Açıköğretim Ders Notları

Bahçe Tarımı 2 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bahçe Tarımı 2 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Üzüm Ve Üzümsü Meyve Türleri Yetiştiriciliği

1. Soru

Adventif gözler nedir?

Cevap

Adventif gözler, herhangi bir nedenle sürmemiş olan kış gözlerinin kabuk dokusu ile tamamen örtülmesi ile dıştan kolayca fark edilmeyen yapılardır.


2. Soru

Obur dal nedir?

Cevap

Adventif gözlerin sürgününe obur dal adı verilir.


3. Soru

Morfolojik erdişi fizyolojik dişi (veya fonksiyonel dişi) nedir?

Cevap

Kültür çeşitlerinin büyük çoğunluğu erselik çiçek yapısındadır. Az sayıdaki çeşitte ise dişi organ iyi gelişmiş olduğu halde, anterler kıvrık ve çiçek tozları canlı değildir. Bu tip çiçeklere morfolojik erdişi fizyolojik dişi (veya fonksiyonel dişi) çiçek adı verilmektedir.


4. Soru

Kaliteli şarap yapımına uygun önemli yerli kırmızı şaraplık çeşitlerimiz hangileridir?

Cevap

Kaliteli şarap yapımına uygun önemli yerli kırmızı şaraplık çeşitlerimiz Kalecik Karası, Öküzgözü ve Boğazkere; beyaz şaraplık çeşitlerimiz ise Narince, Emir ve Bornova Misketi’dir.


5. Soru

Döllenme biyolojisine bağlı olarak üzümlerde hangi tip tane tutumları görülür?

Cevap

Döllenme biyolojisine bağlı olarak üzümlerde 3 tip tane tutumu görülür. Bunlar; (1) Normal çekirdekli tane tutumu, (2) Partenokarpik tane tutumu ve (3) Çekirdeklerin tam anlamıyla gelişemeden iz halinde kaldığı Stenospermokarpik tane tutumudur.


6. Soru

İzoterm nedir?

Cevap

İzoterm: Harita üzerinde eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm (eş sıcaklık eğrileri) denir. izotermler yardımıyla çizilen izoterm haritalarından bir bölgedeki sıcaklık dağılışı hakkında bilgi edinilir.


7. Soru

Filoksera nedir?

Cevap

Filoksera: Toprakta yaşayan, asmaların köklerini emerek şişkinlikler meydana getiren, yeni kök gelişimini engelleyen ve asmaları kurutan 1-1,5 mm uzunluğunda kirli sarı renkli böceklerdir. Toprak üstünde yaşayan ve yapraklara zarar veren formu da vardır.


8. Soru

Kaynaştırma odası ne amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Kaynaştırma odası: Sıcaklık ve nem kontrollü özel odalardır. Bu odalarda, aşılı çelikler özel aşı sandıklarında nemli talaş içerisinde 22-25°C ve %85 nemde, iyi havalanmanın sağlandığı koşullarda yaklaşık 3 hafta süre ile tutularak aşı yerinde kaynaşma sağlanır.


9. Soru

Ben düşme nedir?

Cevap

Ben düşme: Kırmızı üzüm çeşitlerinde tanelerde renklenmenin başlaması, beyaz çeşitlerde ise tanenin yumuşaması ile fark edilen tane gelişme evresidir. Olgunlaşmaya geçiş aşamasıdır.


10. Soru

Asmalarda terbiye hangi amaçlar için yapılır?

Cevap

Terbiye, asmalara şekil vermek, büyüme ve gelişmeyi dengede tutmak, iyi havalanma ve güneşten yararlanmayı arttırmak, gövdeyi yükselterek geç don tehlikesinden korunmak ve kültürel işlemleri kolaylaştırmak amaçları ile yapılır.


11. Soru

Fotoperiyot nedir?

Cevap

Fotoperiyot: Gün uzunluğu veya bitkilerin gün uzunluğuna verdikleri tepki.


12. Soru

Herdem yeşil nedir?

Cevap

Herdem Yeşil: Yılboyu yaprağını dökmeyen bitki.


13. Soru

Yerli ve yabancı önemli çilek çeşitleri hangileridir?

Cevap

Önemli çilek çeşitleri arasında Osmanlı, Arnavutköy, Yalova-13 ve Yalova-14 gibi yerli çeşitler ile Camarosa, Fern, Chandler, Sweet Charlie ve Selva gibi yabancı çeşitler yer almaktadır.


14. Soru

Frigo fide nedir?

Cevap

Frigo fide: kış dinlenme döneminde (Aralık-Ocak aylarında) sökülerek polietilen torbalara yerleştirilip -2°C’deki soğuk hava depolarında Temmuz Ağustos aylarına kadar saklanan fidedir.


15. Soru

Malçlama nedir?

Cevap

Malçlama bitkileri dondan korumak, toprağın sıcaklık ve fiziksel özelliklerini artırmak, yabancı ot çıkışını engellemek, kaliteli, erkenci, bol ve temiz ürün almak amacıyla toprak yüzeyinin doğal veya yapay maddelerle örtülmesidir.


16. Soru

Çileğin belli başlı hastalıkları nelerdir?

Cevap

Çileğin belli başlı hastalıkları külleme, yaprak yanıklığı, antraknoz, kurşuni küf ve Verticillium solgunluğudur.


17. Soru

Torus nedir?

Cevap

Torus: Ahududu ve böğürtlende çiçek tablasını meydana getiren ve üzümcüklerin üzerinde dizildiği genellikle konik şekilli çiçek tablasıdır.


18. Soru

Ahududunun ve böğürtlenin toprak istekleri nelerdir?

Cevap

Ahududu ve böğürtlen organik maddelerce zengin, derin, geçirgen, hafif asitli, hafif veya orta bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek topraklarda başarılı bir şekilde yetiştirilir. Toprak nemi sürekli olmalıdır. Toprak reaksiyonu hafif asit veya nötr (pH=6-7) ve toprak derinliği en az 1 m olmalıdır. Kireçli ve tuzlu topraklar yetiştiricilik için pek uygun değildir.


19. Soru

Kivinin toprak istekleri nelerdir?

Cevap

Kivi toprak isteği bakımından seçicidir. Hafif, derin, geçirgen, alüviyal ve hafif asitli topraklardan (pH 5.5-7.2) hoşlanır. Asmasının etkili kök derinliği 40-50 cm’dir. Taban suyu seviyesinin 90 cm’nin altında kalması ve kışın 60 cm’den yukarı çıkmaması gerekir.


20. Soru

Kivi nasıl çoğaltılır?

Cevap

Kivi vegetatif çoğaltma yöntemlerinden yaygın olarak çelikle çoğaltılır. Genellikle yarı odun ve odun çelikleri kullanılır. Köklenme oranı, çelik alma zamanı, çelik tipi, sıcaklık ve neme bağlı olarak %20-80 arasında değişir.


1. Soru

Adventif gözler nedir?

Cevap

Adventif gözler, herhangi bir nedenle sürmemiş olan kış gözlerinin kabuk dokusu ile tamamen örtülmesi ile dıştan kolayca fark edilmeyen yapılardır.

2. Soru

Obur dal nedir?

Cevap

Adventif gözlerin sürgününe obur dal adı verilir.

3. Soru

Morfolojik erdişi fizyolojik dişi (veya fonksiyonel dişi) nedir?

Cevap

Kültür çeşitlerinin büyük çoğunluğu erselik çiçek yapısındadır. Az sayıdaki çeşitte ise dişi organ iyi gelişmiş olduğu halde, anterler kıvrık ve çiçek tozları canlı değildir. Bu tip çiçeklere morfolojik erdişi fizyolojik dişi (veya fonksiyonel dişi) çiçek adı verilmektedir.

4. Soru

Kaliteli şarap yapımına uygun önemli yerli kırmızı şaraplık çeşitlerimiz hangileridir?

Cevap

Kaliteli şarap yapımına uygun önemli yerli kırmızı şaraplık çeşitlerimiz Kalecik Karası, Öküzgözü ve Boğazkere; beyaz şaraplık çeşitlerimiz ise Narince, Emir ve Bornova Misketi’dir.

5. Soru

Döllenme biyolojisine bağlı olarak üzümlerde hangi tip tane tutumları görülür?

Cevap

Döllenme biyolojisine bağlı olarak üzümlerde 3 tip tane tutumu görülür. Bunlar; (1) Normal çekirdekli tane tutumu, (2) Partenokarpik tane tutumu ve (3) Çekirdeklerin tam anlamıyla gelişemeden iz halinde kaldığı Stenospermokarpik tane tutumudur.

6. Soru

İzoterm nedir?

Cevap

İzoterm: Harita üzerinde eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm (eş sıcaklık eğrileri) denir. izotermler yardımıyla çizilen izoterm haritalarından bir bölgedeki sıcaklık dağılışı hakkında bilgi edinilir.

7. Soru

Filoksera nedir?

Cevap

Filoksera: Toprakta yaşayan, asmaların köklerini emerek şişkinlikler meydana getiren, yeni kök gelişimini engelleyen ve asmaları kurutan 1-1,5 mm uzunluğunda kirli sarı renkli böceklerdir. Toprak üstünde yaşayan ve yapraklara zarar veren formu da vardır.

8. Soru

Kaynaştırma odası ne amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Kaynaştırma odası: Sıcaklık ve nem kontrollü özel odalardır. Bu odalarda, aşılı çelikler özel aşı sandıklarında nemli talaş içerisinde 22-25°C ve %85 nemde, iyi havalanmanın sağlandığı koşullarda yaklaşık 3 hafta süre ile tutularak aşı yerinde kaynaşma sağlanır.

9. Soru

Ben düşme nedir?

Cevap

Ben düşme: Kırmızı üzüm çeşitlerinde tanelerde renklenmenin başlaması, beyaz çeşitlerde ise tanenin yumuşaması ile fark edilen tane gelişme evresidir. Olgunlaşmaya geçiş aşamasıdır.

10. Soru

Asmalarda terbiye hangi amaçlar için yapılır?

Cevap

Terbiye, asmalara şekil vermek, büyüme ve gelişmeyi dengede tutmak, iyi havalanma ve güneşten yararlanmayı arttırmak, gövdeyi yükselterek geç don tehlikesinden korunmak ve kültürel işlemleri kolaylaştırmak amaçları ile yapılır.

11. Soru

Fotoperiyot nedir?

Cevap

Fotoperiyot: Gün uzunluğu veya bitkilerin gün uzunluğuna verdikleri tepki.

12. Soru

Herdem yeşil nedir?

Cevap

Herdem Yeşil: Yılboyu yaprağını dökmeyen bitki.

13. Soru

Yerli ve yabancı önemli çilek çeşitleri hangileridir?

Cevap

Önemli çilek çeşitleri arasında Osmanlı, Arnavutköy, Yalova-13 ve Yalova-14 gibi yerli çeşitler ile Camarosa, Fern, Chandler, Sweet Charlie ve Selva gibi yabancı çeşitler yer almaktadır.

14. Soru

Frigo fide nedir?

Cevap

Frigo fide: kış dinlenme döneminde (Aralık-Ocak aylarında) sökülerek polietilen torbalara yerleştirilip -2°C’deki soğuk hava depolarında Temmuz Ağustos aylarına kadar saklanan fidedir.

15. Soru

Malçlama nedir?

Cevap

Malçlama bitkileri dondan korumak, toprağın sıcaklık ve fiziksel özelliklerini artırmak, yabancı ot çıkışını engellemek, kaliteli, erkenci, bol ve temiz ürün almak amacıyla toprak yüzeyinin doğal veya yapay maddelerle örtülmesidir.

16. Soru

Çileğin belli başlı hastalıkları nelerdir?

Cevap

Çileğin belli başlı hastalıkları külleme, yaprak yanıklığı, antraknoz, kurşuni küf ve Verticillium solgunluğudur.

17. Soru

Torus nedir?

Cevap

Torus: Ahududu ve böğürtlende çiçek tablasını meydana getiren ve üzümcüklerin üzerinde dizildiği genellikle konik şekilli çiçek tablasıdır.

18. Soru

Ahududunun ve böğürtlenin toprak istekleri nelerdir?

Cevap

Ahududu ve böğürtlen organik maddelerce zengin, derin, geçirgen, hafif asitli, hafif veya orta bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek topraklarda başarılı bir şekilde yetiştirilir. Toprak nemi sürekli olmalıdır. Toprak reaksiyonu hafif asit veya nötr (pH=6-7) ve toprak derinliği en az 1 m olmalıdır. Kireçli ve tuzlu topraklar yetiştiricilik için pek uygun değildir.

19. Soru

Kivinin toprak istekleri nelerdir?

Cevap

Kivi toprak isteği bakımından seçicidir. Hafif, derin, geçirgen, alüviyal ve hafif asitli topraklardan (pH 5.5-7.2) hoşlanır. Asmasının etkili kök derinliği 40-50 cm’dir. Taban suyu seviyesinin 90 cm’nin altında kalması ve kışın 60 cm’den yukarı çıkmaması gerekir.

20. Soru

Kivi nasıl çoğaltılır?

Cevap

Kivi vegetatif çoğaltma yöntemlerinden yaygın olarak çelikle çoğaltılır. Genellikle yarı odun ve odun çelikleri kullanılır. Köklenme oranı, çelik alma zamanı, çelik tipi, sıcaklık ve neme bağlı olarak %20-80 arasında değişir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.