunda bir “emniyet kültürünün” geliştirilmesinde kilit unsur niteliğindedir.

EYS (Emniyet Yönetim Sistemi/SMS, Safety Management System) sadece apronda görev yapan yöneticilerin değil aynı zamanda havayolları, yer hizmeti sağlayıcıları, havalimanı otoriteleri, hava seyrüsefer hizmeti sunan kuruluşları, sivil havacılık otoriteleri ve ulusal resmi makamların üst düzey yöneticilerinin de bağlılık ve sorumluluk içinde hareket etmesini gerektirir.

Apron Emniyet Kuralları

Ulusal mevzuatta yer alan hususlar öncelikli olmak kaydıyla apron üzerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler için sağlık, güvenlik, teknik önlemler, anormal hareketler, kaza veya olay anında işleyiş prosedürleri, yolcuların uçağa iniş ve biniş aşamalarındaki düzenlemeler, uçağın inişi ve kalkışı sırasındaki hazırlıklar, uçak yerde iken teknisyenlerin ve yer hizmetlilerinin çalışmalarını içermektedir.

Yer Hizmeti Ekipmanının Yerleştirilmesi

Uçakların park alanına girmesi ve park alanından çıkarılması, uçak geçiş bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Bu bölge, her türlü engelden arındırılmalı ve uçak hareket halindeyken herhangi bir maddenin bu alana girmesi önlenmelidir. Yer Hizmeti Ekipmanının (GSE, Ground Service Equipment) yerleştirilmesinde uyulması gerekli genel esaslar listelenebilir. GSE, uçak motorları durduktan sonra, uçak geçiş bölgesinin sınır çizgilerinin dışına yerleştirilmelidir. Yükleme platformları, uçağın yanına yerleştirilirken alçak pozisyonda tutulmalıdır; kargo kapılarının açılması için yeterli boşluk bırakılmalıdır. Ekipmanların uçağa yanaşması esnasında 3 metre kala 2 kere fren kontrolü yapılmalıdır.

Gelen Uçağa Yanaşma

Uçağa yanaşmadan önce, uçağın durduğundan, burun veya ana dikme tekerlerine takoz koyulduğundan, uçak işaret ışıklarının söndüğünden ve/veya uçak motorlarının sustuğundan [Yardımcı Güç Ünitesi (APU, AuxiliaryPower Unit) hariç], işaretçi personelin “yaklaşmak emniyetli” işaretini vermiş olduğundan emin olunmalıdır.

Herhangi bir uçağın etrafında çalışırken antenler, pitot tüpleri, vorteks jeneratörler ve klima sisteminin çıkış noktaları gibi yaralanmalara sebebiyet verebilecek çıkıntılara karşı dikkat edilmelidir.

Normal şartlarda, sırasıyla merdiven, bagaj hizmeti araçları, konveyör ve high loader (yükleme aracı) ardından da ikram ve kabin temizleme araçları yanaşır.

Uçak Emniyet Sahaları ve Emniyet Çemberleri

Park halindeki her uçağın etrafında, ekipmandan kaynaklanabilecek hasarın önlenmesi amacıyla tasarlanmış olan, “emniyet çemberleri” adı verilen işaretlenmiş koruma bölgeleri bulunmaktadır.

Emniyet Konilerinin Yerleştirilmesi

Hava aracının etrafında emniyet konisi kullanılmasının amacı uçağın yer hasarına en fazla maruz kalabileceği alanın çevresinde, uçağı bu hasardan koruyabilecek bir emniyet tamponu yaratmaktır.

Yabancı Madde Hasarının Önlenmesi

Yabancı Madde Hasarı (FOD, Foreign Object Damage) uçağa zarar verebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Somun, cıvata, bez parçaları, kâğıt, plastik, içecek kutuları, bagaj parçaları ve etiketleri, kaplama parçaları, uçak mutfak (galley) atıkları, yemek ve çöp gibi FOD’ler aprondan temizlenmelidir. Temizlik için beklenmemeli, yabancı cisim görüldüğü anda derhal temizlenmelidir. FOD, el ile kolaylıkla kaldırılamıyor ise amirin havalimanından veya terminal işleticisinden el ile (manuel) veya havalimanı süpürme makinesini kullanarak kaldırmasını talep etmesi istenmelidir.

Yangının Önlenmesi

Apronda görev alan tüm personel, yerel yangınla mücadele prosedürleri, acil durum tahliye planları ve yangın ekipmanı kontrol ve bakım prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Yolculara Dikkat Edilmesi

Yolcular gözetim altında tutulmalı ve etraa dolaşmalarına izin verilmemelidir. Yolcular, terminale giriş çıkışlar için belirlenmiş güzergâhları takip etmelidir. Yolcular uçakların jet motor egzozundan ve pervanelerinden uzak durmalıdır.

Uçağın Yüklenmesi ve Boşaltılması

Uçağın Zarar Görmesinin Önlenmesi

Yükleme ve boşaltma sırasında uçağın cephelerine, kapılarına ve zeminine zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Yükleme veya boşaltma sırasında uçağın yerden yüksekliğinde herhangi bir değişikliğe karşı tetikte olunmalıdır.

Bagaj Arabalarının Yüklenmesi

Eşyaların bagaj arabasından düşmesini önlemek için, bagaj arabaları, kenarlardan taşacak şekilde yüklenmemelidir. Bagaj alanından ayrılmadan önce, yüklerin üzeri bagaj arabası kapakları ile kapatılmalıdır.

Birim Yükleme Gereci (ULD, Unit Load Device) Hasarı

ULD’lerde herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilerek,tespit edilen hasarlar rapor edilmelidir. Hasarlı olan ULD’lerde görülecek şekilde “HASARLIDIR” ibaresi belirtilmeli ve mümkünse hasarlı ekipman alanı ayrıca belirlenerek ULD’lerin bu alanlarda muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

Yer Hizmeti Ekipmanları

Operasyon Öncesi Emniyet Kontrolü

Herhangi bir yer hizmeti aracı çalıştırılmadan önce operasyon öncesi emniyet kontrolü yapılarak tüm iç ve dış ışıkların düzgün çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

Hizmet Dışı Ekipman

Frenlerinde, koruyucu tamponlarında (çarpma tamponları), direksiyonunda, çekme kaplinlerinde, ışıklarında, tekerleklerinde veya ön cam sileceklerinde herhangi bir kusur/arıza olan ya da yakıt veya yağ sızıntısı olan ekipman hizmetten alınmalıdır. Bu araçların üzeRine “HİZMET DIŞI” etiketi yapıştırılmalıdır.

Yolcu İndirme/Bindirme Süreci

Ticari havaalanlarında, genel anons sistemi aracılığı ile yapılan bir çağrı yolcuları çıkış kapısına doğru ilerlemeye ve uçağa binmeye (boarding) davet eder. Buradaki uçağa binmek terimi yolcuların uçak kabinine girmesi ve koltuklarına yerleşmesi anlamındadır. Bu süreç yolcuların uçak kabinine binmesine izin verilmesi ile başlar ve kapıların kapatılması ile sonlanır.

Körükler

Körük, yolcuların yolcu salonundan uçağa geçmek için kullandığı bağlantı yoludur (MYK, 2012). Kılavuz (guidance) sistemi yardımı ile ideal park noktasında durdurulan uçağın, ön ve arka tekerlekleri, uçak teknisyeni veya yer hizmet kuruluşu personelince takozlanarak emniyete alınır.

Uçak Yolcu Kapıları

Uçak kapılarını açma-kapama prosedürleri, uçak tiplerine ve havayollarına göre değişiklik göstermekle birlikte bazı genel kurallar bulunmaktadır. Kabin kapıları sadece kabin personeli ya da özel eğitim almış yetkili personel tarafından açılmalıdır. Kapının açılması için “Tamam” (OK, Okey) dışarıdan verilmelidir.

Çekerli Merdivenler

Körük hizmeti verilmeyen uçaklarda, yolcu indirmek ve bindirmek için kullanılmaktadır. Çekerli merdivenler yerleştirilirken uyulması gerekli kurallar vardır. Merdivenler yere sabitlenmedikleri zaman son derece dengesiz ekipmanlardır ve üzerinden düşebilme riski bulunur.

Motorlu Merdivenler

Körük bulunmadığında yolcu indirme-bindirme amacıyla kullanılmaktadır. Motorlu merdivenler kullanılırken uyulması gerekli ilkeler uçağın gelişine ya da gidişine göre sınırlandırılabilir. Geliş sırasında, merdiveni park yerinden çıkardıktan sonra mutlaka servis (ayak) freni testi yapılmalıdır. Sürüş sırasında platformun en alt seviyede olmasına dikkat edilmeli, merdivenin geçeceği yerlerin merdiven boyutlarına uygun olduğundan emin olunmalıdır.

Hasta Nakil Araçları (Ambulift’ler)

Havayolları veya anlaşmalı oldukları yer hizmeti kuruluşları, fiziksel engelli hastaların ve ilgili ekipmanın uçağa götürülüp getirilmesi için çeşitli hasta nakil araçları (ambuli’ler) kullanmaktadır. Normal şartlarda, bu yolcular uçağa ilk olarak bindirilmeli ve en son indirilmelidir. Operatörler, acil durum kumandaları ve prosedürleri dâhil olmak üzere araç kumandalarını ve her aracın özel gereksinimlerini bilmelidir.

Bagaj Boşaltma/Yükleme Süreci

Kontrolü yapılmış bagaj uçak içinde iki biçimde istiflenebilir. Bagajlar yığılabilir ya da önceden paketlenmiş konteynerler ile uçağa yüklenebilir. Önceden paketleme işi uçak meydana ulaşmadan yapılabileceğinden özellikle bagajlar çok olduğunda istiflenmeye göre daha kısa sürede yükleme işlemi tamamlanabilir.

Bagaj Arabaları

Bagajların, kargoların ve postaların havalimanı içerisinde taşınmasında bagaj arabaları kullanılmaktadır. Bagaj arabaları personel taşıma amacıyla kullanılmamalıdır. Dolu bagaj arabaları derhal çekme aracının arkasına yerleştirilmelidir. Bagaj çeker traktörlere, en fazla 4 adet yüklü veya 6 adet boş bagaj arabası veya dolly takılabilir. Çekilen bagaj araçlarında ve dolly’lerde yüklü olan var ise çekilen bagaj arabası ve dolly sayısı boş dahil 4’ü geçemez. Dolly veya bagaj arabalarının dışında kalan çekerli ekipmanlar tek olarak çekilmelidir.

Konveyörler

Konveyörler, bagajların, kargoların ve postaların uçağın kargo bölümlerine götürülüp getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Uçakta son yerleştirme ayarlamalarının yapıldığı zamanlar hariç olmak üzere, bant kalkık pozisyonda iken konveyör kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Daima “Araçta boş koltuk yoksa insan taşınmamalıdır” kuralına uyulmalıdır.

Konteyner / Palet Dolly’nin Çekilmesi

Dolly’ler geniş gövdeli uçaklara doğru çekilirken, aynı zamanda üstü kapalı bagaj arabaları ile dar gövdeli uçaklara yanaşırken önden ve arkadan yanaşma prosedürleri değerlendirilir.

Dolly’ler

Dolly’ler, ULD’ler ve/veya paletlerin taşınması için kullanılmaktadır. Yüklenen dolly’ler birbirine bağlanırken yer kılavuzundan/işaretçisinden yardım alınmalıdır. Çekme çubuklarının bağlı ve kaplinlerin en alt deliklerine takılı olduğundan emin olunmalıdır.

Çekme Araçları (Traktörler)

Bagaj arabaları, dolly’ler ve çeşitli motorsuz ekipmanları çekmek için çekme araçları kullanılmaktadır. “Araçta boş koltuk yoksa insan taşınmamalıdır” kuralına uyulmalıdır. Ekipman takılıp çıkarılmadan önce araç tam olarak durdurulmalıdır. Uçağın veya başka bir yer ekipmanının yakınlarında ekipman çekerken, arada yeterli boşluk olduğundan emin olunmalıdır.

Forklift’ler

Forklift’lerin (çatallı istifleyici) uçak gövdesine zarar verme potansiyeli çok yüksektir. Dolayısıyla, uçaklara hizmet vermek için kullanımları mutlaka en az seviyede tutulmalıdır. Herhangi bir forklift kullanmadan önce, forklift’in kaldırılacak olan yük için uygun olduğundan emin olunmalıdır.

Lastik Tamponlu Yer Ekipmanı

Uçağa temas ihtimali olan tüm yer ekipmanının temas noktasında koruyucu tamponların (çarpma tamponlarının) olması gerekmektedir. Ayrıca, yer ekipmanının çıkıntı yapan ve kazara uçağa temas edebilecek olan herhangi bir parçasının da tamponu olmalıdır.

Temizlik Süreci

Havayolları farklı temizlik hizmetleri talep edebilirler. Bu süreç, gün içinde sadece çöpü dışarı çıkarmak gibi 5 dakikalık bir süreden çöpün tahliyesi, koltuk ceplerinin temizliği, emniyet kemerlerinin yerleştirilmesi, vakumlu temizlik gibi 40 dakikaya varan bir süreye mal olabilir.

Temizlik ve İkram Amaçlı Yük Kaldırma Araçları

Yük kaldırma araçları, uçağa temizlik ve ikram için personel, ekipman ve malzeme taşımak amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür araçlarda sürücü ve aynı zamanda yer kılavuzu/işaretçisi olarak da görev yapan muavin olmak üzere iki kişilik bir ekip bulunmalıdır.

İkram Süreci

Bu süreç bir önceki uçuştan arta kalan yiyecek ve içeceklerin boşaltılması ile bir sonraki uçuş için taze yiyecek ve içeceklerin yüklenmesini kapsar.

High Loader’lar

High loader (özellikle palet ve konteyner’in uçaklara yüklenmesi ve indirilmesinde kullanılan yükselip/alçalma ve yüklere hareket verebilme özellikleri ile donatılmış araç)’lar, ULD’lerin ve paletlerin geniş gövdeli ve bazı dar gövdeli uçaklara yüklenmesi/boşaltılması için kullanılmaktadır. Düzgün hizalama için aşağıdaki üç şart bulunmaktadır. Bazı uçaklarda, uç platformun sağ taraftaki kılavuz rayı, yanal kılavuzların ön seti ve yan kılavuz silindiri ile aynı hizada olmalıdır. High loader’ın tamponu uçağın kapısının eşiğine paralel olmalıdır. Tampon, herhangi bir kapı eşiği parçası arasındaki mesafe, söz konusu parça kapalı veya açık konumda iken en az 5-7 cm olmalıdır.

Main Deck High Loader’lar

Main deck (ana kat/güverte) high loader, ULD’leri ve paletleri kargo uçaklarının üst güverte bölümlerine yükleme/boşaltma işlemi için kullanılmaktadır. Uçağa son yaklaşmanın yapıldığı durumlar hariç, bu araçlar köprü açık halde kullanılmalıdır. 40 knot’u geçen rüzgâr koşullarında boş konteynera yükleme/boşaltma işlemi yapılmamalıdır. Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra, köprüyü ve arka platformu indirmeden önce kargo kapısının emniyet ağı yerleştirilene ve onay alınana kadar beklenilmelidir.

İçilebilir Su Yüklemesi ve Sıhhi Temizlik Süreci

Uçağın kullanılmış suyu boşaltılmalı ve bir sonraki uçuş için taze su ile yüklenmelidir. Bu süreç genellikle uçağın bagaj ve yakıt yüklemesi yapılan tarafının tersinde tarafta çalışan iki farklı araç ile yerine getirilir.

Foseptik Araçları

Uçak tuvaletlerindeki atıkların giderilmesinde ve tuvalet dolumunun yapılmasında kullanılır. Kamyon hareket etmeden önce, tuvalet haznesi da dâhil olmak üzere, kamyondaki tüm parçaların sabitlenmiş ve vanalarının kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

Su Araçları

Bir uçağa kullanma suyu ikmali yapmak için su aracı kullanılırken uyulması gerekli genel ilkeler vardır. Araç, uçak gelmeden önce, uçak geçiş bölgesi ekipman sınır çizgilerinin gerisine yerleştirilmelidir. Uçağa ancak anticollision ışıkları söndükten sonra yanaşılmalıdır.

Buzlanma Giderme ve Buzlanmadan Önleme Süreci

Çok ince bile olsa uçak üzerinde biriken nem ya da buz tabakası uçağın taşıma kuvveti ve kontrolü için olumsuz bir etki meydana getirdiğinden buzdan korunma ya uçağın herhangi bir bölümü kar veya buz ile kaplandığında ya da havadaki nem oranının bu olasılığı ortaya çıkartacak kadar yüksek olması durumunda uygulanmalıdır. Bu süreç iki kısma ayrılmıştır. İlk aşamada nem ya da buz genellikle ılık, Tip 1 sıvı (glikol karışımı) ile uçağın üzerinden kaldırılır. İkinci aşama emniyeti tehdit edecek yeni nem ya da buz tabakası oluşmasını önleyecek daha kalın Tip 2 sıvı kullanarak kalkıştan hemen önce uçağın yıkanmasıdır. Bu işlemden kalkışa kadar geçebilecek süre, üzerinde tutma zamanı (holdover time) Tip 2 sıvının etkisini kaybetmesi dolayısı ile sınırlıdır.

Geri İtme (Push-Back) Süreci

Tüm ikmal süreçleri tamamlandığında uçak kalkış işlemlerine başlayabilir. Körüklere bağlanmış uçaklar özellikli traktörlerle geri ittirilmelidir. Apronda park etmiş uçaklar da park pozisyonunun özelliklerine bağlı olarak sıklıkla bu işleme ihtiyaç duyabilir. Apronun farklı bir konumunda park etmiş uçaklar, bu noktadaki elverişliliklere bağlı olarak motorlarını kendi başlarına çalıştırabilir ve geri itme aracına ihtiyaç duymadan kendi kabiliyetleri ile taksi yapmaya başlayabilirler.

Uçak Geri İtme/Çekme (Push Back/Towing) Araçları

Push back, uçağın geri geri itilerek biniş kapısından, apronda kendi gücüyle devam edebileceği bir alana götürülmesi işlemidir. Bu işlem, çekme çubuğuyla uçağın burun iniş takımına bağlanan özel push back aracı veya çekme çubuğu olmayan push back aracı ile yapılmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.